Page 1

Distinctively European Ondernemers ten dienste van het recht


Globaal zijn, betekent meer dan een kantoor openen in het buitenland. Men moet globaal denken en handelen. Een internationale benadering vraagt een stevige plaatselijke verankering en een goede kennis van talrijke culturen, gemeenschappen en rechtsgebieden. Onze specialisten hebben een diepgaande kennis van hun markt en hun rechtsgebied. Zij zijn immers aanwezig in 27 landen en 53 kantoren en werken grensoverschrijdend als ĂŠĂŠn team. Elk kantoor behoort tot de toonaangevende leiders in zijn markt en beschikt over een brede waaier aan expertises in de economische sectoren en in de rechtsgebieden alsook aan contacten met de autoriteiten. Aan de zijde van onze cliĂŤnten, zijn wij ondernemers ten dienste van het recht.


CMS DeBacker Sinds meer dan 30 jaar adviseert CMS DeBacker in België ondernemingen, plaatselijke en internationale financiële instellingen en overheden. Onze troeven? Een brede waaier aan expertises, een ondernemingsgeest en een uitgesproken gevoel voor menselijke relaties. Onze advocaten worden regelmatig uitgenodigd om wetteksten voor te stellen en zelfs op te stellen. Onze cliënten waarderen dit en daarom zijn wij naar alle waarschijnlijkheid één van de belangrijkste advocatenkantoren van het land. CMS DeBacker is een Belgisch advocatenkantoor. Bijna 80 advocaten, waarvan 23 vennoten en 5 counsels, zijn in Antwerpen en in Brussel gevestigd. Waar wij het verschil maken: ∙ Het professionalisme van de grote kantoren met de reactiviteit van een lichte structuur: onze cliënten en advocaten kunnen gemakkelijk de vennoten bereiken, wat het mogelijk maakt om problemen snel en doeltreffend op te lossen. ∙ Wij investeren in lange termijn partnerships met onze cliënten, wat ons toelaat hun activiteiten beter te leren kennen en zo optimaal aan hun noden te kunnen voldoen. Bovendien stellen wij een gamma alternatieve tariefbepalingen voor daar wij in een correcte prijs-kwaliteitverhouding geloven. Dit is wat ons toeliet te groeien, zelfs in 2009! ∙ Wij werken op een transparante wijze. Geen verrassingen wat de honoraria en regelingen betreft. Onze cliënten kunnen de vooruitgang van hun dossiers controleren via een beveiligd extranet.

Contact Stanislas van Wassenhove Managing Partner E stanislas.vanwassenhove@cms-db.com T +32 2 743 69 91 Brussels, Belgium

∙ Wij zijn we werkelijk door en door een cliënt gericht kantoor. Wij begrijpen de behoeften en de uitdagingen van elke sector en leveren een dienst die aan de bijzondere belangen van elke cliënt wordt aangepast.

CMS DeBacker | 3


Our Values Werken in teamverband Wij zijn gestructureerd in juridische praktijkgroepen (PAG) en sectoriële producten. Niettegenstaande het kantoor centraal beheerd wordt, werken al onze advocaten samen en vormen zij een multidisciplinair team teneinde u de bevoegdheden te bieden die u nodig hebt. Deze innoverende strategie heeft resultaat opgeleverd: CMS DeBacker heeft de Belgische prijs „Best Law Firm to Work For„ zowel in 2009 als in 2010 gewonnen!

Ondernemers ten dienste van de uitmuntendheid CMS DeBacker streeft naar :uitmuntendheid. Onze innoverende strategieën gaan samen met een strenge werkwijze ten einde optimaal aan uw verwachtingen te kunnen voldoen. Als ondernemers begrijpen wij het belang van doelstellingen, budgettering en coördinatie met u.

Overal in Europa CMS DeBacker is het Belgische lid van CMS. Deze organisatie groepeert negen Europese juridische kantoren van eerste orde. Samen bieden wij een juridische kwalitatieve dienstverlening over de grenzen van elke lidstaat.

4 | Distinctively European


Het geheim van ons succes? Een ultra professioneel team, een ruime dienstverlening doorweven met een ondernemingsgeest.

CMS DeBacker | 5


Corporate and M&A De externe groeioperaties, fusies & overnames en herstructureringen vormen een essentieel deel van de nationale en internationale ontwikkelingsstrategieën van de ondernemingen. Ten aanzien van de verschillende disciplines van het vennootschapsrecht, zijn deze operaties alsmaar complexer geworden en maken zij het voorwerp uit van belangrijke financiële en economische inzetten. In deze context stellen wij volgende doelstellingen voorop: — Evalueren van de reële economische impact van de operaties die wij adviseren — Onze cliënten een efficiënte en constructieve hulp bieden tijdens de verschillende fases van het uitwerken van hun operaties en onderhandelingen — De gedane operaties technisch veilig stellen om opbod bij het opstellen van de contractuele documentatie te vermijden.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Opstellen van de documentatie en de rechtshandelingen

Onze Cliënten: ∙ Belgische en buitenlandse vennootschappen in alle industrie- en dienstensectoren.

