Issuu on Google+


Pendants 1

1

6

3

4

4 3

5 2

2

b 1 Osaka ART. 71170A01 EAN 4004353034213 a A60, E27 max 1 x 60W

b 2 Osaka ART. 71170A02 EAN 4004353034220 a A60, E27 max 1 x 60W

b 3 Osaka ART. 71170A03 EAN 4004353055966 a A60, E27 max 1 x 60W

b 1 Nagano ART. 74170A01 EAN 4004353034299 a A60, E27 max 1 x 60W

b 2 Nagano ART. 74170A02 EAN 4004353034305 a A60, E27 max 1 x 60W

" 01, red ! P03, paper

" 02, yellow ! P03, paper

" 03, blue ! P03, paper

" 01, red ! P03, paper

" 02, yellow ! P03, paper

. 1600mm ,

400mm

. 1600mm ,

400mm

. 1600mm ,

400mm

. 510mm ,

- 240mm

. 510mm ,

- 240mm

b 4 Osaka ART. 71170A04 EAN 4004353034237 a A60, E27 max 1 x 60W

b 5 Osaka ART. 71170A05 EAN 4004353905742 a A60, E27 max 1 x 60W

b 6 Osaka ART. 71170A07 EAN 4004353038327 a A60, E27 max 1 x 60W

b 3 Nagano ART. 74170A04 EAN 4004353034312 a A60, E27 max 1 x 60W

b 4 Nagano ART. 74170A05 EAN 4004353001291 a A60, E27 max 1 x 60W

" 04, green ! P03, paper

" 05, white ! P03, paper

" 07, orange ! P03, paper

" 04, green ! P03, paper

" 05, white ! P03, paper

. 1600mm ,

416

400mm

. 1600mm ,

400mm

. 1600mm ,

400mm

. 510mm ,

- 240mm

. 510mm ,

- 240mm

417


Pendants 2 1

2

3 4

see more versio ns on page 384-3 85

1 5 3

a 1 Akina ART. 93224/20 EAN 4004353081385 a A60, E27 max 1 x 60W

a 2 Akina ART. 93224/23 EAN 4004353081408 a A60, E27 max 1 x 60W

" 20, brown ! S37, metal/textile

" 23, dark brown ! S37, metal/textile

. 1300mm ,

400mm

. 1300mm ,

400mm

b 1 Tokio ART. 75270A05 EAN 4004353985829 a A60, E27, max 1 x 60W

a 2 Collette ART. 93244/09 EAN 4004353089053 m D45, E14 max 1 x 40W

a 3 Collette ART. 93245/09 EAN 4004353089060 a A60, E27 max 1 x 60W

a 3 Akina ART. 93224/28 EAN 4004353081415 a A60, E27 max 1 x 60W

a 4 Akina ART. 93224/22 EAN 4004353081392 a A60, E27 max 1 x 60W

a 5 Akina ART. 93224/63 EAN 4004353081422 a A60, E27 max 1 x 60W

" 05, white ! P03, paper

" 09, beige ! T01, textile

" 09, beige ! T01, textile

" 28, light-brown ! S37, metal/textile

" 22, grey ! S37, metal/textile

" 63, dark grey ! S37, metal/textile

. 210mm ,

418

400mm

. 1400mm ,

300mm

. 1400mm ,

400mm

. 1300mm ,

400mm

. 1300mm ,

400mm

. 1300mm ,

400mm

419


Pendants

1

a 1 Carry ART. G32670/23 EAN 4004353085215 TCG-SE, E27 max 1 x 11W a A60, E27 max 1 x 60W " 23, dark brown ! S37, metal/textile

