Page 1

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional y Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. [2018/2101]

CALENDARI PROVA D’ACCÈS A CFGS 2018 Inscripció Publicació llista alumnat que ha de realitzar la prova en un altre centre Publicació llista provisional admesos Reclamació d’exclosos Publicació llista definitius admesos i exclosos Realització prova d’accés GS Publicació llistat provisional qualificacions Reclamació llistat provisional qualificacions Termini entrega documentació justificativa Publicació llistat definitiu qualificacions i entrega de certificats

Del 17 maig 7 juny 7 juny 7 juny 14 juny 18 juny 27 juny 2 juliol 17 maig 9 juliol

Al 31 maig

8 juny

3 juliol 5 juliol

HORARI DE PROVES GRAU SUPERIOR Examen

Hora

Duració

9:00

Part general: Llengua i Literatura

1 h 15min

10:25

Part general: Anglès

45 min.

11:20

Part general: Matemàtiques

1 h 15min

12:45

45 min

16:00

Part general: Tractament de la informació i competència digital Part específica*: apartat b1

17:30

Part específica*: apartat b2

1 h 15min

1 h 15min

*En la part específica cal triar dos assignatures entre les de la modalitat: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: Història, Economia, Geografia TECNOLOGÍA: Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Física i Química CIÈNCIES: Física, Biologia i Ciències de la Terra , Química http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones http://mestreacasa.gva.es/web/isixtomarco/proves_acces per mirar exemples i solucions del 2017

Poves accés cfgs 2018  
Poves accés cfgs 2018  
Advertisement