∙ Bijstand tijdens de onderhandelingen ∙ Overnames, overdrachten, joint ventures ∙ Aandeelhoudersovereenkomsten en oplossen van aandeelhoudersgeschillen ∙ Financieringsmechanismen (operaties met eigen vermogen, LBO, MBO, MBI) ∙ Kapitaalinvesteringen ∙ Juridische audit ∙ Dataroom

Contact Vincent Dirckx Partner E vincent.dirckx@cms-db.com T +32 2 743 69 85 Brussels, Belgium

6 | Distinctively European

“CMS De Backer heeft een gestage groei in M&A-activiteiten waargenomen, met 38 transacties in een jaar. Een rivaal zei: ‘Ik hou van hun werk, dit jaar zijn ze drukker bezig geweest.” Legal 500 EMEA, 2009


Banking & Finance MIFID, compliance, dematerialisatie, Bazel II, governance, desintermediatie, ontsluiting: tal van snelle en niettemin diepgaande evoluties waarmee financiële operatoren rekening moeten houden. Het bank- en verzekeringswezen maakt een grondige verandering mee en past zich aan, aan de nieuwe economische situatie en de daaraan verbonden regelgeving. Financiële instellingen en hun tegenpartijen staan centraal in de wereldeconomie. Ze hebben te kampen met een steeds toenemende concurrentie en moeten dus blijk geven van een groot aanpassing- en anticipatievermogen. Advies inwinnen bij juridische- en fiscale specialisten in financiële transacties is essentieel voor hun ontwikkeling.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Opstellen van erkenningdossiers voor kredietinstellingen ∙ Opvolging van de reglementaire

Onze Cliënten: ∙ Handels- en investeringsbanken ∙ Vermogensbeheerders ∙ Investeringsfondsen

impact van toepassing op filialen en

∙ Regeringen en openbare instanties

vertegenwoordigingskantoren van

∙ Bankconsortia

kredietinstellingen

∙ Vastgoedmaatschappijen

∙ Onderhandelingen over financiële

∙ Private Equity Investeerders

documentatie en de betreffende waarborgen ∙ Geschillen ∙ Op de markt brengen en verdeling van bankdiensten ∙ Vrije vestiging en vrije dienstverlening

Contact Catherine Houssa Partner E catherine.houssa@cms-db.com T +32 2 743 69 02 Brussels, Belgium

“CMS De Backer en Catherine Houssa demonstreren een ‘goede kennis van de industrie’ op transacties zoals het adviseren van een internationale bank op de financiering van twee activatransacties voor een Belgische staalproducent, voor een totaal waarde van 27,8 miljoen euro...” Legal 500 EMEA, 2009

CMS DeBacker | 7


Insurance & Funds Parallel met onze traditionele praktijk in zake bank en financiën, hebben wij een ruime expertise in verzekering en herverzekering opgebouwd. Dertig jaar ervaring en een diepgaande kennis van de sector laten ons toe een kwalitatieve dienst aan te bieden die de belangrijke spelers en hun vertegenwoordigers in deze sector al kon overtuigen. Onze specialisten in verzekering en reglementering adviseren over elk type transactie die verband houdt met vennootschapsrecht, zowel wat betreft geschillenregeling - met inbegrip van deze veroorzaakt door schade - als wat de structurering en de termen van polissen, verzekeringen voor bedrijfsleiders, enz. betreft.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Geschillen en dekking

∙ Handels- en investeringsbanken

∙ Reglementering

∙ Vermogenbeheerders

∙ Opstellen van verzekeringspolissen

∙ Investeringsfondsen

∙ Ondernemingsstrategie betreffende

∙ Regeringen en openbare instanties

verzekeringen ∙ Fusies en overnames op de verzekeringsmarkt

Contact Carl Leermakers Partner E carl.leermakers@cms-db.com T +32 2 743 69 12 Brussels, Belgium

8 | Distinctively European

Onze Cliënten:

∙ Bankconsortia ∙ Vastgoedmaatschappijen ∙ Private Equity investeerders


Real Estate & Construction De toenemende complexiteit van de reglementering en van de rechtspraak bij elke etappe van de vastgoed investering, de bezetting en het gebruik van een gebouw, vereisen om in de beste omstandigheden de problematiek en de inzet te benaderen die eruit voortvloeien. De verhoging van het aantal geschillen vraagt om een steeds strengere voorbereiding vanwege elke betrokken partij, of het nu gaat om de vooropgestelde procedure, de inhoud van de geschreven stukken, zoals de contractuele documenten, of de natuur en de modaliteiten van de te ondernemen stappen.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Verkoop en aankoop van gebouwen

Onze Cliënten: ∙ Bankinstellingen, investeerders, gebruikers

∙ Bouw

(grote ondernemingen en KMO’s),

∙ Huurovereenkomsten

promotors, vastgoedmakelaars en de

∙ Stedenbouwkunde

belangrijkste spelers in de vastgoedsector.

