{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarlijks tijdschrift Jaargang 5 oktober 2016

Voorwoord

WELKOM

CLW Roeselare Leenstraat 64 8800 Roeselare Tel: 051 20 02 78

1


Inhoud Inhoudsopgave Contact .......................................................................................................... 3 Voorwoord ...................................................................................................... 4 Organogram ................................................................................................... 5 Wie is wie? ..................................................................................................... 6 Directie ..................................................................................................... 6 Begeleidersgroep ........................................................................................ 6 Leerlingbegeleiders ................................................................................. 6 Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling ................................................. 7 Administratieve medewerkers…………………………………………………………………………….7 Leerkrachten AV .................................................................................... 7-8 Leerkrachten BGV .................................................................................. 8-9 Invulling van het voltijds engagement ............................................................ 10-15 Onthaaldagen ................................................................................................. 16 Fruitproject ..................................................................................................... 17 ROS ............................................................................................................... 17 Smartschool.................................................................................................... 18 Kalender......................................................................................................... 19 Uurregeling lessen ........................................................................................... 20

2


Contact Contact

Leren werken aan JOUW toekomst! Centrum Leren en Werken Leenstraat 64 8800 Roeselare

Tel: 051 20 02 78 Fax: 051 21 21 79 clwroeselare@sint-michiel.be www.clwroeselare.be Like ook ‘CLW Roeselare’ op

Openingsuren Openingsuren tijdens de schooldagen Maandag

7.45 u. – 17.00 u.

Dinsdag

7.45 u. – 17.00 u

Woensdag

7.45 u. – 12.00 u

Donderdag

7.45 u. – 17.00 u

Vrijdag

7.45 u. – 17.00 u

Wenst u inlichtingen of wilt u zich komen inschrijven: Welkom!

3


Voorwoord Beste leerling Geachte ouders(s), wettelijke vertegenwoordiger

Oktober 2016, het nieuwe schooljaar 2016-2017 is opnieuw al een grote maand ver. Uw zoon of dochter is in een eerder schooljaar reeds ingeschreven geweest of hij of zij is sinds begin dit schooljaar ingeschreven ofwel is de inschrijving in de voorbije weken gebeurd. Welke optie het ook mag zijn, hopelijk ben je als leerling of als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, tevreden van de grote stap die er gezet werd. Het voltijds schoolleven is achter de rug, nieuwe uitdagingen dringen zich op. Een tewerkstelling realiseren en finaliseren is het te bereiken doel. Of het nu bij een reguliere werkgever is of via een promotor onder de vorm van een brugproject is niet van belang. Beide situaties zullen je heel wat bijbrengen in attitudevorming ĂŠn op vakinhoudelijk gebied. De alternering tussen leren op school en werken in een bedrijf zal zeker zijn vruchten afwerpen. Hierdoor moet het absoluut mogelijk zijn om een studiebewijs van het secundair onderwijs te behalen. Deelnemen aan een voortraject of een fase binnen het persoonlijk ontwikkelingstraject is gericht op het verwerven van voldoende attitudes of maturiteit om een de stap naar werk te kunnen zetten. Dit alles wordt vanuit ons centrum mee gestuurd. Het is het werk van vele mensen en van een goede organisatie. Het is dan ook van uitermate groot belang dat u als leerling of als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger die mensen bij naam en gezicht kent. Ons centrumreglement (deel III) geeft jullie al een gedeeltelijk inzicht maar met dit tijdschriftje willen wij jullie volledig wegwijs maken in de werking van ons centrum. Hebt u na het lezen van deze info nog steeds vragen, aarzel dan zeker niet om tijdig contact met ons op te nemen. Communicatie en wederzijdse afspraken zijn 2 belangrijke pijlers binnen ons centrumbeleid. Verder wil ik jullie als leerling en als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers veel succes toewensen bij het verdere verloop van de opleiding. Jean-Pierre Declercq Directie CLW Roeselare

4


Organogram Organogram CLW Raad van Bestuur Scholengemeenschap Sint-Michiel Centrumraad (adviesorgaan centrumbestuur) Vertegenwoordigers van onderwijs en socio-economische organisaties Directeur VTI1 De heer Paul De Brabander

