Catalog Digitalizare&AI 2021

Page 1

WWW.CLUBITC.RO

ROMÂNIA DIGITALĂ.

Centrele de Inovare Digitală, vehiculele transformării digitale în România

Inteligența artificială devine instrument de generare valoare Ascensiunea roboților

NOIEMBRIE 2021
pag. 27 Inteligenţa artificială şi asigurările smart

CUPRINS ADMINISTRAȚIE 4 Metaminds: Este nevoie de o infuzie rapidă și

24 De ce agențiile guvernamentale trebuie să adopte transformarea rețelei

masivă de capital pentru a accelera digitalizarea

PRODUCȚIE

administrației publice din România

13 Inteligența artificială adusă în productie

16 COMISIA EUROPEANĂ propune un plan pentru transformarea digitală a societății și economiei UE până în 2030, cu focus pe internet centrat pe nevoile oamenilor ANALIZĂ 3 Inteligenţa artificială devine instrument de generare valoare 10 Get hold of your cashflow with a user friendly financial tool AUTOMATIZARE 22 Automatizarea sarcinilor repetitive, primul pas în transformarea digitală a unui BANKING 8 Băncile din România au investit peste 200 milioane euro în proiecte de digitalizare, în 2020

RETAIL 14 Altex, buget de 15 milioane de euro pentru investiții, în 2021 SĂNĂTATE 28 Spațiile pentru întâlniri stimulează digitalizarea în domeniul sănătății 29 Cercetările bazate pe inteligența artificială și pe „gemenii medicali” susțin lupta împotriva SOLUTII

REDACŢIE Andrei Marian Cristina Manea revista@clubitc.ro

13 Flanco a investit în digitalizarea companiei

ANALIŞTI

15 RaBit, platforma pentru digitalizarea proceselor

Bogdan Marchidanu

COVID-19 pe termen lung

de business, se lansează în România 19 Roboți-asistenți pentru digitalizarea financiară a companiilor

27 Inteligenţa artificială şi asigurările smart

20 Călătoriile digitale personalizate

BUSINESS INTELLIGENCE

21 McDonald’s va investi pentru modernizarea și

12 Ce este Business Intelligence? DATA CENTER 30 Digitalizarea accelerată și dezvoltarea Edge, prin tendințele cheie de urmărit în ecosistemul digital ENERGIE 34 Digitalizarea stă la baza tranziției industriei petrolului și gazelor EXPERT IT 18 Viitorul aparține companiilor digitalizate INOVAȚIE 32 România Digitală. Centrele de Inovare Digitală, vehiculele transformării digitale în România INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ 6 Ascensiunea roboților NETWORKING 2

NOIEMBRIE 2021

Cristian Darie cristian.darie@clubitc.ro Director general

digitalizarea restaurantelor 25 Soluție digitală completă oferită fermierilor români

DTP Georgiana Iosef Art Director ADVERTISING revista@clubitc.ro FOTO Iustinian Scărlătescu

26 Transformarea digitala a instuțiilor statului, unitate de măsură pentru bunăstarea cetățenilor 35 Soluții de digitalizare și semnătură electronică destinate companiilor și instituțiilor locale TELECOM

Club IT&C este marcă înregistrată

9 Digitalizarea proceselor pe website-ul companiei Telekom 23 Vodafone Business extinde suportul pentru digitalizare oferit IMM-urilor prin intermediul V-Hub cu posibilitatea de a testa gratuit soluțiile digitale

Str. Răchitaşului nr. 6, sector 5, Bucureşti; C.P. 51 - 43 Tel.: (021) 420.02.04 E-mail: revista@clubitc.ro Web: www.clubitc.ro ISSN 1583 - 5111

36 Vodafone România, partener de tehnologie pentru eficientizarea procesului operațional al Sameday România

Editorul nu îşi asumă responsabilitatea conţinutului materialelor furnizate de firme.


Inteligenţa artificială devine instrument de generare valoare Rezultatele studiului anual realizat de McKinsey şi intitulat The state of AI in 2020, sugerează faptul că organizaţiile au început deja să folosească inteligenţa artificială (AI) ca pe un instrument de generare valoare. Studiul din acest an arată că un grup nu foarte mare de respondenţi din diverse domenii industriale atribuie deja 20% sau mai mult din veniturile firmelor lor unor astfel de instrumente. de Bogdan Marchidanu McKinsey afirmă că aceste firme

la scăderi de costuri sunt optimizarea de

impact semnificativ. Acest fapt nu e deloc

intenţionează să investească şi mai mult

talente, automatizarea centrelor de contact şi

surprinzător, căci atingerea unui impact pe

în AI ca răspuns la pandemia sanitară,

automatizarea depozitelor. Marii performeri

scară largă este încă eluziv pentru multe

fapt care sugerează crearea unei breşe

AI investesc mai mult din bugetele lor digitale

firme, nu doar din pricina provocărilor

între organizaţiile care conduc în tupul

în AI decât alte firme, care declară că îşi vor

tehnice, ci şi din pricina schimbărilor

implementărilor AI şi restul firmelor care se

mări investiţiile în AI abia în următorii trei ani.

organizaţionale cerute.”

chinuie să capitalizeze această tehnologie.

De asemenea, performerii tind să încurajeze

Ca ramuri industriale, firmele din IT şi telecom

Studiul a descoperit că cei mai mulţi

abilitatea de a dezvolta aplicaţii in-house

au beneficiat cel mai mult din implementarea

respondenţi declară creşteri de venituri din

bazate pe AI şi, în general, au o bază mai

AI, însă au existat multe firme şi din alte

folosirea AI în zonele de inventar şi optimizare

mare de ingineri de date, arhitecţi de date şi

ramuri care au cunoscut o creştere de 20%

părţi componente, promovare şi stabilire de

traducători

a veniturilor graţie AI. Ca atare, lecţia majoră

preţuri, analiză inteligentă a serviciilor pentru

“Este limpede că încă ne găsim în zorii

ar fi aceea că orice tip de companie poate

clienţi şi previzionarea cererii.

perioadei de utilizare AI în scopuri de

obţine o valoare considerabilă din AI dacă

Conform aceleiaşi firme de analiză, zonele de

afaceri,” notează autorii studiului, “câtă

tehnologia este aplicată eficient şi într-un

implementare AI care au dus în mod obişnuit

vreme doar un sfert din respondenţi văd un

mod repetabil.

NOIEMBRIE 2021

3


Metaminds: Este nevoie de o infuzie rapidă și masivă de capital pentru a accelera digitalizarea administrației publice din România Nu se poate vorbi despre digitalizare fără componenta de securitate cibernetică și fără expertiză înalt calificată în zona de infrastructuri, arhitecturi IT și tehnologii Big Data, în care echipa METAMINDS oferă soluții pe piața locală din 2015.

A

cest lucru presupune

(I-DESI) și european (DESI). Indexul DESI

că includ o soluție viabilă în contextul

adoptarea și utilizarea la

agregă și monitorizează anumiți indicatori

pandemiei actuale, dar pot aduce economii

scară largă a tehnologiilor de

de performanță digitală la nivelul societății

ultimă generație. Prin urmare,

importante la bugetul de stat și pot crește

informaționale din statele membre UE:

investiția în tehnologie

Conectivitate, Capital Uman, Utilizarea

randamentul autorităților publice, locale

este mai importantă ca oricând, în orice

Internetului, Integrarea Tehnologiilor

domeniu, fie că vorbim de digitalizarea

Digitale și Digitalizarea Serviciilor Publice.

afacerilor mici și mijlocii, a sistemelor

În România, conform acestor statistici, există

moderne de educație, sau a interacțiunii

potențial de creștere la toate palierele care

dintre stat și cetățean.

definesc o digitalizare competitivă.

Societatea informațională și digitalizarea sunt sintagme des întâlnite și în România, dar la nivel mai degrabă aspirațional și teoretic, dacă ne uităm la ciferele din statistici, comparativ cu alte state. Se vorbește curent despre identitate electronică, economie digitală, comerț electronic, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate și e-guvernare.

Digitalizarea Serviciilor Publice

Digitalizarea este de ani buni un indicator

Legat de serviciile publice în mod special,

de competitivitate măsurat la nivel mondial

efectele pozitive ale digitalizării nu doar

4

NOIEMBRIE 2021

și centrale. Poziția ocupată de România în acest clasament vine să confirme potențialul de dezvoltare în această zonă.