. 1350mm ,

-

235mm

2

3

1

b 2 Bumble ART. 93232/09 EAN 4004353083228 a A60, E27 max 1 x 60W

b 3 Bumble ART. 93232/20 EAN 4004353083235 a A60, E27 max 1 x 60W

a 1 Colori ART. 90384/07 EAN 4004353050602 a A60, E27 max 1 x 75W

" 09, beige ! S36, metal/bamboo

" 20, brown ! S36, metal/bamboo

" 07, orange ! S33, metal/plastic/glass

. ,

- 1400mm 310mm

. ,

- 1400mm 310mm

. ,

- 1330mm 300mm

ď‚´ 90620A05 420

421


Pendants

1

2

3

1

b 1 Tosca ART. 93217/05 EAN 4004353074554 n C35, E14 max 3 x 40W

b 2 Tosca ART. 93217/06 EAN 4004353074561 n C35, E14 max 3 x 40W

b 3 Tosca ART. 93217/64 EAN 4004353074547 n C35, E14 max 3 x 40W

a 1 Zarina ART. 93219/13 EAN 4004353076190 a A60, E27 max 1 x 60W

" 05, chrome/white ! S37, metal/textile

" 06, chrome/black ! S37, metal/textile

" 64, chrome/purple ! S37, metal/textile

" 13, satin chrome ! S41, metall/tortoise shell

. 1400mm ,

422

460mm

. 1400mm ,

460mm

. 1400mm ,

460mm

. 1800mm ,

-

580mm

423


Pendants

1

2

1

see more versions on page 106

1 Branka ART. 56670/05 EAN 4004353120404 a A60, E27, max 1 x 60W

2 Agusta ART. 93304/05 EAN 4004353121838 a A60, E27, max 1 x 60W

" 05, satin chrome/white ! S32, metal/plastic

" 05, white ! S20, metal

. 1300mm ,

424

-

300mm

. 1520mm ,

400mm

b 1 Bistro ART. 11170/11 EAN 4004353967467 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 11, titanium ! S32, metal/plastic

. 1200mm ,

-

250mm

425


Pendants

1

2

3

4

1

2

3

4

5

b 1 Chris ART. 56477/05 EAN 4004353918582 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 05, white ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

-

340mm

b 3 Chris ART. 56477/76 EAN 4004353111259 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 76, titanium/black ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

426

-

340mm

b 2 Chris ART. 56477/11 EAN 4004353967399 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 11, titanium ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

-

. 1300mm ,

340mm

b 4 Chris ART. 56477/89 EAN 4004353111266 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 89, titanium/bordeaux ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

b 1 Chris ART. 56477/90 EAN 4004353116339 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 90, silver/titan ! S32, metal/plastic

-

340mm

b 5 Chris ART. 56478/05 EAN 4004353933196 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 05, white ! S32, metal/plastic

. 600 - 1400mm ,

-

340mm

-

340mm

b 3 Chris ART. 56477/92 EAN 4004353116353 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 92, silver/maize ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

-

340mm

b 2 Chris ART. 56477/91 EAN 4004353116346 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 91, silver/pink ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

-

340mm

b 4 Chris ART. 56477/93 EAN 4004353116360 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 93, silver/chocolate ! S32, metal/plastic

. 1300mm ,

-

340mm

427


Pendants

1

b 1 Ariana ART. 73578/13 EAN 4004353052545 a A60, E27 max 1 x 100W

b 2 Ariana ART. 73578/70 EAN 4004353052552 a A60, E27 max 1 x 100W

" 13, satin chrome/alabaster ! G06, glass/metal/plastic

" 70, beech/alabaster ! G04, glass/wood

. 1400mm ,

-

380mm

1

2

. 1400mm ,

380mm

b 1 Pastell ART. 74270/05 EAN 4004353885617 a A60, E27 max 1 x 75W e G95, E27 max 1 x 100W " 05, beech/white ! G04, glass/wood

. 1200mm ,

 91753/91 428

2

-

240mm

3

b 2 Lisa ART. 78770/13 EAN 4004353036040 a A60, E27 max 1 x 100W " 13, satin chrome ! S25, metal/glass

. 1400mm ,

 92226/91

350mm

b 3 Torbole ART. 73678/72 EAN 4004353599200 a A60, E27 max 1 x 100W e G95, E27 max 1 x 100W " 72, wood/brs/alab.gls ! S22, metal/beech/glass

. 1460mm ,

-

500mm

 92270/94 429


Pendants

1

2

3

1

1 Bella ART. 93270/02 EAN 4004353116438 a A60, E27 max 1 x 60W

2 Bella ART. 93270/03 EAN 4004353116445 a A60, E27 max 1 x 60W

3 Bella ART. 93270/05 EAN 4004353116452 a A60, E27 max 1 x 60W

" 02, silver/yellow ! S25, metal/glass

" 03, silver/blue ! S25, metal/glass

" 05, silver/white ! S25, metal/glass

. 1300mm ,

430

350mm

. 1300mm ,

350mm

. 1300mm ,

350mm

2

b 1 Alisa ART. 93246/05 EAN 4004353103933 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W " 05, white ! K61, plastic/glass

