Page 1

Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Virke

- Gi oss

mer plass, Giske

Ole Robert Reitan møter Trond Giske - Side 8

Ansettelser

handler ogsĂĽ om samfunnsansvar - Side 12

Farvel HSH — velkommen til Virke - Side 2 1


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Velkommen til Hovedorganisasjon Virke Fra nå av finnes ikke lenger HSH - Hovedorganisasjonen for handel og tjenester. Virke blir det nye navnet på Norges raskest voksende hovedorganisasjon, forteller administrerende direktør Vibeke Madsen. Hva skal Hovedorganisasjonen Virke være? Hovedorganisasjonen Virke representerer det nye næringslivet. Vi skal være en pådriver for et samfunn der nyskapning og omstilling er viktigere enn å bevare gårsdagens strukturer. Vi vil halvere skjemaveldet, vi krever ny arbeidsmiljølov. Vi jobber for en samferdsel det går an å leve med, og vi forlanger løsningene våre virksomheter trenger for å virke. Hvordan skal det arbeidet foregå? Vi skal hjelpe virksomhetene i hverdagene deres, slik at vi får de beste arbeidsgiverne. Da må vi ha god kompetanse, både i bredden og dybden. Det har vi. Vi er en god samtalepartner for bedriftene og pådriver overfor myndighetene. Hvorfor skifte navn på organisasjonen? HSH har vokst kraftig og vi representerer nå hele næringslivet. Det var på tide med et nytt navn som viser at vi favner bredere. Hva får medlemmene hos Hovedorganisasjonen Virke? Vår jobb er å være der når du trenger raske svar og rimelige, skreddersydde løsninger. Virke hjelper med praktiske spørsmål i hverdagen, enten det er HR, jus eller politikk. Vi har tyngden du trenger for å sikre deg de aller beste rammevilkårene for din virksomhet. Hovedorganisasjonen Virke virker. Hva med det politiske arbeidet? Hovedorganisasjonen Virke flytter makt på medlemmenes vegne. Vi ønsker et Norge som verdsetter og satser på dem som driver virksomhet. Blant annet skal vi være en pådriver for at alle gode krefter skal få bidra innen helse og omsorg, og at vi får et tettere samspill mellom arbeidsliv og utdanning. Med over 15 000 virksomheter på laget blir vi allerede hørt, men vi vil rope enda høyere. Vi skal bli mange flere.

Bengt Herning Direktør byggevarehandel

Gunnar Hammersmark Direktør gravferd

Byggevarehandelen er en av de største aktørene innenfor handelen i Norge. Mange av de største kjedene innenfor byggevarehandelen er medlemmer av Virke, og bransjestyret arbeider blant annet med etableringsspørsmål, bransjens rolle og betydning i norsk økonomi, og regionsutvikling, sikkerhetsarbeid og tariffspørsmål.

Medlemmene i Virke Gravferd håndterer rundt 80 prosent av de rundt 42 000 dødsfall som årlig finner sted i Norge. Virke Gravferd fokuserer på faglig kompetanseheving og –oppdatering. De fleste gravferdsbyråer er små og mellomstore virksomheter, derfor er juridisk og annen praktisk støtte en av de mest etterspurte medlemstjenestene

Torbjørg Aalborg

Bror Stende Direktør mote og fritid

Direktør idell, helse, utdanning og kultur

2

Virke Ideell organiserer en lang rekke virksomheter i ideell og frivillig sektor. Helse- og omsorgssektoren er hovedtyngden av seksjonen, de fleste frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer i Virke, det samme gjelder museene. Virke er opptatt av at frivillig og ideell sektor skal ha likeverdige rammevilkår med de offentlige virksomhetene. Høgskoler, folkehøgskoler og apoteker er også organisert i Virke Ideell.

Mote og fritid er Virkes største seksjon, med over 4500 medlemsbedrifter. Seksjonen har et eget bransjestyre med representanter fra de største aktørene innen klær og skobransjen i Norge. Styret arbeider med å bedre rammebetingelser og å sikre en forutsigbar hverdag for medlemsbedriftene.

Hilde Solheim Direktør reise Norge

Thomas Angell Direktør dagligvarehandel og servicehandel

Virke Reise Norge dekker hele verdikjeden i reiseliv innenlands, og arbeider med et bredt utvalg av politiske saker av betydning for sentrale bransjer og aktører i reiselivet. Eksempler på viktige bransjesaker er samarbeid om turistmarkedsføring, alkoholpolitikk, matsikkerhet og samferdselspolitikk.

Alle de viktigste aktørene i servicehandlen er tilsluttet Virke, både de store kjedene og enkeltbedrifter. Viktige saker er blant annet avgiftsspørsmål, åpningstidsreguleringer, markedsføring, grensehandel, spill og tipping, og pris- og konkurransespørsmål.

Ønsker du mer informasjon om Hovedorganisasjonen VIRKE eller har spørsmål til innholdet: Ring 22 54 17 00 eller mail info@virke.no

C MEDIA ER ET MEDIEFORETAK SOM PRODUSERER AVIS- OG WEBBILAG I SKANDINAVIA www.cmedia.no

Prosjektleder: Thomas Lillebror Finne Tekst: Esben Svendsen Annonsesalg: Thomas Bergstøl Foto: Sverre Jarild, Ronny Manuel Danielsen, Liv-Unni Tveitane Layout: Lisa Bjurling - virrvarr.se

Trykk: Media Norge Trykk AS Distribusjon: Aftenposten For mer informasjon om annonsebilag, kontakt Thomas Lillebror Finne på: 21 37 70 75 eller e -post: thomas@cmedia.no


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Virke Fakta om BPA Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser har behov for assistanse i hverdagen. Personen med assistansebehovet leder selv sine assistenter innenfor de timerammene kommunens vedtak angir, og bestemmer derfor selv hvem han eller hun vil ha som assistenter, hvilke kvalifikasjoner disse skal ha, hvilke arbeidsoppgaver assistentene skal utføre, og hvor, hvordan og til hvilke tider assistansen skal utføres. BPA gir funksjonshemmede muligheten til

«Det verste du kan gjøre mot et menneske, er å frata det ansvar og begrunne det med omsorg» –

Jeg

gjør

gjerne

tidligere

å være likeverdige deltakere i samfunnet, til å ha en jobb, til å ta en utdannelse, til å være en god nabo, forelder og ektefelle. Det grunnleggende prinsippet bak BPA er at den

stortings-

havner man ofte i en passiv rolle: Man blir

hele landet, har pågått lenge. Nå ser det ut

representant Inge Lønnings ord til mine,

redusert til en omsorgsmottaker og bruker.

som en seier kan være innen rekkevidde.

sier daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy

Med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i

– BPA er et alternativ til institusjonalisering

Melstrøm. Hun var med å starte ULOBA for 20

ULOBA snus dette maktforholdet på hodet.

og kommunal hjemmehjelp, men det dreier

år siden, og i dag har samvirket vokst til nær

Våre andelseiere styrer sin egen assistanse

seg først og fremst om menneskerettigheter,

1000 andelseiere som alle leder sine egne

og sin egen hverdag, og er derfor frie og

likestilling og rettferdighet. Dette er spørsmål

personlige assistenter.

selvstendige borgere. BPA er et verktøy for

som ikke kan overlates til kommunalt skjønn

likestilling og deltakelse i samfunnet, sier

eller -økonomi, sier Melstrøm

Ikke omsorgsmottakere

som har assistansebehovet er den som best kjenner sine egne behov, og dermed er best egnet til å avgjøre hvordan disse skal dekkes.

