Page 1

RE-COOPERAR

Manual d’identitat visual corporativa


CONTINGUT

Manual d’identitat visual corporativa


Construcció. Definició, elaboració i utilització Re-cooperar..........................................................................................2 Imagotip................................................................................................3 Isotip....................................................................................................5 Logotip..................................................................................................7 Tipografia..............................................................................................9 Tipografia secundària..........................................................................11 Isologotip............................................................................................13 Codis cromàtics..................................................................................15 Mides mínimes....................................................................................25 Distàncies de seguretat.......................................................................27 Distància de l’imagotip........................................................................29 Usos correctes de la marca.................................................................31 Aplicacions. Gràfica i papereria corporativa Targeta de vista...................................................................................33 Sobre americà....................................................................................35 Full carta. A4......................................................................................37 Carpeta corporativa............................................................................39


CREACIÓ

Construcció i utilització de la marca


Re-cooperar Re-cooperar es presenta com un col·lectiu jove que parteix de varies disciplines com l’arquitectura, l’enginyeria ambiental, el disseny i la comunicació audiovisual que s’agrupen com a plataforma de projectes socioculturals. La seva activitat parteix d’un procés crític però constructiu envers el context, amb l’objectiu principal d’intervenir en l’entorn de manera activa per la transformació de tot allò que creuen i saben que pot ser diferent. A través d’aquest manual, pretenem donar una identitat coherent, senzilla i homogènia a tota la marca, dotant-la així de personalitat i caràcter propi.

2


Imagotip Està format per: 1. Logotip. (element gràfic 1). Estructurat de forma vertical i linealment centrat amb l’element gràfic 2. 2. Isotip. (element gràfic 2). La sang. Composició de sang líquida. 3. Isologotip. Isotip + Logotip. Aquests dos elements junts formen un tercer element visual. Actua com a metàfora i parteix de la tasca que porta a terme el col·lectiu: Sang = element essencial en casos de necessitat = Re-cooperar A continuació, explicarem tots els elements de forma detallada.


1

2

4


Isotip La sang defineix l’isotip de Re-cooperar. Aquesta no està representada de manera real i detallada, sinó a través de la simplificació de la imatge. Així doncs, l’isotip està format per una figura de formes irregulars per tal de crear la sensació de sang líquida, sobretot en la forma que es destaca a la part inferior de l’isotip. Marquem les següents dimensions: 12x horitzontal i 6x vertical.


12x

6x

6


Logotip Representat pel mateix nom del col·lectiu. Es manté la divisió en tres parts referent al logotip anterior, i també per la seva composició gràfica. Utilització de les majúscules per donar pes i força al nom ja que es tracta d’un element bàsic i fonamental en la composició gràfica de tota la marca.

El conjunt del logotip té uns valors de 12x d’amplada i 17x d’alçada. Distribuïts de la següent manera: Re- té uns valors de 5x i 8x. Coop i erar tenen uns valors de 5x d’altura i 12x d’amplada cadascun. Separació de 1x vertical a cada espai de la composició. 2x en total.


12x

RE 17x

ERAR 8


Tipografia Utilitzarem com a tipografia principal League Gothic. Ens proporciona equilibri i pes i per tant, ens permet formar un element sòlid dins la composició. Portem a terme un retoc tipogràfic establert a la lletra O, a través del qual donem un punt diferenciador. Aquest s’utilitzarà com un element gràfic pròpi de la marca i apareixerà en diverses aplicacions.


League Gothic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 .:,;-_^[]{}!¡?¿()%

10


Tipografia secundària S’utilitzarà una segona tipografia, Akzidenz-Grotesk, Es tracta d’una tipografia de sans serif que contrasta perfectament amb la principal. Amb aquesta es pretén crear blocs de text que convidin i facilitin la lectura sense que sigui feixuga i pesada. S’utilitzarà també en els diferents documents o informes que presenti el col·lectiu.