Conform raportului ”Indicele economiei

că reţelele nu vor mai fi sursa principală

cel puțin elementare în materie de software

și societății digitale (DESI) 2020”, ”în ceea

de încredere, iar controalele de acces vor fi

(față de o medie a UE de 61%). În ceea ce

ce privește serviciile publice digitale și

dictate de fiecare caz în parte.

privește competențele digitale peste nivelul

utilizarea serviciilor de internet, performanța

De altfel, ne concentrăm pe implementarea

elementar, România se situează pe ultimul

României este cea mai scăzută în rândul

unor soluţii de securitate bazate pe

loc în UE, cu doar 10% dintre persoane.”

statelor membre ale UE.”

conceptul Zero-Trust, care abordează

Și din acest punct de vedere, METAMINDS

Autoritatea pentru Digitalizarea României

securitatea din punctul de vedere al faptului că oricine sau orice poate fi o ameninţare

dorește să fie un jucător activ în accelerarea

confirmă că ”România este încă o țară fără „autostrăzi digitale”, acestea fiind

Digitalizarea funcțională implică

pilon important în domeniul Cercetării,

și competențe digitale în rândul

Dezvoltării şi Inovării (CDI), prin creşterea

utilizatorilor

numărului de specialişti locali şi prin

responsabile de schimbul de date între instituții”. METAMINDS se numără printre actorii care joacă un rol activ în schimbarea acestei stări de fapt și poate confirma implementarea cu succes a unor proiecte care au impactat profesionalizarea unor servicii publice; ”noi considerăm acest tip de proiecte extrem de valoroase şi suntem mândri că ne-am putut aduce contribuţia în domenii cu o rază de aplicabilitate largă, întrucât credem că doar printr-un stat performant putem avea o societate performantă, per ansamblu.”,

Doar infrastructurile informatice nu sunt suficiente pentru o transformare digitală reală; este nevoie în egală măsură ca

procesului de digitalizare și să devină

dezvoltarea unor proiecte ale căror rezultate ştiinţifice să fie utile atât la nivel naţional, dar care să poată fi exportate şi în alte ţări.

utilizatorii finali să poată folosi eficient

Unul dintre proiectele educaționale

instrumentele și sistemele care le sunt puse

relevante la care METAMINDS a contribuit

la dispoziție. ”Competențele digitale sunt

în mod direct, implementând infrastructura

coloana vertebrală a unei societăți digitale,

centrală, vizează accesul în condiții de

iar în lipsa acestora tehnologiile nu sunt

siguranță a peste 1,5 milioane de elevi

eficiente.” se afirmă în raportul Comisiei

și profesori la rețeaua WiFi educațională.

Europene citat mai sus.

Compania și-a asumat o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte dezvoltarea

afirmă Andrei Cruceru, CEO METAMINDS.

capitalului uman, aşadar educaţia este

Cel mai recent proiect public de digitalizare

unul dintre principalele puncte de interes.

câștigat de METAMINDS vizează ”realizarea

Parteneriatul cu BlackBerry - un jucător

și implementarea unei Platforme online de

cu greutate în industria de securitate

schimbare a furnizorului de energie electrică

cibernetică - în cadrul acestui proiect, vine

și gaze naturale la nivel național (POSF)”,

să confirme importanța și nevoia dezvoltării

conform comunicatului de presă emis de

infrastructurii digitale publice.

Autoritatea Națională de Reglementare

Concluzii

în Domeniul Energiei în 28.09.2021.

Peste tot acest context, restricțiile impuse de

Premisele de la care se pleacă țin cont

pandemie au acutizat problemele generate

de nevoia organizațiilor de a-și reorienta

de nivelul scăzut de digitalizare a societății

eforturile de securizare de la sisteme

românești. Companiile private care dețin

către date, iar aceasta s-ar traduce prin:

soluții și experți în domeniul integrării

necesitatea guvernării datelor, necesitatea

Provocările la care este expusă digitalizarea

implementării de instrumente pentru

societății românești nu sunt dintre cele mai

descoperirea si clasificarea datelor, precum

ușoare: ”Nivelurile competențelor digitale

și metode adecvate pentru stocarea și

cel puțin elementare în materie de software

rezolva multe din aceste blocaje în cadrul

protejarea datelor.

situează România pe locul 27 în rândul

unor parteneriate public-privat. Acum este

În dezvoltarea proiectelor curente şi viitoare,

statelor membre ale UE. Mai puțin de o

momentul zero în care trebuie să accelerăm

pornim întotdeauna de la nişte premise

treime dintre persoanele cu vârsta cuprinsă

accesarea fondurilor nerambursabile pentru

operaţionale şi de securitate actuale, care

între 16 și 74 de ani au competențe digitale

o infuzie rapidă și masivă în soluții de

schimbă paradigma sistemelor tradiţionale.

cel puțin elementare (58% la nivelul UE în

digitalizare a administrației publice, la nivel

Aşadar, proiectele pornesc de la premisa

ansamblu), în timp ce 35% au competențe

central și local.

de sisteme complexe IT și securitate cibernetică, cum este și METAMINDS, pot

NOIEMBRIE 2021

5


INTELIGENTA ARTIFICIALA

Ascensiunea roboților #vinrobotii este sloganul Bucharest Robots încă de la înființare și credem că reflectă extrem de bine realitatea de astăzi. Ne place sau nu, vrem sau nu, suntem pregătiți sau nu, roboții vor veni. Robotii de servicii și roboții software vor fi din ce în ce mai prezenți în zona de business, inclusiv în România.

D

e la zona de logistică, la restaurante și malluri și până la firme de contabilitate, toate verticalele din industrie

pot folosi roboți hardware și/sau roboți software. Pentru a fi implementați acești roboți, este nevoie însă, de câteva informații cheie: • Limitările roboților. Citim cu toții știri despre cum vor veni roboții să ne ia locurile de muncă. Noi vă spunem, din experiență, că va mai dura o vreme până se va întâmpla acest lucru. De ce? Pentru că roboții sunt eficienți doar dacă preiau sarcinile repretitive ale oamenilor. Un robot poate realiza aceleași sarcini ca un om la o viteză mult mai mare de 100, 300, 1000 de ori. Însă, în momentul în care îi solicităm să alterneze între sarcini sau să preia o sarcină nouă – robotul deja nu mai este la fel de eficient.

• Consultantul pe zona de robotică/ automatizare care să ne prezinte mai multe soluții potrivite – consultantul ar trebui să înțeleagă fluxul businessului, să vadă care sunt acele sarcini repretitive care ar putea fi automatizate și unde ar putea fi integrat un robot pentru a maximiza producția/serviciile companiei. • Analiza cost-beneficiu a implementării automatizării. Majoritatea companiilor fac investiții în robotizare/automatizare pentru a-și crește eficiența și profitul. Este o investiție care se amortizează în timp, în funcție de procesele de automatizare. Exemple de industrii în care sunt

fi implementată politica europeană

integrați roboții

de reducere a emisiilor de gaze. În

Agricultura – în agricultură, roboții și

agricultură există senzori, IoT, drone

automatizarea au început să fie folosite la maxim, și vor continua în special pentru perioada următoare în care va

pentru observare, drone pentru aplicare de tratatamente precise, avem chiar și câini roboți care scanează terenul și oferă date multispectrale despre plante, însă și roboții software care pot prelua date din fișa tehnologică a unei culturii și completa alte formulare pe baza informațiilor din acesta. Bucharest Robots, de altfel, a și pus bazele în România a primului DIH național dedicat agriculturii de precizie, alături de parteneri precum AgriCloud, Universitatea Politehnică București – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară: SmartAgro DIH (www.smartagrodih.com). Inspecție și mentenanță – în zona aceasta roboții sunt foarte folositori pentru inspectarea spațiilor înguste și/ sau periculoase pentru om. De exemplu,

6

NOIEMBRIE 2021


INTELIGENTA ARTIFICIALA diverși roboți pot fi trimiși să inspecteze

a unui om. Pentru a exemplifica mai

țevi cu camere speciale care să detecteze

bine: un robot software, poate prelua

elementele de care este interesat clientul

munca repetitivă și care nu aduce nici un

sau pot fi trimiși în zona de dezastre/

fel de plus valoare a unui contabil care

mine pentru a detecta dacă există

preia datele din facturi și le introduce în

scurgeri de gaze. De asemenea, dronele sau vehiculele aeriene autonome pot fi

programul de contabilitate. Un astfel de

folosite, alături de un algoritm avansat,

robot software ar putea face singur acest

la inspecția liniilor de cale ferată sau a

lucru, iar contabilul/a ar avea mai mult

liniilor de înaltă tensiune, în felul acesta

timp să încadreze cât mai bine cheltuielile

protejând sănătatea angajaților.

în conturile aferente și să acorde mai mult

Logistică – în zona aceasta de

timp clientului și a-l consilia pentru a avea

logistică, există două abordări majore:

un proces cât mai corect și eficient.

realizarea unui depozit aproape integral

Mai trebuie menționat, în final, că

automatizat, cum avem deja câteva în

robotizarea și automatizarea necesită

țară, sau automatizarea unor procese în depozite deja existente. În zona aceasta

întâmpinat de la intrare cu un mesaj de

adaptare din partea personalului

există diverși roboți care preiau sarcini

bun venit, și, de asemenea, robotul poate

companiei și acesta trebuie să fie un

repetitive precum: împachetarea paleților

fi programat să informeze clienții și cu

sau transportul paleților, dar există și

proces în care toți angajații direct afectați

privire la diverse promoții disponibile în

sunt antrenați pentru a înțelege și

ziua/săptămâna respectivă și să îl îndrume

pentru a adopta mai rapid procesul de

brațe robotice de servicii care pot ajuta la diverse aspecte de preluare a unor produse și de recunoaștere a acestora. În zona de logistică, în general, pentru un grad mai mare de automatizare și robotizare, este recomandată introducerea mai multor măsuri care să lucreze împreună, cum ar fi coduri de bare sau RFID. În felul acesta preluarea informațiilor de către roboți și partea de

către rafturile unde se găsesc produsele. Robotul poate fi folosit de asemenea și

automatizare și robotizare.

cu cuvinte cheie, astfel încât dacă clientul întreabă de un anumit produs, robotul să îi poată spune unde se află, sau să îi recomande și alte produse conexe. În afara acestor tipuri de roboți umanoizi, există roboți autonomi care pot aspira și

Ana-Maria Stancu este CEO al Bucharest Robots, prima firmă de roboți umanoizi și roboții de servicii din

România.

