Page 1


BINE AI VENIT ÎN CLUJ! / WELCOME TO CLUJ! Ai ajuns în Orașul Comoară al Transilvaniei - orașul care își primește musafirii cu brațele deschise! Dinamism, istorie și cultură, progres, viață studențească, evenimente, locuri deosebite și oameni interesanți – Cluj-Napoca te așteaptă să-i descoperi comorile ascunse.

You’ve arrived in Transylvania’s Treasure City – the city that welcomes its guests with arms wide open! Dynamism, history and culture, progress, student life, events, special places and interesting people – Cluj-Napoca awaits you to discover its hidden treasures.

Considerat a fi unul dintre orașele artistice ale viitorului, Cluj-Napoca a fost apreciat în rândul unor publicații internaționale și ca fiind una dintre cele 10 comori ascunse ale Europei sau ca unul dintre cele mai cochete orașe din Europa de Est demne de vizitat de către turiști. De altfel, tocmai ai ajuns în „orașul din inima Transilvaniei”, o regiune îndrăgită de cei care o locuiesc și care își cucerește iremediabil și oaspeții. În paginile revistei City Guide Cluj-Napoca, te încurajăm să explorezi locurile emblematice, spațiile artistice și culturale, precum și împrejurimile orașului. Vei găsi unități de cazare recomandate, restaurante, cafenele sau puburi în care poți simți pulsul orașului, precum și alte informații utile.

Considered to be one of the artistic cities of the future, Cluj-Napoca has been highly regarded by international publications also as one of the 10 hidden treasures of Europe or as one of the most chic cities in Eastern Europe, worthy to be visited by tourists. In fact, you have just arrived in the “city from the heart of Transylvania”, a region loved by those who live here and which irremediably conquers its guests, as well. In the pages of the City Guide Cluj-Napoca magazine we encourage you to explore emblematic places, artistic and cultural spaces as well as the city’s surroundings. You will find recommended accommodation, restaurants, cafés and pubs where you can feel the pulse of the city as well as other useful info.

Îți dorim ședere plăcută și experiențe memorabile în Cluj-Napoca!

We wish you a nice stay and memorable experiences in Cluj-Napoca!

02

www.cluj.com


CONȚINUT/CONTENTS BINE AI VENIT ÎN CLUJ!/ WELCOME TO CLUJ! .............................................................. 02 EVENIMENTE/EVENTS ................................................................................................... 05 DE FĂCUT/TO DO ............................................................................................................. 07 LA DOI PASI DE CLUJ/ TWO STEPS AWAY FROM CLUJ ................................................. 14 CAZARE/STAY .................................................................................................................. 19 HARTA/MAP .................................................................................................................... 24 10 LOCURI PE CARE TREBUIE SĂ LE VEZI ÎN CLUJ/ 10 PLACES YOU HAVE TO SEE IN CLUJ .............................................................................. 25 MÂNCARE/EAT ................................................................................................................ 27 CAFENELE, BARURI ȘI CLUBURI / CAFES, BARS & CLUBS ......................................... 39 INFORMAŢII UTILE/USEFUL INFORMATION ................................................................ 45

Redacţia/Editorial staff Coordonator comercial / Commercial coordinator: SC Comitnet SRL, Str. Mihai Eminescu 7, Cluj-Napoca, Romania, Tel: +40 752 110 109 Coodonator cultural / Cultural coordinator: Asociația Clujul Văzut Altfel, Cluj-Napoca, Romania, asociatia@cluj.com, +40 264 546 789 Redactori / Editors: Iulia Marc, Veronica Onea, Patricia Labou, redactie@cluj.com, +40 264 546 789 Traduceri / Translations: Sonia Pavlenko Comercial: Adela Crișan, adela@cluj.com, +40 756 370 045.

RO Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele modificări de program sau preţ, pentru conţinutul reclamelor sau pentru eventualele greşeli de tipar. Drepturile de autor asupra conţinutului revistei aparţin firmei SC Comitnet SRL. Reproducerea parţială sau integrală a conţinutului nu este permisă fără acordul scris al firmei. Revista are un tiraj de 5000 de exemplare per ediţie şi este publicată la intervale de două luni, fiind distribuită în regim gratuit.

EN The editorial staff is not liable for any changes in the opening hours or prices, for the content of the advertising or for possible typing errors. Copyright of this publication is owned by SC Comitnet SRL. Partial or whole reproduction of any part of the content is not allowed without written consent of this company. The magazine is printed in 5000 copies per edition and is being published once every two months. It is free of charge.

În paginile acestei reviste, vei putea observa:

In this magazine, you will notice:

Coduri QR & linkuri recomandate pentru mai multe informații. Introdu linkurile manual în browser sau scanează codurile cu o aplicație corespunzătoare.

www.cluj.com

QR Codes, next to recommended links for more information. You can manually input the links into your browser or you can access them by scanning the codes with a suitable app.

03


BINE AI VENIT ÎN CLUJ!/ WELCOME TO CLUJ!

SPECIE URBANĂ DE CLUJ: DEVORATORUL DE EVENIMENTE

URBAN SPECIES OF CLUJ: THE EVENT DEVOURER

Dacă participi activ la viața orașului, ești pus în fața faptului împlin- If you’re an active participant to the city life, you have to face the fact it, și anume că în Cluj avem o nouă specie urbană: devoratorul de that in Cluj we have a new urban species: the event devourer. evenimente. In the last few years, a major change has taken place in the commuÎn ultimii ani, are loc o schimbare majoră la nivel de comunitate. Tot nity. Increasingly more people get out of their homes, of their roumai mulți oameni ies din casă, din rutină, din confortul cotidian. Clu- tine, of their daily comfort zone. Both the locals and the tourists have jenii și turiștii deopotrivă au înțeles că orașul acesta ne oferă atât de understood that this city offers so many opportunities for spending multe oportunități de petrecere a timpului liber, atât de multe eveni- our free time, so many events and contexts in which we can develop mente și contexte în care ne putem dezvolta. Participarea la eveni- ourselves. Attending events and being involved in the life of mente și implicarea în viața orașului a devenit un soi de normă, the city has become a sort of norm, part of the locals’ normal life, be o normalitate a clujenilor, fie ei „băștinași”, fii adoptați sau vizitatori. them “natives” or adopted, or visitors. Devoratorul de evenimente și-a extins limitele de vârstă. Clujul e un oraș universitar, al tinerilor care îi conferă ritm și dinamică. Însă vei vedea multe familii la evenimente în Cluj. Copii, adolescenți, tineri, adulți și persoane ajunse la o vârstă respectabilă. Oameni de toate vârstele reuniți de curiozitate și dorința de a investi în timpul lor.

The event devourer extended its age limits. Cluj is a university city, with young people who give it rhythm and dynamics. However, you will see many families attending events in Cluj. Kids, teenagers, young adults, adults and people who reached a respectable age. People of all ages, united by curiosity and the wish to invest their time.

Devoratorul de evenimente și-a extins domeniul de interes de la party-uri și, eventual, câteva evenimente artistice pe ici, pe colo (cum era în urmă cu mai mulți ani), la evenimente culturale, recreative, artistice, ateliere de creație și dezvoltare, evenimente sportive, drumeții și tururi ghidate în oraș și împrejurimi, workshop-uri, seminarii și multe altele.

The event devourer extended its field of interest from parties and, maybe, a few artistic events here and there (as thigs stood some years ago) to cultural, recreational, or artistic events, creative and development workshops, sporting events, guided tours and hikes through the city and its surroundings, workshops, seminars and many more.

Vei vedea tineri părinți sau chiar bunici alături de nepoțeii lor bucurându-se de concerte rock în aer liber. Da, alături de rockări bărboși, într-o atmosferă prietenoasă și relaxantă. E minunat să vezi cum în Cluj barierele între oameni încep să dispară.

You’ll see young parents or even grandparents together with their grandchildren enjoying open air rock concerts. Yes, alongside bearded rockers, in a friendly and relaxing atmosphere. It is wonderful to see how in Cluj the barriers between people are starting to disappear.

Vei simți un amalgam armonios în oraș – de feluri de a fi, de feluri de oameni. Poate încă nu faci parte din noua specie urbană, dar devine imposibil să eviți virusul odată ajuns în Cluj și să nu fii și tu… un devorator de evenimente!

You will feel a harmonious amalgam in the city – of ways of being, of types of people. Maybe you are not yet part of the new urban species, but once you are in Cluj, it becomes impossible to avoid the virus and not become yourself… an event devourer!

Articol scris de Iulia Marc Fotografii: Nicu Cherciu & Călin Flegner

Text by Iulia Marc Photographs by: Nicu Cherciu & Călin Flegner

04

www.cluj.com


Photo by Mihai Hendea

Orașul din inima Transilvaniei este unul vibrant, cu evenimente inedite care te scot din casă și din rutina zilnică. Deoarece credem că cel mai bun mod de a cunoaște un oraș este acela de a participa și a te implica în evenimentele care-l reprezintă, vă prezentăm câteva dintre evenimentele care au loc în următoarea perioadă. Vă recomandăm să faceți în fiecare zi ceva nou, să participați la viața orașului și să îl descoperiți prin prisma evenimentelor deosebite și a oamenilor care îi oferă dinamică și puls.

EVENIMENTE/EVENTS

The city in the heart of Transylvania is a vibrant one, with unusual events that make you get out of the house and of your daily routine. We believe that the best way to know a city is to participate and get involved in the events representing it, and here are some of the events taking place in the coming weeks. We recommend you do something new every day, take part in the city’s life and discover it through its unusual events and through the people making it dynamic and throbbing.

APRILIE - MAI 2018 APRIL - MAY 2018

Vrei să participi la evenimente în Cluj? Ia-ți bilete online la evenimente într-un mod rapid și simplu. Pe Ghid Local vei găsi concerte, spectacole de teatru, festivaluri, evenimente sportive sau evenimente pentru copii, conferințe și multe alte evenimente care au loc în orașul din inima Transilvaniei. Accesează ghidlocal.com/bilete-evenimente sau scanează codul QR, alege evenimentul dorit și achiziționează-ți bilete online! Do you want to take part in events in Cluj? Get your online event tickets quick and easy. On Local Guide’s webpage you will find concerts, theatre plays, festivals, sporting events or kids events, conferences and many other events taking place in the city at the heart of Transylvania. Go to ghidlocal.com/bilete-evenimente or scan the QR code, select the desired events and purchase your tickets online!

 20.04.2018  Euphoria Music Hall

 18.04 - 22.04.2018  Piața Unirii

Târgul Gaudeamus

Free Entry if you have a book with yourself :)

 04.05 - 06.05.2018  Casa de Cultură a Studenților

 11.05.2018  Euphoria Music Hall

Concert Subcarpați

 16.05.2018  Sala Polivalentă

DevTalks

 18.05.2018  Euphoria Music Hall

 17.05 - 20.05.2018  Cluj-Napoca

 25.05 - 03.06.2018  Cluj-Napoca

Concert Zdob și Zdub

TEDxEroilor 2018 – Mind the gap Concert Vama

Zilele Clujului

 29.04.2018  Cluj-Napoca Botanical Garden

TIFF 2018: Transilvania International Film Festival

Pentru lista completă de evenimente care au loc zilnic în Cluj, accesează: www.cluj.com/evenimente sau scanează codul QR:


A city with a rich history and an impressive cultural and touristic heritage, Cluj-Napoca waits for you to discover its treasures! From old and new squares, streets and boulevards, museums, parks and buildings hiding long-forgotten century-old mysteries, up to areas that are specially designed for spending your free time, on the banks of river Someș or up on the Citadel Hill, all these places will receive you with arms wide open and they will all find a place in your heart. În această ediție, îți prezentăm câteva In this issue, we are going to present a dintre cele mai îndrăgite obiective turis- few of the most beloved tourist sites tice clujene, precum și câteva activități from Cluj, as well as some ideas for activities you can do in your free time. ideale pentru timpul tău liber. Un oraș cu o istorie bogată și cu un patrimoniu cultural-turistic impresionant, Cluj-Napoca ne așteaptă să îi descoperim comorile! De la piețe vechi și noi, străzi și bulevarde, muzee, parcuri și clădiri ce ascund mistere din secole de mult uitate, până la zone special amenajate pentru petrecerea timpului liber, pe malul Someșului sau sus pe Cetățuie, toate te vor primi cu brațele deschise și toate îți vor rămâne în suflet.

