Page 1

clw

Centrum Leren &Werken

Leren werken aan JOUW toekomst Schooljaar 2019-2020


Inhoudsopgave Welkom in het Centrum Leren en Werken Roeselare

3

Waarvoor staan wij?

4

Voor wie?

7

Hoe werkt leren en werken?

8

Algemene vorming (AV) Beroepsgerichte vorming (BGV) Opleidingen De invulling binnen de overige 3 dagen

2

8 9 11 25

Attesten en getuigschriften

26

Duaal leren

27

Bij wie kan je terecht?

29

Inschrijven en info

30


Welkom in het CLW Roeselare! Beste jongere, beste ouder Welkom in het Centrum Leren en Werken. De naam van onze school spreekt voor zich: ‘leren’ en ‘werken’ of ‘leren werken’. Maar ook al ‘werkend leren’ is correct. Bij ons krijg je als jongere een unieke kans om al zeer jong op de werkvloer te staan. Om bij te leren vanop de eerste rij! Ervaring is cruciaal in een steeds veranderende maatschappij, maar ook het diploma behalen hoort erbij. Via het leren en werken worden beiden gecombineerd. Werken aan de toekomst, dat is waar we voor staan. Kies je er als jongere voor om de leerweg van ‘leren en werken’ in te slaan, dan kies je toch om je schoolse opleiding te combineren met een opleiding in een arbeidsomgeving. De kennis, vaardigheden en attitudes worden zowel op school als bij een bedrijf aangebracht. Op die manier bieden we een kwaliteitsvol kader aan waarbinnen je je leerweg verder kan zetten. Een gedreven personeelsgroep staat in om jou op maat te bedienen met de nodige leerstof maar eveneens met de noodzakelijke individuele begeleiding. Samen gaan we voor één doel: jij, als jongere, begeleiden tot jong-volwassene, die bij het verlaten van ons centrum voldoende maturiteit (kennis en vaardigheden alsook attitudes) zal hebben om je plaats in de maatschappij verder vorm te geven. Graag tot ziens! Jean-Pierre Declercq

Familiaal

Vriendelijk

Geld

Beire

WerkenInteressant

Tof-leuk

Aangename leerkrachten Compatibel Rustgevend

Vrienden

Toekomstgericht

Leren

Individueel

Redding

Motiverend

Doorzetten

Sfeer

Behulpzaam

Voorbereiding Anders Machtig

Aangenaam

Begeleiding

3

Goed Zelfstandig Regelgeving Centrum


n e k r e W & n e r e L m u Centr Centrum Leren & Werken: waarvoor staan wij? Missie van het CLW Roeselare Het CLW Roeselare biedt toekomstgerichte opleidingen binnen het secundair onderwijs aan, met als finaal doel jongeren zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien om zo hun weg te kunnen vinden, zowel op de arbeidsmarkt als in de maatschappij. Visie van het CLW Roeselare Via open communicatie en respect voor het uniek zijn van elke jongere, biedt het CLWR tijd en ruimte voor een waarde(n)volle opleiding op maat.

4

clw

Centrum Leren &Werken


Open communicatie • • •

door persoonlijke, eerlijke en respectvolle communicatie met jongeren – ouders partners – personeel door gebruik van digitale communicatiemiddelen naar jongeren – ouders – partners - personeel door in dialoog te gaan met alle betrokken partijen

Respect voor het uniek zijn • • • •

door elkaars religie te respecteren zoals beschreven binnen de katholieke dialoogschool door elke jongere zijn/haar ‘rugzak’ te respecteren door aandacht te hebben voor de diversiteit van de jongeren door in de omgang met de jongere rekening te houden met hun eigenheid 5

Tijd en ruimte • • •

door te voorzien in een aangepaste organisatiestructuur door de passende begeleiding en ondersteuning te voorzien door elke jongere volgens de eigen mogelijkheden zijn/haar traject, inclusief werkpunten, te laten doorlopen

Waarde(n)volle opleiding op maat • • • •

door een waarde(n)volle begeleiding waarden als ‘respect’, ‘eerlijkheid’, ‘betrokkenheid’, … implementeren in de totale begeleiding door elke jongere medeverantwoordelijk te maken voor zijn/haar traject door te vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere


