Page 1

INFORME DAS TENDENCIAS GLOBAIS DE ALIMENTACIÓN E BEBIDAS 2016


ÍNDICE INTRODUCCIÓN O PANORAMA MUNDIAL AS TENDENCIAS GLOBAIS DO 2016 A orixe coma valor

22

Baseado nunha historia real

15

Volvendo ás raíces

Natural é tendencia Proceso natural ECO é a nova realidade Artificial: inimigo nº1 Luz verde para froitas e verduras

A saúde segue sendo a primeira preocupación Efecto flexitariano Libre de para todos Máis aló dos atletas O interior é o que conta

Os novos drivers de consumo Comer cos ollos Da etiqueta limpa á clara Rico e con textura

Conforme os estilos de vida cambian e os mercados globais inflúen en como, por que e onde compramos e consumimos bens e servizos, o consumidor, sempre en evolución, intenta manterse ao día. Os medios de comunicación, a conectividade de masas e a tendencia natural á simplicidade inflúen nos hábitos alimentarios ao longo e ancho do planeta como nunca antes o fixera. Identificáronse e analizáronse un total de seis tendencias clave que influirán nos mercados globais de alimentación e bebidas en 2016, que influirán nos consumidores e ofrecerán oportunidades clave para fabricantes de alimentos e bebidas.

Pequenos caprichos

As categorías reinventadas Snack Attack Unha mirada fresca ao conxelado Poder das marcas brancas Un envase para cada persoa

O novo econsumidor Marketing para os Millennials

13

Suficiente bo para compartilo Conveniencia para os foodies Mesa para un

30


O PANORAMA MUNDIAL


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Novos lanzamentos No sector dos alimentos e bebidas, no 2015 foron detectados no mercado 241.180 novos produtos en todo o mundo. Top 15 das categorías con máis lanzamentos en 2015 Cereais Para o Almorzo Froita e Verdura

Categorías que maior incremento nas innovacións presentan entre 2014 - 2015

1,93%

Bebidas deportivas

0,27%

2,97%

Panadería

0,66%

Bebidas p. consumir

0,67%

3,60%

Guarnicións

0,88%

Guarnicións

4,05%

P. Procesados

1,27%

Sobremesas e xeados

4,05%

Produtos Lácteos

1,71%

Bebidas Alcohólicas

4,11%

Bebidas quentes

4,29%

Comidas e Pr. Principais

4,79%

Repostería de Chocolate

4,89%

Doces de Azucre

3,60%

Zumes de froitas

P. Procesados

Snacks

Auga

Snacks

7,34% 8,59%

Untables Doces

9,73%

10,13%

Zumes de froitas

11,04%

Panadería

6,42%

Refrescos carbonatados

8,38%

Salsas e Condimentos

5,16%

Outras bebidas

7,49%

Produtos Lácteos

4,49%

Cereais Para o Almarzo

11,24%

Edulcorantes

13,96%

21,42% Fonte: Mintel

Europa é a rexión que máis innovacións en alimentos e bebidas presenta no 2015, acumulando o 43% dos novos lanzamentos, seguido por Asia Pacífico, 29,8%; América Latina, 11,7%; América do Norte, 10,3%; e por último, Oriente Medio e África, 5,2%. Distribución dos novos lanzamentos en 2015, por categorías e por rexión Sopa

46,5%

Alimentación Infantil Refrescos carbonatados Outras bebidas

Froita e Verdura Doces de Azucre, lamberetadas e Goma de Mascar Zume de froitas

44,7%

34,8%

48,1%

Produtos Lácteos Snacks

Europa

Asia Pacífico

34,2%

54,5%

23,4%

52,4%

20,8%

38,9% 31,4% 38,3%

América Latina

33,6% 42,0% 34,0%

América do Norte

6,1%

13,5%

8,5%

6,6%

8,0% 4,7% 18,4%

10,5%

21,4%

45,8%

9,9%

11,0%

31,6%

50,9%

6,6%

11,8%

10,6%

30,7%

4,9% 6,6% 7,8%

9,6%

16,7%

12,4%

44,2%

Produtos Procesados de Pescado, Carne e ovos

Panadería

22,5%

54,2%

Comidas e Pratos Principais

15,1%

28,8%

41,9%

9,1%

14,9%

37,4%

42,6%

11,4%

15,8%

14,0%

26,5%

3,8%

6,3% 4,2%

8,5%

16,4%

23,3%

42,5%

Repostería de Chocolate

Salsas e Condimentos

22,3%

39,9%

Sobremesas e Xeados Bebidas quentes

11,0% 18,2%

45,7%

Bebidas Alcohólicas

14,3% 8,0%

24,3% 31,9%

Gornicións e Acompañamentos

6,5%

40,3%

29,2%

Untables Doces Cereais Para o almorzo

28,9%

41,3%

10,7% 5,6% 8,5%

4,4%

10,1% 4,0% 9,6% 9,9%

6,3% 7,2%

11,8% 2,7% 9,7% 4,0%

12,2%

9,1%

5,5%

12,5%

9,2%

5,7%

10,2%

12,6%

13,9%

3,8%

8,5% 5,3%

Oriente Medio e África Fonte: Mintel

4


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Posicionamentos No sector dos alimentos e bebidas, no 2015, os posicionamentos máis habituais son Apto para, que aparece no 33,1% dos novos lanzamentos, seguido de Natural (28%) e Ético & Ecolóxico (21,2%). Top 15 de afirmacións con máis lanzamentos en 2015 40.000 Sen aditivos/Conservantes

Lanzamentos en 2015

35.000

Envase sustentable

30.000

Baixo en/Sen Axentes alérxicos

25.000

Vexetariano

Sen Glute Medios Sociais

20.000

Kosher

Facilidade de Uso Orgánico/Biolóxico

15.000

10.000

Calidade Superior Produto Sustentable Apto para Microondas

Halal

Baixo en/Sen Azucre Baixo en/Sen Graxa

5.000

0 -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Crecemento entre 2014 - 2015, das 15 afirmacións con máis lanzamentos Fonte: Mintel

Analizando os lanzamentos no 2015, en comparación co 2014, os posicionamentos que máis medran son Ético & Ecolóxico (5,9%), Apto para (4,3%) e Natural (3,1%).

