Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI THANH TÍNH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA

Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Long Xuyên, tháng 06 năm 2008


TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA

Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: THÁI THANH TÍNH Lớp: DH5TC. MSSV: DTC041759

Giáo Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Long Xuyên, tháng 06 năm 2008


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Người chấm, nhận xét 1: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Người chấm, nhận xét 2: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày……tháng……năm………


Lời cảm ơn Để có được thành quả hôm nay, trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Kế tiếp, tôi xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, những người đã cùng với cha mẹ nâng cánh ước mơ cho tôi. Tôi xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Vạn Hạnh, người đã tận tâm hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong suốt thời gian qua. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, các Cô, Chú và các anh phòng tín dụng, anh Hiền đã cho tôi một môi trường thực tập rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp những thông tin cần thiết, để tôi có điều kiện đem lý thuyết ứng dụng vào thực tế và đánh giá lại kết quả của quá trình học tập, đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, là niềm tin, là sức mạnh cho tôi vững bước vào đời. . Và sau cùng tôi xin được cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn ủng hộ tinh thần cho tôi trong những lúc khó khăn. Thái Thanh Tính


NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................


MỤC LỤC - Hệ số thu nợ (%):...................................................................................................10 - Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%):..............................................................................10


DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Hình 3.1:Trụ sở chính Quỹ tín dụng Mỹ Hòa .................................................................11 - Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%):..............................................................................10

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. Sơ đồ 2.1: Quy trình cho vay trực tiếp.............................................................................8 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức tại QTD Mỹ Hòa............Error: Reference source not found Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2005 – 2007.......Error: Reference source not found Biểu đồ 4.1: Tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn......................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.2: Tình hình huy động vốn tại QTD Mỹ Hòa..................................................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.3: Tỷ trọng DSCV theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa....Error: Reference source not found Biểu đồ 4.4. Doanh số cho vay ngắn hạn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa..............................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.5. Tỷ trọng DSTN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa........................................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.6. Doanh số thu nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng.....Error: Reference source not found Biểu đồ 4.7. Tỷ trọng DN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa.. .Error: Reference source not found Biểu đồ 4.8. Doanh số dư nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng......Error: Reference source not found Biểu đồ 4.9. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn của QTD.........Error: Reference source not found Biểu đồ 4.10.Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa. Error: Reference source not found


DANH MỤC VIẾT TẮT

QTD

Quỹ tín dụng.

DSCV

Doanh số cho vay.

DSTN

Doanh số thu nợ.

DN

Dư nợ.

DNCV

Dư nợ cho vay.

NQH

Nợ quá hạn.

NHNN&PTNT

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

KDDV – SH

Kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt.

TNV

Tổng nguồn vốn.

VHĐ

Vốn huy động.

VHĐCKH

Vốn huy động có kỳ hạn.

VHĐKKH

Vốn huy động không kỳ hạn.

TDNH

Tín dụng ngắn hạn.

TD

Tín dụng.

NHTM

Ngân hàng thương mại

Đvt

Đơn vị tính

NH

Ngắn hạn

DH

Dài hạn


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài. Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy tính năng động với khí thế cạnh tranh giữa các ngân hàng, các doanh nghiệp, các công ty…. thật quyết liệt, cùng với sự ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào kinh doanh và sản xuất làm nền kinh tế chúng ta không ngừng tăng trưởng. Bên cạnh đó, một vấn đề bức xúc mà chúng ra quan tâm là vốn, trong khi đó trong dân chúng còn dự trữ một lượng vốn nhàn rỗi rất lớn, một số người có vốn trong tay nhưng không biết làm gì, một số khác họ không có vốn nhưng có cái đầu và quyết chí kinh doanh họ dốc hết tâm trí vào để tính toán làm ăn rất cần vốn, một nhóm khác nữa là họ đã kinh doanh và trong quá trình đó có khi họ dư vốn tạm thời, có khi họ thiếu vốn do đó phải làm thế nào để đưa lượng vốn đó vào dòng chảy nhằm tăng sức bật. Vì vậy, sự xuất hiện của hệ thống NHTM và các QTD đã giải quyết những khó khăn trên, trong đó có Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ Hòa ( Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa) đã áp dụng chính sách của nhà nước nhằm thực thi chính sách về tiền tệ, tín dụng đẩy mạnh việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất. Tại QTD Mỹ Hòa hoạt động tín dụng chiếm gần 100% kết quả kinh doanh và đóng vai trò then chốt, mà trong đó hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trên 85%. Song song với những thành tựu đạt được thì QTD vẫn còn tồn tại những bất cập cần đổi mới. Do đó muốn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị trường thì Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa phải bắt đầu bằng việc cải tiến tín dụng nâng cao hoạt động. Nước ta có truyền thống về nông nghiệp, ngày nay nông nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Tỉnh An Giang là một tỉnh có sản lượng lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nhưng đời sống của người nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do đó phần lớn họ không có đủ vốn để đưa những máy móc, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất được nên lao động rất vất vả. Đây là một vấn đề cần quan tâm, một nhu cầu bức xúc mang tính thời sự. Phần lớn bà con nông dân đang thiếu vốn để sản xuất, chi phí sản xuất thì cao mà chu kỳ thu hoạch lại chậm nên phải đi vay vốn để bù đắp nhu cầu vốn thiếu hụt phục vụ cho sản xuất kinh doanh, và thông thường lãi suất cho vay bên ngoài rất cao do vậy người dân vay vốn từ Quỹ tín dụng sẽ có lợi hơn nhiều, giảm được chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác do trình độ dân trí của người dân chưa cao và các ngân hàng thương mại lớn không mặn mà với các món vay nhỏ nên việc giao dịch với các ngân hàng lớn gặp nhiều khó khăn.Vì vậy các tổ chức tín dụng đặc biệt là Quỹ tín dụng nhân dân là sự lựa chọn của họ bởi thủ tục đơn giản và sẵn sàng đáp ứng các món vay nhỏ. Bên cạnh công tác tín dụng ngắn hạn, để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân đầu tư cho sản xuất kinh doanh, Quỹ tín dụng cần phải đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng. Điều này đòi hỏi Quỹ tín dụng cần phải có chính sách huy động vốn phù hợp với khả năng phát triển của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng và tiết kiệm của người dân. Do vậy huy động vốn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả phải đi đôi với nhau, bổ sung cho nhau. Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ngắn hạn và huy động vốn nên tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Quỹ Tín Dụng nhân dân Mỹ Hòa phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.”

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 1


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: - Phân tích tình hình nguồn vốn huy động qua 3 năm 2005 – 2007. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2005 – 2007 tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 1.3.1 Phương pháp thu nhập số liệu. - Thu nhập số liệu thứ cấp tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, các báo cáo tài chính và những thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng. - Tìm hiểu thêm thông tin qua các sách báo, tạp chí, internet, các văn bản, qui chế, chế độ tín dụng. 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu. Phân tích số liệu dựa trên các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp phân tích so sánh số tương đối. - Phương pháp phân tích so sánh số tuyệt đối. 1.4. Phạm vi nghiên cứu. Hoạt động tín dụng rất đa dạng, việc phân tích tín dụng là một đề tài lớn và phức tạp, vì vậy đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn. - Không gian: Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Hòa. - Thời gian: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2005, 2006, 2007.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 2


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Khái niệm về huy động vốn. Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của NHTM và QTD. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để NHTM hoặc QTD có thể thực hiện các hoạt động khác như câp tín dụng và cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng. 2.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn. - Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn): Tiền gửi thanh toán là tài khoản mà người gửi tiền sử dụng để nhận và lưu trữ các khoản tiền chuyển vào và sử dụng số tiền trong tài khoản cho các mục đích chi tiêu và thanh toán thường xuyên của mình. Tài khoản thanh toán không bị hạn chế về số lần người gửi tiền muốn gửi tiền vào hoặc rút tiền ra khi sử dụng. Thông thường lãi suất tiền gửi thanh toán thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn. Khách hàng gửi tiền nhằm mục đích an toàn về tài sản và với mục đích chờ thanh toán chứ không vì mục đích kiếm lãi. - Tiền gửi có kỳ hạn: Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi được ký phát vào Quỹ tín dụng mà có sự thỏa thuận về thời gian rút tiền giữa Quỹ tín dụng và khách hàng. Như vậy, về nguyên tắc khách hàng gửi tiền chỉ được rút tiền ra khi đến hạn đã thỏa thuận. Đối với loại tiền gửi này người gửi tiền vì mục đích kiếm lãi và thường là các tầng lớp dân cư có tiền nhàn rỗi trong một thời gian nhất định. Quỹ tín dụng thường áp dụng lãi suất để hút nguồn vốn này là chủ yếu, thời gian càng dài thì lãi suất càng cao. Tiền gửi định kỳ được Quỹ tín thực hiện với nhiều hình thức với nhiều kỳ hạn như: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng ….. Tiền gửi có kỳ hạn là một nguồn vốn tín dụng mang tín chất ổn định. Vì vậy, Quỹ tín dụng thường chú trọng các biện pháp kích thích loại tiền này nhằm sử dụng nó để cho vay ngắn hạn và trung hạn. 2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác định trên sổ tiết kiệm, được hưởng lãi suất theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo qui định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Ở Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tiền gửi tiết kiệm được chia làm 2 loại: + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là tiền gửi tiết kiệm có thể rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi suất thấp, làm cho lãi suất đầu vào của Quỹ tín dụng thấp và rất có lợi khi cho vay.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 3


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ gửi tiền nhất định với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Ở nước ta, tiền gửi tiết kiệm chia làm làm 2 loại: Tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi hàng tháng và tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi khi đáo hạn. Trong thời gian qua Quỹ tín dụng Mỹ Hòa phổ biến nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo các hình thức sau: + Tiền gửi tiết kiệm 3 tháng lãnh lãi hàng tháng. + Tiền gửi tiết kiệm 3 tháng lãnh lãi khi đáo hạn. + Tiền gửi tiết kiệm 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng lãnh lãi hàng tháng hoặc khi đáo hạn. + Tiền gửi tiết kiệm trên 12 tháng lãnh lãi hàng tháng. 2.2. Khái niệm về tín dụng. Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội. Ngày nay tín dụng được hiểu theo những định nghĩa sau: - Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện với hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. - Định nghĩa 2: Tín dụng là một phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa. - Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán…dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia là người đi vay (thụ trái – người đi vay). Như vậy “tín dụng” có thể được diễn bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này là thống nhất: đều phản ánh một bên là người cho vay, còn bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi cơ chế tín dụng và pháp luật hiện đại. 2.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng. Là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu, chiếm vị trí đặc biệt trong nền kinh tế. Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian trong nền kinh tế, quan hệ tín dụng ngân hàng được thể hiện ở hai khâu huy động vốn và cho vay. Ngân hàng vừa là người cho vay vừa là người đi vay, ngân hàng huy động về quỹ của mình các nguồn vốn tạm thời chưa sử dụng trong nền kinh tế quốc dân để hình thành nguồn vốn cho vay và tổ chức cho vay lại đối với pháp nhân và thể nhân có nhu cầu về vốn, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 2.2.2. Vai trò và chức năng của tín dụng trong nền kinh tế. 2.2.2.1. Vai trò của tín dụng. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có các vai trò sau đây: - Thứ nhất: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 4


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Việc phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong toàn nền kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình được sản xuất liên tục, tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư. Nó là động lực kích thích tiết kiệm đồng thời là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển. -Thứ hai: Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất. Hoạt động ngân hàng là tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng, trên cơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế. Mặt khác quá trình đầu tư tín dụng được thực hiện một cách tập trung, chủ yếu là cho các xí nghiệp lớn, những xí nghiệp kinh doanh hiệu quả. - Thứ ba: Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn. Trong giai đoạn tập trung phát triển nông nghiệp và ưu tiên cho xuất khẩu….nhà nước đã tập trung tín dụng để tài trợ để phát triển các ngành đó, tạo cơ sở lôi cuốn các ngành khác. - Thứ tư: Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài. Trong điều kiện kinh tế mở, tín dụng đã trở thành một trong những phương tiện kinh tế nối liền các nền kinh tế các nước với nhau. 2.2.2.2. Chức năng của tín dụng. Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có hai chức năng sau: thứ nhất-chức năng phân phối lại tài nguyên; thứ hai-chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất. - Chức năng phân phối tài nguyên: Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ: Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay. - Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất: Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách bình thường và liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá. 2.2.3. Phân loại tín dụng. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý tín dụng, các nhà kinh tế dựa vào các tiêu thức nhất định để phân loại. 2.2.3.1.Căn cứ vào thời hạn tín dụng: Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các Ngân hàng thương mại và QTD. Tín dụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 5


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh. Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn. 2.2.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng: Theo tiêu thức này tín dụng chia làm hai loại: Tín dụng vốn lưu động: là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động như cho vay để dự trữ hàng hoá, mua nguyên liệu cho sản xuất. Tín dụng vốn cố định: là loại tín dụng cung cấp để hình thành vốn cố định. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. Tín dụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới. 2.2.3.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: Theo tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại: Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại tín dụng cung cấp cho các nhà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh. Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 2.3. Những qui định về cho vay tại QTD: 2.3.1. Các nguyên tắc vay vốn. Hoạt động tín dụng của Qũy tín dụng tuân thủ các nguyên tắc sau: - Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trên hộp đồng tín dụng. - Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thoả thuận trên hợp đồng tín dụng. 2.3.2. Điều kiện vay vốn: Qũy tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.  Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết.  Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam, và hướng dẫn của Qũy tín dụng. 2.3.3. Đối tượng cho vay ngắn hạn:

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 6


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Qũy tín dụng thường cho vay ngắn hạn các đối tượng như: giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống và đầu tư phát triển. QTD không cho vay các đối tượng sau: - Số tiền để trả nợ gốc và lãi vay cho tổ chức tín dụng khác. - Số tiền vay để trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn. 2.3.4. Phương thức cho vay: - Cho vay từng lần: Với phương thức cho vay này, mỗi lần vay vốn khách hàng phải lập hồ sơ vay vốn cho từng lần vay, đến khi thu hoạch và bán sản phẩm thì trả hết nợ, khi có nhu cầu vay vốn thì làm thủ tục vay từ đầu. Phương thức cho vay từng lần thích hợp với các đơn vị kinh doanh theo từng thương vụ hay vay theo thời vụ. Mỗi lần vay thì khách hàng và quỹ tín dụng phải ký kết lại hợp đồng tín dụng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: Khi khách hàng vay vốn, thông qua các phương án sản xuất kinh doanh trong năm và các điều kiện vay vốn khác của Qũy tín dụng và khách hàng sẽ thoả thuận một mức dư nợ cao nhất trong năm đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả các phương án xin vay, mức dư nợ này được gọi là hạn mức tín dụng và khi đó người vay chỉ lập một bộ hồ sơ xin vay và được sử dụng cho nhiều lần xin vay. Hạn mức tín dụng được xem như là một cam kết của Qũy tín dụng về mức dư nợ khách hàng sử dụng và khách hàng được quyết định về thời điểm nhận tiền, thời điểm trả nợ trong phạm vi hạn mức và thời gian hiệu lực của hạn mức. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng áp dụng đối với hộ sản xuất có quan hệ thường xuyên và mang tính truyền thống. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Đây là phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, nhưng Qũy tín dụng sẽ cam kết dành cho khách hàng số hạn mức tín dụng đã định, không vì tình hình thiếu vốn để từ chối cho vay. Vì Qũy tín dụng phải bớt các món vay của khách hàng khác để giữ cam kết về hạn mức tín dụng nên khách hàng phải trả một mức phí cho việc duy trì hạn mức dự phòng. Đó là số chênh lệch giữa hạn mức tín dụng với số thực vay. - Cho vay theo dự án: Đây là phương thức cho vay trung và dài hạn, Qũy tín dụng phải thẩm định dự án trước khi cho vay. Tuy nhiên, trong cho vay ngắn hạn Qũy tín dụng vận dụng bổ sung phương thức cho vay theo dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống. Với phương thức này, khách hàng phải lập dự án cụ thể trước khi vay vốn Qũy tín dụng. - Cho vay trả góp: Khi vay vốn thì Qũy tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với vốn gốc được chia ra để trả theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 7