Ons opvoedingsproject: de leerling centraal Het HOOFD: bekwaam om na grondige informatie en kennisverwerving, vanuit verantwoorde motieven te kiezen en te handelen; Het HART: bekwaam tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich onbezonnen aan de maatschappij aan te passen, maar wel door kritisch en actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gevoed en gedragen door een christelijke levensbeschouwing; De HANDEN: bekwaam om met en door hun technische opleiding een stevige positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn van hun medemensen en dit zowel in de eigen regio alsook in een multiculturele samenleving zowel binnen als buiten onze grenzen.

6


Voor wie? Leerplichtigen (15- tot 18-jarigen) Volgens de wet op de leerplicht ben je leerplichtig tot de dag van je 18de verjaardag als je voor 30 juni jarig bent. Uiteraard kan je het lopende schooljaar volledig doorlopen zodat je bepaalde attesten en/of getuigschriften kan behalen. Ben je jarig na 30 juni dan ben je leerplichtig tot 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt. Enkele voorbeelden:

• • •

Geboren op 15 maart 2002 - dan ben je leerplichtig tot 15 maart 2020. Geboren op 23 oktober 2002 - dan ben je leerplichtig tot 30 juni 2020. Geboren in 2003 - de leerplicht loopt ten einde in 2021.

Je kan overstappen naar het centrum vanaf: 15 jaar, na de 1ste graad van het secundair onderwijs gevolgd te hebben; 16 jaar, zonder voorwaarden.

De jongeren behouden het recht op kinderbijslag indien ze niet meer verdienen dan +/- € 551,89 bruto per maand

Niet-leerplichtigen (18- tot 25-jarigen) Jongeren die niet meer leerplichtig zijn kunnen ‘leren en werken’ volgen tot 30 juni van het schooljaar waarin men 25 jaar wordt. Een alternerende tewerkstelling is uiteraard noodzakelijk. Zo bestaat de mogelijkheid om een (studie)getuigschrift of een diploma secundair onderwijs te behalen.

7


Hoe werkt leren en werken? Je volgt per week 15 uur les (2 dagen), dit gedurende 40 weken per jaar. Deeltijdse leerplicht = 5 dagen bezig zijn = voltijds engagement Elke jongere volgt: • 2 dagen (15 uren) opleiding in het Centrum Leren en Werken • 3 dagen zinvolle invulling volgens een individueel traject

Een voltijdse invulling is noodzakelijk Naast de 2 dagen opleiding in het centrum verwachten we van jou dat je werkt of werk zoekt. Werkervaring opdoen is van groot belang voor latere kansen op tewerkstelling. Samen met de trajectbegeleiders van het centrum zal je stappen moeten ondernemen om een passende tewerkstelling te vinden. Je kan uiteraard ook zelfstandig al op zoek gaan naar een job.

‘Leren en werken’ zonder te streven naar werk heeft weinig zin!

Algemene vorming (AV): 7 uur 8

Er wordt gewerkt met thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij. In die thema’s worden basisvaardigheden van rekenen, ICT, moderne media en taal verwerkt. Volgende rubrieken komen aan bod: geld beheren, diensten en voorzieningen, formaliteiten, maatschappelijke weerbaarheid, solliciteren en arbeid. Er wordt eveneens voldoende aandacht gegeven aan het inoefenen van functioneel moderne vreemde talen: Engels en Frans. Dag algemene vorming Een dag algemene vorming start om 8u20 en eindigt om 15u45. Tijdens die dag volg je een leerplan per graad, hetzij de 2de graad bso - 3de graad bso of het diplomajaar. Je getuigschrift vermeldt immers ook die graad (zie blz. 26). Rekening houdend met de wettelijke verplichtingen neemt de klassenraad telkens de beslissing op welke graad je de algemene vorming zal volgen.


