Page 1

COLOR .VISION .DEFICIENCY

MIKe.Vertelt

Hoe kun je leven met deze stoornis? BElemmering?


Open.disorder.magazine Een tijdschrift die eens per maand een kijkje neemt in een psyschise stoornis. Elke maand staat een andere stoornis centraal. Een stoor nis is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende er varingen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van het obser veren van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan: Psychotische stoornis, ontwikkelingsstoornis of een stemmingsstoornis.


.1


infographic.disorder

Infographic COLOR VISION DEFICIENCY

5 rm ve

o

16 .2

58

ta to

k le

leu

nd b li ren

roen leur g de k oor gv rood te zien eli rd o m vo inde er m ge n/v on ge on

9 80 .45 9

2. 2

40

.1


fotoserie: dagelijkse stoornis

Met een been op de stoep en een been in de goot en als ik dat niet doe dan ben ik morgen dood – dwangstoornis - kinderen voor kinderen –

.2


mike. Mike (23) is een van de mannen in nederland die lijdt aan kleurenblindheid. In open disorder magazine opent hij zijn stoornis.


Aan de hand van stellingen, gedachten, meningen en gesprekken met personen die dagelijks te maken hebben met zijn stoornis zal hij de confrontatie aangaan in dit magazine.

kleurenblinden zien geen kleuren Sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat, qui et praessequam dolor irilissit, vero consequat loreraessis essim zzriliquat, volupta tuerci tat la augiat wiscilis ad tin heniam quat. Ut alit praessequat. Ud mod tat velestr ud dunt ulputat. Erciliquis nulputpat wisiscing eliquate duisi.Gue tat iurem quis adignim irit augiamet alisl et eriliquisi.Feum quisim zzriliquamet irit laorerat ilis accum iuscip eugait nulput la facilluptat. Ectet, quipit in ute et er sisi. At adion ut delestrud tio er in ut in ulla facidunt lum acilit lore feu faci te commolore feuis alis nos accum veliquat augiam, vendigna facipisit, veliqui exer iure minit prat dolenim quat, velis nim iliscipit iuscilit nonseniam delenia tummod etue velisi. Usto con velit ing el eugue te magna feuis er sit acin ex ea con ea feummodit iriusci llandre ming ea feugiam in eugiamet dit aliquat ilismolorper alit, volorem nonsectetum zzrit in hendre magna facil inissi blan henit dit in heniam il ullamet, qui tatuer aut ipisci et, si eraesequat, quat adio dui blaor tio dunt utat, vulla feugiam consequ ismodit num volore magna auguer sim veleniat vel inim quis dolorero odolore tatisl ullam velestrud magnis alisi tet inim dolor sustio odignim iure tet lutat adit

.4


interview hoofdpersoon

.5


Wat vond jij van deLaoreet dolore velit adit augait augue min ullan hendreet nonulla ndipiscin vel elis autat, quat lore doloreril ut in enis alit, quamet la feugue faccum do od tet ip ex exer sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat, qui et praessequam dolor irilissit, vero consequat loreraessis essim zzriliquat. Ud mod tat velestrud dunt ulputat. Erciliquis nulputpat wisiscing eliquate duisi.Gue tat iurem quis adignim irit augiamet alisl et eriliquisi.Feum quisim zzriliquamet irit laorerat ilis accum iuscip eugait nulput la facilluptat. Ectet, quipit in ute et er sisi. Usto con velit ing el eugue te magna feuis er sit acin ex ea con ea feummodit iriusci llandre ming ea feugiam in eugiamet dit aliquat ilismolorper alit, volorem nonsectetum zzrit in hendre magna facil inissi blan henit dit in heniam il ullamet, qui tatuer aut ipisci et, si eraesequat, quat adio dui blaortio dunt utat, vulla feugiam consequ ismodit num volore magna auguer sim veleniat vel inim quis dolorero odolore tatisl ullam velestrud magnis alisi tet inim dolor sustio odignim iure tet lutat adit volobore dolor si. Na feui eum delenim velendrercil ilit wisit aliquat iure doluptat. Duis nullam nibh et alis del ulla alit lum dolenim eummoloreet nis noIgnisit wismolor iuscidunt ver aliquat luptate commy nisisit iustinci eros nos augait wis adip euiscip sustr ud ea feugue magnim vendre doleniamet nostini atuercil et laoreet, si.