Melstrøm.

Melstrøm mener at det å ha behov for

– I dag er det kommunen som bestemmer

assistanse for mange betyr at man blir

Rettighetsfesting

hva slags ordning folk skal få, og da også om

avmektig.

Kampen for å rettighetsfeste BPA, slik at det

hver enkelt får mulighet til å leve et aktivt og

– Med tradisjonelle kommunale tjenester,

blir et tilbud for alle funksjonshemmede i

verdig liv, avslutter Melstrøm.

ULOBA er landets største og eldste kunnskapsog erfaingsbank på Borgerstyrt personlig assistanse. Mer info på www.uloba.no

CMYK

Alisdair Munro Direktør kunnskap og teknologi Kunnskapsnæringene har stor betydning for verdiskapningen i Norge, og blir stadig viktigere. Virke Kunnskap og teknologi jobber blant annet for bedre offentlige støtteordninger, en mer effektiv offentlig sektor, økt samarbeid mellom akademia og næringsliv, og et mer fleksibelt arbeidsliv.

Anne Thidemann Direktør trening Virke Trening organiserer norske treningssentre, og hjelper medlemsbedriftene med både rammevilkår og utvikling av bransjen. Ledelse, motivasjon og bransjen som helseaktør er viktige arbeidsområder.

Stein Johnsen Direktør service Virke service inkluderer blant annet renholdsbransjen og callsentre. Virke jobber for kompetanseheving for renholdsbransjen, og har i samarbeid med NORDMA utviklet en godkjenningsordning for callsentre.

Ingrid Thinn Bjerke Direktør faghandel og industriell handel Faghandelen omfatter en rekke bransjer, som alle er opptatt av handel til forbruker. Virke har etablert et eget bransjestyre for faghandel. Det er også opprettet et forum for møbelbransjen rettet mot prismarkedsføring i møbelbransjen.

Dette er noen av bransjene som er samlet i Hovedorganisasjonen Virke: • Dagligvarehandel

• Skole

• Kiosk- og servicehandel

• Høgskole

• Møbel- og interiørhandel

• Museum og kultur

• Elektrohandel

• Ideelle organisasjoner

• Jernvarehandel

• Trening

• Byggevarehandel

• Renhold

• Industriell handel

• Hjemmeservice

• Sko- og kleshandel

• Bemanning

• Sport

• Callsenter

• Parfymeri

• Studentsamskipnader

• Helsekost

• IKT

• Apotek

• Rådgivning

• Transport

• Inkasso

• Grossisthandel

• Marked og analyse

• Sykehus

• Hotell og overnatting

• Sykehjem

• Servering og uteliv

• Ambulanse

• Turoperatører

• Rehabilitering

• Reisebyrå

• Rus

• Reisearrangør

• Barnehage

• Forlag

Rolf Forsdahl Direktør reise utland Virke Reise utland dekker feriereiser til utlandet og forretningsreiser, og de sentrale medlemsgruppene er feriereisebyråer, forretningsreisebyråer, charter/flyresearrangører, bussreisearrangører og transportselskaper. Den viktigste bistanden er i forbrukerpolitiske og bransjejuridiske saker, internasjonale forhold og EUs regelverk.

3


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe… … med familiebedrifter. Virke arbeider aktivt for bedre rammevilkår for familieeide virksomheter, spesielt gjennom å fjerne formueskatten og arveavgiften, forenkle regelverk og bedre de sosiale rettighetene.

”Vi kan hjelpe dem til å bli den gode arbeidsgiveren”

Gode råd er ikke dyre hos Hilde Myklebust på rådgivningstelefonen

Gjør arbeidsgiverne gode Mange av Virkes medlemsvirksomheter er små og mellomstore, og ofte uten en egen HR-avdeling. Da er det godt å ha Virkes Arbeidsgiverservice, som kan gi råd når det trengs. - Vi gir råd innen arbeidsrett, HR og personal til alle medlemmer som ønsker det, og de kan bruke oss så mye de vil. Det sier Hilde Myklebust, leder av Virke Arbeidsgiverservice. – De kan ringe vår Rådgivningstelefon og diskutere ulike problemstillinger, eller få konkrete råd. I tillegg bistår vi medlemmene i forhandlingsmøter, hvis for eksempel arbeidstaker bestrider en oppsigelse. Lønn og sykdom - Arbeidsgiverservice behandler alle saker virksomhetene ber om hjelp til, og det kommer mange forskjellige henvendelser, forteller Myklebust. – Ingen spørsmål er for små eller for store. Noen saker kan vi svare på der og da, andre ganger er det behov for å få oversendt papirer eller ha møter. Det er

stor variasjon. - Hva slags type saker er det dere får flest henvendelser på? - Den kanskje vanligste saken er hvordan man som arbeidsgiver skal håndtere sykmeldte ansatte. Og så er det lønn, og da er det mye forskjellig; lønnsinnplassering, nye satser etter tariffoppgjør, betaling i forbindelse med jul og påske etc. Ofte er sakene kompliserte. Det dreier seg jo om mennesker, og hver sak er individuell. Det gode rådet For Virke er det viktig å hjelpe medlemmene til å være gode arbeidsgivere. Gjennom Arbeidsgiverservice kan virksomhetene ikke bare få råd av

saksbehandlere. De kan også få tilgang til detaljert informasjon på nettsidene og kursing. - Det hender nok også at den som ringer ikke får helt det rådet den skulle ønske, sier Hilde Myklebust. Vi må gi faglig funderte råd som vi mener medlemmene er best tjent med. På den måten leder vi dem på riktig spor, og hjelper dem til å bli den gode arbeidsgiveren. - Er medlemmene fornøyde med tjenesten? - Det vil jeg si de er. Jeg opplever at vi får gode tilbakemeldinger. Vi gjennomfører tilfredshetsmålinger, og den siste målingen viser at 95 % av de som tar kontakt er godt fornøyd med vår rådgivningstelefon. Det oppfatter jeg som en tillitserklæring.

Bort med gubbeveldet President i Hovedorganisasjonen Virke, Sverre Leiro, har oppskriften på Virkes suksess. Bort med byråkratiske hindre, og satsing på alle medlemmer. - Virke skal være en hovedorganisasjon for alle våre medlemmer. Vi ser at utviklingen av virksomheter og struktur i Norge er knyttet opp til tjenestesektoren, men det er mer enn man tradisjonelt tenker på som tjenester. Virke vil være en organisasjon som skal dekke norsk nærings- og arbeidsliv. - Hva er Virkes viktigste jobb? - Vår jobb er å sikre best mulig vilkår for alle våre medlemmer, og det nye navnet

4

understreker at vi er en bred organisasjon, som står på for medlemmene våre. Vi vil begrave gubbeveldet, og derfor er vi tett på. Virke har ingen byråkratiske hindre. - Og ikke minst: Det er rimelig å være medlem. Her brukes pengene på medlemmene, ikke organisasjonen! Derfor har vi de mest fornøyde medlemmene i Norge – vi vet det fordi vi har turt å spørre. Derfor er vi den raskest voksende hovedorganisasjonen.