Beroepsgerichte vorming (BGV): 8 uur Het spreekt voor zich dat je een richting kiest die nauw aansluit bij je tewerkstelling. We spreken van een alternerende opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Het aanleren van praktische vaardigheden primeert. Uiteraard wordt ook de nodige theoretische kennis meegegeven. Dag beroepsgerichte vorming Een dag beroepsgerichte vorming start om 8u20 en eindigt om 16u35. In deze dag volg je een welbepaalde certificaatsgerichte beroepsopleiding. Je start een bepaald leertraject.

Voor iedere jongere wordt een traject op maat gemaakt. De trajectbegeleider en de begeleiders bewaken dit traject zodat de jongere ten volle van de opleiding kan genieten. Dit traject wordt bij de opstart besproken met de jongere en de ouders. In de loop van de opleiding kan dit traject bijgestuurd worden.

9

De meeste opleidingen zijn modulair en niet gebonden aan een schooljaar. Dit betekent dat er op elk moment van het schooljaar een beroepsopleiding kan worden beĂŤindigd = behalen van een certificaat. Uitzondering hierop zijn de opleidingen binnen het domein verzorging.


10

E T H C I R E G S BEROEP N E G N I D I E L P O


) r i a l u d o m ( W U O B Metselaar Op de eventuele voorkennis bouwen we verder aan je traject om samen met de alternerende tewerkstelling van jou een bouwvakker te maken die kan meedraaien in een bedrijf waar de hoofdzaak metselen van binnen– en buitenmuren is. Basistechnieken metselwerk

Metselwerk

Specifiek uitvoeringswerk

Bekisting

METSELAAR Fundering op staal Riolerings- en afwateringsstelsels

11


Bekister Op de eventuele voorkennis bouwen we verder aan het traject om samen met de alternerende tewerkstelling van de jongere een bouwvakker te maken die kan meedraaien in een bedrijf die eerder grote betonconstructies plaatst (appartementsgebouw). Basistechnieken metselwerk

Metselwerk

Bekisting Fundering op staal

BEKISTER

Riolerings- en afwateringsstelsels Opritten 12

Tegelzetter Samen met een alternerende tewerkstelling kan je tegelzetter worden die zowel binnen- als buitenvloeren kan plaatsen en afwerken. Ook het plaatsen en afwerken van wandtegels behoort tot jouw taak.

Basistechnieken tegelzetten

Plaatsing vloertegels

TEGELZETTER Plaatsing wandtegels


) r i a l u d o m ( G N I K METAALBEWER Hoeknaadlasser De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op metalen en werkstukkenplaat en/of pijp. Hij doet dit zodat het risico op lasfouten tot een minimum beperkt is. Beklede elektrode hoeknaadlas MIG/MAG hoeknaadlas

HOEKNAADLASSER

TIG hoeknaadlas 13

Plaatlasser De plaatlasser monteert kleine werkstukken zodat de onderdelen vaststaan in de positie die het montageplan voorschrijft. Vooraf maakt hij de onderdelen zuiver en klaar voor montage. Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

PLAATLASSER


PÄłplasser De pijplasser last hoeknaadverbindingen, plaatverbindingen en pijpverbindingen in alle lasposities. Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

Beklede elektrode pijplas

MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

MIG/MAG pijplas

TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

TIG pijplas

PIJPLASSER

Lasser beklede elektrode De lasser last verbindingen in alle lasposities op metaal met de elektrode.

14

Beklede elektrode hoeknaadlas

Beklede elektrode plaatlas

Beklede elektrode pijplas

LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

Lasser MIG/MAG Ook hier worden verbindingen gelast in alle posities, ditmaal met een halfautomatisch lastoestel. MIG/MAG hoeknaadlas

MIG/MAG plaatlas

MIG/MAG pijplas

LASSER MIG/MAG

Lasser TIG De lasser last verbindingen in alle lasposities op metaal, inox en aluminium met een TIG-toestel. TIG hoeknaadlas

TIG plaatlas

TIG pijplas

LASSER TIG


) r i a l u d o m ( G N I K R E HOUTBEW Machinaal houtbewerker De eerste fase van deze opleiding omvat een basispakket die alle zaken uitgebreid bespreekt voor mensen die voor het eerst kennis maken met de houtbewerking. In het tweede deel van deze opleiding leer je alle houtbewerkingmachines zelfstandig instellen en bedienen. Manuele houtbewerking