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

2.3.5. Mức cho vay: Khi xác định mức cho vay đối với một khách hàng. Qũy tín dụng căn cứ vào: - Khả năng nguồn vốn của Qũy tín dụng. - Khả năng quản lí của Qũy tín dụng. - Nhu cầu vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. - Riêng đối với trường hợp cho vay khách hàng dưới hình thức cầm cố sổ tiền gửi do chính Qũy tín dụng Mỹ Hòa phát hành thì mức cho vay tối đa cộng tiền lãi phải trả khi đến hạn trả nợ không vượt quá số dư còn lại của sổ tiền gửi tại thời điểm quyết định cho vay. 2.3.6. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. 2.3.7. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay do Qũy tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở mức lãi suất do Hội đồng quản trị Qũy tín dụng quy định phù hợp với qui định của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng. Lãi suất cho vay thực hiện theo nguyên tắc phải bảo đảm bù đắp lãi suất huy động cộng với chi phí hoạt động của Qũy tín dụng, nộp thuế theo qui định, bù đắp được rủi ro và có tích lũy. Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do Qũy tín dụng ấn định và thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng. 2.3.8. Quy trình cho vay của quỹ tín dụng: Khách hàng

(6)

(1)

Kho quỹ (5)

Cán bộ tín dụng (2)

Phòng kế toán (3)

Trưởng phòng TD

(4) Giám đốc

Sơ đồ 2.1:Quy trình cho vay trực tiếp. Giải thích sơ đồ quy trình cho vay: (1) Cán bộ tín dụng được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay vốn, có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn và tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định. (2) Trưởng phòng tín dụng hoặc tổ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 8


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định do cán bộ tín dụng lập, tiến hành xem xét, tái thẩm định (nếu cần thiết) hoặc trực tiếp thẩm định trong trường hợp kiêm làm cán bộ tín dụng, ghi ý kiến và báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) và trình giám đốc quyết định. (3) Giám đốc Qũy tín dụng nơi cho vay căn cứ báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) do phòng tín dụng trình, quyết định cho vay hoặc không cho vay. − Nếu cho vay thì quỹ tín dụng nơi cho vay cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản) − Nếu không cho vay thì thông báo cho khách hàng biết. (4,5,6) Hồ sơ khoản vay được giám đốc ký duyệt cho vay được chuyển cho kế toán thực hiện nghiệp vụ hoạch toán kế toán, thanh toán. Chuyển thủ quỹ để giải ngân cho khách hàng (nếu cho vay bằng tiền mặt). 2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn và hoạt động TD: 2.4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn: - Vốn huy động trên tổng nguồn vốn: Vốn huy động Vốn huy động trên tổng nguồn vốn =

x 100% Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng huy động vốn của quỹ tín dụng, cho biết vốn huy động đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho nguồn vốn huy động của đơn vị. - Vốn huy động có kỳ hạn trên vốn huy động: Vốn huy động có kỳ hạn Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn =

x 100% Vốn huy động

Chỉ tiêu này cho biết vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ này cao sẽ cho biết tính ổn định của nguồn vốn huy động. - Vốn huy động không kỳ hạn trên vốn huy động: Vốn huy động không kỳ hạn Vốn huy động không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn = x 100% Vốn huy động Chỉ tiêu này cho biết vốn huy động không kỳ hạn chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ này cao sẽ cho biết tính ổn định của nguồn vốn huy động. - Dư nợ trên vốn huy động: Dư nợ Dư nợ trên vốn huy động =

x 100% Vốn huy động

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 9


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay. Tỷ lệ này càng cao thì vốn huy động tham gia càng nhiều vào dư nợ cho vay. 2.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng: - Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn (%): Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu % trong tổng nguồn vốn sử dụng của QTD. Tổng dư nợ Dư nợ trên tổng nguồn vốn =

x100 Tổng nguồn vốn

- Hệ số thu nợ (%): Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của QTD. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định, QTD sẽ thu được bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng tốt. Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ =

x 100 Doanh số cho vay

- Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%): Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của QTD. Những QTD có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của QTD này cao. Nợ quá hạn Tỉ lệ nợ quá hạn trên dư nợ =

x 100 Dư nợ

- Chỉ tiêu vòng vay vốn tín dụng (Vòng): Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của QTD, phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của QTD quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. Doanh số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng = Dư nợ bình quân Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau: Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình quân = 2

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 10


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA 3.1. Sự hình thành và phát triển của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa được chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 25/04/1998 với số vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng. Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa lúc đó chỉ có 30 thành viên góp vốn, trải qua quá trình hoạt động gần 10 năm, đến nay vốn điều lệ của đơn vị tăng lên gần 10 tỷ đồng, mức dư nợ trung bình trên 130 tỷ đồng và trở thành 1 trong 6 quỹ tín dụng lớn và có quy mô nhất trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong cả nước. Quá trình thành lập và tổ chức hoạt động cũng như duy trì được hoạt động của một quỹ tín dụng nhân dân trong thời điểm vừa qua cũng như hiện tại là rất khó khăn vì phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh của các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tuy nhiên với việc xác định cho mình một hướng đi riêng, một chiến lược phù hợp trong quá trình đầu vốn, đồng thời luôn quản lý tốt và luôn cử cán bộ tín dụng bám sát các địa bàn và hỗ trợ vốn kịp thời cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tình trạng bà con phải vay nặng lãi, ngoài ra với phương châm hai cùng “cùng đến cùng phát triển”. Quỹ tín dụng Mỹ Hòa còn trực tiếp tham vấn cho bà con những mô hình và giải Hình 3.1:Trụ sở chính Quỹ tín dụng Mỹ Hòa pháp sử dụng và cũng như đầu tư đồng vốn sau cho có hiệu quả. Bên cạnh đó Quỹ tín dụng Mỹ Hòa luôn được sự ủng hộ của chính quyền các cấp đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang. Phòng quản lí tổ chức tín dụng hợp tác chi nhánh An Giang và Quỹ tín dụng trung ương chi nhánh An Giang. Đồng thời với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị mà ở đó nỗi bật nhất là vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, quyết đoán và gương mẫu của Ban lãnh đạo, và đặc biệt là nữ giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng là những cơ sở quan trọng góp phần cho sự thành công và phát triển ổn định của đơn vị trong thời gian qua. Sau hơn 10 năm hoạt động, quỹ tín dụng Mỹ Hòa luôn phát triển số lượng các thành viên, ổn định đội ngủ cán bộ làm việc. Tính đến ngày 31/12/2007 tổng số thành viên của quỹ tín dụng Mỹ Hòa 15,354 thành viên, tổng cán bộ làm việc tại quỹ là 43 người, trong đó Hội đồng quản trị là 7 người, phòng kế toán 6 người, phòng tín dụng 28 người, bộ phận kho quỹ, kiểm ngân có 2 người. Về trình độ cán bộ, các cán bộ làm việc tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa đều hội đủ các qui định của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trong đó đại học 36 người ( tỷ lệ 83,7 %), trung cấp 7 người ( tỷ lệ 16,3%). Hầu hết các cán bộ tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa đều được tập huấn tại chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và tập huấn nâng cao do

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 11


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

đại học Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc

Trưởng phòng Tín dụng

Kế toán trưởng

Cán bộ tín dụng

Thủ quỹ

Kiểm ngân

Kế toán

Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức tại QTD Mỹ Hòa. 3.2. Tình hình hoạt động Qũy tín Nhân Dân Mỹ Hòa và định hướng hoạt động của Qũy tín dụng trong năm 2008: 3.2.1. Tình hình hoạt động của QTD giai đoạn 2005-2007: Hoạt động kinh doanh của QTD ND Mỹ Hòa 3 năm trong giai đoạn (2005 – 2007) đã được kết quả đáng khích lệ, lợi nhuận không ngừng tăng qua mỗi năm, điều này được thể hiện qua bảng sau: Bảng 3.1: Kết quả hoạt động của QTD ND Mỹ Hòa qua 3 năm. Đvt: Triệu đồng, % Chênh lệch Tiêu chí Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế

Thuế Lợi nhuận sau thuế

2005

2006

2007

6.532

9.772

17.064

5.468 1.064 297.92 766

8.001 1.771 495,8 1.275

14.246 2.533 46,3% 6.245 78,1% 2.818 707 66,4% 1.047 59,1% 789 198 66,4% 293 59,1% 2.029 509 66,4% 754 59,1% (Nguồn: Phòng kế toán QTD Mỹ Hòa)

2006 / 2005 Số tiền Tỷ lệ 3.240

49,6%

2007 / 2006 Số tiền Tỷ lệ 7.292

74,6%

* Tổng thu nhập Tổng thu nhập QTD qua 3 năm (2005-2007) đều tăng. Cụ thể, năm 2005 tổng thu

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 12


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

nhập của QTD đạt 6.532 triệu đồng thì đến năm 2006 tổng thu nhập của QTD là 9.772 triệu đồng, tăng lên 3.240 triệu đồng hay tăng 49,6% so với năm 2005. Đến năm 2007 tổng thu nhập của QTD đạt 17.064,373 triệu đồng tăng lên 7.292 triệu đồng hay tăng 74,6 % so với năm 2006. Sở dĩ, tổng thu nhập của Quỹ tín dụng tăng qua các năm, đặc biệt năm 2007 nguyên nhân là do nông dân trúng mùa bán được giá, đời sống tốt hơn nên làm cho thu nhập của QTD tăng rất nhanh. * Tổng chi phí: Cùng với sự gia tăng của các khoản thu nhập thì các khoản chi phí của Quỹ tín dụng cũng tăng tương ứng qua các năm, cụ thể: + Năm 2005 tổng chi phí là 5.468 triệu đồng thì đến năm 2006 tổng chi phí của Quỹ tín dụng là 8.001 triệu đồng tăng 2.533 triệu đồng so với năm 2005 hay tăng 46,3%. + Sang năm 2007 do hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng phát triển nên chi phí hoạt động cũng tăng lên đáng kể đạt 14,246 triệu đồng tăng 6,245 triệu đồng hay tăng 78,1% so với năm 2006. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của chi phí qua các năm là do chạy đua cùng với các tổ chức tín dụng khác nhằm thu hút khách hàng trong việc huy động vốn. Đó là do sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng làm cho Quỹ tín dụng đã tăng lãi suất huy động vốn lên cao để giải quyết tình trạng thiếu vốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên trong hoạt động Quỹ tín dụng đã có những dấu hiệu khả quan: tuy tăng nhiều chi phí nhưng lợi nhuận của Quỹ tín dụng vẫn được đảm bảo và tăng trưởng ổn định qua các năm. Trong các khoản chi phí đó thì chủ yếu là chi phí hoạt động kinh doanh đều tăng cùng với sự gia tăng của tổng chi phí, phần lớn là chi trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay đây là hai loại chi phí luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí của Quỹ tín dụng. Ngoài ra, còn có các khoản chi phí khác như: nộp thuế, chi trả nhân viên và các khoản chi phí khác. Sự gia tăng của chi phí chứng tỏ QTD vẫn không ngừng nổ lực phát huy nguồn vốn huy động và mở rộng quy mô hoạt động của mình nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng. * Lợi nhuận: Bảng trên cho thấy do hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng có hiệu quả, cùng với việc chú trọng quản lý chi phí nên lợi nhuận của Quỹ tín dụng cũng tăng đều qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể: + Năm 2005 lợi nhuận là 766,08 triệu đồng thì đến năm 2006 lợi nhuận đạt 1.275,12 triệu đồng tăng 509 triệu đồng hay tăng 66,4 % so với năm 2005. + Sang năm 2007 lợi nhuận của Quỹ tín dụng đạt 2.024 triệu đồng tăng 59,1% hay tăng 754 triệu đồng so với năm 2006 tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Quỹ tín dụng không bằng năm 2006 về số tương đối đó là do chi phí tăng lên do phải dùng nhiều biện pháp thu hút khách hàng: khuyến mại về lãi suất, chi phí quảng cáo, mở 4 điểm giao dịch mới… nhằm cạnh tranh với các Quỹ tín dụng khác trên địa bàn. Qua việc phân tích bảng kết quả kinh doanh của Quỹ tín dụng cho thấy hoạt động của Quỹ tín dụng ngày càng hiệu quả. Đó là do nỗ lực của tập thể Cán bộ công nhân viên của Quỹ tín dụng, đó cũng là do Quỹ tín dụng Mỹ Hòa có một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Vì vậy, mặc dù tác động của môi trường kinh doanh không được thuận lợi do tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chưa thực sự ổn định, do sự cạnh tranh gay

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 13


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

gắt của nhiều Ngân hàng và Quỹ tín dụng trên địa bàn: Ngân hàng Đầu Tư, Ngân hàng NN & PTNT, Quỹ tín dụng Mỹ Bình, Mỹ Phước, … nhưng nó là đòn bẩy kích thích cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc bởi làm việc trong một môi trường có cạnh tranh thì mới có thể phát huy được những mặt mạnh cũng như khắc được những mặt yếu. Hoạt động kinh doanh có lãi thì đời sống cán bộ công nhân viên mới được cải thiện, có điều kiện trang bị cơ sở vật chất, mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2005 – 2007. Triệu đồng 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2005

Thu Nhập

2006

Chi Phí

2007

Năm

Lợi Nhuận

3.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của QTD Mỹ Hòa.  Thuận lợi: - Luôn được sự giúp đỡ thường xuyên về nghiệp vụ của NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang. Sự hỗ trợ nhiệt tình của liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, sự quan tâm của Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Hòa. - Hiện nay nghiệp vụ đầu tư cho phát triển nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 85% trong năm 2007, vật nuôi, cây trồng trong những năm gần đây được mùa được giá nhất là đối với lúa nên thu nợ rất thuận lợi. - Nền kinh tế cả nước và địa phương tiếp tục tăng trưởng trên cơ sở mối quan hệ kinh tế quốc tế được củng cố và phát triển. Tại địa phương, tốc độ tăng trưởng GDP từ 9,0 % đến 13,8 %. - Ngoài ra QTD nhân dân Mỹ Hòa còn là một quỹ tín dụng lớn trên địa bàn Thành phố Long Xuyên nhằm hỗ trợ vào chính sách kinh tế-xã hội nên QTD có nhiều khách hàng và có uy tín. Như vậy uy tín và nguồn lực của QTD Mỹ Hòa lớn mạnh là yếu tố quyết định sự ổn định và ngày càng tăng trưởng trong nguồn vốn huy động của Quỹ tín dụng. - Cùng với sự nhạy bén của lãnh đạo QTD, nên trải qua nhiều năm hoạt động Quỹ