CoĂśrdinator CLW De heer Jean-Pierre Declercq

CLB-team Begeleidersgroep

3 administratief medewerkers 2+2 trajectbegeleidersleerlingbegeleiders

7 begeleiders AV + Zorgleerkracht

11 begeleiders BGV

Werkgevers VDAB Sectoren Brugproject: Groep Intro Roeselare Jongerenatelier Kortrijk

Voortraject, time-out en persoonlijk ontwikkelingstraject Groep Intro Roeselare

Regionaal Overlegplatform SERR – RESOC Midden West-Vlaanderen

Diverse sociale instanties

139 jongeren (1 febr. 2016)

5


Wie is wie? Wie is wie? Directie

CoĂśrdinator CLW Directeur VTI 1 Dhr. Paul De Brabander

Dhr. Jean-Pierre Declercq

Begeleidersgroep Leerlingbegeleiders- trajectbegeleiders brugproject en voortrajecten en POT

Leerlingbegeleider harde sector

Leerlingbegeleider zachte sector

Frederik Deproost

Annelore Vandewiere

De leerlingbegeleiding van het CLW is terug te vinden op Facebook. Word vrienden met ‘CLW Roeselare Leerlingenbegeleiding’ zodat je ook via deze weg hen kan bereiken!

De leerlingbegeleiders zijn ook per mail bereikbaar. Dit zijn hun emailadressen: frederik.deproost@sint-michiel.be en annelore.vandewiere@sint-michiel.be

6


Wie is wie?

Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling

Koen Vansteelandt

Kathleen Ameloot

Administratieve medewerkers en onthaal

Sylvie Cremers

Katrien De Wandel

Isabel Vannieuwenhuyse

Leerkrachten Algemene Vorming (AV)

Leerkracht AV 3de graad Leerkracht bedrijfsbeheer

Leerkracht AV 2de graad

Charlotte Deruyck

Bart Viaene

7


Wie is wie? Leerkrachten Algemene Vorming (AV)

Leerkracht AV diploma

Leerkracht AV 2de graad

Ine Vandenberghe

Sanne Onsea

Leerkracht AV 3de graad

Leerkracht AV 2de graad

Nathalie Delaere

Luk Hoflack

Zorgleerkracht

Leerkracht AV 2de en 3de graad

Veronique Debaene

Liesbet Verkruysse

Leerkrachten Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Leerkracht bouw

Leerkracht verkoop

Christ Van Belle

Lieve De Baene

8


Wie is wie? Leerkrachten Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Leerkracht bouw-dak

Leerkracht logistiek

Mario Vanhoenacker

Magda Goemare

Leerkracht hout

Leerkracht hout

Andy Lombaert

Sam Biesbrouck

Leerkracht metaal

Leerkracht metaal

Robrecht Louage

Hilde Serruys

Leerkracht verzorging

Leerkracht voeding keuken

Violaine Reynaert

Virginie Vroman

Leerkracht voeding - zaal Caroline Hoornaert

9


Invulling voltijds engagement

Voltijdse invulling Een opleiding binnen het systeem leren en werken is erop gericht een voltijdse invulling te hebben. Vijf dagen van de week dienen volledig gericht te worden op de verdere ontwikkeling van de loopbaan van de jongere. Daartoe zijn aan het systeem leren en werken 4 fases toegekend. Over de eigenlijke toedracht van elk van die fases kan u in ons centrumreglement meer uitleg vinden. Dit centrumreglement kan u terugvinden op onze website. Voor de fase van het POT (Persoonlijk ontwikkelingstraject) wordt samengewerkt met de vzw Groep Intro. De opleiding gaat door in de Hoogstraat 98 te Rumbeke. De begeleiding is in handen van Ilse Verghote. Zij is te bereiken op het nummer 051 24 62 64. Voor de fase van het voortraject wordt eveneens beroep gedaan op de begeleiding van de vzw Groep Intro te Rumbeke. Hier is de begeleiding in handen van Sharon Moerman en Hanne Heyndrickx. Ook zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 051 24 62 64. Op de volgende bladzijde is een grondplan en busregeling terug te vinden om gemakkelijk de gebouwen van Groep Intro te bereiken.