MACHINAAL HOUTBEWERKER

Machinale houtbewerking

Productiemedewerker interieurbouw De productiemedewerker interieurbouw vervaardigt in het atelier interieur- of projectmeubilair. Je maakt in deze opleiding kasten, balies en bureaus voor zowel keuken, badkamer, winkel, kantoor of binneninrichtingen. Manuele houtbewerking Machinale houtbewerking

Interieurelementen

Plaatser interieurelementen In deze opleiding leer je de verschillende plaatsing- en bevestigingstechnieken voor interieur- of projectmeubilair. Manuele houtbewerking

Plaatsing interieurelementen

PLAATSER INTERIEURELEMENTEN

PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW

15


Interieurbouwer Deze module bestaat uit het vervaardigen van kasten of interieurelementen alsook het plaatsen ervan. Manuele houtbewerking

Plaatsing interieurelementen

Machinale houtbewerking

Interieurelementen

INTERIEURBOUWER

Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout In deze opleiding leer je vooral aan hoe je valse wanden, binnendeuren, plafonds, parket, plinten en trappen vervaardigt en plaatst. Deze module is vooral gericht op het afwerken en verfraaien van de binnenzijde van een gebouw. 16

Manuele houtbewerking Machinale houtbewerking

Werkplaatsbinnenschrijnwerk

WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERKER HOUT

Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout De werkplaatsbuitenschrijnwerker vervaardigt ramen, deuren, poorten, rolluiken, terrassen en houten constructies gericht op het afwerken en dichtmaken van de buitenzijde van gebouwen. Manuele houtbewerking Machinale houtbewerking

Werkplaatsbuitenschrijnwerk

WERKPLAATSBUITENSCHRIJNWERKER HOUT


) r i a l u d o m ( E I T A R SCHILDER-DECO Behanger Als behanger leer je een goede voorbereiding van de ondergronden te maken. Alle nodige stappen om de ondergrond behangklaar te maken leer je inoefenen. Daarna wordt het inoefenen van het aanbrengen van diverse soorten wandbekleding de voornaamste opdracht binnen je opleiding. Basistechnieken wandbekleding

Plaatsing wandbekleding

BEHANGER

17

Schilder Een schilder vertrekt, net zoals de behanger, vanuit een goede voorbereidingsfase. Ondergronden voorbereiden om later af te werken is een heel belangrijke competentie dat je aanleert. Naast het handmatig leren afwerken (schilderen) komt ook de module ‘pistoolschilderwerk’ in dit leertraject aan bod.

Basistechnieken schilderwerk

Schilderwerk

SCHILDER Pistoolschilderwerk


Schilder - decorateur De schilder-decorateur schildert wanden en plafonds. Hij legt soepele vloerbekleding en bekleedt wanden. De schilder-decorateur beschermt en verfraait interieurs aan bod.

Basistechnieken schilderwerk

Schilderwerk Pistoolschilderwerk

SCHILDER DECORATEUR

18

Basistechnieken wandbekleding

Plaatsing wandbekleding

Basistechnieken vloerbekleding

Plaatsing soepele vloerbekleding


) r i a l u d o m ( P O VERKO Kassier Voor de opleiding kassier ligt de nadruk op de volledige werking met en rond de kassa. Kassawerk

KASSIER Klantencontact

Verkoper De opleiding verkoper is gericht op het verkoopgesprek met de klant inclusief de dienstverlening na verkoop in allerhande winkeltypes. Verkoop Presentatiewerk

Aanvuller

Klantencontact

Voor de opleiding aanvuller ligt de nadruk op het controleren van de geleverde artikelen, het beheren van de voorraad, aanvullen van de goederen en het aanbrengen van prijzen. Aanvulwerk Presentatiewerk Klantencontact

AANVULLER

VERKOPER

19


) r i a l u d o m ( N E K U E HORECA - K Keukenmedewerker In de module keukenmedewerker leer je de basis om als goede keukenpiet te kunnen functioneren. Je leert er onder andere de hygiĂŤneregels toepassen, basiskooktechnieken en verschillende snijtechnieken. Initiatie keuken