Photo: instagram.com/suciu_o

DE FĂCUT/TO DO Parcul Central

Parcul Central este mai mult decât un spațiu verde urban. Îndrăgit de clujeni și admirat de turiștii care aleg să se plimbe pe aleile lui, parcul a devenit în ultimii ani o zonă activă și dinamică. Poți admira aici două dintre clădirile emblematice ale Clujului: clădirea Casino, care este un adevărat centru de cultură urbană, precum și vechiul restaurant Chios. Iar lacul Chios, cu îndrăgitele sale rățuște de pe insulă, este mereu un punct de atracție, că e vară, că e iarnă.

Grădina Botanică

Recunoscută la nivel internațional datorită numeroaselor specii de plante deținute, Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj este și una dintre principalele atracții turistice ale orașului. Peste 10.000 de specii de plante își găsesc aici găzduirea! Pe lângă serele cu plante exotice și acvatice, serele cu palmieri, faimosul Turn de Apă sau Muzeul Botanic din incinta grădinii, vă recomandăm să vă bucurați în tihnă și de Grădina Japoneză și de Grădina Romană.

Central Park

The Central Park is more than just an urban green space. Loved by the locals and admired by the tourists who choose to stroll through its alleys, the park has become, in the last few years, an active and dynamic area. You can admire here two of Cluj’s emblematic buildings, namely the Casino building, which is a real centre of urban culture, as well as the old Chios restaurant. And Chios lake, with its beloved ducks on the island, is always an attraction, be it summer or winter.

Photo by Attila Kiraly

The Botanical Garden

Recognised internationally because of the numerous plant species it houses, the “Alexandru Borza” Botanical Garden from Cluj is one of the city’s main tourist attractions. There are over 10,000 plant species hosted here! Besides the greenhouses with exotic and aquatic plants, the palm trees greenhouse, the famous Water Tower or the Botanical Museum located inside the garden, we recommend you enjoy at your own pace the Japanese Garden and the Roman Garden. Photo by Iulia Iancu

www.cluj.com

07


LASERTAG CLUJ / LASERTAG CLUJ Ți-e poftă de senzații tari? Orașul din inima Transilvaniei te provoacă să-ți (re) descoperi spiritul ludic și pofta de aventură! Ca alternativă la orele petrecute în fața calculatorului sau la ieșitul în oraș (din nou), îți recomandăm o activitate distractivă, indiferent de vârstă: LaserTag Cluj. Aflat chiar vizavi de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, pe strada Traian Vuia, nr. 208, în clădirea Napotex, LaserTag Cluj e cadrul ideal în care îți poți testa și îmbunătăți abilitățile de comunicare, de coordonare în echipă, gândirea strategică, luarea rapidă a deciziilor și... condiția fizică.

Do you crave adrenaline? The city in the heart of Transylvania challenges you to (re)discover your playful spirit and your adventure streak! As an alternative to the hours spent in front of a computer or to going out (again), we recommend you try a fun activity, regardless of your age: LaserTag Cluj. Situated right across the street from “Avram Iancu” International Airport from Cluj-Napoca, on 208 Traian Vuia Street, in the Napotex Building, LaserTag Cluj is the ideal setting where you can test and improve your communication skills, your team coordination, your strategic thinking and quick decision making as well as your fitness level. Sport de echipă prin excelență, Laser Tag vine la A team sport par excellence, Laser Tag comes pachet cu adrenalină și distracție cât cuprinde. accompanied by loads of adrenaline and fun. Design-ul interior al spațiului te transpune in- The interior design of the space takes you stant în joc, ambianța fiind unică în Cluj. Te asig- instantly to the game, the ambiance being urăm: vei avea parte de senzații tari și zâmbete unique in Cluj. We ensure you that you will pe măsură! experience thrills and smiles to match them! Str. Traian Vuia, nr. 208 (în clădirea Napotex, vis-a-vis de Aeroport) Orar zilnic: 10:00 - 23:00 Rezervări și informații: +40 757 102 019, rezervari.lasertagcluj@gmail.com F /lasertagcj & www.lasertag-cluj.ro

208 Traian Vuia Street (in the Napotex building, across the street from the Airport) Daily hours: 10:00 – 23:00 Reservations and info: +40 757 102 019, rezervari.lasertagcluj@gmail.com F /lasertagcj & www.lasertag-cluj.ro


DE FĂCUT/TO DO Piața Unirii

Poate cea mai reprezentativă imagine asociată orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii, alături de Biserica Sf. Mihail și grupul statuar Matia Corvin, este un punct de atracție pentru turiștii de pretutindeni. Dacă aveți ocazia, nu ezitați să urcați în turnul bisericii, veți avea parte de o priveliște panoramică de excepție asupra Clujului și asupra clădirilor ce împrejmuiesc Piața.

Unirii Square

Probably the most representative image associated with the city of Cluj-Napoca, the Unirii Square, together with Saint Michael’s Church and the Matia Corvin statuary group, is a landmark for all tourists visiting the city. If you have the chance, do not hesitate to go up the tower of the church; you will experience an exceptional panoramical view of Cluj and of the buildings surrounding the Square.

Photo by Claudiu Bucur

Piața Muzeului

Aflată în centrul orașului, în mod paradoxal, Piața Muzeului este pentru mulți clujeni un spațiu al evadării din trafic și agitația urbană. Denumirea i se trage de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, aflat într-un capăt al pieței, însă, de-a lungul secolelor, piața a avut și alte denumiri (Piața Mică, Piața Carolina).

Photo by Vlad Onaciu

Ca punct de reper semnificativ, pe lângă numeroasele cafenele, baruri sau restaurante din zonă, avem Biserică Franciscană – una dintre cele mai vechi clădiri de cult clujene.

Cetăţuia

Cetăţuia este o fortificaţie construită în perioada Habsburgică, între anii 1715-1735. Cetăţuia a fost construită cu scopul de a oferi un control asupra oraşului, conform planurilor arhitectului militar Giovanni Murando Visconti. Astăzi, din Cetăţuie se mai păstrează doar cele două porţi dinspre nord şi sud-est, dar este un loc simbol al oraşului, care trebuie vizitat. Pe lângă ruinele cetăţii, dealul Cetăţuia oferă o privelişte panoramică superbă asupra oraşului. Photo by Iosif Miclăuș

Museum Square

Situated at the centre of the city, the Museum Square is, paradoxically, for many locals, a space where they escape from the urban traffic and bustle. Its name comes from the National Museum of Transylvanian History, situated on one side of the square; however, through the ages it was also known under other names (the Small Square, the Carolina Square). As an important landmark, alongside the many cafés, bars and restaurants in the area, we find here the Franciscan Church, one of the oldest religious buildings from Cluj.

Cetățuia (The Citadel)

Cetățuia (The Citadel) is a fortification built during the Habsburg period between 1715 and 1735. Cetățuia was built with the purpose of offering a point of control overlooking the city, according to the plans of the military architect Giovanni Murando Visconti. Today, Cetățuia has only two remaining gates, one towards the North and one towards the South-East, but it still is a symbolic place for the city, which has to be visited. Alongside the ruins of the fortress, the Cetățuia hill offers a unique and superb panorama of the city.

Află mai multe despre obiectivele turistice din Cluj și activitățile interesante pe care le poți face în oraș!

Find out more about tourist attractions in Cluj and about the exciting activities you can do in the city!

Accesează pagina web: www.cluj.com/de-vazut/ sau scanează acest cod QR:

Access the web page: www.en.cluj.com/touristic-sites-in-cluj/ or scan this QR code:


Campermania, o altfel de vacanță

Dacă ți-e sufletul nomad și ești veșnic cu mintea la călătorii, vestea bună e că „mania” autorulotelor a ajuns și la Cluj. Așadar, când te macină dorul de ducă, poți închiria autorulota Campermania. Ia-ți „casa în spinare” și bucură-te de... o altfel de vacanță! f: facebook.com/campermaniaclujnapoca | maria.mircean@yahoo.com +40 722 958 371 / Luni-Vineri: 08:00 – 18:00 Preluare/predare: G.V. Bibescu Str., nr. 34, Cluj-Napoca

Vrei să ajungi rapid și sigur la destinație? Apelează Daniel de Silver Taxi Do you want to reach your destination quickly and safely? Call Daniel de Silver Taxi.

Campermania, a different type of holiday

If you have a nomadic soul and you are always daydreaming about travelling, the good news is that the camper “mania” has arrived in Cluj, too. Thus, when you are consumed by wanderlust, you can rent a Campermania camper. Take your home with you and enjoy… a different type of holiday! f: facebook.com/campermaniaclujnapoca | maria.mircean@yahoo.com +40 722 958 371 / Monday - Friday: 08:00 – 18:00 Pick-up/Drop-off : G.V. Bibescu Str., no. 34, Cluj-Napoca

POLIGON DE TRAGERE CU ARME LETALE

Cursuri de initiere Magazin arme letale, neletale si echipamente Rezervări la:

0364.805.346

www.squadstore.ro

Ne găsiți în buncărul din

spatele VIVO Cluj-Napoca Str. Avram Iancu | Nr. 492-500 | jud. Cluj

Contact:

0264 947

E-mail: danieldesilver@yahoo.com Web: www.danieltaxi.ro Telefon: 0264 434444, 0264 433333, 0761 622947, 0741 356288, 0744 158100, 0723 820082, 0788 947947, 0720 947947, 0788 922932


MUNCĂ LA CLUJ/WORK IN CLUJ

Birouri alternative: spații de coworking în Cluj

Alternative offices: co-working spaces in Cluj

Timid, dar cu pași siguri, ideea de coworking a ajuns și în Cluj. Fenomenul este susținut de comunitatea de IT-iști, care oferă premisa răspândirii coworkingului ca mod de abordare a activității profesionale, precum și de antreprenorii care își dezvoltă aici afacerile. Văzute în general ca locuri în care oamenii se întâlnesc pentru a munci într-o atmosferă prietenoasă, în limitele unui program flexibil, spațiile de coworking au câteva avantaje: un preț de închiriere mai scăzut, posibilitatea de a stabili parteneriate de afaceri, încurajarea socializării. În Cluj, există mai multe spații de coworking în care îți poți desfășura activitatea profesională sau chiar cea educațională. Prețurile pentru un astfel de spațiu variază între 25 și 45 de lei pe zi. Iată câteva dinspre spațiile de coworking clujene:

Slowly, but surely, the idea of co-working reached Cluj, too. The phenomenon is supported by the IT community, which offers the premise of making co-working more popular as a manner of approaching one’s professional activity, as well as by the entrepreneurs developing their businesses here. Generally seen as places where people meet to work in a friendly environment, within a flexible schedule, the co-working spaces have a few advantages: a lower rental price, the possibility to establish business partnerships, encouraging socialisation. In Cluj, there are several co-working spaces where you can carry out your professional or even educational activity. The prices for such a space vary between 25 and 45 RON per day. Here are some of the co-working spaces from Cluj:

#1 Cluj Hub – deschis cu scopul de a servi drept rampă de lansare pentru startup-urile din Cluj și pentru organizarea evenimentelor specifice, Cluj Hub a devenit un bun incubator de afaceri care promovează spiritul liber al antreprenorilor clujeni. #2 Photo Hub - primul spațiu de coworking din țară dedicat fotografilor. Spațiul oferă tinerilor creatori un studio clasic, o cameră cochetă potrivită pentru ședințele foto dar și pentru întâlnirile cu clienții, spații de birou, terasă și curte. #3 Atelierul Digital Hub - dezvoltat sub egida Atelierului Digital – programul de instruire în mediul online desfășurat de Google România – hub-ul propune un spațiu potrivit pentru dezvoltarea unei afaceri și desfășurarea evenimentelor business. #4 Cluj Cowork - un spațiu dedicat liber profesioniștilor și ONG-urilor, perfect încadrat în specificul local. În cele 9 camere se găsesc atât birouri, cât și săli de conferințe și de întâlnire. #5 Zain Studio – o platformă profesională dedicată specialiștilor din industriile creative și comunității designerilor clujeni. #6 ScoutHouse – prima anticafenea din Cluj, unde scopul nu este să faci consumație, ci să-ți valorifici timpul. Astfel, plătești timpul, iar ScoutHouse îți pune la dispoziție un spațiu plăcut și luminos, în care te poți relaxa sau munci. #7 4cowork - cu facilități și dotări speciale, menite să răspundă tuturor cerințelor dezvoltatorilor și tinerilor antreprenori pentru îmbunătățirea performanțelor profesionale.

