{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarlijks tijdschrift Jaargang 6 maart 2018

CLW Roeselare Leenstraat 64 8800 Roeselare Tel: 051 1 20 02 78

Voorwoord


Voorwoord Inhoudsopgave Inhoud – contact ............................................................................................ 2 Voorwoord ...................................................................................................... 3 Activiteiten .................................................................................................... 4 Opleidingen - stage.......................................................................................... 6 Kalender ........................................................................................................ 12

Contact

Leren werken aan JOUW toekomst! Centrum Leren en Werken Leenstraat 64 8800 Roeselare

Tel: 051 20 02 78 Fax: 051 21 21 79

clwroeselare@sint-michiel.be

www.clwroeselare.be Like ook ‘CLW Roeselare’ op

2


Voorwoord Voorwoord Beste leerling Geachte ouders(s), wettelijke vertegenwoordiger Deze periode van het jaar brengt stilaan nieuw leven tot stand. Vanuit de winter komend, ontluikt stilaan een lenteperiode. Je voelt het aan jezelf en aan de mensen waarmee je dagelijks in contact komt: het is meer dan tijd om te kunnen genieten van iets meer zon om nieuwe natuurlijke vitamientjes te kunnen opdoen. Zo ook gaan we straks de eerste nieuwe blaadjes op de vele bomen en struiken kunnen waarnemen. We kunnen alleen maar hopen dat ook in het onderwijslandschap deze trend zich kan doorzetten. De vele op stapel staande vernieuwingen hebben nood aan duidelijkheid, aan concrete actie. Er zijn de laatste maanden voldoende duidelijke signalen naar de overheid gestuurd zodat er nu echt wel nieuwe acties kunnen ondernomen worden. Voor ons centrum ‘CLW Roeselare’ volgen we uiteraard de ontwikkelingen van het duaal leren op de voet. Zelf hebben we met ons centrum een kandidatuur ingediend om vanaf volgend schooljaar met 3 duale studieopleidingen te kunnen proefdraaien. Het derde trimester van dit schooljaar gaan we dan ook volledig benutten om daar meer vorm aan te geven. Ondertussen loopt ons huidig project ‘leren en werken’ verder. Dit schooljaar hadden we op 1 februari 131 leerlingen ingeschreven. Ondertussen hebben ook al een aantal leerlingen ons centrum verlaten met één of meerdere getuigschriften van hun beroepskennis en zelfs met een onderwijsgetuigschrift. Het systeem ‘leren en werken’ vanuit CLW Roeselare loont zeker. Als je weet dat 80% van de tewerkgestelde jongeren bij hun patroon aan de slag blijft nadat zij ons centrum hebben verlaten, kan je wel degelijk stellen dat alle inspanningen van leerling, ouders, bedrijf en het CLW ertoe bijdragen om de jongvolwassene een mooie toekomst te bieden. Dit systeem ‘leren en werken’ vraagt heel wat inspanning van alle actoren die hierbij betrokken zijn. Kwaliteitsvol ‘leren en werken’ aanbieden vraagt extra inspanningen van alle medewerkers. Zonder ieders inzet is dit resultaat niet haalbaar. Een welgemeende ‘dankjewel’ aan iedereen die hiertoe een steentje bijdraagt. Hopelijk mogen we in de toekomst met ons allen samen verder bouwen aan de weg die jonge mensen volwaardige toegang biedt tot een maatschappelijke integratie als volwassene. Als centrum willen we in de toekomst ons verder profileren vanuit onze missie:

Het CLW Roeselare biedt toekomstgerichte opleidingen binnen het secundair onderwijs aan, met als finaal doel jongeren zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien om zo hun weg te kunnen vinden, zowel op de arbeidsmarkt als in de maatschappij. Via open communicatie en respect voor het uniek zijn van elke jongere, biedt het CLWR tijd en ruimte voor een waarde(n)volle opleiding op maat.

Jean-Pierre Declercq Directie CLW Roeselare

3


Activiteiten Uitstap herinneringseducatie In de week rond 11 november maken we, naar jaarlijkse gewoonte, een uitstap rond 'oorlog en vrede'. Dit jaar trokken we naar een Britse, Duitse en Belgische militaire begraafplaats. In de namiddag bezochten we de Atlantic wall 'Raversyde'. Zo werd even stilgestaan bij zowel de Eerste als de Twee Wereldoorlog in onze streek.