Top 20 das afirmacións que máis medran con respecto a 2014 Alto en Proteína Masculino Para Llevar Produto sostible Baixo en/Sen Azucre Baixo en/Sen Axentes Alérxicos Porcionabilidade Sen Glute Libre de OMG Orgánico/Biolóxico Ético - Humano Esterois/Estanoles Baixo en/Sen carbohidratos Ético - Animais Medios sociais Halal Sen pausterizar Sen Ingredientes Animais Vegano Funcional - Desenvolvemento de músculos

6,80% 7,16% 7,58% 8,05% 9,50% 9,76% 10,03% 11,34% 11,98% 13,62% 15,10% 15,36% 24,17% 25,21% 26,74% 27,14% 28,51% 40,92% 43,14% 67,58%

5


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

O mercado mundial dos alimentos e bebidas, no comercio polo miúdo O mercado polo miúdo de alimentos e bebidas a nivel mundial está liderado por China, que en termos de valor absoluto e o maior mercado do mundo, e a pesar da recente desaceleración da súa economía, o sector de alimentos e bebidas continúa a amosar unhas boas perspectivas de crecemento. En China o gasto por habitante aínda está moi lonxe do que amosan os países máis desenvoltos, como por exemplo, os Estados Unidos, pero esperase que este se vaia incrementando pouco a pouco a medida que o país aumenta a súa renda per cápita, o que terá o seu reflexo no maior gasto en alimentos e bebidas. A taxa de crecemento anual composta para o gasto por habitante espérase que se sitúe nun 8,88% entre 2015 e 2018. India e Indonesia son os dous países de entre os 15 con máis lanzamentos onde se esperan as maiores taxas de crecemento para o período entre 2015 e 2018. O valor de ambos mercados é relativamente pequeno en comparación coa súa poboación, o que ten reflexo no gasto per cápita, os dous máis baixos de entre os países analizados. Ao igual que para o valor de mercado, as taxas de crecemento para o gasto por habitante en alimentos e bebidas no comercio polo miúdo en India e Indonesia, son as maiores entre os 15 países. Os países de Europa amosan taxas de crecemento máis modestas, ao igual que Estados Unidos, Australia e Canadá, sendo unicamente Reino Unido e Xapón as dúas nacións das analizadas que presentan taxas esperadas de crecemento negativas entre 2015 e 2018.

Os 15 países con maior número de lanzamentos ao mercado de alimentos e bebidas no 2015

Gasto per cápita en 2015, euros/habitante

Reino Unido

Estados Unidos

1600

Australia Canadá

1400

1200 Francia 1000

Alemaña Xapón

Italia

800

España 600

Polonia

México China

400

Brasil

200 Indonesia 0 -3%

2%

7%

12%

India 17%

22%

-200 Taxa de crecemento anual composta (CAGR) 2015 - 2018, valor do mercado polo miúdo Fonte: Mintel

6


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Evolución do mercado mundial dos alimentos e bebidas, no comercio polo miúdo Analizando os seis principais mercados polo miúdo de alimentos e bebidas, segundo o valor, pode observarse como China vense consolidando como o principal mercado mundial, esperándose segundo as previsión de Mintel, que amplíe a súa diferenza co segundo mercado, Estados Unidos, para os próximos anos. O resto de mercados tamén presentan boas perspectivas de crecemento, amosando mellores cifras para o 2017, que as que amosaban no 2012, excepto Xapón. Evolución do valor dos seis primeiros mercados polo miúdo de alimentos e bebidas 214,2

176,3

100 = 338.833 millóns de €

140,1

100 = 391.152 millóns de € 112,3

100 = 164.668 millóns de € 100 = 87.288 millóns de €

223,5

126,4

101,8 100,0

100 = 100.210 millóns de € 100 = 83.429 millóns de €

2012

99,8

94,8

95,6

79,6

74,0

2013 EEUU

2014 Xapón

133,4

130,8

119,7 106,0 99,0

103,9 102,3

97,9 96,6

China

126,2

120,9 110,5

108,9 108,4

107,6

86,5

82,0

80,6

2015

2016

Reino Unido

Brasil

2017 Alemaña Fonte: Mintel

Analizando o valor de mercado das seis principais categorías de alimentos e bebidas a nivel mundial, segundo os datos de 2014, pode observarse como os snacks e os produtos procesados de pescado son os que presentan unhas maiores perspectivas de crecemento cara o 2017. Evolución do valor das seis maiores categorías, en 2014, de alimentos e bebidas

160,2

158,8 155,2 100 = 192.123 millóns de €

138,6 134,1

100 = 156.840 millóns de € 100 = 92.844 millóns de € 100 = 95.973 millóns de €

103,6 101,7

100 = 101.481 millóns de € 100 = 80.255 millóns de €

100,0

2012

99,4 99,1 97,4 96,4 2013

110,2 107,9 102,3

134,7

132,3

131,8

126,2

124,9

119,9 117,4

113,8 109,9

100,8 98,4 96,1 2014

Cervexa Snacks Bebidas gaseosas sen alcohol Fonte: Mintel

120,6 118,8

135,0

159,8

2015

2016

2017

Cárnicos Procesados Leite Produtos procesados de pescado

7


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Principais mercados de alimentos e bebidas Para rematar coa análise, preséntase a continuación, para cada un dos principais mercados, cales son as cinco categorías que maior taxa de crecemento composto entre 2015 - 2018, amosan, en termos de valor.