∙ Milieu ∙ Financiering van vastgoed projecten ∙ Vastgoed fiscaliteit ∙ BTW op vastgoed

“Dit team doet evengoed transactie- als advieswerk. De advocaten bieden bekwaamheid en ervaring in zake investeringen, gewaarborgde kredieten, leasings, gestructureerde financieringen, publiek private samenwerkingen, onroerende promotie, stedenbouwkunde, milieu, fiscaliteit en geschillen… ” Chambers Europe, 2009

Contact Bruno Duquesne Partner E bruno.duquesne@cms-db.com T +32 2 743 69 40 Brussels, Belgium

CMS DeBacker | 9


Insolvency & Restructuring IDe herstructureringsactiviteiten en de bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden vormen een essentieel deel van de nationale en internationale interventiedomeinen van de herstructureringspraktijk. Aan de grens van de verschillende praktijkgebieden van het vennootschapsrecht, de fiscaliteit en het sociaal recht worden herstructureringen steeds complexer en vormen zij de inzet van belangrijke economische en financiële belangen. In dit verband, zijn onze doelstellingen: — Onze cliënten een efficiënte en constructieve hulp bieden bij de verschillende fases voor het uitwerken van hun operaties en onderhandelingen — De gedane operaties technisch veilig stellen om zo opbod bij het opstellen van de contractuele documentatie te vermijden.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Opstellen van de documentatie en van de rechtshandelingen ∙ Bijstand bij de onderhandelingen

Onze Cliënten: ∙ Belgische en buitenlandse vennootschappen in alle industrie- of tertiaire sectoren, openbare of privé, alsook de overheid..

∙ Herstructureringsactiviteiten op Belgisch- en internationaal niveau ∙ Samenwerkingen ∙ Gerechtelijke reorganisatie en opstellen van het plan ∙ Vrijwillige liquidatie ∙ Overdracht door een groep van zijn deelname in een vennootschap in moeilijkheden, minnelijke liquidatie van bovenvermelde vennootschap ∙ Bijstand bij de overname van een in moeilijkheden verkerende vennootschap of overname van activa na faillissement ∙ Onderhandeling met de schuldeisers en op punt stellen van de herfinancieringovereenkomsten.

Contact Jean-François Goffin Partner E jeanfrancois.goffin@cms-db.com T +32 2 743 69 21 Brussels, Belgium

10 | Distinctively European

“CMS DeBacker wordt in België sterk aanbevolen voor herstructureringen en faillissementen. Jean-François Goffin is gespecialiseerd in herstructureringen, faillissementen en vragen omtrent de aansprakelijkheid van bedrijfsleiders.” Practical Law Company, 2009


Retail & Consumer Products De economische ontwikkeling van de markt gaat hand in hand met de uitbreiding van het consumentenrecht teneinde de verbruiker te beschermen. Alle activiteitssegmenten zijn hierbij betrokken, of het nu gaat om de verkoop van producten of het leveren van diensten, of om de voedingssector, de auto-industrie, financiën, verkoop op afstand… De ondernemingen moeten alle regelgevingen in zake consumentenrecht perfect beheersen alvorens hun producten of diensten aan de consument aan te bieden. De miskenning van deze regels kan gerechtelijke gevolgen hebben door het niet naleven van de specifieke betrokken regelgeving of, meer algemeen, door oneerlijke concurrentie zonder afbreuk te maken op het handelsimago van de ondernemingen.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Advies inzake franchisestrategie

Onze Cliënten: ∙ Zowel grote internationale groepen

∙ Opstellen van handelscontracten

als KMO’s en organisaties of

∙ Preventieve behandeling van conflicten of

beroepsverenigingen schenken ons

geschillen ∙ Juridische behandeling van handelshuurovereenkomsten

hun vertrouwen in talrijke sectoren waaronder goederendistributie en consumentengoederen, voeding,

∙ Verkoopspromotie

telecommunicatie, farmaceutische industrie

∙ Reclameregelgeving, frauderegelgeving,

en de openbare sector.

verbruikersinformatie regelgeving inzake reclame, fraude en consumenteninformatie ∙ Regelgeving in verband met misleidende clausules en verkoop op afstand

“Andre Lombart van CMS DeBacker wordt sterk gewaardeerd vanwege zijn ‘business minded toepassing van de wet’. Cliënten verklaren dat zij de praktijk raadplegen vanwege Lombart’s ‘buitengewoon inzicht, hiervoor is hij ook wereldwijd erkend’.”

Contact André Lombart Partner E andre.lombart@cms-db.com T +32 2 743 69 15 Brussels, Belgium

12 | Distinctively European

Legal 500, 2010


Intellectual Property & Technology Intellectuele eigendom is een belangrijk onderdeel van de wereldeconomie en het bedrijfsleven. In een context waarin het intellectuele patrimonium één van de pijlers is van de economische ontwikkeling, zowel op het vlak van de technologie als van de communicatie, moeten de ondernemingen hun intellectueel patrimonium ontwikkelen, behouden en verdedigen. Het team intellectuele eigendom en informatietechnologie kan bogen over een ruime ervaring in alle domeinen van de intellectuele eigendom, zowel wat betreft het brevetrecht, het merkenrecht, tekeningen en modellen en auteursrechten. Het ondersteunt haar cliënten in alle namaakgeschillen. Het adviseert hen bij het onderhandelen en het opstellen van contracten in verband met intellectuele eigendom (overdracht, vergunning) en het heeft een praktijk voor het beheer van intellectuele eigendomportefeuilles ontwikkeld. Dit team heeft eveneens een uitgebreide kennis van de juridische problematiek inzake informatietechnologie: mediarecht (televisie, pers…), informaticarecht en recht in zake de nieuwe technologieën (Internet, bescherming van gegevensbanken, beheer van persoonlijke gegevens, informaticacontracten, informaticageschillen).