Bedrijfsbezoek Soubry Op 18 december trokken we met alle klassen naar Soubry om een rondleiding te krijgen binnen het bedrijf. Bij aankomst werd ons een koffie of drankje aangeboden. Het geleid bezoek aan dit ambitieuze voedingsbedrijf startte met een korte inleiding over het ontstaan van de firma en een woordje uitleg over hun productaanbod, het productieproces en de nodige kwaliteitscontroles. Voor het bedrijfsbezoek werden we in twee groepen verdeeld. Vooraleer we de productieafdeling konden bezoeken werd, om hygiĂŤnische redenen, iedereen voorzien van een haarnetje en schort en moesten alle juwelen uit. Tijdens ons bezoek werd het productieproces vakkundig uitgelegd door de mensen van Soubry. In de loop van het bezoek mochten we telkens eens proeven hoe de pasta smaakte in de verschillende stappen van het productieproces. Het productieproces verloopt zowat volledig automatisch.

4


Activiteiten In de productiehal was het heel warm, het leek wel zomer! Naast de productiehal bezocht een groep ook de graanmolen. Zo’n zeven verdiepingen hoog, enkel toegankelijk per trap. Naast de productieafdeling bezochten we ook de verpakkingsafdeling. Ook daar verlopen bijna alle stappen automatisch. Na het bezoek kreeg iedereen als attentie een pakket aangeboden met Soubry producten.

Cultuurdag Rijsel Cultuur opsnuiven buiten onze landsgrenzen…. We trokken op cultuuruitstap naar Rijsel. De bus bracht ons veilig en wel Frankrijk binnen, meer bepaald tot in Neuville-en-Ferrain, waar onze gids Filip ons stond op te wachten. Op het dorpspleintje werd de bus geparkeerd en trokken we verder richting Rijsel met de tram en de metro. We begonnen onze wandeling door Rijsel met het bezoek aan een gezellig ouderwets marktje. Verder zagen we heel wat fraaie gebouwen, parken, standbeelden, kerken, een piepklein huisje, een ‘koninklijke’ bakkerij met prachtige gebakjes en hoorden we heel wat ‘weetjes’ over deze zaken. Tussen alle bezienswaardigheden door konden we tijdens onze middagpauze ook genieten van een bezoekje aan de sfeervolle kerstmarkt van Rijsel. Een mooie en gezellige afsluiter van het eerste trimester!

Kerstactiviteiten Naar jaarlijkse gewoonte werd het eerste trimester afgesloten met enkele kerstactiviteiten. Er werd na een bezinnend moment de tijd genomen voor een gezellig kerstontbijt waarbij kerstsandwiches en warme chocomelk op het menu stonden. Een kerstfilm naar keuze zorgde voor het afronden van een fijne voormiddag.

5


Opleidingen - stage Horecabeurs Gent Op 23 november trokken de leerlingen van de richtingen binnen 'horeca' naar de Horecabeurs in Gent: een boeiende en leerrijke ervaring voor onze leerlingen. Top standhouders die met veel plezier leerlingen uitleg gaven en lieten proeven!

Stage wzc - logistiek helper Op regelmatige basis gaan de leerlingen van de richting ‘logistiek helper’ naar het woonzorgcentrum Open Kring in Ardooie. Dit in de vorm van stage als onderdeel van hun opleiding. Een ideale gelegenheid om ervaring op te doen op de werkvloer zelf en om het echte leven in een woonzorgcentrum aan te voelen. Daarnaast krijgen ze ook de theoretische ondersteuning tijdens de lesmomenten in het CLW om zich verder te kunnen ontwikkelen.

6


Opleidingen - stage Infosessie preventiedienst winkeldiefstal kre

De leerlingen van de opleiding verkoop kregen het bezoek van de heer Nollet van de preventiedienst van de politiezone RIHO. Hij kwam de leerlingen informatie en tips geven in verband met preventie van winkeldiefstal. Aan de hand van filmpjes en foto’s liet hij zien hoe je verdacht gedrag kan detecteren en hoe winkeldieven werken. Hij illustreerde, aan de hand van beeldmateriaal, de methodes die winkeldieven gebruiken en hoe een wisseltruc in elkaar zit. Het was een leerrijke ervaring.