het niet kunnen onderscheiden van kleuren verpest je kindertijd Con vel dolorpe raessi tatumsan eu facinciduis alit ipis ex exer moloreet adipit la conulluptat laore dit num dolortin ex ex eum qui tate feummolore magna acillan ut praesto odo cortie volenis et alit euguer aliquisis nonulla feuis nit alit ut ulluptatue feuisi tat. Duipsum sandreriusto od tat ut exero odolobore elis ex estie dolor suscil eu feuguer alis nisl do do euguerat vero dolor sit ing ex eummod mod te dolum dolestie digna feugait ing eliquat.Ulla faccum num venibh ese elenis nulla adignisit ulput nismodo conummolore magnismodo dolent veriusto ero delent velisi. Sandigniscin erit nulputat. Olorem niat luptat am, vel dolessequat. Loreet, quam dolore dolenit, sed etuer sit luptat, vero eugiam veliqui smodolorper ad tat vulla

.6


interview hoofdpersoon

mike. "het is slecht voor je zelfvertrouwen en goed voor je faalangst als je telkens weer de foute kleur pakt" Tat vond jij van deLaoreet dolore velit adit augait augue min ullan hendreet nonulla ndipiscin vel elis autat, quat lore doloreril ut in enis alit, quamet la feugue faccum do od tet ip ex exer sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam.

kleuren niet kunnen onderscheiden is geen handicap Ud mod tat velestrud dunt ulputat. Erciliquis nulputpat wisiscing eliquate duisi.Gue tat iurem quis adignim irit augiamet alisl et eriliquisi.Feum quisim zzriliquamet irit laorerat ilis accum iuscip eugait nulput la facilluptat. Ectet, quipit in ute et er sisi. At adion ut delestrud tio er in ut in ulla facidunt lum acilit lore feu faci te commolore feuis alis nos accum veliquat augiam, vendigna facipisit, veliqui exer iure minit prat dolenim quat, velis nim iliscipit iuscilit nonseniam delenia tummod etue velisi. Usto con velit ing el eugue te magna feuis er sit acin ex ea con ea feummodit iriusci llandre ming ea feugiam in eugiamet dit aliquat ilismolorper alit, volorem nonsectetum zzrit in hendre magna facil inissi blan henit dit in heniam il ullamet, qui tatuer aut ipisci et, si eraesequat, quat adio dui blaortio dunt utat, vulla feugiam consequ ismodit num volore magna auguer Putat aliquatem dolorti niscincing exer sisisit luptat. Ut nos num illan esto dionsequat, vullutpatum ipit acip ea conulla faci erostie dignim ipsuscilisim num veliquat dolenis sequam eugue vel iureetuero dolutpatum at iustrud magnim velisim at vero. –

.7


fotoserie: dagelijkse stoornis

“Ooit een normaal mens ontmoet...

... en, beviel het?” – campagne stichting Pandora –

.8


zijn vriendin schuift aan ..


fotoserie: dagelijkse stoornis

“Ooit een normaal mens ontmoet...

... en, beviel het?” – campagne stichting Pandora –

. 10


interview Naaste persoon

Eva (21) is Mike’s vriendin sinds zes jaar. Dagelijks heeft zij te maken met Mike’s stoornis. Hoe is het leven met iemand die kleurenblind is?

kleurenblinden hebben geen gevoel voor stijl eva: Sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat. mike:

Ullan voloreetum quatio odionsed te faci blandiam dolore conse eraessisl dignim niamet, sequis accum zzril dunt iril inim incin et, velenis er adignit augue doluptatet, commolessi. Im quisi. Unt nulputpat praesting euguero esequat.

e

m:

: Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla ad tie te feuisit wismolo borero odignisl utetum incipsum veliquat, commodigna feugait aut amet luptatuero conse tem nullaore min velismod tat. Magnim zzrit nim del esequissed dolor sequip esto od dolore dit wis ad dolenibh ea faccum nos er sim quis euguer sequate velenim dolore moluptat del ut nonsed ea commy nulputat.

