Page 1


08

16

20

38 S e g u eix Clubs DiR a:

dir.cat/facebook

dir.cat/twitter

dir.cat/youtube


MIRÓ


JORD Club M I a Sant Cu nager gat DiR


ÉS INMA PARr la Facultat

Biologia pe Doctora en recerca i a UB, ha fet acèutica. in ic de Med rm fa la indústria formació a


Tex t ANNA MOSQUERA


A L P S BO A R C


, H S A , M OO ! H AS

! s Za


Chur

Scuol Sta. Maria Livigno IT St. Moritz

V Valais

Saas-Fee Zermatt


1


3

2


t e x t C A SA DEL LLIBRE PA S S E I G DE GRÀCIA, 62 Ra m b l a Catalunya, 37. IL·LUSTRACIÓ PAULA BONET


dilluns a Escolta’l de Tuset DiR divendres al


I l ·LU S T R A C I Ó i te x t ALBERT TORNER


, r e n n Reur fi és p

l a n o g a i D la

A V E T AIG M E D 26


5% de descompte a tota la gamma de motos SYM MAXSYM 400

Oferta no acumulable a d’altres promocions i només vàlida al concessionari: C/ València, 179 (entre Muntaner i Aribau) Tel. 93 454 00 03 • www.sym.com.es


W W W. D i R . C A T 1 7


LA REVISTA DEL DiR 48  
LA REVISTA DEL DiR 48  

Mireia Miró - Sant Cugat DiR - 5 activitats cremacalories - Aprima’t a l’aigua - SpinDiR + Running - Vida d’un iogui - Exercici com a medici...

Advertisement