Page 1

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Kunnskap for en bedre verden Et magasin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studentliv og bofellesskap Det sosiale er viktig i en hektisk hverdag 11

Ny æra for solenergi? Kortreist energi gir klimagevinster

04

Uten språk, ingen forståelse

Ved NTNU går språkstudiene både dypt og bredt

19


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

2

Leder

Kunnskap for en bedre verden NTNU er Norges nest største universitet. Vi er ledende innen flere fagområder.  Ved NTNU kan du selv bli ett av de gode hodene som skal utvikle nye ideer, nye løsninger og ny kunnskap i årene som kommer. Kunnskap som er avgjørende for å løse de store utfordringene kloden står overfor. Som det heter i NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden.  NTNU tilbyr studier innen de fleste utdanningsområdene, og vi har stort fokus på tverrfaglighet og nyskaping. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å finne nye løsninger og å skape ny kunnskap for en bedre verden. I samarbeid med andre aktører legger NTNU til rette for flere nyetableringer og utvikling i eksisterende virksomheter. Studentene er vår viktigste fornybare ressurs. Derfor er studentinnovasjon høyt prioritert ved NTNU.  Trondheim blir år etter år kåret til Norges beste studieby, og det er ikke uten grunn. Studentene utgjør en stor del av befolkningen og setter derfor et tydelig preg på bylivet. Det er et myldrende tilbud av fritidsaktiviteter, skapt og utviklet av studentene gjennom mer enn hundre år. Du kan engasjere deg i hva du vil, hvor du vil. Og du vil knytte bånd for resten livet.  Vi på NTNU er stolte av studentene våre. De er reflekterte og samfunnsengasjerte. Undersøkelser viser også at NTNU-­ studenter raskt får seg relevante og gode jobber etter endt utdanning.

N

orges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ligger i Trondheim, Norges beste studie­ ­by. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen her i landet.  I tillegg til et bredt fagtilbud innen teknologi og naturvitenskap, humanistiske fag, estetiske fag, samfunnsvitenskap, arkitektur og økonomisk-administrative fag, har NTNU også profesjonsutdanning innen medisin, psykologi og lærerutdanning.  Med dette magasinet ønsker vi å vise dere litt av det

NTNU tilbyr studier innen: • Sivilingeniør- og arkitektutdanning • Informasjonsteknologi og informatikk • Matematikk og naturfag

Gunnar Bovim Rektor

mangfoldet som finnes på NTNU. Og samtidig inspirere og å informere potensielle studenter, enten du skal begynne på grunn- eller masterstudier, ta en doktorgrad eller vurderer å begynne med etter- og videreutdanning.  På NTNU er vi opptatt av å utvikle nye ideer, løsninger og kunnskap som er avgjørende for å løse de store utfordringene verden står ovenfor. Som det heter i NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden.

• Medisin, helse- og sosialfag • Idrettsfag • Samfunnsfag og psykologi • Økonomi og administrasjon • Språk og litteratur

• Mediefag og kommunikasjon • Estetiske fag, kunst- og musikkfag • Historie, religion, kultur- og idéfag • Lærerutdanning • Pedagogiske fag

Forsiden: NTNU-studentene Eli Fyhn Ullern, Tord Overå og Steinar Hillesøy Dyvik er med i NTNUs rekrutteringsteam. Piren ut i Nidelva som de står på er en del av et studentarbeid, og er et eksempel på hvordan studentene setter et fysisk preg på byen. I løpet av kort tid har dette blitt ett yndet sted for fotografering – og laksefiske! Prosjektledelse og salg: Andreas Totland og Tim Strøm-Pedersen · tekst: Anne Guri Selnæs FOTO: Ronny Manuel Danielsen · Layout: Camilla Steen · Trykk: Stibo Distribusjon: Dagens Næringsliv, NTNU For mer informasjon om annonsebilag, kontakt salgssjef Andreas Totland på telefon: +47 909 18 109, eller telefon: 21 37 70 75, e-post: andreas@cmedia.no

Seksjon for rekruttering og opptak www.ntnu.no

C media er et skandinavisk medieforetak som jobber med oppdragsbasert kommunikasjon www.cmedia.no


3

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Fra sommerstudent til FFI-forsker Jørgen Nordmoen har gått veien fra sommerstudent til forsker på få år. Nå jobber han i et av Norges mest avanserte forskningsmiljøer for ubemannede systemer. Jørgen Nordmoen startet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som sommerstudent ganske tidlig i utdanningen sin ved NTNU og kom tilbake flere somre. -Sommerjobben ga meg mulighet til å bli kjent med flere utrolig flinke forskere ved FFI. Gjennom disse forskerne jobbet jeg med FFI-veiledning både i min bachelor- og masteroppgave. Dette førte til at jeg nå er ansatt som forsker her, forteller han. Nordmoen har en master i informatikk med spesialisering innenfor kunstig intelligens ved NTNU. Nå forsker han på ubemannede systemer og ser på hvordan flere av disse kan samarbeide for å løse oppgaver. HVA ER DET BESTE VED JOBBEN DIN SOM FORSKER? -Det må være friheten jeg har til å utforske nye, spennende muligheter. Ved FFI rår de gode ideene. Jeg blir ikke overrasket hvis en kort diskusjon plutselig fører til helt nye oppgaver. I tillegg er FFI et unikt forskningsinstitutt fordi vi både driver med helt grunnleggende forskning og vi jobber med

de praktiske systemene som er et resultat av forskningen. Det er utrolig spennende å få se forskningen vi driver med blir overført til faktiske systemer og brukt til noe nyttig. HVORFOR FORSKE PÅ UBEMANNEDE SYSTEMER? Det er et stort potensial til å løse mange av dagens oppgaver på nye, bedre og mer kosteffektive måter samtidig som risikoen for tap av egne soldater blir redusert. Dette gjelder til lands, til vanns og i luften. J o h n - M i ka l S tø rd a l , administrerende direktør ved FFI, forklarer at vi må se utviklingen av ubemannede militære systemer i en større sammenheng. -Den rivende utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien medfører grunnleggende endringer og gir helt nye muligheter på mange områder i samfunnet. Flere sammenlikner det med den industrielle revolusjonen for mer enn 200 år siden.

DRIVENDE UTVIKLING Drivkraften er at datamaskiner og elektronikk, som kobles sammen, dobler ytelsen hvert annet år. Komponentene blir stadig mindre, billigere, mer tilgjengelige og mer brukervennlige samtidig som energiforbruket går ned. Dette gjør det mulig å lage for eksempel små og rimelige sensorer med høy ytelse som leverer store datamengder på kort tid. Dette står vi alle midt oppi akkurat nå og kanskje det beste eksempelet som illustrerer dette er smarttelefonen. For noen tusenlapper har alle tilgang på det som på 90-tallet ville vært et avansert kampledelses- eller ildledningssystem. Dette ble godt illustrert i fjor da FFI-sommerstudenter fra Universitetet i Oslo og fra NTNU, blant andre Jørgen Nordmoen, i løpet av noen uker utstyrte en UAV med en smarttelefon, slik at UAV-en kunne dra nytte av sensorene i telefonen. Besøk www.ffi.no for å se video av sommerstudenter og deres prosjekter.

www.ffi.no


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

4

Blant de fremste allerede som student

Realfag:

Innenfor realfag er NTNU mest kjent for sin sivilingeniørutdannelse som er en femårig utdannelse. Du kan også ta bachelor og masterprogram innenfor en rekke fagområder. Dette leder fram til tittelen Master of Science.

At Trondheim er teknologi­hoved­staden, merkes veldig godt – her er kravene høyere og kunnskaps­nivået hos foreleserne noe helt annet!

­E

irik Lockertsen er ikke i tvil. Etter å ha studert andre steder først, er han svært fornøyd med studenttilværelsen ved energi- og miljø-linja ved NTNU. I tillegg til tekniske studier har han fått med seg studier i psykologi, økonomi og ledelse samt befalsskolen. Han har også jobbet noen år i Forsvaret, før han bestemte seg for å gjøre ferdig sivilingeniørstudiet.  Det er mange som ønsker å bidra til et mer klimavennlig samfunn, på NTNU lærer du hvordan. Eirik har skrevet en prosjektoppgave om solceller og hvordan de kan bli mer effektive. Panelene er satt opp på taket av «Living Lab», som er et forsøkshus inne på NTNUs område.

Jeg liker at vi jobber på så ulike skalaer – alt fra oversiktskart over hele Norge til analyser med elektronmikroskop hvor vi ser på atomnivå, sier Martin Stormoen.