Canadá Reino Unido Café Iogur

Auga en botella

Cárnicos procesados

Bebidas enerxizantes

Viño e espumosos

Vitaminas e minerais

Untables doces

Bebidas Espirituosas

USA Bebidas enerxizantes

Francia

Café Alimentos para bebés

Bebidas enerxizantes

Iogur

Cervexa

Aperitivos

Aperitivos

México

Produtos de panadería Azucre e edulcorantes

Bebidas deportivas

Viño e espumosos Zume Bebidas enerxizantes Confites de chocolate

Brasil Auga en botella Xeado Snacks en barriñas Iogur Cervexa

Chile Cervexa Snacks de barriñas Carne procesada Confites de chocolate Leite

8


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Rusia Bebidas Espirituosas Untables doces Leite

Alemaña

Alimentos para bebés Postres

Bebidas enerxizantes Alimentos para bebes Aperitivos Bebidas deportivas Leite

China Queixo Bebidas deportivas Té e Infusións Produtos de panadería

Xapón

Comidas preparadas

Cereais de almorzo Aceites comestibles Iogur Fideos instantáneos

India

Cárnicos procesados Queixo Bebidas deportivas Té Produtos de panadaría Pratos preparados

Sudáfrica Peixe procesado Galletiñas (Doces e Salgadas) Panadaría doce Sobremesas Bebidas Espirituosas

Australia Alimentos para bebés

Panadaría doce Vitaminas e minerais Ready Meals (inc pizza) Aperitivos

9


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

AS TENDENCIAS GLOBAIS DO 2016


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

1. A ORIXE COMA VALOR Baseado nunha historia real Food Telling da resposta a unha demanda de información transparente, atractiva e próxima mediante a incorporación ou asociación de mensaxes e historias aos produtos alimentarios. Esta mensaxe aporta un valor engadido inconfundible a produtos, marcas e fabricantes. Os consumidores decántanse máis polos alimentos artesanais, aqueles que contan unha historia e se elaboraron con materias primas de calidade con certificación de orixe. A procura de alimentos que se afasten do industrial e conten unha historia, será unha constante.

Creación como vínculo afectivo O mundo evoluciona, e xunto a el, un consumidor cada vez máis informado e máis esixente, que non só busca satisfacer as súas necesidades máis básicas e fisiolóxicas, senón que busca establecer vínculos emocionais. O consumidor actual non consome produtos, consome percepcións, soños, ilusións, promesas... O food telling conecta e achega ao consumidor aos alimentos que consome, dotando á vez de maior identidade e autenticidade aos propios alimentos.

No Reino Unido atópase a Granxa Fiddler, produtores de patacas fritidas, os cales cultivan eles mesmos as propias materias primas. É unha marca próxima ao consumidor, que ademais de incluír a historia da familia na páxina web, inclúe todas as características referidas aos sabores das patacas.

“Aquí na Granxa Fiddler enorgullécenos facer Lancashire Crisps orixinais empregando patacas cultivadas na nosa granxa familiar, cociñadas á man na nosa propia cociña e melloradas con sabores tradicionais de Lancashire, rexión famosa polo seu patrimonio alimentario”

11


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Volvendo ás raíces Os grans tradicionais permítelles aos consumidores volver a conectar co pasado e evitar ingredientes máis modernos que estean procesados. A súa longa historia de emprego establece un grao de confianza entre os consumidores e as súas historias pasadas creando unha oferta atractiva. Atópanse no camiño de nutrición natural, moitos deles coñecidos como superalimentos polos seus beneficios nutricionais. Algunhas das vantaxes que aportan son os elevados niveis de proteínas vexetais, maior contido en fibra, sendo rico en vitaminas e minerais, así como ácidos graxos Omega 3. Ademais moitos deles están libres de glute de forma natural.

Os cereais do almorzo, pans e barriñas de cereais son os lanzamentos dominantes de grans tradicionais. Sen embargo, o éxito dos grans nestas categorías está animando a outros produtos a experimentar con eles. As innovacións estendéronse a pratos e comidas preparadas, alimentos infantís e produtos de repostaría, así como produtos lácteos, incluíndo iogures e bebidas lácteas.

118% Incremento da Chia nos novos lanzamentos dende o 2013

63% Incremento da Quinoa nos novos lanzamentos dende o 2013

Grans máis innovadores

Hungría: Eat Real. Patacas chips de Quinoa, sen glute, trigo, colorantes artificiais, conservantes e OMG e MSG.

Alemaña: Mega Chia. Bebida de coco con semillas de Chia. Contén ácidos graxos omega 3 e é unha gran fonte de fibra e minerais.

Singapour: Sunshine. Pan realizado 100% con grao natural. Rico en fibra e alto en vitamina B1, B2, B3, ferro e calcio.

As categorías a base de cereais, incluídos

12


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

2. NATURAL É TENDENCIA Proceso natural A industria de alimentos mantén a súa procura constante de aplicacións innovadoras que permiten facer cousas imposibles de conseguir no pasado e, a través do uso de técnicas emerxentes, poñer no mercado produtos máis naturais, frescos, e seguros, en definitiva, propostas de maior valor. O consumidor de hoxe en día esixe unha maior calidade sensorial e nutricional nos produtos, á vez que libre de aditivos e conservantes. Esta demanda é a responsable do desenvolvemento dos procesos non térmicos de alimentos.