Schilderwerken in het centrum Onze afdeling schilderen en decoratie is ijverig aan het werk. De hoofdinkomhal van het Centrum Leren en Werken wordt flink onder handen genomen. Daarnaast staat de inkomhal voor de leerlingen in de steigers. Beide locaties worden van sfeervolle kleuren voorzien. De leerlingen kunnen heel wat toepassen en oefenen tijdens dit project. Allerhande vaardigheden worden ingeoefend zoals onder andere plamuren, schuren, schilderen en natuurlijk moet er ook netjes opgeruimd worden en komen borstel en dweil goed van pas. We hopen dat dit project afgewerkt is als het volgend nummer verschijnt, zodat we trots foto’s kunnen laten zien van het eindresultaat! Wordt vervolgd...

Workshop Paystation – Algemene vorming Tijdens de week voor de krokusvakantie kregen de leerlingen van de 3 de graad een workshop rond budgetbeheer nl. Paystation. Paystation is een online multimediatool waarbij de leerlingen in de huid kruipen van een personage naar keuze. Elk personage is een alleenstaande die een appartement huurt en zijn/haar budget zo goed mogelijk tracht te beheren. Het spel bestaat uit verschillende rondes: In de droomronde van het spel mogen de leerlingen hun wildste dromen vervullen. In de tweede ronde, de realiteitsronde, betreden de leerlingen het volwassen leven en zijn ze volledig verantwoordelijk voor het beheer van hun budget. Met een realistisch maandloon proberen ze als alleenstaande alle kosten in te vullen. De leerlingen beantwoorden stellingen en spelen een kaartspel om tips te verdienen die hen

7


Opleidingen - stage helpen om hun score doorheen het spel te verbeteren. De scoreschermen geven de leerlingen extra informatie om hun uitgaven beter te beheren.

Kassatraining bij de VDAB Op 26 februari en 1 maart gingen de leerlingen van de opleiding verkoop op kassatraining naar het VDAB-centrum in Beveren. Na een korte rondleiding in het VDAB-centrum konden de leerlingen aan de slag in de oefenwinkel. De leerlingen maakten kennis met een ander kassasysteem en oefenden dit in met verschillende rollenspelen.

Opleiding spuittechnieken schilderen In maart kregen de leerlingen van schilderen en decoratie een opleiding spuittechnieken. Twee externe begeleiders kwamen onze leerlingen de kneepjes van het vak leren. Naast de theorie werd uiteraard ook aan de slag gegaan in het praktijklokaal. Er werden muren en deuren onder handen genomen. De leerlingen leerden werken met het HVLP-toestel voor laksystemen en het airlesstoestel voor het muurverven.

8


Opleidingen - stage Vrijwilligerswerk diplomaleerlingen Enkele leerlingen aan het woord: Één van de opdrachten in dit schooljaar waarin we ons diploma kunnen behalen, bestond uit het organiseren van een voormiddag vrijwilligerswerk. Onze keuze ging uit naar het dierenasiel. Op 27 februari gingen we dan ook een voormiddag naar daar. We mochten helpen met het kuisen van de hokken en het eten geven van de dieren. Nadien mochten we elk op onze beurt gaan wandelen met de vele honden. Als klasgroep vonden we dit een leuke ervaring die we tot een goed einde hebben gebracht.  Céline Lefevere, Emmely De Voogt

Workshop ‘duurzame ontwikkeling’ Enkele jongeren van de werkgroep ‘Verenigde Naties’ van de Vlaamse Jeugdraad kwamen vol enthousiasme onze leerlingen meenemen in de nieuwe doelstellingen voor een betere wereld. Tijdens deze workshops stond duurzame ontwikkeling steeds centraal. De leerlingen kregen veel informatie mee, maar kregen ook de kans om zelf na te denken en hun mening te formuleren. Er werd interactief op de eigen leefwereld van de leerlingen ingespeeld. Voor herhaling vatbaar!

9


Opleidingen - stage Taverne – Bistro Vicaro De leerlingen van de richtingen ‘voeding-horeca’ zetten steeds hun beste beentje voor in taverne – bistro Vicaro. Zowel in de keuken als in de zaal geven de leerlingen het beste van zichzelf. Hierbij enkele sfeerbeelden om duimen en vingers van af te likken…

EHBO Onze leerlingen kregen een eerste basisopleiding rond Eerste Hulp Bij Ongevallen. Als centrum vinden we het heel belangrijk dat een jongere zijn weg kan vinden in de maatschappij én er ook zijn steentje kan aan bijdragen. Een EHBO-cursus vinden wij hiertoe heel geschikt. De leerlingen kregen heel wat praktische uitleg. Er werd gestart met de basis nl. het vierstappenplan bij een noodsituatie. Daarnaast kwamen ze te weten welke producten er in de thuisapotheek aanwezig moeten zijn. Daarna kregen de leerlingen informatie via filmfragmenten hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Als afsluiter werd er geoefend op de reanimatietechnieken.