Hele dette bilaget er en annonse for Virke

Fakta Apotek 1: Apotek 1 er Norges første og største apotekkjede med 256 apotek over hele landet. Kjeden har etablert seg som en solid kompetansebedrift med over 3000 medarbeidere

Apotekrevolusjonen Få bransjer har opplevd en like formidabel utvikling og omstrukturering de siste årene som apotekbransjen. – Det er lenge siden apoteket var et sted du oppsøkte bare når du var syk og skulle hente medisin, sier Lars Birkeland. Administrerende direktør i landets største apotekkjede Apotek 1, mener at veksten i markedet ikke skyldes at nordmenn er sykere nå enn før: – Selv om kontroll av resepter og utlevering av legemidler er bærebjelken i vår virksomhet, jobber vi i dag også med rådgivning og salg av mange andre typer helse– og velværeprodukter.

Fokus på kunnskap – Vi har satset stort på å utvikle rollen som kunnskapsformidler. Vi oversvømmes daglig av informasjon om helse og sykdom, hva vi bør, og ikke bør gjøre for å holde oss friske. Dette fremmer i sin tur behovet for seriøse, nøytrale og kunnskapsrike rådgivere. For oss handler det om at vi skal kunne stå rakryggede og si: vår kunnskap – din trygghet. 8 av 10 nordmenn nevner Apotek 1 når de blir spurt om de kjenner en apotekkjede. Det vitner om at vi har gjort mye riktig, sier Birkeland. Fremtidens apotek – Vi skal fortsette å vokse i årene som kommer da vi ser muligheter for bransjeglidning som vi skal ta del i. Vi har for eksempel en 100 % økning i vektreduksjonsprodukter det siste året. Her er det

– de aller fleste autorisert helsepersonell.

igjen den tillit og kunnskap våre ansatte besitter som kundene ønsker. Det er samfunnsøkonomisk og helsemessig riktig å utnytte ressursene i apotekene til å ta et større ansvar i helse-Norge. Med så mange kompetente medarbeidere, og så store endringer i helse-Norge, har vi spennende muligheter foran oss i årene som kommer! Kontaktinfo: www.apotek1.no

Dagligvarer

i medvind Siden norske matvarekjeder så smått begynte å etablere seg for alvor utover 70- og 80-tallet har man kunnet overvære en rivende utvikling – både i forhold til folks matvaner og innen norsk bedriftskultur. I de senere årene har veksten innen dagligvarebransjen virkelig skutt fart.

Fakta REMA 1000: Siden starten i 1979 har REMA 1000 etablert seg som Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer med sine 498 butikker. REMA 1000 i Norge består i tillegg av et hovedkontor i Oslo, samt ti regionskontorer og seks distribunaler. Selskapet driver og eier egen distribusjon. I tillegg eier bedriften i dag flere idustriselskaper og utvikler en rekke egne merkevarer som Solvinge, Godehav, Nordfjord, REMA 1000 og Softstyle.Virksomheten eies 100 % av Reitangruppen.

– Vi har i over 30 år vært en offensiv utfordrer i dagligvarebransjen, og har tilbudt kunder over hele landet et godt valgt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til de laveste prisene, sier HR-direktør i REMA 1000, Hilde Karlsmyr. – Selskapet har hatt en formidabel utvikling og vekst. Vi er i dag landets ledende dagligvarekjede og en av landets aller mest kjente og best likte merkevarer. – En mellomstor norsk bedrift har årlig netto omsetning på 75–350 millioner kroner. 105 av våre nesten 500 samarbeidspartnere/franchisetakere er blant disse, og de har solid lønnsomhet – det er vi stolt av! I 2010 omsatte våre sa-

marbeidspartnere for tilsammen 29 milliarder kroner. Det betyr at vi stadig er på jakt etter flere ambisiøse lederemner. REMA 1000 er 100 % franchisedrevet. Våre franchisetagere eier og driver sin egen butikk.

pris for inspirerende lederskap! Vi skal oppfattes som symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. For å opprettholde denne posisjonen legger vi stor vekt på personlig initiativ og kunnskap om lokale forhold. Vi er hele tiden på jakt etter medarbeidere som er selvstendige, har skaperlyst og Mange karrieremuligheter - Vi ønsker å bidra til samfunnsutviklin- et sterkt ønske om å påvirke mål og resultater. De er ryggraden i vår begen ved å være en sentral aktør i jobbdriftskultur, sier Karlsmyr. søkernes marked. Reitangruppen, som vi er en del av, ble kåret til Norges nest beste arbeidsplass i 2011 av Great Place to Work Institute og fikk tildelt spesial-

For mer info se www.rema.no/jobb

5


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe… … med inkluderende arbeidsliv. Vi gir informasjon om arbeidsmetoder, tilgjengelige virkemidler, råd og tips til våre medlemmer.

”Det må være plass til andre enn de offentlig drevne sykehusene i Norge”

Arne Ekeland er en av svært få sykehusdirektører som også utfører operasjoner.

Ideell effektivitet

Fokus på produktivitet Nordmenn er verdensmestre i produktivitet. Men de siste årene viser statistikken at effektiviseringen dabber av. Derfor blir produktivitet et hovedtema på årets Virke-konferanse. Hit kommer forskere og fagfolk, politikere, ledere og dyktige medarbeidere i norske og internasjonale virksomheter. Konferansen finner sted i Oslo 1. november. Mer info på www.virke.no

Produktivitet er viktig i alle virksomheter – og i helse- og omsorgstjenesten handler det om mer enn kroner og øre. Det har private og ideelle helseforetak forstått. Løsningsorientert Statistikken viser det noen kanskje har hatt mistanke om; produktiviteten er langt bedre i private og ideelle virksomheter i helse- og omsorgssektoren enn i de offentlige. Hemmeligheten ligger i hvordan de ideelle tenker, tror administrerende direktør ved Martina Hansens hospital, Arne Ekeland. Han leder et spesialsykehus for revmatologi og ortopedi, som er eid av en stiftelse. - Vi er opptatt av å ta så godt vare på pasientene som vi kan, samtidig som vi vil få mye ut av hver krone. Det betyr at vi har måttet tenke ut nye, gode løsninger, sier Ekeland.

sin side. Produktivitet i helsevesenet måles i forhold til hvilken type pasient som behandles, i såkalte DRG-poeng. Martina Hansens hospital økte i perioden 2003-2009 og produserte DRG-poeng med 55 %, mens gjennomsnittet for norske sykehus var 14 %. - Det er vi kjempestolte av. Det handler om bedre logistikk og behandling av flere pasienter innen normal arbeidstid, sier Arne Ekeland. - Vi sitter nok ikke på noen spesiell hemmelighet, men vi effektiviserer driften litt hvert år, og er et av de få sykehusene i landet som er ISO-sertifisert. Vi mener at vår drift viser at det må være plass til andre enn de offentlig drevne sykehusene i Norge. Vi er et lite sykehus, men gjør en viktig jobb.