Onze Interventiedomeinen: — Geschillen ∙ Geschillen over de geldigheid van intellectuele eigendomstitels

Onze Cliënten: ∙ Alle ondernemingen waarvan de activiteit afhangt van het behoud en de ontwikkeling van hun immaterieel patrimonium en

∙ Acties bij namaak

dit in talrijke sectoren waaronder de

∙ Acties bij beëindiging

audiovisuele sector, de voedingssector,

∙ Contractuele geschillen

de textiel- en cosmeticasector, de media,

∙ Tegenstellingprocedure voor het Benelux

telecommunicatie, informatica en

Bureau voor de intellectuele eigendom

biotechnologie.

∙ Arbitrage inzake domeinnamen

— Advies ∙ Onderhandelen en opstellen van beëindigingovereenkomsten ∙ Opstellen van vertrouwelijkheidovereenkomsten ∙ Onderhandelen over technologieoverdrachten ∙ Licentieovereenkomsten ∙ Audits van merkenportefeuilles ∙ Raadgeving in zake preventie van oneerlijke en parasitaire concurrentie

Contact Tom Heremans Partner E tom.heremans@cms-db.com T +32 2 743 69 73 Brussels, Belgium

“Tom Heremans, van CMS DeBacker, wordt door collega’s als een rijzende ster beschreven en door cliënten aangehaald als iemand die `de business van domeinnamen door en door kent’.” Chambers Europe, 2009

CMS DeBacker | 13


Competition & EU Door zijn voorrang op het nationaal recht kent het Europese recht een voortdurende evolutie en ligt het aan de bron van talrijke nationale wetgevingen. Het Europees recht is nu een belangrijke factor in het dagelijks leven van de vennootschap. Ook het mededingingsrecht is een belangrijk wapen dat ter beschikking staat van de vennootschappen ten opzichte van hun concurrenten terwijl het een kader vormt waarbinnen ze actief zijn. De ontwikkeling van deze regelgeving en de versterking van haar efficiëntie vormen een fundamentele uitdaging die het bedrijfsleven niet kan en mag laten voorbijgaan.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Mededingingsrecht (kartels, misbruik van machtspositie, concentratiecontrole) ∙ Staatssteun ∙ Fundamentele vrijheden (vestiging, goederen, diensten, kapitalen en personen) ∙ Liberalisering (energie, telecommunicatie, posterijen) ∙ Procedures voor het Hof van Justitie van de EU

Onze Cliënten: ∙ Overheid en openbare investeringvennootschappen ∙ Vervoer (lucht, spoor en water) en luchthavensector ∙ Farmaceutische sector ∙ Gezondheid ∙ IJzer- en staalindustrie ∙ Financiële sector ∙ Media ∙ Telecommunicatie ∙ Energie ∙ Watersector

“Het CMS DeBacker team heeft een indrukwekkende lijst cliënten uit de publieke sector, met ondermeer de Waalse en Brusselse regionale overheden voor staatssteun, maar het heeft ook gewerkt aan EU-geschillen in verband met personeelsklachten.”

Contact

Legal 500, 2009

Annabelle Lepièce Counsel E annabelle.lepiece@cms-db.com T +32 2 743 69 34 Brussels, Belgium

CMS DeBacker | 15


Renewable Energy De energiesector wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen: een toenemend verbruik, de strategische inzet van een beoogde energieonafhankelijkheid, de klimaatproblematiek, de evolutie van de reglementeringen met - in Europa - de bouw van een interne markt, de verhoogde druk van de Europese en de nationale mededingingsautoriteiten, een massale behoefte aan investeringen in productiemiddelen (klassieke en hernieuwbare) en infrastructuur (netwerken, opslagplaatsen, methaantankerterminals, enz). Om u te helpen deze uitdagingen aan te gaan stelt CMS DeBacker een benadering voor die berust op een diepgaande kennis van deze sector, de synergie tussen onze kantoren en die van ander CMS leden, alsook op de juridische en operationele expertise van onze advocaten.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Regionale en federale vergunningen

Onze Cliënten: ∙ Wij staan openbare besturen, ontwikkelaars,

voor het in dienst stellen van

investeerders en fondsenverleners bij die

elektriciteitscentrales

in industriële projecten en economische

∙ Zon- en windmoleninstallaties

ontwikkeling betrokken zijn. Hierbij horen,

∙ Energieprestatie van gebouwen

onder andere, plaatselijke, regionale

∙ Reglementering- en milieu vragenstukken

en federale autoriteiten, openbare en

∙ Overheidsopdrachten, publiekprivate

privé ondernemingen, niche operatoren,

samenwerkingsakkoorden

multinationals, investeringsfondsen en

∙ Transmissie en pipeline systemen

start-ups. Onze interventie omvat eveneens

∙ Energiemarkten

geschillen.

“Binnen het milieuteam beschikken verschillende energiespecialisten over een ruime kennis, van de geldende reglementeringen tot het bijstaan van autoriteiten met het opstellen van nieuwe wetten en richtlijnen. Het team is zeer ervaren in reglementeringen over chemicaliën (hoofdzakelijk REACH) en klimaatverandering, en in het bijzonder ten opzichte van de emissiequota’s die aan de verontreinigende industrieën in verband met koolstofmarkten worden toegekend. Op dit gebied werkt het team nauw samen met de Waalse regering. Deze vervoegt een zeer indrukwekkend nationaal contactennetwerk. Het departement wordt geleid door milieuspecialist Luc Depré.” Chambers Europe, 2009