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 14


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

tín dụng đã trở thành một trong những QTD có quy mô lớn nhất nước và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước. - Với mặt bằng trụ sở hiện tại, rất thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Trụ sở của QTD đặt gần Thành phố Long Xuyên và là nơi tiếp giáp với nông thôn nên tiện giao dịch với bà con nông dân. - Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội ổn định và phát triển, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cân đối trong tăng trưởng và hài hòa các mối quan hệ xã hội làm cho thu nhập của người dân ngày càng cao, có nhiều tiềm năng để huy động vốn và doanh số cho vay tăng. Do đó khách hàng gửi tiền và thành viên vay vốn khá ổn định và phát triển hàng năm. - QTD có một đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình, phục vụ vui vẻ với khách hàng, có sự kết hợp chặt chẽ với các phòng ban và đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Những thuận lợi trên đã góp phần không nhỏ trong hoạt động của QTD, giúp Quỹ tín dụng hoạt động có hiệu quả và đứng vững trên thị trường trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì còn có những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Quỹ tín dụng.  Khó khăn: - Với xu thế mở cửa trong hoạt động Ngân hàng, hiện nay QTD Mỹ Hòa đang nằm trong thế cạnh tranh gay gắt với nhiều Ngân hàng và QTD đóng trên địa bàn Tỉnh như: NHNN & PTNN tỉnh An Giang, Ngân hàng sài gòn thương tín, và một số QTD như: Mỹ Bình, Mỹ Phước .... đặt trên địa bàn dày đặc, do đó xuất hiện nhiều Ngân hàng và QTD nên đã đặt QTD nhân dân Mỹ Hòa vào thế cạnh tranh gay gắt. - Nhu cầu vay vốn của khách hàng rất cao nhưng khách hàng không có đủ tài sản thế chấp, không có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp không hợp pháp, hợp lệ do đó đã hạn chế việc cho vay của QTD Mỹ Hòa. - Chính sách về thuế áp dụng cho loại hình kinh tế hợp tác của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân còn cao (28%), chưa thực sự khuyến khích. - Về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên còn nhiều hạn chế, một số cán bộ QTD chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới cần phải phấn đấu rèn luyện nhiều hơn thì mới đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian tới. - Tình trạng quá tải công việc đối với cán bộ tín dụng nói riêng và cán bộ công nhân viên QTD nói chung. - Thị trường thủy sản và nông sản còn nhiều bấp bênh, không ổn định và không kích thích đầu tư sản xuất, kinh doanh không phát triển kéo theo đầu tư mở rộng tín dụng của QTD còn gặp nhiều khó khăn. - Trình độ dân trí không cao nên gây nhiều trở ngại trong quan hệ tín dụng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao dẫn đến việc xử lý các món nợ quá hạn của QTD bị hạn chế, kém hiệu quả. - Địa bàn hoạt động của QTD tương đối rộng nhưng bình quân số tiền trên món vay nhỏ làm phát sinh nhiều món vay. Quản lý hết các món vay đã là khó khăn, chi phí kiểm tra, thẩm định lại cao làm cho lợi nhuận bị giảm. - Lũ lụt, dịch bệnh…. thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến mùa màng. Bên

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 15


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

cạnh đó, một số hộ nghèo còn hạn chế trong tính toán làm ăn, giá cả thủy sản và nông sản thay đổi thất thường gây bất lợi cho người sản xuất, ảnh hưởng đến công tác thu nợ vay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Qũy tín dụng cùng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động, QTD nhân dân Mỹ Hòa luôn tìm được chỗ đứng cho mình trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. 3.3. Định hướng hoạt động trong năm 2008: Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh, đời sống của người dân và nhu cầu sử dụng vốn của người dân tăng. Cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2007 và nhận thấy được những cơ hội để mở rộng quy mô hoạt động nên bước sang năm 2008, Ban lãnh đạo Qũy tín dụng đã đề ra mục tiêu phấn đấu chủ yếu về hoạt động kinh doanh và tài chính như sau:  Mục tiêu đề ra: - Vốn huy động đến 31/12/2008 là 130 tỷ đồng với tốc độ tăng 14,2% so với năm 2007. - Tổng dư nợ đến 31/12/2008 là 170 tỷ tăng 29,6% so với đầu năm. + Tỷ lệ nợ cho vay ngắn hạn đạt 95% tổng dư nợ. + Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% (trong đó nợ xấu là 0%). - Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của NHNN Việt Nam  Biện pháp thực hiện: - Vốn huy động: Mục tiêu của QTD là đi vay để cho vay, do đó Ban Giám Đốc chú trọng đến huy động vốn trong dân cư bởi vì cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh dần dần được nâng cao hơn, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể và người dân có xu hướng gửi tiền vào Quỹ tín dụng nhiều hơn (Lãi suất huy động của QTD luôn cao hơn lãi suất huy động của ngân hàng khoảng 0.35%). Vì vậy mà Quỹ tín dụng đã đề ra các biện pháp để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư: + Chú trọng đúng mức đến công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu Quỹ tín dụng Mỹ Hòa: cho tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách ưu đãi lãi suất và khuyến mãi của QTD. + Từng cán bộ công nhân viên qua mối quan hệ thân nhân, bạn bè, gia đình của mình có nguồn vốn nhàn rỗi để tạo cơ hội tiếp cận huy động vốn + Hàng tháng, hàng quý, QTD có chỉ tiêu khoán số tiền huy động vốn cụ thể từ Ban lãnh đạo và đến từng Cán bộ công nhân viên để thực hiện trong tháng, trong quý đó. + Phấn đấu trong năm 2008, tiền gửi không kỳ hạn phải tăng từ 16,6% lên 20% 25% so với năm 2007. - Đầu tư tín dụng: Tiếp tục giữ vững và phát triển vững chắc thị trường, thị phần đầu tư tín dụng. Trong đó đặc biệt cần chú trọng đến việc phân tích thị trường nhằm khai thác có hiệu

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 16


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

quả thị trường lành mạnh, giảm dần thị trường kém hiệu quả. Nâng cao chất lượng tín dụng thông qua việc thực hiện một số biện pháp như: + Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, ngành, bộ ngành có liên quan, của Quỹ tín dụng Trung ương Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước về công tác đầu tư tín dụng. Đặc biệt là thực hiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng, công tác thẩm định trước khi cho vay, áp dụng chặt chẽ cơ chế đảm bảo tiền vay. + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt đối với các món vay, theo dõi sát sao tình hình sử dụng vốn vay, trả nợ. Đồng thời tất cả các món vay đều nằm trong tầm kiểm soát của Quỹ tín dụng và của từng Cán bộ tín dụng. + Thu hồi tốt nợ đến hạn, quá hạn, kiên quyết không để phát sinh nợ khó đòi, rủi ro tái diễn nhất là nguyên nhân chủ quan của Quỹ tín dụng và khách hàng vay vốn. + Phải chủ động trong việc phấn tích nợ nhất là nợ có gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, nợ đã quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi thích hợp đồng thời cũng chú trọng đến công tác thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, bởi vì khi thu nợ rủi ro thì toàn bộ được hạch toán vào thu nhập của QTD. + Theo dõi, nắm vững tình hình quy hoạch kinh tế xã hội từng vùng, từng khu vực của tỉnh mà có hướng đầu tư phù hợp, vừa mở rộng tín dụng vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế đời sống cho người dân, an toàn vốn. - Về phong cách làm việc: + Từng bước cải cách nề nếp, phong cách phục vụ đối với cán bộ làm kế toán, kho quỹ tại chỗ và công tác kiểm ngân cho phù hợp với nhu cầu cần thiết của khách hàng, tạo ra bộ mặt tiếp xúc khách hàng ngày càng hoàn thiện hơn. + Xây dựng phong cách giao dịch văn minh lịch sự, hòa nhã với khách hàng và trong nội bộ cơ quan. + Thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi cơ quan và ở địa phương.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 17


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA 4.1. Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005 – 2007: 4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa: Nguồn vốn thể hiện quy mô hoạt động của một tổ chức tín dụng. Nhìn chung trong giai 2005 – 2007, nguồn vốn của QTD ND Mỹ Hòa không ngừng tăng qua các năm, điều này được thể hiện qua bảng sau: Bảng 4.1. Cơ cấu nguồn vốn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Đvt: Triệu đồng, % Năm thực hiện

Khoản mục

2005 1.Vốn huy động 2.Vốn vay 3. Vốn và các Quỹ Vốn điều lệ Các quỹ 4. Vốn khác Tổng

2006

Chênh lệch 2006/2005 2007/2006 2007 Số tiền % Số tiền %

43.190 70.894 100.939 27.704 64,1 30.045 42,4 3.050 2.450 23.250 -600 -19,7 20.800 849,0 3.434 5.819 9.212 2.385 69,5 3.393 58,3 2.687 4.217 6.776 1.530 56,9 2.559 60,7 747 1.602 2.436 855 114,5 834 52,1 7.411 11.174 18.422 3.763 50,8 7.248 64,9 57.085 90.337 151.823 33.252 58,2 61.486 68,1 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của 2005, 2006 ,2007)

Biểu đồ 4.1: Tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn.

Vốn huy động

Vốn vay

Vốn và các quỹ

Vốn khác

Năm Năm2005 2005

6% 5%

Năm 2007

76%

Năm 2006 12%

Năm 2005

13%

Năm 2006 6%

6% 3%

12%

15% 67% 79%

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 18


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Qua 3 năm vốn huy động của Quỹ tín dụng luôn chiêm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, luôn chiếm trên 65%. Trong đó nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng cao nhất là năm 2006, chiếm 79%. Với nguồn vốn huy động chiếm trên 65% trong tổng nguồn vốn góp phần mang lại nguồn vốn luôn tăng trưởng và ổn định qua 3 năm, do đó Quỹ tín dụng có đủ vốn tài trợ cho hoạt động tín dụng của mình, giảm được chi phí trong kinh doanh so với chi phí vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và đạt được lợi nhuận cao. Quỹ tín dụng thực hiện tốt công việc của một tổ chức kinh doanh tiền tệ đó là thu hút nguồn vốn tại chỗ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy động vốn, Quỹ tín dụng đã tạo được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng góp phần nguồn vốn huy động luôn tăng cao trong 3 năm qua. Bên cạnh nguồn vốn huy động , nguồn vốn vay cũng không kém phần quan trọng trong việc tài trợ tín dụng cho khách hàng một cách liên tục khi nguồn vốn huy động không đủ cung ứng. Nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng tăng cao nhất vào năm 2007 là 23.250 tỷ đồng tăng 20.800 tỷ đồng tương đương tăng 849% so với năm 2006 (chiếm 15,3% trong tổng nguồn vốn) nguyên nhân là do năm 2007 khách hàng đến Quỹ tín dụng vay tiền rất nhiều, doanh số cho vay tăng lên 231.490 triệu đồng trong khi đó nguồn vốn huy động cũng tăng rất cao nhưng không đủ đáp ứng do tốc độ tăng của doanh số cho vay cao hơn tốc độ huy động vốn, điều đó cho thấy là một dấu hiệu đáng mừng cho Quỹ tín dụng Mỹ Hòa trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy QTD không chủ động được nguồn vốn của mình trong hoạt động tín dụng, QTD có phần phụ thuộc vào sự hỗ trợ các tổ chức tín dụng khác. Đối với nguồn vốn là vốn và các Quỹ, nguồn vốn này luôn tăng qua các năm và tốc độ tăng cao nhất vào năm 2006 tăng 69,5% so với năm 2005, tuy năm 2007 tăng lên 9.212 nhưng tốc độ tăng chỉ có 58,3% so với năm 2006. Nguồn vốn này tăng đảm bảo cho hoạt động tín dụng được an toàn đồng thời giúp cho QTD thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh chỉ tiểu về tỷ lệ an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Quỹ tín dụng. Bên cạnh đó còn có các nguồn vốn khác, nguồn vốn này cũng tăng qua các năm và tăng cao nhất vào năm 2007 tăng 7.248 triệu đồng hay tăng 64,9%. Nguồn vốn này cũng góp phần đảm bảo cho hoạt động tín dụng được thực hiện an toàn và liên tục. Nhìn chung, cơ cấu vốn hoạt động tại QTD tương đối hợp lý trong 3 năm qua, nguồn vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 65%) đó là nhờ QTD có chính sách huy động vốn hợp lý còn nguồn vốn vay cũng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong năm 2007 là do nhu cầu vay của khách hàng tăng, bên cạnh nguồn vốn huy động và vốn vay thì vốn điều lệ của QTD qua 3 năm cũng trên mức an toàn và vốn khác của QTD cũng tăng góp phần làm cho nguồn vốn của QTD ngày càng tăng lên đủ sức tài trợ cho hoạt động tín dụng của mình. 4.1.2. Tình hình huy động vốn: Nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định quy mô hoạt động của QTD, bên cạnh việc đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động tín dụng thì QTD cần phải quan tâm đến tình hình tăng trưởng của nguồn vốn, một nguồn vốn đủ lớn và ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng diễn ra một cách an toàn và hiệu quả hơn. Trong thời gian qua, QTD Mỹ Hòa đã chú trọng cố gắng huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau như huy động nhu cầu tiết kiệm ngắn hạn, tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm không kỳ hạn. Bên cạnh việc quan tâm tới khách hàng cũ, QTD luôn tìm kiếm

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 19


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

khách hàng mới bằng cách mở thêm phòng giao dịch, tăng cường công tác tiếp thị, áp dụng các chính sách khách hàng, chính sách thích hợp, bằng cách phục vụ khách nhanh gọn, văn minh, lịch sự. Do vậy Quỹ tín dụng ngày càng thu hút được nhiều khách hàng đến gửi tiền làm cho nguồn vốn huy động ngày một tăng. Tuy nhiên do quy mô nhỏ và vị thế của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa trong lĩnh vực tài chính chưa lớn, vì thế mặc dù đã đưa ra những chính sách thu hút tiền gửi nhưng việc huy động vốn trong thời gian qua vẫn chưa phát huy tối ta do phải cạnh tranh gay gắt với các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng NN & PTNN, Ngân hàng Sacombank….và các QTD khác trên địa bàn. Do vậy khách hàng đến gửi tiền chưa đa dạng, chủ yếu là tiền gửi huy động từ các tầng lớp dân cư, còn các doanh nghiệp, công ty cổ phần, QTD Mỹ Hòa vẫn chưa thu hút, chưa hấp dẫn đối tượng này nên chưa đặt quan hệ giao dịch. Mặt dù luôn phải đối mặt với những thách thức, những hạn chế như trên nhưng chính nhờ vào sự nỗ lực hết sức của mình mà nguồn vốn huy động của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đều tăng qua các năm. Có được kết quả đó là nhờ QTD đã áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả trong đó lãi suất là công cụ mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Bảng 4.2: Nguồn vốn huy động qua 3 năm tại QTD Mỹ Hòa. Đvt: Triệu đồng, % Năm thực hiện

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

Chênh lệch 2007/2006 2006/2005 Số tiền % Số tiền %

1.TGTKKKH

373

1.056

2.594

683

183

1.538

145,6

2. TGTKCKH

42.817

69.838

98.345

27.021

63

28.507

40,8

42.817

69.405

97.833

26.588

62

28.428

41

433

512

433

100

79

18,2

70.894

100.939

27.704

64

30.045

42,4

- TGTKCKH NH - TGTKCKH DH Tổng

43.190

(Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006,2007) Qua bảng số liệu thì nguồn vốn tại QTD qua các năm có sự gia tăng đáng kể: Năm 2005 tổng vốn huy động là 43,190 triệu đồng trong đó chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm 99% còn lại là tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ chỉ có 1%. Năm 2006 tổng nguồn vốn của QTD đạt 70.894 triệu đồng tăng 27.704 triệu đồng hay tăng 64% so với năm 2005, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn của dân cư chiếm tỷ trọng lớn chiếm 98,5% trong tổng nguồn vốn huy động (tăng 27.021 triệu động hay tăng 63% so với năm 2005), ngoài ra tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn vẫn tăng với tốc cao cả về số lượng lẫn tỷ lệ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ 1,5 % trong tổng nguồn vốn huy động, (tăng 683 triệu đồng tương đương tăng 183% so với năm 2005). Bước sang năm 2007 tiếp tục có sự gia tăng nhanh chóng, với hình thức huy động vốn với lãi suất rất hấp dẫn. Tổng nguồn vốn huy động năm 2007 là 100.939 triệu đồng tăng 42,4% so với năm 2006). Trong đó là sự gia tăng của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các cá nhân và dân cư đạt 28.507 triệu đồng tương đương tăng 40,8% so với năm 2006. Điều này là một dấu hiệu đáng mừng vì nguồn vốn tăng điều qua các năm