#1 Cluj Hub – open with the aim of serving as a springboard for Cluj start-ups and for organising specific events, Cluj Hub has become a good business incubator that promotes the free spirit of Cluj entrepreneurs.

Spor la muncă! :)

Good luck with your work! :)

www.cluj.com

Text: Veronica Onea Photos: instagram.com/vermllllon

#2 Photo Hub – the first co-working space in the country dedicated to photographers. The space offers young creators a classic studio room, a chic room suitable for photo shootings as well as for meeting clients, office spaces, a terrace and a yard. #3 Digital Hub Workshop – developed under the aegis of the Digital Workshop – the online training programme organized by Google Romania – the hub offers a space suitable for developing a business and organising business events. #4 Cluj Cowork – a space dedicated to freelancers and NGOs, perfectly blended into the local characteristics. In the 9 rooms you can find both offices as well as conference and meeting rooms. #5 Zain Studio – a professional platform dedicated to specialists from the creative industries and to the community of designers from Cluj. #6 ScoutHouse – the first anti-café from Cluj, where the aim is not to fill up your bill, but to best value your time, and ScoutHouse offers a pleasant and light space, where you can relax or work. #7 4cowork – with special facilities and amenities, meant to answer all requests of developers and young entrepreneurs for improving their professional performances. Text: Veronica Onea Photos: instagram.com/vermllllon 11


MUZEE ÎN CLUJ / MUSEUMS IN CLUJ

Photos by Iulia Marc, Andrei Păcurar, Irina Iacob

Muzeu / Museum

Adresa / Address

Program / Opening hours

Preț / Price City Card offer

Muzeul de Artă / The Museum of Art

30 Piața Unirii

Wed-Sun: 10:00 -17:00

8 lei 1+1

Muzeul Etnografic al Transilvaniei / The Ethnographic Museum of Transylvania

21 Memorandumului Str.

Wed-Sun: 10:00 -18:00

6 lei 1+1

Parcul Etnografic al Transilvaniei / The National Ethnographic Park

Tăietura Turcului Str.

Wed-Sun: 10:00 -18:00

6 lei 1+1

Colecția de Istorie a Farmaciei / The Pharmacy History Collection

28 Piața Unirii

Mo,Tu,Wed,Fri: 10:00 -16:00 & Th:12:00 -18:00

6 lei

Muzeul Botanic / The Botanical Museum

42 Republicii Str. (Grădina Botanică)

Mo-Fr: 08:00 -15:00

10 lei 1+1

Muzeul de Istorie al Universității UBB / BBU’s University History Museum

4 Mihail Kogălniceanu Str.

Mo-Fr: 09:00 -13:30

6 lei 1+1

Muzeul Zoologic UBB / BBU’s Zoology Museum

5 – 7 Clinicilor Str.

Tu-Fr: 10:00 -16:00; Sat-Sun:10:00 -14:00

6 lei 1+1

Vivariul UBB / Vivarium

5 – 7 Clinicilor Str

Tu-Fr: 10:00 -16:00; Sat-Sun:10:00 -14:00

6 lei 1+1

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie UBB / BBU’s Museum of Palaeontology and Stratigraphy

1 Mihail Kogălniceanu Str.

Mo-Fr: 11:00 -14:00

6 lei 1+1

Muzeul de Mineralogie UBB / BBU’s Museum of Mineralogy

1 Mihail Kogălniceanu Str.

Tu-Fr: 11:00 -14:00

6 lei 1+1

Muzeul memorial Octavian Goga / Octavian Goga Memorial Museum from Ciucea

Ciucea, Cluj county

Tu-Sun: 09:00 -17:00

Muzeul Bivolului / The Museum of the Buffalo

Mera, Baciu, Cluj county

Varga Gyorgy

Muzeul Satului Mărișel / Mărișel Village Museum

Mărișel, Cluj county

Pensiunea Popasul Iancului

În oraș / In the city

În județ / In Cluj county

12

Tel. +40 264 259 003

www.cluj.com


DE FĂCUT/TO DO

LOCURI ROMANTICE ÎN CLUJ

ROMANTIC PLACES IN CLUJ

„Și sufletul? Un abur care trăiește și el și se tot plimbă.” – Marin Preda “And the soul? A vapour living and wandering around.” – Marin Preda În lungile sau fugarele plimbări prin Cluj, permite-ți luxul de a te opri în On your long or quick walks through Cluj, allow yourself the luxury of loc. Orașul poate fi romantic, dacă te lași vrăjit... stopping on your tracks. The city can be romantic, if you allow yourself to be spellbound… Cetățuia te așteaptă cu răsărituri și apusuri de soare încântătoare. Îți poți The Citadel Hill awaits you with charming sunrises and sunsets. You can începe și încheia relația de o zi sau de o viață cu orașul, aici, pe Cetățuie. begin and end your day-long or life-long relationship with the city here, on the Citadel Hill. Apoi, lasă-ți pașii să te poarte pe aleile Parcului Central, înspre Lacul Then, allow your steps to take you to the alleys of the Central Park, Chios. Aici poți admira de pe margine frumoasele lebede și rățuștele de towards Chios Lake. Here you can admire the beautiful swans and the pe insulă sau te poți plimba cu barca, poți poposi în Clădirea Casino sau ducks on the island, or you can go for a boat ride, you can stop for a while în foișor. in the Casino Building or in the pavilion. Știai că avem și în Cluj un pod cu lacătele iubirii? Este vorba de Podul Elisabeta. Se spune că pe acest pod își dădeau întâlnire, la începutul secolului trecut, soldații din garnizoana de pe dealul Cetățuia cu fetele tinere din oraș.

Did you know that in Cluj we have a bridge with love locks? It is the Elisabeth Bridge. They say that on this bridge met, at the beginning of the century, the soldiers from the garrison on the Citadel Hill with the young girls from the city.

Grădina Botanică e un alt loc ce îmbie la visare și lungi plimbări în natură. Grădina Japoneză, aranjată în stilul tradițional gyo-no-niwa, serele, Grădina Romană sau Turnul de Apă sunt câteva dintre locurile ce emană romantism.

The Botanical Garden is another place urging one to daydream and to go for long walks in nature. The Japanese Garden, designed in the traditional gyo-no-niwa style, the greenhouses, the Roman Garden or the Water Tower are a few of the places exuding romanticism.

Parcul Etnografic ne întoarce puțin „la rădăcini”, pentru romanticii cu The Ethnographic Park brings us back to “our roots”, for the realistic picioarele pe pământ, în stil tradițional. romantics, in a traditional manner. Dacă vorbim despre străzi romantice, vom da un vot, desigur, străzii Andrei Șaguna, precum și străzii Arany János, cea de lângă Parcul Central. Îndrăgostiții de istorie pot parcurge la pas zona vechiului zid al cetății, pe strada Potaissa, strada Fortăreței, strada Inocențiu Micu Klein, înspre Universitatea Babeș-Bolyai și Biserica Reformată de pe Kogălniceanu, cu un moment de răgaz la Turnul Croitorilor.

If we are to talk about romantic streets, we will vote, of course, for Andrei Șaguna street, as well as for Arany János street, the one bordering Central Park. Those with a passion for history can walk through the area of the old citadel wall, on Potaissa street, Fortăreței street, Inocențiu Micu Klein street, towards Babeș-Bolyai University and the Reformed Church on Kogălniceanu street, with a moment of rest at the Tailors’ Tower.

Pentru plimbări cu adevărat lungi și romantice, malul Someșului devine prieten de nădejde. De la an la an, Someșul e tot mai prietenos cu cei care aleg să se plimbe pe marginea lui...

For truly long and romantic walks, the bank of Someș river becomes a trusted friend. Every year, Someș is increasingly friendlier with those choosing to walk alongside it…

Pentru tine, care e cel mai romantic loc din Cluj? Scrie-ne pe redactie@cluj.com !

What is the most romantic place in Cluj for you? Write to us at redactie@cluj.com !

Fotografii: Călin Flegner & Iulia Marc www.cluj.com

Pictures: Călin Flegner & Iulia Marc 13


LA DOI PAȘI DE CLUJ/TWO STEPS AWAY FROM CLUJ

STUFĂRIȘURILE DE LA SIC ȘI MUZEUL DANSULUI

THE REED BEDS FROM SIC AND THE DANCE MUSEUM

La doi pași de Cluj și după doar o oră de ascultat muzică în mașină, fie că alegi drumul bun și lung sau cel scurt și aventuros, vei ajunge în stufărișurile de la Sic, o mică deltă a Transilvaniei. Care o fi legătura dintre stuf și dans, ne tot întrebăm?

Two steps away from Cluj and only after one hour of listening to music inside a car, whether you choose the right and long road or the short and adventurous one, you will reach the reed beds from Sic, a small delta of Transylvania. What would be the connection between the reed and the dance, we wonder?

Stufărișurile de la Sic reprezintă o rezervație naturală protejată pentru stufărișul abundent și păsările care viețuiesc aici. Vei fi întâmpinat de mlaștini, iazuri și luciu de apă, vegetație de papură și, evident, mult stufăriș. O punte din lemn te ajută să traversezi stuful dintr-o parte în alta a lui. Primul foișor, aflat la mică distanță de șosea, la intrarea în rezervație, te îndeamnă într-un stil ardelenesc să faci (deja) un popas.

The reed beds from Sic are a protected natural reserve for the lush reeds and the birds which live here. You will be met by swamps, small lake and other ponds, cattail vegetation and obviously, a lot of reed. A bridge made of wood helps you cross the reed bed from one side to the other. The first gazebo, situated closely to the road, by the entrance of the reserve, urges you, in a genuine Transylvanian style, to take a short break (already).

La jumătatea drumului, observi turnul de lemn. Folosit pentru observarea păsărilor din rezervație, turnul e ușor accesibil plimbăreților. Din turn, poți observa cel de-al doilea foișor. Podulețul de lemn, mai aventuros și provocator înspre final, îți poartă pașii până la ieșirea din rezervație.