Variert og tett på naturen Etter ett år med friluftsliv på Folkehøyskole, valgte Martin å studere geologi. Han ville kombinere realfag med muligheter til å være mye ute. – Jeg har vel nærmere 90 døgn med feltarbeid hittil i studiet, så det har virkelig slått til, sier Martin Stormoen. Han har dessuten vært både i England og i Sør-Spania på feltkurs. Martin holder nå på med masteroppgaven sin. Der kartlegger han forekomsten av det sjeldne metallet molybden i området ved Knaben, i Vest Agder.   Molybden er et halvledende metall som kan få bredere anvendelse ved bruk av halvlederteknologi. Kunnskap i veggene

SMARTE ENERGISYSTEMER

– Samfunnet er avhengig av elektrisitet. Vi kan gjøre mye for at elektrisiteten skal påvirke miljø og klima minst mulig, og her kommer solceller inn som en viktig del, sier Erik. De gir desentralisert strømproduksjon, de er lett skalerbare – du trenger ikke store installasjoner, og de krever lite vedlikehold i driftsfasen.   – At de er resirkulerbare, er selvfølgelig også et pluss i miljøregnskapet, legger han til. At solcellene inngår i et effektivt system, er også viktig for å få den effekten som ligger i teknologien. Spår allemannseie

– IKEA vil nok snart selge solcellepaneler, og da blir de raskt allemannseie, spår Eirik videre. ­  Som sivilingeniørstudent ved NTNU har han fått tilgang til mye ekspertise ved at forsknings- og

– Jeg går på et studium som er bygget opp med bachelor og påbygging til master. Studiet gir stor tyngde i matte, fysikk, kjemi og statistikk. Bachelor – master varianten gir stor fleksibilitet og flere muligheter, utdyper han. Martin mener NTNU utfordrer studentene, og at foreleserne har stor faglig tyngde. Med over 100 års historie er det mye kunnskap som «sitter i veggene», og det forventes høyt faglig nivå. – At vi har parallelle fag med eksamener på samme tid gjør oss flinke til å disponere tiden. Det tror jeg kommer godt med i arbeidslivet, sier Martin.

undervisningsmiljøene går om hverandre og utfyller hverandre godt. Han har også fått fordype seg i tema som interesserer ham. Solceller har ikke vært så aktuelle i Norge før de siste årene, så det er dessuten mye å lære fra utlandet.  – Det er inspirerende at jeg kan nærme meg Norgeseliten innenfor mitt fagfelt allerede som student, smiler Eirik. HYBEL VED GLØSHAUGEN

Som ung student bodde han på hybel i ett av nabohusene til NTNU. ­  – Jeg kunne faktisk se inn til ett av auditoriene og brukte bare noen minutter på å komme meg på plass, ler han. Tilbudet av studentaktiviteter i Trondheim

SVÆRT VARIERT

mener han er helt ekstremt.  – Jeg mener å ha talt opp over 350 ulike aktiviteter, som dekker alle mulige områder. Her er det lett å dyrke både faglige interesser og alt annet man ønsker å bruke tid på, understreker Eirik.

Geologi tar for seg alt fra jordas dannelse, oppbygning, sammensetning og utvikling, til praktisk kunnskap om berggrunnen, grunnvann og skred. Leting etter og utnyttelse av mineralressurser inngår også i faget. Noen bruker geologi i et miljøperspektiv, mens andre velger en akademisk vei med forskning.

Visste du at:

NTH (nå NTNU) hadde enerett på utdannelse til sivilingeniørtittelen fram til 1985?


5

Et hav av muligheter Martin Lågstad (27) studerte marin teknikk ved NTNU og jobber nå som Naval Architect i DNV GL, hvor han også leder nettverket ‘Young in DNV GL’. «En grunn til at jeg valgte å starte her var alle mulighetene man får. Da jeg gikk på NTNU var jeg på ett års utveksling til UC Berkeley i California, og det ga mersmak – så for meg er alle jobbmulighetene DNV GL har rundt i verden viktig», sier Martin. Han ble først kjent med DNV GL på karrieredagene på NTNU, hvor selskapet er godt profilert gjennom ulike samarbeid. “Alle som er litt interessert i skip kjenner til DNV GL», forteller Martin.

Smidig overgang fra studier til jobb Martin startet i DNV GL i august 2013, og kom raskt i gang med ulike prosjekter. «Jeg ble veldig godt tatt imot, og fikk tildelt en ‘buddy’ – en kollega man kan spørre om alt man lurer på i en ny jobb. Jeg ble også med i nettverket ‘Young in DNV GL’, som jeg nå faktisk er leder av – det har vært en veldig god måte å bli kjent med andre unge her på.» Martin har stor nytte av NTNU-utdannelsen i DNV GLs maritime virksomhet. «Jeg kunne jobbet enda mer spisset mot det jeg studerte, men jeg trives med å jobbe litt bredere. Kunnskapen fra NTNU bruker jeg daglig», forteller han.

Klar for å

SPRE VINGENE

Våre prosjekter gir karrieren din en flying start.

norconsult.no/karriere

Variert og spennende hverdag DNV GL har en ordning som lar nyansatte prøve seg på mye forskjellig den første tiden, og Martin har allerede jobbet på flere ulike prosjekter. «Jeg har blant annet besøkt verft for kunder, bidratt på en forskningsrapport om ‘The Future of Shipping’ og vært med på sjøprøver i Korea. Da er man ute på et skip i to uker av gangen, som jeg synes er veldig gøy.» Martin opplever at jobben kan være utrolig variert om man ønsker det: «Lederen din prøver alltid å etterkomme dine ønsker – du kan egentlig jobbe med det du har lyst til så lenge prosjektet finnes.»

Fakta om DNV GL · Jobber for å sikre liv, verdier og miljø · Etablert i 1864. · 16 000 ansatte i mer enn 100 land. · Globalt hovedkontor på Høvik nær Oslo. Webside: www.dnvgl.com.


«

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Å komme ut i praksis var en veldig positiv opplevelse. Maren Smedsrud Rasmussen

Liker å lære bort til andre Maren Smedsrud Rasmussen ønsker å jobbe med barn og ungdom samtidig som hun alltid har likt språkfag. Som lektor kan hun kombinere dette og få drømmejobben.

I

nspirasjon til å begynne i læreryrket har også kommet fra gode lærere hun selv har møtt opp gjennom skoletiden. Lektorer i ungdomsskolen og videregående har færre ulike fag enn på barneskolen. Det er dessuten mer snakk om ungdommer enn barn, og det mener Maren passer henne godt. God veiledning og oppfølging fra øvingslærer var med på å knytte sammen det teoretiske og det praktiske. – Jeg fant fort trygghet i at dette var riktig yrke for meg, forklarer Maren.

Ettertraktet kombinasjon Ved NTNU kan du utdanne deg til yrkes­faglærer. – Spennende og utfordrende, sier Tom Eirik Nilssen. – At jeg fremdeles får holde på med faget mitt samtidig som jeg har utviklet meg har snudd en problematisk situasjon til et lykketreff.

Tom Eirik Nilssen var utdannet tømrer og trivdes godt i yrket. Da han fikk problemer med armene, måtte han tenke helt nytt. – Men jeg visste ikke hva jeg skulle finne på, forteller Tom Eirik. Forslaget om yrkesfaglærer-utdannelse dukket opp, og han fant ut at NTNU nettopp hadde startet et modulbasert studium. – Med fire samlinger per semester passet dette meg utmerket, smiler Tom Eirik.

Tillitsvalgt 

Som hovedtillitsvalgt for engelsk­studentene har hun også en rolle inn mot fakultetet.  – Jeg setter stor pris på at min mening blir hørt, og at fakultetet er interessert i å høre på innspill og erfaringer fra studentene. Rollen som tillitsvalgt var ny for meg, jeg har ikke tidligere tatt på meg slike verv. Det har vært utrolig lærerikt, og samarbeidet med fakultetet har gitt meg nye perspektiver, sier Maren.  En del av lektorutdanningen er felles for alle studieretningene, mens andre deler er fagspesifikke. Selv om NTNU er et stort

universitet, er størrelsen her akkurat passe. – Det er lett å få oversikt, og vi ble alle utrolig raskt kjent, særlig gjennom en veldig god fadderordning, understreker hun. Aktiv fritid

Selv om hun stortrives som student gleder hun seg også til å jobbe som lærer, så hun ser fram til den kommende praksisperioden.  Utenom studiene jobber Maren ved SiT Idrett, nærmere bestemt på idrettsbygget ved Gløshaugen.     – Akkurat det er vel ikke superrelevant for læreryrket, men jeg trives svært godt i et sporty og varmt miljø, sier hun. ­  – Jeg er nesten overrasket over godt jeg trives – både som student og i lærerrollen, smiler Maren til slutt.