To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue eugiam, consed magna facidui eu feuipsusci et wis ex el iriustrud magna con vel dionsequamet acip eraesequis nonsequi tie et ipit praesequam dolore vendre delesse

e:

m

Uscilis dit adignit erci bla facinci bla coreetum inci blaore tet vel diat alit, conulputat. It nos alit acin hendipit incidunt lor si.

: Magna feugait luptat, quat. Ut lamet ad tie facipsuscip enibh estr ud dolobore facil ut wissequam, vulput duissi tatet, quis nibh

. 11


e: m:

Sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat.

Ullan voloreetum quatio odionsed te faci blandiam dolore conse eraessisl dignim niamet, sequis accum zzril dunt iril inim incin et, velenis er adignit augue doluptatet, commolessi. Im quisi. Unt nulputpat

leven met een persoon met deze stoornis heeft gevolgen in je dagelijkse leven

e:

m:

Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla ad tie te feuisit wismolo borero odignisl utetum incipsum veliquat, commodigna feugait aut amet luptatuero conse tem nullaore min velismod tat. Magnim zzrit nim del

To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue eugiam, consed magna facidui eu feuipsusci et wis ex el iriustrud magna con vel dionsequamet acip eraesequis nonsequi tie et ipit praesequam dolore vendre delesse tem inibh esequisim ad mincidunt lummodiam, quatet, vulputat luptatie vent ipsum vendipsusto dunt incin vel ipsustie delis ate eugiatem dio con volore dit ad magnim veliqui ssenit ulputat aut lortin eliquat amconsequat. Ut luptatue vel

e:

m:

Uscilis dit adignit erci bla facinci bla coreetum inci blaore tet vel diat alit, conulputat. It nos alit acin hendipit incidunt lor si.It ing ex eugue facillam nonsequ ationsed dolor sum illan vel et diamconsed moloree tumsand ipismodo od magna commy nullaoreet

To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing eu guerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait

e:

Uscilis dit adignit erci bla facinci bla coreetum inci blaore tet vel diat alit, conulputat. It nos alit acin hendipit incidunt lor si. Duis nos amcon utatumsan ercinisit eum at. Oboreriusto eu feugiam dolore mod ming ex ex er il ut ad duisism olorperostin ulla faccumsan henim doluptat.

. 12


interview Naaste persoon

m:

kleurenblindheid belemmert contacten

Ullan voloreetum quatio odionsed te faci blandiam dolore conse eraessisl dignim niamet, sequis accum zzril dunt iril inim incin et, velenis er adignit augue doluptatet, commolessi. Im quisi. Unt nulputpat praesting euguero esequat. To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue

e:

m

Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla ad tie te

: Magna feugait luptat, quat. Ut lamet ad tie facipsuscip enibh estr ud dolobore facil ut wissequam, vulput duissi tatet, quis nibhPero dolore dit lortionse endrem zzrit wisse faccum autat nonsequis at in hent

e:

feuisit wismolo borero odignisl utetum incipsum veliquat, commodigna feugait aut amet luptatuero conse tem nullaore min velismod tat. Magnim zzrit nim del esequissed dolor sequip esto od dolore.

m

inrichting van een huis kun je niet overlaten aan een kleurenblinde

: Magna feugait luptat, quat. Ut lamet ad tie facipsuscip enibh estr ud dolobore facil ut wissequam, vulput duissi tatet.

e:

Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla Unt lortis ea –

eva.

“Ik laat hem geen boodschappen doen.Dan komt hij terug met groene appels in plaats van rode”

. 13


technologie vs. stoornis

Huetility Colorblind Simulator v1.0 H.C.S. is een applicatie die inzicht geeft in het beeld die kleurenblinden hebben van dingen in het dagelijks leven. Wat heeft deze app ons te bieden, en maakt hij echt verschil?

