Page 1

THEOFFI CEOF

STUDENTMEDI A

I SNOW HI RI NG LEADERS

THEMETROPOLI TANEDI TORI NCHI EF Responsi bl ef oral lcont entoft heweekl yst udent r unnewspaper . Dut i esi ncl udemanagi ngt hest udentedi t or i alst af f , assi gni ng st or i es, edi t i ngcopyandwor ki ngwi t ht hepr oduct i onmanageron t hephysi calmakeupoft henewspaper . Jour nal i sm exper i encepr ef er r ed Pr ef er r edmaj or s:Jour nal i sm, Engl i sh, Techni calCommuni cat i ons andSpeechCommuni cat i on

KMETRADI OGENERALMANAGER Responsi bl ef ort hedayt odayoper at i onofKMetRadi oI nt er net st at i on.Over seespr oduct i onandpr ogr ammi ng, andl eadst he t r ai ni ngofadi ver segr oupofspor t scast er s, DJs, pr oducer sand engi neer s.Col l abor at esoverhi r i ngdeci si onsanddevel ops mar ket i ngpl ans.

METREPORTGENERALMANAGER Responsi bl ef oral lcont entofTheMetRepor tandmanagementof t hest af f .Thegener almanageral soassi gnsst or i es, set sdeadl i nes andi sr esponsi bl ef ort heover al lqual i t yoft heshow. Exper i encewi t hbr oadcast i ngequi pmentandsof t war e, mar ket i ng andt el evi si onpr oduct i onpr ef er r ed Pr ef er r edmaj or s:Br oadcastJour nal i sm, SpeechCommuni cat i on, Techni calCommuni cat i onsandJour nal i sm.

METROSPHEREEDI TOR Responsi bl ef orsol i ci t i ngandj udgi ngsubmi ssi ons, andmanagi ng cont ent , desi gnandpr oduct i onofl i t er ar yandar t smagazi ne. Pr ef er r edmaj or s:Communi cat i onDesi gn, Ar t , Engl i sh, Techni cal Communi cat i onsandJour nal i sm.

Exper i encewi t hbr oadcast i ngequi pmentand sof t war e, mar ket i ngandr adi opr oduct i onpr ef er r ed cat i on, Techni cal Pr ef er r edmaj or s:SpeechCommuni Communi cat i ons, Jour nal i sm andEngl i sh.

APPLYBYFRI DAY,APRI L1,2013,I NPERSONI NTI VOLI313, ORATMETROSTUDENTMEDI A. COM/ APPLY/ EDI TORS Al l appl i cant smustbeenr ol l edi natl eastsi xcr edi thour satMSUDenver , mai nt ai na2. 75+ GPAandhavel eader shi pski l l s.Pl easei ncl udear ésuméandcoverl et t er , of fici al t r anscr i pt ormostr ecentgr ader epor t ,t wol et t er sofr ecommendat i onandsampl esofyourwor k. Appl i cat i onsmayal sobemai l edt oMSU DenverBoar dofSt udentMedi a,ATTN:Lar r y Col l et t e, Ti vol i313, P. O.Box173362, CampusBox57, Denver , CO802173362.

Themetropolitan