Logistikk og effektivitet Martina Hansens hospital har absolutt statistikken på

Skole på jobb Intern opplæring blir stadig viktigere i norske virksomheter. Gjennom kjedeskolene kan ansatte få opplæring som gir dem nye muligheter. - Vi trenger gode medarbeidere, det er det som gir fornøyde kunder. Derfor har vi vår egen kjedeskole, Lysthuset. Det forteller Inger Karin Engdal, HR-sjef i Bohuskjeden. - Her kan medarbeiderne lære mer om jobben de gjør, og få realkompetanse.

6

Toll De siste 15 årene har Virke fått en rekke gjennomslag for lettelser i toll, særlig på tekstilvarer. Rimeligere import av klær og sko har gitt norske forbrukere en årlig besparelse på om lag 14 milliarder kroner.

Opplæring gagner både kunder og medarbeidere, sier Inger Karin Engdal i Bohus.

Lysthuset er ikke bare en intern skole, men er tilpasset offentlige læreplanmål. Det betyr at det er mulig for de ansatte å ta fagbrev, og de kan få opplæring i grunnleggende ting, som gjør dem bedre i stand til å gjøre en god jobb og samtidig utvikle seg selv.

- Vi tror at fornøyde og dyktige ansatte gir fornøyde kunder, så intern opplæring er viktig for oss. Fagbrevet er godt å ha for mederbeiderne, og vi tilpasser det slik at vi er sikre på at det de lærer er tilpasset bedriftens behov. Alle vinner, smiler Engdal.

Helserettede IA-virkemidler Virke vil ha et mer inkluderende arbeidsliv. Vi har fått myndighetene med oss på flere helserettede virkemidler, bl.a. nye regler om fastlegenes oppfølging i 2004 og helserettede virkemidler for å få sykemeldte ”raskere tilbake” i 2007.


Hartmark AS Hele dette bilaget er en annonse for Virke

- Ja takk, begge deler! Det er ikke lenger slik at butikker enten skal være dyre og gode eller billige og dårlige for å ha suksess. I dag er det nye regler som gjelder, sier administrerende direktør Bjørn Arild Wisth i Hartmark Consulting. Enten - eller Verden utvikler seg, og det gjør varehandelen også. Bransjen må finne den riktige strategien, og det er ikke sikkert at å se på historien er det lureste man kan gjøre. - De siste 20-30 årene skulle butikker enten være billige med dårlig utvalg og lav servicegrad, eller dyre med godt utvalg og høy servicegrad, sier Bjørn Arild Wisth, administrerende direktør i Hartmark Consulting. - Det var de tydeligste konseptene som klarte seg best, for eksempel Rema 1000 og Kiwi i den ene enden, og Ultra og Meny i den andre. Både - og - Etter finanskrisen har situasjonen i handelen

vridd seg, og konseptene har begynt å se annerledes ut, forteller Wisth. De dyreste butikkene ble hardt rammet, og denne nisjen går i retning enda mer spissede konseptbutikker. De billige har begynt å kommunisere at de fremdeles er billigst, men at de også har best utvalg og et markeds- og driftstilpasset servicenivå. - Det er en påfallende utvikling, sier Wisth. - Det som gjelder nå er ”ja takk, begge deler”. Riktig verktøy Hartmark Consulting leverer konsulenttjenester til blant annet industrien, energisektoren og offentlig sektor, i tillegg til handel hvor de har bygget opp ULTIMA-basen, som er et verktøy for å analysere forskjellige bransjer og virksomheter. Regnskaps-

© Inter IKEA Systems B.V. 2011.

For IKEA er samfunnsengasjement en naturlig konsekvens av bedriftens verdigrunnlag. Støtten til hjelpeprosjekter gjenspeiler seg i medarbeiderne, sier møbelgigantens nasjonale HR-sjef. Hjelper der det nytter IKEA har lenge engasjert seg i internasjonalt hjelpearbeid, og er opptatt av å gi konkret hjelp som kan være til nytte i verdens-

samfunnet. - Vi har nettopp donert 331 millioner kroner til UNHCR og arbeidet med verdens største flyktningleir i Dadaab i Kenya. I

se det. si det. gjør det. www.hartmark.no

tall fra aktørene blir segmentert innen bransjer og tjenester for å få frem ståsted og forbedringspotensialer basert på variasjoner og beste praksis. Tallene supplerer Hartmark med kvalitativ tilleggsinformasjon. Basen er et verktøy Bjørn Arild Wisth er stolt av. - Det finner du ikke andre steder, forteller Bjørn Arild Wisth. - Basen er et veldig viktig verktøy. Hvis man skal ha en strategi som virker i våre dager, så må analysen være på topp, og da trenger man riktig verktøy.

tillegg jobber vi på en måte som engasjerer både kunder og medarbeidere. Vi samarbeider med WWF for å fremme bærekraftig skogsdrift, og gjennom kosedyrkampanjen vår går én euro per solgte kosedyr til UNICEF, sier Tone Kristin Britt, som er HR-sjef i IKEA Norge. - Redd Barna er en av våre andre viktige partnere. Vi har samarbeidet siden midten av nittitallet, og IKEA Foundation støtter flere av organisasjonens prosjekter, forteller HR-sjefen. - Dette handler ikke først og fremst om å skaffe seg et godt omdømme, men om å handle i tråd med våre egne verdier.

IKEA tar ansvar

Etablert i 1928 Består av datterselskapene Hartmark Consulting AS og Hartmark Executive Search AS Leverer tjenester innen strategi, prosessforbedring og HR, tuftet på Skandinavisk ledelsesfilosofi Lang erfaring med rekruttering og executive search 55 ansatte Rådgivere for selskaper i både offentlig og privat sektor i Europa og Afrika Arrangerer Handelskonferansen 23. november sammen med HSH

Engasjerer medarbeiderne Engasjementet stopper ikke når donasjonene er gitt. Tone Kristin Britt påpeker at IKEA er så heldige, for de har medarbeidere som deler engasjementet. - De aller fleste medarbeidere er ikke hos oss kun for å heve lønn, men fordi de er engasjert i våre verdier og vårt samfunnsansvar, forteller hun. Og hun er ikke i tvil om at medarbeiderne har et sterkt verdigrunnlag. - Det å være engasjert er et nøkkelord, og det viser medarbeiderundersøkelsene våre helt tydelig. - Vi har klart å posisjonere oss som en attraktiv arbeidsgiver, og det merker vi når vi har stillingsannonser ute. Omdømme handler om å gjøre seg fortjent

til folks tillit. Det gjør man blant mye annet gjennom konkrete tiltak og handlinger. Vårt samfunnsansvar er en del av det, og i omdømmemålingene den siste tiden så ser vi at det nytter. Det er selvsagt noe som styrker engasjementet ytterligere, avslutter Tone Kristin Britt.

