สสค.ชม.

สสค.ชม.

เมืองเชียงใหม่, Thailand

ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

chiangmai.labour.go.th/