O procesado por alta presión é un proceso natural, respectuoso co medio ambiente e que permite preservar ao máximo os ingredientes e características do produto fresco. Representa unha alternativa real aos tratamentos tradicionais térmicos e/ou químicos. Os tratamentos térmicos empregados tradicionalmente na industria dos alimentos para a conservación dos produtos, provocan certos efectos non desexados como a destrución das vitaminas ou o cambio de sabor. Isto evítase empregando a tecnoloxía HPP.

Tecnoloxía HPP Prodúcese un crecemento en aplicacións de HPP (High Pressure Processing) en novos refrescos.

Posto que moitos dos consumidores non están familiarizados con este proceso, os fabricantes transmiten a información no envase para diferencialo doutros produtos e explicar así os beneficios que ten o HPP.

750% Increméntaronse os lanzamentos de refrescos co claim HPP dende 2011

“Na granxa familiar McCormack encántannos as nosas froitas e verduras. Os nosos xugos elabóranse empregando un proceso especial que conserva toda a calidade nutricional das froitas e verduras para asegurarnos de que esteades fortes e saudables. Utilizando un proceso chamado HPP, conservamos todas as vitaminas e minerais das froitas e verduras, permitindo preservar os produtos sen ingredientes artificiais engadidos”.

Irlanda: McCormack Family. Zumes a base de xugo de cenoria, remolacha, col, etc. Elaborado a partir do proceso HPP, libre de glute e azucre. Apto para veganos.

13


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Eco é a nova realidade

A preocupación polo cambio climático, o desperdicio de alimentos e outras cuestións, impulsarán ao sector dos alimentos ecolóxicas, a sustentabilidade converterase nun factor importante á hora de desenvolver novos alimentos e bebidas. Estes produtos serán considerados como un ben común en favor do planeta e dos consumidores. Por outro lado, cómpre destacar que durante os últimos anos, e especialmente no último ano, estanse a levar a cabo novas iniciativas que buscar converter o desperdicio alimentario en produtos de valor comercial.

Presión gubernamental A FAO e Messe Düsseldorf poñen en marcha a iniciativa mundial SAVE FOOD sobre a perda e o desperdicio de alimentos. A iniciativa promove un diálogo esperanzador entre a industria, a investigación, a política e a sociedade civil sobre este tema. Outros dos obxectivos é aumentar a sensibilización pública sobre o impacto do desperdicio de alimentos.

Os consumidores están cada vez máis expostos á idea de que o produto non utilizado ou desperdicio pode ser un problema medioambiental maior que o dos residuos dos envases, polo que se debe concienciar ás novas xeracións.

Iniciativa global FAO para a redución das perdidas e desperdicios alimentarios

1 Algunhas

das medidas...

14

Dosificación. Os paquetes de doses axudan a empregar a cantidade correcta.

2

Protección. Con tal alto porcentaxe de residuos de envases é necesario estender ao máximo a vida útil dos produtos.

3

Ata a última gota. Deseño de envases que permitan aproveitar completamente o produto.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Artificial: O inimigo nº1 O consumidor demanda produtos naturais e menos procesados, forzando ás empresas a eliminar os ingredientes artificiais. Os produtos que aínda contan con este tipo de ingredientes teranse que enfrontar ao exame do consumidor que busca formulacións máis naturais con ingredientes recoñecibles.

Co respaldo científico ou non, os consumidores teñen inquietudes sobre algúns dos aditivos que se atopan nos produtos aínda que os mesmos estean aprobados para o uso en alimentos. Os ingredientes que máis preocupan aos consumidores son os colorantes artificiais, preservantes e edulcorantes artificiais.

Os fabricantes Con Europa á cabeza, outras rexións están substituíndo os seus ingredientes por colorantes naturais. Isto vese reforzado por grandes multinacionais que continúan reformulando produtos, intercambiando os colorantes artificiais por alternativas naturais.

Lanzamentos de alimentos e bebidas con colorantes naturais, durante 2013 – Maio 2015. Fonte: Mintel

Cúrcuma

Carmín Vermello remolacha

Achiote

Amarelo de gardenia Monascus vermella

En moitos casos xa non é suficiente que un colorante sexa natural, as empresas buscan colorantes alimentarios nos propios alimentos. O uso de froitas e extractos vexetais como ingredientes colorantes, en particular en Europa, está crecendo. Os colorantes alimentarios están máis en liña co que os consumidores entenden por natural, onde en Europa considéranos ingredientes en lugar de aditivos e non levan unha clasificación E.

Caramelo IV

Caramelo III

Carbonato de calcio

Oleorresina Paprika

15


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Luz verde para froitas e verduras En moitos lanzamentos de produtos atopamos froitas e vexetais reais, xa que o consumidor percibe estes produtos como máis saudables cando conteñen este tipo de ingredientes. As froitas e os vexetais poden contribuír ao carácter de indulxencia permitida do produto.

Ademais, moitos consumidores teñen dificultades para satisfacer as súas necesidades diarias de froitas e verduras. Por iso, para satisfacer as necesidades de consumo, os fabricantes están introducíndoos como ingredientes nos alimentos elaborados.

27% Das bebidas de zume lanzadas no oeste de Europa empregan vexetais como ingredientes (primeiro semestre de 2015)

Vexetais en iogures

Estados Unidos: Blue Hill Know Thy Farmer. Iogur elaborado a partir de concentrado de cenoura.

Bélxica: Danone Activia Fruits. Iogur con sabor a ruibarbo. Contén Bifius ActiRegularis.

Irán: Haraz. Iogur con vexetais en anacos (cenoria, pataca, chícharos, coles de bruxelas, pemento, etc.).

Col rizada

Pequenos xogadores, grandes ideas As pequenas empresas abordan nichos de mercado con historias persoais e produtos innovadores.