Om IKEA IKEAs forretningsidé er å tilby et stort utvalg formog funksjonsriktige hjeminnredningsartikler til så lave priser at så mange som mulig får råd til å kjøpe dem. IKEA-konsernet har i dag 326 varehus i 38 land, som sist år ble besøkt av 626 millioner mennesker. I Norge har IKEA seks varehus; to i Oslo, ett i Bergen, ett i Stavanger, ett i Trondheim og ett i Sørlandsparken. 2895 medarbeidere jobber i de norske varehusene.

7


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe…

Enige om effektivitet

… med sikkerhet. Virke jobber med trygghet og sikkerhet både juridisk, lovmessig og operativt. Vi var med på å reetablere Næringslivets Sikkerhetsråd, og leder i dag ransutvalget.

Privat driftighet står mot statlig eierskap når handels- og næringsminister Trond Giske møter Rema-sjef Ole Robert Reitan over vafler og kaffe. Men det er mer enn Rosenborg de to er enige om, når de diskuterer utfordringer og muligheter i norsk næringsliv.

Giske og Reitan møtes på historiske Lade Gaard, hovedkontoret til Rema 1000. I løpet 30 år har bedriften gått fra å være en enkelt butikk til å bli en av Norges største og mektigste aktører innen varehandelen. Det har skjedd gjennom hardt arbeid og effektiv drift, og effektivitet er noe som opptar både statsråd og bedriftsleder. - Vi har jo hatt besøk i Norge av det som kanskje er verdens mest effektive dagligvarevirksomhet, smiler Ole Robert Reitan. - De var her i fire år og måtte gi opp. Jeg tror det rett og slett var fjell og daler de ikke håndterte, mens vi er vant til norsk samferdsel, og har blitt ekstremt effektive. - Hvis du ser på verdien av å drive effektivt for å frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver, så spiller varehandelen en stor rolle, istemmer Trond Giske. - Var den halvparten så effektiv ville andre sektorer mistet arbeidskraft. Skaper vekst Nettopp effektivisering blir et nøkkelord i samtalen over kjøkkenbordet. Begge to er enige om at effektiv drift er svært viktig for å skape vekst i samfunnet. - Det er ikke tvil om at alle sektorer må være opptatt av effektivisering, og den effektivitetsveksten vi har blant annet i varehandelen er forbilledlig, sier Reitan, som er tydelig stolt av det norsk varehandel får til. - Vi er flinke til å få mye ut av lite, og er nødt til å

være ekstremt effektive. Samtidig skulle jeg gjerne sett at vi fikk en litt mer fremtredende plass. Vi har nok ikke en næringspolitikk som ikke legger til rette for næringslivet, men det er viktig at handels- og tjenesteytende sektor får sin fortjente plass. - Vi har hatt en fantastisk sysselsettingsvekst i Norge de siste fire årene, og mange av de nye arbeidsplassene finner vi i tjenesteytende sektor, istemmer Giske. - Det er en sektor som står for en stadig større del av BNP, og vi regner med en god vekst i fremtiden. Og det er en viktig sektor, understreker Giske. Ukul næring - Jeg opplever kanskje at vi som sektor står litt med lua i handa og skal være glade for å få være med i debatten, skyter Reitan inn. - Vi produserer liksom ingenting, skaper ikke genuin verdi. - Når vi ser på bidrag til handelsbalansen så er jo andre sektorer viktigere, oljen for eksempel, er Trond Giskes svar. - Når du ser på levestandarden, så er det noen høyproduktive sektorer som bidrar sterkt. Men det henger sammen, hadde ikke for eksempel varehandelen vært så effektiv, ville arbeidskraften vært fordelt annerledes. Vi klarer oss uten aluminium, men ikke uten mat. - Og det er vi som har kompetanse på varehandel som skaper effektive løsninger. Vi blir nok tatt på alvor, men det er fortsatt kulere å drive med shipp-

ing enn å være kjøpmann, ler Ole Robert Reitan. Plass til private På spørsmål om hva som skal til for å sikre at handels- og tjenesteytende sektor blir mer konkurransedyktig i fremtiden, så er både næringsminister og kjøpmann enige om at det står godt til i dag. Giske tror at innovasjon er nøkkelen. - Innovasjon er viktig. Det gjelder både ny teknologi og nye organisasjonsformer. Fra regjeringens side, så er forenkling også av betydning, og vi har jo et ambisiøst mål for forenkling. Vi ser også at det vil være en vesentlig bidragsyter med bedre samferdsel, så akkurat de rammevilkårene er også interessante. - Ja, samferdsel er helt sentralt, sier Reitan. - Vi i dagligvarebransjen ønsker oss også en mer rasjonell og effektiv norsk matvareproduksjon, så vi kan selge norsk kvalitetsmat til priser som ikke gjør folk misfornøyd. Og så må det være plass til privat initiativ. Jeg tror at det beste er at private skaper verdiene, og det offentlige tar ansvar for å legge til rette for det. - Vi har et solid norsk næringsliv, og jeg mener at et profesjonelt statlig eierskap ikke står i veien for det, sier Trond Giske. Det offentlige tilfører også mye til næringslivet, ikke minst hjelp til innovasjon. Og så har vi jo samme visjon som Rema, vi satser på å være gjeldfrie. - Og det går bra, ler Reitan. - Det går bra.

“- Mange av de nye arbeidsplassene finner vi i tjenesteytende sektor.” Trond Giske Praten går livlig, når næringsminister møter Rema-sjef over vaffelfatet.

8


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Virke

“- Det er fortsatt kulere å drive med shipping enn å være kjøpmann.” Ole Robert Reitan

9


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe…

Gøy med

… med arbeidsrettslige spørsmål. Vi tilbyr arbeidsrettslig rådgivning, kursvirksomhet og konkret bistand i enkeltsaker.

gründerliv - Det er gøy å være gründer. Det sier Une Amundsen, entreprenøren bak SuperOffice, der han i dag er styreleder og selvutnevnt konge. SuperOffice-gründer Une Amundsen mener vi kunne gjort langt mer for landets entreprenører.

Trenger starthjelp - Det er gøy å ha en god idé, sette den ut i livet og ha suksess. Men det er ikke bare enkelt. SuperOffice ble opprettet i 1990, og er i dag en internasjonal leverandør av CRM-løsninger. Men veien frem var tøff, og Amundsen mener at myndighetene bør satse mer på gründerne. - Det handler om å gi litt støtte i den vanskelige oppstartfasen. Gründere trenger to ting – noen til å se på ideene, med god innsikt og forståelse for markedet. Så trenger de et startfond, gjerne av typen mikrolån. Har de det – gode råd og litt kapital – så er det så mye lettere å få i gang de gode ideene. Konkret løsning Une Amundsen har tidligere vært svært kritisk til støttesystemet for etablerere. Han har selv erfart at det var vanskelig å få gehør for ideen bak SuperOffice da han prøvde å søke penger. Han tror at man kan gjøre

Rosa sløyfer I oktober kan du ikke unngå å se de rosa sløyfene som mange går med på jakkeslaget for å sette fokus på brystkreft. 1 av 12 kvinner i Norge blir rammet av brystkreft, og innsatsen til Kreftforeningen har gjort mye for å styrke innsatsen mot sykdommen

På sporet av mennesket I et av Oslos travleste knutepunkter, kan man søke trøst og hjelp. Virkemedlem Kirkens Bymisjon driver Sporet på Oslo S. Der kan man midt i alt det travle søke en stille stund, trøst eller råd. Sporet er åpent for både reisende og andre som trenger å få sitte i ro en liten stund.