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 20


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

tạo nên một nguồn vốn dồi dào, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ tín dụng có mối quan hệ tốt với khách hàng trong giao dịch, đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng (nông dân) trong việc mở rộng quy mô sản xuất do điều kiện canh tác và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi ngày càng phát triển nên lượng vốn bà con nông dân cần ngày càng nhiều hơn. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để Quỹ tín dụng cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác trên địa bàn, với nguồn vốn tăng mạnh nên Quỹ tín dụng có thể yên tâm đẩy mạnh công tác cho vay của mình. Bên cạnh sự gia tăng mạnh mẽ của TGTKCKH thì tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn cũng tăng nhưng tốc độ tăng của 2 loại tiền gửi này có sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù loại tiền gửi TKKKH không mang lại tính ổn định nhưng nó có thể giải quyết được tình trạng thiếu vốn trong hoạt động tín dụng, đồng thời cũng đem lại lợi nhuận cao trong hoạt động tín dụng. Nguyên nhân loại tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn qua các năm đều chiếm tỷ trọng thấp hơn rất nhiều so với loại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là do tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn không phải là khoản tiền để dành mà là loại tiền gửi chủ yếu phục vụ nhu cầu trong giao dịch thanh toán của khách hàng. Trong khi đó, tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn được hưởng lãi suất cố định, giữa các loại tiền gửi có kỳ hạn khác nhau lãi suất sẽ được trả khác nhau. Tiền gởi có kỳ hạn càng lâu thì lãi suất sẽ càng lớn bởi vì Quỹ tín dụng hoàn toàn có thể dùng tiền gửi này đem đầu tư vào sản xuất có tính lâu dài hơn, lợi tức cao và ổn định hơn, lãi suất mà Quỹ tín dụng trả cho tiền gửi có kỳ hạn thường cao hơn so với không kỳ hạn lý do ở đây là Quỹ tín dụng hoàn toàn yên tâm sử dụng tiền gởi này của khách hàng cho vay với thời hạn ổn định để kiếm được lợi nhuận từ việc thu lãi vì lãi suất cho vay bao giờ cũng cao hơn lãi suất huy động vốn. Và khác với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền tạm thời chưa sử dụng hoặc là tiền để dành của cá nhân mục đích gửi vào Quỹ tín dụng để kiếm lợi tức. Biểu đồ 4.2: Tình hình huy động vốn tại QTD Mỹ Hòa. Triệu đồng 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2005

TGKKH

2006

TGCKH

2007

Năm

Tổng TG

Nhìn chung 3 năm qua Quỹ tín dụng đã thực hiện rất tốt công tác huy động vốn,

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 21


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

số vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm trước cũng như với nhiều hình thức huy động hấp dẫn hơn. Điều này đem lại cho Quỹ tín dụng có một nguồn vốn khá ổn định và có hiệu quả rất cao làm cho Quỹ tín dụng luôn chủ động trong công tác tín dụng của mình. Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đạt được những kết quả trên là: - Mức lãi suất mà Quỹ tín dụng huy động là phù hợp với khách hàng. - Quỹ tín dụng thực hiện chính sách huy động vốn phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. - Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã tạo được lòng tin đối với khách hàng và một phần nhờ vào cung cách phục vụ của nhân viên vui vẻ, phục vụ nhanh gọn, chính xác, trụ sở Quỹ tín dụng đặt ở Thành phố Long Xuyên thuận lợi cho khách hàng khi tham gia giao dịch. Bảng 4.3: Bảng lãi suất huy động vốn của Quỹ tín dụng trong 3 năm. Đvt: % LOẠI TIỀN GỬI

2005

2006

2007

0,35

0,35

0,35

0,00

0,00

+ Kỳ hạn 1 tháng

0,5

0,55

0,6

0,05

0,05

+ Kỳ hạn 2 tháng

0,55

0,6

0,65

0,05

0,05

+ Kỳ hạn 3 tháng

0,67

0,75

0,8

0,08

0,05

+ Kỳ hạn 4 tháng

-

0,77

0,79

-

0,02

+ Kỳ hạn 6 tháng

0,75

0,78

0,8

0,03

0,02

+ Kỳ hạn 7 tháng

0,75

0,82

0,84

0,07

0,02

+ Kỳ hạn 9 tháng

0,8

0,82

0,84

0,02

0,02

+ Kỳ hạn 11 tháng

-

0,84

0,85

-

0,01

+ Kỳ hạn 12 tháng

0,85

0,85

0,88

0,00

0,03

+ Kỳ hạn 13 tháng

0,87

0,88

0,91

0,01

0,03

+ Kỳ hạn 24 tháng

0,88

0,89

0,93

0,01

0,04

1.Tiền gửi không kỳ hạn

CHÊNH LỆCH 2006/2005 2007/2006

2.Tiền gửi có kỳ hạn

(Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Lãi suất huy động vốn của QTD qua 3 năm là tương đối ổn định và ở mức phù hợp để có thể thu hút vốn nhàn rỗi của khách hàng trên địa bàn Thành phố Long Xuyên, QTD đã có những thay đổi linh hoạt với những biến động về lãi suất trên thị trường nhằm cạnh tranh với các QTD và ngân hàng khác trên địa bàn. Nếu so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn thì đây là mức lãi suất cạnh tranh tốt.

4.1.3. Đánh giá tình hình huy động vốn.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 22


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Bảng 4.4: Chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn. Đvt: Triệu đồng, %. Chênh lệch

Năm thực hiện

Chỉ tiêu

2006/2005

2007/2006

2005

2006

2007

Số tiền

%

Số tiền

%

TNV

57.085

90.337

151.823

33.252

58,25

61.486.

68,1

VHĐ

43.190

70.894

100.939

27.704

64,14

30.045

42,4

VHĐCKH

42.817

69.838

98.345

27.021

63,11

28.507

40,8

VHĐKKH

373

1.056

2.594

683

183,11

15.38

145,6

DNCV

46.130

72.937

122.797

26.272

55,92

4.9542

67,6

1.VHĐ/TNV(%)

75,66

78,48

66,48

2,8

3,72

-11,99

-15,3

2.VHĐCKH/VHĐ(%)

99,14

98,51

97,43

-0,6

-0,63

-1,08

-1,1

3.VHĐKKH/VHĐ(%)

0,86

1,49

2,57

0,6

72,48

1,08

72,5

4.DN/VHĐ(%)

108,78 103,33 121,65 -5,5 -5,01 18,32 17,7 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007)

4.1.3.1. Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn. Vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Tỷ lệ này tăng vào năm 2006 nhưng giảm lại vào năm 2007 do tốc độ tăng của vốn huy động không bằng tốc độ tăng của nguồn vốn nguyên nhân là do vào năm 2007 Quỹ tín dụng sử dụng vốn vay chiếm 15,3% cung cấp tín dụng cho khách hàng mới ở các điểm giao dịch mới ở các xã nên cần vốn và phải vay các tổ chức tín dụng khác. Nhưng tỷ số này luôn đạt ở mức cao trên 65% cho thấy uy tín của QTD ngày càng được nâng cao, với nguồn VHĐ lớn QTD luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Sở dĩ tỷ số này luôn ở mức cao là do trong những năm qua Quỹ tín dụng đưa ra những giải pháp hợp lý trong huy động vốn bằng các lãi suất linh hoạt. Bên canh đó là do Quỹ tín dụng mở rộng địa bàn mở hoạt động, tăng cường công tác quảng cáo, phong cách giao dịch lịch sự, nhanh gọn, kịp thời và hiệu quả giúp thu hút được nhiều khách hàng làm cho nguồn vốn ngày càng gia tăng. 4.1.3.2. Vốn huy động có kỳ hạn trên vốn huy đông. Tỷ lệ này thể hiện tính ổn định của nguồn vốn tại QTD Mỹ Hòa, vì với vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn huy động QTD có thể an tâm, chủ động hơn trong cho vay. Trong thực tế, khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn, khách hàng thường không rút tiền trước hạn. Trong những năm qua tỷ lệ vốn huy động có kỳ hạn trên vốn huy động biến động qua các năm. Trong năm 2006 giảm 0,63% so với năm 2005 và năm 2007 giảm 1,1% so với năm 2006. Trong năm 2006, việc tỷ lệ VHĐCKH trên VHĐ giảm là do trong năm 2006 VHĐCKH tăng nhưng tốc độ tăng này nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng VHĐ từ đó tỷ lệ VHĐCKH trên VHĐ giảm hơn so với tỷ lệ năm 2005. Mặc khác, nguyên nhân của sự suy giảm này còn do bởi trong năm 2006 QTD đã đa dạng hóa các loại hình tiền gửi đặc

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 23


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

biệt là đa dạng hóa loại hình tiền gửi không kỳ hạn. Trong năm 2007, VHĐCKH trên VHĐ cao mang đến cho QTD nhiều thuận lợi bởi vì tính kỳ hạn của loại tiền gửi này giúp cho QTD dễ dàng xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, ít bị động. Tuy nhiên tỷ lệ này ở mức quá cao cũng gây cho QTD những khó khăn nhất định bởi lẽ lãi suất phải trả cho loại hình TGCKH luôn cao. Thực tế các năm trong giai đoạn 2005 - 2007 tỷ lệ VHĐCKH trên VHĐ điều lớn hơn 95%. Do vậy trong các năm sắp đến QTD cần đa dạng hơn nữa các sản phẩm huy động vốn sao cho tổng TNV luôn tăng và cơ cấu VHĐ luôn hợp lí. Mặc dù tỷ lệ này giảm trong năm 2006 là 0,63% và giảm năm 2007 là 1,1% nhưng tỷ lệ này vẫn ở 97,43%. Với tỷ lệ này QTD vẫn chủ động trong công tác nguồn vốn, đảm bảo cho tín dụng an toàn và liên tục. 4.1.3.3. Vốn huy động không kỳ hạn trên vốn huy động. Với lãi suất vốn huy động không kỳ hạn thấp hơn lãi suất huy động có kỳ hạn, QTD sẽ có lợi vì tiết kiệm được chi phí huy động vốn. Tuy nhiên nguồn vốn này không ổn định đối với QTD vì khách hàng có thể rút vốn ra bất cứ lúc nào khi cần thiết. Vì thế Quỹ tín dụng chỉ thể sử dụng một tỷ lệ nhất định nào đó để thực hiện công việc kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng vốn huy động của QTD đều tăng qua các năm, năm 2006 tỷ lệ này tăng 72,48% so với năm 2005 và tăng 72,5% của năm 2007 so với năm 2006. Mặc dù, VHĐKKH trên VHĐ đều tăng nhưng số tiền huy động được từ loại hình tiền gửi không kỳ hạn còn thấp so với loại hình TGCKH. Năm 2007 chỉ đạt 2.594 triệu đồng trong khi đó VHĐCKH đạt đến 100.939 triệu đồng. Nguyên nhân là do QTD không tập chung không khai thác loại hình hoạt động này bởi tính không ổn định của nó. Nếu tỷ lệ VHĐKKH trên VHĐ lớn hơn tỷ lệ VHĐCKH trên VHĐ sẽ làm cho QTD không chủ động trong việc sử dụng vốn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng. Trong giai đoạn 2005 – 2007 tỷ lệ VHĐKKH trên VHĐ chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,86 - 2,57% điều này làm cho cơ cấu VHĐ của QTD mất cân đối. Do vậy trong thời gian tới cần xem lại tầm quan trọng của nguồn vốn này và phải có những giải pháp cụ thể nhằm thu hút được nhiều thêm VHĐKKH. 4.1.3.4. Dư nợ trên vốn huy động: Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sử dụng vốn huy động của Quỹ tín dụng vào công tác cấp tín dụng. Nếu tỷ lệ này cao có nghĩa là hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng là rất tốt do bởi tất cả đồng vốn huy đồng đều tham gia vào hoạt động kinh doanh, phần lãi cho công tác huy động vốn được bù đắp bằng mức lãi suất cao hơn khi cho vay. Tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tỷ số này luôn đạt trên 100%, có sự biến động qua các năm, có giảm nhẹ vào năm 2006 nhưng sau đó tăng mạnh vào năm 2007 đạt 121,65%. Điều này chứng tỏ nguồn vốn huy động mặc dù đã đạt ở mức cao trong tổng nguồn vốn, nhưng vẫn không đáp ứng cho nhu cầu tài trợ vốn của Quỹ tín dụng. Chính điều này làm cho Quỹ tín dụng đi vay thêm ở các tổ chức tín dụng khác nhằm phục vụ cho hoạt động tín dụng. Do vậy trong thời gian sắp tới Quỹ tín dụng cần phải đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để chủ động hơn trong nguồn vốn hoạt động để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng ngày càng nhiều. Tóm lại, qua việc phân tích các chỉ tiêu về huy động vốn cho thấy Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đang tập trung rất nhiều vào việc huy động nguồn vốn có kỳ hạn nhằm đáp ứng

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 24


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

nhu cầu vay vốn của khách hàng. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn mà Quỹ tín dụng huy động được chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn là dấu hiệu tốt trong giải pháp về nguồn vốn hoạt động, nhưng điều này sẽ làm giảm lợi nhuận cho Quỹ tín dụng do QTD phải chi trả một mức lãi suất cao hơn so với các loại tiền gửi khác, đặc biệt là loại tiền gửi không kỳ hạn. 4.2. Phân tích hiệu quả hoạt tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa qua 3 năm từ 2005 - 2007. 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa. 4.2.1.1. Phân tích cơ cấu DSCV. Để biết được hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa ta tiến hành phân tích và đánh giá tổng quan về hoạt động tín dụng taị Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Bảng 4.5: Doanh số cho vay của QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 -2007. Đvt: Triệu đồng, %.

Năm thực hiện

Chỉ tiêu 2005

2006

2007

Chênh lệch 2006/2005

2007/2006

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

Doanh số cho vay - Ngắn hạn

77.462 129.806 231.49

52.344

67,6

101.684 78,3

- Trung hạn

853

-535

-62,7

8.474

Tổng DSCV

318

8.792

2664,8

78.315 130.124 240.282 51.809 66,2 110.158 84,7 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007)

Doanh số cho vay đều tăng qua các năm, với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Qũy tín dụng Mỹ Hòa chỉ tập trung cho vay ngắn hạn và mới bắt đầu cho vay trung hạn Trung hạn 1,09 % từ năm 2004. Khách hàng chủ yếu trong hoạt động tín dụng là khách hàng thuộc thành Nămnguyên 2005 nhân là do lãi suất cho vay tại QTD Mỹ Hòa cao hơn so với phần kinh tế cá thể, lãi suất của các Ngân hàng thương mại khác và chưa dám cho vay một lượng tiền lớn, nên các doanh nghiệp thường tìm đến các Ngân hàng thương mại khác để vay. Bên cạnh đó các ngân hàng có các dịch vụ đa dạng hơn, giúp các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong thanh toán, giao dịch. Bảng số liệu trên cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh số cho vay, còn doanh số cho vay trung hạn chiếm tỷ lệ rất thấp. Điều này được thể hiện rõ qua các biểu đồ sau: Ngắn hạn 98,91%

T rung hạn 4%

Trung hạn 0.24%

Năm 2007

Năm 2006

Biểu đồ 4.3: Tỷ trọng DSCV chia theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa.

