Page 1

‘Duurzaam is dan niet duur, maar juist slim en economisch aantrekkelijk’ Delft, maart 2011 - Tiedo Vellinga werkt al ruim 5 jaar aan de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte en is sinds 1 januari deeltijd hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen.

1

Wat vindt u de grootste uitdaging voor Nederland als het gaat om de duurzame concurrentiepositie van de mainports? Efficiency verbetering in de supply chain. Daarmee wordt dan tegelijk gewerkt aan de milieudoelen die te maken hebben met verbetering van de luchtkwaliteit en de klimaatagenda. Belangrijke tools hiervoor zijn verdergaande samenwerking tussen de (main-) ports, georkestreerde toepassing van ICT en de fantastische mogelijkheden die op dat gebied steeds geavanceerder worden en verbetering van de interconnectiviteit, de flexibiliteit en de intelligentie van de modaliteiten en de transportsystemen, zowel fysiek als procesmatig. Daarbij zal blijken dat duurzaamheid en efficiency heel goed samen gaan. Duurzaam is dan niet duur, maar juist slim en economisch aantrekkelijk.

2

Welke rol wil u met de TU Delft en het HbR hierin spelen? De TU is bij uitstek de plek om op dit gebied ook samen met de andere technische universiteiten en top instituten nieuwe kennis te ontwikkelen en kennisvelden geïntegreerd toe te passen om te komen met concepten voor verbetering en vernieuwing. Het HbR is bij uitstek de plek om enerzijds de vraagkant voor de kennisontwikkeling scherper te krijgen en anderzijds de kennis toe te passen, te valoriseren. Vanuit de TU kan daaraan worden bijgedragen door de onderzoekscultuur te verstevigen door een gericht programma op te zetten voor de PDEng. Dat is een promotietraject voor zogenaamde doctors of engineering. Dit zijn meer op de praktijkgerichte promotietrajecten die 2 jaar in beslag nemen. Hiermee zijn deze aantrekkelijker voor de ontwerpende en construerende disciplines, zoals die van Havens en Scheepvaartwegen, dan de

drie vragen aan

Tiedo Vellinga

traditionele meer fundamenteel wetenschappelijke vierjarige PhD trajecten. Deze trajecten kunnen op hun beurt vanuit de TU worden ondersteund door Masterstudies die afstudeerders gericht in de praktijk kunnen uitvoeren.

3

Wie wilt u oproepen om hierover mee te denken? Uiteraard in eerste instantie de TU Delft en de leerstoelen die het initiatief op dit punt daar al oppakken, zoals ‘Goederenvervoer en Logistiek’ bij de Faculteit TBM (Techniek, Bestuur en Management) en ‘Havens en Scheepvaartwegen’ en ‘Goederenvervoer en Verkeersnetwerken’ bij de Faculteit CITG (Civiele Techniek en Geowetenschappen). Daarnaast Havenbedrijf Rotterdam dat al ondersteuning biedt aan deze leerstoelen. Dat alles in samenwerking met de andere universiteiten (o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam) en top instituten, zoals TNO en Dinalog. En natuurlijk moet je het bedrijfsleven prikkelen daarin mee te denken en vooral de frontrunners van de toepassingen stimuleren om door te gaan. Want daar moet het gebeuren. Discussieer zelf mee op www.clubvanmaarssen.org


Dit is het eerste artikel in een serie van ‘3 vragen aan...’ personen binnen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn binnen één van de themagebieden van de Club van Maarssen. Heeft u suggesties voor personen die ook in deze rubriek moeten worden geïnterviewd? Neem contact op via de website van de Club van Maarssen: www.clubvanmaarssen.org Geïnterviewd: Tiedo Vellinga, maart 2011 Door: Nathan Volkers, Club van Delft www.clubvandelft.nl

Discussie Op de website van De Club van Maarssen vindt discussie plaats over de verschillende thema gebieden, neem deel aan deze discussie via www.clubvanmaarssen.org. Innovatie-Estafette Op 4 oktober 2011 organiseert de Club van Maarssen weer de Innovatie-estafette, dit jaar in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. De Innovatie-estafette is hét tweejaarlijkse evenement van De Club van Maarssen waar vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de nieuwste duurzame en innovatieve ontwikkelingen in water, ruimte, milieu en logistiek laten zien. Binnen deze context is er aandacht voor de sectoren bouw, luchtvaart, verkeer en vervoer, logistiek en water. De organisatie zal geheel in stijl van de Club van Maarssen innovatief vervoer regelen naar de locatie en verbinding leggen met de stedelijke ontwikkeling Stadshavens Rotterdam. Prettige karakteristieken van de Van Nelle Ontwerpfabriek zijn de typische industrie-ademende plenaire ruimten, een naadloze overgang naar de beursvloer, workshopruimtes met daglicht en de locatie biedt veel creatieve mogelijkheden! Aanmelden voor het event kan binnenkort. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte. Via de website - www. clubvanmaarssen.org - kun je geïnteresseerde collega’s uitnodigen om ook lid te worden van De Club van Maarssen. Historie en achtergrond Op 1 november 2005 kwamen tientallen vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen voor het eerst bij elkaar in Maarssen. Ze deden allemaal iets in de bouw, logistiek, luchtvaart, water en verkeer & vervoer. Ook vonden ze allemaal dat er iets moest gebeuren om Nederland in de toekomst bereikbaar, schoon, veilig en concurrerend te houden. Die mensen vormden samen De Club van Maarssen. In vier jaar is deze club doorgegroeid tot een open community waar alle kennis en innovatie op het gebied van water, transport en mobiliteit samenkomt. Hier wordt gewerkt aan de innovaties en technologische doorbraken die straks het verschil zullen maken.Tweejaarlijks organiseert de Club van Maarssen de InnovatieEstafette. De Club van Maarssen is verbonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Drie vragen aan: Tiedo Vellinga  
Drie vragen aan: Tiedo Vellinga  

Dit is het eerste artikel in een serie van ‘3 vragen aan...’ personen binnen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn...

Advertisement