10

mye, med relativt enkle grep. - Vi har jo støtteordninger, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, men de kan godt være litt mindre byråkratiserte. Og så må støtten monne. Jeg mener jo personlig at oljefondet kan brukes til å opprette et fond i Norge, som kan fungere som et startfond. - Men er startkapital nok? - Nei, det er utrolig viktig å gi gode råd. Entreprenørene trenger noen som kan hjelpe dem litt på vei med tips og vink. Der kan en organisasjon som Virke spille en viktig rolle, med gode rådgivningstjenester. Vi trenger flere proffe mennesker som har som oppgave å jobbe med nye selskaper. - Jeg har jo noe erfaring med å starte opp virksomheter. Det er gøy. Og det er en forutsetning torr jeg, fr alle som vil starte selv. De må tenke at det er dette de vil. Ofte sitter man kanskje på en fest og

prater, alle er enige om at det er en god idé, men når mandagen kommer så er ikke folk like interesserte i å være med. Man må satse litt og vite hvor man vil. Rammevilkårene er på en måte ikke så viktige. Det blir feil å legge skylden på rammevilkår hvis man ikke får det til. Har du innsatsviljen, så er de skjemaene peanøtter. Mulighetene ligger der, hvis noen kommer med en god idé og et godt produkt. Men for all del, de rammevilkårene vi har er kanskje ikke så mye til hjelp heller. Jeg mener jo personlig at oljefondet kan brukes til å opprette et fond i Norge, som kan være en profesjonell investor for entreprenørene. Vi trenger flere proffe mennesker som har som oppgave å jobbe med nye selskaper. Gründere trenger to ting, noen til å se på ideene, med god innsikt og forstå-

else for markedet. Så trenger de et startfond, gjerne av typen mikrolån. Har de det – gode råd og litt kapital, så er det så mye lettere å få i gang de gode ideene. Virke rådgivningstjenester er alle tiders.

Investeringsavgiften I 2003 fikk Virke gjennomslag for å fjerne investeringsavgiften, etter mange års arbeid. Den kostet handels- og tjenestenæringene om lag syv milliarder kroner i året. Fjerning av denne avgiften har bidratt til å fremme investeringer og nye arbeidsplasser.

Idealistene Ideell sektor er en kjemperessurs, og den har ikke Norge råd til å sløse bort. Det sier direktøren for Virke Ideell, Torbjørg Aalborg. Hun mener at ideell sektor fortjener en rolle, på flere felt. Når HSH skifter navn til hovedorganisasjonen Virke samles medlemmene fra ideell sektor i nyskapningen Virke ideell. Noe av bakgrunnen for det er å kunne favne litt videre, men også fordi det synliggjør hva slags virksomheter som er medlemmer der, forteller Aalborg. - Vi representerer det som er ideell sektor, altså ideelle tjenesteleverandører innen helse, omsorg og utdanning, frivillige organisasjoner og kulturvirksomheter. Vi har en stor gruppe museer blant våre medlemmer.

I skvis - Det har blitt stadig tydeligere at de ideelle står i en skvis, fordi de konkurrerer med private, kommersielle aktører, så vel som offentlige, sier Torbjørg Aalborg. - De har hatt en enorm utfordring i forbindelse med anbudskonkurranser på helse og omsorg. Det gjør at det har blitt vanskeligere for mange å drive, og slik kan vi ikke ha det. Norge trenger ideelle aktører, de har en større nærhet til brukerne, og engasjementet fra frivillige organisasjoner står det respekt av. For Virke Ideell blir det aller viktigste i årene som kommer å sørge for at Norge har ideelle aktører om fem og ti år, sier Aalborg. Hun er optimist på vegne av sektoren. - Vi ser at alle politiske partier er opptatt av de ideelles rolle innen helse og omsorg. Jeg tror faktisk vi er i ferd med å snu utviklingen, sammen med politikerne, og vi er optimister. Men da må rammevilkårene bli bedre, understreker Virke-direktøren.


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Virke

Utdanningsgründerne - Vår hovedoppgave er å realisere drømmer, sier direktør Nicolai H. Løvenskiold i Anthon B. Nilsen AS. I et arbeidsmarked som i økende grad etterspør kvalifisert og spesialisert arbeidskraft har ABN Utdanning etablert seg som en av de ledende private aktørene innen høyere utdanning.   ABN Utdanning driver en rekke skoler og virksomheter som tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagutdanning innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. Blant disse finner man velrenommerte institusjoner somWesterdals School of Communication, Bjørknes, NISS og NKI Nettstudier.   – Vi satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet ved å erverve sterke merkevarer og gi

disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt, sier Løvenskiold.

Kvalitet i høysetet  – Våre kjerneverdier – skapertrang, langsikti-

ghet, grundighet og redelighet – beskriver måten vi arbeider på og måten vi samarbeider på. De er grunnmuren i alt vi foretar oss. Vi er i tillegg enormt opptatt av å holde en høy kvalitet på utdanningstilbudet vårt, noe som gjenspeiles i kompetansenivået til våre ansatte. Våre utdanninger og kurs er karriereorienterte og gir studenter den kunnskap og fagkompetanse de trenger for å konkurrere i dagens arbeidsmarked.

Det privates samfunnsansvar

– Vi mener at det er viktig at det finnes private aktører som komplimenterer offentlig utdanning og/eller tilbyr fag og yrkesutdanning som det offentlig ikke tibyr, sier Løvenskiold. Virke hjelper oss med samfunnskontakt og fungerer som et talerør for private utdanningsaktører og for å bedre våre rammevilkår i Norge.

Me gjere det så Virke! På Jæren distriktspsykiatriske senter er tankegangen klar. Driften skal være effektiv, og pasientene skal ha det bra. Nytenkningen på senteret, som drives av Norske Kvinners Sanitetsforening, har gjort det til en rollemodell for andre sentre. Pasienter får stor frihet, og byråkratiet kuttes til et minimum.

Forenkling •Jubelen sto i taket da vi fikk gjennomslag for å senke kravet til minste aksjeselskap fra 100 000 til 30 000 kroner. Dette vil bidra til nyskaping og flere nyetableringer. Det har vi sett i Sverige.

•Vi har også fått gjennomslag for å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Det innebærer 10 000 – 30 000 kroner spart i årlige revisjonsutgifter for en liten virksomhet. Totalt sparer bedrifter i Norge opp mot to milliarder på dette forenklingstiltaket. •Fra 2011 til 2016 skal kostnader bedrifter har for å følge opp myndighetspålagte rapporteringskrav reduseres med 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på omtrent 20 prosent av dagens nivå. Virke gratulerer nærings- og handelsminister Giske med å ha mot til å sette konkrete mål. Virke skal følge opp og foreslå flere tiltak. Vi tror vi kan spare flere titalls milliarder, og mye mer tid og krefter kan brukes på å skape verdier!