Halfway down the road, you can see the wooden turret. Used for watching the birds of the reserve, the turret is easily accessible for the walkers. From the turret, you can see the second gazebo. The wooden bridge, more adventurous and challenging towards the end, leads your steps towards the exit point of the reserve.

Cu ajutorul indicațiilor primite de la săteni, vei ajunge și la Muzeul Dansului din Sic, o pasiune adusă la viață de un olandez îndrăgostit de aceste meleaguri. Dansurile sicănești l-au cucerit pe olandezul Michel van Langeveld. În 2004, Michel a cumpărat o veche și tradițională casă a dansului pe care a restaurat-o. Ulterior, încă o casă a dansului a fost reconstruită! În 2008, Michel a înființat Csipkeszeg Foundation și continuă să promoveze și să păstreze vie bogata istorie a dansului și a tradițiilor din Sic.

With the help of the instructions received from the villagers, you will also reach the Dance Museum of Sic, a passion brought to life by a Dutchman who fell in love with these lands. The Sic dances have won over the Dutchman Michel van Langeveld. In 2004, Michel bought an old traditional dance house which he restored. Later on, one more dance house was rebuilt! In 2008, Michel set up the Csipkeszeg Foundation and continues to promote and to keep alive the rich history of dancing and of the traditions from Sic.

Odată ajunși la Csipkeszeg Bed & Breakfast, pășiți în curte și între- Once you reach the Csipkeszeg Bed & Breakfast, you should step inbați dacă puteți vizita muzeul. Un olandez prietenos vă va prezen- side the yard and ask whether you can visit the museum. A friendly ta, din perspectiva unui om pasionat de dans, Sicul și tradițiile sale. Dutchman will present, from the point of view of a person with a passion for dance, Sic and its traditions. p.s Michel a reușit să adune de la sicani, până în acest moment, cam 460 de perechi de cizme. Cum? Cu ajutorul cafelei olandeze!

P.S. Michel managed to gather from the Sic villagers, up to this point, about 460 pairs of boots. How come? With the help of Dutch coffee!

Căi de acces: Cluj-Napoca – Apahida – Răscruci - Iclod – Gherla – Lacul Știucilor, Săcălaia – Sic (59 km)

Access routes: Cluj-Napoca – Apahida – Răscruci - Iclod – Gherla – Lacul Știucilor, Săcălaia – Sic (59 km) Text & Photos: Iulia Marc, Tarfin Æé

14

www.cluj.com


LA DOI PAȘI DE CLUJ/TWO STEPS AWAY FROM CLUJ

LOCURI DE VIZITAT LA MAXIM 60 KM DISTANȚĂ DE CLUJ

PLACES TO VISIT THAT ARE NO FURTHER THAN 60 KM AWAY FROM CLUJ

Orașul din inima Transilvaniei are multe comori nebănuite ce așteaptă a fi explorate. Îți recomandăm însă, în măsura în care timpul îți permite, să descoperi și împrejurimile sale. Cu peisaje ce-ți taie respirația, trasee pe poteci de munte, muzee sau spații reprezentative pentru patrimoniul cultural regional, județul Cluj te poate surprinde la fiecare pas. Îți înșirăm mai jos câteva locuri pe care le poți vizita, aflate la maxim 60 km distanță de oraș. Înainte de a porni la drum, poți solicita mai multe informații la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, aflat pe str. Memorandumului, nr. 21.

The city at the heart of Transylvania has many unknown treasures, waiting to be explored. We advice you, if time allows, to discover its surroundings, too. With breathtaking landscapes, routes taking you through mountain paths, museums or spaces that are representative for the regional cultural heritage, Cluj county could surprise you with every step. We list below a few places you can visit, situated at a maximum distance of 60 km from the city. Before starting on your journey, you can ask for more information from the National Centre for Tourist Information and Promotion Cluj, situated on 21 Memorandumului Street.

#1 Tarnița - distanța de la Cluj: 30 km #2 Țâcla Gavrii din Mărișel – distanța de la Cluj: 50 km #3 Plimbări la pas prin Beliș – distanța de la Cluj: 55 km #4 Muzeul Bivolului - distanța de la Cluj: 15 km (satul Mera) #5 Pădurea Hoia-Baciu - distanța de la Cluj: 5 km #6 Castelul Banffy din Bonțida - distanța de la Cluj: 31 km #7 Salina Turda - distanța de la Cluj: 32 km #8 Cheile Turzii - distanța de la Cluj: 35 km #9 Cheile Turenilor - distanța de la Cluj: 25 km #10 Feleacu – punct de belvedere - distanța de la Cluj: 10 km #11 Pădurea Făget - distanța de la Cluj: 10 km #12 Moara de Vânt – parc de animale și de agrement - distanța de la Cluj: 15 km #13 Arkhai Sculpture Park – în satul Vlaha - distanța de la Cluj: 20 km #14 Cetatea de la Liteni - distanța de la Cluj până în satul Liteni: 31 km #15 Frumuseți din Țara Călatei: satul Văleni – distanța de la Cluj: 50 km #16 Izvoru Crișului – distanța de la Cluj: 43 km #17 Camera farfuriilor din Muzeul particular Vincze-Kecskés - satul Sâncraiu – distanța de la Cluj: 55 km #18 Cetatea Bologa și Moara de Apă – distanța de la Cluj: 65 km #19 Stufărișurile de la Sic și Muzeul Dansului – distanța de la Cluj: 40 km / 60 km

#1 Tarnița – distance from Cluj: 30 km #2 Țâcla Gavrii from Mărișel – distance from Cluj: 50 km #3 Walking around Beliș – distance from Cluj: 55 km #4 Buffalo Museum - distance from Cluj: 15 km (Mera village) #5 Hoia-Baciu Forest - distance from Cluj: 5 km #6 Banffy Castle from Bonțida - distance from Cluj: 31 km #7 Turda Saltmine- distance from Cluj: 32 km #8 Turda’s Gorges - distance from Cluj: 35 km #9 Tureni Gorges - distance from Cluj: 25 km #10 Feleacu –belvedere point- distance from Cluj: 10 km #11 Făget Forest- distance from Cluj: 10 km #12 Moara de Vânt – animal and leisure park - distance from Cluj: 15 km #13 Arkhai Sculpture Park – in Vlaha village- distance from Cluj: 20 km #14 Liteni Citadel- distance from Cluj to Liteni village: 31 km #15 Beauties from Călata Region: Văleni village – distance from Cluj: 50 km #16 Izvoru Crișului – distance from Cluj: 43 km #17 The Plates’ Room from the private Vincze-Kecskés Museum – Sâncraiu village – distance from Cluj: 55 km #18 Bologa Citadel and the Water Mill – distance from Cluj: 65 km #19 The Reeds from Sic and the Dance Museum – distance from Cluj: 40 km / 60 km

Drum bun! :) 16

Photos: Andrei Păcurar & Amina Bouothmani

Enjoy your trip! :)

Photos: Andrei Păcurar & Amina Bouothmani www.cluj.com


CAZARE/STAY

Clujul oferă o mulţime de posibilităţi de cazare, indiferent de buget sau preferinţe. Poţi opta pentru hoteluri, pensiuni, hosteluri sau apartamente în regim hotelier. Majoritatea unităţilor de cazare oferă camere confortabile, amenajate de la clasic la design-uri speciale şi unice, cu utilităţi în funcţie de tipul de sejur ales.

Cluj offers many possibilities for accommodation, regardless of budget or preferences. You can opt for hotels, guest houses, hostels, or even apartment hotels. Most of them are offering comfortable rooms, arranged from classic to special and unique styles, furnished in a style fitting the type of stay chosen.

Cauţi cazare în Cluj? Rezervă online pe cluj.com/cazare/

Looking for accommodation in Cluj? Book online on http://cluj.com/cazare/


ROATA FĂGET... a family atmosphere Inn! Pentru rezervări, sunaţi la: 0744786253, 0740035094, 0743555935 www.roatafaget.ro

PENSIUNEA ROATA FĂGET / ROATA FĂGET B&B Aflată într-o zonă pitorească, în vecinătatea Pădurii Făget și a pârâului Sf. Ioan, Pensiunea Roata Făget își așteaptă oaspeții și îi invită la o sesiune de relaxare într-un cadru natural de poveste. Pensiunea dispune de 12 camere, dotate cu paturi generoase și saltele profesionale pentru hoteluri de calitate superioară. Dacă dorești să vii aici cu întreaga familie, cei mai mici dintre oaspeți sunt așteptați cu pătuțuri, meniuri speciale pentru copii și un loc de joacă dedicat lor. La Restaurantul pensiunii, oaspeții vor fi răsfățați cu mâncăruri delicioase și arome tradiționale, preparate speciale la grill sau carne de vânat. Specialitățile culinare sunt gătite din produse provenite de la fermierii locali. Descoperă culorile fiecărui anotimp ale celei mai îndrăgite păduri clujene, într-un cadru relaxant, în compania mâncării bune și a priveliștii minunate. Te așteptăm la Roata Făget!

Situated in a picturesque area, right next to Făget Forest and St. John creek, Roata Făget Guesthouse awaits its guests and invites them to a session of relaxation in a fairy-tale setting. The guesthouse has 12 rooms, each with a generous bed and the high-quality professional hotel mattress. If you want to come here with your entire family, you should know that our young guests are welcomed with cots, special kids menus and a specially built playground. At the guesthouse’s restaurant, the guests will be pampered with delicious food and traditional aromas, grilled specialities or game dishes. Our special dishes are cooked with produce from local farmers. Discover the colours of every season of the most beloved forest of Cluj, in a relaxing setting, accompanied by good food and great views. We wait for you at Roata Făget!

Str. Drumul Sf. Ion | +40 743 555 935 | reservations@roatafaget.ro www.roatafaget.ro | facebook.com/RoataFaget www.cluj.com

21


Denumire locație / Location name

CAZARE / ACCOMODATION

Adresa / Address

Contact

Hartă / Map

City Card offer

Hoteluri / Hotels 15% discount

Hampton by Hilton Cluj-Napoca ***

67 Bd. 21 Decembrie 1989

Tel. +40 372 556 600

G1

UBA Accommodation ****

187 Calea Turzii

Tel. +40 748 050 198

G3

Golden Tulip Ana Dome ****

129 Observatorului Str.

Tel. +40 264 545 000

E4

Hotel Biscuit ***

134-138 Observatorului Str.

Tel. +40 758 090 095

F4

Grand Hotel Napoca ****

1 Octavian Goga Str.

Tel. +40 264 580 715

E2

25% discount

Hotel Transilvania ***

20 Regele Ferdinand Str.

Tel. +40 264 594 429

F2

10% discount

Hotel Stil ***

5B Făgetului Str.

Tel. +40 264 438 171

West City Hotel ****

442-446 Avram Iancu Str, Florești

Tel. +40 264 501 820

SunGarden Golf & Spa Resort *****

Poiana Cerbului

Tel. +40 735 888 000

Hotel Univers T ***

53-55 Alexandru Vaida Voievod Str.

Tel. +40 734 771 177

K1

Residence Il Lago

20B Dunării Str, bl. C

Tel. +40 758 244 398

K1

Royal Classic Hotel ***

39 Liviu Rebreanu Str.

Tel. +40 264 202 040

J2

Hotel Opal ****

148-152 Constantin Brâncuși Str.

