Page 1

     


Podem distingir en 3 etapas:  1)La primera en el segle 15 fins la invasió francesa. Tenia  un caire  eclesial.  2)La segona fins a mitjans del segle 20 mes relacionats a  festes populars : carnavals , majors .                                    3)la ultima etapa a parti de els anys 80 es reinicie les  tradicions  populars .                                                                                                                                       Victor rosa i Erika García 


Hí ha tants  vestits com colles , cada una té el seu estil . Els vestits  poden ser negres , taronjes …  També  poden decora els vestits amb marques de foc , un     llamp …   

  Hi ha tantes colles com localitats, però si la localitat es  gran hi ha mes de una .En Catalunya  hi  han  mes de cent colles.  

                 Alvaro Zafra i Alex Prats 


És una representació  teatral de la lluita del bé  contra el mal. És una manifestació del foklore.   Hi ha dos variants:  1)Un model amb estructura teatral.  2)El ball de diables 

amb parlaments.                                                                       


Des d’un inici el ball de Diables esta lligat a la tradición  eclesial antiguament  sortien el dia del Corpus.  Antiguament partisipen en les festes del seu barri   (carnaval, Sant Joan,festa major…)   

                     

                 

Joan Herranz, Beimar Chileno.                                               


Llucifer,diablessa,rat‐penat,medusa,cabró,cavall,unicorni, Diable,drago,bestia,dimoni i diable burlesc.Diable ras:aixis  anomenem al diable borrons o sense rang.Diable  calaixer:anomenem diable calaixer al diable carritell o  civader. 

  Marta marin I Parneet kaur. 


LA ROBES ESTA FETA  DE:  Robes  gruixudes  i sac de lli .  Ulleres  per protegir­se els ulls.  Un mocador per protegir­se del fum.  Una maça per col­locar els petars.  Una carretillaper trasladar els petars. 

  JULISSA GALARZA I   MELROSE ROSAL 


Perquè viuen allà. 

               El foc ès un vincle fermament associat al món del                       Dimoni. Al tirar foc ès un fet característíc d´ells del ball                                   de diables.                     És una festa plena d´olor a pólvora. 

                                                                                                                           

                                            

Ariadna i Joel                  


El foc es un simbol que te diversos significas: purificador  i   castigador. També té un   caràcter festiu. L’ explosió dels petards, la llum,  el fum i els timbal creen un ambient accelerant i festiu.  

Marc Simón i klian Castellano 


Acostumen a anar pels carrers principals, per les     places… Van pels carrers amples perquè  els vegi        molta gent.                                                                                                                  Víctor Gual gayoso i Lidia Gil Muñoz 


Són un conjunt de persones que  vestides de diables que ballen i tiren  petards.   Cada colla te diferents nombres de  persones, poden ser més grans o  petites.        

                         Erika Ayala, Gerard Ballesteros i Wintop Adedokun.             


El diable és un personatge molt divertit  relacionat amb el foc. S’ajunten colles per  ballar i fer gresca. És una tradició arrelada a la  nostre Terra. Hi han molts personatges com: el  diable, la diablessa...  

    Irene Sánchez i Guillem Rodríguez 


Surten segons les festes tradicionals, arribades importants o actes festívics, com la Mercè de Catalunya. També surten a les Borges del Camp, cada 7 de setembre per celebrar la Mare de Déu de la Riera, o per a la baixada al Santuari de Misericòrdia a Reus.

Helena Martín i Victor López


diables  

treball d'aula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you