Norli Libris AS, Norges største bokhandelselskap, gratulerer med nytt navn.

11


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe…

En mangfoldig arbeidsplass

… med din bedrifts pensjonsog forsikringsvilkår. Om dine behov er enkle eller komplekse finner vi de løsningene som er best for din virksomhet og som bidrar til at du er attraktiv som arbeidsgiver.

Det er mange fagre ord om samfunnsansvar i norske virksomheter, men det kan ofte være vanskelig å omsette i praksis, ikke minst når det kommer til ansettelsespolitikk. – Det er bare å sette i gang, sier Stormberg-gründer Steinar J. Olsen.

- Jeg mener at alle virksomheter bør ta et samfunnsansvar, når det gjelder hvordan man rekrutterer. Det er mange gode visjoner i næringslivet om samfunnsansvar, og det er flott, men det er viktig at det ligger handling bak ordene, at man viser det gjennom hvordan man ansetter folk. 25 % Fritidstøyprodusenten Stormberg har markert seg tydelig med sin sosiale profil i ansettelsespolitikken. Bedriften har en uttalt 25 % policy, som sier at hver fjerde person som ansettes skal være langtidsledig, og ha problemer med å få seg jobb. Mange bedriftsledere er kanskje skeptiske til denne tanken, men Steinar J. Olsen sier at det fungerer utmerket. - Vi har fått mange lojale og stabile medarbeidere gjennom å hente folk

der mange andre virksomheter ikke leter etter medarbeidere. Vi har fått en mangfoldig arbeidsplass med ansatte som ser forskjellige utfordringer og problemstillinger, og det er bra, for da finner vi gode løsninger. Hvis jeg bare hadde rekruttert mennesker som var veldig like meg selv, ville vi ikke tatt like gode avgjørelser, sier Olsen. Godt for omdømmet I norsk offentlighet har Stormberg blitt løftet frem som en virksomhet som er basert på etikk og samfunnsansvar. I tillegg til ansettelsespolitikken går 1 % av omsetningen til humanitære prosjekter, bedriften er klimanøytral og samarbeider med flere ideelle organisasjoner. Er det en bevisst omdømmetenkning som ligger bak?

- Nei, omdømme var ikke utgangspunktet for ansettelsespolitikken, og det tok faktisk noen år etter at vi begynte med det før det ble omtalt i pressen. Vi tenkte slik lenge før det ble en IA-avtale i Norge. Det har jo vært en omdømmeeffekt i ettertid, men det er mer en bieffekt av politikken vår, ikke noe mål i seg selv, sier Steinar J. Olsen. - Hvorfor gjør ikke flere bedrifter som Stormberg? - Det er mange virksomheter som gjør mye bra i forhold til dette, men flere kunne gjort mer. Det er faktisk en bra måte å rekruttere på. Mange er nok redde for å ansette folk som har vært borte fra arbeidslivet pga psykiske helseproblemer, men jeg har tro på å få frem fakta og vise at dette går bra.

Trenger smidighet For mange mindre bedrifter kan det være vanskelig å overholde et regelverk som er laget med utgangspunkt i snittverdier og normalarbeidstid. Det gjelder for eksempel begravelsesbyråer, som jobber under helt spesielle forutsetninger. - Av og til bryter vi arbeidstidsbestemmelsene. Det må vi bare innse. Vi kan ikke følge dem til punkt og prikke. Det sier Berit Stangeland Hanssen fra begravelsesbyrået Obed. - I vår bransje kan vi ikke bare si ”beklager, arbeidstida er over, jeg kan ikke jobbe mer”.

Berit S. Hanssen etterlyser forståelse for at regelverket av og til må settes til side.

12

For mange små- og mellomstore bedrifter, familiebedrifter som Obed, kan regelverket av og til være vanskelig å overholde. Virke Gravferd jobber for å bedre rammevilkårene for disse bedriftene, også når det kommer til arbeidstid, og

Steinar J. Olsen mener at det er helt naturlig

Rekruttering utenfra Mange norske medlemmer trenger kompetanse som ikke finnes i Norge. Virke jobber for å få på plass konkrete tiltak for å gjøre det enklere for arbeidsgivere å hente arbeidskraft fra utlandet. Regjeringen og Utlendingsdirektoratet har fulgt opp flere av våre innspill, bl.a. om forhåndsgodkjenning, kortere saksbehandlingstid og elektronisk saksbehandling.

det er Hanssen glad for. - Vi har ikke så mange ansatte, og dødsfall skjer ikke bare i arbeidstiden, så for oss er det viktig med litt smidighet. - Hva ønsker dere fra myndighetene? - En forståelse for at i spesielle situasjoner må regelverket kunne settes litt til side, og menneskelige hensyn satt i sentrum. De ansattes rettigheter må selvsagt ivaretas, det er ikke enten/ eller, men de etterlatte er tross alt viktigst i vår bransje.


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Virke

Steinar J. Olsens tips for en god ansettelsespolitikk Vær modig, våg å utfordre etablerte tankesett Ikke rekrutter folk som er for like deg selv Husk at virksomheten er del av et spennende flerkulturelt samfunn

Hovedorganisasjonen Virke arbeider for at flest mulig av dem som er i stand til å arbeide får innpass i arbeidslivet og blir der. Arbeid skal lønne seg! Virke mener det er viktig å legge til rette for ikke-diskriminerende rekruttering og jobber også for økt tilgang til å ansette midlertidig, sier Inger Lise Blyverket, leder for Arbeidslivspolitikk i Virke.

å ta samfunnsansvar

Bli med i Virke du også!

En reise i tid Maihaugen på Lillehammer er Norges største museum utenfor Oslo. Stort mangfold av aktiviteter og tilbud gjør kulturinstitusjonen Maihaugen til en særegen opplevelse. – Maihaugen er en av de største reiselivsattraksjonene i Norge, sier direktør for organisasjon og kommunikasjon, Trude Arnesen. – Vi har årlig rundt 200 000 besøkende ved våre museer, noe som gir positive ringvirkninger for hele regionen. Vi

ønsker å være en møteplass for lokalt og nasjonalt kulturliv; kulturliv av høy kvalitet er blant annet en viktig faktor i næringsutvikling lokalt, og våre museer bidrar mye til dette. – Museet ligger i gangavstand til sentrum og til byens hoteller og er et godt sted å møtes, sier Arnesen. – Vi tilbyr, i tillegg til utstillinger, moderne møterom i hovedbygningen og muligheter for møter og selskaper i historiske bygninger i friluftsmuseet. Vi har også en av landets beste konsertsaler. Maihaugen har noe å tilby for alle og enhver!

Vi er 15 000 virksomheter som allerede blir hørt, men vi vil rope enda høyere. Vil du også medvirke til fremtidens arbeidsliv? Melder du deg inn nå får du et tilbud du ikke kan si nei til. Garantert.