NTNU tilbyr flere veier til læreryrket Femårig lektorutdanning

Femårig masterutdanning som kvalifiserer deg som lærer på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studieprogrammene omfatter geografi, historie, kroppsøving og idrett, realfag, samfunnsfag og språkfag. Treårig yrkesfaglærerutdanning

Bachelorutdanning som kvalifiserer deg som yrkesfaglærer på videregående skole.

Yrkesfaglærerutdanningen er samlingsbasert heltidsstudium. Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Lærerutdanning som påbygning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag er et påbyggingsstudium som bygger på en bachelor- eller mastergrad. Utdanningen kvalifiserer deg som lærer på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole.   Fleksibel praktisk-pedagogisk

utdanning for yrkesfag er et påbyggingsstudium som bygger på en profesjonsfaglig høgskoleutdanning med påfølgende praksis, eller fag-/svennebrev med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis. Utdanningen kvalifiserer deg som yrkesfaglærer i den videregående skolen innen ditt fagområde. Studiet undervises samlingsbasert over to år.  Et toårig masterprogram for lærere eller lærerstudenter i fagog yrkesdidaktikk og veiledning/ skoleutvikling tilbys også.

Berømmer støttespillerne

Det ble mange turer til trivelige Trondheim gjennom de tre årene bachelorutdannelsen tok, men det var likevel langt lettere å tilpasse familielivet enn å flytte. – Akademisk måtte jeg begynne på bunn. Jeg vil berømme fagansvarlig Jarle Landrø og mine veiledere som var flinke til å komme med tydelige tilbakemeldinger på hva som måtte forbedres, sier han. Etter eksamen fikk han umiddelbart fast jobb ved Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana. – Jeg har gått videre med yrkesdidaktikk, en master spesielt egnet for undervisning og formidling, avslutter Tom Eirik Nilssen.

6

Visste du at:

NTNU har en av verdens beste jazzutdanninger og har fostret mange av våre musikkstjerner. Bandet Highasakite med utspring fra NTNU har toppet hitlister verden rundt. Foto: Oscar Stoltenberg Johansen, Trondheim/NTNU Info


7

Sitter DU på en GENIAL forretningsidé?

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Da har vi kompetansen for å bringe den ut i markedet.

Foto: Jan Inge Haga

Vi gir lokale ideer globale muligheter www.len.no

Sett spor etter deg Firesafe er markedsleder i skandinavia innen bygningsmessig brannsikring. Bli en av oss! I Firesafe får du en meningsfylt jobb med gode karrieremuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver innen brannteknisk rådgivning i bygg- og eiendomsbransjen.

Les mer om oss på firesafe.no – for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

Klar for framtiden. Framtiden er aldri lett å spå. Men en ting vet vi; at operatørskapet på Gjøa har gitt oss et solid utgangspunkt for vår videre satsing på norsk sokkel. Vi er ikke så rent lite stolte av det Gjøa leverer, dag inn, dag ut. Gjennom tre år har driften vært stabil og sikker, regulariteten er høy og resultatene er sterke. Andelene våre i Snøhvit, Njord, Fram og Gudrun kompletterer bildet av GDF SUEZ E&P Norge som et selskap å regne med framover. Og uansett hva morgendagen måtte by på; med en spennende leteportefølje, engasjerte kolleger og et av verdens største energiselskaper i ryggen, er vi klare for å gripe mulighetene!


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Trainee hos Elkem Vil du jobbe med fornybare energiløsninger og miljøvennlige materialer i et internasjonalt selskap? Da kan Elkem være stedet for deg. Lars-Arne Stalheim og Melina Garcia angrer ikke på at de startet karrieren som traineer i Elkem. Muligheten til å få jobbe med både mennesker og metall har vært en viktig motivasjon.

Verdens beste yrke – Har du tenkt over hvor mye 2000 grader egentlig er? spør Melina, og fortsetter: Vi tapper metall i det som kan se ut som enorme kaffekopper. Det

8

er mye termisk og kjemisk som skjer og jeg har blant annet jobbet med å redusere varmetapet.   Hun kom til Elkem etter hun var ferdig sivilingeniør i fysikk og matematikk på NTNU. At hun ble trainee hos Elkem har hun ikke angret på.   – Å være sivilingeniør er verdens beste yrke. En får være kreativ og må løse krevende problemstillinger. Jeg har en fleksibel arbeidssituasjon, får tillit og jobber selvstendig, sier hun.

Kontinuerlig utvikling Lars-Arne mener Elkem er et spennende sted å være akkurat nå.   – Vi produserer med et stadig lavere energiforbruk, samtidig som vi øker gjenvinningen av energien vi bruker. Solenergi og forskning for å utvikle helt karbonnøytral metallproduksjon er blant de neste store satsningene, forklarer han. Fra NTNU-studiet i metallurgi gikk veien til Elkems trainee-ordning via en bratt utvikling-

VANN

– FRAMTIDENS YRKE! Vann er verdens viktigste ressurs og en av verdens raskest voksende næringer. Vann­ bransjen er full av spennende oppgaver. Enten du vil jobbe internasjonalt eller med å løse nasjonale klima­ og drikkevannsutfordringer, finnes det en jobb til deg. Bransjen trenger flere folk ­ særlig med teknisk­naturvitenskapelig bakgrunn.

Les mer om vannbransjen og utdanningsvalg på:

jobbmedvann.no Clean Water Norway Vannklyngen

Clean Water Norway Vannklyngen

skurve til verkssjef for Elkem Bjølvefossen til han nå jobber som Europadirektør.   – Det har vært spennende og jeg har vært tett på utviklingen i industrien hele veien, sier han.   Hverken Melina eller Lars-Arne er redd for å kjede seg med det første.   – Selv om jeg har vært hos Elkem hele tiden, har jeg jobbet på mange forskjellige steder i konsernet, og hvert sted har vært unikt, forteller Melina.

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING

som er åpne og nysgjerrige, forteller Lars-Arne.   Som trainee får du muligheten til å jobbe med produkter og prosesser og en innføring i nye måter å jobbe på. Trainee-programmet er toårig og hver trainee skal innom minst tre steder eller arbeidsområder, innenlands eller utenlands, i løpet av perioden. Elkem har produksjonsanlegg i store deler av verden. Les mer om mulighetene som trainee på elkem.no/jobb

For de som er åpne og nysgjerrige Verkene i Norge produserer silisium, spesialiserte ferrosilisiumlegeringer og karbonmaterialer. Produktene går inn i alt fra biler, vindmøller, smarttelefoner og elektronikk til medisinsk utstyr og kosmetikk.   – Selv om grunnprinsippene er de samme, utvikler vi i Elkem hele tiden nye løsninger. Derfor er vi også avhengig av å få nye, dyktige hoder

A Bluestar Company


9

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Med Nobel­ prisvinnere som veiledere Nysgjerrighet på hjernens hemmeligheter førte Tale Litlere Bjerkens til forskerlinja ved medisinstudiet. Der har hun fått jobbe tett med Nobelprisvinnerne i medisin.

Forskerlinjen i medisin:

Forskerlinja medfører to ekstra semester avsatt kun til forskning, i tillegg til at det er tilrettelagt for forskning parallelt med medisinstudiet. Medisinstudiet forlenges fra 6 til 7 år. Opptak etter andre eller tredje studieår.

- Rottene åpner øynene og begynner å utforske omgivelsene når de er omkring to uker gamle, sier Tale Litlere Bjerkens, som går forskerlinja ved NTNUs medisinstudium.

E ­ 

tter andre året ved det vanlige medisinstudiet søkte Tale Litlere Bjerknes på forskningslinja som gjør det mulig å forske på deltid ved siden av studiet. I tillegg er det ett år med forskning på full tid. Etter seks år er Tale nå i ferd med å avslutte ordinær legeutdannelse, før hun skal gjøre ferdig doktorgraden.  –Jeg hadde fått bra innblikk i hva medisinstudiet innebar, og innså at vi vet ganske lite om hjernen. Det gjorde meg nysgjerrig på å finne ut mer, forteller Tale. Fantastisk fellesskap

At hjerneforskning skulle bli området som ga norsk Nobelpris innen medisin for første gang, visste hun ikke da.  – Tiden her på Kavli-instituttet med May-Britt og Edvard Moser som ledere og veiledere har vært fantastisk. Jeg har blitt introdusert for et utrolig spennende forskningsfelt og fått møte veldig mange interessante og dyktige forskere fra hele verden, sier Tale.  – Selv om jeg var ung og uerfaren, ble jeg tatt inn i

felleskapet fra første dag. Her føler vi unge forskere oss på ingen måte annenrangs. May-Britt og Edvard er utrolig flinke til å følge opp alle prosjektene og ha tid til hver enkelt, understreker hun. Tale har studert stedsansen hos rottebabyer.  – Rottene åpner øynene og begynner å utforske omgivelsene når de er omkring to uker gamle, og det var i denne perioden vi gjorde de første registeringene, og så har vi fulgt dem mens de har vokst, forteller Tale. De magiske gridcellene

 Forskningen viser at celler som registrerer rottenes hoderetning, er til stede allerede før rottebabyene kan se. De navigasjonscellene som kalles plassceller og grenseceller, er til stede like etter øyeåpning, mens gittercellene bare har fundamentene ferdige og først modnes senere.  Tale forteller at dyrene har det godt. — Man får god kontakt med dyrene, og de har tydelige personligheter. Vi utfører ingen smertefulle eksperimenter, og de blir svært

godt stelt med, understreker hun.  Tale er fra Bergen, og sier det var litt tilfeldig at hun begynte ved NTNU.  – Jeg hadde lyst til å prøve å bo i en annen by, og Trondheim ble valgt fordi jeg hadde hørt mye bra om medisinstudiet her og fordi venner også skulle studere ved NTNU.  – Jeg kom hit som 18-åring, og hadde aldri vært i Trondheim. Fra dag én i fadderuka følte jeg meg hjemme. Det er lett å komme i kontakt med andre, og Trondheim er en flott studentby med tilbud innenfor nær sagt alle interesser.