. 800 - 1600mm ,

-

350mm

3

b 2 Alisa ART. 93246/72 EAN 4004353103940 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W " 72, white/yellow ! K61, plastic/glass

. 800 - 1600mm ,

-

350mm

b 3 Alisa ART. 93246/73 EAN 4004353103957 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W " 73, white/blue ! K61, plastic/glass

. 800 - 1600mm ,

-

350mm

431


Pendants

1

2

3

1

2

see more versions on page 26-29

b 1 Freya ART. 93220/05 EAN 4004353077937 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W " 05, white/white alabaster ! K61, plastic/glass

. 1400mm ,

-

415mm

b 2 Freya ART. 93220/73 EAN 4004353077944 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W 1400mm " 73, white/blue alabaster K61, plastic/glass !

. ,

1400mm

-

415mm

b 3 Freya ART. 93220/77 EAN 4004353077951 a A60, E27 max 1 x 60W e G95, E27 max 1 x 60W " 77, white/red orange alabaster ! K61, plastic/glass

. 1400mm ,

-

415mm

1 Troja ART. 93271/05 EAN 4004353116469 a A60, E27 max 1 x 60W

b 2 Bona ART. 10578/05 EAN 4004353107566 a A60, E27 max 1 x 60W

" 05, silver/white/white pattern ! S25, metal/glass

" 05, white ! G06, glass/metal/plastic

. 1400mm ,

-

400mm

. 750 - 1400mm ,

-

400mm

 92460/05 432

433


Pendants 1

3

1

2

5

2

4

see more versions on page 16

b 1 Logo ART. 78270/05 EAN 4004353020278 a A60, E27 max 1 x 100W

b 2 Logo ART. 78270/11 EAN 4004353020285 a A60, E27 max 1 x 100W

" 05, white ! S32, metal/plastic

" 11, titanium ! S32, metal/plastic

. 1200mm ,

350mm

. 1200mm ,

350mm

b 1 Lio ART. 67270/70 EAN 4004353098956 a A60, E27 max 1 x 60W

b 2 Lio ART. 67290/05 EAN 4004353117817 a A60, E27 max 1 x 60W

b 3 Logo ART. 78270/09 EAN 4004353116377 a A60, E27 max 1 x 100W

b 4 Logo ART. 78270/40 EAN 4004353116384 a A60, E27 max 1 x 100W

b 5 Logo ART. 78270/92 EAN 4004353116391 a A60, E27 max 1 x 100W

" 70, brushed nickel/brown-beige Dec ! S25, metal/glass

" 05, brushed nickel/white pattern ! S25, metal/glass

" 09, silver/beige ! S32, metal/plastic

" 40, silver/light blue ! S32, metal/plastic

" 92, silver/maize ! S32, metal/plastic

. 1400mm ,

434

-

450mm

. 1400mm ,

-

350mm

. 1200mm ,

350mm

. 1200mm ,

350mm

. 1200mm ,

350mm

435


Pendants

1

1

see more versions on page 156,288

2

3

see more versions on page 158

see more versions on page 140,291

a 1 Arezzo ART. G28564/58 EAN 4004353052842 g QT-LP12, GY6,35 max 4 x 35W

a 1 Murcia ART. 02170/31 EAN 4004353102127 a A60, E27 max 1 x 60W

a 2 Fiore ART. 81970/58 EAN 4004353053542 a A60, E27 max 1 x 100W

a 3 Fiore ART. 81971/58 EAN 4004353053559 a A60, E27 max 2 x 75W

" 58, bronze antique ! S25, metal/glass

" 31, antique brass ! S25, metal/glass

" 58, bronze antique ! S25, metal/glass

" 58, bronze antique ! S25, metal/glass

. 1500mm ,

- 900mm

 91683/20  90519/00 436

. 1400mm ,

 92479/31

390mm

. 1360mm ,

 91693/20

400mm

. 1420mm ,

- 770mm

 91695/20 437


Pendants 1

2

3

4

1

2

b 1 Tibo ART. 76770/09 EAN 4004353106125 a A60, E27 max 1 x 75W

b 2 Tibo ART. 76770/51 EAN 4004353000089 a A60, E27 max 1 x 75W