În 2019, cu ocazia Forumului European Roboticii – eveniment unic pe care l-a

șterge pe jos, chiar și atunci când există

al

flux redus de clienți (deci nu doar când

adus pentru prima dată în

Retail – în zona de retail, în special la

magazinul este închis). În acest moment

aleasă și membră în

hypermarketuri, roboții pot fi folosiți

echipa noastră lucrează la un robot care

– asociația europeană de robotică civilă,

pentru diverse promoții. Clientul poate fi

să sprijine activitatea de verificare a

fiind primul reprezentat în acest for din

prețurilor și de realizare a inventarului

România, dar și din Europa de Est. Este

anumitor produse din magazine.

implicată în zona de advocacy dar și în

soft este mult mai rapidă și mai eficientă.

RPA (Robotic Process Automation) - fără doar și poate oricine din zona de business a auzit de UiPath și de creșterea fulminantă a acestei companii înființată

România – a fost

Boardul euRobotics

zona de educație digitală în fondatoarea

România, fiind

RoboHub – uin spațiu fizic

dedicat programării și roboticii

(www.robohub.ai)

în România și listată la bursa americană. Succesul fantastic al acestei soluții de robot software (UiPath nu este singura soluție de RPA din piață, mai există și altele) constă în faptul că un roboțel

#vinrobotii

software preia toata munca repetitivă NOIEMBRIE 2021

7


BANKING

Băncile din România au investit peste 200 milioane euro în proiecte de digitalizare, în 2020 Pe fondul pandemiei, băncile din România au crescut investițiile în automatizarea proceselor, astfel că în 2020 au fost investiți peste 200 de milioane de euro în proiecte de digitalizare.

Î

nregistrarea și deschiderea de

top 10 care a obținut punctaj maxim,

conturi online a devenit o practică

programele de loialitate și gradul de

tot mai frecventă și pe plan local,

vizibilitate a strategiei de inovație în fața

anul trecut ajungând la cel mai

clienților.

înalt nivel de până acum. Astfel,

Potrivit raportului FinnoScore, cele mai

ceea ce înseamnă interacțiunea virtuală cu banca, iar băncile

și-au îmbunătățit și eficientizat procesele și au creat interfețe

mai prietenoase și ușor de folosit.

60% dintre bănci permit deschiderea

performante bănci din România, din

complet online, end-to-end, a conturilor,

perspectiva gradului de digitalizare,

față de 25%, în 2019. Aceste date au fost

sunt Banca Transilvania, ING Bank, Libra

relevate prin intermediul analizei bancare

Bank, BCR și Raiffeisen Bank. CEC Bank a

a crescut, dar și aplicațiile

internaționale FinnoScore, care a măsurat

avut cea mai mare creștere față de 2019

bancare mobile au devenit din ce

și comparat competențele digitale a peste

dintre toate băncile analizate, aproape

în ce mai competitive. În

200 de bănci din 25 de țări din Europa și

dublându-și scorul, în 2020. Acest salt se

circa jumătate dintre băncile din

America de Nord, în 2020.

datorează în special implementării recente

Raportul este realizat începând din 2015,

a procesului de online onboarding pentru

de compania de consultanță bancară

noii clienți.

Finnoconsult, parteneri ai Horváth. În

„Pandemia a impulsionat

ediția din 2020 au fost incluse opt bănci din România, iar țara noastră a reușit să se claseze între primele zece. Băncile prezente în analiza FinnoScore au fost analizate în funcție de peste 300 de criterii, împărțite în 12 categorii, printre care: vânzările online, comunicarea multicanal, funcționalitatea aplicației mobile și a internet banking-ului, vizibilitatea strategiilor de inovare digitale, prezența în social media, programele de loializare, gradul de implementare a unui proces complet (end-to-end) de online onboarding, prin care clienții își pot crea și utiliza un cont bancar exclusiv online etc. Astfel, cel mai bine cotată bancă românească este Banca Transilvania, care ocupă poziția a șasea în clasament, atuurile din punct de vedere al digitalizării fiind: online onboarding-ul, categorie la care este una dintre cele două bănci din 8

NOIEMBRIE 2021

digitalizarea sistemului bancar la

nivel internațional, dar în țări ca

Nu doar numărul de clienți care

își fac conturi exclusiv online

2019,

România ofereau aplicații mobile competitive. Un an mai târziu, în 2020, aproape toate băncile

analizate au investit în dezvoltarea aplicațiilor mobile și pun la dispoziția clienților servicii digitale

România, care mai avea de lucrat la acest capitol în 2019, efectul a fost mult mai evident. Oamenii

Iulia Malioukis, reprezentant Horváth.

au devenit mult mai deschiși la tot

Horváth a evidențiat și potențialul de

mobile mult mai bune”, a explicat

Printre concluziile analizei, reprezentantul


creștere pe care țara noastră îl are pe

doar 17% dintre cele peste 200 de bănci

segmentul de transparență a tarifelor

analizate au reușit să facă vizibile în fața

și comunicare multicanal. În aceste arii,

clienților eforturile reale pe segmentul de

România a înregistrat îmbunătățiri minore

inovație digitală pe care le fac.

în comparație cu 2019.

completă a contului în mediul online,

„Una dintre principalele tendințe pentru 2021, care se concretizează deja, este avântul neobăncilor, cum sunt Revolut, N26 sau PayPal. Analiza FinnoScore arată că atuurile

comparativ cu 55% în 2019. De asemenea,

neobăncilor față de băncile

La nivel internațional, crearea și operarea exclusiv online a conturilor bancare (onboarding online) a atins un nivel maxim în 2020, în condițiile în care 66% dintre bănci au permis deschiderea

tradiționale constau într-un dialog constant și bine adaptat publicului țintă, concentrarea

mai mare pe optimizarea prezenței

online, pe facilitarea proceselor

de deschidere a conturilor online, pe crearea de aplicații intuitive

și ușor de utilizat, precum și pe lucrul continuu la noi funcții care le sunt comunicate cu succes

clienților”, a conchis Iulia Malioukis.

Digitalizarea proceselor pe website-ul companiei Telekom Telekom Romania, grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil*, lansează noi funcționalități digitale, automatizând astfel toate procesele pe care clienții le pot realiza pe website-ul companiei www.telekom.ro.

C

ei interesați se pot porta în rețeaua

disponibilă online.

reînnoirii abonamentului împreună cu

Telekom Romania 100% digital,

De asemenea, clienții își pot reînnoi de

achiziționarea unui smartphone, perioada

indiferent dacă dețin o cartelă

acum abonamentul mobil din magazinul

contractuală pentru abonamentul mobil

sau un abonament mobil. Procesul se

online, folosind contul MyAccount. Aceștia

realizează în trei pași simpli și durează

pot alege abonamentul care răspunde

în medie cinci minute, iar clienții au la

cel mai bine nevoilor pe care le au în

dispoziție două opțiuni: portare la un

domeniul telecomunicațiilor, la care pot

abonament din portofoliul Telekom

adăuga și un telefon mobil, pentru un

este standard, de 3,57 euro (TVA inclus),

Romania sau portare împreună cu

avans începând cu 1 leu.

calculat la cursul euro din luna emiterii

achiziționarea unui smartphone din oferta

Atât în cazul portării, cât și al

facturii.

este de 24 de luni, iar dispozitivul poate fi achitat integral sau în rate lunare egale, în același interval de timp. Taxa de livrare

NOIEMBRIE 2021

9


ANALYSIS

Get hold of your cashflow with a user friendly financial tool Are you on top of your finance? Do you have a good overview on your cashflow? Do you know at any point in time how much you are about to cash in and how much are you due to pay? Can you afford your upcoming expenses? Do you need a loan or negotiate better payment terms with your customers and suppliers? Then this article is for you. Allevo joined forces with Bakken & Bæck,

financial data sources. And, even for a

dashboard with up to date information

a Norway based development studio,

CFO, Whizzer is a tool that allows them to

that a business person can understand.

to develop an application that offers

transact 20% of the time, and analyze data

This application is complementary to

financial operations “as a service” to SMEs.

the remaining 80% - this is what an ideal

existing accounting applications and

Convenient and with no impact on the on

CFO should be doing.

mobile or internet banking apps provided

premise infrastructure.