Voor de fase van het brugproject, de eerste kennismaking met een werkvloer, wordt een beroep gedaan op 2 promotoren. Voor de vzw Groep Intro is dit Christophe Swyngedauw die de begeleiding op zich neemt. Hij is te bereiken op volgend nummer: 0475 46 52 93 Voor de vzw Jongerenatelier is dit Sharon Passchyn die met de jongeren op zoek gaat naar een passende tewerkstellingsplaats en dan ook de verdere begeleiding ter plaatse uitvoert. Sharon is te bereiken op het nummer 0471 91 20 74 Een tewerkstelling in het reguliere circuit wordt meestal door de trajectbegeleider vanuit het CLW in orde gebracht. Echter, in een aantal situaties is het belangrijk dat er extra begeleiding kan uitgeoefend worden. We spreken van IBAL, intensieve begeleiding alternerend leren. Hiertoe wordt eveneens beroep gedaan op de 2 promotoren van het brugproject. Voor de vzw Groep Intro is dit Christophe Swyngedauw die de begeleiding op zich neemt. Hij is te bereiken op volgend nummer: 0475 46 52 93 Voor de vzw Jongerenatelier is dit Sharon Passchyn die met de jongeren op zoek gaat naar een passende tewerkstellingsplaats en dan ook de verdere begeleiding ter plaatse uitvoert. Sharon is te bereiken op het nummer 0471 91 20 74

10


Invulling voltijds engagement GRONDPLAN Groep Intro

BUSREGELING De busregeling kan je raadplegen op www.delijn.be bij ‘Reisinfo’. Aan het station van Roeselare neem je stadsbus nummer 6 naar Rumbeke-Oekene. Je stapt best af aan de halte aan de kerk in Rumbeke. Vanaf daar volg je de Hoogstraat, richting Sterrebos. Juist voor je aan de tweede straat rechts komt, de Blommestraat, zie je een witte poort. Sla de dreef in langs de parking en het voetbalveld. In het lange gebouw ga je binnen. Je bent nu in Groep Intro.

11


Invulling voltijds engagement

Vanaf 1 september 2016 is er een nieuwe regeling van kracht voor alternerende opleidingen op de werkvloer:

Alle nieuwe contracten worden een OAO:

Overeenkomst Alternerende Opleiding Let wel: Alle contracten afgesloten voor 1 sept. ’16 blijven lopen tot hun einddatum.

Alle informatie is terug te vinden via de site: https://www.werkplekduaal.be/

Een OAO kan pas worden afgesloten na een erkenningsaanvraag! De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Per vestigingsplaats en per beroep moet een nieuwe aanvraag gebeuren.

Hierbij de link naar de digitale tool: https://www.werkplekduaal.be/erkenning Binnen de 14 dagen beslist bovenstaande dienst over de erkenning.

1 Voorwaarden voor de opleidingsplaats    

Het betreft een opleiding op de werkvloer die aansluit bij de opleiding op school (alternerend). Er wordt een mentor op de werkvloer aangeduid die van onberispelijk gedrag is. De mentor is minstens 25 jaar oud en heeft ten minste 5 jaar praktijkervaring (afwijking dient aangevraagd). Op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting dient de tewerkstellingsplaats te voldoen i.f.v. het te volgen opleidingsplan.

2 Kenmerken van de OAO   

Het betreft een contract van bepaalde duur: 'duur van de ‘opleiding’. De opleiding op de werkvloer sluit aan bij de opleiding op school. Minimum 20 uren werkplekleren gemiddeld per week. Het totaal aantal uren met de 15 schooluren samen, mag de maximaal toegelaten wekelijkse arbeidsduur niet overschrijden. Het betreft een voltijdse overeenkomst en heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Dit betekent dat tijdens verlofperiodes op school, de overeenkomst voltijds wordt uitgevoerd.

12


Invulling voltijds engagement 

De jongere heeft recht op max. 20 wettelijke verlofdagen o.b.v. prestaties geleverd in het vorig kalenderjaar en 20 onbetaalde verlofdagen. De onbetaalde verlofdagen kunnen enkel opgenomen worden tijdens de schoolvakanties! De jongere ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming. Deze vergoeding is zowel verschuldigd voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen. Dit betekent dat er zowel loonverlies is bij onwettige afwezigheden op school als op het werk. De jongere met een OAO valt onder ‘het sociaal zekerheidsstatuut alternerende opleiding’. Dit betekent dat hij/zij in bepaalde omstandigheden een uitkering kan bekomen.

3 Kosten voor de onderneming 3.1

Maandvergoeding voor de jongere 1ste jaar: € 444,30 2de jaar: € 490,30 3de jaar: € 528,60 Afhankelijk van de vooropleiding van de jongere, kan hij of zij onmiddellijk in de 2de of 3de looncategorie starten.