Ta kontakt på 22541700 eller send en e-post til toril.kokkim@hsh-org.no

Tlf: +47 22 54 17 00 Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo www.virke.no Les mer på www.maihaugen.no

13


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Virke kan hjelpe… … med miljøet. Virke påvirker aktivt medlemmene og medlemsbransjene til å utvikle miljøstrategier og miljøtiltak for sine respektive arbeidsområder for å bidra til at miljømålene nås.

Møtes i Virke Alle kan dra nytte av å ha et godt nettverk. Ved hjelp av Virke samles museumsdirektører fra hele landet med jevne mellomrom, og det er viktig, sier sjefen for Museene i Sør-Trøndelag. - Ja, dette er viktig, vi har så mye å lære av hverandre. Det sier Suzette Paasche, som er administrerende direktør i Museene i Sør-Trøndelag, som blant annet innbefatter Rockheim. Hun er glad for at hun sa ja til å bli med i nettverket. - Jeg er jo ganske ny i denne verdenen, nå føler jeg at jeg har blitt kjent med kolleger over det ganske land. Nettverksfrelst Paasche kom inn i direktørnettverket

Suzette Paasche foran Trondheims nye pop-stolthet, Rockheim

for museumsdirektører gjennom et tilbud fra Virke. Nettverk Virke ble opprettet for å skape møteplasser for både læring og erfaringsutveksling. Det finnes en rekke temanettverk og bransjenettverk, som tar for seg både overordnede og konkrete problemstillinger. - Nettverk er jo til for å styrke relasjoner mellom oss som har ulik kompetanse, sier Suzette Paasche.

- Virke er vel en slags moderator eller generator for at vi får anledning til å treffes. Det er jeg veldig glad for. I begynnelsen var det litt sånn ”tja, nja”, men nå er jeg frelst. Jeg merker at vi prioriterer møtene våre. Vi har så mye kompetanse, og så mye å lære av hverandre at det er blitt en viktig arena.

Høvelig Pål K. Medhus og Høve Støtt satser på lokale opplevelser.

satsing

Reiseliv Virke arbeider med mange politiske saker som er viktige for reiselivet. Blant annet har vi fokus på samarbeid om turistmarkedsføring, alkoholpolitikk, matsikkerhet og samferdselspolitikk.

Turismen er i utvikling, og reiselivsbransjen er ikke hva den en gang var. På Geilo har Pål K. Medhus bygget opp en bedrift som tar den nye tiden på alvor. Natur og kultur - Høve Støtt selger opplevelser! Vi tilbyr aktiviteter som er i pakt med naturen, og er opptatt av møtet mellom mennesker. Det sier en entusiastisk Pål K. Medhus, som er mannen bak Geilobedriften Høve Støtt. - Jeg tror at vår idé om å ha fokus på naturen rundt oss og vår egen kulturelle historie er viktig og riktig. I samarbeid med lokale reiselivsbedrifter har Høve Støtt etablert seg som en leverandør av et uttall opplevelser; isklatring, rafting, spark og fisking og mange andre ting står på plakaten. Selskapet kan også tilby fulle ukesprogram, som skal gi besøkende både morsomme aktiviteter og læring. - Det er viktig for oss, sier Medhus. Vi vil gi gjestene kontraster, og vise rikdommen i vår region. Vi er også godkjent som norsk økoturismebedrift, så det sier seg

14

selv at økologi og det å leve i pakt med naturen er viktig. Fremtidens turisme Reiselivsbransjen i Norge er avhengig av å kunne tilfredsstille kresne gjester. Dagens reisende vil være noe mer enn bare passive betraktere. Det gjelder også de mange nordmenn som er turister i eget land. Vi vil gjerne få en smak av noe helt nytt, mener Pål K. Medhus. - Det Høve Støtt tilbyr er kunnskap om vårt eget sted, og vi bruker den kunnskapen til å gi besøkende det vi mener er de beste opplevelsene. Det samme er mulig å gjøre overalt, og det tror jeg er veien å gå i fremtiden. I stedet for å bygge nye hotellrom må vi bygge opplevelser. Hotellrom har vi nok av.

Momsfri trening Virke fikk i 2010 gjennomslag for at du ikke må betale moms på trening i treningssentrene. Virke jobber videre for å fjerne skatt på trening. I dag må arbeidsgiver og arbeidstaker betale skatt dersom jobben sørger for gratis treningskort på treningssenter.


Hele dette bilaget er en annonse for Virke

Lykke til med videreutvikling av organisasjonen!

ULNA A/S er en drifter av barnehager i Norge og Sverige. Per dags dato har bedriften 12 barnehager i Norge og 10 i Sverige. Bedriften har per dags dato cirka 300 ansatte fordelt mellom Norge og Sverige.

ULNA : Utvikling – Lek – Nærhet – Ansvar Disse fire ordene betyr mye for oss, og vi mener de er en viktig del av ethvert barns utvikling. Videre mener vi disse ordene også bør bety mye for alle – voksne vel som barn. Hvert av disse ordene har en klar sammenheng og en nesten sømløs innvirking på de andre. Vi ønsker at ethvert barn skal utvikle seg gjennom lek. For å oppnå utvikling gjennom lek så behøver man de rette rammebetingelsene: Trygghet og nærhet til sine omgivelser er noe alle mennesker aktivt søker for å utvikle seg. Disse faktorene vil ofte være en forutsetning for videreutvikling. Ethvert barn trenger grensesetting på sin daglige ferd. Vi er derfor opptatt av at barn forstår ansvar, men også konsekvenser av sine handlinger. Et barns utvikling og sin vei til skolestart, for deretter å gå inn i de voksnes rekker, er uendelig mye mer komplisert enn å kunne fattes ut fra noen grunntanker. Men, likeså gjør det de ikke noe mindre viktig. For å skape verdiskapning i samfunnet, så er vi avhengig av barnehager som ivaretar interessene til hvert enkelt barn, foreldre og samfunnet generelt gjennom å være med å være et positivt bidrag i et barns utvikling.

Foto: Birgitte Heneide

Foto: nyebilder.no

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Fyrstikkalléen 19, 0661 OSLO. www.ulna.no

profilannonse-HSH_225x147_sep2011.indd 1

SAMMEN SKAPER VI HÅP! Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Over 100 000 medlemmer og et stort antall faste givere og støttespillere slutter opp om kreftsaken. Denne brede støtten gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Kreftforeningens hovedmål er å bidra til at flere unngår å få kreft, bidra til at flere overlever og å sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende.

Bli med du også! Vi har i løpet av året flere ledige stillinger, les mer på kreftforeningen.no. Vi trenger også flere frivillige, ring 07877 hvis du vil engasjere deg. 15 9/13/2011 4:12:07 PM


Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Hele dette bilaget er en annonse for Hovedorganisasjonen Virke

Strikk

299.-

es største på oppussing! kan!

MAXBO er flaggskipet i Løvenskiold Handel og består av over 70 MAXBO byggevarehus, MAXBO Stormarkeder og MAXBO Proffanlegg. Under mottoet ”Klart du kan!” skal MAXBO være en aktiv, hjelpsom og nyttig partner for alle som bygger eller pusser opp. 16

maxbo.no

Virke  
Virke  

BIlag fra Virke utgitt i Aftenposten 28 september

Advertisement