Almost any SME interacts with: 1/ partner

by banks. This is an application that

The application helps SME business

banks, which offer easy remote access

enriches financial information available

owners who lack an in depth financial

to accounts via mobile or internet

in banks and accounting, to show what

background, who do not have an internal

banking applications; 2/ the accountant

the business looks like at a certain point

CFO role to rely on and who cannot afford

or accounting firm, if this service is

in time.

to invest in big tech financial operations

outsourced, which usually provides

Taking into account that over the past

solutions. Such an entrepreneur usually

balance sheets on the 25th of each

40 years accounting systems have not

leads a complex enough business from

month.

undergone significant change, it is high

an operations perspective to need

The Whizzer application is a financial

time an entrepreneur had real-time access

automation and integration of available

reporting tool which includes a

to critical information about his own

10

NOIEMBRIE 2021


ANALYSIS business. Quick answers to questions like:

about indicators, revenue categories and

are then used as a source of data to be

what are the results of a certain period,

expenses are shown both as numbers and

checked against incoming and outgoing

what are the payments due over the next

in a visual form, to ease the quantification

payments, and allows the generation of

2 weeks, what cost has been incurred

of data.

the cashflow report, including forecasted

by certain activities, what is due to be

The application can connect to banks

cashflow. In this way an SME can very

received. All these are questions that are

via API interfaces to retrieve bank

easily make decisions and answer day to

supposed to have an instant response.

statements, the only issue being that

day questions like: do I have sufficient

With Whizzer, SMEs centralize

banks in Romania do not yet provide

common financial flows and get up to date information about: balance sheet, salary payments, invoicing, cashflow, accounts payable and receivable.

The application can be hosted in cloud, and Allevo is looking for a partner open to hosting Whizzer to offer its functionality as a service to SMEs. The partner can be: a bank, a local clearing house, an accounting company, or even an ambitious fintech.

this type of data to business customers via APIs. Statements are currently only available as various types of files, available for download in internet banking applications. And they usually require manual download. As a result, statements can be imported in the application, from each partner bank, for each open account. Bakken & Bæck implemented a reconciliation algorithm between data available in the bank statement and incoming or outgoing payments. This creates a link between what has been paid

money to pay salaries? Should I negotiate early payment of an invoice, to be able to pay my debt? Do I need a loam?? Can I afford planned expenses for the following month?. All these results are to be published under a GPL v3 open source license on Github, and will be accessible on Github or via the fintp.org portal. The application is available within Allevo as beta version for a potential demo – please reach out if interested. Allevo and Bakken & Bæck are almost

or cashed in, and what is due to be paid

finalizing the implementation of the

The application takes data from the

or cashed. This allows the application to

Whizzer project. The project benefits from

annual financial report, either by manual

generate an accounts payable & accounts

a EEA & Norway Grants grant investment

data entry or by import. Each element is

receivable report that shows the evolution

operated by Innovation Norway, SMEs

labelled both in Romanian and English,

of incoming and outgoing payments.

Growth Programme. The total value of

to facilitate an easy conversation with

The application allows the import of

the investment is EUR 738.375, with EUR

potential foreign investors. Information

invoices received and issued. These

420.000 EUR nonrefundable.

About Bakken & Bæck Bakken & Bæck is an ambitious digital product development studio with offices in Oslo, Amsterdam, Bonn and London. We partner with founders and companies to create new digital products and ventures. We help big companies act like small startups, and provide the expertise startups need to launch and scale their business. https://bakkenbaeck.com/ About Allevo SC Business Information Systems (Allevo) SRL is a provider that creates software solutions which help financial institutions of all types and sizes reduce the total cost of ownership and achieve interoperability along the supply chain. www.allevo.ro

NOIEMBRIE 2021

11


BUSINESS INTELLIGENCE

Ce este Business Intelligence?

Colectarea și transformarea eficientă a datelor ajută business-urile să își crească productivitatea și cifra de afaceri corecte. Mai exact, face analiza comparativă pe evoluția indicatorilor de profit, cashflow, vânzări, costuri, stocuri, creanțe, și altele. ASiS BI ordonează și interpretează datele transformându-le în informații în timp real. Prezentate în evoluție, dashboard-urile interactive ASiS BI oferă utilizatorilor o experiență user-friendly. Există posibilitatea de detaliere a fiecărui element grafic printr-un singur click, oferind astfel o imagine clară a oricărui element de la macro la cel mai mic detaliu. Vorbim despre un instrument cu utilizare zilnică unde fiecare click se traduce în filtrare, previzionare sau detaliere pe principiul drill-down în istoricul de date. Informația merge în adâncimea problemei și deschide „sursele de proveniență”. Pentru analize eficiente, ASiS BI ia în calcul

Cristian Gabriel Pavel Director General Alfa Software România

atât informația din sistemul ASiS ERP cât

Business Intelligence (BI) transformă

din diverse surse IoT sau din alte surse

și din alte surse (IoT), mai ales în procesele

datele în informații practice și schimbă

(social media, raportări, etc). Cert este că

de producție, sporind astfel gradul de

paradigma prin care o organizație ia

numărul lor este în creștere, iar până în

relevanță pentru indicatorii analizați.

deciziile de afaceri. În mod practic,

2025 se preconizează că volumul de date

Acest lucru face ca utilizatorii ASiS BI

instrumentele BI accesează și analizează

colectate va crește cu până la 65% pe an.

seturi de date și prezintă constatări

Din acest motiv, pentru menținerea unui

analitice în rapoarte, rezumate, tablouri

business competitiv este nevoie ca aceste

de bord, grafice, diagrame și hărți pentru

date să fie colectate și apoi utilizate într-

a oferi utilizatorilor informații relevante

un mod eficient.

despre starea afacerii.

Constituind un instrument puternic de

Alfa Software, unul dintre furnizorii de

Business Intelligence, ASiS BI oferă o

sisteme informatice de business cu cea

multitudine de beneficii în organizarea

mai dinamică ascensiune pe piața din

și dezvoltarea unei firme, deoarece

Transilvania, a dezvoltat ASiS BI, un

schimbă paradigma de analiză a datelor

instrument de Business Intelligence, care

și ajută managementul companiilor să își

oferă o analiză comparativă pe evoluția

înțeleagă mai bine business-ul.

de folosit, modulare și customizabile,

indicatorilor de business.

ASiS BI sprijină companiile în procesul

care cresc randamentul business-ului prin

În prezent, managerii companiilor

de transformare digitală simplificând

digitalizare. Echipa de programatori care

lucrează cu foarte multe date, care provin

pașii spre dezvoltarea și luarea deciziilor

dezvoltă și implementează sistemul ASiS

majoritatea din operațiunile curente,

inteligente, fundamentate pe informații

are experiență de peste 15 ani pe produs.

12

NOIEMBRIE 2021

să aibă o imagine 360 de grade asupra afacerii și să ia ușor decizii din ce în ce mai informate, ca răspuns la nevoile afacerii. Dezvoltat pe tehnologie Microsoft, ASiS BI funcționează nativ în Cloud. Factorii de decizie pot folosi ASiS BI fără a avea grija infrastructurii, a mentenanței IT (hardware, servere, etc) sau a securității datelor, deoarece acestea sunt gestionate în Microsoft Azure. Alfa Software este furnizor de soluții ERP simple și practice, aplicații intuitive, ușor


SOLUTII

Inteligența artificială adusă în producție KFactory lansează ca parte integrată din platforma sa un concept inovativ, prima echipă de ingineri virtuali dedicați industriei producătoare. Această nouă verticală a platformei este dezvoltată folosind platforma Druid pentru a pregăti inginerii virtuali specializați în producție și tehnologia UiPath pentru a extrage datele necesare din diverse surse digitale. Comunicarea standard dintre personal

de producție și să le compileze rapid,

operaționali în limbaj natural (Druid)

și inginerii virtuali se face prin Microsoft

oferind suport decizional managerilor

prin intermediul Microsoft Teams.

Teams. În acest fel, clienții KFactory din

operaționali.

întreaga lume, indiferent de dimensiune și nivel de digitalizare, pot profita de cele mai valoroase rezultate din cele mai bune tehnologii. KFactory propune o soluție în doi pași:

• Pentru întreprinderile cu un nivel IT matur, utilizând RPA (tehnologia UiPath) se extrag date din sistemele verticale (de exemplu, soluții de gestionare a activelor, depozit, ERP etc.) sau

Echipa KFactory de ingineri virtuali este un concept unic care acoperă procesele verticale dintr-o fabrică, cum ar fi producția, mentenanța, calitatea și lanțul de aprovizionare intern, stimulând

documente nestructurate (fișiere tip

adoptarea sistemelor digitale, fără

al digitalizării, soluția KFactory este

Excel). Apoi, datele sunt compilate

dificultatea și complexitatea proiectelor

gata să colecteze date direct de pe linia

de KFactory și livrate managerilor

de integrare.