a 1 Korfu ART. 79870/13 EAN 4004353041181 a A60, E27 max 1 x 60W

" 09, titan/light brown ! S32, metal/plastic

" 51, shaped titan ! S32, metal/plastic

" 13, satin chrome ! S25, metal/glass

. 1250mm ,

255mm

. 1250mm ,

255mm

. 1200mm ,

320mm

 92299/91 b 3 Tibo ART. 76770/71 EAN 4004353000096 a A60, E27 max 1 x 75W

b 4 Tibo ART. 76770/75 EAN 4004353000119 a A60, E27 max 1 x 75W

b 2 Indy ART. 93250/00 EAN 4004353107696 a A60, E27 max 1 x 60W

" 71, titan red ! S32, metal/plastic

" 75, titanium white ! S32, metal/plastic

" 00, chrome/transparent ! S32, metal/plastic

. 1250mm ,

438

255mm

. 1250mm ,

255mm

. 1400mm ,

-

310mm

439


Pendants

1

2

3

1

2

a 1 Ticcolino ART. 78970/21 EAN 4004353036095 a A60, E27 max 1 x 40W

a 2 Ticco ART. 79070/21 EAN 4004353036101 a A60, E27 max 1 x 60W

a 3 Ojal ART. 93241/21 EAN 4004353088254 a A60, E27 max 1 x 60W

a 1 Alexa ART. 93238/21 EAN 4004353086281 a A60, E27 max 1 x 100W

a 2 Mercury ART. G77273/15 EAN 4004353112584 q QT14, G9 max 5 x 40W

" 21, aluminium ! S20, metal

" 21, aluminium ! S20, metal

" 21, aluminium ! S20, metal

" 21, aluminium ! S20, metal

" 15, chrome ! S20, metal

. 1100mm ,

440

85mm

. 1450mm ,

150mm

. 1400mm ,

200mm

. 1200mm ,

450mm

. 1800mm ,

600mm

441


Pendants 1

2

4

3

1

2

3

4

1 Samona ART. 93300/05 EAN 4004353121654 a A60, E27, max 1 x 60W

2 Samona ART. 93300/01 EAN 4004353121647 a A60, E27, max 1 x 60W

1 Rita ART. 93301/05 EAN 4004353121791 a A60, E27, max 1 x 60W

2 Rita ART. 93301/06 EAN 4004353121807 a A60, E27, max 1 x 60W

" 05, white ! S25, metal/glass

" 01, red ! S25, metal/glass

" 05, white ! S20, metal

" 06, black ! S20, metal

. 1480mm ,

260mm

. 1480mm ,

260mm

. 1530mm ,

260mm

. 1530mm ,

260mm

3 Samona ART. 93300/06 EAN 4004353121661 a A60, E27, max 1 x 60W

4 Manya ART. 93305/76 EAN 4004353121845 A60, E27, max 1 x 60W

3 Rita ART. 93302/05 EAN 4004353121814 a A60, E27, max 1 x 60W

4 Rita ART. 93302/06 EAN 4004353121821 a A60, E27, max 1 x 60W

" 06, black ! S25, metal/glass

" 76, black matt/chrome ! S25, metal/glass

" 05, white ! S20, metal

" 06, black ! S20, metal

. 1480mm ,

442

260mm

. 1400mm ,

-

260mm

. 1530mm ,

300mm

. 1530mm ,

300mm

443


Pendants

1

2

1

3

2

3

see more versions on page 108

1 Malte ART. 93273/75 EAN 4004353116834 a A60, E27 max 1 x 60W

2 Malte ART. 93273/76 EAN 4004353116841 a A60, E27 max 1 x 60W

a 3 El Paso ART. 53270/21 EAN 4004353088155 n C35, E14 max 3 x 40W

b 1 Erik ART. 70170/13 EAN 4004353047619 m D45, E14 max 1 x 40W

a 2 Valerie ART. G93203/15 EAN 4004353055218 q QT14, G9 max 1 x 40W

a 3 Bulby ART. 93283/15 EAN 4004353119613 a A60, E27 max 1 x 60W

" 75, white matt/brushed nickel ! S20, metal

" 76, black matt/brushed nickel ! S20, metal

" 21, aluminium ! S25, metal/glass

" 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

" 15, chrome ! S25, metal/glass

" 15, chrome/transparent ! S25, metal/glass

300mm

300mm

. 1300mm ,

-

. 1300mm ,

-

. 1400mm ,

380mm

. 1400mm ,