«

Tiden her på Kavli-­­instituttet med May-Britt og Edvard Moser som ledere og veiledere har vært fantastisk. Tale Litlere Bjerknes


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

10

VOLL STUDENTBY 697 STUDENTBOLIGER På Voll kan du bo fra

NB! 193 splitter nye boliger klar til høsten 2015 · Alle hybler har eget bad · Flere ulike størrelser

4 460,pr. mnd

og boligtyper · Egen lesesal for leietakerne · Nær Dragvoll og Gløshaugen · Gode bussforbindelser · Turterreng i nærheten

Rosenborg Reklame FREI0063

Søk nå på frost.no Det lønner seg å være tidlig ute!

Gløshaugen

Voll Studentby Dragvoll

voll@frost.no • tlf 73 94 97 80

Det gode leieforholdet


11

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Fellesskap og egentid Hybel med delt kjøkken gir fellesskap uten å gå ut over selvstendigheten.

Maria Rolke, Marthe Gjerde Larsen, Kåre Lærum, Paul Haug lever i fredfull sameksistens, i fellesskap, men med rom for privatliv.

M

arthe Gjerde Larsen er en av seks studenter som deler to bad og ett kjøkken. Det er høyt under taket, romslige ganger og godt med oppbevaringsplass. Lerkendal Studentby ligger vis á vis Lerkendal stadion, med kort vei til flere læresteder. Viktig med nærhet

– Jeg kjente ingen i Trondheim da jeg kom hit. For meg var studenthybel det tryggeste alternativet, så jeg tenkte ikke på noe annet,

forteller Marthe, som studerer sosiologi.  – For meg var nærhet til skolen pluss husleienivået for en så sentral hybel viktigst, sier Paul Haug, tredjeårsstudent innen økonomi og administrasjon. Viktig med hygge

Maria Rolke studerer industriell økonomi og teknologiledelse. Hun er i ferd med å bake muffins, men kan ikke finne sikt til melet. Den savnede sikten tilhørte antagelig en tidligere beboer. Egentlig skal

studentene ha hvert sitt kjøkkenskap, men her deler de på det meste av utstyr.   – Jeg baker ikke så mye, men er god til å smake, hinter Kåre Lærum, og Maria lover at de andre skal få smake. Kjøkkenet som fristed 

– Samlet middag tror jeg vi bare har laget én gang, men det er likevel sosialt å bo slik, sier Kåre. Han går på sivilingeniørstudiet.  I perioder med mye lesing og oppgaveskriving er det ekstra godt

å bare gå ut på kjøkkenet for å møte noen andre. Studentene deler på vasking og rydding, og mener det fungerer fint. Her blandes studenter fra ulike skoler og studieretninger, og det er med på å smelte alle studentene sammen til en samlet gjeng.  – Det er hyggelig å møtes når vi gjør det, og vil du ha ro, er det bare å trekke seg tilbake til sitt eget rom, sier Paul.  – Det ligger en sikkerhet i at noen vil savne meg om det skulle skje noe, sier Marthe.

Teknobyen student­ boliger

… er verdens største kollektiv med studentdrevet kjøkken. Her bor 116 studenter i hybler eller parleiligheter med egne bad. Alle deler et kjøkken på 150 kvm, en stue på 220 kvm og en veranda på 110 kvm. Dette er stedet for deg som er sosial og utadvendt.

Hvem vet best hvordan det er å være student? Studentene selv, selvfølgelig! Derfor sender NTNU studenter på besøk til videregående skoler og på utdanningsmesser. Omkring 40 studenter driver facebooksiden NTNU OG DU, som er myntet på elever i videregående skole. – På «NTNU og du» legger vi ut meldinger fra studielivet, byen og det vi mener er interessante saker, forteller Steinar Hillesøy Dyvik.  De aller fleste studieretninger er representert, slik at det blir et mangfold av aktiviteter som presenteres. Studentene svarer dessuten på spørsmål som kommer inn.  – Det er ingen som godkjenner eller redigerer svarene våre, vi skriver det vi mener, understreker han. Mange og varierte spørsmål

Studentene velger selv hvilke saker de poster, og det er

noen korte og noen lange innlegg. Bak alle signaturer som Kari 2. år medisin og Steinar 5. år arkitekt, er det ekte studenter. – Spørsmålene er svært varierte. Før søknadsfristen er det mange spørsmål om innhold i studier og konkrete fag. Etter påske kommer det flere spørsmål om hybelpriser og hvordan vi trives i Trondheim, forteller Steinar.   Selv studerer han ved arkitektlinja og besvarer spørsmål som berører akkurat dette faget, pluss mer generelle spørsmål. – Vi organiserer arbeidet selv og logger oss på når det passer – og det fungerer utmerket.  Det hender at de blir gjenkjent når de kommer ut på skolene. – Det er tydelig at elevene setter pris på å møte oss og se at vi er virkelige personer, sier Steinar Hillesøy Dyvik. Facebook, NTNU og du – Lurer du på hvordan det er å være student på NTNU? Her kan du stille spørsmål til noen av studentene våre! https://www.facebook.com/NTNUogdu


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

12

Ønsker å gjøre en forskjell

Stats­vitenskap:

Politikk til høyre – politikk til venstre! Stats­ vitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. NTNU tilbyr både bachelor og masterstudier i statsvitenskap. Master­programmet i statsvitenskap gir en allsidig skolering i stats­ vitenskapelige tilnærmings­måter, teorier, emner og metoder. Programmet gir deg mulig­heten til å oppøve ferdigheter i viten­skapelig utredningsog forskningsarbeid.  I tillegg tilbyr NTNU både bachelor- og masterprogram i flere andre samfunnsvitenskapelige fag, for eksempel geografi, psykologi, sosialantropologi, sosiologi og pedagogikk.

Med faget statsvitenskap valgte jeg retning like mye som jeg valgte et konkret fag, forklarer Margareth.

Å bruke kunn­skapen til å skape en bedre verden er ikke bare flotte ord som NTNU smykker seg med. Margareth fikk mulighet til å skrive master­ oppgave om mødrehelse, som Unicef kan bruke resultatet av.

M

argareth Alfredsen mener statsvitenskap passer for samfunnsengasjerte personer som er opptatt av de store spørsmålene, og som ikke ser mørkt på å lese mye – både pensum og andre kilder.  ­– Jeg visste ikke helt hva jeg ville studere, men var glad i samfunnsfag, og jeg er generelt samfunnsengasjert. Det lille jeg visste om statsvitenskap fra videregående, gjorde meg nysgjerrig, derfor valgte jeg å studere dette, forteller Margareth Alfredsen. Samarbeid med UNICEF

Statsvitenskap viste seg å være midt i blinken for henne, så hun ville fortsette etter bachelor-graden, og hun flyttet fra Agder til Trondheim. Margareth ønsket å skrive masteroppgaven sin om noe som er relevant for norsk politikk og helse. Veilederen tipset henne om at Unicef ønsket samarbeid med masterstudenter. Temaet ble derfor mødrehelse, som er et stort satsingsområde i Norge. Dette er dessuten svært relevant for Unicef.  I oppgaven sin analyserer Margareth Norges innsats og prioriteringer opp mot FNs tusenårsmål om reduksjon av mødredødlighet og forbedring av mødrehelse i utviklingsland, med spesielt utgangspunkt i en Stortingsmelding om global helse. OVERGIKK FORVENTNINGENE

– Jeg kommer fra Haugesund og kjente ikke så mange i Trondheim da jeg kom hit som masterstudent, men det var ikke noe problem. Selv om mange av de andre hadde

tatt bachelor sammen, ble jeg raskt inkludert i felleskapet, sier Margareth.  Hun anbefaler nye studenter å engasjere seg i det som skjer på skolen, og ta noen initiativ. Da kommer nettverket raskt, etter hennes erfaring. Forventninger innfridd

– Jeg hadde hørt så mye bra om det å være student i Trondheim, så forventingene var store. Og de et blitt innfridd til fulle. Jeg stortrives som student her, smiler hun.  Hvor veien går videre, vet hun ikke ennå. Statsvitenskap er en fin bakgrunn for mange spennende oppgaver i statsforvaltningen, som rådgiver eller utreder. Dessuten utfører mange store internasjonale organisasjoner, såkalte NGO-er (Non-Governmental Organisations) lignende oppgaver.