Tel. +40 264 403 136

H3

Hotel Platinia *****

2-6 Calea Mănăștur

Tel. +40 364 431 200

E3

Pensiunea Dorobanților **

26 Calea Dorobanților

Tel. +40 740 775 544

H3

Vila Dorobanților ****

26 Calea Dorobanților

Tel. +40 740 775 544

H1

Pensiunea Roata Făget ***

Drumul Sf. Ion, Făget

Tel. +40 743 555 935

Wonderland Cluj Resort

Feleacu, no. 5 A-E, Cluj

Tel. +40 740 966 337

Pensiunea Mora ***

94 Gheorghe Marinescu Str.

Tel. +40 264 431 942

F3

Vila Rosa ***

4 Frunzișului Str.

Tel. +40 264 425 507

D4

The Spot Cosy Hostel

25 Piața 14 Iulie

Tel. +40 758 350 037

D2

10% discount

Retro Youth Hostel **

11-13 Potaissa Str.

Tel. +40 755 114 989

F2

10% discount

Transylvania Hostel *

26 Iuliu Maniu Str.

Tel. +40 264 443 266

G2

10% discount

Hostel Miradalil

4-8 Clinicilor Str.

Tel. +40 745 942 986

F2

3 Valeriu Bologa Alley

Tel. +40 757 971 817

K2

15% discount

10% discount

5% discount

Pensiuni & Vile / Pensions & Villas

10% discount

Hosteluri / Hostels

Apartamente / Apartments Nana Apartments

În afara Clujului / Outside of Cluj Pensiunea Harmonia Mundi

Vlaha, Cluj County

Tel. +40 743 126 684

Smida Park****-Transylvanian Mountain Resort

Smida, no. 18 - Beliș, Cluj

Tel. +40 754 076 413

Pensiunea Dariana

Scrind Frăsinet, Cluj County

Tel. +40 264 277 813

Pe Cluj.com - Ghid Local vei găsi cele mai bune și mai atractive oferte de cazare în Cluj! Accesează pagina web: www.cluj.com/cazare sau scanează acest cod QR:

10% discount 10% discount

Find out more details about accomodation in Cluj. Access the web page: www.en.cluj.com/accommodation/ or scan this QR code:


RESIDENCE Il Lago/ RESIDENCE Il Lago

La RESIDENCE Il Lago vii pentru o zi, dar e atât de frumos încât rămâi pentru un an! Inaugurată în iunie 2017, RESIDENCE IL LAGO este prima construcție din Cluj care închiriază, într-o singură locație, nu doar 10 apartamente ci și 22 camere în același regim: pe termen scurt sau lung! Este situat într-o poziție strategică, la doar 10 minute de aeroport sau centrul istoric și lângă cel mai mare centru comercial al orașului: Iulius Mall Business Center. Pentru a oferi maxim de confort și siguranță clienților noștri, clădirea este prevăzută cu  lift și parcare subterană supravegheată video,  iar camerele sunt luminoase și primitoare, dotate cu TV smart și Wi-Fi de mare viteză.

You come to RESIDENCE Il Lago for one day, but it is so nice that you stay for a year! Inaugurated in June 2017, RESIDENCE IL LAGO is the first building in Cluj which is letting, in the same location, not only 10 apartments, but also 22 rooms under the same regime: both on short and long term! It is situated in a strategic position, only 10 minutes away from the airport or from the city’s historical centre and next to the largest commercial centre of the city: Iulius Mall Business Centre. In order to offer a maximum of comfort and safety to our customers, the building has an elevator and underground parking with video surveillance, and the rooms are bright and welcoming, fitted with smart TVs and high speed Wi-Fi.

Website: www.residenceillago.com & www.residenceillago.ro Pagina Facebook: RESIDENCE Il Lago | Adresa: Str.Dunarii, nr.20 B, bl C Telefon: +40 758 244 398 ; +40 364 103 330 Email: contact@residenceillago.ro

Website: www.residenceillago.com & www.residenceillago.ro Facebook: RESIDENCE Il Lago | Address: 20 B Dunării Street, bl. C Phone: +40 758 244 398 ; +40 364 103 330 Email: contact@residenceillago.ro

F2a


6.

4. 5.

8. 1.

2.

Free Tour 10.

7.

9.

3.

10 LOCURI PE CARE TREBUIE SĂ LE VEZI ÎN CLUJ/ 10 PLACES YOU HAVE TO SEE IN CLUJ

1. PIAŢA UNIRII/UNION SQUARE F2a 2. PARCUL CENTRAL/CENTRAL PARK E2-F2a 3. GRĂDINA BOTANICĂ/BOTANICAL GARDEN F3a


4. PIAŢA MUZEULUI/MUSEUM SQUARE F2a

7. CAFENEA BULGAKOV/CAFE BULGAKOV F2a

5. PIAŢA AVRAM IANCU/AVRAM IANCU SQUAR G2a

8. MUZEUL FARMACIEI/PHARMACY MUSEUM F2a

6. CETĂŢUIA/FORTRESS HILL E1a

9. CIMITIRUL HAJONGARD/CENTRAL

www.cluj.com

10. STR. KOGĂLNICEANU CU BISERICA

REFORMATĂ/KOGĂLNICEANU STREET WITH THE REFORMED CHURCH G2a

TURIST INFO G2-F2a

CEMETERY G2-G4a

25


25TH) DOWNTOWN FLAVOURS

Un fel de „acasă”, departe de casă...

Another type of “home”, away from home…

Dacă îți propui să descoperi Clujul, acolo unde lumea modernă și istoria orașului își dau întâlnire într-o farfurie, poți să începi din Piața Unirii. Aici, aromele din centrul Clujului par a se concentra în jurul unui număr - însă doar la o primă vedere. Pășind în restaurantul 25th) Downtown Flavours, vei descoperi că locurile, dincolo de amplasarea geo-spațială, înseamnă oameni, atenție la detalii și arome ce te cuceresc iremediabil.

If you want to discover Cluj, in the place where the modern world meets the history of the city in a dish, you can start in Unirii Square. Here, the flavours from the centre of Cluj seem to concentrate around a number – but only at first sight. Going into the 25th) Downtown Flavours restaurant, you will discover that the places, beyond their geo-spatial location, mean people, attention to detail and flavours that conquer you irremediably.

În mod special pentru cei care trec pragul restaurantului, în fiecare lună, în data de 25, se întâmplă ceva deosebit aici la 25th) Downtown Flavours. Dar poate sincronizarea nu este cel mai mare atu al tău, așa că îți recomandăm să treci pragul oricând, căci oricând mâncarea, demențial de bine gătită, te face să te-ntrebi dacă nu cumva ești, în adâncul sufletului tău, un adevărat gurmand. Tendințele gastronomiei actuale - gătite ireproșabil de o echipă de bucătari pe care ți i-ai dori în cercul de prieteni, alături de preferințele culinare ale clienților fideli, pun bazele unui meniu accesibil mai multor „buzunare” și ușor abordabil de gurmanzi și pofticioși.

Especially for those who go into the restaurant every month of the 25th, there is something special going on here, at 25th) Downtown Flavours. But maybe timing is not your strongest point, so we recommend you go there anytime, because at any time, the crazily well-cooked food will make you wonder if you are not actually, deeply down, a true gourmand. Current gastronomic trends – cooked irreproachably by a team of cooks that you might want to have as friends, alongside the food options of the regular customers, lay the basis of a menu accessible to several “pockets” and easily approachable by both food lovers and wantons.

E un echilibru plăcut și liniștitor la 25th) și îl observi în fiecare detaliu și în fiecare colțișor al restaurantului. Totul e gândit aici pentru a pune în valoare un spațiu îndrăgit de clujeni: de la aranjamentele și decorațiunile care-ți induc o stare de relaxare, până la stilul, culorile și ambianța ce amintește de America elegantă a anilor ‘60 pe care o admiram în Mad Men. Te simți mereu binevenit la 25th), restaurant care devine cu ușurință un fel de „acasă”, dar departe de casă - tocmai în inima Clujului...

There is a nice and calming balance at the 25th) and you notice it in every detail of every corner of the restaurant. Everything is designed here to value a space beloved by the locals, from the flower bouquets and decorations who make you relax to the style, colours and ambiance that remind you of the elegant America of the 60s, the one those in Mad Men used to admire. You always feel welcome at the 25th), a restaurant that becomes easily a sort of “home”, but away from home – right at the heart of Cluj… Piața Unirii, nr. 4-5 +40 799 112 110 f: facebook.com/25thdowntown Du-Joi: 10:00-00:00 & Vi-Sâ: 10:00-02:00

25th)’s First Anniversary - Black&White Flavours 26

4 – 5 Unirii Square +40 799 112 110 f: facebook.com/25thdowntown Su-Th: 10:00-00:00 & Fri-Sa: 10:00-02:00 www.cluj.com


Dacă ai ajuns în inima Transilvaniei, e momentul să descoperi și cele mai savuroase locuri de aici, la propriu. Fiind un oraş multicultural, Clujul oferă o mare diversitate de specialităţi culinare: vei găsi restaurante pentru toate gusturile! Poţi opta pentru restaurante tradiţionale, românești sau maghiare, dar și pentru restaurante cu o bucătărie internaţională. Vei putea savura delicioase preparate italienești, franțuzești, indiene sau chiar mexicane. Poți oricând opta pentru meniuri vegetariene sau, dimpotrivă, vei descoperi restaurante de tip steakhouse. În nici un caz nu trebuie să ratezi celebra Varză a la Cluj şi deserturile ardeleneşti. Majoritatea localurilor oferă meniul zilei - o alegere ideală pentru un prânz consistent şi accesibil, precum și specialități culinare inedite, de negăsit în alte locuri. Poftă bună!

Once you reached the heart of Transylvania, it is time to discover its most flavourful places, literally. A multicultural city, Cluj offers a wide variety of culinary specials: you will find here restaurants to suit all tastes! You can go for the traditional restaurants, with Romanian or Hungarian cuisine, as well as for those with an international cuisine. You can savour the delicious Italian, French, Indian or even Mexican dishes. You can choose any time vegetarian menus or, on the contrary, you can discover restaurants that are actually steakhouses. You should not miss, under any circumstances, the famous Cabbage a la Cluj and the Transylvanian desserts. Most places offer a Menu of the day – an ideal choice for a filling and accessible lunch, as well as unusual specials, that you cannot find elsewhere. Enjoy!

MÂNCARE/EAT CIAO RAGAZZI - HAVE YOU TRIED THEIR PIADINA YET? O terasă boemă și inedită, A bohemian and unusual deschisă 12 luni / an, cu o zonă de lounge terrace, open 12 months/year, with a lounge care îmbie, simplu, la relaxare, Ciao Ragazzi area inviting you simply to relax, Ciao Ragazzi ne-a cucerit de la prima piadină. won us over from the first piadina. Aflată la intrarea nr. 3 a centrului comercial VIVO! Cluj-Napoca, simpatica piadinerie este o neașteptată apariție în tumultul agitației specifice oricărui mall. Terasa încălzită, redeschisă în această primăvară, alături de zona de lounge, îți asigură o ședere plăcută afară, atât pe timpul zilei, cât și spre seară, când locul capătă un aer aproape feeric de primitor. Ingredientele mereu proaspete, folosite în panini și piadine savuroase, sunt un adevărat răsfăț. Preferatele noastre? Piadina Il Pollo Arrogante, Vegetariană sau piadina casei Ciao Ragazzi. Dar cum sunt multe și felurite piadine, rămâne să alegi ce-ți face cu ochiul. Poftă bună, așadar, și relaxare plăcută!

Situated at Entrance no. 3 of VIVO! ClujNapoca commercial centre, the cute piadina shop is an unexpected presence in the tumult of the agitation specific to any mall. A heated terrace, re-opened this spring, together with the lounge area, ensures a very pleasant stay outside, both during the day and in the evening, when it has an almost fairy-like welcoming vibe. The always fresh ingredients, used for the tasty paninis and piadinas, are a real treat. Our favourites? Piadina Il Pollo Arrogante, the Vegetarian piadina and the House– Ciao Ragazzi piadina. Given that there are many and diverse types of piadinas, it is up to you to choose the one you find appealing. Enjoy, and relax!