SVTH: Thái Thanh Tính Ngắn hạn 99.76%

Trang 25 Ngắn hạn 96%


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn năm 2005 là 98,91%, trong tổng DSCV tại QTD, năm 2006 là 99,76% và năm 2007 là 96% trên tổng doanh số cho vay, một tỷ lệ rất lớn. Có điều này là vì nguồn vốn để cho vay của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa chủ yếu từ huy động ngắn hạn, và đa phần các ngành nghề có chu kỳ vốn ngắn nên việc cho vay của Quỹ tín dụng thường tập trung cho vay ngắn hạn. Đó cũng là xu thế chung của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam (Doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng doanh số cho vay). Điều này cho thấy thu nhập của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa chủ yếu từ hoạt động tín dụng ngắn hạn. Song song đó, trong 3 năm qua doanh số cho vay trung hạn tại đơn vị cũng đang tăng, chứng tỏ Quỹ tín dụng cũng đang chú trọng đến cho vay trung hạn. Với loại hình cho vay trung hạn QTD áp dụng lãi suất cao hơn, do đó lợi nhuận cũng nhiều hơn. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn có nhiều dự án cần vốn trên 12 tháng nhưng không quá 24 tháng điều này làm cho doanh số cho vay trung hạn năm 2007 tăng lên đáng kể đạt 8.972 triệu đồng. Tuy nhiên, các khoản cho vay trung hạn có đặc điểm là thu hồi vốn trong 2 năm, do đó nếu doanh số cho vay trung hạn quá cao sẽ dẫn đến dư nợ trung hạn trong năm và các năm sau sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ (lợi nhuận cao). Vì vậy trong thời gian tới, Quỹ tín dụng cần tập trung cho vay trung hạn bên cạnh cho vay ngắn hạn. Điều cần lưu ý trong cho vay trung hạn là phải nhận thức đầy đủ về đối tượng cho vay, tìm hiểu và đánh giá đúng khách hàng trước khi quyết định cho vay, chỉ cho vay những dự án khả thi, có hiệu quả và có tài sản đảm bảo nợ vay. Tuy nhiên, không nên tuyệt đối hoá vai trò của tài sản đảm bảo nợ vay, bởi vì mục đích cho vay là giúp khách hàng có vốn để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quỹ tín dụng có thể thu hồi nợ và lãi đúng hạn từ kết quả sử dụng vốn vay đó chứ không phải từ bán tài sản

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 26


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

này. Hơn nữa, không phải tài sản nào cũng dễ dàng bán được để Quỹ tín dụng Mỹ Hòa thu hồi nợ một cách kịp thời và thực tế việc phát mại tài sản đảm bảo nợ vay để thu hồi nợ là một gánh nặng đối với các ngân hàng thương mại hay Quỹ tín dụng. Do đó khi xem xét cho vay trung hạn, cán bộ tín dụng cần đặc biệt chú ý đến tính khả thi và hiệu quả của dự án. Đối với loại hình cho vay dài hạn trong thời gian tới, QTD ít chú trọng phát triển do thời gian thu hồi vốn là rất lâu, mà nguồn vốn của QTD rất thấp so với các Ngân hàng thương mại và nó sẽ ảnh hưởng đến hệ số an toàn và hệ số rủi ro của Quỹ tín dụng. 4.2.1.2. Tình hình DSCV ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 -2007. Bảng 4.6: Doanh số cho vay ngắn hạn của QTD trong 3 năm 2005 – 2007. Đvt: Triệu đồng,%. Năm thực hiện

Chỉ tiêu

1. Nông nghiệp 2.KDDV - SH 3. Tổng cộng

2005

2006

2007

71.50 0

122.95 7

214.531

Chênh lệch 06/05 Số tiền 51.457

07/06 % 71,9

Số tiền 91.574

% 74,4

5.962 6.849 16.959 887 14,9 10.109 147,6 77.46 129.80 2 6 231.490 52.344 67,5 101.683 78,3 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007)

Với phương châm “đi vay để cho vay” Quỹ tín dụng Mỹ Hòa ngoài việc huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thì Quỹ tín dụng cần có những biện pháp thích hợp để sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả, tránh tình trạng ứ đọng vốn bởi lẻ nguồn vốn vay vẫn phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng và làm phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, một chính sách tín dụng tốt sẽ đem lại lợi nhuận cao cho Quỹ tín dụng. Các trương trình khuyến nông, khuyến ngư của tỉnh An Giang đã thực hiện trong thời gian qua nhằm khuyến khích bà con đẩy mạnh sản xuất đã làm tăng nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu trên Ngân hàng Nhà Nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng nên đầu tư vốn tài trợ cho cho bà con phát triển sản xuất, tạo sự ổn định trong thu nhập giúp duy trì cuộc sống. Bám sát chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra, Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa đã từng bước nâng cao doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh hoạt. Từ bảng số liệu trên ta thấy, Quỹ tín dụng chủ yếu là cho vay sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh hoạt, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn .

Biểu đồ 4.4. Doanh số cho vay ngắn hạn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 27


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Triệu đồng 250.000

92,6%

200.000 150.000

94,7%

100.000

92,3%

50.000 7,7%

5,3%

7,4%

0 2005

DV - SH

2006

Nông nghiệp

2007

Năm

Tổng cộng

Tổng doanh số cho vay năm 2005 đạt 77.462 triệu đồng, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp đạt 71.500 triệu chiếm 92,3 % tổng doanh số cho vay, cho vay dịch vụ sinh hoạt đạt 5.962 triệu đồng chiếm tỷ trọng rất nhỏ 7,7% trong tổng doanh số cho vay. Ta thấy Quỹ tín dụng chủ yếu là cho vay sản xuất nông nghiệp, tài trợ cho các dự án nhỏ như chăn nuôi heo, nuôi cá tra, mua máy cắt, làm lúa…. điều này đã thu hút được nhiều khách hàng khi cần vốn tạm thời để đầu tư lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có thời gian thu hồi vốn nhanh (dưới 12 tháng). Đến năm 2006 doanh số cho vay của Quỹ tín dụng tăng đạt 129.806 triệu đồng tăng 52.344 triệu đồng hay tăng 67,5% so với năm 2005. Cả doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh hoạt đều tăng. Trong đó doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp tăng mạnh đạt 51.457 triệu đồng, tăng 71,9% so với năm 2005, chiếm 94,7% tổng doanh số cho vay, còn doanh số cho vay sinh hoạt dịch vụ cũng tăng 887 triệu đồng, tăng 14,9% so với năm 2005. Doanh số cho vay ngắn hạn tăng nhiều là do tình hình huy động vốn của Quỹ tín dụng đã đạt được những dấu hiệu khả quan, do đó Quỹ tín dụng đã đủ sức tài trợ cho những dự án lớn nhưng vẫn có thời gian thu hồi vốn nhanh. Vừa qua Quỹ tín dụng tài trợ cho một khách hàng nuôi cá tra với số vốn 1,500 triệu động trên địa bàn xã Vĩnh Bình. Tuy nhiên, đây cũng là những nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro mà Quỹ tín dụng có thể phải chịu bởi khi cho vay thì cũng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả của món vay: tình hình kinh tế-xã hội, nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm trên thị trường, những biến cố cả khách quan lẫn chủ quan tác động đến người vay. Mặt khác năm 2005 ngành nông nghiệp cả nước nói chung và nông nghiệp An Giang nói riêng chịu tổn thất nặng nề từ các loại dịch bệnh chủ yếu là dịch gầy nâu gây bệnh vàng lùn, bệnh vàng lùn xoắn là và bệnh cúm, lở mồm nong móng trên gia súc, gia cầm. Dịch bệnh này đã làm cho bà con nông dân thất mùa, kinh tế gặp nhiều khó khăn và do vậy người nông dân cần phải vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế. Bên cạnh đó trong năm 2005, người nông dân đã gặp thuận lợi hơn trong sản xuất, lợi nhuận từ việc trúng mùa, trúng giá trong trồng trọt, điều kiện kinh doanh thuận lợi, giá cao trong chăn nuôi, họ muốn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất như máy gặt

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 28


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

đập liên hợp để tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, tiến tới làm giàu. Vì thế nhu cầu vay vốn của người dân cao hơn. Chính điều này là nguyên làm cho doanh số cho vay tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tăng mạnh vào năm 2006. Bước sang năm 2007, doanh số cho vay của Quỹ tín dụng tiếp tục tăng mạnh và nhanh hơn năm 2006. Cụ thể doanh số cho vay đạt 231.490 triệu đồng, tăng 78,3% so với 2006, cả doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dịch vụ đều tăng rất mạnh, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp đạt 214.531 triệu động tăng 74,9% so với năm 2006 chiếm 92,6% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Bên cạnh đó Quỹ tín dụng cũng đang dần chú trọng đến cho vay kinh doanh dịch vụ, vì vậy mà doanh số cho vay dịch vụ cũng tăng hàng năm và tăng mạnh nhất vào năm 2007 đạt 16.959 triệu đồng tăng 10.109 triệu đồng tương đương tăng 147,6% so vơi năm 2006 và chiếm 7,4% trong tổng doanh số cho vay. Mặc dù doanh số cho vay kinh doanh và dịch vụ tăng mạnh nhưng còn thấp hơn nhiều so với doanh số cho vay nông nghiệp. Điều này cũng là tất yếu khi khách hàng của loại hình cho vay kinh doanh dịch vụ- sinh hoạt chủ yếu là các cá thể vay vốn mua sắm hàng tiêu dùng trong gia đình và các hộ mua bán hàng hóa, đồ điện gia dụng với quy mô nhỏ. Hơn nữa loại cho vay này cũng cạnh tranh rất nhiều từ các ngân hàng thương mại lớn nên việc mở rộng và tìm kiếm thêm đối tượng vay vốn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nguyên nhân doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp tăng mạnh nhất trong 3 năm qua là do Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã mở rộng quy mô hoạt động đem lại hiệu quả cao cho Quỹ tín dụng, là do năm 2007 Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã mở thêm 4 điểm giao dịch xuống tận các xã, thuận lợi cho bà con nông dân đi lại và Quỹ tín dụng cũng có những biện pháp tích cực tặng quà vào các dịp lễ…nhằm giữ chân các khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng mới tránh đánh mất thị phần làm ảnh hưởng tới nguồn thu của Quỹ tín dụng Nhìn chung, qua việc phân tích tình hình cho vay tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa cho thấy Quỹ tín dụng đang có những dấu hiệu tích cực về hoạt động tín dụng của mình nhưng chủ yếu là cho vay sản xuất nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn vì cho vay sản xuất nông nghiệp thì thời gian quay đồng vốn nhanh, mang lại hiệu quả cao cho Quỹ tín dụng. Mặt khác, cho thấy cho vay kinh doanh dịch vụ cũng có bước đột phá vào năm 2007, Quỹ tín dụng cũng đã chú trọng đối với loại hình này, ngoài các loại cho vay trên, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa vẫn chưa tập trung cho vào cho vay các loại hình khác. Qua phân tích doanh số cho vay trong 3 năm cho thấy doanh số cho vay luôn tăng cao, tuy nhiên sự gia tăng này không ổn định qua các năm và thật sự không bền vững do quá chú trọng vào loại hình cho vay trong nông nghiệp điều đó chứa đựng nhiều rủi ro, trong thời gian tới QTD Mỹ Hòa cần chú trọng tập trung vào cho vay nhiều đối tượng khác, nhiều loại hình cho vay khác nhau để phân tán rủi ro trong kinh doanh. 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn. 4.2.2.1. Phân tích cơ cấu DSTN. Ngân hàng, các QTD là tổ chức trung gian đi vay để cho vay nên vốn của nó phải được bảo tồn và phát triển. Khi các chủ thể trong nền kinh tế sử dụng vốn của Quỹ tín dụng thì họ phải trả lãi cho Quỹ tín dụng. Phần lãi này phải bù đắp được phần chi phí mà Quỹ tín dụng đi vay, bù đắp được chi phí cho hoạt động của đơn vị và đảm bảo có lợi nhuận. Vì vậy công tác thu hồi nợ đúng hạn và đầy đủ được Quỹ tín dụng đặt lên hàng đầu. Một Quỹ tín dụng muốn hoạt động tốt không phải chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn phải chú trọng đúng mức công tác thu hồi nợ.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 29


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Bảng 4.7: DSTN của QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 - 2007. Đvt: Triệu đồng, %. Năm thực hiện

Khoản mục 2005

2006

2007

Chênh lệch 2006/2005 2007/2006 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Doanh số thu nợ - Ngắn hạn - Trung hạn

57.138 125

102.999 181.629 45.861 853 318 728

80,3 582,4

78.630 -535

76,3 -62,7

Tổng DSTN

57.263

103.852 181.947 46.589

81,4

78.095

75,2

(Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Cùng với sự gia tăng của Doanh số cho vay tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa thì doanh số thu nợ cũng tăng qua các năm từ 2005 đến 2007. Trong cơ cấu doanh số thu nợ tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa giai đoạn từ 2005-2007 thì doanh số thu nợ với thể loại vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, điều này phù hợp với tốc độ tăng của DSCV loại hình này. Biểu đồ 4.5. Tỷ trọng DSTN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa. T rung hạn 0.22%

Năm 2005

Ngắn hạn 99.78%

T rung hạn 0.17%

T rung hạn 0.82%

Năm 2007

Năm 2006

Ngắn hạn 99.18%

Ngắn hạn 99.83%

Doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thu nợ của

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 30


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

QTD Mỹ Hòa , trên 99%, điều này cũng lẽ đương nhiên khi mà Quỹ tín dụng cho vay ngắn hạn là chủ yếu. Tuy nhiên, với chủ trương đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nó đang dần có sự thay đổi mặc dù sự thay đổi này còn chậm. Trong cơ cấu DSTN, tỷ trọng DSTN trung hạn đang tăng dần tỷ trọng từ 0,22% năm 2005 tăng đến 0,82% năm 2006 và 0,17% năm 2007. Dự đoán năm 2008 thì có thể doanh số thu nợ trung hạn của Quỹ tín dụng tăng từ 0.17% lên 5% do Quỹ tín dụng đang có kế hoạch mở rộng cho vay trung hạn. Tuy nhiên QTD chỉ cho vay trung hạn dưới 24 nhằm hạn chế được rủi ro với sự trượt giá của đồng tiền như hiện nay. 4.2.2.2. Tình hình DSTN ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 -2007. Nếu doanh số cho vay thể hiện quy mô tín dụng của QTD thì doanh số thu nợ biểu thị hiệu quả hoạt động tín dụng. Từ doanh số thu nợ có thể đánh giá được tình hình thu hồi vốn của Quỹ tín dụng cũng như thấy được chất lượng của hoạt động tín dụng đảm bảo nguồn vốn bỏ ra và thu hồi nhanh chóng, tránh thất thoát và có hiệu quả cao. Tình hình thu nợ của QTD 3 năm qua như sau: Bảng 4.8. Doanh số thu nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng 3 năm 2005 – 2007. Đvt. Triệu đồng, %. Năm thực hiện

