Page 1

Nieuwsbrief

Europa #

01 13

Inhoud Kick off Cases Work Parijs

1

Meer over VAPE

1

Wat motiveert vrijwilligers; de verschillen in Europa

2

Europe for Volunteers (E4V)

2

Information in English

3

Internationale methode- uitwisseling ‘Aanpak voortijdig schoolverlaters’

3

CMO Groningen en Partoer doen onderzoek naar Europese stedenbanden

3

Nieuwsbrief CMO Groningen www.cmogroningen.nl

Kick off Cases Work Parijs Ervaringen uitwisselen, daar ging het om in Parijs. Eind november wisselden tien landen binnen het Life Long Learning Programme (LLP) ervaringen uit over sociale ondernemingen. CMO Groningen reisde ook af naar de Franse hoofdstad en bracht de social enterprises in Delfzijl in als goed voorbeeld. Een internationaal, enthousiast gezelschap van ruim dertig personen voerde twee dagen lang constructief overleg. Er werden subgroepen gevormd, werkafspraken gemaakt over communicatie en disseminatie, study visits geregeld en onderzoekresultaten en best practises gepresenteerd.

naar Groningen komt. Dan kunnen de samenwerkingspartners zelf buurtrestaurant De Gasterij in Delfzijl bekijken. De Gasterij is het resultaat van een anonieme chatsessie; bewoners van de wijk Tuikwerd kregen de kans hun hart te luchten over de wijk. Eén van de problemen die bewoners signaleerden was dat ze elkaar eigenlijk niet kenden omdat er weinig ontmoetingsplekken waren. Hun oplossing was om samen te koken en te eten. Daarop is in de Brede School wijkrestaurant De Gasterij gestart. De opbrengst gaat terug naar de wijk. Daar worden bijvoorbeeld andere buurtbedrijven mee gestart. Zo is er in Tuikwerd nu ook een tweedehands kledingwinkel.

In april komt het gezelschap naar Groningen Eén van de gemaakte afspraken is dat het gezelschap op 11 en 12 april 2013

De organisatie van het internationale bezoek aan onder andere Delfzijl is in handen van CMO Groningen. •

Ervaringen uitwisselen in Parijs

Meer over VAPE

Europese landen kunnen veel van elkaar leren. Ook over vrijwilligers­ werk. Daarom zijn professionals en vrijwilligers uit negen Europese landen een partnerschap aangegaan onder de naam VAPE; Volunteering in Central, East and West Europe, Volunteering A Pathway to Employment. VAPE is een tweejarig project en valt onder het Europese subsidieprogramma Lifelong Learning (Grundtvig). Er nemen tien organisaties uit negen landen deel: Duitsland, GrootBrittannië, Zweden, Finland, Polen, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië en Nederland. VAPE is gestart in oktober 2012, CMO Groningen coördineert het partnerschap. Door kennis met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren, wordt het vrijwilligerswerk in het eigen land versterkt. Het lerend partnerschap duurt twee jaar. Het eerste seminar is in Groningen gehouden. De volgende seminars gaan steeds dieper in op inhoudelijke aspecten rond het vrijwilligerswerk verricht door jongeren. •


Wat motiveert vrijwilligers; de verschillen in Europa basis meewerkt in een organisatie. Ook het ruilen van diensten en het zoveel mogelijk organiseren van activiteiten zonder geld, is bij hen een gewoonte.

Eind november kwamen professionals en vrijwilligers uit negen landen naar de stad Groningen om met elkaar te werken aan het thema ‘Wat motiveert vrijwilligers?’ Door de verschillende historische achtergronden van vrijwilligerswerk, kijkt men in elk land weer anders aan tegen vrijwilligerswerk. Ook de aanpak voor het motiveren van vrijwilligers is overal anders. De deelnemers ontmoetten elkaar voor de tweede keer. Tijdens een speeddate leerde men elkaar iets beter kennen en vertelde iedereen over de motivatie om naar Groningen af te reizen. Vrijwilligerswerk in Oost en Centraal Europa Het eigen initiatief is in Oost en Centraal Europa groot omdat de sociale infrastructuur daar nog volop in ontwikkeling is. Veel organisaties worden daar dan ook volledig gerund door vrijwilligers. Zij maken het onderscheid tussen de groep die zich verbindt aan een organisatie en de groep die op incidentele

Vrijwilligerswerk in sociaaldemocratische landen en West Europa In landen met een sociaaldemocratische achtergrond was vrijwilligerswerk vroeger verplicht en heeft het nu een slechte reputatie. ‘Ze verklaren je soms voor gek, als ze horen dat je er niet betaald voor krijgt’, vertelt een vrijwilligster uit Tsjechië. In westerse landen ligt er wel een infrastructuur, vaak met professionals die vrijwilligers begeleiden Opvallend was dat men in Zweden het woord ‘vrijwilliger’ niet gebruikt, het bestaat er simpelweg niet. De rol van de overheid Ook de rol van de overheid kwam ter sprake. Iemand uit Zweden vertelde over zijn ervaringen: ‘Het begon allemaal met een initiatief van burgers, toen kwam de overheid in beeld om een activiteit te financieren en daarmee kwamen ook de regels, rondom bijvoorbeeld brandveiligheid. Door te focussen op regels in plaats van op de organisatie van een activiteit, nam de motivatie van vrijwilligers af.’ Dit is een belangrijk aandachtspunt dat deelnemers vanaf nu nog beter meenemen in het motiveren van vrijwilligers in hun land. •