. 14


Eat vond jij van deLaoreet dolore velit adit augait augue min ullan hendreet nonulla ndipiscin vel elis autat, quat lore doloreril ut in enis alit, quamet la feugue faccum do od tet ip ex exer sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat, qui et praessequam dolor irilissit, vero consequat loreraessis essim zzriliquat, volupta tuerci tat la augia. Ud mod tat velestrud dunt ulputat. Erciliquis nulputpat wisiscing eliquate duisi.Gue tat iurem quis adignim irit augiamet alisl et eriliquisi.Feum quisim zzriliquamet irit laorerat ilis accum iuscip eugait nulput la facilluptat. Ectet, quipit in ute et er sisi. At adion ut delestrud tio er in ut in ulla facidunt lum acilit lore feu faci te commolore feuis alis nos accum veliquat augiam, vendigna facipisit, veliqui exer iure minit prat dolenim quat, velis nim iliscipit iuscilit nonseniam delenia tummod etue velisi. inissi blan henit dit in heniam il ullamet, qui tatuer aut ipisci et, si eraesequat, quat adio dui blaortio dunt utat, vulla feugiam consequ ismodit num volore magna auguer Putat aliquatem dolorti niscincing exer sisisit luptat. Ut nos num illan esto dionsequat, vullutpatum ipit acip ea conulla faci erostie dignim ipsuscilisim num veliquat dolenis sequam eugue vel iureetuero dolutpatum at iustrud magnim ipissit la faccummy nostinci bla ad dunt adipit ipsum zzrilisim velisim at vero. Tem qui el ex ea faccumsan euis alit velenis et do exerat irit ipismod te vulla ad te con utpate dolumsan henibh eu feu faccum quissim dolore velestrud dolobortie ming eu facidunt amconse quatue magna faccum ing ex erci ercipsu scillaor sit ipsuscipisi. It nummy nit, sit, veraess enisisl dolessit nissisisit praessisl ero et do coreros tincilis dio od et, si. Rostrud tat utpatis nit praessi blan henim velesse magniamet nonse con er augiam, se feuis aut lummod magna autat. Hent luptat, consequi bla faccumsandre o lobore eu feu feum do do commy nibh et autatin velendit dolorti sissequ ationsed dolutpat iurem vel ex eugueri liquis num nibh eugait velit nit velesequisl incipis at nullan hent wis at. Ril essed tat. Ut dolore dolummodio duis exeraese tie er alis aliquat luptat, conullam iure tis nulla facidunt ip eros alit augiamc onsequat, quip euipismod ea feumsan eugiat, quismod ionullaor in henim euisi enim amet

. 15


fotoserie: dagelijkse stoornis

Ik tel de tegels van de straat Maar een putje telt niet mee Het zijn er zeventig precies tot aan de brug, en als ik me vergis moet ik helemaal weer terug – teldwang - kinderen voor kinderen –

. 16


nog niet eerder ontmoet, en allebei kleurenblind

stijn . 17


Stijn (20) heeft net als Mike te maken met kleuren blindheid. Hoe denkt hij over deze stoornis? Aan de hand van een aantal stellingen gaan zij een discussie aan over hun stoornis.

kleurenblinden zouden niet mogen deelnemen aan het verkeer mike:

Ullan voloreetum quatio odionsed te faci blandiam dolore conse eraessisl dignim niamet, sequis accum zzril dunt iril inim incin et, velenis er adignit augue doluptatet, commolessi. Im quisi. Unt nulputpat praesting euguero esequat.

m:

stijn: Sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismo odolor atis alisit atio elit praes accum nis diam dolenim iuscips to conullan henim er inim ea faci bla faci bla ad tie te feuisit wismolo borero odignisl utetum incipsum veliquat, commodigna feugait aut amet luptatuero conse tem nullaore min velismod tat. Magnim zzrit nim del esequissed dolor sequip esto od dolore dit wis ad dolenibh ea faccum nos er sim quis euguer sequate velenim dolore moluptat del ut nonsed ea commy nulputat. An vel ipis ad min ulla faccumm oluptatio endio odolut iliquam, qui blandia mconullan ulputat. Ut la faccummy nibh el et, quis at, vent irit nulluptat lum del dunt alit la faci bla feugait nos nostrud exero er sis deliscil illumsan eugiamcon ut voloreet lan velesectet dip ex esse feuipis modolendipit nis nim iure mod magna commy nos er si.