Khoản mục 2005

2006

2007

1. Nông nghiệp

53.082

95.800

174.109

2.KDDV - SH

4.056

Chênh lệch 06/05 Số tiền 42.718

07/06 %

Số tiền

%

80,4

78.309

81,7

7.199 7.520 3.143 77,5 321 4,45 102.99 3. Tổng cộng 57.138 9 181.629 45.861 80,2 78.630 76,3 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Biểu đồ 4.6. Doanh số thu nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng. Triệu đồng

200.000

95,9%

150.000 93%

100.000 92,9% 50.000 7,1% 0

2005

7% 2006

4,1% 2007 Năm

Nhìn từ bảngDV ta -thấy thu nợ của Quỹ tínTổng dụngcộng qua 3 năm gần đây SH tình hìnhNông nghiệp

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 31


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

diễn biến khá tốt, cụ thể: Năm 2005 doanh số thu nợ của Quỹ tín dụng là 57.238 triệu đồng, trong đó doanh số thu nợ sản xuất nông nghiệp cũng giống như doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh số thu nợ đạt 53.082 triệu đồng và chiếm 92,9% tổng doanh số thu nợ, phần còn lại là doanh số thu nợ dịch vụ - sinh hoạt đạt 4.056 triệu đồng chiếm 7,1% trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Sang năm 2006, cùng với tốc độ tăng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng tăng và đạt 102.999 triệu đồng, tăng 45.861 triệu đồng hay tăng 80,2% so với năm 2005. Trong đó, doanh số thu nợ sản xuất nông nghiệp đạt 95.800 triệu đồng tăng 42.718 triệu đồng hay tăng 80,4% so với năm 2005 và chiếm 93% tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Nguyên nhân là do Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã làm tốt công tác giám sát, theo dõi và thu hồi nợ đối với các khoản vay đã đến hạn, mặt khác là do các dự án đầu tư của khách hàng đều khả thi và làm ăn có hiệu quả nên khách hàng đến trả nợ đúng hạn. Đồng thời doanh số thu nợ dịch vụ - sinh hoạt cũng tăng lên đạt 7.199 triệu đồng tăng 3.143 triệu đồng hay tăng đến 77,5% so với năm 2005 và chiếm 7% tổng doanh số thu nợ vì Quỹ tín dụng cũng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động tín dụng dịch vụ - sinh hoạt, thường xuyên theo dõi, giám sát và thẩm định chặt chẽ và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Mặt khác là do các khoản nợ này đã đến hạn thu nợ nên làm cho doanh số thu nợ dịch vụ - sinh hoạt tăng cao trong năm nay. Đến năm 2007, Doanh số thu nợ của Quỹ tín dụng vẫn tiếp tục tăng mạnh đạt 181,629 triệu đồng, tăng 78.630 triệu đồng hay tăng 76,3% so với năm 2006. Trong đó, doanh số thu nợ sản suất nông nghiệp tăng 78.309 triệu đồng hay tăng 81,7% so với 2006, đây là một tỷ lệ tốt trong bối cảnh nền kinh tế trong năm của tỉnh An Giang có nhiều biến động, chủ yếu là ở lĩnh vực nông nghiệp: dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại khu vực ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng, tình hình thời tiết không ổn định cũng ảnh hưởng đến thu nhập của người dân,…nhưng người dân vượt qua được những khó khăn, vay vốn đầu tư lại cho sản xuất, chăn nuôi nên đã đạt thành quả thắng lợi trong mùa vụ tiếp theo. Bên cạnh đó giá lúa được ổn định ở mức cao, khách hàng có vốn hoàn trả lại cho Quỹ tín dụng. Đối với doanh số thu nợ dịch vụ - sinh hoạt thì trái lại có tốc độ nhưng tăng rất thấp đạt 7.520 triệu đồng hay tăng 4,45% so với năm 2006, đây là vấn đề cần chú ý vì trong năm 2006 và 2007, doanh số cho vay dịch vụ - sinh hoạt liên tục tăng mạnh đặc biệt là trong năm 2007, cần phải theo dõi sát sao hơn nữa tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi những món nợ có những dấu hiệu rủi ro, đảm bảo được nguồn vốn chi trả cho khách hàng. Tóm lại, ta thấy doanh số cho vay của Quỹ tín dụng liên tục tăng nhưng Quỹ tín dụng có thể an tâm hoạt động vì doanh số thu nợ của Quỹ tín dụng là khá tốt và luôn tăng qua 3 năm, đặc biệt là doanh số thu nợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ - sinh hoạt luôn chiếm tỷ trọng cao vì bà con nông dân làm ăn có hiệu quả nên thời gian thu hồi vốn nhanh, đảm bảo nguồn vốn cho Quỹ tín dụng tái đầu tư mở rộng hoạt động cho vay đến các đối tượng khách hàng khác nhau. Ngoài ra, Quỹ tín dụng cần chú trọng hơn công tác thẩm định, phân loại tín dụng, theo dõi đôn đốc cán bộ tín dụng tích cực theo dõi các món nợ để thu hồi kịp thời khi đến hạn để tránh phát sinh nợ quá hạn, hạn chế rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ tín dụng. Tuy nhiên doanh số thu nợ cao không phải lúc nào cũng tốt nhưng qua đó phản ánh được phần nào hiệu quả thu hồi vốn của Quỹ tín dụng. Như đã biết, doanh số thu nợ của Quỹ tín dụng cao là do trong năm các món vay đến hạn nhiều, mặt khác là do QTD thu hồi các món vay có những dấu hiệu rủi ro: như sử dụng vốn sai mục đích, có dấu hiệu chiếm dụng vốn nên các cán SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 32


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

bộ tín dụng đã chủ động đề nghị thu hồi trước hạn. 4.2.3. Phân tích tình hình dự nợ ngắn hạn. 4.2.3.1. Phân tích cơ cấu DNCV. Cùng với sự gia tăng trong doanh số cho vay và doanh số thu nợ, dư nợ tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa cũng tăng qua các năm. Bảng 4.9. DSDN của QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 - 2007. Đvt: Triệu đồng, %. Năm thực hiện

Khoản mục

Chênh lệch 2006/2005 2007/2006 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

2005

2006

2007

Doanh số dư nợ - Ngắn hạn - Trung hạn

46.130 853

72.937 318

122.797 26.807 8.792 -535

58,1 -62,7

49.860 8.474

68,4 2664,8

Tổng DSDN

46.983

73.255

131.589 26.272

55,9

58.334

79,6

(Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Biểu đồ 4.7. Tỷ trọng DN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa. Trung hạn 1.82%

Trung hạn 0.43%

Năm 2005

Năm 2006

Ngắn hạn 98.18%

Ngắn hạn 99.57%

Trung hạn 6.68%

Năm 2007 Ngắn hạn 93.32%

Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn biến động qua các năm; tỷ trọng dư nợ ngắn hạn năm 2005 là 98.18% sang năm 2006 chiếm đến 99,57% và năm 2007 tỷ trọng dư nợ ngắn

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 33


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

hạn còn được 93,32% trong tổng dư nợ. Tương ứng với sự biến động không ổn định và giảm mạnh vào năm 2007 của tỷ trọng dư nợ ngắn hạn, là sự tăng mạnh của tỷ trọng dư nợ trung hạn vào năm 2007. Cụ thể, ở năm 2005 dư nợ cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, đến 2006 tỷ trọng dư nợ trung hạn chỉ là 0,43% thì đến năm 2007 là 6,68% trong tổng dư nợ. 4.2.3.2. Tình hình DN ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005-2007. An Giang là tỉnh có thể mạnh về nông nghiệp, nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế và có sức ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để phát triển sâu về chất là mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ ta trong những năm qua, hàng loạt các chương trình khuyến nông, khuyến ngư đã được triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện cho bà con tăng gia sản xuất phát triển nghành nghề, cũng từ đây nhu cầu vốn tín dụng để tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp tăng cao. Ở QTD Mỹ Hòa tình hình dư nợ tín dụng nông nghiệp tăng liên tục trong 3 năm và tăng khá ổn định tạo nên nguồn thu nhập cao cho Quỹ tín dụng đồng thời tạo điều kiện gắn kết lâu dài giữa Quỹ tín dụng và khách hàng, đây là đều mà bất kỳ Quỹ tín dụng cũng mong muốn có được. Bảng 4.10. Doanh số dư nợ ngắn hạn của QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005- 2007. Đvt: Triệu đồng, %. Chênh lệch

Năm thực hiện

Khoản mục

2006/05 2005

2006

2007

1. Nông nghiệp

43.046

70.203

110.624

27.157

59,7

40.421

57,6

2.KDDV - SH

3.084

2.734

12.173

-350

-11,3

9.439

345,2

3. Tổng cộng

Số tiền

2007/2006 %

Số tiền

%

46.130 72.937 122.797 26.807 58,1 49.860 68,4 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Biều đồ 4.8. Doanh số dư nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng. Triệu đồng 140.000

90%

120.000 100.000

96,2%

80.000 60.000

93,3%

40.000

93,3%

20.000

6,7%

3,8%

10%

0 2005

2006

2007

Năm

Năm 2005, dư nợ của Quỹ tín dụng là 46.130 triệu Tổng đồng,cộng trong đó dư nợ sản xuất DV - SH Nông nghiệp nông nghiệp 43.046 triệu đồng, chiếm 93,3% tổng dư nợ, dư nợ Dịch vụ - sinh hoạt đạt

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 34


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

3.084 triệu đồng, chiếm 6,7% tổng dư nợ ngắn hạn cuối năm. Sang năm 2006, tổng dư nợ đạt được là 72.937 triệu đồng, tăng 26.807 triệu hay tăng 58,1% so với năm 2005. Trong đó dư nợ sản xuất nông nghiệp tăng đột biến: tăng 27.157 triệu đồng hay tăng đến 59,7%, nguyên nhân là do trong năm này nhu cầu về vốn với mục đích sản xuất nông nghiệp của người dân là khá cao, chủ yếu là khắc phục những hậu quả của các thiên tai năm 2005 và năm 2006, cũng như người nông dân chuyển hướng từ chăn nuôi gia cầm sang lĩnh vực khác do không thể tiếp tục bởi ảnh hưởng của dịch cúm H5N1 không chỉ gây ảnh hưởng đến nguồn thu mà nó lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người chăn nuôi. Trong khi đó, dư nợ cho dịch vụ sinh hoạt giảm xuống, chỉ đạt 2.734 triệu đồng, giảm 350 triệu hay giảm 11,3% so với năm trước làm cho tỷ lệ dư nợ của dịch vụ - sinh hoạt chỉ còn chiếm 3,8% trên tổng dư nợ ngắn hạn, nguyên nhân là do trong năm 2006 có nhiều khoản vay đến hạn làm cho doanh số thu nợ tăng nhanh, do đó dư nợ cho vay tất nhiên là sẽ giảm xuống. Đến năm 2007, tình hình dư nợ của Quỹ tín dụng vẫn tiếp tục tăng trưởng khá ổn định, đạt 122.797 triệu đồng, tăng 49.860 triệu hay tăng 68,4% so với năm 2006. Trong đó dư nợ sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng dư nợ, đạt 110.624 triệu đồng chiếm 90% tổng dư nợ, tăng 40.421 triệu đồng hay tăng một lượng tương đối là 57,6%. Phần còn lại dư nợ dịch vụ - sinh hoạt cũng tăng khá nhanh và tốc độ tăng rất nhanh đạt 12.173 triệu đồng hay tăng 345,2% so với năm 2006, chiếm 10% trong tổng dư nợ ngắn hạn, nguyên nhân là do chỉ số tiêu dùng tăng cao, đời sống người dân ngày càng cao nên phải chi tiêu nhiều hơn, chính vì vậy, dư nợ dịch vụ - sinh hoạt tăng cao trong năm 2007. Tình hình dư nợ trong những năm gần đây của Quỹ tín dụng đã có chuyển biến tích cực: cả dư nợ sản xuất nông nghiệp và dư nợ dịch vụ - sinh hoạt, nguyên nhân có sự tăng trưởng đó là do năm 2007 nhờ chính sách hợp lý của Quỹ tín dụng mở rộng thêm địa bàn hoạt động và các phòng giao dịch xuống tận địa phương và quảng cáo giới thiệu về Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa “cùng đến cùng phát triển” với bà con nông dân đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất cho bà con, thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Đặc biệt là Quỹ tín dụng bắt đầu chú trọng cho vay kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt phục vụ nhu cầu của con người như kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí ( internet….), và khi đời sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu sử dụng những tiện nghi trong gia đình ( máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt..) cũng tăng lên. Góp phần làm cho bộ mặt ở nông thôn có những bước chuyển biến tích cực và ngày càng hoàn thiện hơn. 4.2.4.Phân tích tình hình nợ quá hạn. 4.2.4.1. Phân tích cơ cấu NQH. Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng của nghiệp vụ tín dụng tại một tổ chức tín dụng. Kết quả thu hồi nợ là yếu tố nói lên khả năng thẩm định của cán bộ tín dụng qua việc phân tích, đánh giá, kiểm tra khách hàng của họ được thực hiện tốt hay không. Nếu khách hàng trả nợ đúng với các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng tín dụng là một thành công rất lớn trong hoạt động cấp tín dụng của Quỹ tín dụng. Vì thế cán bộ tín dụng cần cho vay đúng đối tượng, giám sát người vay vốn có sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả hay không. Trên thực tế nếu người vay không trả được nợ đúng hạn thì có thể gây ra ảnh hưởng khác nhau đối với Quỹ tín dụng, giả sử Quỹ tín dụng đang trong tình trạng thiếu

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 35


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

vốn thì sự chậm trễ trả nợ vay sẽ gây thêm áp lực cho khả năng chi trả. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng Quỹ tín dụng phải thực hiện một loạt các biện pháp để thu hẹp các tài sản có khác để cải thiện khả năng chi trả. Ngược lại, khi Quỹ tín dụng đang ứ đọng về vốn thì việc chậm trả nợ của khách hàng tạm thời không ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của Quỹ tín dụng, tuy nhiên NQH vẫn là mối nguy hại phải xử lý ngay. Bảng 4.11: NQH của QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 - 2007. Đvt: Triệu đồng, %. Chênh lệch

Năm thực hiện

Khoản mục

2006/2005

2007/2006

2005

2006

2007

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

- Ngắn hạn

294

165

130

-129

-43,9

-35

-21,2

- Trung hạn

-

-

-

Nợ quá hạn

Tổng NQH

-

-

-

-

294 165 130 -129 -43,9 -35 -21,2 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007)

Trong 3 năm qua, tình hình nợ quá hạn giảm dần, giảm trong năm 2005 là 294 triệu đồng, năm 2006 là 165 triệu đồng, năm 2007 là 130 triệu đồng, trong đó giảm mạnh nhất vào năm 2006 giảm 43.9%, tiếp tục giảm trong năm 2007 giảm còn 21.2% ( còn 130 triệu đồng) Và đối với cho vay trung hạn không phát sinh nợ quá hạn, điều này cho thấy khi cho vay trung hạn Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã phân tích, kiểm tra, đánh giá khách hàng khá chắc chắn, chỉ cho vay với thể loại này khi thẩm định và nhận thấy rằng nó ít rủi ro, Quỹ tín dụng đã làm tốt công tác tín dụng, cũng như thẩm định khi cho vay trung hạn. 4.2.4.2. Tình hình NQH ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa qua 3 năm 2005 -2007. Trong thực tế, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng chứa đựng rủi ro, ta thấy hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng cũng không ngoại lệ nó cũng chứa đựng rủi ro, đó là không thu hồi được nợ khi đến hạn. Đối với QTD, NQH là vấn đề được quan tâm nhiều nhất bởi vì nếu nó vượt quá một tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán. Trong quan hệ tín dụng, việc phát sinh nợ quá hạn là điều không thể tránh khỏi ngay cả khi Quỹ tín dụng hoạt động đạt hiệu quả nhất. QTD không thể dự đoán trước được những khoản nợ nào sẽ thu hồi được hay những khoản nợ nào không thu hồi được khi ký kết hợp đồng tín dụng. NQH là một dấu hiệu cho QTD biết là khách hàng đang gặp khó khăn trong khâu thanh toán, đặt Quỹ tín dụng vào thế khó khăn là không thu hồi được những khoản nợ đó làm nguồn vốn của Quỹ tín dụng bị chiếm dụng, vòng quay vốn chậm không tái đầu tư được, không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng khác, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của QTD. Bảng 4.12. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn tại Quỹ tín dụng. Đvt: Triệu đồng, %.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 36