Europe for Volunteers (E4V) NOV organiseerde eind oktober in samenwerking met CMO Groningen het landelijk congres Reuring in het Vrijwilligerswerk in Antropia, Zeist. Het congres bood bestuurders, ondersteuners, beleidsmakers en bedrijven interessante doorkijkjes op vormen van samenwerking, (lokale) beleidsontwikkelingen en het Europese perspectief. ‘Een semester college in één uur’, zo omschreef Marco van Westerlaak het college over het moderne vrijwilligerswerk dat prof. dr. Lucas Meijs gaf tijdens het congres Reuring in het vrijwilligerswerk. In zijn college haakt Meijs in beginsel in op instrumentalisatie van het vrijwilligerswerk, waarvoor CEV-voorzitter Eva Hambach in haar voorgaande inleiding vreest. Meijs refereert direct aan het regeerakkoord onder de naam Bruggen slaan en dat het maar goed is dat het vrijwilligerswerk daar niet in voorkomt.

Neem een versnapering, ga even zitten en volg een uur college door Lucas Meijs >> Ook de forumdiscussie van 30 oktober staat online. Deze personen gingen in discussie: Wethouder Oetra Gopal maakt beleid voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Aletta Winsemius constateert in haar trendrapport Wmo dat vrijwilligersorganisaties niet meedoen, Annemarth Idenburg heeft het WRRproject geleid dat aantoont dat overheden anders moeten werken (Vertrouwen in burgers) en Symen Sjoerd de Vries wéét als projectleider Maatschappelijke Stage en Vrijwillige Inzet bij Timpaan waarom vrijwilligersorganisaties meedoen, of niet. Tijdens Reuring in het vrijwilligerswerk werden ook twee brochures inclusief films gepresenteerd. U kunt de films bekijken op onze website en de brochures downloaden. Liever een exemplaar per post ontvangen? Mail dan naar europa@cmogroningen.nl. •

>> De films en brochures zijn te downloaden op onze website>>


Attenderingsservice Europese subsidies De Experts on European Grants van CMO Groningen hebben kennis van en ervaring met subsidieaanvragen bij diverse fondsen. Van de 59 aanvragen die we vanaf 2009 hebben ingediend, is 42% gehonoreerd. Een groot succes! We weten niet alleen de weg in Europa, maar ook in onze eigen regio. Daarom kunnen we ook ideeën uit Noord-Nederland (helpen) afstemmen op Europese fondsen, zodat de kans op succes nog groter wordt.

Internationale methode-uitwisseling 'Aanpak voortijdig schoolverlaters'

CMO Groningen en Partoer hebben door middel van een onderzoek inzicht gekregen in de stedenbanden van de gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderzoek geeft inzicht in hoe stedenbanden worden onderhouden en hoe gemeenten zich bezig houden met Europees burgerschap.

De fondsen CMO Groningen is momenteel onder andere actief binnen het Europees Integratie Fonds, Interreg, Europe for Citizens Program, Daphne, Leader en de LLP programma’s Grundtvig en Leonardo. Attenderingsservice Europese subsidies Vanaf het voorjaar van 2013 breiden we onze service uit met een attenderings-service voor onze abonnees. Zij ontvangen van ons wekelijks de nieuwe calls (oproepen) voor subsidies binnen het sociale beleid. Ook altijd op de hoogte zijn van de laatste subsidies? Neem dan een abonnement op de attenderingsservice van CMO Groningen. Meer informatie op www.cmogroningen.nl of mail naar europa@ cmogroningen.nl. •

CMO Groningen en Partoer doen onderzoek naar Europese stedenbanden

Paideia promociona el método holandés contra el abondono escolar kopte een Spaanse krant in oktober. Die kop is ook zonder al te veel kennis van het Spaans wel te ontrafelen. De Spaanse kranten stonden er vol mee; nieuws over de Evokemeeting in Padrón, Spanje. Daar kwamen de Europese experts op het gebied van voortijdig schoolverlaten samen. Voortijdig schoolverlaters (jongeren die school zonder startkwalificatie verlaten) komen in alle landen voor. En de aanpak in diverse landen kan dus ook dezelfde zijn. Vijf landen (Noorwegen, Italië, Spanje, Litouwen en Nederland) werken onder de noemer Evoke (Enhanced

Vocational Opportunities, Knowledge and Education) daarom nauw samen om methodes te realiseren waarmee het aantal voortijdig schoolverlaters kan worden teruggedrongen. De landen wisselen onderling kennis en ervaring uit om zo van elkaar te leren. CMO Groningen ontwikkelde in Nederland onder andere Connection tot Care and Career (C2CC). Daarmee nam het aantal voortijdig schoolverlaters in Noord-Groningen met de helft af. CMO Groningen schreef voor de partners een stappenplan om het succes van C2CC ook in andere landen uit te rollen. Daarmee is men in Noorwegen, Italië, Spanje en Letland aan de slag gegaan. •

Grensgemeenten positiever Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gemeenten Europese bewustwording en samenwerking op het gebied van economie en cultuur belangrijk vinden. Maar ook dat het door de huidige crisis geen prioriteit heeft. Opvallend is dat de twee grensgemeenten het positiefst praten over samenwerking over de grens. •

Wegalaan 3-5 Groningen Postbus 2266 9704 CG Groningen T: 050 - 577 01 01 E: info@cmogroningen.nl

www.cmogroningen.nl

Nieuwsbrief Europa #1  
Nieuwsbrief Europa #1  

Nieuws van Experts on European Grants, een afdeling van CMO Groningen.

Advertisement