Page 1

El Neolític Amb l’ajut del text de la pàgina 108, contesta aquestes preguntes: -

Quan van sorgir l’agricultura i la ramaderia?

-

Quins van ser els primers conreus?

-

Quina tècnica van desenvolupar per fabricar instruments nous?

-

Què van descobrir per emmagatzemar aliments?

-

Com es diu la tècnica que feien servir per confeccionar vestits?

-

Què vol dir que es van tornar sedentaris?

-

Amb quin material construïen les cases?

El Neolític  
El Neolític  

Treballar el Neolític