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

Chênh lệch

Năm thực hiện

Khoản mục

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

06/05

07/06

2005

2006

2007

Số tiền

%

Số tiền

%

1. Nông nghiệp

244

130

80

-114

-46,7

-50

-38,5

2. DV - SH

40

35

50

-5

-12,5

15

42,9

3. Tổng cộng

284

165

130

-119

-41,9

-35

-21,2

(Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007) Hình 4.9. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn của QTD. Triệu đồng 300

85,9%

250 200

78,7%

150 100 50

14,1%

21,3%

61,5% 38,5%

0 2005

DV - SH

2006

Nông nghiệp

2007

Năm

Tổng cộng

Từ bảng số liệu trên cho thấy tình hình nợ quá hạn giảm xuống qua các năm, đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, nợ quá hạn còn tồn tại là còn đòi hỏi phải có sự theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng. Năm 2005, dư nợ quá hạn là 284 triệu đồng, cả dư nợ quá hạn sản xuất nông nghiệp và dịch vụ - sinh hoạt, trong đó nợ quá hạn sản xuất nông nghiệp là 244 triệu đồng chiếm 85,9% tổng dư nợ quá hạn. Còn ở kinh doanh dịch vụ - sinh họat là 44 triệu đồng (chiếm 14,1%). Tuy nhiên khi sang năm 2006 thì đã có sự thay đổi, khi số nợ quá hạn giảm khá nhanh so với năm 2005, dư nợ quá hạn cuối năm là 165 triệu đồng, giảm 119 triệu đồng hay giảm đến 41,9%. Trong đó nợ quá hạn sản xuất nông nghiệp chỉ 130 triệu động giảm 114 triệu đồng tương đương giảm 44,6% so với năm 2005 và chiếm 78,7% trong tổng nợ quá hạn của Quỹ tín dụng và nợ quá hạn dịch vụ - sinh hoạt chỉ còn có 35 triệu đồng giảm 5 triệu đồng hay giảm 12,5% so với năm trước và chiếm 21,3% trong tổng nợ quá hạn ngắn hạn. Nguyên nhân là năm 2006, tuy có nhiều khoản vay đã đến hạn nhưng khách hàng vẫn trả được nợ cho Quỹ tín dụng, do Quỹ tín dụng luôn có cán bộ

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 37


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

bám sát địa bàn và có nhiều biện pháp để thu hồi nợ và doanh số thu nợ trong năm đạt kết quả khả quan. Mặt khác, là do địa bàn hoạt động có mở rộng ra nhiều nhưng vẫn còn ở quy mô nhỏ và Quỹ tín dụng có tuyển thêm cán bộ tín dụng nên đủ khả năng kiểm soát làm cho tình hình nợ quá hạn có chiều hướng giảm. Bước sang năm 2007, tổng dư nợ quá hạn là 130 triệu đồng giảm 35 triệu đồng giảm 21,2% so với năm 2006. Những khoản vay sản xuất nông nghiệp năm 2007 giảm 50 triệu so với năm 2006 cho thấy cho vay nông nghiệp ít rủi ro và nó tạo một tâm lý vững vàng cho Quỹ tín dụng khi đầu tư vào những khoản cho vay này. Ngược lại tình hình nợ quá hạn đối với các khoản cho vay kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt lại có chiều hướng gia tăng theo chiều hướng xấu mặc dù tốc độ tăng chậm (tăng 42,9% so so với năm 2006), làm cho dư nợ quá hạn ở các khoản kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt chiếm đến 38,5% tổng nợ quá hạn (50 triệu đồng). Điều này cho thấy khoản cho vay kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt không an toàn là do cán bộ tín dụng không thể kiểm soát hết được tình hình sử dụng vốn vay của đối tượng này. Tóm lại, tình hình nợ quá hạn của Quỹ tín dụng trong 3 năm qua đã có những biến động khá tốt: Trong khi các món vay sản xuất nông nghiệp ngày càng ổn định và chứa đựng ít rủi ro thì các món vay kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt lại có dấu hiệu gia tăng trong năm 2007, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ của Quỹ tín dụng chiếm có 50 triệu đồng năm 2007. Điều này cần thấy phải chú ý nhiều hơn nữa các khoản cho vay kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt, cần kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình sử dụng vốn vay, chú trọng thu hồi các khoản vay có nhiều dấu hiệu rủi ro. Bên cạnh đó, đội ngủ các cán bộ tín dụng cần thường xuyên đôn đốc và thu nợ khi đến hạn cũng như sàng lọc kỹ quá trình cho vay làm giảm nợ quá hạn xuống. Khéo léo xử lý những món vay quá hạn: như động viên người vay trả nợ cho Quỹ tín dụng, phát mãi tài sản nếu nhận thấy món vay không thể thu hồi,… đảm bảo cho hoạt động của Quỹ tín dụng ngày một ổn định và mang lại hiệu quả tốt hơn. 4.3. Tổng quan về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Hòa. Hoạt động cho vay là hoạt động chính yếu và quan trọng nhất của bất kỳ một Ngân hàng thương mại nói chung và Quỹ tín dụng nhân dân nói riêng. Sự chuyển hoá từ vốn tiền gửi sang vốn tín dụng để bổ sung cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế không chỉ có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà cả đối với bản thân Qũy tín dụng. Trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của QTD Mỹ Hòa thì TDNH là hoạt động chủ yếu. Nhìn chung tình hình TDNH của QTD Mỹ Hòa giai đoạn 2005 – 2007 được tóm tắt như sau:

Bảng 4.13. Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Đvt. Triệu đồng, %..

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 38


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. Năm thực hiện

Khoản mục 2005

2006

- DSCV

77.462

- DSTN - DSDN - NQH

2007

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Chênh lệch 06/05 Số tiền

07/06

Tỷ lệ

Số tiền

129.806 231.490 52.344

67,6

101.684 78,3

57.138

102.999 181.629 45.861

80,3

78.630

76,3

46.130

72.937

58,1

49.860

68,4

122.797 26.807

Tỷ lệ

294 165 130 -129 -43,9 -35 -21,2 (Nguồn: Văn kiện đại hội thành viên của QTD năm 2005, 2006 ,2007)

Bảng tổng hợp trên cho thấy DSCV không ngừng tăng, DSTN cũng tăng qua các năm với tỷ lệ cao. Còn dư nợ ngắn hạn cũng tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay và doanh số thu nợ. Mặt khác, nợ quá hạn qua các năm lại không ngừng giảm. điều này cho thấy chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng ngày càng được cải thiện. Hình 4.10. Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa. Triệu đồng 250,000 200,000 DSCV

150,000

DSTN DSDN

100,000

NQH

50,000 0 2005

2006

2007

Năm

4.4. Đánh giá hoạt động Tín dụng ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa giai đoạn 2005 - 2007

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 39


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

Bảng 4.14. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn.

Doanh số cho vay

2005 77.462

Đvt:Triệu đồng, %, vòng. Năm thực hiện 2006 2007 129.806 231.490

Doanh số thu nợ

57.138

102.999

Dư nợ Dư nợ bình quân Nợ quá hạn Tổng nguồn vốn Tổng vốn huy động Hệ số thu nợ (DSTN/DSCV)

130 37.591 284 57.085 43.190

937 59.534 165 90.337 70.894

977 97.867 130 151.823 100.940

73,8%

79,3%

78,5%

Khoản mục

46.

Vòng quay vốn tín dụng (DSTN/ Dư nợ bình quân) Tỷ lệ dự nợ trên tổng nguồn vốn (Tổng dư nợ/ Tổng nguồn vốn) Tỉ lệ nợ quá hạn (Nợ quá hạn/ tổng dư nợ) Tỷ lệ dự nợ trên tổng vốn huy động (Tổng dư nợ/ Tổng vốn huy động)

181.629 72.

122.

1,52

1,73

1,86

80,8%

80,7%

80,9%

0,62%

0,23%

0,11%

106,8%

102,9%

121,7%

- Hệ số thu nợ: Hệ số này nói lên hiệu quả của công tác quản lý và thu hồi nợ của cấp lãnh đạo và cán bộ tín dụng, đồng thời nói lên thiện chí trả nợ và khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ số này càng gần 1 càng tốt, tuy nhiên với mỗi thời điểm khác nhau mỗi Quỹ tín dụng sẽ có kế hoạch cho vay và thu nợ khác nhau, không thể đơn giản dựa vào sự tăng giảm của hệ số này mà kết luận công tác thu nợ của một QTD, cần phải liên hệ đến tình hình thực tế để đánh giá khách quan hơn. Hệ số thu nợ tại Quỹ tín dụng khá cao, có diễn biến không đều và tăng giảm qua từng năm.Tỷ lệ thu nợ năm 2005 là 73,8% và năm 2006 là 79,3% tăng 5,5% so với 2005, và năm 2007 là 78,5% lại giảm 1,8% so với năm 2006 do trong năm 2007 doanh số cho vay tăng cao và nhanh hơn so với doanh số thu nợ. Hệ số này luôn nhỏ hơn 1 cho thấy doanh số thu nợ luôn thấp hơn doanh số cho vay. Điều này không có nghĩa là không tốt vì doanh số cho vay tăng mạnh và cao hơn năm sau gần như 100% trong năm 2007 (Công tác thu nợ luôn chiếm trên 98% trên tổng dư nợ năm rồi và thu nợ trong cùng năm đạt 100% , rất ít nợ quá hạn). Điều này đòi hỏi Quỹ tín dụng Mỹ Hòa phải có chiến lược để chủ động nguồn vốn để đáp ứng được nhu cầu vay mới. - Vòng quay vốn tín dụng: Nhìn chung vòng quay vốn tín dụng của Quỹ tín dụng trong thời gian qua có sự biến động theo chiều hướng ngày càng nhanh. Năm 2006 vòng quay vốn tín dụng là

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 40


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

1,73 vòng tăng so với năm 2005 và năm 2007 vòng quay vốn tín dụng là 1,86 vòng tăng so với năm 2006. Vòng quay vốn tín dụng liên tục tăng qua 3 năm là do công tác thu nợ của Quỹ tín dụng được thực hiện khá tốt. Vòng quay vốn tín dụng ngày càng tăng cho thấy thời gian thu hồi nợ vay càng nhanh làm cho hiệu quả sử dụng vốn của Quỹ tín dụng ngày càng cao. - Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn. Chỉ tiêu DN trên TNV đã phản ánh chính sách tín dụng của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, Thực tế cho thấy tại đây tập trung quá nhiều vào cho vay (luôn trên 80% trong tổng nguồn vốn của Quỹ tín dụng).TD chính là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho đơn vị trong những năm qua. Cho nên việc tập trung vào hoạt động cho vay là điều hiển nhiên của một Quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, nó cũng là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro, do vậy trong thời gian tới đơn vị cần đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư để phân tán rủi ro, hoặc có thể vẫn tiếp tục tập trung vào cho vay nhưng cần phải tăng cường công tác thẩm định để các món vay có mức độ rủi ro là thấp nhất. - Tỉ lệ nợ quá hạn: Theo qui định hiện nay của NHNN mức độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước thì tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ là dưới 5%, trong đó tỷ lệ nợ khó đòi trong tổng nợ quá hạn thấp thì được coi là tín dụng có chất lượng tốt. Ở QTD Mỹ Hòa rất thấp dưới 0,63%, cho thấy tỉ lệ nợ quá hạn ở Quỹ tín dụng Mỹ Hòa là rất tốt. Và đây là chỉ tiêu thể hiện trực tiếp công tác thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của cán bộ tín dụng, đồng thời phản ánh khả năng thu hồi vốn của Quỹ tín dụng đối với khách hàng cũng như uy tín của khách hàng đối với Quỹ tín dụng. Vì thế, công tác thẩm định của cán bộ tín dụng tại đây được đánh giá tốt, khả năng thu hồi vốn của Quỹ tín dụng tốt do những thành viên đa phần là những người có uy tín và là khách hàng lâu năm tại đây, mặt khác Quỹ tín dụng đã hạn chế cho vay đối với những khách hàng thường xuyên trả nợ chậm trễ mà không có lí do chính đáng. - Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động: Tình hình huy động vốn trong 3 năm của Quỹ tín dụng khá tốt, được thể hiện ở tỷ lệ tham gia của vốn huy động vào dư nợ. Năm 2005 bình quân 1,07 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia. Năm 2006 tình hình huy động vốn của Quỹ tín dụng có tốt hơn so với năm 2005, bình quân 1.03 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia. Sang năm 2007, tình hình nguồn vốn huy động của tăng lên trên 50% nhưng tốc độ tăng của nguồn vốn huy động vẫn thấp hơn tốc độ cho vay trong năm 2007 của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, bình quân 1,23 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động tham gia. Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động của Quỹ tín dụng tương đối cao, điều này cho thấy Quỹ tín dụng đã vận dụng tối đa nguồn vốn huy động để cho vay, chứng tỏ nguồn vốn huy động của Quỹ tín dụng không bị đóng băng mà được vận dụng liên tục vào quá trình sử dụng vốn của Quỹ tín dụng. Ngoài ra, để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách, QTD đã phải huy động từ các nguồn vốn khác bên cạnh VHĐ. Tóm lại, tình hình tín dụng ngắn hạn tại QTD qua 3 năm luôn đạt kết quả khả quan DSCV, DSTN, DN đều tăng. Đặc biệt NQH thì luôn giảm, điều này cho thấy chất lượng tín dụng luôn được cải thiện. Mặt khác, bảng trên còn cho thấy không riêng tín dụng ngắn hạn, từ năm 2004 QTD cũng đã quan tâm nhiều đến tín dụng trung hạn tài trợ cho nông nghiệp, kinh doanh loại hình cho vay này bước đầu đã có những hiệu quả nhất định với doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ tăng khá mạnh qua các năm, trong

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 41


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

khi đó nợ quá hạn thì bằng không.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 42