• Pentru clienții aflați la un nivel de bază

Flanco a investit în digitalizarea companiei online.

considerabilă din partea retailerului, în

Trecerea la noua platformă s-a realizat pe

valoare de 3.000.000 lei. Implementarea a fost

fondul tendințelor actuale – migrarea din

realizată în parteneriat cu Zitec, într-un timp

offline, către online, care a presupus, în

record.

primul rând, o creștere puternică a volumului de date necesar a fi prelucrate. Astfel, noua platformă este mai stabilă, oferă clientului o Flanco și-a mutat magazinul online flanco. ro pe platforma Magento 2, în urma unei

serie de funcționalități noi și o experiență de cumpărare mai simplă, pe flanco.ro. Totodată,

Utilizarea platformei Magento 2 pentru magazinul său online vine ca o completare naturală a acțiunilor retailerului de a eficientiza întregul sistem de procese al

asigură companiei o eficientizare sporită a

companiei. Astfel, anul trecut Flanco a finalizat

proceselor din spatele comenzilor.

cel dintâi proiect major de digitalizare –

vine ca răspuns la noile cerințe, din perioada

Trecerea pe noua platformă a magazinului

implementarea sistemului ERP, în urma unei

pandemiei, și vizează eficientizarea proceselor

online flanco.ro a însemnat o investiție

investiții de 1.200.000 lei

investiții de 3.000.000 lei. Această schimbare

NOIEMBRIE 2021

13


RETAIL

Altex, buget de 15 milioane de euro pentru investiții, în 2021 Companiile din retail s-au văzut nevoite să își mute o mică sau mai mare parte din activitate în online, la debutul pandemiei, pentru a asigura continuitatea afacerii, atât în perioada lockdown-ului, cât și după, cât timp au fost restricții în vigoare. În consecință, și procente importante din bugetele acestora de investiții au fost concentrate pe digitalizare. Așa s-a întâmplat și în cazul liderului electroIT din România, Altex, care a avut un buget total de investiții de 15 milioane de euro, în 2021. Altex a fost unul dintre jucătorii care au

promoționale printate, din magazine, cu

Dezvoltarea conceptului omnichannel

reacționat cel mai rapid la schimbările

ecrane digitale. Noile soluții electronice

rămâne, în continuare, unul dintre

aduse de pandemie. Compania a adăugat

și digitale elimină consumul de hârtie și

obiectivele Altex, pentru că oferă clienților

produse noi atât în portofoliul online, cât

reduc consumul de energie. Aceste măsuri

flexibilitate, transparență, libertatea

și în cel din magazine, a majorat stocul

promovează o atitudine responsabilă

de a-și alege modul în care vor să facă

față de mediul înconjurător și se înscriu

cumpărături și o experiență superioară,

în strategia Altex de a deveni o companie

personalizată, de cumpărare.

,,verde”.

Pentru viitorul apropiat, Altex anunță

De asemenea, Altex a implementat,

două noutăți: lansarea aplicației Altex,

și a introdus oferte promoționale pentru categoriile de produse unde cererea era în creștere și, în plus, a extins portofoliul de servicii. De asemenea, a introdus livrarea în aceeași zi, chiar și pentru produsele comandate și plătite în magazine.

în ultimii ani, diverse alte sisteme

în această toamnă, și lansarea propriului

de automatizare, precum recepția

marketplace, în primăvara lui 2022.

automată a produselor, inventarierea

Despre ALTEX România

investițiile și în offline, nu doar în online.

sau automatizarea procesului de

Altex este lider pe piața de retail din

Însă, și acelea au avut o componentă

aprovizionare.

România, cu peste 125 de magazine

Spre deosebire de alte companii din industrie, Altex a mers mai departe cu

tehnologică și digitală. Magazinele Altex și Media Galaxy au fost dotate cu etichete electronice, implementarea acestui sistem având o valoare de peste cinci milioane de euro și o durată de aproape doi ani. Principalul beneficiu al etichetelor electronice este alinierea prețului din magazine, la cel online, în timp real. În plus, ele semnealizează mai bine produsele pe raft, față de cele tradiționale, de hârtie. Noile etichete au un cod QR care, odată scanat cu laptopul sau tableta, duc utilizatorul în pagina produsului, unde poate vedea descrierea, specificațiile tehnice și stocul. Schimbările sunt menite să ușureze misiunea companiei, anume de a asigura clienților cel mai mic preț din România. În paralel, retailer-ul a înlocuit materialele 14

NOIEMBRIE 2021


deschise în țară. În aproape trei decenii de

de finanțare accesibile.

de finanțare la dobânzi scăzute, pentru

la înființare, Altex s-a transformat dintr-un

Serviciul de 2X diferența versus alte

achiziția articolelor de pe website și din

business local de import de televizoare,

magazine online sau offline asigură

rețeaua națională de magazine. Din 2021,

în liderul pieței de produse electronice,

clienților cel mai mic preț din România.

prin serviciul Altex Travel, clienții Altex au

electrocasnice, IT&C și multimedia din

Altex și-a diversificat, de-a lungul timpului,

posibilitatea să îşi achiziționeze vacanțe

România.

și serviciile, nu doar produsele. Pentru a-și

direct din magazinele Altex și Media Galaxy,

Încă de la început, compania Altex și-a

ajuta clienții să aibă acces la finanțare,

dar și online, pe www.altextravel.ro.

propus să ofere produse de calitate

Altex a înființat Credex, o companie de

adecvate nevoilor consumatorilor și soluții

credite de consum, care oferă soluții optime

RaBit, platforma pentru digitalizarea proceselor de business, se lansează în România RaBit este o platformă integrată de

mobile (iOS și Android).

Inovația Rabit aduce astfel noi

management, cu funcționalități multiple

RaBit ajută totodată și la identificarea

oportunități companiilor și oferă

și tehnologii de ultimă generație, având

riscurilor companiei și este gândită ca un

stabilitatea de care acestea au nevoie,

rolul de a automatiza, simplifica și

sistem practic, care atrage atenția asupra

printr-o mai bună organizare și structurare

eficientiza procesele implicate în viața

aspectelor care trebuie corectate. Prin

a activităților și o reducere semnificativă a

unei companii.

platforma RaBit se pot seta obiective de

costurilor.

Cu o structură modernă de tip ERP,

business și se poate urmări progresul

platforma RaBit este ușor de utilizat,

fiecărei activități.

iar odată implementată, oferă un control în timp real al afacerii și o trasabilitate a tuturor activităților implicate. Soluția se adresează în special IMM-urilor și se poate aplica în domenii variate. Platforma RaBit conține modulele de ofertare, project management, planificare resurse, facturare, cashflow, managementul clienților și al furnizorilor, muncă colaborativă (task management), time management pentru angajați, gestiune stocuri, producție. RaBit este o soluție cloud, accesibilă online pentru toate companiile. Platforma oferă și soluții personalizate și adaptate nevoilor și specificului unei companii, oferind suport și consultanță în instruirea personalului. Cu RaBit se poate monitoriza în timp real evoluția business-ului și se poate controla fiecare aspect, într-o interfață grafică ușor de înțeles și utilizat, accesibilă atât web, cât și

NOIEMBRIE 2021

15


ADMINISTRATIE

COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE un plan pentru transformarea digitală a societății și economiei UE până în 2030, cu focus pe internet centrat pe nevoile oamenilor Comisia Europeană a propus, luna aceasta, programul „Calea europeană pentru deceniul digital” cu un set de principii care să contribuie la promovarea și respectarea valorilor UE în spațiul digital și la transformarea digitală a Europei până în 2030. „Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital” este propunerea Comisiei de a institui un cadru de guvernanță pentru a se asigura că Uniunea Europeană își atinge obiectivele Deceniului Digital pentru 2030, cele patru puncte cardinale (Busola Digitală): competențe digitale, infrastructură digitală, transformarea digitală a companiilor și digitalizarea serviciilor publice.

„Europa este pregătită să conducă în această cursă tehnologică globală.

Faptul că ne-am setat aceste obiective pentru 2030 este un pas important, dar acum trebuie să le și obținem, să livrăm. Trebuie să ne asigurăm că Europa este autonomă în anii care vor urma. Altfel, vom rămâne prea expuși atât la suișurile, cât și la coborâșurile lumii și vom rata creșterea economică și oportunitatea de a crea noi locuri de muncă. viitor, nu într-o

Cred într-o Europă care conduce, în Europă care este un subcontractor”.

Thierry Breton, Comisarul pentru piața internă

Pandemia a arătat rolul central pe care tehnologia l-a avut în construirea unui

Acest cadru de guvernanță se va baza pe

continuat în acest ritm până astăzi. Prin

viitor prosper și sustenabil. În mod

un mecanism anual de cooperare care

intermediul acestui program, va exista

particular, criza a arătat diferența dintre

va implica Comisia și statele membre.

o cooperare structurată, în așa fel încât

companiile puternic digitalizate și cele

Comisia va trasa mai întâi traiectoriile

toate statele să lucreze pentru a îndeplini

care încă implementează soluții digitale,

UE preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care,

aceste obiective.

dar și diferența dintre mediul urban bine conectat și cel rural, izolat. Digitalizarea

la rândul lor, ar urma să propună foi

oferă multiple oportunități noi pe piața

naționale de parcurs pentru atingerea

europeană, unde mai mult de 500.000 de

obiectivelor. Progresul - atât la nivelul

joburi în domeniul securității cibernetice

Uniunii, cât și al statelor membre - va fi

și de data experts au rămas vacante în

evaluat anual.

2020. În ton cu valorile europene, „Calea

Un mecanism anual de cooperare pentru

europeană pentru deceniul digital” ar

statele membre

trebui să consolideze leadership-ul digital

Progresul digital în statele membre nu

al UE și să promoveze politici digitale

a fost unul foarte echilibrat în ultimii

sustenabile, care să ofere mai multă

ani. Trendul arată că țările care au avut

putere cetățenilor și companiilor.

o evoluție lentă în ultimii cinci ani au

Specific, mecanismul anual de cooperare pentru statele membre va include:

• un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030;

• un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care

„Viziunea europeană pentru un viitor digital este aceea în care tehnologia le oferă putere oamenilor. Așa că propunem un plan concret prin care să atingem obiectivele de transformare digitală. Pentru un viitor în care inovația să lucreze în beneficiul companiilor și societăților” a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, la momentul lansării programului „Calea europeană pentru deceniul digital”.