VIVO! Cluj-Napoca, intrarea 3 | Luni-Duminică: 10:00-22:00 Facebook.com/CiaoRagazziCluj | Suni și ridici comanda: +40 758 338 287 www.cluj.com

27


Restaurantul AMAGUSTO din incinta Platinia Shopping Center aduce Italia în centrul Clujului prin ingrediente originale, CHEF-ul italian Mario Quinto, design tradiţional reinterpretat într-o manieră contemporană și bineînţeles, o spitalitatea italiană. Bucătăria AMAGUSTO înseamnă mai mult decât o listă de ingrediente: este o povestire a tradiţiilor culinare din nordul Italiei, condimentată cu pasiunea pentru gătit a CHEF-ului Mario Quinto.

Orar funcționare: Luni – Joi: 7:00 – 23:00 Vineri – Duminică: 7:00 – 24:00 Contact: 0364 431 220 amagusto@amagusto.ro @ amagustocucinaitaliana Calea Mănăștur 2-6, în incinta Platinia Shopping Center

La restaurantul SAKURA din Platinia Shopping Center împărtășim oaspeţilor noștri secretele unora dintre cele mai sănătoase și pline de arome bucătării asiatice: japoneză, filipineză, thailandeză, chineză, coreană și indiană. Pregătim zilnic, la vedere, în bucătăria semideschisă și la sushi bar, folosind cele mai proaspete ingrediente, o mare varietate de preparate calde din bucătăriile asiatice, precum și nigiri, maki, sashimi, tempura, miso soups sau deserturi delicioase. Iar Chef-ul nostru, Baluyot Jefferson Andamo, originar din Filipine se asigură că gustul preparatelor este unul autentic și respectă reţetele tradiţionale. Orar funcționare: Luni – Joi: 12:00 – 23:00 Vineri – Duminică: 12:00 – 24:00 Contact: 0364 431 224 sakura@sakura-asiancuisine.ro @ RestaurantAsiaticCluj Calea Mănăștur 2-6, în incinta Platinia Shopping Center


Restaurant Big Belly/ Restaurant Big Belly

Din bucătăria creativă Big Belly: rețete inedite de primăvară

From Big Belly’s Creative Kitchen: unusual spring recipes

Se știe de mult timp că la Big Belly „mănânci pe săturate”, dar se știe mai puțin câtă muncă există în spatele preparatelor culinare gustate… „pe săturate”. Kozocsa István și Andrei Lăcătuș sunt doi dintre cei pasionați de bucătărie din echipa brandului și, recent, au dezvoltat o rețetă inedită de burger vegetarian.

It has been known for a long while that at Big Belly’s “you eat your fill”, but it is less known how much work there is behind the amount of effort that goes into the dishes eaten… “until you’re full”. Kozocsa István and Andrei Lăcătuș are two kitchen enthusiasts, part of the brand’s team, who recently came up with an unusual vegetarian burger.

Deși pare ușor, să concepi de la zero o rețetă este o provocare. Big Belly caută întotdeauna rețete originale și gustoase pentru portofoliul restaurantului, așa că cei doi bucătari au început să lucreze acum câteva luni la noul preparat. „Au fost câteva luni intense de căutări, schimburi de idei, probe. Voiam să găsim o rețetă nouă pentru piața clujeană, să fie un amestec de arome în armonie cu venirea primăverii.” (Andrei) „Arată exact ca un burger obișnuit, doar că este construit 100% pe bază de legume. Am conceput și un sos pe bază de avocado extrem de gustos, iar la construcția burgerului am adăugat un element cel puțin inedit: felii de mango prăjit pe grătar.” (Istvan)

Even if it might seem easy, coming up with a recipe from scratch is a challenge. Big Belly always looks for original and tasty recipes for the restaurant’s portfolio, so the two chefs have started working on the new dish a few months ago. “There have been a few months of intense searches, exchanging of ideas, trials. We wanted to come up with a new recipe for the Cluj market, with a mix of flavours in harmony with spring coming” (Andrei). “It looks exactly like a regular burger, except it is 100% made of vegetables. We also came up with an extremely tasty avocadobased sauce, and to the burger we also added at least an unusual element: grilled mango slices.” (Istvan).

De ce un burger vegetarian la Big Belly? Deoarece reperele de calitate ale restaurantului sunt: accentul pe nevoile clienților, preparatele originale și proaspete, adaptarea la trendurile actuale. Tot în ton cu primăvara, bucătarii de la Big Belly ne propun o rețetă de paste integrale cu legume care să fie sățioasă, fresh și ușoară.

Why a vegetarian burger at Big Belly? Because the restaurant’s quality landmarks are the emphasis on clients’ needs, original and fresh dishes, and adapting to current trends.

„Nu poți greși cu paste făcute proaspăt, pline de arome și vitamine. Rețeta noastră de paste integrale „alle verdure” este foarte apreciată de clienții fideli. Avem întotdeauna grijă să oferim în primul rând calitate și prospețime.”

“You cannot go wrong with freshly made pasta, filled with flavours and vitamins. Our whole grain pasta recipe “alle verdure” ”is well liked by our loyal customers. We always take care to offer first and foremost quality and freshness.”

Also for the springtime, the Big Belly chefs suggest a whole grain pasta recipe with vegetables, which is nourishing, fresh and light.

Pentru bucătarii de la Big Belly, gastronomia este o pasiune For the Big Belly chefs, gastronomy is a rarely seen passion. It is cum rar întâlnești. Merită încercate preparatele lor culinare, worth trying their dishes, especially their suggestions for this îndeosebi propunerile pentru această primăvară. spring. Restaurant Big Belly Adresă: Calea Mănăștur nr.68, Cluj-Napoca Telefon: 0754 234 235 | www.bigbelly-cluj.ro https://www.facebook.com/bigbellycluj/ Orar: L – S: 09:00 – 23:00 / D: 10:00 – 23:00 www.cluj.com

Big Belly Restaurant Address: 68 Calea Mănăștur, Cluj-Napoca Phone: 0754 234 235 | www.bigbelly-cluj.ro https://www.facebook.com/bigbellycluj/ Hours: M – Sa: 09:00 – 23:00 / Su: 10:00 – 23:00 29


Gandhi, univers exotic în centrul Clujului... În plin centru urban, India și-a concentrat toate aromele și savoarea culinară. Restaurantul indian Gandhi ne ademenește într-o călătorie a simțurilor, în care papilele noastre gustative devin cei mai răsfățați turiști! Gandhi ne îmbie cu o gamă variată de preparate culinare indiene. Vei găsi aici mâncăruri pentru cei inițiați deja în arta culinară indiană, dar și pentru cei mai puțin aventuroși. Cu un decor interior și motive inspirate de Taj Mahal, restaurantul reușește să te transpună într-una din cele mai apreciate bucătării din lume: India.

Gandhi, an exotic universe at the heart of Cluj... and culinary aromas. Gandhi Indian restaurant lures us with the promise of a journey of the senses, during which our taste buds become the most spoilt tourists! Gandhi entices us with a varied range of Indian dishes and the Indian culinary art and for the less adventurous ones alike. With an interior design and motifs inspired by Taj Mahal, the restaurant manages to take you, for a few moments, to one of the world’s most appreciated cuisines: India.

38 Regele Ferdinand Street www.gandhicluj.ro | +40 364 110 877


Gelateria Beldi Gelateria Beldi este localul din centrul Clujului în care aromele și atmosfera vacanței se îmbină armonios. Aici veți putea servi înghețată artizanală preparată după o rețetă autentică, din ingrediente naturale, cu un conținut redus de zahăr, veți savura delicioase prăjituri, variate specialități de cafea, limonadă, vinuri și milkshake-uri. La Beldi, copacul de măslin, luminile și culorile decorului vor reda sentimentul zilelor petrecute în Italia.

Gelateria Beldi Gelateria Beldi is the place at the heart of Cluj where the flavours and the holiday vibe marry harmoniously. Here you can have artisanal ice cream, prepared after an authentic recipe, from natural ingredients, with a reduced sugar content; you can also savour delicious cakes, various coffee specialties, lemonades, wines and milkshakes. At Beldi, the olive tree, the lights and colours of the place will bring to you the feeling of days spent in Italy.

2-6 Calea Mănăștur Str. (Platinia Shopping Center) Facebook.com/gelateriabeldi | +40 742 237 426

SoupeR e localul clujean care a SoupeR is the place in Cluj that ridicat supa la rang de specialitate culi- has raised soup to the rank of daily culinară cotidiană. Cu peste 100 de supe în nary specialty. With over 100 soups recirețetar, vei găsi supe tradiționale, condi- pes on offer, you will find here traditional mentate, picante sau mai dulci - pentru soups, spicy soups, hot or sweeter soups toate gusturile! Vei găsi și sandwich-uri – catering to all tastes! There are also și salate, iar vestea bună e că majoritatea sandwiches and salads, and the good preparatelor sunt vegetariene. La SoupeR news is that most dishes are vegetarian. sănătatea e pe primul loc, iar mâncarea At SoupeR, health comes first and the mereu proaspătă! La mână, la pachet sau food is always fresh! To go, to eat at home pe loc, preparatele SoupeR te așteaptă să or on the spot, the delicious SoupeR dishle savurezi. es invite you to savour them. 3 Eroilor Bld – L-V (Mo-Fr): 10:00-21:00 & Sâ (Sa): 12:00-19:00 4 Vasile Goldiș Str. (Museum Square) – L- V (Mo-Fr): 11:00-18:00

www.cluj.com

31


RESTAURANTE/RESTAURANTS Denumire locație / Location name

Adresa / Address

Contact

Hartă / Map

City Card offer

Pensiunea Roata Făget

Drumul Sf. Ion, Făget

Tel. +40 743 555 935

Hotel Transilvania ***

20 Regele Ferdinand Str.

Tel. +40 264 594 429

F2

10% discount

Kaja Tanya

11 Inocențiu Micu Klein Str.

Tel. +40 753 931 882

F2

10% discount

Miko

23 Clinicilor Str.

Tel. +40 741 194 212

E3

special price

Livada

14-15 Clinicilor Str.

Tel. +40 722 111 115

F2

10% discount

Bulgakov

17 Inocențiu Micu Klein Str.

Tel. +40 264 450 156

F2

10% discount

The Office Wine Bar

77, 21 Decembrie 1989 Bd.

Tel. +40 364 737 478

H1

10% discount

SoupeR

3 Eroilor Bd & 4 Vasile Goldiș Str.

souper.cluj@yahoo.com G2, F2

Aroma

329 Calea Turzii

Tel. +40 723 264 455

Atelierul de Pizza

300 Cetății Str., Florești

Tel. +40 747 493 743

Restaurant Smida Park

Smida, no. 18 - Beliș, Cluj

Tel. +40 754 076 413

Restaurant Atrium - Grand Hotel Napoca

1 Octavian Goga Str.

Tel. +40 264 580 715

Restaurant Wonderland-Wonder Bistro & Bar

Feleacu, no. 5 A-E, Cluj

Tel. +40 740 966 337

Traditional/Traditional 10% discount

International /International

Restaurant Hotel Stil

5B Făgetului Str.

Tel. +40 264 438 171

Hugo Restaurant - The Office

77, 21 Decembrie 1989 Bd.

Tel. +4 0364 110 437

E2

H1

Hugo City

13-14, 21 Decembrie 1989 Bd.