16 | Distinctively European


Environment Milieuaangelegenheden worden steeds belangrijker, zowel voor industriële- en tertiaire ondernemingen als voor de autoriteiten. Bewuster van hun sociale verantwoordelijkheid en, bijgevolg, van de noodzaak om hun milieu-impact te kennen en te verminderen, moeten zij de evolutie van bepaalde factoren zoals de vrijwaring van de gezondheid, de klimaatverandering, de snelle ontwikkeling van de hernieuwbare energiebronnen, het risk management, of de bodemvervuiling - om er slechts enkel te noemen- het hoofd bieden. Gedreven om hen te helpen de uitdagingen van de milieureglementering aan te gaan, stelt CMS DeBacker een aanpak voor die berust op een diepgaande kennis van deze sector, op de synergie tussen onze kantoren en die van andere CMS leden, alsook op de juridische en operationele expertise van onze advocaten.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Milieuvergunningen ∙ Stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke ordening

Onze Cliënten: ∙ OWij staan openbare besturen, ontwikkelaars, investeerders en fondsenverleners bij, die bij industriële

∙ Milieuverantwoordelijkheid

projecten en economische ontwikkeling

∙ Beheer van verontreinigde bodems en

betrokken zijn. Hiertoe behoren, o.a. locale,

terreinen, water alsook afvalverwerking

regionale en federale autoriteiten, openbare

∙ Gezondheidszorg (o.a. asbestproblematiek,

en privé ondernemingen, niche-operatoren,

lood en PCB)

multinationals, investeringsfondsen en

∙ Emissierechten voor gassen met serre-effect

start-ups. Onze interventie omvat eveneens

∙ Naleving van de EU ETS en IPPC richtlijnen.

geschillen.

∙ Atmosferische - en geluidsoverlast

Contact

CMS DeBacker heeft www.greenlaw.be ontwikkeld, een site gewijd aan de recentste ontwikkelingen op het vlak van het zeer dynamische milieurecht.

Luc Depré Partner E luc.depre@cms-db.com T +32 2 743 69 87 Brussels, Belgium

CMS DeBacker | 17


Public Economy Over meer dan 20 jaar heeft ons team publiek- en administratief recht een uitgebreide ervaring opgedaan. Het heeft talrijke dossiers behandeld met betrekking tot de openbare economie, de financiering van overheidsprojecten en publiek private samenwerking. Zijn specifieke expertise en reactiviteit maken er één van de belangrijkste teams op de Belgische markt. Ons team neemt actief deel aan het liberaliseringproces van de openbare diensten. Bovendien ondersteunt het kantoor haar cliënten bij het opstellen van wetten en reglementeringen, bij de implementering van Europese richtlijnen en bij het scheppen van nieuwe openbare actoren.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Bijstand aan openbare en particuliere

Onze Cliënten: ∙ Wij zijn reeds langdurig actief, zowel voor

operatoren bij het oprichten van

de overheden - op elk beslissingsniveau en

samenwerkingsverbanden

voor openbare ondernemingen - als voor

∙ Organisatie van openbare diensten

private ondernemingen geconfronteerd met de problematiek inherent aan de openbare economie en samenwerking met overheden.

Contact Eric Gillet Partner E eric.gillet@cms-db.com T +32 2 743 69 88 Brussels, Belgium

18 | Distinctively European

“Een nieuwkomer in de classificatie dit jaar. De waarnemers zijn het eens om het werk van het team in zake overheidscontracten en PPS projecten te complimenteren. Ze noteren tevens een opmerkelijke expertise in gezondheids-, energie-, milieu- en mededingingsrecht. Eric Gillet is het hoofdcontact en hij leidt het departement van publiek recht van het kantoor.” Chambers Europe, 2009


Public Procurement & PPP Als marktleider op dit gebied, heeft ons team reeds talrijke jaren een relevante expertise in overheidsopdrachten en is dus een onontbeerlijke partner.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Overheidsopdrachten: begeleiden

Onze Cliënten: ∙ Wij zijn reeds lang actief, enerzijds voor

van de aanbestedende overheden en

de overheden - op elk beslissingsniveau,

ondernemingen bij het indienen, het

en voor openbare ondernemingen - en

toewijzen en het uitvoeren van de

anderzijds voor private ondernemingen

overheidsopdrachten (delegaties van

die aan de openbare economie en

openbare diensten, privaatpublieke

samenwerkingsprojecten wensen deel te

samenwerkingen, ingewikkelde contractuele

nemen.

montages…), geschillen over de aanbesteding en de uitvoering.

“CMS DeBacker heeft zich met succes op de markt van het publieke recht in België gevestigd. De waarnemers zijn het eens om het werk van het team inzake overheidsopdrachten te complimenteren.”

Chambers Europe, 2009

CMS DeBacker heeft www.marchespublics.be, ontwikkeld, een site gewijd aan de recentste ontwikkelingen in dit rechtsgebied.

Contact Patrick Thiel Partner E patrick.thiel@cms-db.com T +32 2 743 69 10 Brussels, Belgium

CMS DeBacker | 19


Health Ons departement gezondheidsrecht is per definitie multidisciplinair. Door hun verschillende specialisaties garanderen de advocaten van CMS DeBacker een panoramisch overzicht en een volledig maar praktisch advies aan cliënten. Zo kan het departement alle gezondheidsspelers begeleiden.