Suecia: Inspiral. Crocantes chips de folla de col rizada recubertas de cacao e canela.

Alemaña: Rawganic Revolution. Xugo orgánico natural elaborado con mazás, apio, cogombro, col rizada, espinacas, limón e menta.

A súper folla de col rizada está en auxe nas pequenas empresas. Pola súa imaxe como súper vexetal, a col rizada é a tendencia nos últimos anos. Pequenas marcas estiveron lanzando patacas chips de col así como zumes.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

3. A SAÚDE SEGUE SENDO A PRINCIPAL PREOCUPACIÓN Efecto flexitariano O flexitarianismo é un termo que se refire a aquelas persoas que basean a súa alimentación nunha dieta vexetariana, pero que de xeito ocasional, por diversas razóns consumen algún produto de orixe animal. O feito de que este consumo non sexa regular nin habitual, dentro dunha dieta principalmente vexetariana é o que define a un flexitariano: non o que come, senón a frecuencia coa que o toma.

Actitude do consumidor A percepción de saudable xoga un papel vital para o consumo de alternativas para a carne. Un terzo dos consumidores estadounidenses mercan alternativas á carne porque cren que son máis saudables. Ademais, a un 13% dos consumidores gústalles ter un día sen carne.

Oportunidades Dado que os consumidores están a comezar a empregar alternativas á carne por razóns éticas e de saúde, os fabricantes están empezando a centrar a innovación no sabor, textura e novas gamas de produtos para promover as vendas. Isto é especialmente importante debido a que dous quintos dos consumidores británicos consideran que os substitutos carecen de sabor. Outra preocupación está relacionada con que máis dun terzo dos consumidores británicos afirman que non saben como cociñar estes substitutos nin saben de que están feitos.

En Gran Bretaña, dous quintos dos consumidores mercan alimentos sen carne, unha porcentaxe maior que a de consumidores que afirman ser vexetarianos (6%).

260% Incremento dos lanzamentos de substitutos de carne no oeste de Europa entre o 2011 e o primeiro semestre de 2015

Substitutos da carne

Canádá: Gardein. Asado de arándano e arroz salvaxe recheo con salsa.

Estados Unidos: Beyond Meat. Carne picada feita con proteínas vexetais 100%.

Reino Unido: Tesco Meat Free. Base de remolacha, cenoria e trigo bulgur.

17


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Libre de para todos Graxas boas, carbohidratos bos

Aceite de coco

O estereotipo negativo dos consumidores fronte a todo o que teña contido en graxas está empezando a desaparecer. O coñecemento de moitas fontes de graxas boas e malas está a introducir un novo paradigma no que o contido en graxa non é a primeira nin a consideración, nin barreira, na busca de produtos saudables. Coa preocupación pola obesidade, existe un interese crecente polas graxas e aceites naturais e insaturados como o Omega 3. As graxas boas están de volta e tamén as noces e manteigas, que naturalmente son ricas en graxas. No mesmo sentido, espérase un maior crecemento do desenvolvemento de produtos sen azucre, con novos ingredientes doces naturais como o aceite de coco. A última tendencia é a afirmación de baixo en carbohidratos simples, como a fructosa.

Lácteos alternativos

Reino Unido: Nom. Flocos de millo integral elaboradas con aceite de coco, sen azucre.

Estados Unidos: Hail Merry Miracle Tart. Torta de limón elaborada con aceite de coco e graxas vexetais.

Cero alerxias Libre de é o claim máis atractivo para aqueles consumidores de produtos alimentarios sen alérxenos. A porcentaxe de cereais lanzados co claim sen glute na categoría de cereais foron de 1:15 no primeiro semestre do 2011 e 1:5 no primeiro semestre do 2015. Finlandia: Milky Coco. Leite de coco.

Suecia: Lantmännen GoGreen NutDrink Smoothie. Smoothie de amorodo e plátano con agave.

+20% dos cereais lanzados afirman ser sen glute

US: Yoplait Lactose Free Asparteme Gluten Free Yogurt: Amorodo. 99% sen graxa.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Máis aló dos atletas O crecente fomento de programas deportivos que animan aos consumidores a manterse máis activos mostra unha necesidade de alimentos e bebidas que axudan aos consumidores a familiarizarse coa nutrición deportiva, incluíndo enerxía e proteína. Isto crea unha oportunidade para novas gamas de produtos.

O boom proteico

A proteína está pasando dos nichos ao mainstream empregando as afirmacións de “saciedade” ou “enerxía para todos os días”. Dende o lado da oferta, as fontes de proteína están en auxe, coas proteínas procedentes da leite crecendo de xeito importante. As proteínas dos chícharos están mostrando un gran potencial de cara ao futuro e as proteínas procedentes de insectos son o último hype.

Dende aquí a presentación de produtos proteicos estase convertendo na corrente principal, en moitas categorías.

Reino Unido. Pescada con limón e pementa de Healthy Choice. Prato preparado con elevado contido en proteína.

Estados Unidos. Batido de chocolate de Core Power. Batido con alto contido proteico.

Bélxica. Insecta. Hamburguesa. Con proteína de insectos.

O interior é o que conta Os consumidores estanse a dar de conta de que as dietas poden conectar coa forma na que un se ve e se sinte. Isto pon en énfase aqueles produtos que están formulados para mellorar a aparencia física das persoas así como o seu benestar, creando un mercado de produtos mellorados incorporando dende coláxeno ata probióticos.

Están interesados na aprendizaxe das funcións específicas dos alimentos, así como vitaminas e minerais, para axudarlles a crear os seus propios plans persoais. Embelecerse a través dunha dieta foi ata agora unha práctica común en Asia, pero acaba de estenderse ao Oeste.