Tel. +40 752 133 546

G2

Nomad Gastro Pub

19 Baba Novac Str.

Tel. +40 364 401 546

G2

People Gourmet

13A David Ferenc Str.

Tel. +40 729 023 700

F1

10% discount

Joben Bistro

29 Avram Iancu Str.

Tel. +40 720 222 800

G2

10% discount

BRICKS (M)eating Point

2 Horea Str.

Tel. +40 364 730 615

F1

Motor Rock Bistro

23 Strâmbă Str.

Tel. +40 749 282 882

E2

Restaurant Sinaia

43 Sinaia Str

Tel. +40 744 786 750

E2

25th) downtown flavours

4-5 Unirii Square

Tel. +40 799 112 110

F2

Restaurant Royal Classic Hotel

39 Liviu Rebreanu Str.

Tel. +40 264 202 040

J2

Charlie Pub

3 Piața Muzeului

Tel. +40 741 055 821

F2

Restaurant Toledo

59 Aurel Suciu Str.

Tel. +40 752 949 463

H2

Casa Vega

2-4 Piața Ștefan Cel Mare

Tel. +40 742 741 389

G2

www.cluj.com

33


RESTAURANTE/RESTAURANTS Denumire locație / Location name

Adresa / Address

Contact

Hartă / Map

City Card offer

South Memory

10 Gheorghe Șincai Str.

Tel. +40 759 173 705

F2

Restaurant Shanghai

42 Calea Turzii

Tel. +40 727 833 453

G3

Shanghai Express

4 Memorandumului Str.

www.shanghaiexpress.ro

F2

Restaurant Indigo

10 Piezișă Str.

Tel. +40 364 142 306

E3

10% discount

Gandhi Restaurant

38 Regele Ferdinand Str.

Tel. +40 364 110 877

F1

10% discount

AMAGUSTO - Cucina italiana

2-6 Calea Mănăștur

Tel. +40 364 431 220

E3

Osteria del buon vino

7 Calea Dorobanţilor

Tel. +40 371 153 442

G2

10% discount

Ciao Ragazzi

VIVO! Cluj-Napoca, intrarea 3

Tel. +40 758 338 287

Pokka Bistro & Cafe

Iulius Mall Cluj-Napoca, Food Court

Tel. +40 755 076 552

K2

10% discount

Sancho Panza Bistro & Mexican Grill

26 Memorandumului Str.

Tel. +40 754 914 209

G2

15% discount

Bon Bon Candy

3 F.D. Roosevelt Str.

Tel. +40 741 954 718

F2

10% discount

Ciocolaterie Leonidas

2 Universității Str.

Tel. +40 753 505 919

F2

5% discount

Gelateria Beldi

2-6 Calea Mănăștur (Platinia Shopping Center)

Tel. + 40 742 237 426

E3

10% discount

Foodcourt Almondo (Iulius Mall)

53B Alexandru Vaida-Voevod Str.

Tel. +40 264 206 424

K2

Foodcourt VIVO! Cluj

492-500 Avram Iancu Str., Florești

Tel. +40 364 413 422

A4

Platinia Food District

2-6 Calea Mănăștur

Tel. +40 371 783 805

E3

62 Plopilor Str.

Tel. +40 749 066 193

C3

10% discount

Temaki

13 Regele Ferdinand Str.

Tel. +40 741 362 979

F2

5-10% discount

SAKURA - Asian Cuisine

2-6 Calea Mănăștur

Tel. +40 364 431 224

E3

Chinezesc /Chinese 10% discount

Indian /Indian

Italian /Italian

Mexican /Mexican

Dulciuri /Sweets

Foodcourt /Foodcourt

Japonez /Japonez Nobori

Pentru lista completă de restaurante din Cluj:

For the full list of restaurants in Cluj:

Accesează pagina web: www.cluj.com/mancare-cluj/ sau scanează acest cod QR:

Access the web page: www.en.cluj.com/restaurants-in-cluj/ or scan this QR code:


K2a


RESTAURANT INDIGO

RESTAURANT INDIGO

Meniuri vegane și vegetariene, Happy Hours cu oferte speciale și aniversări deosebite - o pleiadă de condimente care îți fac viața mai aromată în orașul din inima Transilvaniei. Indigo este restaurantul care îți deschide poarta înspre universul exotic al mirodeniilor și al savuroaselor preparate indiene.

Vegan and vegetarian menus, Happy Hours with special offers and special anniversaries – a plethora of flavours spicing up your life in the city in the middle of Transylvania. Indigo is the restaurant that opens for you the gate towards the exotic universe of spices and of flavourful Indian dishes.

Bucuriile se țin lanț: de luni până vineri, între orele 14:00 - 18:00, la o comandă minimă de 20 lei, primești gratis fie o supă, fie o halbă de bere sau apă plată / carbogazoasă, la alegere. Iar dacă îți aniversezi ziua de naștere la Indigo, vei primi 10% reducere la consumație și șampanie din partea casei.

The joys come one after the other; from Monday till Friday, between 2 and 6 pm, for an order of minimum 20 Ron you receive either a free bowl of soup or a pint of beer or still / sparkling water, whichever you choose. And if you celebrate your birthday at Indigo, you will receive a 10% discount for your order and a bottle of champagne on the house.

De aromele indiene se pot bucura și cei care au o alimentație vegană sau vegetariană. Câteva recomandări din partea noastră: Punjabi chole (năut preparat conform unei rețete autentice din Punjab), Hara Bhara Vegan (crochete condimentate din spanac,mazăre și mentă, cu sos de tamarind), Saag Kofta Vegan (curry delicios cu sos de spanac și chifteluțe aromate din spanac) sau Veg Biryani Vegan (specialitate de orez cu cartofi, conopidă, morcovi, condimente și ceapă prăjită).

Those who are vegan or vegetarian can also enjoy the Indian flavours. We recommend the following: Punjabi chole (chickpeas prepared following an authentic Punjab recipe), Hara Bhara Vegan (spiced croquettes made of spinach, peas and mint, with tamarind sauce), Saag Kofta Vegan (a delicious curry with spinach sauce and flavourful spinach balls) or Veg Biryani Vegan (a rice specialty with potatoes, cauliflower, carrots, spices and fried onion).

INDIGO, UN UNIVERS EXOTIC ÎN INIMA CLUJULUI INDIGO, AN EXOTIC UNIVERSE AT THE HEART OF CLUJ

Descoperă un univers exotic și aromat în inima Clujului, la Discover an exotic and flavourful universe at the heart of Cluj, restaurantul Indigo! at Indigo restaurant! www.cluj.com

37


The city at the heart of TranOrașul din inima Transilvaniei este renumit și apreciat pentru dinamica sa și sylvania is renowned and appreciated for its diversitatea localurilor ce-și atrag oaspeții cu dynamics and the diversity of the places that attract their guests with various events and fel și fel de evenimente și concepte inedite. unusual concepts. În Cluj, te poți relaxa oricând la un ceai sau o In Cluj, you can relax anytime over a cup of cafea alături de prieteni sau poți ieși din ru- tea or coffee, together with your friends, or tina zilnică frecventând baruri și puburi inte- you can ditch your daily routine and go to resante, care te vor surprinde prin design-ul, interesting bars and pubs, which will surprise atmosfera și evenimentele organizate. Iar you with their design, atmosphere and events viața de noapte e cu adevărat vibrantă! Te poți organised. And the night life is truly vibrating! distra în cluburi, la petreceri originale și con- You can party in clubs, attending original parties and memorable concerts! certe memorabile! City Guide îți recomandă câteva localuri clu- City Guide recommends a few places in Cluj jene care te vor face să simți pulsul orașului which will make you feel the pulse of the city on your own skin. pe pielea ta.

CAFENELE, BARURI ȘI CLUBURI /CAFES, BARS & CLUBS

www.cluj.com

39


CAFENELE, BARURI ȘI CLUBURI /CAFES, BARS & CLUBS Denumire locație / Location name

Adresa / Address

Contact

Hartă / Map

City Card offer

Cafenele și ceainării / Cafes & Teahouses Bulgakov

17 Inocențiu Micu Klein Str.

Tel. +40 264 450 156

F2

10% discount

Fresh Corner Benzinăria MOL

58-60 Calea Dorobanţilor

www.molromania.ro

H1

20% discount

Phil’s Coffee Shop

21 Calea Dorobanţilor

Tel. +40 364 738 377

G2

10% discount

Captain Bean

22-26 Regele Ferdinand Str.

Tel. +40 756 917 133

F1

1 leu discount

Demmers Teehaus

9 Piața Unirii

Tel. +40 731 307 897

F2

10% discount

Joben Bistro

29 Avram Iancu str.

Tel. +40 720 222 800

G2

10% discount

Q Caffe

13 Petru Maior Str.

Tel. +40 752 104 641

F2

25th) downtown flavours

4-5 Unirii Square

Tel. +40 799 112 110

F2

Ceramic Cafe

4 Samuel Brassai / David Ferenc

Tel. +40 771 152 976

F2

Ciao Ragazzi

VIVO! Cluj-Napoca, intrarea 3

Tel. +40 758 338 287

Leonidas Chocolates & Café

2 Universității Str.

Tel. +40 753 505 919

F2

KUPS

20 Andrei Șaguna Str.

Tel. +40 799 107 906

F1

Hot Pipes Roastery

175 Calea Turzii

Tel. +40 799 107 906

G3

The Office Wine Bar

77, 21 Decembrie 1989 Bd.

Tel. +40 364 737 478

H1

10% discount

People Pub

13 David Ferenc Str.

Tel. +40 729 023 700

F1

10% discount

Baum Games

165 Nicolae TitulescuStr./12 Izlazului Str.

www.baumgames.ro

J2

The Cock Pub

5 Piața Muzeului

Tel. +40 757 941 935

F2

10% discount

Coyote Pub

7 Piezișă Str.

Tel. +40 757 941 935

E3

10% discount

The Londoner

5 Emile Zola Str.

Tel. +40 371 370 914

F2

10% discount

The Soviet

2 George Clemenceau Str.

Tel. +40 749 902 484

F2

10% discount

Yolka

21 Piața Unirii

Tel. +40 753 083 151

F2

10% discount

5% discount

Baruri și puburi / Bars & Pubs

10% discount

Wine O’Clock

17 Ploiești Str.

Tel. +40 746 431 809

Nomad Gastro Pub

19 Baba Novac Str.

Tel. +40 364 401 546

G2

Motor Rock Bistro

23 Strâmbă Str.

Tel. +40 749 282 882

E2

Charlie Pub

3 Piața Muzeului

Tel. +40 741 055 821

F2

Wonder Bistro & Bar

Feleacu, no. 5 A-E, Cluj

Tel. +40 740 966 337

After Eight

12 Samuel Brassai Str.

Tel. +40 743 359 795

G1

Free entry

Club Midi

6 Berăriei Str.

Tel. +40 752 238 780

D3

50% Off Entry

Ernesto Club

8 Motilor Str.

Tel. +40 723 676 336

F2

Euphoria Music Hall

2-6 Calea Mănăștur

Tel. +40 745 393 333

E2

Cluburi /Clubs

40

www.cluj.com


DERMA ELITE & LASER CLINIC CLUJ / DERMA ELITE & LASER CLINIC CLUJ

Pielea ta ar trebui să arate la fel de tânără precum te simți! - aceasta este premisa de la care pornește Clinica Derma Elite în tratarea imperfecțiunilor pielii. Aflată în centrul orașului Cluj-Napoca, pe str. Mihai Eminescu, nr. 3, Derma Elite & Laser Clinic oferă tratamente sigure, moderne și eficiente de dermatologie generală, pediatrică, estetică sau chirurgicală. Din dorința de a le asigura pacienților cele mai avansate tratamente, Derma Elite investește constant în dispozitive medicale dermatologice de ultimă generație, unele dintre ele unice în România, precum și în dezvoltarea profesională a echipei medicale, formată din medici specialiști dedicați. Ambianța relaxantă și confortabilă le asigură pacienților o experiență plăcută. Calitatea serviciilor, echipa de medici specialiști, precum și cadrul ambiental conlucrează pentru a le oferi pacienților cele mai bune soluții și tratamente la toate problemele pielii. Str. Mihai Eminescu, nr. 7 Luni-Vineri: 09:00 – 20:00 Website: www.dermaelite.ro Telefon: +40 742 900 800

www.cluj.com

Your skin should look as young as you feel! – this is the premise Derma Elite Clinic starts from in treating skin imperfections. Situated in the centre of Cluj-Napoca, on 3 Mihai Eminescu Street, Derma Elite & Laser Clinic offers safe, modern and efficient treatments in the field of general, paediatric, aesthetic or surgical dermatology. As it wants to offer its patients the most advanced treatments, Derma Elite is constantly investing in state-of-the-art dermatological medical devices, some of them unique in Romania, as well as in the professional training of the medical team, which consists of dedicated specialised doctors. The relaxing and comfortable ambiance ensures that the patients have a pleasant experience. The service quality, the specialised medical team, as well as the environment, all work together to offer patients the best solutions and treatments for all possible skin problems. 7 Mihai Eminescu Street Mo – Fr: 09:00 – 20:00 Website: www.dermaelite.ro Phone: +40 742 900 800 41