16

NOIEMBRIE 2021


Comisia evaluează progresele înregistrate

pentru a intensifica suveranitatea digitală a

și tehnologii noi care să protejeze cetățenii

și formulează recomandări privind

Europei și pentru a grăbi recuperarea ei.

de produsele contrafăcute, furt cibernetic și

acțiunile de întreprins;

Proiectele multinaționale ar trebui să

dezinformare.

strângă investiții din resursele de finanțare

Cercetătorii și inovatorii NGI pot contribui

privind deceniul digital, în care statele

ale UE, inclusiv din Mecanismul de redresare

la implementarea „Busolei Digitale” prin

membre își prezintă politicile și măsurile

și reziliență, cât și de la statele membre.

acest nou program de politică digitală pe

adoptate sau planificate pentru a sprijini

Alte entități publice și private pot investi în

realizarea obiectivelor pentru 2030;

anumite proiecte.

Futurium, o platformă dedicată europenilor

• foi strategice de parcurs multianuale

• un cadru structurat pentru a examina și aborda domeniile în care nu se fac progrese suficiente, prin angajamente comune între Comisie și statele membre;

• un mecanism de sprijinire a implementării

pentru a discuta politicile UE. Focusul pe

„Internet of Humans”, o inițiativă

factorul uman nu este o opțiune pentru

potrivită pentru Deceniul Digital

Europa care a intrat în Deceniul Digital, ci

Misiunea programului NGI (Next Generation Internet) este de a construi un

este o componentă de bază, iar NGI este o inițiativă esențială care îmbină nucleul

Internet centrat pe factorul uman, care să

Internetului cu o dimensiune umană.

ajute cetățenii și companiile.

În ultimii ani, inovatorii NGI au depus

Obiectivele setate de inovatorii NGI

eforturi pentru a furniza tehnologii și

se aliniază planului stabilit de Comisia

servicii care să respecte drepturile și valorile

Europeană cu privire la „Busola Digitală”

europene, ducând la obținerea unor

Consultările publice cu cetățenii, companiile

pentru transformarea digitală, care include

beneficii tangibile atât pentru organizațiile

și administrațiile publice au condus la

autonomie strategică sporită în tech și reguli

private și publice, cât și pentru cetățeni.

proiectelor multinaționale. Proiecte multinaționale, consultări publice cu cetățenii, companiile și administrațiile publice

elaborarea politicii „Calea europeană pentru deceniul digital”, care ia în considerare ideile tuturor pentru a conduce la o transformare digitală de succes. În baza acestei colaborări, Comisia va depune eforturi pentru a face progrese și pentru a elabora, împreună cu statele membre, traiectorii pentru fiecare obiectiv prevăzut de „Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital”. Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care vizează domenii de investiții precum: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și competențele digitale. Fiecare țară din UE ar trebui să aloce tranziției digitale 20% din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Proiectele multinaționale sunt proiecte la scară largă care vor contribui la atingerea acestor ținte pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Niciun stat membru nu poate implementa aceste proiecte de unul singur. Astfel de proiecte vor permite statelor membre să lucreze împreună și să-și unifice resursele pentru a construi mecanisme digitale în zonele fundamentale NOIEMBRIE 2021

17


EXPERT IT

Viitorul aparține companiilor digitalizate Din studiile CIEL România a rezultat că 45% dintre companiile românești au făcut investiții în digitalizare în timpul pandemiei. În peste jumătate din cazuri (61,2%) sumele alocate automatizării proceselor au fost de sub 1.000 de euro, în restul situațiilor sumele fiind cuprinse între 1.000 și 3.000 de euro (27.2%) și peste 3.000 de euro (11.6%). „Echiparea cu soft înseamnă o economie de timp foarte mare pentru că softul poate să facă lucruri în locul tău sau al echipei tale. Industria software nu își propune să înlocuiască forța

de muncă umană, ci să rezolve

o serie de probleme existente. Echipele operaționale nu fac față întotdeauna taskurilor zilnice, în timp ce clienții se plâng de servicii precare.

Când spunem digitalizare, vorbim

S

despre facturi generate automat și trimise printr-un singur click,

expedierea de oferte către clienți,

e observă o creștere, în condițiile

unor sarcini repetitive, poți câștiga libertatea

în care ultimul raport DESI

de a identifica alte oportunități pentru

notificări de întârzieri ale plăților,

(Digital Economic and Society

a-ți conduce afacerea spre succes. Viitorul

actualizări ale stocurilor și

Index) comunicat de Comisia

aparține companiilor digitalizate, mai ales

Europeană, în iunie 2020,

în contextul în care munca parțială de acasă

bazelor de date și multe altele.

Desigur, poți face toate aceste lucruri și de unul singur, dar dacă

plasa România pe locul 26 din cele 28 de

devine o normalitate, iar pe piață și-au făcut

state membre UE la capitolul digitalizare

loc noi modele de business”, declară Roxana

atât în sistemul public, cât și cel privat.

Epure, Managing Partner CIEL România.

Raportul susținea totuși că țara noastră are

Automatizarea în soft este o funcționalitate

un potențial uriaș la acest capitol, dar că

care dă rezultate (lipsite de erori) mult

digitalizarea României trebuie să înceapă cu

mai rapid, în comparație cu munca fizică.

informarea și educația jucătorilor relevanți.

Cu toate acestea, o bună parte dintre

„Mulți antreprenori români au rămas cu

antreprenorii români se sperie când aud

Managing Partner CIEL România.

senzația că trebuie să facă credite la bancă

termeni tehnici, precum sisteme ERP, softuri

Automatizările îi degrevează pe

pentru a își digitaliza afacerea, dar dotarea

de gestiune, contabilitate, e-commerce, și

antreprenori de sarcinile repetitive și le

cu soluții software este foarte accesibilă.

așa mai departe. Astfel de produse software

fluidizează activitatea. Concret, reduc

Contrar preconcepțiilor, investițiile în astfel

nu fac, însă, altceva decât să ușureze

timpul efectiv de muncă, prin realizarea

de softuri nu sunt deloc scumpe. Pornesc de

activitatea antreprenorilor, prin preluarea

de operațiuni multiple într-un timp mai

la 100 de euro pe an, iar antreprenorii câștigă

sarcinilor repetitive ale angajaților, cum ar fi

scurt. Elimină greșelile umane care pot

ore bune în plus pentru fiecare angajat.

calculele de costuri, trimiterea de facturi și

afecta afacerea și oferă mai mult control

Dacă îți oferi mai mult timp, prin delegarea

extrase bancare, generarea de rapoarte etc.

și predictibilitate. Alte mari avantaje ale

18

NOIEMBRIE 2021

stai și calculezi timpul de lucru

alocat, automatizarea reprezintă un mare câștig.

Mai ales că

toată lumea se plânge de lipsa de

resurse umane”, spune Roxana Epure,


automatizărilor sunt reprezentate de

și rapoartele îi ajută pe antreprenori să ia

care le conduc. Cele mai populare produse

reducerea nivelului de stres și creșterea

decizii corecte și sigure.

sunt cele pentru firme medii – softuri de gestiune, e-commerce, producție și de

productivității angajaților pe alte segmente cheie și business development.

CIEL România pune la dispoziția

contabilitate, dar și cele pentru firme mari

De asemenea, și rata de retenție a

antreprenorilor români peste 20 de softuri

– sisteme ERP, în multe cazuri customizate

clienților este mai mare, în timp ce datele

pentru digitalizarea business-urilor pe

după nevoile specifice ale companiilor.

Roboți-asistenți pentru digitalizarea financiară a companiilor Gestionarea documentelor generează cel mai mare efort de operare manuală într-o instituție. De aceea, companiile caută soluții pentru procesul de digitalizare, iar un program ERP (Enterprise Resource Planning) performant este o soluție ușor de integrat și cu rezultate imediate. SVAP2025 este cel mai nou ERP care permite arhitectura cloud și care poate gestiona și integra rapid toate activitățile financiare ale companiei, furnizorii, lanțul de aprovizionare, operațiunile, clienții, angajații. Economia generată prin introducerea componentei de digitalizare ROBOSVAP, ce conține pachetul de Roboți-asistenți dezvoltați în 2021, este semnificativă. Roboții-asistenți reușesc o economie de timp de 94%, prin automatizarea operațiunilor cu furnizorii, și de 90%, prin automatizarea extraselor bancare.