«

Jeg hadde hørt så mye bra om det å være student i Trondheim, så forventingene var store. Og de er blitt innfridd til fulle. Jeg stortrives som student her. Margareth Alfredsen

Etter- og videre­ utdanning ved NTNU

NTNU har et stort tilbud av kurs og fleksible studier for deg som er i jobb. Videreutdanning gir mulighet til å bygge videre på den utdanningen du har, eller utvide kompetanseområdet ved å ta helt nye emner. Kursene gjennomføres gjerne i form av 2-3 dagers samlinger i kombinasjon med nettbaserte tilbud og individuelle studier. Du kan i mange tilfeller ta flere korte kurs som kan settes sammen til en grad. NTNU VIDEREs studietilbud inneholder kurs fra en rekke av NTNUs fagområder; teknologi og naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Ytterligere informasjon, se www.ntnu.no/videre


13

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Historiestudent?

LYKKE TIL Det er nå den fine tiden begynner; du dyrker dine interesser, får gode venner

Kildematerialet finner du på nb.no

og lærer i et herlig studiemiljø.

Film, musikk, radio, brev, bøker, foto, plakater, noter, kart.

Lykke til på veien.

Som student har du tilgang til 800 000 aviser fra 1763 frem til i dag.

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo

EXPERT

R IONEE

LEADER

P

e

WE LIKE LEFT-BRAIN THINKERS

CAL

LOGI

ENCE

TIVE

CREA

ANALYTICAL

EXCELL

www.bekk.no

innovativ

OBJECTIVE

WE LIKE RIGHT-BRAIN THINKERS

Join our Graduate Programmes in: Engineering, Manufacturing Engineering, Commercial, Customer Management, Purchasing, Planning and Control, Operations Management, Finance, Human Resources and Project Management. We like the way you think.

www.rolls-royce.com/graduates


BRUK DE BESTE I KAMPEN OM DE BESTE! Kampen om de beste hodene har aldri vært tøffere enn i dag. Hvem vil du bruke for å fylle nøkkelposisjoner i din bedrift? I Search House har vi samlet markedets beste kompetanse innen executive search og rådgivning. Med lang erfaring, stort nettverk og et internasjonalt samarbeid finner vi de beste lederne og spesialistene for din bedrift.

SEARCH HOUSE AS Erling Skakkes gt. 60 7012 Trondheim www.searchhouse.no

“Kraften ligger i menneskene!” < EXECUTIVE SEARCH I RECRUITMENT I MANAGEMENT CONSULTING >

Concrete Structures AS er et ingeniørselskap rettet mot marine konstruksjoner innenfor både det norske og internasjonale olje og gass markedet. Firmaet ble etablert i 2010 og innehar betydelig kompetanse og unik ekspertise fra prosjektering av offshoreinstallasjoner helt fra tidlig 80-tallet. Selskapet har per i dag kontorer både i Oslo og Canada. Kværner, som er en internasjonal markedsledende EPC aktør innen offshore betong konstruksjoner, er både deleier i selskapet og en nær samarbeidspartner. Detaljprosjektering Prosjektledelse Konseptutvikling Infrastruktur Forskning og Utvikling (FoU)

Muligheter: > ansettelser

: vi er involvert i og innehar sentrale roller i byggeprosjekter (EPC) : gjennom prosjekter er vi også involvert i prosjektledelse samt ulike tverrfaglige grensesnitt : utvikling av nye løsninger og konsepter for å imøtekomme krav til funksjonalitet og kostnadseffektivitet : involvert i konseptutvikling og detaljprosjektering innen samferdsel : metodeutvikling og innovasjon er viktig for effektivisering av konstruksjonsløsninger i stadig mer krevende miljøforhold

> sommerjobber

> masteroppgaver

www.concretestructures.no

© Februar 2015

En dynamisk og internasjonal arbeidsplass Powel leverer programvare til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Felles for løsningene er at de er brukervennlige, effektive og støtter bærekraftig utvikling. Det internasjonale selskapet med hovedkontor i Trondheim har i dag 380 ansatte, kunder over hele verden og kontorer i sju land.

”Jeg jobber mye med fornybar energi, og muligheten til å få gjøre det var en av grunnene til at jeg søkte jobb her”

Ekspertisen og tette bånd med student­ miljøer har gjort Powel til en populær arbeidsplass for nyutdannede. Etter endt MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU og tre år som ­sommerstudent­i­firmaet,­begynte­­­ Geir Martin Bakken som systemkonsulent i Powels «Smart Energy» avdeling i august i fjor. ­ I forhold til fagkombinasjonene jeg hadde på universitetet så passet en jobb hos­­Powel­perfekt­for­meg,­sier­han.­Både­ ­energi,­IT­og­økonomi­inngikk­i­studiene­ mine,­og­her­får­jeg­brukt­alt. Jobben som systemkonsulent innebærer å hjelpe kunder med å bruke Powels programvare slik at den støtter deres arbeidsprosesser på en optimal måte. Optimale arbeidsprosesser betyr mer effektivitet og bedre utnyttelse av ressurser ­ svært viktige temaer både for kraftprodusenter og miljøet.

-­Jeg­jobber­mye­med­fornybar­­energi,­ og muligheten til å få gjøre det var en av grunnene til at jeg søkte jobb her,­sier­­Bakken.­Både­energi-­og­ ­teknologibransjene­er­i­­stadig­utvikling,­ så det er en veldig dynamisk og innovativ arbeidsplass. Powel er et selskap i vekst som har våget­å­satse­i­nye­markeder,­og­slikt­kan­ åpne for spennende muligheter. Det er mye samarbeid mellom kontorene i de ­forskjellige­landene,­og­allerede­i­fjor­høst­ jobbet Bakken tett med Powels kontor i Basel i forbindelse med et prosjekt. ­ I tillegg til at jeg liker bedriftskulturen og arbeidsmiljøet så er det et stort pluss for meg at jeg får muligheter til å være med på spennende prosjekter. Å jobbe både med norske og utenlandske kollegaer gjør­jo­arbeidet­ekstra­interessant,­ avslutter Bakken.

www.powel.com


15

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Utvikle nye fenomener og egenskaper

studentene får full tilgang

Nanoteknologi vil påvirke verden på en måte vi ennå ikke helt skjønner rekke­ vidden av. Studiet gir mulig­heter til å være med på en spennende teknologisk utvikling som vil påvirke alle bransjer og næringer.

Kay Gastinger sammenligner nanoteknologi med internett – til å begynne med var det få som så poenget, men nå preger det alle bransjer.

For å komme inn i «det innerste» i Nanolab må du gjennomgå nøye prosedyrer, som omfatter å få på egnet verneutstyr. Nanolab er et felles laboratorium for fire fakulteter ved NTNU, hvor også næringslivet og forskere fra andre universitet kan komme for å få utført arbeid.  Verden er fremdeles helt i startfasen av anvendelse av nano-kunnskapen, og feltet utvikler seg med stor fart.   – Om få år kommer nok mange selskaper til å angre på at de ikke satte seg inn i hva dette kunne bety for dem, spår Gastinger, som gjerne inviterer industriselskaper inn for å se på mulighetene. Smeltedigel

- For uinnvidde kan det virke som magi, sier Henning Kaland om de fascinerende mulighetene som åpnes opp i nanoteknologien.

H

enning Kaland trivdes så godt med alle realfagene han hadde på videregående at han kunne tenke seg å fortsette med samtlige da han skulle velge studium. Nanoteknologi-studiet gir en solid tverrfaglig realfagsutdannelse samtidig som dette er ett av de raskest voksende forskningsfeltene. Vil skape noe nytt

– Jeg hadde dessuten lyst til å studere noe som gjør meg i stand til å komme med et nytt og spennende konsept eller produkt som ingen har tenkt på før, sier Henning.  Når det gjøres endringer på kjente materialer og stoffer på nanoskalaen, kan det dukke opp helt nye fenomener og egenskaper.