 91677/94 444

-

135mm

. 1060mm ,

145mm

. 1600mm ,

-

280mm

ď‚´ 90594A00 445


Pendants see more versions on page 374/375

1

a 1 Pinto ART. 76570/11 EAN 4004353994777 n C35, E14 max 1 x 40W

a 2 Pinto ART. 76576/11 EAN 4004353994791 n C35, E14 max 3 x 40W

" 11, titanium ! S25, metal/glass

" 11, titanium ! S25, metal/glass

. 1200mm ,  91881/91 446

1

2

- 150mm 60mm

. 1200mm ,  91881/91

- 420mm 60mm

a 1 Isi ART. 02770/05 EAN 4004353044618 n C35, E14 max 1 x 60W m D45, E14 max 1 x 60W " 05, white ! K17, plastic

. 1140mm ,

-

185mm

2

a 2 Erni ART. G25570/25 EAN 4004353082979 w TC-DSE, E27 max 1 x 9W a A60, E27 max 1 x 75W " 25, titan/white striped ! S25, metal/glass

. 1350mm ,

-

120mm

 90612/00  92103/25 447


Pendants 4

2

1

2

3

1

5

a 1 Tim ART. 76870/07 EAN 4004353032547 a A60, E27 max 1 x 75W

a 2 Tim ART. 76870/11 EAN 4004353000966 a A60, E27 max 1 x 75W

a 1 Elba ART. 72970/77 EAN 4004353035043 a A60, E27 max 1 x 75W

" 07, titan/red/orange ! S25, metal/glass

" 11, titanium ! S25, metal/glass

" 77, satin chrome/chrome ! S25, metal/glass

. 1350mm ,

120mm

. 1350mm ,

-

. 1150mm ,

120mm

-

150mm

 92103/07

 92103/91

a 3 Tim ART. 76870/25 EAN 4004353081552 a A60, E27 max 1 x 75W

a 4 Tim ART. 76870/70 EAN 4004353077760 a A60, E27 max 1 x 75W

a 5 Tim ART. 76870/71 EAN 4004353000973 a A60, E27 max 1 x 75W

a 2 Elba ART. 72971/77 EAN 4004353035067 a A60, E27 max 2 x 75W

" 25, titan/white striped ! S25, metal/glass

" 70, titan/brown-striped ! S25, metal/glass

" 71, titanium/bordeaux ! S25, metal/glass

" 77, satin chrome/chrome ! S25, metal/glass

. 1350mm ,

 92103/25 448

-

120mm

. 1350mm ,

 92347/20

 92184/92

-

120mm

. 1350mm ,

 92103/01

-

120mm

. 1150mm ,

- 490mm 150mm

 92184/92 449


Pendants

1

2

3

1

see more versions on page 26-29

b 1 Fantasia ART. 93275/05 EAN 4004353117862 a A60, E27 max 1 x 60W

b 2 Fantasia ART. 93276/05 EAN 4004353117879 a A60, E27 max 1 x 60W

b 3 Fantasia ART. 93277/05 EAN 4004353117886 a A60, E27 max 1 x 60W

a 1 Bona ART. 10570/05 EAN 4004353106705 a A60, E27 max 1 x 60W

" 05, silver/white ! S25, metal/glass

" 05, silver/white ! S25, metal/glass

" 05, silver/white ! S25, metal/glass

" 05, white ! S25, metal/glass

. 1000mm ,

 92497/05 450

200mm

. 1080mm ,

 92498/05

250mm

. 1150mm ,

 92499/05

300mm

. 1400mm ,

250mm

 92460/05 451


Pendants 1

2

1

2

3

see other version on page 40

a 1 Mavie ART. 93211/25 EAN 4004353070099 a A60, E27 max 1 x 60W

a 2 Stine ART. 04670/05 EAN 4004353082214 a A60, E27 max 1 x 100W

1 Indira ART. G93298/75 EAN 4004353121272 q QT14, G9 max 1 x 40W

2 Jamila ART. G93299/75 EAN 4004353121289 q QT14, G9 max 1 x 40W

" 25, alu/glass white-strip ! A36, aluminium/glass

" 05, chrome/white ! S25, metal/glass

" 75, chrome/white ! S25, metal/glass

" 75, chrome/white ! S25, metal/glass

. 1400mm ,

-

180mm

. 1400mm ,

310mm

. 1250mm ,

135mm

. 1250mm ,

b 3 Dafne ART. 93264/75 EAN 4004353114472 m D45, E14 max 7 x 40W " 75, chrome/white ! S25, metal/glass