Componenta ROBOSVAP, cu Roboții-

sporirea securității și a controlului

Componenta de digitalizare ROBOSVAP,

asistenți, se poate implementa pe orice

utilizatorilor; interfață îmbunătățită și

ce include pachetul de Roboți-asistenți,

soluție ERP.

rapoarte noi; functionalități noi aferente

are următoarele caracteristici:

Datorită complexității și numărului

componentelor de business, cum ar fi

de caracteristici disponibile ale unui

ordinul de plată multiplu electronic sau

software ERP, acesta a fost adoptat în mod

modulul nou pentru inventariere ce are

prelucrare a datelor din facturi, extrase

tradițional de către marile corporații, dar

posibilitatea utilizării codurilor de bare/

bancare, foi de pontaj, formulare, cereri,

ultimii ani au dovedit că un ERP este util

QR. Conține actualizări impuse de noua

avize deplasare teren etc;

chiar și întreprinderilor mici și mijlocii

legislație (bilanț și anexe, declarații fiscale

(IMM-uri).

precum D300, D390, D394, D112 sau noua

în interfața sistemului ERP a datelor

SVAP2025 are noi funcționalități pentru

raportare SAF-T).

extrase.

• Sunt dezvoltați pe platforma UiPath; • Realizează activități de extragere și

• Realizează introducerea automată

NOIEMBRIE 2021

19


SOLUTII

Călătoriile digitale personalizate Transformarea digitală reprezintă pentru orice firmă momentul perfect pentru reevaluarea abordării proceselor. De multe ori, obiectivul final este acela al înlocuirii tiparelor demodate de comportament cu modalităţi mai agile de gândire, care să permită implementarea de iniţiative ce conferă firmelor o vizibilitate mai bună asupra călătoriei.

U

nul din cei mai mari furnizori

eronată şi mai puţină agilitate.

de funcţionare ale unei firme, beneficiile

globali de tehnologie, Fujitsu,

Pe propriul site, Fujitsu propune o a treia

aşteptate şi riscurile potenţiale. De aici

susţine că, în mod tradiţional,

abordare, dezvoltată în parteneriat cu

mai departe se poate crea un itinerariu de

există două mari abordări ale

SAP, partener tehnologic de tradiţie al

străbătut pentru ca firma să ajungă exact

procesului de transformare

gigantului japonez. Este vorba de bluefield,

acolo unde are nevoie.

digitală: de tip greenfield şi de tip brownfield.

care reprezintă un amestec de greenfield şi

Transformarea digitală înseamnă un proces

Prima abordare se referă în principal la

brownfield. Abordarea utilizează un proces

cu multe piese în mişcare, fapt care face

implementări noi. Firmele tind să continue să

automat pentru testarea peisajelor IT din

esenţială aşezarea iniţială a unei baze solide

utilizeze procesele standard de afaceri pentru

firme, furnizarea de migrare selectivă de

a procesului. De aceea, Fujitsu lucrează de

a introduce noi procese în cadrul operaţional

date şi pregătirea transformării digitale prin

mai mulţi ani împreună cu clienţii la procesul

al firmei.

folosirea S/4 Hana de la SAP.

personalizat de transformare digitală, nu

A doua abordare înseamnă mai degrabă

Pentru a decide care abordare e mai eficientă

numai pentru sprijinirea migrării către S/4

o oprire abruptă a proceselor existente şi

pentru fiecare firmă, în Europa Fujitsu

Hana, ci şi a suporta procesele de afaceri şi

trecerea la sisteme complet noi. Asta poate

foloseşte metodologia XPressWay, care

serviciile de care e nevoie în timpul şi după

conduce la operaţiuni defazate, comunicare

utilizează un cadru de evaluare a cerinţelor

această perioadă.

20

NOIEMBRIE 2021


SOLUTII

McDonald’s va investi pentru modernizarea și digitalizarea restaurantelor din țară Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s din România, va investi peste 2 milioane de euro până la finalul anului 2021, pentru remodelarea și introducerea sistemului digital Experience of the Future în mai multe restaurante din țară.

A

nul acesta, compania

trimisă la bucătărie și pregătită pe loc. Mai

restaurantele McDonald’s respectă toate

a investit deja peste

mult decât atât, kiosk-urile de comandă le

măsurile de Siguranță+, respectiv angajații

1,2 milioane de euro

oferă clienților posibilitatea de a-și alege

în modernizarea și

produsele preferate din meniu, pe care

McDonald’s poartă mască de protecție

digitalizarea a trei

le pot personaliza și achita în funcție de

și mănuși de unică folosință, întâmpină clienții oferindu-le soluții de igienizare

restaurante din București și a altor două

preferințe prin plata contactless, cu cardul

din Cluj-Napoca, urmând ca până la finalul

bancar, sau cash, la casa de marcat. De

pentru mâini, curăță, în permanență, toate

anului încă trei restaurante să beneficieze

asemenea, acestea permit scanarea rapidă

suprafețele din restaurante, încurajează

de noul sistem digital. Investițiile

și contactless a ofertelor din aplicația

clienții să respecte indicațiile distanțării

sunt parte a strategiei de dezvoltare a

McDonald’s pentru mobil, precum și a

sociale și plata contactless cu cardul

companiei, pentru a le oferi clienților

codului QR prin care clienții pot acumula

facilități inovatoare și acces la cele mai noi

punctele de loialitate aferente fiecărei

bancar.

tehnologii.

comenzi.

Printre cele mai recent modernizate

În plus, sistemul digital răspunde

restaurante se numără restaurantele din

provocărilor sanitare generate de

Otopeni, Rahova și Băneasa Mall. Toate

pandemia de COVID-19, astfel că

dotat cu sistemul digital pentru o

cele trei restaurante dispun de kiosk-uri

interacțiunea dintre client și personal

experiență actuală, simplificată și în

pentru comandă, cel mai modern sistem

este limitată și sigură. De asemenea, toate

condiții de siguranță.

La nivel național, 59 de restaurante McDonald’s au deja integrat sistemul digital, iar fiecare restaurant nou este

de pregătire a produselor și tehnologie pentru servirea clienților la mese, acolo unde restaurantul are mese proprii. De asemenea, unitățile McDonald’s din Otopeni și Rahova includ și spații speciale destinate comenzilor de livrare la domiciliu. Sistemul digital Experience of the Future este inovația adusă de McDonald’s în restaurante, prin care procesul unei comenzi este mai simplu și mai rapid. Imediat după ce clientul face comanda prin intermediul kioskului, aceasta este înregistrată,

NOIEMBRIE 2021

21


AUTOMATIZARE

Automatizarea sarcinilor repetitive, primul pas în transformarea digitală a unui IMM

2021

este anul în care regândim prioritățile, iar în cazul

companiilor locale provocarea este și mai mare. Cum ne optimizăm activitățile? Cum facem să ne adaptăm contextului de azi, ca să avansăm mâine? Care sunt acele decizii inteligente de business pe care să nu le punem la categoria “Cheltuieli”, ci “Investiții cu return garantat”? Răspunsul e la îndemâna IMM-urilor, iar Andrei Cruceru

costurile sunt: digitalizăm acele procese CEO METAMINDS interne care le consumă angajaților prea mult din timp. Îi ajutăm să aibă mai mult timp pentru acțiuni cu impact concret în business și care pot genera creșteri. Transformarea digitală poate începe simplu - de la o condică colectivă și soluții de pontaj digitale, la aplicații de contabilitate care le dau acces managerilor la rapoarte în timp real. Investițiile pot începe cu bugete mici, de

Costuri: de la 25 euro lunar, în funcție de

aceeași aplicație - OKOSH.

numărul de angajați ai companiei.

Modulul de Condică

la câteva zeci de euro pe lună, și se pot

Beneficii:

face etapizat, proces după proces.

Le oferi angajaților tăi posibilitatea de a

Dar să vedem concret ce beneficii ne

se ponta de oriunde, printr-o aplicație

aduce un singur demers.

mobilă.

Pontajul - de la Excel, la OKOSH

Ajuți echipa de Resurse Umane să își

Am uitat de mult de foaie și pix și este momentul să uităm și de introducerea manuală a datelor în tabel. Pentru o companie cu mai mulți angajați este important să poată ține ușor evidența

folosească timpul mai bine. Dai managerilor posibilitatea de a avea o privire de ansamblu asupra datelor direct, în timp real, într-un panou de control simplu de vizualizat.

colectivă&Management concedii îți permite generarea automată a condicii colective de prezență. În același timp managementul gestioneaza rapid cererile, care sunt completate direct în platformă, unde sunt vizualizate și aprobate ușor, indiferent de locul unde se află o persoană. Suita de aplicații inteligente OKOSH este un produs digital marca LIFE IS HARD|WorkSoft, dezvoltat în România

pontajului, rapid și păstrând acuratețea

Condica colectivă, pontaj, concedii - o

de către o echipă cu ADN antreprenorial,

datelor.

singură aplicație

cunoscând în profunzime nevoile și

Cu OKOSH, soluție de pontaj

Colectarea manuală a prezenței

provocările unui IMM.

personalizată, angajații se pot ponta

angajaților este la fel de consumatoare de

Poți cere un demo pentru oricare din

prin mai multe modalități: cu card, cod

timp ca gestionarea concediilor prin cereri

soluțiile din suita OKOSH la office@

de acces, cod pin pe tabletă, direct

scrise de mână. Făcute manual, ambele

lifeishard.ro, iar colegii noștri îți vor fi

din aplicația mobilă sau chiar prin

reduc din eficiența și productivitatea unei

alături cu tot ce ai nevoie - de la informații

recunoaștere facială. Datele sunt salvate

companii și vin cu riscul unor erori care

suplimentare, la simulări de costuri și

în Cloud și se pot exporta simplu, oricând

pot fi evitate.

ghidare în alegerea celor mai potrivite

este nevoie.