10


Opleidingen - stage Verzorging bezoek nierdialyse – palliatieve zorg Enkele leerlingen aan het woord: Op 6 november 2017 trokken we met de zorgkundigen naar het AZ Delta – campus Wilgenstraat om een bezoek te brengen aan de afdeling van de nierdialyse. Toen we aankwamen werden we ontvangen door een verpleegkundige die ons een woordje uitleg kon geven over de werking van de nierdialyse. We kregen een uitgebreide voorstelling over wat een nierdialyse nu precies inhoudt en wie er nood aan heeft. We leerden dat, als je niet stopt met roken of alcohol drinkt, of je jouw dieet niet strikt volgt, je geen recht hebt op nierdialyse. Toen kregen we een rondleiding in de afdeling zelf. We zagen dat er een tiental bedden naast elkaar stonden in een ruimte waar de dialyse wordt gegeven. Een patiënt wordt dan aangesloten op een dialysemachine die het bloed reinigt. De meeste patiënten gaan hiervoor drie keer per week vier uur naar het ziekenhuis. We konden ook eens praten met een aantal zorgkundigen die werken op die afdeling. Het was een leerrijk bezoek en we praten hier nog over in de les. Op 5 maart gingen we met onze klas zorgkundigen op bezoek bij de palliatieve zorg in Roeselare. De afdeling palliatieve zorgen bevindt zich in de Westlaan. Hier kunnen mensen terecht die ongeneeslijk ziek zijn en krijgen ze nog de laatste wensen die ze hebben. We kregen eerst een heleboel uitleg over hoe het in zijn werk gaat. Wat belangrijk is, is vooral het praten met de mensen en luisteren naar wat ze willen vertellen, kortom er voor hen zijn. Daarna mochten we eens een kamer gaan bezichtigen en ook de badkamer. De kamers zijn iets ‘huiselijker’ ingericht dan in een ziekenhuis, zodat de mensen toch nog een thuisgevoel kunnen ervaren. Ze hebben de muur in het rood geschilderd wat zorgt voor een warm gevoel. Het was een zeer aangenaam bezoek en we hebben er veel van bijgeleerd.

Reünie verzorging Ondertussen is de reünie van onze opleiding ‘verzorging’ traditie geworden. Eén keer per jaar komen de oud-leerlingen terug de sfeer opsnuiven van ons CLW. Er wordt veel bijgepraat, vele herinneringen worden met elkaar gedeeld maar er wordt vooral met een goed gevoel teruggekeken op de opleiding.

11


Kalender Gezonde voeding op school In het kader van ons gezondheidsbeleid streven wij naar gezonde voeding tijdens de pauzemomenten. Wij bieden enkel en alleen gezonde tussendoortjes en dranken aan. Zo kunnen onze leerlingen steevast genieten van een verse dagsoep, wat uiteraard heel welkom is met deze koude dagen. Wij beschikken eveneens over tal van gearomatiseerde waters. Ook met kleine of grote honger zijn, de leerlingen aan het juiste adres. Hongerige magen worden gestild, niet met een suikerwafel, maar met een belegd broodje of een gezond tussendoortje. Dit alles wordt dagelijks voorzien door de leerlingen voeding en verkoop.

Kalender schooljaar 2017 – 2018 26 - 30 maart 30 maart 2– 13 april 20 april 30 april - 1 mei 10 mei – 11 mei 18 mei 19 en 21 mei eind juni 21, 22, 25 en 26 juni 28 juni 29 juni

12

sportdag – bezinning - bedrijfsbezoek geen les in de namiddag paasvakantie oudercontacten op uitnodiging vrije dagen – feest van de arbeid Hemelvaart geen les in de namiddag Openschooldagen VTI en CLW eindeschooljaar-activiteiten (datum nog te bepalen) klassenraden = vrije dag voor de leerlingen oudercontacten + proclamatie geen les

Profile for CLW Roeselare

Tijdschrift eind 2de trimester 2017-2018  

Tijdschrift eind 2de trimester 2017-2018  

Advertisement