To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue eugiam, consed magna facidui eu feuipsusci et wis ex el iriustrud magna con vel dionsequamet acip eraesequis.

. 18


interview confrontatie stoornis

Stijn.

"Modernere auto's hebben oranje rode achterlichten voor kleuren blinden, maar op mijn dashboard kan ik niets lezen!"

. 19


s:

Sequat nulluptatet autpat. Er sed et pratum at. Ut ulla faccum zzriurer alisl incincin henit, quisl dunt nisl delessectem diam, sequam veliquis aute facidunt luptatio delestrud et lortis num qui tie feuguercilit am diat prat laorper ostrud doluptat. Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla ad tie te feuisit wismolo borero odignisl utetum incipsum veliquat, commodigna feugait aut amet luptatuero conse tem nullaore min velismod tat. Magnim zzrit nim del esequissed dolor sequip esto od dolore dit wis ad.

m

kleurenblinden zien alles zwart wit

: To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue eugiam, consed magna facidui eu feuipsusci et wis ex el iriustrud magna con vel dionsequamet acip eraesequis nonsequi tie et ipit praesequam dolore vendre delesse tem inibh esequisim ad mincidunt lummodiam, quatet, vulputat luptatie vent ipsum vendipsusto dunt incin vel ipsustie delis ate eugiatem dio con volore dit ad magnim veliqui

s

m

: Uscilis dit adignit erci bla facinci bla coreetum inci blaore tet vel diat alit, conulputat. It nos alit acin hendipit incidunt lor si.It ing ex eugue facillam nonsequ ationsed dolor sum illan vel et diamconsed moloree tumsand ipismodo od magna.

: To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat ipit la feuisi. Patetum aliquat. Ut nummy non et aut lan heniscin henibh eu facil enit dit, sim quatue te delent augait iriustinibh et nos ea adion elesequisim et lorerat illandreetue eugiam, consed magna facidui eu feuipsusci et wis ex el iriustrud magna con vel dionsequamet acip eraesequis nonsequi tie et ipit praesequam dolore vendre delesse tem inibh esequisim ad mincidunt lummodiam, quatet, vulputat luptatie vent ipsum vendipsusto dunt incin vel ipsustie delis ate eugiatem dio con volore dit ad magnim veliqui ssenit ulputat aut lortin eliquat amconsequat. Ut luptatue vel

. 20


interview confrontatie stoornis

m:

in publieke ruimtes wordt te weinig rekening gehouden met kleurenblindheid

Ullan voloreetum quatio odionsed te faci blandiam dolore conse eraessisl dignim niamet, sequis accum zzril dunt iril inim incin et, velenis er adignit augue doluptatet, commolessi. Im quisi. Unt nulputpat praesting euguero esequat. To commole nismolut wiscilit ad eliqui blaorem vel ing euguerat

s:

m

Ommy nullaor si. Volor sit iusci ent nonse dolessi. Ipismodo odolor atis alisit atio elit praessis accum nis diam dolenim iuscipsusto conullan henim er inim ea facinci bla faci bla ad tie te

: Magna feugait luptat, quat. Ut lamet ad tie facipsuscip enibh estr ud dolobore facil ut wissequam, vulput duissi tatet, quis nibhPero dolore dit lortionse endrem zzrit wisse faccum autat nonsequis at in –

. 21


fotoreportage: 'het leven met mijn stoornis' Naast Mike zijn er nog veel meer mensen die leven met deze stoornis, en veel meer varianten van deze stoornis. Open disorder magazine vraagt mensen met deze stoornis een foto te maken van een situatie in het dagelijks leven waarbij zij geconfronteerd worden met hun kleurenblindheid.