NAPOCA GARDEN

spune povestea grădinii tale Grădina ta este o sursă de inspirație! Redefinind acest spațiu al reveriei și al frumuseții naturale, vei crea un spațiu exterior prietenos pentru odihna sufletului și a gândurilor. Napoca Garden te va ajuta să obții grădina visurilor tale și puțin mai mult de atât! Creează o poveste frumoasă chiar în grădina casei tale! f: facebook.com/napocagarden/ handreacatalin@yahoo.com | +40 753 472 548

NAPOCA GARDEN

Napoca Garden, tell the story of your garden Your garden is a source of inspiration! By redefining this space of daydreaming and of natural beauty, you will create a friendly outdoor space, suitable for resting your soul and your thoughts. Napoca Garden will help you obtain the garden of your dreams and even a little more than that! Create a beautiful story right in the garden of your house! f: facebook.com/napocagarden/ handreacatalin@yahoo.com +40 753 472 548

OXYJET LEO TRATAMENTE

Fără oxigen nimic nu poate fi viu și sănătos, ne anunță celulele dermei și ale epidermei. Ajută-le să își ia porția necesară de oxigen pentru a-ți reda prospețime și finețe tenului tău, prin intermediul unui tratament unic în Cluj pe care-l găsești la OxyJet Leo Tratamente. Actuale și perfect validate științific, tratamentele cu oxigen aduc fericirea pe chipul oricui. Adresă: Iuliu Maniu, Nr. 24, Cluj -Napoca | Tel: +40 742 311 840

OXYJET LEO TREATMENTS

Our dermal and epidermal cells tell us that, without oxygen, nothing is neither alive, nor healthy. Help them receive their required dose of oxygen in order to bestow freshness and softness onto your skin, through a treatment unique in Cluj, to be found at OxyJet Leo Treatments. Up to date and scientifically validated, oxygen treatments bring happiness to everyone’s face. Address : 24 Iuliu Maniu St., Cluj -Napoca | Phone: +40 742 311 840


Ai decis că oraşul Cluj este destinaţia ideală de vacanţă? Sperăm că acest ghid să îţi fie util pentru întreaga şedere în Cluj. Pe lângă cazare, evenimente sau gastronomie, aici îţi prezentăm câteva informaţii utile despre oraş, care sperăm să te ajute.

Have you decided that Cluj is the ideal vacation destination? We hope that this guide will be useful for your stay in Cluj. In addition to accommodation, events and cuisine, you will find in here some useful information about the city that we hope will help you.

INFORMAŢII UTILE/USEFUL INFORMATION TAXI/TAXI

PARCARE/PARKING

RENT A CAR

În Cluj funcţionează mai multe firme de taxi. Prețurile practicate sunt între 1,79lei/ km și 3,50lei/km (0,40 - 0,80 Euro/km), în funcție de oră și firmă. Important: ai grijă să fie pornit contorul de călătorie. Niciodată să nu plăteşti o călătorie pe înţelegere, ci doar pe ce arată contorul!

Chiar dacă este un oraş aglomerat, în Cluj poţi găsi mai multe posibilităţi de parcare contra cost. Atentie! Dacă ai parcat neregulamentar şi nu îţi mai găseşti maşina, contactează Serviciul de Ridicări Auto, la numărul de telefon: 0264/444571.

VAG24 Rent-a-Car Tel. +40 720 555 333

In Cluj there are many taxi companies. The price range between 1,79lei/km and 3,50lei/km (0,40 - 0,80 Euro/km), depending on hour and taxi company. Important: Make sure that the driver starts the meter. Never pay the driver by agreement, only by what is shown on the meter!

Even if Cluj is a busy city you can find here several possibilities for paid parking.

www.cluj.com

Important! If you park illegally and cannot find your car please contact this phone number: 0264/444 571 (City Council Towing Company)

Top Rent a Car Cluj Tel. +40 743 492 010

Taxi Diesel Tel. 0264/946 Taxi Pritax Tel.0264/942

Napoca Taxi Tel.0264/953

45


CENTRU OFTALMOLOGIC

OPTINIS...

pentru o vedere clară

OFTALMOLOGIE AVANSATA pentru Adulti si Copii, Tomografie in coerenta optica pentru afectiuni retiniene, cu tomograful Cirrus Photo 800 Zeiss, recent lansat in lume

CABINETE INDIVIDUALE DE PSIHOLOGIE

Tratamente laser (glaucom, retinopatii proliferative, etc) „Ajuns la adevăratul TU, descoperi întreaga LUME” - Un demers binevenit, acela de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine și de Chirurgia cataractei si refractiva prin facoemulsificare a învăța să ne controlăm emoțiile și valorifica aptitudinile. cu implante de cristaline artificiale multifocale care dau Putem beneficia de: diagnostic și evaluare clinică, psihoterapie independenta de ochelari individuală și de grup, consiliere psihologică, autocunoaștere și www.ochiul.ro optimizare personală. „Fii tu schimbarea pe care vrei s-o vezi în Chirurgie vitreoretiniana lume” (Mahatma Gandhi). Fix: 0264-590.304 Chirurgia: glaucomului Mobil: 0723-242.000 strabismului

INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY PRACTICES

“Once you reach the real YOU, you discover the entire WORLD”. A welcomed initiative, namely the one of knowing ourselves better and of learning to control our emotions and to value our abilities. We can benefit from: diagnosis and clinical evaluation, individual and group psychotherapy, psychological counselling, self-discovery and personal optimisation. “Be the change that you wish to see in the world” (Mahatma Gandhi).

formatiunilor tumorale pleoapei plastica Optica medicala: rame, lentile, proteze oculare, lentile de contact, ocluzoare si alte accesorii

str. Republicii nr. 13, Cluj-Napoca

F3a

Psiholog/Psychologist Ioana Ionicioiu: +40 746 211 896 Psiholog/Psychologist Ramona Simion: +40 745 646 491


INFORMAŢII UTILE/USEFUL INFORMATION TRANSPORT PUBLIC/ PUBLIC TRANSPORT Transportul public în Cluj este destul de bine dezvoltat. Aşadar, puteţi cu uşurinţă să ajungeţi cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul în orice parte a oraşului. Un bilet costă 4 lei (aprox. 1 Euro) şi include 2 călătorii. Biletele se pot cumpăra din stațiile de autobuz, fie de la casa de bilete, fie prin sistemul de ticketing de la automat. De asemenea, puteți cumpăra bilete trimițând un SMS la 7479 în care să scrieți numărul liniei dorite. Dacă doriți să faceți o excursie în afara oraşului, trebuie să ştiți că majoritatea autobuzelor pentru exterior pornesc din Autogara BETA. Pentru a călători dintr-un oraş în altul, trenul este o soluţie avantajoasă ca preţ. În ultimii ani au început să se facă reparaţii la liniile de cale ferată şi s-a investit în modernizarea trenurilor.

MEDICAL/MEDICAL Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă / County Emergency Hospital Str. Clinicilor, nr. 3-5 F2a Tel. +40 264 592 771 Int. 1408

NUMĂR DE URGENŢE/ EMERGENCY NUMBER

112

POŞTA/POST OFFICE

INFO TURIST/ TOURIST INFO Centrul de Informare Turistică/ Tourist Information Centre B-dul Eroilor, nr. 6-8 G2a Tel. 0264 452 244 Orar / Opening hours: Lu-Vi (Mo-Fr): 08:30 – 18:00 Sa-Du (Sa-Su): 10:00 – 18:00

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj/ The National Tourist Information Center Cluj Str. Memorandumului, nr. 21. Tel/fax: 0264-450.410 Orar /Opening hours L-D: 09:00-17:00

SCHIMB VALUTAR/ EXCHANGE

Dacă doreşti să trimiţi o carte poştală sau o scrisoare şi ai nevoie de timbre, atunci Este foarte important să schimbaţi trebuie să mergi la un oficiu poştal. Acolo vei banii la o casă de schimb valutar sau la Public transport in Cluj is quite well primi informaţii despre tarife şi despre posi- bancă. În nici un caz să nu schimbaţi bani developed. You can easily get to anywhere bilităţile de expediere. pe stradă. Este ilegal şi cu siguranţă veţi in the city by bus, trolleybus or tram. A ticket fi înşelaţi. costs 4 lei (about 1 Euro) and includes 2 trips. If you want to send a postcard or letter Tickets must be validated once you get on the and you need stamps, you have to go to the It is very important to exchange your bus, and they are valid until you get off. post office. There you will receive informa- money at an exchange booth or at the bank. In no case should you exchange your Tickets can be purchased from bus stops, tion concerning shipping. money in the street. It is illegal and you either from the ticket office or through the will surely be deceived. automated ticketing system. Moreover, you can purchase tickets by sending a text Oficiul Poştal Nr. 1/ Macrogroup Unirii message to 7479 with the number of the line Central Post Office Str. Regele Ferdinand, nr. 33 F2a P-ţa Unirii nr. 4-5 F2a you want to travel on.

Tel.: 0264 432 222

If you want to take a trip out of town, you Orar/Opening hours: should know that most outbound buses start Lu-Vi (Mo-Fr): 10:00 – 18:00; from Autogara BETA. To travel from one city to another, the train is an economic solution in terms of price. During the last years, the reparation of the railway lines has been started and much has been invested into upgrading trains.

Tel: 0264455605

Macrogroup Sora B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 5 F2a Tel: 0264450624 Dallas Exchange 1 Str. Regele Ferdinand, nr. 34 F2a Orar/Opening hours: 8:00 – 19:00 Dallas Exchange 2 Str.Tipografiei, Nr. 8 F2a Orar/Opening hours: 9:00-17:00

www.cluj.com

47


PLATINIA SHOPPING CENTER Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca, România 0371 783 805 info@platiniashopping.ro @ platiniashoppingcenter


City Guide Cluj Napoca - April - Mai 2018  

City Guide Cluj Napoca - April - Mai 2018

City Guide Cluj Napoca - April - Mai 2018  

City Guide Cluj Napoca - April - Mai 2018

Advertisement