Onze Interventiedomeinen:

Onze Cliënten:

∙ Advies in verband met reglementeringen

∙ Belgische Staat

∙ Sociale zekerheid en terugbetalingen

∙ Medewerkingcontracten en

∙ Instellingen van sociale zekerheid

licentieovereenkomsten ∙ Mededinging en Europees recht ∙ Grensoverschrijdende gezondheidszorg ∙ Distributie en problemen met parallelle invoer ∙ Verantwoordelijkheid voor producten en

RIZIV

∙ Klinieken en hospitalen ∙ Farmaceutische en biotechnologische ondernemingen ∙ Fabrikanten van medische apparatuur ∙ Verstrekkers van gerelateerde diensten ∙ Ondernemingen actief in de voedingssector

geschillen ∙ Merkvalorisatie, publiciteit, etikettering en voeding- en gezondheidsgebonden beweringen ∙ Klinisch en preklinisch onderzoek ∙ Beheer van persoonsgebonden gegevens

“Een opmerkelijke kennis van het gezondheidsrecht.”

Chambers Europe, 2009

Contact Pierre Slegers Counsel E pierre.slegers@cms-db.com T +32 2 743 69 63 Brussels, Belgium

CMS DeBacker | 21


Employment & Pensions Vandaag heeft de essentiële vraag betrekking tot het beheren van juridische aspecten van change management. Bovendien zijn er ook nog de problemen rond veiligheid op het werk en aanvullende pensioenen. Het is dus essentieel dat de ondernemingen die bij deze problematiek betrokken zijn, goed begeleid worden want de menselijke en financiële inzet is aanzienlijk. De herstructureringen en de overdrachten, met als doel de competitiviteit te verbeteren, zijn schering en inslag geworden en zijn bovendien geconfronteerd met talrijke hervormingen van het arbeidsrecht, zowel op nationaal als op Europees niveau. Internationale mobiliteit: in het kader van de toenemende internationalisatie zijn de ondernemingen zich bewust van de noodzaak om een efficiënte internationale mobiliteitsbeleid op te stellen. Flexibiliteit en arbeidsduur: de aanpassing van de werktijd en de flexibiliteit staan centraal in de maatschappelijke debatten, hoofdzakelijk wat betreft de gevolgen voor het loon en de arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers. Gezondheid en veiligheid: de nalatigheden van de werkgever inzake welzijn en veiligheid zijn één van de hoofdoorzaken voor het inroepen van de straf- of burgerlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en zijn aangestelden. De individuele betrekkingen: wij adviseren werkgevers in het dagelijkse beheer van hun sociale verplichtingen (contracten, opzeggingen, reglementering) want zij hebben noodzaak aan getalenteerde specialisten in sociaal recht. Aanvullende pensioenen en andere alternatieve verloningsystemen: rekening houdend met de moeilijkheden waarmee de wettelijke pensioenstelsels geconfronteerd worden, is er nood aan collectieve of individuele regimes. Bovendien zorgen zware fiscaliteit en sociale lasten ervoor dat werkgevers steeds meer naar alternatieve verloningen zoeken die van een gunstiger sociaal en fiscaal kader genieten.

Onze Interventiedomeinen: ∙ Overdrachten van ondernemingen ∙ Beheer van de sociale aspecten van herstructureringen, collectieve ontslagen en

Onze Cliënten: ∙ Belgische en internationale vennootschappen ∙ Bedrijfsleiders

sluitingen ∙ Audit bij overdracht van ondernemingen ∙ Veiligheid op het werk ∙ Internationale mobiliteit ∙ Aanvullende pensioenen en alternatieve verloningsystemen ∙ Bedrijfsleiders

Contact Stanislas van Wassenhove Managing Partner E stanislas.vanwassenhove@cms-db.com T +32 2 743 69 91 Brussels, Belgium

22 | Distinctively European

“Cliënten verklaren dat ze CMS De Backer niet alleen blijven gebruiken vanwege het goed werk dat ze leveren, maar omdat ze er altijd zeker van zijn snel een volledige en nauwkeurige antwoord ontvangen. Stanislas Van Wassenhove, die het team leidt, wordt aanbevolen.” Legal 500, 2009


Tax & Estate Planning Fiscaliteit is eveneens een rechtsgebied dat steeds complexer wordt. Nationale of internationale fiscaliteit van vennootschappen, vastgoed, BTW of erfopvolging: in deze domeinen is een goede begeleiding onontbeerlijk. Het departement telt zeven ervaren advocaten die een toegespitste kennis koppelen aan de uitgebreide internationale contacten van de CMS groep. U bent in goede handen!

Onze Interventiedomeinen: ∙ Algemene fiscaliteit van openbare en particuliere ondernemingen

Onze Cliënten: ∙ Wij adviseren zowel middelgrote ondernemingen als grote groepen actief in

∙ Internationale fiscaliteit

allerhande activiteitssectoren als openbare

∙ Patrimonium fiscaliteit

instellingen, plaatselijke instanties en

∙ Onroerende en met het milieu verband

natuurlijke personen.

houdende fiscaliteit ∙ Fiscale strategie ∙ BTW ∙ Overdrachtprijs ∙ Fiscaliteit van beleggingsfondsen, financiële beleggingen en verzekeringsproducten ∙ Alternatieve verloning (stock-options, winstdeelname …) ∙ Begeleiding van controles, geschillen en fiscale betwistingen ∙ Lokale belastingen

Contact Didier Grégoire Partner E didier.gregoire@cms-db.com T +32 2 743 69 60 Brussels, Belgium

“CMS DeBacker heeft samen met CMS Bureau Francis Lefebvre een aanzienlijke expertise opgebouwd in het bijstaan van Franse onderdanen in complexe patrimoniumzaken en heeft hierdoor een sterke marktpositie verworven. De praktijk adviseert bovendien over de fiscale aspecten van bedrijfsherstructureringen en PPS. Didier Gregoire wordt aanbevolen.” Legal 500, 2009

CMS DeBacker | 23


We are Pround to Sponsor...