Keukentechnieken

KEUKENMEDEWERKER

Grootkeukenmedewerker Grootkeukenmedewerker is mede met een gepaste tewerkstelling een leerrijke module. Je leert er de grootkeukentoestellen kennen, convenience food, registratielijsten invullen en nog zoveel meer. 20

Initiatie keuken

Grootkeukentechnieken

Verdeelsystemen grootkeuken

GROOTKEUKENMEDEWERKER

Hulpkok Hulpkok is het vervolg voor een gecertificeerde keukenmedewerker. Hier gaan we een stapje verder, je leert er onder andere koude en warme keukenbereidingen maken. Ook dresseertechnieken en kostprijsberekeningen komen aan bod. Je leert er ook veel verantwoordelijkheid te nemen en leiding te geven. Initiatie keuken

Keukentechnieken

Warme keukenbereidingen Koude keukenbereidingen Keuken-processen

HULPKOK


Grootkeukenhulpkok Als grootkeukenhulpkok voer je voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude grootkeukenbereidingen uit. Je verwerkt ingrediĂŤnten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude grootkeukenbereidingen. Je bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de grootkeuken. Je organiseert en volgt grootkeukenprocessen op. Je geeft instructies aan de grootkeukenmedewerker.

Initiatie keuken

Grootkeukentechnieken

Grootkeukenprocessen Grootkeukenbereidingen

Verdeelsystemen grootkeuken

GROOTKEUKENHULPKOK

Medewerker snackbar - taverne (onder voorbehoud) De medewerker snackbar-taverne verzorgt de keukenbereidingen, de bardienst en de bediening van de klanten in een snackbar-taverne. In een sneldienstrestaurant past hij sneldienstrestauratietechnieken toe en bedient de klanten. Snackbar - taverne Sneldienst restauratie

MEDEWERKER SNACKBAR TAVERNE

21


) r i a l u d o m ( L A A HORECA - Z Hulpkelner De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-enplace voor de volgende dienst. Initiatie bar en bediening

Bediening

HULPKELNER

Zaal- en tafelschikking

22

Kelner Als kelner organiseer je de zaal en geef je instructies aan de hulpkelner. Je begeleidt klanten, geeft menu- en drankenadvies en handelt de betaling af. Je beheert tevens de voorraad, plaatst bestellingen en berekent de kostprijs. Initiatie bar en bediening Zaal- en tafelschikking

Bediening

Klantenservice Zaalorganisatie

KELNER


) r i a e n i l ( G N I G R VERZO Logistiek helper in de zorginstellingen/ziekenhuizen Inhoudelijk:

• • • • •

deontologisch handelen schoonmaak en onderhoud, linnendienst, maaltijdzorg zorgvrager tillen, verplaatsen,vervoeren administratieve taken, observeren en rapporteren animatieactiviteiten ondersteunen

Opmerking:

Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding.

Verzorgende Inhoudelijk:

• • • •

competenties van logistiek helper bezitten hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in eigen leefomgeving van de zorgvrager schoonmaak en onderhoud van leefomgeving hulp bij organisatie dagelijkse levensverrichtingen

Opmerking:

Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.

23


Verzorgende/zorgkundige (indien geen zorgkundige duaal)

Als zorgkundige draag je meer verantwoordelijkheid dan een verzorgende. Je mag ook enkele verpleegkundige handelingen stellen. Inhoudelijk:

• • •

competenties verzorgende bezitten EHBO toedienen eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren

Opmerking

Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding tenminste 600 uren omvat waarvan minimum 300 uren alternerende tewerkstelling in de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis.

24

Dit certificaat telt voor de registratie als zorgkundige via het e-loket van Zorg en gezondheid.