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QTD MỸ HÒA. 5.1. Biện pháp huy động vốn: Tình hình huy động vốn rất khó khăn do đó tạo vốn là giải pháp hàng đầu cho Quỹ tín dụng trong giai đoạn hiện nay, thông qua nguồn vốn được huy động sẽ tạo điều kiện cho các sản phẩm dịch vụ khác của Quỹ tín dụng phát triển, giúp tăng cao thu nhập, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn. Để đẩy mạnh công tác huy động vốn vốn, Quỹ tín dụng cần tập trung vào các công việc sau: - Thực hiện kế hoạch huy động lãi suất cao kết hợp nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mãi: Đặc biệt là tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm, nhất là lãi tiết kiệm trả hằng tháng, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như: lãi suất thưởng trên số tiền gửi tăng dần..... Lãi suất cao và nhiều quà tặng sẽ giúp thu hút được khách hàng mới và ổn định khách hàng cũ, tăng nhanh nguồn vốn huy động và nâng cao khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác. Huy động lãi suất cao thì lợi nhuận có thể sụt giảm nhưng nếu khách hàng đến giao dịch nhiều thì lợi nhuận sẽ được bù đắp. - Chú trọng và tăng cường công tác tiếp thị đến các hộ kinh doanh vừa và nhỏ khi có vốn nhàn rỗi tạm thời. Để thu hút được sự quan tâm của những hộ này, ngoài việc tích cực quản bá tên tuổi trên ti vi, báo, internet.., Quỹ tín dụng cần đến ngay điạ điểm kinh doanh của hộ kinh doanh để giới thiệu, quảng cáo về Quỹ tín dụng Mỹ Hòa về các chính sách lãi suất ưu đãi cùng với các thủ tục gọn nhẹ trong khi gửi tiền để mời hộ kinh doanh mở tài khoản tiền gửi tại Quỹ tín dụng. Sau đó kêu gọi hộ kinh doanh này giới thiệu thương hiệu và những tiện ích kèm theo của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp của mình. Nếu làm được công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu của Quỹ tín dụng cùng với lãi suất huy động hấp dẫn tại đơn vị thì trong thời gian tới tiền gửi huy động tại đơn vị sẽ tăng lên đáng kể, đủ để đáp ứng một phần nào doanh số cho vay trong thời gian tới. 5.2. Biện pháp tăng doanh số cho vay. Chiến lược sản phẩm dịch vụ: hiện nay trong cơ cấu cho vay tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa thì chỉ tập trung vào đối tượng vay là sản xuất nông nghiệp với thời hạn vay ngắn hạn. Điều này đã tạo nên một nguy cơ tìm ẩn rất lớn trong tín dụng. Một khi ngành này gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả khách hàng, làm ảnh hưởng luôn đến khả năng chi trả của Quỹ tín dụng. Vì thế, trong thời gian tới Quỹ tín dụng Mỹ Hòa cần tập trung cho công tác nghiên cứu và phát triển, để tăng DSCV ở các loại hình cho vay ở các lĩnh vực khác, những hình thức vay mới mà trên thị trường có nhu cầu, xác định mức cho vay tối đa đối với từng đối tượng khách hàng, các ngành nghề kinh tế và những tài sản bảo đảm với từng đối tượng vay. Có chiến lược giá cả phù hợp: đưa ra các chính sách và thủ tục liên quan đến việc tính lãi suất, phí và thời hạn cho vay. Chính sách tín dụng phải xác định được nguyên tắc định lãi suất áp dụng đối với từng loại khách hàng, phù hợp với quy mô của món

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 43


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

vay, khoản vay và phương pháp tính lãi tương ứng,... Xác định khu vực để tập trung cho vay, đầu tư có hiệu quả và an toàn. Duy trì những đối tượng khách hàng truyền thống tạo ra lợi nhuận cho Quỹ tín dụng Mỹ Hòa trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang cho phép mở rộng địa bàn hoạt động mới mà qua nghiên cứu Quỹ tín dụng xác định địa bàn này hoạt động sẽ có hiệu quả. Có chiến lược chiêu thị phù hợp như: Có những ưu đãi với những thành viên là khách hàng vay lâu năm và có ý thức trả nợ tốt… chẳng hạn ưu đãi về lãi suất, về thủ tục và khuyến mãi…Tạo điều kiện để khách hàng mới dễ dàng là thành viên vay tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, cần phải tạo được tư tưởng khi cần vay một món tiền là nhớ ngay đến Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, hoặc có thể hoặc tuyên truyền thông qua các thành viên, các cộng tác viên hay chính quyền địa phương. Thực hiện tốt được các hoạt động trên sẽ giúp cho Quỹ tín dụng Mỹ Hòa gia tăng được doanh số cho vay trong thời gian tới, từ đó gia tăng dư nợ cho vay do có nhiều khách hàng vay mới, duy trì được lượng khách hàng cũ, và tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận cho đơn vị. Qua đó, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, từng bước đa dạng hóa các loại hình cho vay, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào một đối tượng khách hàng, một thể loại vay từ đó phân tán được rủi ro tín dụng. 5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Quỹ tín dụng cần quan tâm hơn nữa trong công tác tổ chức, theo dõi quản lý tình hình đôn đốc thu nợ của cán bộ tín dụng. Ngoài các biện pháp như: nhắc qua điện thoại, gửi thư thông báo…cần phải lập biên bản cụ thể đối với trường hợp quá hạn trong đó ghi nhận các cam kết trả nợ của khách hàng, để tiện theo dõi và có biện pháp xử lý thích hợp tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất nợ quá hạn vừa chớm phát sinh. Mặt khác, khâu thẩm định cho vay là khâu quan trọng để giúp Quỹ tín dụng đưa ra các quyết định đầu tư một cách chuẩn xác, từ đó nâng cao được chất lượng của các khoản vay, hạn chế nợ quá hạn phát sinh bảo đảm hiệu quả tín dụng vững chắc. Tránh thẩm định tùy tiện, sơ sài hoặc không chính xác, từ đó cho vay với những khách hàng không tốt, khách hàng sử dụng đồng vốn vay không đúng với mục đích vay vốn trong khế ước vay, hoặc khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Cần phải xử lý nghiêm các cán bộ tín dụng làm sai nguyên tắc, quy trình cho vay; nhất là đối với những nhân viên buông lỏng các điều kiện tín dụng để có nhiều khách hàng, từ đó làm cho hoạt động tín dụng có nhiều rủi ro. Thực hiện đầy đủ các qui định về bảo đảm tiền vay. Mặc dù, việc bảo đảm tiền vay không thể thay thế cho khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Nhưng bảo đảm tiền vay là cần thiết trong một hợp đồng tín dụng. Bảo đảm tiền vay sẽ làm giảm bớt tổn thất cho đơn vị khi khách hàng vì lý do nào đó không thanh toán được nợ, và nó cũng là động lực thúc đẩy khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đơn vị. Đồng thời bộ phận tín dụng tiếp tục kết hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán thông qua việc cung cấp danh sách các khoản nợ sắp và đến hạn để cán bộ tín dụng tiến hành nhắc nợ và đôn đốc việc trả nợ của khách hàng để việc thu hồi nợ và lãi được trả đúng hạn. Việc đôn đốc, thu hồi nợ cũng cần phải được tiến hành song song với việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, tài sản bảo đảm của khách hàng,... để có những biện pháp thích hợp, kịp thời giúp đỡ khách hàng giải quyết khó khăn về

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 44


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

tài chính, trả nợ cho Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Đối với những thành viên vay mới cần nắm rõ xem họ có chí thú làm ăn hay không, uy tín, tính trung thực như thế nào, tình hình thu nhập trong gia đình…, việc này ta có thể tìm hiểu thông qua các cộng tác viên ở đại bàn hoạt động, chính quyền địa phương hay các thành viên ở lân cận. Và cũng qua những tổ chức này này đơn vị kiểm soát tình hình sử dụng vốn của khách hàng để có những đôn đốc, nhắc nhở hay tạo điều kiện trong việc trả nợ của khách hàng. Đối với khách hàng để nợ quá hạn, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu do nguyên nhân bất khả kháng có thể cho gia hạn nợ tiếp tục và tạo điều kiện để họ vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, để có điều kiện trả nợ cho đơn vị. Nếu nợ quá hạn phát sinh là do cán bộ tín dụng và khách hàng định kỳ hạn nợ không phù hợp và do chính sách không cho gia hạn nợ., thì ban điều hành Quỹ tín dụng Mỹ Hòa cần nhắc nhở cán bộ tín dụng phải định kỳ hạn thu nợ và lãi tiền vay phù hợp để giúp khách hàng trả nợ thuận lợi hơn, hạn chế trường hợp định kỳ hạn nợ một cách tùy tiện (thường cho 12 tháng) mà không chú ý đến chu kỳ sản xuất, kinh doanh của khách hàng, thời hạn thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ và thu nhập của khách hàng. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng khi cho vay cần cho khách hàng biết về việc không cho gia hạn nợ để khách hàng biết mà không ỷ lại vào việc gia hạn nợ. Một khi khách hàng trả nợ đúng hạn sẽ giảm thiểu rủi ro trong tín dụng, đồng thời làm tăng được doanh số thu nợ và tạo ra lợi nhuận cho đơn vị. 5.4. Giải pháp về nhân sự. Trong thời đại ngày nay, yếu tố con người là nhân tố quan trọng hàng đầu. Vì thế, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa cần phải thu hút, thuê, giữ lại những cán bộ cho vay vừa có năng lực vừa có phẩm chất tốt. Trước mắt, cần phải hoạch định nhu cầu về nhân sự, chuẩn bị trước kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên để đón đầu nhu cầu trong tương lai. Nên có chính sách tuyển dụng cán bộ dựa trên trình độ, khả năng tiếp nhận và sự nhạy bén trong công việc để có thể thu hút được những người thực sự giỏi về làm việc tại đơn vị. Bên cạnh đó, cần có các chính sách về đãi ngộ hấp dẫn, khuyến khích cán bộ lao động theo đúng nguyên tắc và hiệu quả, thưởng phạt nghiêm minh để giữ cán bộ. Điều chỉnh cơ cấu lương hợp lí, cân đối giữa trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành công việc và thâm niên, tạo động lực để nhân viên làm việc. Đối với những nhân viên tín dụng không đáp ứng được yêu cầu của công việc hoặc không nhiệt tình làm việc thì QTD nhắc nhở, uốn nắng hoặc có thể cho họ thôi việc để tuyển người mới có nhiệt tình và có chuyên môn cao hơn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thêm về nghiệp vụ và kinh nghiệm thẩm định cho cán bộ tín dụng. Quỹ tín dụng cần thường xuyên có chính sách gửi cán bộ, nhân viên đi đào tạo huấn luyện để nâng cao thêm trình độ chuyên môn cho họ, nhằm hạn chế đến mức tối đa những sai phạm của cán bộ nhân viên, giúp cán bộ tín dụng nâng cao được hiệu quả trong phân tích, đánh giá đúng đắn đối tượng khách hàng trước, trong và sau khi vay vốn. Từ đó hiệu quả cấp tín dụng được nâng cao, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả nợ đúng hạn cho Quỹ tín dụng và giảm được nợ quá hạn.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 45


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

CHƯƠNG 6: KIẾN NGHỊ. Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Quỹ tín dụng, em xin trình bày kết luận và một số kiến nghị sau: 6.1. Kết luận Nhìn chung, quá trình phân tích cho thấy chất lượng của hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng trong những năm qua có nhiều chuyển biến tốt đẹp: - Về công tác huy động vốn: Quỹ tín dụng đã có nhiều biện pháp nhằm huy động tối đa tiền nhàn rỗi trong dân cư, tùy theo tình hình kinh tế mà Quỹ tín dụng đã áp dụng những mức lãi suất cho thích hợp, tạo cho người gửi tiền cảm thấy phù hợp và tin tưởng hơn. Kết quả đạt được là nguồn vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm, với số vốn huy động được Quỹ tín dụng đã có một nguồn vốn hoạt động ổn định, làm cho Quỹ tín dụng luôn chủ động được công tác tín dụng của mình. - Về công tác cho vay và thu nợ: Quỹ tín dụng đã thực hiện tốt công tác cho vay và thu nợ, chất lượng nghiệp vụ tín dụng luôn được đảm bảo, quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng và nâng cao, các loại hình TD ngày càng đa dạng. QTD không chỉ đảm bảo duy trì được khách hàng cũ mà còn thu hút được khách hàng mới, đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển ổn định và bền vững của Quỹ tín dụng. - Công tác quản lý rủi ro tại Quỹ tín dụng đã thực hiện khá tốt, Quỹ tín dụng đã duy trì tỷ lệ Nợ quá hạn ở mức rất thấp trong 3 năm qua. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong hoạt động kinh doanh cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro từ hoạt động tín dụng, đội ngũ cán bộ tín dụng cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn nữa trong công tác thẩm định, cho vay, thu nợ cũng như theo dõi việc sử dụng vốn vay của khách hàng, nắm bắt tốt hơn nữa những thông tin về khách hàng, nhằm giảm thấp hơn nữa tỷ lệ nợ quá hạn trong thời gian sắp tới và những mục tiêu của Quỹ tín dụng đã đề ra cho năm 2008. 6.2. Kiến nghị: 6.2.1. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ hòa. Cần có những giải pháp cụ thể để tăng nguồn vốn huy động của Quỹ tín dụng, sao cho VHĐ có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của khách hàng. Duy trì mối quan hệ với những khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục mở rộng cho vay những khách hàng mới. Tư vấn cho họ về những mặt mà họ chưa biết để công tác tín dụng đạt hiệu quả cao hơn. Khoán tín dụng đối với từng cán bộ tín dụng, nhằm làm cho cán bộ có trách nhiệm hơn đối với các khoản cho vay mà mình phụ trách. Tăng cường thêm cán bộ tín dụng để giảm áp lực công việc đồng thời nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hơn. Nên mở thêm điểm giao dịch xuống tận xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng doanh số cho vay đồng thời có thể giám sát chặt chẽ hơn quá trình sử dụng vốn của khách hàng. Quỹ tín dụng nên có chính sách lãi suất linh hoạt và hấp dẫn để thu hút khách

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 46


Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.

GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh

hàng gửi tiền và cạnh tranh với các Quỹ tín dụng khác trên cùng địa bàn. Quỹ tín dụng nên mở rộng và đa dạng hoá các hình thức cho vay để phân tán rủi ro không nên tập trung chủ yếu vào cho vay nông nghiệp vì khi sản xuất nông nghiệp gặp rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Quỹ tín dụng. 6.2.2.Đối với chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Quỹ tín dụng trong việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, cũng như công tác thu hồi và xử lý nợ giúp hoạt động của Quỹ tín dụng được thuận lợi hơn. Uỷ Ban Nhân Dân các xã, thị trấn cần xem xét và quản lý chặt chẽ hơn khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn Quỹ tín dụng. 6.3.3. Đối với Chính phủ. Nhà nước cần có chính sách bình ổn giá cả để đảm bảo sản xuất có lãi cho hộ nông dân. Có như vậy thì người dân mới an tâm sản xuất và trả nợ cho ngân hàng. Nhà nước tăng cường chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá để người dân an tâm sản xuất, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có hiệu quả.TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. TS. Nguyễn Minh Kiều. Tín dụng và thẩm định dụng, nhà xuất bản tài chính năm 2006. 2. TS Nguyễn Minh Kiều. Nghiệp vụ ngân hàng, nhà xuất bản thống kê năm 2006. 3. GS. TS. Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Hải Nam, Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bảng thống kê năm 2000. 4. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, năm 2003, Tín dụng-Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê. 5. TS. Trần Quang Khánh (Vụ các tổ chức tín dụng và hợp tác), năm 2003, Mô hình tổ chức và hoạt động của QTD Nhân dân, NHNN Việt Nam xuất bản. 6. Tô Kim Ngọc, năm 2003, Những vấn đề cơ bản về Tiền tệ-Tín dụng-Nhân dân và Quỹ Tín Dụng Nhân Dân, Học viện ngân hàng xuất bản 7. QTD Mỹ Hòa,Văn kiện Đại hội thành viên năm 2005. 8. QTD Mỹ Hòa, Văn kiện Đại hội thành viên năm 2006. 9. QTD Mỹ Hòa, Văn kiện Đại hội thành viên năm 2007.

SVTH: Thái Thanh Tính

Trang 47

Luận văn  

Luận văn tổng hợp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you