13


Invulling voltijds engagement 3.2

RSZ-bijdragen

Tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 wordt, is er gedeeltelijke RSZonderwerping.  

Arbeiders: ongeveer 17 % Bedienden: ongeveer 2 % + vakantiegeld

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt: Volledige onderwerping aan de sociale zekerheid, zowel voor werkgever als de jongere. Jongere: kan zijn RSZ-bijdrage recupereren via de werkbonus. Werkgever: zal de meerkosten quasi volledig kunnen recupereren via de structurele en/of de doelgroep vermindering jongeren. Bij aanwerving na de alternerende opleiding zal de onderneming opnieuw recht kunnen openen op de doelgroep vermindering en dit voor een periode van 2 jaar!

3.3

Arbeidsongevallenverzekering

Is wettelijk verplicht en de hoogte van de premie hangt af van het aan te leren beroep. Te bevragen bij de verzekeringsagent.

3.4

Aansluiting bij een sociaal secretariaat  

Opmaken van loonfiches Hulp bij de verplichte aanmelding dimona: registreren onder de categorie ‘DWD’  Afleveren van een belastingsfiche 281.10  … Kostprijs te bevragen bij een sociaal secretariaat.

14


Invulling voltijds engagement 3.5

Aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Dit is verplicht, gezien de leerjongere ook een medisch onderzoek moet ondergaan. Kostprijs te bevragen bij sociaal secretariaat of boekhouder. De minimumtarieven zijn wettelijk vastgelegd en variëren tussen € 35,50 per werknemer per jaar en € 112 per werknemer per jaar, afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming en de hoofdactiviteit van de onderneming.

3.6

Werkkledij

3.7

Woon-Werk verkeer / openbaar vervoer

Link voor bijkomende informatie over het statuut van een OAO: http://www.syntravlaanderen.be/veelgestelde-vragen

4 Mogelijke voordelen voor de werkgever Als je een werkplek aanbiedt in duaal leren of deeltijds leren en werken kan je eventueel gebruik maken van volgende financiële incentives: 

Start- en stagebonus Enkel bij contracten die starten tijdens de leerplicht van de jongere.

RSZ-korting voor mentors

Doelgroep vermindering jonge werknemers

Meer informatie te bekomen via onderstaande link https://www.werkplekduaal.be/incentives

Trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling van het CLW Roeselare Mevrouw Kathleen Ameloot, kathleen.ameloot@sint-michiel.be , 051 20 02 78. Opleidingen binnen de metaalsector en de sector verkoop

De heer Koen Vansteelandt, koen.vansteelandt@sint-michiel.be, 051 27 27 87. Opleidingen binnen de bouw- en houtsector, voeding- en horecasector en de sector verzorging

15


Onthaaldagen Enkele sfeerbeelden Vrijdag 2 september: gezellig samen BBQ’ en

Vrijdag 2 september: teambuildingsactiviteiten

16


Fruitproject - ROS Het fruitproject Tutti Frutti is het Vlaamse project rond schoolfruit en maakt deel uit van het Europese schoolfruitprogramma. Sinds enkele jaren doen ook wij met onze school mee aan Tutti Frutti. Jongeren krijgen elke dag een stuk fruit of groente aangeboden tegen de prijs van slechts € 2,50 op jaarbasis. Het verschil van € 5,00/jongere wordt bijgelegd door de school. We zijn er trouwens van overtuigd dat gezondheidseducatie van groot belang is voor onze jongeren.

ROS (Rijbewijs op school) Dankzij “Rijbewijs op school” krijgen jaarlijks ongeveer 60 000 leerlingen uit het secundair onderwijs de kans om hun voorlopig rijbewijs op de schoolbanken te behalen. Dit geldt dit schooljaar voor alle jongeren geboren in 1999 of vroeger. Gedurende 5 weken wordt er twee lesuren door professionele lesgevers les gegeven over de verkeerswetgeving, dit ter voorbereiding van het theoretisch rijexamen. Let wel: deze examensessie telt mee als één van de twee examens die een jongere kan benutten vooraleer zich te moeten aanbieden bij een erkende rijschool. Om aan deze lessenreeks deel te nemen wordt een kostprijs gevraagd van €20. Deze kostprijs dekt de lessenreeks en het theoretisch examen.