 – For uinnvidde kan det virke som magi, for det kan dukke opp ekstreme egenskaper, forklarer Henning engasjert.  Han synes det er kjempespennende å lære om et fagområde som det er forsket så lite på. Mange studenter tar ett eller to semester i utlandet, enten i USA, Tyskland, Korea eller Japan. I tillegg arrangeres det studieturer, i år til Kina. Fagfeltet er både tverrfaglig og internasjonalt, så det er lett for alle å finne interessante fagområder å fordype seg i. FRIVILLIGHETSKULTUR

I tillegg til studiene har Henning vært leder av linjeforeningen «Timini». Foreningen er svært aktiv, med egen «hybel» i realfagsbygget, og egen «kjeller» ved Moholt studentby.

  – En milliarddel kan skrives slik: 10^-9. Med bokstaver blir dette «ti i minus niende» - derav navnet Timini, forklarer han. I Timini blandes studenter fra alle kull og spesialiseringer.   – Jeg hadde hørt om den flotte frivillighetskulturen ved NTNU før jeg begynte, men forsto først hvor unikt og givende det er etter at jeg kom hit, sier Henning. Store muligheter

Han flyttet fra Oslo for å studere i Trondheim fordi NTNU er kjent for å være best på realfag, og fordi han også hadde lyst til å flytte hjemmefra. ­  Om veien videre blir innen forskning og akademia eller i industrien, er han ikke sikker på ennå, men mulighetene ligger åpne for nanoteknologistudentene.

Alle naturvitenskaper møtes på nanonivå - enten det er fysikk, kjemi, elektro, medisin eller biologi. Feltet er både internasjonalt og tverrfaglig, og det innbyr til samarbeid på tvers av fag og nivå.  – Det mest spennende skjer i dag i grenselandet mellom fagfeltene, forklarer han.   Solid grunnleggende realfagskunnskap, som er relevant innenfor mange bransjer, gjør studentene ettertraktet både for gammel og ny industrivirksomhet, avslutter Gastinger.

NANOTEKNOLOGI:

1 nanometer = 1 milliarddels meter Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Det gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper, som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter. Nye produkter begynner å komme på markedet. • Mer effektive solceller som får samlet mer av energien • Superlette og sterke konstruksjoner som kan brukes i kjøretøy • Supereffektive og lette batterier • Kreftmedisin som ødelegger bare de cellene som skal behandles Populærvitenskapelig studentblogg om nanoteknologi: www.smallprint.no


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

16

Hvorfor vil stadig flere av oss bo i by? Dette og andre viktige samfunnsspørsmål opptar samfunns­ økonomene. I studiet lærer du å bruke verktøy for å analysere og forstå hvordan samfunnet henger sammen.

S

tefan Leknes holder på med en doktorgrad hvor han ser på hva det er som gjør byene så attraktive.  – Sentraliseringen inn mot byene er en av de største samfunnsendringene som skjer akkurat nå. Det er derfor kjempespennende å se nærmere på dette, sier han entusiastisk. Handler om å forstå samfunnet

I forskningen sin jobber han med store datamengder, men han kan også bruke seg selv som eksempel. Han kommer fra en liten kommune i Nord-Trøndelag og har gjort Trondheimer av seg.   – Samfunnsøkonomi er spennende fordi det gir oss verktøy som gjør det mulig å forstå store samfunnsspørsmål,

slik som; hvordan kan vi bruke oljepengene best mulig, hvordan påvirker subsidiering av elbiler klimaet, eller hvorfor er noen land rike mens andre er fattige. Stefan har mange eksempler på hvordan samfunnsøkonomi brukes.

forvaltning, og ofte nært beslutningstakere. De er også ettertraktet i privat næringsliv slik som i banker og multinasjonale selskaper. Hjelpeorganisasjoner, FN og Verdensbanken er også potensielle arbeidsplasser.

Mange jobbmuligheter

 – Samfunnsøkonomer legger ofte premissene og faktagrunnlaget for politiske beslutninger, sier Stefan. Han trekker fram at miljøet ved NTNU har spesiell stor anerkjennelse innenfor offentlig økonomi.  – Folk fra dette instituttet har vært – og er – sentrale i mange utredninger som fører til endret politikk. NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden passer derfor utrolig godt for oss, avslutter Stefan.

Stefan mener studiet passer til alle som er samfunnsengasjerte, og som ønsker å forstå de store spørsmålene, for potensielt å kunne skape en bedre framtid. Matematikk og statistikk er viktige støttefag, som i andre økonomistudier, men han vil ikke skremme noen.  – Med mindre du har tall-skrekk, er det lite å frykte, sier Stefan. Mange samfunnsøkonomer jobber i offentlig

Høyt anerkjent


17

Sivilingeniører med dyp økonomiforståelse En av de mest attraktive studieretningene i Norge de siste årene har vært industriell økonomi og teknologiledelse, eller Indøk som studiet stort sett kalles. Dette er et tverrfaglig studium som består av 40 % teknologifag, 40 % økonomi- og ledelsesfag og 20 % metodefag som matematikk, fysikk og statistikk. Denne kombinasjonsutdannelsen har vist seg å være svært etterspurt i næringslivet. Kandidater fra dette femårige masterstudiet er rustet til å løse varierte og komplekse oppgaver. Gjennom studiet vil du lære hva som skal til for at teknologiske muligheter kan bli økonomiske gevinster – og omvendt. Tverrfaglighet og helhetsforståelse er det som driver næringslivet framover – og de som behersker det – oppover!  De fire teknologiretningene du kan velge mellom er: • Energi og miljø • Datateknikk og kommunikasjonsteknologi

VELKOMMEN

• Marin teknikk • Produktutvikling og produksjon Allerede fra første studieuke begynner studentene med gruppearbeid, og det går igjen gjennom hele studiet. Ambisiøse studenter i et godt og sammensveiset studentmiljø gir inspirerte forelesere.  Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare hovedprofilemner i fjerde og femte årskurs. Det er hele åtte ulike profiler å velge mellom. Disse spenner fra anvendt økonomi og optimering, via innovasjon til finans, internasjonal forretningsutvikling og endringsledelse.  Prosjekt- og masteroppgaver skrives ofte i samarbeid med bedrifter, men det er også mulig å fordype seg i tema man selv er opptatt av.

Fortsett den fine tiden i et av Norges sterkeste fagmiljø innen teknologi, design og utvikling. Velkommen når du er ferdig.

www.bekk.no

Enabling Smart Grid Ta turen til Blueberry Hill og se hvordan vi bidrar til å realisere fremtidens energisystem. Se mer på www.aidon.com/blueberryhill


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

18

ET GODT STED FOR GODE HODER Trondheim Helseklynge er arrangør av Trondheim Smart Healthy City som arrangeres 26.-og 27. februar i Trondheim. Her deltar sentrale internasjonale og regionale aktører med inspirerende innlegg knyttet til smarte og helsefremmende perspektiver på framtidig byutvikling.

Hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser. Hjernekraft i vid forstand er Trondheimsregionens fremste fortrinn. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Her samles et tverrfaglig miljø, med mål om å finne felles utviklingsprosjekter knyttet til smarte teknologiske løsninger og helsefremmende tenkning for et område- og byutviklingsperspektiv. Trondheim Smart Healthy City er en start for å utvikle tettere samarbeid mellom forskningsmiljø, næringslivsaktører og kommunen, for sammen å bidra til framtidsrettet byutvikling i Trondheim. www.trondheimhelseklynge.no

Over natten var ekteparet Moser vitenskapens nye rockestjerner. Verden rettet blikket mot et sted i utkanten av kartet, langt der oppe i nord: Nobelpris i medisin! Hjerneforskning! Brå berømmelse, men det har pågått hver dag i mange tiår nå. Nye ideer fra teknologihovedstaden Trondheim erobrer alle kontinenter. Smarte påfunn bekjemper sykdom, produserer grønn energi og gjør verden bedre. Hjernekraft fra Trondheim gir vekst i regionen, velstand i Norge og viktig kunnskap til samfunn rundt omkring på hele kloden.

Noen tall om Trondheimsregionen: • • • • • • •

276 000 innbyggere 36 000 studenter 5 000 forskere 560 teknologibedrifter – 100 flere enn i 2009 10 300 ansatte i disse bedriftene – 1000 flere enn i 2009 Over 300 bedrifter sprunget ut av kunnskapsmiljøene på 40 år 82 nye bedrifter ut av NTNU på ti år

Aftenposten ba en folkejury og en fagjury kåre Norges viktigste oppfinnelser siden 1980. Begge kom fra miljøer med gode hoder i Trondheim.