Invulling binnen de overige 3 dagen Naast de 2 dagen opleiding in het centrum verwachten we van jou dat je werkt of werk zoekt. Werkervaring opdoen is van groot belang voor latere kansen op tewerkstelling. Samen met de trajectbegeleiders van het centrum zal je stappen moeten ondernemen om een passende tewerkstelling te vinden. Je kan uiteraard ook zelfstandig al op zoek gaan naar een job. Een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt houdt in dat er een OAO, overeenkomst alternerende opleiding, dient afgesloten te worden met een werkgever. Een OAO afsluiten betekent ook dat je een maandvergoeding zal ontvangen. Afhankelijk van jouw vooropleiding, kan je in de 2de of 3de looncategorie starten.

‘Leren en werken’ zonder te streven naar werk heeft weinig zin !

Beschik je nog niet over de nodige praktische vaardigheden of heb je nog te weinig passende arbeidsattitudes, dan krijg je de mogelijkheid om te starten in een aanloopfase. Die aanloopfase wordt georganiseerd door 2 promotoren: vzw Groep Intro en vzw Jongerenatelier. Binnen de aanloopfase krijg je bijkomende vorming of kan je ervaring opdoen op een werkvloer. Na deze opleiding zou je over de nodige werkervaring en arbeidsattitudes moeten beschikken om te kunnen doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Bij tewerkstelling geniet je onder bepaalde voorwaarden van een startbonus van het departement Werk.

COMPETENTIES

LEERVERGOEDING OAO €462,30 / maand

tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding

€510,10 / maand

wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd heeft • of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft

€549,90 / maand

wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd heeft • of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft • of die kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëidigd heeft

25


Attesten en getuigschriften (leren en werken) Attest verworven competenties

Studiegetuigschrift 2e jaar van de 3e graad BSO

Voor de jongeren die: Voor de jongeren die: • 4 jaar na de 1e graad hebben gevolgd; • een opleiding niet met vrucht hebben beëindigd of voortijds hebben • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan stopgezet. hebben bereikt; Certificaat van de beroepsopleiding • ten minste één certificaat hebben behaald. Voor de jongeren die: Diploma secundair onderwijs • een beroepsopleiding met vrucht hebben gevolgd. Voor de jongeren die: Getuigschrift 2e graad BSO • een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs bezitten; • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan Voor de jongeren die: hebben bereikt; • 2 jaar na de 1e graad hebben gevolgd; • ten minste één certificaat hebben behaald. • voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan • 5 jaar na de 1e graad hebben gevolgd. hebben bereikt; • ten minste één certificaat hebben behaald. Voor alle modulaire opleidingen kan om het even wanneer in het schooljaar een certificaat of getuigschrift worden behaald. Voor de lineaire opleidingen verzorging is dit enkel mogelijk per 30 juni. 26


Duaal leren Wat is duaal leren? Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ (2 dagen/week) en ‘leren in een bedrijf of een zaak (3 dagen/week). Op een school krijg je naast de algemene vorming ook beroepsgerichte vorming. Op de ‘werkplek’, leer je onder begeleiding van een mentor zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden en attitudes die het beroep inhouden. Je behaalt een identiek getuigschrift of diploma zoals in het gewone traject in het secundair onderwijs. Wie niet slaagt voor de algemene vorming kan wel een bewijs van beroepskwalificatie behalen.

Voor wie is duaal leren? Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht. (= 16 jaar) Leerlingen zijn arbeidsbereid = gemotiveerd om te werken én arbeidsrijp = in staat om te leren op een werkvloer. Je voldoet aan de specifieke voorwaarden per opleiding.

Welke opleidingen kan je momenteel volgen via duaal leren? • 3de graad bso lassen-constructie duaal (leerjaar 5 en 6 bso) Je bent in het bezit van het getuigschrift 2de graad secundair onderwijs.

3de graad bso grootkeuken en catering duaal (leerjaar 5 en 6 bso) Je bent in het bezit van het getuigschrift 2de graad secundair onderwijs.

specialisatiejaar zorgkundige duaal (leerjaar 7 bso) Je bent in het bezit van het studiegetuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad bso verzorging.

Hoe gaat het in zijn werk? Je volgt 2 dagen les op het centrum en gaat 3 dagen naar een leerwerkplek, een echte werkvloer. Er wordt een contract OAO = overeenkomst alternerende opleiding, opgesteld. Je ontvangt een vergoeding per maand: én voor de schoolse dagen én voor de werkdagen (zie blz. 25).