130mm

. 1600mm ,

330mm

 92373/05 452

453


Pendants 1

2

3

2

1

3

1 Gwendolin ART. 93296/72 EAN 4004353121135  C35, E14 max 5 x 40W

2 Gwendolin ART. 93297/72 EAN 4004353121142  C35, E14 max 7 x 40W

3 Enrica ART. 81377/72 EAN 4004353121043  C35, E14 max 7 x 40W

1 Alea ART. G93303/07 EAN 4004353121937  LED, AR111, 9 x 1 W

2 Alea ART. G93303/06 EAN 4004353121920  LED, AR111, 9 x 1 W

3 Alea ART. G93303/05 EAN 4004353121913  LED, AR111, 9 x 1 W

" 72, multi-coloured ! S20, metal

" 72, multi-coloured ! S20, metal

" 72, multi-coloured ! S20, metal

" 07, orange ! S20, metal

" 06, black ! S20, metal

" 05, white ! S20, metal

. max. 1400mm ,

454

-

. max. 1400mm ,

-

. max. 1400mm ,

-

. 1200mm ,

115mm

. 1200mm ,

115mm

. 1200mm ,

115mm

455


Pendants

2

5

6 1

3/4

a 1 Antwerpen ART. G70276/13 EAN 4004353048425 g QT-LP12, GY6,35 max 3 x 35W

a 2 Antwerpen ART. G70273/13 EAN 4004353048418 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 3 Antwerpen ART. G70273/25 EAN 4004353088278 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 4 Antwerpen ART. SG70273/25 EAN 4004353088278 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 5 Antwerpen ART. G70273/07 EAN 4004353061677 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 6 Antwerpen ART. G70276/07 EAN 4004353061684 g QT-LP12, GY6,35 max 3 x 35W

" 13, brushed nickel/white-alabaster ! S25, metal/glass

" 13, brushed nickel/white-alabaster ! S25, metal/glass

" 25, satin chrome/white-strip ! S25, metal/glass

" 25, satin chrome/white-strip ! S25, metal/glass

" 07, satin chrome/red/orange ! S25, metal/glass

" 07, satin chrome/red/orange ! S25, metal/glass

 91615/94,  90519/00

 91600/94,  90518/00

 91600/25,  90518/00

 91600/25,  90518/00

 90518/00

. 1600mm ,

456

- 570mm

. 1600mm ,

- 720mm

. 1600mm ,

- 720mm

. 1600mm ,

- 720mm

. 1600mm ,

- 720mm

. 1600mm ,

- 570mm

 91615/07,  90519/00 457


Pendants 1/2

1

3

2

a 1 Antwerpen ART. G70273/19 EAN 4004353069765 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 1 Antwerpen ART. G70273/56 EAN 4004353048647 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

" 19, old copp/red-orang-alabast ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champag-alabaster ! S25, metal/glass

 91600/19 ,  90518/00

 91615/83,  90519/00

a 2 Antwerpen ART. G70276/19 EAN 4004353077807 g QT-LP12, GY6,35 max 3 x 35W

a 2 Antwerpen ART. SG70273/56 EAN 4004353092565 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 3 Antwerpen ART. G70276/56 EAN 4004353048449 g QT-LP12, GY6,35 max 3 x 35W

" 19, old copp/red-orang-alabast ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champagne ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champag-alabaster ! S25, metal/glass

 91615/19,  90518/00

 91615/83,  90519/00

 91615/83,  90519/00

. 1600mm ,

. 1600mm ,

458

- 720mm

- 570mm

. 1600mm ,

. 1600mm ,

- 720mm

- 720mm

. 1600mm ,

- 570mm

459


Pendants

4

1

1

2/3 2/3 see other version on page 368

a 1 Los Angeles ART. G72269/13 EAN 4004353052941 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

2 Los Angeles a ART. G72274/13 EAN 4004353054655 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

a 1 Los Angeles ART. G72269/56 EAN 4004353052392 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