Akzidenz Grotesk Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 .:,;-_^[]{}!¡?¿()% Akzidenz Grotesk Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 .:,;-_^[]{}!¡?¿()%

12


Isologotip Si ens fixem en la composició observem que text i icona formen un mateix element metàforic: bossa de sang. La tipografia forma part de la mateixa imatge gràfica. Aquesta composició consta de dues parts: Part inferior. Trobem la sang representada de manera gràfica i abstracte, referent a la part de l’isotip. Part superior. Formada pel logotip, Son dues parts invisibles d’un tot que només funcionen i connoten el seu significat conjuntament.


12x

RE ERAR

24x

14


Colors corporatius Utilitzarem uns colors corporatius que marcaran molt bé la línia a seguir en relació a la identitat visual. Aquests colors transmeten els valors de la marca com també la seva identitat. Els colors terra seran els protagonistes en tota la identitat visual associant així la metàfora de la sang amb la terra, element principal amb el qual treballa el col·lectiu. Les tonalitats escollides són el marró fosc i el blau. Dos colors que junts creen harmonia visual.


PANTONE 423836 C.59% M.59% Y.55% K.63% R.66 G.56 B.54

PANTONE 15b1a6 C.74% M.0% Y.42% K.0% R.21 G.177 B.166

16


Versions 1. Versió a tot color. És la versió complerta del logotip en la qual podem apreciar els pantones descrits anteriorment. Tots els pantones que s’utilitzen són a tinta plana i opacs, no hi ha degradats.


PANTONE 423836

RE ERAR PANTONE 15b1a6

18


Versions 2. Versió a una tinta (positiu). Sempre tan l’isotip com el logotip aniran amb color. S’utilitzaran els dos pantones corporatius per les dues versions respectivament.


RE

RE

RE

ERAR

ERAR

ERAR 20


Versions 3. Versions postiu. S’estableix una mateixa versió en positiu per tot tipus de color de fons. També es podrà aplicar a degradats.


RE

RE

ERAR

ERAR

RE

22


Versions 4. Versió en blanc i negre. Establim una versió en blanc i negre per adaptar-se a les característiques que el requereixin. 5. Versió en negatiu. Portem a terme una versió a una sola tinta negre. En aquesta ocasió el pantone PROCESS BLACK C. El pantone s’utilitza com a color de tot el logotip.


ERAR

ERAR

RE ERAR 24


Mides mínimes Tindrem en compte una sèrie de mides mínimes dels objectes en el moment d’imprimir: 1. La mida mínima per la impressió de l’imagotip serà de 10x20mm. 2. Si només volem imprimir l’isotip serà de 10x5mm. 3. La mida mínima per imprimir el logotip serà de 10x16mm.


1

RE ERAR

20mm

10mm

2

5mm

10mm

3

RE ERAR

16mm

10mm

26


Distàncies de seguretat La distància de seguretat és marcada i homogènia en tot el manual. Aquesta distància és de 2x. Així, sigui quina sigui l’aplicació de la marca, sempre l’haurem de tenir en compte. 1. Amb la construcció de l’imagotip i adaptat a la quadrícula escala 1:1, establirem la distància de seguretat al voltant de 2x pel que fa a tot l’imagotip. 2. Quan el logotip es trobi sense l’isotip aplicarem la mateixa distància de seguretat, 2x.


2x 2x

RE ERAR

RE 2x

2x

ERAR 28


Distància de l’imagotip Pel que fa a la distància que es marca entre l’isotip i el logotip és de 1x en relació a la seva composició vertical. Aquesta és proporcional a la distància que hi ha entre la composició de les paraules que formen el mateix logotip, 1x referent a cada separació. Observem doncs que establim una mateixa línia per totes les peces que formen l’imagotip per tal de crear una peça equilibrada en la seva totalitat.


RE 1x

ERAR 30


Usos correctes de la marca Les versions de la marca en positiu i negatiu només s’han d’utilitzar pels colors corporatius de la gamma cromàtica indicada. La marca no disposa de la versió en horitzontal. Sempre s’han de guardar les seves proporcions sigui quina sigui la mida. L’estructura dels elements dins de la marca ha de representar-se com a tal. Els elements es mostraran en l’ordre assenyalat de manera vertical i en cap cas es podrà canviar el seu ordre. Es tracta d’una sola peça però en ocasions isotip i logotip poden anar per separat. La marca només podrà veure’s amb els colors corporatius expressats i segons s’especifiqui en cadaescuna de les seves versions.