Coláxeno e probióticos

Brasil: Beauty Yogurt by Vigor. Iogur desnatado con Chia e noces de Brasil, xugo de froitas, coláxeno e edulcorado con stevia.

Estados Unidos: Morning Sunshine Kitchen Pro2Bites. Galletas elaboradas con copos integrais de avena, pebidas de chocolate, améndoas e semillas de chia, con probióticos e prebióticos engadidos.

19


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

4. OS NOVOS DRIVERS DE CONSUMO Comer cos ollos O sabor estivo a ser durante moito tempo a principal innovación en produtos pero a sociedade cada vez máis centrada no visual e nas redes sociais pide innovación na que o aspecto xogue un papel fundamental. A aparencia estética convértese moitas veces nunha guía de elección, nun mercado cada vez máis saturado de produtos, a cor, a textura ou outros detalles visuais poden axudar ao consumidor a decantarse por un ou outro produto. Por outro lado, as nosas vidas están cada vez máis ocupadas e case non temos tempo para relaxarnos. Isto fai que moitos consumidores busquen un equilibrio entre traballar como un adulto e xogar como un neno. As cores brillantes e as formas divertidas poden axudar a facer a experiencia máis emocionante.

20

Alemaña: RUF. Preparados de biscoito de cores e formas novidosas e divertidas.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Da etiqueta limpa á clara

Os consumidores queren saber de onde veñen os ingredientes e entender que conteñen os produtos que comen. A comunicación clara e a etiquetaxe transparente será a chave para manter ou recuperar a confianza do consumidor. As etiquetas limpas coma natural son tendencia dende hai uns anos. Sen embargo, a crecente preocupación sobre a falta dunha definición para natural, da lugar a unha necesidade de máis claridade e detalles específicos, e por tanto, a unha etiquetaxe clara ademais de etiquetaxe limpa. Os consumidores, distribuidores, a industria e os reguladores están impulsando unha maior transparencia na etiquetaxe. A etiquetaxe limpa/clara é unha corrente xeral e representa unha transición fundamental na industria.

Reino Unido: Daylesford. O envase deste produto é simple e limpo, o que crea unha asociación con ingredientes naturais. Ademais ten unha ventá que mostra o produto.

Estados Unidos: 0 Organics. Envase con información clara co fin de mellorar a mala imaxe que teñen as verduras envasadas.

21


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Novas texturas e sabores A textura é un motor de percepción do sabor nos alimentos e bebidas e é o foco de moitas das innovacións. As marcas están a combinar de xeito creativo texturas, como por exemplo inclusións crocantes, brandas ou extra-crocantes. Ademais, moitas marcas están a describir a textura ou incluíndo un claim de textura no propio nome do produto. 5,3% 4,2% 3,5%

2,8%

4,0% 3,4%

2,5%

2,4%

Alemaña: Schwartau Frucht Nuss. Marmelada de froitas anacos de avelá.

Mit con

3,2%

1,6%

2011- 1ºSEM

2015-1º SEM

Porcentaxe de lanzamentos con claim textura no envase.

Irlanda: Walkers. Mestura de catro tipos de snacks con texturas diferentes.

Fonte: Innova Inmarket Insights.

Sabores para novas experiencias

Noruega: Saitaku. con sabor a wasabi.

Cacahuetes

Os consumidores viaxeiros e aventureiros esperan produtos máis auténticos e orixinais. Buscan produtos máis específicos procedentes de todas as partes do mundo. O seu padal curioso está aberto a novas experiencias en canto a sabores, como por exemplo combinar sabores que non son complementarios nun único bocado. Os sabores asiáticos son moi populares en Europa e Estados Unidos cunha variedade de gustos que inclúen o picante, o amargo e o doce. Esta tendencia está a medrar debido a que os consumidores son capaces de diferenciar as distintas etnias da rexión, como son os sabores de Vietnam, Corea ou Indonesia.

Suecia: Findus World Selection. Wok vietnamita con brotes de bambú e tirabeques.

22


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Pequenos caprichos Claim natural

Para algunhas categorías, como as sobremesas ou o chocolate, non hai ningún argumento válido para asumir un posicionamento en saúde. Pero a preocupación dos consumidores pola saúde fai que traten de xustificar o consumir un produto puramente por pracer. Un exemplo clásico de escusa pode ser o contido de ingredientes naturais. Por exemplo, en Europa, na categoría de tortas, pasteis e doces destacan os novos lanzamentos con ingredientes naturais, o 23% dos lanzamentos entre setembro de 2014 e agosto de 2015 conteñen o claim natural, en comparación co 13% a nivel mundial. Ademais, segundo Mintel, o 23% dos consumidores británicos que comeron ou mercaron tortas estarían máis interesados en mercar tortas feitas con azucres alternativos.

Reino Unido: Raw Chocolate Co. Chocolate negro orgánico con baias de goji que aporta vitaminas, antioxidantes e minerais.

Porcentaxe de lanzamentos de sobremesas e xeados con claim en saúde en Europa.

29%

25%

13% 15%

2012

2013

2014

Outro exemplo pódese ver na categoría de sobremesas e é que a imaxe negativa en canto a saúde está a ser a maior barreira de consumo no mercado europeo. Por exemplo, o 30% dos alemáns declararon que comen menos sobremesas debido a que non se adaptan ao estilo de vida saudable. Sen embargo estanse a levar importantes innovacións nos últimos meses co fin de mellorar a aparencia saudable da categoría.

2015 Fonte: Mintel

Claim saúde

Alemaña: Koupe. Xeado de amorodo, banana, vainilla e chocolate alto en proteína e fibra.