Het International Polar Foundation (IPF) werd in het leven geroepen met als doel een nieuw schakel te creëren tussen de wetenschap en de samenleving. Het IPF beoogt een betere erkenning van de rol van de wetenschap en meer bepaald het wetenschappelijk onderzoek /aan de polen tot stand te brengen, door het bestuderen van de wereld en de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de evolutie van duizendjarige klimaatcycli. Het IPF verspreidt informatie en kennis over polair onderzoek om belangrijke milieu en klimaatmechanismes te begrijpen. Het IPF promoot innovatie en veelzijdige antwoorden op complexe probleemstellingen ontstaan uit de noodzaak voor actie op gebied van duurzame ontwikkeling. Het IPF gelooft dat de polen en de wetenschap de beste instrumenten zijn om de samenleving te overtuigen nu iets te doen om de gevolgen van klimaatverandering ter verlichten voor toekomstige generaties. — De polaire gebieden spelen een sleutelrol in het globale klimaatsysteem van onze planeet. — De polaire gebieden zijn onze waarschuwingssystemen. Ze tonen aan hoe snel en hoe hevig klimaatverandering te werk gaat. — De polaire gebieden zijn eveneens onze archieven. Het klimaatgeheugen van de aarde is in het ijs opgeslagen.

Het IPF communiceert over polair onderzoek met het publiek door middel van: Informatie: ontwikkeling, ondersteuning en aanmoediging van projecten om het publiek te informeren over polaire wetenschap en hoe het tot een beter begrip van de oorzaken van klimaatverandering leidt. Opvoeding: ontwikkeling, ondersteuning en aanmoediging van innoverende opvoedingsprojecten en materiaal die een positieve houding tegenover polaire wetenschap en actie tegen klimaatverandering stimuleren. Hierbij is het belangrijk de volgende generatie te bereiken daar ze de impact van klimaatverandering op een grotere schaal zal ervaren. Demonstratie: ontwikkeling, ondersteuning en aanmoediging van projecten die constructieve oplossingen aanreiken voor vraagstukken rond duurzame ontwikkeling. Het IPF geeft het voorbeeld – in haar eigen activiteiten gebruikt het IPF, wanneer mogelijk, de beste beschikbare methoden en technieken voor schone ontwikkeling.

CHARLEMAGNE ORCHESTRA In 2000 stelde het Charlemagne Orchestra aan een publiek van 40 toehoorders zijn eerste seizoensabonnement voor in het Koninklijke Muziekconservatorium. Sindsdien heeft het orkest een brede en trouwe aanhang opgebouwd en ontgroeide het aan het mooie kader van het Koninklijke Conservatorium. Onder de leiding van oprichter en dirigent BartholomeusHenri Van de Velde, die 14 jaar geleden het concept opstartte met slechts 25.000 BFR – ongeveer 620 euro, biedt het in Brussel gevestigde orkest, met musici van maar liefst 27 landen, luisteraars provocerende en minder bekende werken uit het klassieke, romantische en hedendaagse repertoire.

for Europe

Vandaag is dit het enige orkest dat voor zijn werking volledig op de steun van zijn mecenas kan rekenen. Het heeft regelmatig in het befaamde Concertgebouw in Amsterdam gespeeld alsook doorheen België, Luxemburg en Nederland


Who’s Who Our Partners

Our Counsels

Margareta Bresseleers margareta.bresseleers@cms-db.com T +32 (0)3 206 01 40

Eric Gillet eric.gillet@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 85

Stéphane Collin stephane.collin@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 27

François Bruyns francois.bruyns@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 35

Jean-François Goffin jeanfrancois.goffin@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 24

Annabelle Lepièce annabelle.lepiece@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 34

Pierre-Axel Chabot pierreaxel.chabot@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 39

Didier Grégoire didier.gregoire@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 59

Olivier Querinjean olivier.querinjean@cms-db.com T + 32 (0)2 743 69 61

Jef Degrauwe jef.degrauwe@cms-db.com T +32 (0)3 206 01 43

Cedric Guyot cedric.guyot@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 64

Pierre Slegers pierre.slegers@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 63

Michaël De Leersnyder michael.deleersnyder@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 69

Tom Heremans tom.heremans@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 73

Arnaud Van Oekel arnaud.vanoekel@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 54

Luc Depré luc.depre@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 31

Catherine Houssa catherine.houssa@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 06

Eric De Plaen eric.deplaen@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 59

Carl Leermakers carl.leermakers@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 90

Lievin De Wulf lievin.dewulf@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 11

André Lombart andre.lombart@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 18

Vincent Dirckx vincent.dirckx@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 85

Veerle Raus veerle.raus@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 78

Carl Dotremont carl.dotremont@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 56

Patrick Thiel patrick.thiel@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 80

Renaud Dupont renaud.dupont@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 83

Stanislas van Wassenhove stanislas.vanwassenhove@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 92

Bruno Duquesne bruno.duquesne@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 38