APLICACIONS GrĂ fica i papereria corporativa


Targeta de visita La targeta de visita s’estructura tal com s’indica en aquesta pàgina (imatge reduïda). No es pot alterar cap de les seves proporcions. La reproducció ha de fer-se a partir d’un arxiu digital proporcionat per Re-cooperar. Dos tipus de targeta de visita en funció dels dos pantones que conformen la marca: 1. Pantone: 15b1a6 2. Pantone: 423836 Mida: 85x50mm Paper mate: 180 m2 Tipografia: League Gothic. 10pt. Logotip centrat al punt convergent entre l’eix horitzontal i el vertical. Element gràfic de la part del darrera a sang amb el marge superior i també inferior.


1

10

2

3

20

RE

RE

ERAR

ERAR

3

7

La boqueria - c/ Petxina, 4t 1º 1ª Barcelona - +34 933 18 02 77 recooperar@rearq.com - recooperar.org

La boqueria - c/ Petxina, 4t 1º 1ª Barcelona - +34 933 18 02 77 recooperar@rearq.com - recooperar.org

6

5

34


Sobre americà El sobre americà està format pels elements que s’indiquen en aquesta pàgina (la imatge està reduïda). No s’ha d’alterar cap de les seves proporcions. La reproducció ha de fer-se a partir de l’arxiu proporcionat pel mateix col·lectiu. Possiblitat de dos tipus de sobre en funció dels colors corporatius: 1. Pantone: 423836 2. Pantone: 1561ab Mida: 220x110mm (sobre americà DL) Paper reciclat Tipografia: League Gothic. 14pt.


1

2 15 c/ Petxina, 4, 1º 1ª Barcelona - +34 933 18 02 77 - recooperar.org

c/ Petxina, 4, 1º 1ª Barcelona - +34 933 18 02 77 - recooperar.org

RE

RE 60

ERAR

ERAR

18

30

18

36


Full carta. A4 El paper de carta està format per la composició d’elements que es pot observar en els dos exemples d’aquesta mateixa pàgina. No ha d’alterar-se cap de les seves proporcions. La reproducció ha de fer-se a partir de l’arxiu digital proporcionat per Re-cooperar. Possiblitat de dos tipologies de pàgina en funció dels pantones corporatius de la marca: 1. Pantone: 423836. 2. Pantone: 1561a6. Mida: 210x297mm (DIN A4). Paper reciclat. Tipografia: League Gothic. 13pt. Element a sang amb el marge esquerra i també amb l’inferior de la pàgina.


1 24

20

20

33

20

RE

c/ Petxina, 4, 1º 1ª 08001 Barcelona +34 933 18 02 77 reccoperar@rearq.com

RE ERAR

97

ERAR

48

c/ Petxina, 4, 1º 1ª 08001 Barcelona +34 933 18 02 77 reccoperar@rearq.com

7% d’opacitat

38


Carpeta corporativa Carpeta corporativa per fulls A4. La carpeta s’estructura de la manera com s’indica en aquest apartat (imatge reduïda). Impressió tan per l’exterior com l’interior, amb les pestanyes corresponents. No ha d’alterar-se cap de les seves proporcions. La reproducció ha de fer-se a partir de l’arxiu digital proporcionat pel col·lectiu. Colors: pantone15b1a6 i pantone 423836. Mida: 320x230mm (centrada). Mida total de la carpeta: 320x460mm. Tipografia: League Gothic. 20pt. Granatge: 270 gr. Logotip centrat al punt convergent de l’eix vertical i horitzontal. Element gràfic a la part interior a sang amb el marge esquerra i l’inferior de la pàgina.


85

RE ERAR 85

180

5

La boqueria - c/ Petxina, 4, 1º 1ª - Barcelona - +34 933 18 02 77 recooperar@reaqr.com - recooperar.org

5% opacitat

40


Manual identitat visual corporativa  
Manual identitat visual corporativa  
Advertisement