Page 1


SUMARI


A FONS

4 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 5


6 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 7


ENTRENAMENT


B E N E S TA R

1 2 L A R E V I S TA D E L Ve l a


LA CUINA

W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 1 5


R E P O R TAT G E S U M M E R C A M P

1 6 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 1 7


COS & MENT

1 8 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 1 9


PSICOLOGIA


C U I D A’ T

2 2 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 2 3


TEAM

2 4 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 2 5


PÀ D E L

2 6 L A R E V I S TA D E L Ve l a


W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 2 7


TECNOLOGIA

2 8 L A R E V I S TA D E L Ve l a


M Ó N Ve l a N O T Í C I E S

3 0 L A R E V I S TA D E L Ve l a


M Ó N Ve l a E V E N T S

W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 3 1


M Ó N Ve l a A G E N D A

3 2 L A R E V I S TA D E L Ve l a


M Ó N Ve l a P E R S O N E S

W W W. V E L A C L U B F I T N E S S . C AT 3 3


CONCURS

3 4 L A R E V I S TA D E L Ve l a


PA R T Y ’ S


VelaMAGAZINE - Agost 2013  

Segona edició de la revista del Vela!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you