" 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

" 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champagne ! S25, metal/glass

. 1500mm ,

- 750mm

. 1500mm ,

-

500mm

. 1500mm ,

- 750mm

 92401/00  91685/94  90518/00

 92401/00  91685/94  90518/00

 92401/00  91685/83  90518/00

3 Los Angeles a ART. SG72274/13 EAN 4004353092596 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

4 Los Angeles a ART. G72289/18 EAN 4004353067044 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

2 Los Angeles a ART. G72274/56 EAN 4004353052972 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

3 Los Angeles a ART. SG72274/56 EAN 4004353052972 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

" 13, satin chrome/white ! S25, metal/glass

" 18, brushed brass ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champagne ! S25, metal/glass

" 56, old copper/champagne ! S25, metal/glass

. 1500mm ,

-

500mm

 92401/00  91685/94  90518/00 460

. 1500mm ,

- 750mm

 92401/00  91685/94  90518/00

. 1500mm ,

-

500mm

 92401/00  91685/83  90518/00

. 1500mm ,

-

500mm

 92401/00  91685/83  90518/00 461


Pendants 2

4

see other version on page 368

5 1

3

a 1 Los Angeles ART. G72274/07 EAN 4004353052965 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

2 Los Angeles a ART. G72269/19 EAN 4004353069796 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

" 07, satin chrome/red/orange ! S25, metal/glass

" 19, old copp/red-orang-alabast ! S25, metal/glass

. 1500mm ,

-

500mm

 92401/00  91685/07  90518/00 462

. 1500mm ,

- 750mm

 92401/00  91685/19  90518/00

3 Los Angeles a ART. G72274/19 EAN 4004353069802 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

" 19, old copp/red-orang-alabast ! S25, metal/glass

. 1500mm ,

-

500mm

 92401/00  91685/19  90518/00

4 Los Angeles a ART. G72269/24 EAN 4004353067365 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

5 Los Angeles a ART. G72274/24 EAN 4004353067372 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

" 24, satin chrome/red-orange-alabas ! S25, metal/glass

" 24, satin chrome/red-orange-alabas ! S25, metal/glass

 92401/00  90518/00

 92401/00  90518/00

. 1500mm ,

- 750mm

. 1500mm ,

-

500mm

463


Pendants

1

3

1 3

2 2

see more version s on page 46-48

see more versions on page 42-44

a 1 Enzio ART. G66491/13 EAN 4004353102998 TC-HSE, E14 max 2 x 7W m D45, E14 max 2 x 40W " 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

a 2 Enzio ART. G66493/13 EAN 4004353090035 TC-HSE, E14 max 3 x 7W m D45, E14 max 3 x 40W " 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

a 3 Enzio ART. G66472/13 EAN 4004353089954 TC-HSE, E14 max 4 x 7W m D45, E14 max 4 x 40W " 13, satin chrome/alabaster ! S25, metal/glass

a 1 Enzio ART. G66491/18 EAN 4004353103001 TC-HSE, E14 max 2 x 7W m D45, E14 max 2 x 40W " 18, brushed brass/white thin strip ! S25, metal/glass

a 2 Enzio ART. G66493/18 EAN 4004353090042 TC-HSE, E14 max 3 x 7W m D45, E14 max 3 x 40W " 18, brushed brass/white thin strip ! S25, metal/glass

a 3 Enzio ART. G66472/18 EAN 4004353089961 TC-HSE, E14 max 4 x 7W m D45, E14 max 4 x 40W " 18, brushed brass/white thin strip ! S25, metal/glass

 92418/94  90647A05

 92418/94  90647A05

 92418/94  90647A05

 92418/18  90647A05

 92418/18  90647A05

 92418/18  90647A05

. 900 - 1200mm ,

464

- 660mm

. 900 - 1200mm ,

- 900mm

. 900 - 1200mm ,

- 900mm

. 900 - 1200mm ,

- 660mm

. 900 - 1200mm ,

- 900mm

. 900 - 1200mm ,

- 900mm

465


Pendants

1

1

2

see more versions on page 26-29

a 1 Bona ART. G10573/05 EAN 4004353107573 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 1 Mona ART. 93248/77 EAN 4004353107641 m D45, E14 max 3 x 40W