Our Senior Associates Marie Canivet marie.canivet@cms-db.com T + 32 (0)2 743 69 16 Gaël Chuffart gael.chuffart@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 94 Virginie Dor virginie.dor@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 72 Christophe Dubois christophe.dubois@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 45 Pierre-Anne du Monceau pierreanne.dumonceau@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 30 Razvan Emanoil razvan.emanoil@cms-db.com T +32 (0)2 743 65 23 Alexis Hallemans alexis.hallemans@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 79 Stacey Smits stacey.smits@cms-db.com T +32 (0)2 743 69 42


CMS streeft ernaar erkend te worden als de beste verlener van juridische en fiscale diensten in Europa. Onze cliënten vertellen ons dat wat CMS enig maakt een combinatie is van drie elementen: een sterke klantgerichte relatie, een kwalitatief hoge dienstverlening en een sectoriële specialisatie. Wij combineren een diepgaande lokale expertise en de ruimste aanwezigheid in Europa met een grensoverschrijdende samenwerking en coördinatie. CMS heeft een gemeenschappelijke cultuur en een gedeelde ervaring dat ons duidelijk Europees maakt. CMS is actief in 27 jurisdicties, met 53 kantoren in Centraal - en West Europa en daarbuiten. CMS, opgericht in 1999, telt vandaag negen kantoren die meer dan 2.400 advocaten in dienst hebben. CMS heeft zijn hoofdzetel in Frankfurt. De kantoren van CMS: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italië); CMS Albiñana & Suarez van Lezo S.L.P. (Spanje); CMS Bureau Francis Lefebvre (Frankrijk); CMS Cameron McKenna LLP (Verenigd Koninkrijk); CMS DeBacker (België); CMS Derks Filmster Busmann (Nederland); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Zwitserland); CMS Hasche Sigle (Duitsland); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Oostenrijk). CMS kantoren en geassocieerde kantoren: Amsterdam, Berlijn, Brussel, Londen, Madrid, Parijs, Rome, Wenen, Zürich, Aberdeen, Algiers, Antwerpen, Arnhem, Belgrado, Bratislava, Bristol, Boekarest, Boedapest, Buenos-Aires, Casablanca, Keulen, Dresden, Düsseldorf, Edinburg, Frankfurt, Hamburg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milaan, Montevideo, Moskou, München, Peking, Praag, São Paulo, Sarajevo, Sevilla, Sjanghai, Sofia, Straatsburg, Stuttgart, Utrecht, Warschau en Zagreb. De CMS leden zijn, in samenwerking met The Levant Lawyers, aanwezig in Beiroet, Abu Dhabi, Dubaï en Koeweit. www.cmslegal.com

Aberdeen Edinburgh

Moscow

Hamburg

Bristol

Amsterdam London Utrecht Antwerp

Arnhem

Brussels Paris

Berlin Warsaw Leipzig Dresden Prague

Duesseldorf Cologne Frankfurt

Strasbourg Zurich

Stuttgart Vienna Munich Ljubljana

Lyon

Kyiv

Bratislava Budapest Zagreb Belgrade Bucharest Sarajevo

Milan

Sofia Rome Madrid

Seville Marbella

Algiers Beirut

Casablanca

Kuwait City

Dubai Abu Dhabi


CMS DeBacker, Chaussée de La Hulpe / Terhulpsesteenweg, 178, 1170 Brussels, Belgium T +32 2 743 69 00 – F +32 2 743 69 01 CMS DeBacker, Amerikalei 92, 2000 Antwerp, Belgium T +32 3 206 01 40 – F +32 3 206 01 50 CMS DeBacker is lid van CMS, een groepering van 9 grote Europese advocatenkantoren die aan vennootschappen en ondernemingen een complete waaier juridische- en fiscale diensten aanbieden in Europa en de rest van de wereld. Met meer dan 4600 medewerkers, waaronder meer dan 2.400 advocaten en 600 vennoten, is CMS aanwezig in 47 vestigingen in de wereld.

© CMS DeBacker (2010)

Kantoren lid van CMS zijn: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italië); CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. (Spanje); CMS Bureau Francis Lefebvre (Frankrijk); CMS Cameron McKenna LLP (Verenigd Koninkrijk); CMS DeBacker (België); CMS Derks Star Busmann (Nederland); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Zwitserland); CMS Hasche Sigle (Duitsland) en CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Oostenrijk). Belangrijkste en secundaire wereldwijde vestigingen van de kantoren lid van CMS : Amsterdam, Berlijn, Brussel, Londen, Madrid, Parijs, Rome, Wenen, Zurich, Aberdeen, Algiers, Antwerpen, Arnhem, Beijing, Belgrado, Bratislava, Bristol, Boekarest, Boedapest, Buenos Aires, Casablanca, Keulen, Dresden, Düsseldorf, Edinburg, Frankfurt, Hamburg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milaan, Montevideo, Moscou, München, Praag, São Paulo, Sarajevo, Sevilla, Sjanghai, Sofia, Straatsburg, Stuttgart, Utrecht, Warschau en Zagreb. De CMS leden zijn, in samenwerking met de The Levant Lawyers (TLL), aanwezig in Abu Dhabi, Beiroet, Dubai en Koeweit. www.cmslegal.com | www.cms-db.com

2010 CMS DeBacker Distinctively European-NL  

Distinctively European Ondernemers ten dienste van het recht Globaal zijn, betekent meer dan een kantoor openen in het buitenland. Men moet...