Trondheimsregionen

I Trondheim fravrister ekteparet Moser hjernen dens hemmeligheter. I samme by oppstår teknologi som overvåker verdenshavene og varsler neste tsunami, som produserer grafikk til mobiltelefonen din, som gjør internett raskere, tekniske hjelpemidler mindre og trådløse løsninger enda vanligere. Her utvikles bedre solceller, bedre hus, bedre trening og bedre kreftmedisin.

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen er et godt sted for gode hoder. Dette er et godt sted for studenter, forskere, gründere, oppfinnere - og for deg som er på jakt etter en spennende jobb.

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen er et samarbeid mellom ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune. www.trondheimsregionen.no

Trondheimsregionen

TRONDHEIM SMART HEALTHY CITY


19

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Språk og kultur­ forståelse gir innsikt

«

Ikke minst ble vi drillet i å tiltale forelesere og andre på en langt mer formell måte enn vi gjør her i Norge.

Språkstudier handler slett ikke bare om grammatikk og gloser. Kulturforståelse og språkferdighet er også viktig innhold i studiene.

F

or Kristin ble det tidlig klart at det var språkstudier som skulle bli hennes retning. – Det begynte med en sterk interesse for norsk, men etter hvert begynte andre språk å fasinere meg. Jeg begynte å studere både engelsk og tysk, men tar mastergraden i tysk, forteller Kristin K. Brodahl.  Etter å ha avsluttet videregående hadde hun lyst på en avveksling, og hun visste at NTNU har svært gode språkstudier. Da kjæresten hadde planer om å studere i Trondheim, var valget enkelt. Inspirasjon utenlands

Kristin forteller om sin interesse for den mangfoldige og varierte tyske historien og kulturen, og at hun gjennom studiene har lært dette enda bedre å kjenne. I andre semester deltok hun på en fire ukers studietur til Kiel.    Da fulgte de norske studentene fag ved universitetet der, og bodde delvis hos vertsfamilier. Å være i Tyskland og følge undervisning der ga en helt annen innsikt enn bare å lese om forskjellene.  – Ikke minst ble vi drillet i å tiltale forelesere og andre på en langt mer formell måte enn vi gjør her i Norge. Kan man ikke slike sosiale regler, kan det lett oppstå problemer, så teknisk språkferdighet er ikke alt, understreker Kristin. Også da hun studerte engelsk var hun med på utveksling. Mulighetene til å kombinere studier i Norge med opphold i utlandet er virkelig til stede, også innenfor NTNU-systemet.

Kristin K. Brodahl

TETT LÆRINGSMILJØ

På Samfundet ble jeg kjent med folk fra alle deler av NTNU. Flott for meg som kom flyttende til byen, sier Kristin K. Brodahl.

SPRÅKSTUDIER VED NTNU:

NTNU tilbyr i årsstudier, bachelor- og masterprogrammer en rekke emner innen ulike språkfag. Europastudier med fremmedspråk er et tverrfaglig studieområde hvor språk, historie og statsvitenskap møtes.

Kulturforståelse er viktig i en globalisert verden Kulturforståelse er en viktig tilleggskompetanse til å det å beherske et fremmedspråk. Næringslivet har kanskje ikke vært de ivrigste til å verdsette språkstudier. Det må vi vel bare erkjenne, sier Berit Rian, adm. dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Hun er selv utdannet filolog med mastergrad i fransk og har

jobbet mange år innen bank og eksportrettet virksomhet, før hun begynte i sin nåværende jobb. Å speile seg selv

Språkstudiene gir innsikt i historie og kultur, noe som gjør det lettere

Hun forteller om et veldig hyggelig læringsmiljø. Selv om NTNU er stort, så blir hvert fagmiljø oversiktlig, og det er god kontakt mellom forelesere og studenter. Det er tydelig hvem som blir veiledere på ulike tema, noe mange studenter er opptatt av. IKKE BARE FAG

Kristin er aktiv i linjeforeningen og har jobbet på Samfundet som kokk. Hun bruker dessuten idrettsbygget ganske mye, og hun er imponert over alle tilbudene som finnes for studenter i Trondheim.

å forstå andres perspektiver og språklige bilder.  – Å lære om en annen kultur blir som å holde opp et speil for sin egen kultur, så vi ser våre særegenheter også, utdyper hun.   Språkkunnskapene har gitt henne mulighet til å forstå språklige nyanser og til å raskere oppnå tillit. Ofte avklares sakene egentlig på forhånd eller i pausene, når den uformelle praten går. Da er det ekstra nyttig å beherske mer enn engelsk.

Hele spekteret

– Språkstudier egner seg dessuten til å kombinere med andre fag, om du ønsker å jobbe i næringsliv eller offentlig administrasjon, sier Rian videre.  – Næringsforeningens Internasjonale fagråd står bak en rekke seminarer, studieturer og kurs, i tillegg til at det kommer mange delegasjoner hit til oss, så språkferdighetene kommer godt med, smiler Berit Rian.


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Bli med på film­bølgen Filmbransjen i Trondheim er i rivende utvikling. Nye produksjons­selskaper er etablert­og utvikler seg i rekordfart. Filmproduksjonsmiljøet fra NTNU er en viktig del av denne bølgen.

«

Det har gitt meg innsikt og vært med på å forme meg som filmskaper. Jørgen Hunstad

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON:

Mens filmutdanning flere steder i Norge er basert på tidligere arbeid og erfaring, er opptaket til film- og videoproduksjon på NTNU basert på karakterer. Utdanningen omfatter både filmhistorie og filmteori, i tillegg til den praktiske filmproduksjonen. NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i film- og videoproduksjon.

20

F

ilm og video er kanskje ikke det første man forbinder med NTNU, men det er bare til man ser nærmere etter. – I mitt hode stod NTNU for faglig tyngde og tradisjon og ble derfor mitt førstevalg, forklarer Jørgen Hunstad, som tar bachelorgrad i film- og videoproduksjon ved NTNU. Det tok litt tid å komme inn i den akademiske tenkemåten, men det har gitt meg innsikt og vært med på å forme meg som filmskaper, sier han. Tjener penger samtidig

Teori og praksis har gått hånd i hånd for Jørgen. Under fadderuka ble han kjent med flere som jobbet med student-tv. De inviterte han med, og der jobbet han i fire semestre.  – Nå jobber jeg mer frilans, og jeg tjener faktisk også litt penger på relevante jobber mens jeg studerer, sier Jørgen. Det legges godt til rette for at studenter skal lykkes.  – Linja mi har en utrolig bra utstyrspark. Det gir en fin arbeidsflyt og erfaring med utstyr som brukes i bransjen, sier han.  Jørgen spilte en av hovedrollene i filmen Utburd, men kommer til å satse på arbeidet bak kameraet framover. Det var utrolig inspirerende å være med på en slik produksjon og se hvor mye som ligger bak en spillefilm, sier han. Både deilig og skummelt!

Film- og videoutdanningen ved NTNU retter seg ikke spesifikt mot én profesjon, men omfatter alle deler av yrket.  – Dermed får du god innsikt i alle deler av en produksjon, før du selv velger hva du skal fordype deg i, forklarer han.

Taking it Further Subsea

Operational Excellence to Meet The World’s Energy Challenges www.technip.com North Sea Giant_Rev2.indd 1

09.02.2015 14:03:17


21

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

 Da Jørgen kom fra Hønefoss til Trondheim kjente han ingen.  – Det var både litt deilig og litt skummelt, forteller han. Først bodde han nært Dragvoll, men har etter hvert flyttet sammen med studiekamerater.  – Det var godt å komme nærmere byen og bo sammen med noen jeg kjente, sier han. Viktig å delta

Jørgen anbefaler film- og videoproduksjonstudiet til alle som ønsker å utvikle skapergleden og evnen til historiefortelling.   – Meld deg gjerne inn i linjeforeninga, delta på Samfundet eller andre aktiviteter. Trondheim er en passe stor by – liten nok til å være oversiktlig, men med alle storbyfordelene. Og så er studentene med på å prege byen, sier en fornøyd Jørgen.

Utburd – myten våkner Utburd er laget av 9 master­ studenter fra film- og videproduksjon. Dette er en skrekkfilm, og ble som første student­produserte film lansert som helaften spillefilm på norske kinoer høsten 2014.