a 2 Mona ART. 93249/77 EAN 4004353107658 m D45, E14 max 5 x 40W

" 05, white ! S25, metal/glass

" 77, brushed nickel/chrome alabaste ! S25, metal/glass

" 77, brushed nickel/chrome alabaste ! S25, metal/glass

. 1000 - 1700mm ,

- 700mm

. 1080 - 2600mm - 520mm ,

. 1080 - 2600mm - 760mm ,

 92462/05  90518/00 466

467


Pendants

1

1

2

2

see more versions on page 18-25

a 1 Mailin ART. G32369/05 EAN 4004353083938 g QT-LP9, G4 max 6 x 20W

a 2 Mailin ART. G32373/05 EAN 4004353083952 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 1 Mailin ART. G32376/05 EAN 4004353114526 g QT-LP9, GY 6,35 max 3 x 35W

a 2 Mailin ART. G32376/76 EAN 4004353088629 g QT-LP9, GY 6,35 max 3 x 35W

" 05, brushed nickel/white-white ! S25, metal/glass

" 05, brushed nickel/white-white ! S25, metal/glass

" 05, brushed nickel/white-white ! S25, metal/glass

" 76, brushed nickel/white-black ! S25, metal/glass

 92365/05  90518/00

 92365/05  90518/00

 92365/05  90518/00

 92365/76  90518/00

. 925 - 1640mm ,

468

- 750mm

. 925 - 1640mm ,

- 705mm

. 925 - 1640mm ,

- 505mm

. 925 - 1640mm ,

- 505mm

469


Pendants

1

1 see other version on page 50

a 1 Dominica ART. G73773/13 EAN 4004353048814 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

a 1 Habana ART. G72373/13 EAN 4004353048791 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W

" 13, satin chrome ! S25, metal/glass

" 13, satin chrome ! S25, metal/glass

. 1400mm ,

- 730mm

 92440/00,  91608/00  90518/00 470

. 1400mm ,

- 730mm

 92440/00  92325/00  90518/00 471


Pendants

1

2

1

see more versions on page 76

 1 Grace ART. G77070/13 EAN 4004353001406  QT-DE12, R7S max 1 x 150W

 2 Tara ART. G68472/15 EAN 4004353091612 e QR-C16, GY6,35 max 4 x 35W

 1 Lucio ART. G93267/15 EAN 4004353115325  QT-LP9, G4 max 4 x 20W

" 13, satin chrome ! S25, metal/glass

" 15, chrome ! S25, metal/glass

" 15, chrome/transparent ! E04, high-grade steel/plastic

. 1100mm ,

- 550mm

 91847/91  90545A00 472

. 950 - 1650mm ,

- 800mm

. 540 - 860mm ,

- 720mm

 92454/00 473


Pendants

1

2 1

2

see other version on page 539

see more version s on page 58

a 1 Lucida ART. G27873/15 EAN 4004353115301 g QT-LP9, G4 max 5 x 20W ď ´ LED, 30 x 0,07W " 15, chrome/transparent ! S25, metal/glass

. 1350mm ,

474

-

470mm

a 2 Lucida ART. G27876/15 EAN 4004353115318 g QT-LP9, G4 max 3 x 20W ď ´ LED, 18 x 0,07W " 15, chrome/transparent ! S25, metal/glass

. 1350mm ,

- 570mm

a 1 Talon ART. G93279/15 EAN 4004353118753 q QT14, G9 max 3 x 40W

a 2 Talon ART. G93280/15 EAN 4004353118760 q QT14, G9 max 6 x 40W

" 15, chrome/transparent ! S33, metal/plastic/glass

" 15, chrome/transparent ! S33, metal/plastic/glass

. 1200mm ,

-

250mm

. 1200mm ,

-

450mm

475


Pendants

1

1 2

b 1 Dero ART. G93229/15 EAN 4004353082634 g QT9, G4 max 5 x 20W

b 2 Dero ART. G93230/15 EAN 4004353082641 g QT9, G4 max 7 x 20W

1 Romenica ART. G93294/13 EAN 4004353121265  LED, max 2 x 5W

" 15, chrome ! S25, metal/glass

" 15, chrome ! S25, metal/glass

" 13, satin chrome ! S25, metal/glass

. 895 - 1400mm ,  90518/00 476

- 595mm

. 895 - 1400mm ,

- 760mm

. 1100mm ,

- 1000mm

 90518/00 477


4_pendel_414_477