Data van de lessenreeks voor het CLW: Dinsdag 14 februari / vrijdag 17 februari: les 1 Dinsdag 21 februari / vrijdag 24 februari: les 2 Dinsdag 7 maart / vrijdag 10 maart: les 3 Dinsdag 14 maart / vrijdag 17 maart: les 4 Dinsdag 21 maart / vrijdag 24 maart: les 5 Vrijdag 31 maart: EXAMEN!

Meer informatie kan u o.a. ook vinden op http://www.rijbewijsopschool.be.

17


Smartschool

Binnen ons centrum is er de beslissing genomen om de schriftelijke briefwisseling per post zoveel als mogelijk te beperken. In deze sterk evoluerende maatschappij o.a. op het vlak van multimedia lijkt dit een logische stap. Trouwens, de bevraging bij ouders vorig jaar, via “de enquête welbevinden/participatie”, geeft aan dat dit een logische keuze is. Het merendeel van de ouders gaf duidelijk aan dit medium te verkiezen boven briefwisseling per post. In het schoolse milieu is het platform ‘SMARTSCHOOL’ daartoe een ideaal medium. Dit betekent dan ook dat we vanaf midden november overgaan naar deze nieuwe manier van communicatie. Daartoe zal u een account toebedeeld krijgen op ons smartschoolplatform: http://clwr.smartschool.be Hieronder ziet u alvast een voorbeeld van de startpagina van Smartschool met de verschillende onderverdelingen die zowel de jongere als uzelf zal kunnen raadplegen. Verdere uitleg zal binnenkort volgen via briefwisseling. Daarin zal de nodige informatie om in te loggen meegedeeld worden. Echter, er wordt ook een infomoment georganiseerd om die tool toe te lichten aan de ouders. Tijdens de dag van de oudercontacten, dinsdag 15 november 2016, zal er mogelijkheid zijn om uitleg te krijgen omtrent het gebruik van smartschool.

Noteer alvast dit oudercontact in uw agenda! (ook terug te vinden op de kalender achteraan dit tijdschriftje of via de kalender op de website)

18


Kalender Schooljaar 2016 – 2017 1 september:

voormiddag: onthaal nieuwe leerlingen, namiddag: onthaal leerlingen 2 september: onthaal nieuwe leerlingen 3 oktober: vrije dag 24 – 28 oktober: klassenraden in namiddag 31 okt – 6 nov: herfstvakantie 11 november: vrije dag 15 november: oudercontacten 28 november: pedagogische studiedag 26 dec – 8 januari: Kerstvakantie 16– 20 januari: klassenraden in namiddag 2 februari: oudercontacten 27 febr. – 5 maart: Krokusvakantie 20 – 24 maart: klassenraden namiddag 3– 16 april: paasvakantie 17 april: vrije dag 1 mei: vrije dag 25 mei – 26 mei: Hemelvaart 3 en 5 juni: Openschooldagen VTI en CLW 21, 22 en 26 juni: klassenraden 29 juni: oudercontacten + proclamatie

19


Uurregeling lessen Twee lesdagen: alle jongeren komen twee dagen naar het centrum: 

Eén dag Algemene Vorming (7 uur) 8.20 u. aanwezig in het centrum 8.25 u. – 10.05 u. lesactiviteit 10.05 u. – 10.20 u. pauzemoment 10.20 u. – 12.00 u. lesactiviteit 12.00 u. - 12.55 u.

middagpauze

13.00 14.40 14.55 15.45

lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit einde lesdag

u. – 14.40 u. u. – 14.55 u. u. – 15.45 u. u.

Eén dag Beroepsgerichte Vorming (8 uur) 8.20 u. aanwezig in het centrum 8.25 u. – 10.05 u. lesactiviteit 10.05 u.– 10.20 u. pauzemoment 10.20 u. – 12.00 u. lesactiviteit 12.00 u. - 12.55 u.

middagpauze

13.00 14.40 14.55 16.35

lesactiviteit pauzemoment lesactiviteit einde lesdag

u. – 14.40 u. u. – 14.55 u. u. – 16.35 u. u.

Voor de opleidingen voeding en bouw is er een andere uurregeling, die lichtjes afwijkt van bovenstaande uurregeling. (zie centrumreglement)

20

Profile for CLW Roeselare

Tijdschrift oktober 2016  

Tijdschrift oktober 2016  

Advertisement