Kunsten møter vitenskapen Rita Elmkvist Nilsen skriver doktorgrad om operative bilder. Det er bilder som ansporer skadde hjerner til å reparere seg selv. Bilder blir ofte sett på som «vindu mot virkeligheten», som en passiv registrering av det som skjer. Men bilder kan være langt mer.   – Google Maps er et eksempel på det vi kaller operative bilder, forklarer professor Aud Sissel Hoel ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Andre eksempler på operative bilder er bilder fra fjernstyrte droner og bilder som avgjør hvor kirurgen skal operere. På NTNU knyttes ulike fagfelt som medievitenskap, medieteknologi og medisin sammen til spennende oppdagelser.   – I prosjektet «Picturing the brain» har vi flere delprosjekter

Rita Elmkvist Nilsen og Aud Sissel Hoel arbeider i skjæringspunktet mellom medisin, teknologi og humaniora.

i skjæringspunktet medisin, teknologi og humaniora, sier Hoel. INTERNASJONAL HJERNEFORSKNING

Rita Elmkvist Nilsen er stipendiat ved «Picturing the Brain»-prosjektet. Hun har vært på opphold i en hjernelab ved University of California, Los Angeles (UCLA) som forsker på hjernetrening.  – Utviklingen av bildeteknologier danner grunnlaget for den moderne hjerneforskningen. Det

at man nå kan analysere levende, våkne hjerner, er ganske nytt. De nye bildeteknologiene har bidratt til å endre forståelsen av forholdet mellom kropp og bevissthet, forklarer Elmkvist Nilsen. Ny forskning viser at skadde hjerner kan rehabiliteres og repareres, men at denne prosessen avtar etter omkring ett år.  – Vi vil lære mer om disse reparasjonsprosessene, og å forlenge dem ved hjelp av bildeassisterte hjernetreningsprogram, sier hun.

Making Things Fly

©Boeing

GKN Aerospace Norway AS produserer komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flymotorprodusenter. Vi har mer enn 35 års erfaring i bransjen og er et kompetansesenter i verdens­ klasse innen avansert mekanisk produksjon. GKN­konsernet har 50 000 ansatte i mer enn 30 land, og som en del av Engine Systems spiller GKN Aerospace Norway AS en sentral rolle i konsernets aerospace divisjon. GKN Aerospace Norway AS Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg Telefon: +47 32 72 84 00 Mail: gan.office@gknaerospace.com gkn.com/aerospace

INTERESSERT I NORGES MEST SPENNENDE SOMMERJOBB ? KONGSBERG er alltid på jakt etter kloke hoder! Gå inn på kongsberg.com/careers og les om dine unike muligheter.


Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Rett ut til pasientmottak

22

Allerede i tredje uke ved medisinstudiet på NTNU møter studentene pasienter. Å oppnå god kontakt med pasienten går som en rød tråd gjennom hele studiet.

M

edisinstudent Erlend Frøland sier det å møte pasientene først var et lite sjokk, men at de raskt kom inn i rollen. – Oppgaven er jo ikke å løse alle problemer, men at vi skal lære å avdekke problemene, forklarer han. En erfaren lege er alltid med, og det gir et effektivt innsyn i hva legeyrket er. Senere i studiet kommer klinikktjeneste ved sykehuset og praksistjeneste på lokalsykehus.

«

Den frivillige faglige aktiviteten som skjer i gruppene, gir verdifull erfaring å ta med seg videre. Erlend Frøland HØYE KARAKTERKRAV

- Det er ikke slik at de med beste karakterer fra videregående automatisk gjør det best, sier Erlend Frøland om medisinstudiet på NTNU.

MEDISINSTUDIET:

Det medisinske fakultet er samlokalisert med St. Olavs hospital. Det gir nærhet til sykehusmiljøet og kommer medisinstudentene til gode i hverdagen. Studiet legger opp til tidlig og mye pasientkontakt. «Problembasert læring» er en metode hvor studenten nærmer seg et tema fra ulike sider, for så å møtes for å diskutere og lære sammen, med støtte fra en veileder.

Erlend valgte å studere medisin fordi biologiske fag alltid har interessert ham. Det kreves høye karakterer for å komme inn, så han hadde nok en forventning om at han kom til å møte mange studenter med ensidig skolefokus. Der skulle det vise seg at han tok grundig feil!   – Det er et svært sammensatt miljø. Aldersspredningen er ganske stor – og folk har utrolig forskjellig bakgrunn, alt fra surfing til fallskjermjegere, smiler Erlend. Samvær viktig for trivsel

Hans inntrykk er at det på medisinstudiet i Trondheim er færre som kjenner hverandre fra før, enn ved de andre studiestedene.

Det fører til mindre klikkdannelse og at alle er interesserte i å bli kjent med nye mennesker. Også han trekker fram fadderuka som spesielt viktig for trivselen. Det er ikke bare tøys og moro, her legges grunnlaget for godt samarbeid.  – På medisin er nesten alle andre års studenter med som faddere, og introduserer byen og de sosiale tilbudene for de nyankomne. Bare på medisin kan man velge mellom fotball, håndball, kor og turgrupper, for å nevne noen aktiviteter. I tillegg driver studentene faglige grupper som tilbyr kurs, opplæring og foredrag, forklarer Erlend. Frivillighet gir kompetanse

Selv har han engasjert seg som fakultetstillitsvalgt og i akuttmedisinsk forening, pluss at han er med i Norsk Studentorganisasjon nasjonalt.   – Engasjement ut over å møte opp på forelesninger verdsettes mye. Den frivillige faglige aktiviteten som skjer i gruppene, gir verdifull erfaring å ta med seg videre, sier Erlend.  Et annet stort pluss er St. Olavs Hospital. Den tette integreringen mellom fakultet og sykehus gjør undervisningen spennende og nær. At sykehuset stadig får priser for sin utforming og høye teknisk kvalitet, gjør også at studentene føler seg verdsatt. Riktig drivkraft

Erlend kommer fra Ålesund, og han har merket seg at Trondheim også er en Jugend-by med mange vakre bygg. Han stortrives og har kjøpt seg leilighet i byen.

 Å studere medisin «for å bruke de gode karakterene», vil Erlend fraråde. – Det er mye arbeid og uten sterk interesse for faget, og et ønske om å hjelpe andre, vil det nok blir en slitsom tilværelse. Tidligere karakterer spiller heller ikke så stor rolle. – Det er ikke slik at de med beste karakterer fra videregående automatisk gjør det best. Inntakskravene er så høye at alle er godt kvalifiserte, og da spiller interesse og egnethet også inn, sier Erlend til slutt.

iSFiT

Verdens største tematiske studentfestival, hvor storheter som Dalai Lama, Bill Clinton og flere vinner av Nobels fredspris har bidratt.

UKA

UKA i Trondheim er alle studentukers mor og varer i hele tre uker. Dette er Norges største kulturfestival og arrangeres annethvert år.

SiT bolig

SiT bolig har 17 studentbyer – med i alt 4500 boliger. Disse ligger enten sentralt i Trondheim, eller tett ved lærestedene. Noen er møblerte, andre umøblerte. Det er boliger for enslige, par og familier. Priser fra 2900,til 8150,- per måned.


23

Hele dette bilaget er en annonse for NTNU

Working together for a safer world Lloyd’s Register Consulting provides risk management and engineering dynamics services to a wide range of international clients. Every day, all over the globe, we solve complex problems for our clients, reducing technical, operational and commercial risks while enhancing asset performance. Learn more about our global network – go to www.lr.org/consulting

Working together for a safer world Lloyd’s Register Consulting and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. A member of the Lloyd’s Register group.


Den beste studietida Du velger ikke bare hva du skal bli. Du velger også hvordan du skal ha det de nærmeste årene.

L

a ikke studietida bli en ventetid, men engasjerende, utviklende og morsomme år. Uansett om du skal studere i tre år, fem år, sju år eller mer – det er slett ikke likegyldig hvor du studerer. Trondheim er den beste studentbyen i Norge. Stor nok til å være interessant, og liten nok til at studentene preger bylivet. Studentsamskipnaden har tusenvis av hybler og leiligheter, og studenter er populære leietakere i privatmarkedet.

• Sivilingeniør- og arkitektutdanning • Informasjonsteknologi og informatikk • Matematikk og naturfag • Medisin, helse- og sosialfag

Så, da er neste spørsmål – hva skal du studere? Nærmest uansett hvilken retning dine interesser og drømmer leder deg, finnes det et studietilbud ved NTNU. Tekniske fag, humanistiske fag, estetiske fag. Tung teori eller praktiske utfordringer. Ved NTNU kan du enten følge tradisjonelle studieløp, eller du kan sette sammen din egen unike kombinasjon.

• Estetiske fag, kunst- og musikkfag • Mediefag og kommunikasjon • Idrettsfag

Vi sees til høsten! • Historie, religion, kultur- og idéfag Facebook, NTNU og du – Lurer du på hvordan det er å være student på NTNU? Her kan du stille spørsmål til noen av studentene våre! https://www.facebook.com/NTNUogdu

• Økonomi og administrasjon • Samfunnsfag og psykologi • Språk og litteratur • Lærer- og lektorutdanning • Pedagogiske fag

Kunnskap for en bedre verden  

Bilag for NTNU

Advertisement