27


Op school volg je: 1 dag algemene vorming • 5 uur project algemene vakken • 1 uur Engels • 1 uur Frans 1 dag PV/TV van de opleiding die je volgt Je krijgt een trajectbegeleider op school, jouw persoonlijke coach die je helpt doorheen jouw leerproces. Hij/zij houdt ook nauw contact met de mentor.

28

Wat kan je behalen? Bewijs van beroepskwalificatie • Je slaagt voor alle competenties binnen de beroepsgerichte vorming. Onderwijskwalificatie • Getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs bso • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs bso • Diploma secundair onderwijs (na 7 bso) • Studiegetuigschrift van het derde jaar derde graad secundair onderwijs bso De onderwijskwalificatie van een opleiding wordt toegekend als je geslaagd bent voor de onderwijsdoelen van de totale opleiding (PV/TV én AV). Bewijs van competenties • Slaag je er niet in om een afgerond geheel van competenties te behalen, dan kan een bewijs van competenties uitgereikt worden.


Bij wie kan je terecht (zie ook welkomstbrochure) Directie coördinator van het Centrum Leren en Werken Jean-Pierre Declercq

Ondersteunend team Een ondersteunend team staat in voor jouw begeleiding en administratieve verplichtingen. Ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak, ondersteuning op het vlak van leerzorg, invullen van de nodige administratieve documenten,… zijn taken die onontbeerlijk zijn tijdens jouw opleiding. De begeleiding en toeleiding naar een tewerkstelling staat bij ons hoog in het vaandel. Ook tijdens de tewerkstelling is het van belang om de nodige ondersteuning te bieden.

Het leerkrachtenteam De groep leerkrachten staat in om jou een gepaste opleiding aan te bieden. Dit omvat zowel kennis, vaardigheden als attitudes. Daarnaast kan je zeker bij hen terecht als je een vertrouwenspersoon nodig hebt.

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) Het centrum werkt nauw samen met onderstaand CLB. Je kunt er terecht voor informatie en hulpverlening in verband met leerproblemen, gezondheid, persoonlijkheidsproblemen, gedragsproblemen, … Aarzel niet het CLB te contacteren bij vragen of problemen van welke aard ook: CLB Roeselare Kattenstraat 65 8800 Roeselare 051 25 97 00 www.clbroeselare.be

29


Inschrijven en info De deuren staan open op:

Openschooldag VTI maandag 10 juni

(CLW op locatie in VTI Roeselare) 9:00 - 12:00 en 13:30-18:30

vrijdagavond 23 augustus 16:00-19:00

vrijdagavond 30 augustus

clw

Centrum Leren &Werken

16:00-19:00

zaterdagvoormiddag 31 augustus 9:00-12:00

30

permanentie zomervakantie 1 juli t.e.m. 10 juli 8:30-12:00 en 13:30-17u00

19 augustus t.e.m. 30 augustus 8:30-12:00 en 13:30-17u00

Leenstraat 64 8800 Roeselare 051 20 02 78 clwroeselare@sint-michiel.be www.clwroeselare.be


Ideale ligging

are, raal gelegen in Roesel CLW Roeselare is cent deren. an la ad in Midden-West-V st m ru nt ce e nd se ui br een

Ervaring

CLW Roeselare heeft 30 jaar ervaring in ‘leren en werken’, er is een samenwerkin g met meer dan 80 be drijven.

31

Vlot bereikbaar

station, uten stappen van het in m 3 op n ge le ge is Onze school en busverbinding is. waar een vlotte trein-

Leerlingen staan centr aal Bij ons staa

t het welbevinden va n de leerling centraal We zijn gekend voor ee . n sterke leerlingbegle iding.


clw

Centrum Leren &Werken

32

Centrum Leren & Werken Leenstraat 64 – 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 78 clwroeselare@sint-michiel.be www.clwroeselare.be

Profile for CLW Roeselare

Schoolbrochure CLW Roeselare 2019-2020  

Schoolbrochure CLW Roeselare 2019-2020  

Advertisement