Polonia: Cémoi Nature. Gominolas con polpa de froitas e sabores naturais, enriquecido con vitaminas e sen graxa.

23


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

5. AS CATEGORÍAS REINVENTADAS Snack attack

Os alimentos saudables rápidos están a substituír ás comidas tradicionais debido a que os estilos de vida dos consumidores son cada vez máis esixentes. Cada vez máis snacks están dirixidos a momentos específicos de consumo, con diferentes influencias na demanda nos diferentes momentos do día. Nutrición, conveniencia e portabilidade son clave xa que necesitan encher, satisfacer e permitir pasar o día, ademais de ser capaz de viaxar co consumidor. As necesidades nutricionais para tales aperitivos difiren de acordo cos momentos específicos de consumo e relacionados coa hora do día.

Claim saúde

República Checa: Cerea New Bar. Barriña de cereais e iogur con brocoli e chícharos, chocolate e pemento, remolacha e uva.

24

No caso dos snacks, os consumidores están a buscar opcións saudables. En Gran Bretaña preto dun terzo dos consumidores consideran que os ingredientes saudables son un factor importante na súa elección, chegando ao 65% nos Estados Unidos. Innovación en sabores Asia estase a converter nunha influencia clave nos mercados occidentais, e na categoría de snacks podemos ver formatos e sabores asiáticos, especialmente os picantes, que triúnfan en Europa, Norteamérica e América Latina. Esta tendencia pode explotarse innovando tamén en torno a ingredientes, engadindo nos snacks tradicionais arroz ou sésamo superfroitas asiáticas.

Novos sabores

España: Go-Tan. Bali. Chips de yuca sazonados con especias de Indonesia. Krupuk. Chips de pan de gamba.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Unha mirada fresca ao conxelado Co fin de competir coa aparencia saudable dos produtos frescos e a conveniencia dos produtos en conserva, as accións de marketing en relación aos alimentos conxelados como os vexetais ou o pescado estanse centrando na súa frescura, facendo fincapé no contido nutricional superior estes produtos. Por exemplo, en Estados Unidos levouse a cabo a iniciativa Frozen. How Fresh Stays Fresh na que os principais fabricantes de conxelados se uniron co obxectivo de recordar aos consumidores que a conxelación simplemente fai unha pausa aos alimentos recen recollidos ou recen forneados gardando o seu frescor, sabor e nutrientes. Packaged Facts estima un incremento das vendas desta categoría de produtos baseada na habilidade dos fabricantes para axustarse á cambiante demanda con consumidores pedindo máis variedade, alimentos máis saudables e mellores prezos. O segmento dos conxelados xa está a ser testemuña de novos lanzamentos en categorías como sopas, froitas, bebidas, salsas, pasteis e herbas.

Novas variedades

Polonia: Iglotex. Sopa picante ao estilo húngaro conxelada.

Estados Unidos: Dole. Froitos de baia recollidos, lavados e rapidamente conxelados para gardar o seu sabor e nutrintes.

Reino Unido: Tesco. Cilantro cortado conxelado ideal para sopas, salsas e ensaladas.

25


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

O poder das marcas brancas As marcas brancas están para quedarse e incluso para seguir crecendo. As marcas brancas pódense atopar incluso en categorías onde a lealdade é alta como é o caso dos chocolates e o coidado persoal. Isto indica que a calidade das marcas brancas non só está mellorando, senón que a percepción tamén está a aumentar.

Porcentaxe de lanzamentos das 10 principais marcas brancas no 2015. Fonte: Mintel. 0,40% 0,39%

0,22% 0,22% 0,20%

0,18%

0,16% 0,15% 0,15% 0,14%

Estas marcas están a centrar os seus esforzos no lanzamento de comidas e ingredientes premium así como en ofrecer opcións máis saudables. No 2015, o 24,6% dos novos lanzamentos mundiais foron de marca branca, un 7,5% máis que en 2014.

Premium

Reino Unido: Deluxe. Perna de alce de Estonia criados ao aire libre aportándolle á carne unha calidade superior.

Bio natural

Francia: Carrefour Bio. Salmón afumado. Os peixes foron alimentados cunha dieta libre de OGM e criados respectando o ciclo natural.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Un envase para cada persoa Novos materiais tecnoloxías

e

A aplicación de novas tecnoloxías nos envases seguirá sendo un punto crítico nas marcas no que queda de ano e tamén no 2016.

novas

Espérase que o papel e o cartón vexan un gran crecemento nos próximos anos, segundo a axencia de investigación Smithers Pira. Baseándose nas tendencias actuais, o sector experimentará un crecemento anual de un 6% ata 2017.

Sinxelo e lixeiro O sector do packaging está depositando cada vez máis esforzos en reducir o peso dos seus envases, todo co fin de reducir a contaminación e custos na cadea de subministro. A durabilidade do envase, a capacidade para protexer o produto, a facilidade de apertura e a experiencia que se lle pode aportar ao cliente a través do deseño do envase son outros factores clave a parte da propia lixeireza deste.

As empresas seguirán centrando a súa atención en envases biodegradables, realizados con materiais reciclados e reciclables. Os bioplásticos empezarán a incorporarse pouco a pouco.

Predición da produción de bioplásticos en kTon.

Incrementaranse o BIO-PET, como bioplástico non biodegradable, e o PLA, como degradable.

5.605

2.553 1011

1.028

1.177

1.177

921 571

610

643

759

862

1.060

1.126

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Biodegradable

Biobase/non biodegradable Fonte: Mintel

Transparencia

Rémy Martin Fine Champagne Cognac Club con tecnoloxía NFC (Near Field Communication) que permite aos consumidores acceso instantáneo a contido personalizado a través da tapa.