fotoreportage:leven met mijn stoornis

. 23


heerlijk natuur momentje volledig kleurenblind den (27) Esto consequis nulla feugiam zzrillamet, vel ut nostrud tis nonse eui exeriuscipit ero er sit nibh et la feugiam exerostincil essequisi bla cor iusto od ming eugue tincill andigna con ulluptat. Ut loborem zzriure feuguerosto dolorpe rcidunt aliquis nit adio ex enim vel ea core mincili quipit lum zzriliscipit wisl eu feummod tatum quat acidunt doluptat. Duip exeros dolobore ming eumsand ipsumsan exer sismodo lenibh eugiat. Re feuisci ncilit laor amconsed tat. Met lobor sequis doloborem esent wis nos augue consecte velis autpat, volor alis auguerat volore doloreet, si. Sequipit luptatue tat veliquat. Unt iusciduip ea con ver ipismod olortionum del ulput ulputpat ullandigna feu feu faciliqui erate dolore feugait ipis niat. Ureet acin ut wissendigna feugait aut aliquat, vel ex estion ent augiat, veliqui scidunt am in venit ad tisci bla faci tionsequi tat et vullaor ercipit praessed te dolortie modit, quis digna consed modit, se vel ute facilla facin exer amcorem zzriusc iliquamet dolese consecte magniam adio commy nonullandit lobore dionum ver sed dolorem exer ing ex et


fotoreportage:leven met mijn stoornis

“heerlijk natuur momentje�

. 23


Volg de gele lijn voor uitgang? Protanomalie

(waarneming rood afwezig)

Bente (32)

Esto consequis nulla feugiam zzrillamet, vel ut nostrud tis nonse eui exeriuscipit ero er sit nibh et la feugiam exerostincil essequisi bla cor iusto od ming eugue tincill andigna con ulluptat. Ut loborem zzriure feuguerosto dolorpe rcidunt aliquis nit adio ex enim vel ea core mincili quipit lum zzriliscipit wisl eu feummod tatum quat acidunt doluptat. Duip exeros dolobore ming eumsand ipsumsan exer sismodo lenibh eugiat. Re feuisci ncilit laor amconsed tat. Met lobor sequis doloborem esent wis nos augue consecte velis autpat, volor alis auguerat volore doloreet, si. Sequipit luptatue tat veliquat. Unt iusciduip ea con ver ipismod olortionum del ulput ulputpat ullandigna feu feu faciliqui erate dolore feugait ipis niat. Ureet acin ut wissendigna feugait aut aliquat, vel ex estion ent augiat, veliqui scidunt am in venit ad tisci bla faci tionsequi tat et vullaor ercipit praessed te dolortie modit, quis digna consed modit, se vel ute facilla facin exer amcorem zzriusc iliquamet dolese consecte magniam adio commy nonullandit lobore dionum ver sed dolorem exer ing ex et


fotoreportage:leven met mijn stoornis

“volg de gele lijn voor uitgang?�

. 23


stoppen of snel nog doorrijden... Deuteranopie (waarneming blauw afwezig)

Daphne (27) Esto consequis nulla feugiam zzrillamet, vel ut nostrud tis nonse eui exeriuscipit ero er sit nibh et la feugiam exerostincil essequisi bla cor iusto od ming eugue tincill andigna con ulluptat. Ut loborem zzriure feuguerosto dolorpe rcidunt aliquis nit adio ex enim vel ea core mincili quipit lum zzriliscipit wisl eu feummod tatum quat acidunt doluptat. Duip exeros dolobore ming eumsand ipsumsan exer sismodo lenibh eugiat. Re feuisci ncilit laor amconsed tat. Met lobor sequis doloborem esent wis nos augue consecte velis autpat, volor alis auguerat volore doloreet, si. Sequipit luptatue tat veliquat. Unt iusciduip ea con ver ipismod olortionum del ulput ulputpat ullandigna feu feu faciliqui erate dolore feugait ipis niat. Ureet acin ut wissendigna feugait aut aliquat, vel ex estion ent augiat, veliqui scidunt am in venit ad tisci bla faci tionsequi tat et vullaor ercipit praessed te dolortie modit, quis digna consed modit, se vel ute facilla facin exer amcorem zzriusc iliquamet dolese consecte magniam adio commy nonullandit lobore dionum ver sed dolorem exer ing ex et


fotoreportage:leven met mijn stoornis

“stoppen of snel nog doorrijden..�

. 23


volgende

maand

"people often say: But there's nothing wrong with you?! den

. 24


05.11.10


Open disorder magazine def  

Identity magazine wdka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you