Ter transparencia na cadea de subministro é unha área crítica que toda empresa debería priorizar. Unha das mellores maneiras de facelo é mellorando a trazabilidade dos envases en toda a cadea de subministro. Pódese amosar aos consumidores como funciona a cadea de subministro e como se están aplicando novas tecnoloxías ao proceso. Pódese ademais incluír varias etiquetas ao envase para indicar por exemplo os materiais, enlace as redes sociais e páxina web ou como reciclar os materiais dos que están compostos os envases.

27


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

6. O NOVO ECONSUMIDOR Marketing para os millenials

28

A chamada xeración millennial, en xeral con idades entre 15 e 35 anos, representa un terzo da poboación. Están ben informados, queren probar cousas novas e son en xeral menos leais ás marcas que os consumidores con máis idade.

Prosumidor máis que consumidor

Crear un mundo mellor

Consumidores sociais

Os millennials tratan de integrar no seu día a día as causas que defenden, como por exemplo, mercando produtos sostibles ou de prezo xusto ou uníndose a grandes movementos que teñan como obxectivo resolver os problemas ambientais e sociais. Ademais esixen que, como eles, as empresas defendan os valores de transparencia, sustentabilidade e compromiso social.

Os millennials mantéñense constantemente conectados, relacionándose cos seus semellantes, compartindo información e observando o que outros están facendo, escoitando ou mercando. Antes mercar un produto buscan opinións fiándose máis das opinións de seus amigos que as das propias marcas. Tamén adoitan compartir as súas experiencias coas empresas e os servizos.

Os millennials non só son consumidores, senón que tamén son xeradores de ideas. Gústalles interactuar coas marcas, comunicarse e incluso, co-crear e participar na cadea de valor das empresas.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Suficiente bo para compartilo O auxe dos alimentos nos medios de comunicación está a espertar un novo interese na cociña, principalmente a efectos de compartir a nosas propias creacións nas redes sociais.

As redes sociais poden amosar datos moi valiosos ás empresas de alimentación, así como servir de escaparate para promocionar restaurantes, marcas, eventos ou alimentos entre un público máis receptivo.

O boom da cociña está dando lugar á creación de moitas aplicacións dirixidas a estes afeccionados, a maioría baseadas no acto convertido en cotiá de facer fotos aos pratos co móbil.

#2 Posición que a categoría Food&Drink ocupa en Pinterest

39% Dos británicos que comeron nun restaurante postearon nas redes sociais sobre a súa experiencia

#foodporn É un dos hashtags máis populares nas redes sociais

.

.

29


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Conveniencia para os foodies O continuo interese por cociñar na casa está a ser impulsado por programas de cociña na televisión e polos blogs de amantes da cociña. A cociña vese como algo de moda, divertido e social, así como saudable e rendibles. Está a impulsar a demanda dunha maior variedade de produtos frescos, ingredientes para cociñar dende cero e un uso máis amplo de suxestións de receitas polos fabricantes e distribuidores. Ademais, os medios están a elevar a fama dos chefs profesionais dando lugar a un mercado de produtos para satisfacer aos aspirantes a chefs nas súas casas.

España: Home Chef. Esta nova gama de ingredientes está enfocada principalmente a chefs non profesionais, que queiran introducirse na cociña molecular a un baixo custo

29% Os británicos usuarios de internet cociñan dende cero na casa máis no 2014 que no 2013

39% 51% Dos polacos usuarios de internet están dispostos a probar receitas máis emocionantes

.

30

Dos alemáns usuario de internet din que son atrevidos nos seus hábitos de cociña

.


clúster alimentario de galicia – Tendencias en Alimentación 2016

Mesa para un

1 de cada 4 fogares en España son unifamiliares

O cambio demográfico que se está a producir nas economías desenvolvidas no que respecta á redución do tamaño dos fogares, está a fomentar a demanda de bens de consumo con formatos de envases e porcións máis pequenas.

Un estudo realizado por Takashi Milk Products en Xapón amosou que máis da metade dos seus consumidores non empregaban de todo o formato de 200 ml, o que os levou a introducir un formato de 100 ml no mercado.

A necesidade destes formatos máis pequenos é maior nas áreas onde a vida útil no refrixerador é máis curta, como por exemplo no caso dos lácteos ou salsas.

Outras empresas tamén están a optar por formatos multipack con porcións individuais. Este tipo de formato é empregado principalmente para salsas onde a vida útil é menor unha vez aberto.

Para unha persoa

Alemaña: Oneglass Wine. Bolsa individual de viño co contido ideal para unha copa de viño.

Italia: Findus Buoni al Vapore. Bolsa de verduras coa cantidade ideal para unha persoa.

31


CLUSTER ALIMENTARIO DE GALICIA

Transforma visións e plans en accións, para desenvolver novas ideas, coa sofisticación de estratexias empresariais e creando solucións para abordar a mellora da posición competitiva dos seus asociados

CONSUMER Sistema de análise do comportamento do consumidor e as tendencias do consumo relacionados cos produtos e que afectan á toma de decisión de compra

MARKET INSIGHTS: SISTEMA DE VIXILANCIA COMPETITIVA

Sistema de vixilancia competitiva que busca identificar elementos do entorno que poden influír no desenvolvemento do mercado coa finalidade de facilitar a toma de decisións estratéxicas

GLOBAL

Máis información en: info@clusaga.org www.clusteralimentariodegalicia.org Cluster Alimentario de Galicia Edificio FEUGA ofc. 21 – Campus Vida 15705 Santiago de Compostela

INSIGHTS: TENDENCIAS

DE CONSUMO

Informe das tendencias globais de alimentación e bebidas 2016  
Informe das tendencias globais de alimentación e bebidas 2016  
Advertisement