Le poți face pe toate digital și le ai în

module.

22

NOIEMBRIE 2021


Vodafone Business extinde suportul pentru digitalizare oferit IMM-urilor prin intermediul V-Hub cu posibilitatea de a testa gratuit soluțiile digitale Continuând promisiunea de a susține companiile mici și mijlocii în efortul acestora de adopție a noilor tehnologii și soluții digitale, Vodafone Business extinde suportul oferit prin platforma V-Hub, care asigură acum și posibilitatea testării gratuite a acestor soluții.

A

stfel, prin intermediul V-Hub, companiile pot discuta cu un consultant despre soluția digitală și configurația de care au nevoie, iar după

activarea soluției au la dispoziție o perioadă de testare gratuită de o lună pentru a se convinge că aceasta corespunde nevoilor de business. Soluțiile digitale disponibile pentru testare în cadrul V-Hub sunt diverse și acoperă o gamă largă de nevoi de digitalizare pe care le putem întâlni în rândul business-urilor de dimensiuni mici și medii, precum soluții de semnătură digitală, soluții de emitere de facturi și alte documente de plată, soluții de arhivare electronică a documentelor, soluții de securitate, de server virtual oferit ca serviciu, soluții de creare a unui magazin online sau soluții de centrală telefonică

ceea ce numim procesul de digitalizare,

într-o lume digitală. În cadrul platformei,

oferindu-le acestora confortul și garanția

utilizatorii regăsesc materiale și informații

„Susținerea companiilor mici și mijlocii

că fac o alegere testată și confirmată, care

practice pentru dezvoltarea afacerii în

în procesul acestora de transformare

corespunde nevoilor de business. Nu în

mediul digital, precum amenințările

digitală și adaptare la un mediu în continuă

ultimul rând, este o abordare inovatoare

informatice și cum își pot proteja afacerea

schimbare este pentru noi un obiectiv

pe care o propunem în procesul de adopție

împotriva acestora, cum își construiesc o

major și un angajament pe termen lung,

a soluțiilor de business, prin preluarea

prezență online, cum își creează un website,

pe care ne propunem să le concretizăm

unui concept care este norma în multe

cum se pot promova utilizând social

printr-o serie de proiecte și inițiative, care

alte domenii”, a spus Mihnea Rădulescu,

media sau cum mențin productivitatea

să aducă un sprijin real și tangibil afacerilor

Director Vodafone Business Unit, Vodafone

într-un sistem de muncă hibrid. O facilitate

din acest segment. Pe lângă consilierea

România.

importantă a platformei V-Hub o reprezintă

gratuită pe teme de digitalizare oferită

V-Hub este platforma online dedicată

componenta de consiliere gratuită,

prin intermediul consultanților Vodafone

companiilor mici și mijlocii care le oferă

companiile având posibilitatea de a intra

Business, posibilitatea de testare a soluțiilor

acestora acces gratuit la resurse și

în legătură cu un consultant Vodafone

digitale reprezintă, în viziunea noastră,

informații relevante în ceea ce privește

Business pentru sfaturi și mai multe

următorul pas prin care putem facilita

digitalizarea, cu scopul de a ajuta IMM-

informații legate de principalele teme ale

accesul companiilor mici și mijlocii la

urile să se dezvolte și să opereze cu succes

platformei, oferite gratuit.

virtuală de tip call center.

NOIEMBRIE 2021

23


De ce agențiile guvernamentale trebuie să adopte transformarea rețelei Multe guverne se concentrează pe inovație, angajându-se în transformarea digitală susținută de tehnologii precum cloud computing, 5G, edge, AI și IoT. Dar transformarea digitală are nevoie de performanță și productivitate, de eficiența costurilor, de monitorizare și securitate. În plus, are nevoie de aplicațiile esențiale, care necesită adesea de lățime de bandă uriașă. Ce este transformarea rețelei?

este insuficientă. Pentru a îndeplini cerințele

infrastructură, reducând rigiditatea rețelei

Astăzi, deoarece guvernele realizează că

de securitate, sunt necesare noi măsuri de

și crește agilitatea și eficiența agenției. Cu

protecție și abordări, pe care transformarea și

servicii standardizate, rețeaua de generație

automatizarea rețelei le pot aduce.

următoare poate oferi și vizibilitate și control

O rețea transformată necesită îndepărtarea

mai mari, problemele putând fi izolate

WAN-urilor moștenire, cu dependențe

cu ușurință, iar performanța aplicației –

hardware și limitări de trafic. Rețelele de zonă

optimizată.

extinsă definite de software (SD-WAN) sunt

Prin virtualizare, securitatea poate minimiza

soluția. Aproape 70% dintre firmele mari

provocările reprezentate de unele tehnologii

rețeaua este esențială economiei digitale, a devenit o prioritate strategică. Transformarea rețelei este revizuirea mecanismelor de administrare. Este nevoie de o analiză amănunțită a capabilităților actuale ale rețelei („as-is”), comparate cu capacitățile necesare („to-be”) pentru noile tehnologii și transformarea digitală. Necesită și înțelegerea „bandwidth” și a capacității necesare pentru noile sarcini de lucru, trafic de rețea, date de la dispozitivele IoT din rețea și o nouă generație de AI, învățare automată și instrumente de analiză.

apelează la SD-WAN; guvernele trebuie să urmeze exemplul. SD-WAN este mai elastic, scalabil și mai fiabil și mult mai ieftin de operat. Oferă și modelul de operare a rețelei 24×7, bazat pe cloud, adesea critic pentru transformarea digitală.

digitale noi. Segmentarea rețelei poate ajuta la izolarea diferitelor clase de dispozitive. În plus, monitorizarea continuă, firewall-urile și controalele de securitate, plus criptarea, pot susține confruntarea cu amenințările în evoluție.

Pentru succes, este esențială axarea

Care sunt beneficiile transformării rețelei?

Rețelele hibride transformate oferă o

pe automatizare. Rețeaua nu mai este

Conform IBM, transformarea rețelei – adică

arhitectură „active-active” și conexiuni active,

doar hardware, ci un cluster de software

automatizare și „open platforms”, poate

care ajută la uniformizarea traficului, putând

virtual, ușor de implementat, distribuit

reduce costul total de proprietate al firmei cu

fi optimizată utilizarea lățimii de bandă.

și actualizat. Într-un mediu complex de

50% și poate crește productivitatea cu 30%.

Soluția Secure SD-WAN de la Allied Telesis

rețele, baza trebuie reconcepută complet.

SD-WAN oferă și beneficii bugetare uriașe

oferă performanțe și securitate îmbunătățite,

Automatizarea trebuie valorificată pentru

pentru agențiile guvernamentale. Mai mult,

mai multă lățime de bandă la costuri mai

că orice modificare a rețelei să fie este

cu această rețea, controlul este decuplat de

mici, precum și scalabilitate sporită.

transpusă în toate mediile IT. Automatizarea poate simplifica actualizările și aplicarea politicilor de securitate cu un „one-touch” în toate punctele de intrare și de ieșire și poate eficientiza procesele critice de monitorizare și raportare. Pentru a atinge maximul, agențiile trebuie să gândească dacă rețeaua actuală oferă vizibilitate asupra performanței și utilizării aplicațiilor în organizație. Transformarea rețelei înseamnă și încorporarea securității de la început în proiect. Deoarece tot mai multe dispozitive și utilizatori accesează rețeaua, riscurile sunt tot mai puternice, iar securitatea mai veche 24

NOIEMBRIE 2021


SOLUTII

Soluție digitală completă oferită fermierilor români BASF a ales platforma software AGRIVI, dedicată managementului în agricultură, pentru a-și diversifica portofoliul de soluții agro destinat fermelor și cooperativelor din România. Parteneriatul are drept obiectiv facilitarea tranziției fermierilor români către agricultura digitală.

C

olaborarea celor două companii vine ca răspuns la provocările agriculturii moderne, în care caracterul tot mai imprevizibil al

vremii, dificultatea combaterii agenților de dăunare, volatilitatea prețurilor și insuficiența tot mai acută a resurselor naturale au devenit probleme tot mai actuale și mai complexe. Platforma AGRIVI, cunoscută la nivel global ca lider în segmentul Ag-Tech, este o soluție completă de gestionare digitală a tuturor proceselor din ferme sau cooperative și oferă capacități avansate pentru planificarea, trasabilitatea și

complet asupra fluxului de producție,

al forței de muncă, precum și trasabilitatea

analiza întregului flux de producție. Așa

pentru un management mult mai eficient

acestora, împreună cu posibilitatea

cum produsele și soluțiile de protecție

al fermei.

extinsă de raportare și analiză au făcut ca

a plantelor oferite de BASF contribuie

Parteneriatul dintre BASF și AGRIVI a

soluția să fie excelent primită de fermierii

la creșterea productivității și calității

început cu un proiect pilot, desfășurat

din proiectul pilot.

recoltelor, simplificând activitățile

în acest an. Obiectivul programului pilot

În acest moment, proiectul va trece

în fermă, soluția AGRIVI le permite

a fost identificarea abordărilor ideale

în etapa următoare, în care platforma

fermierilor români să își digitalizeze toate

adaptate condițiilor din România. Astfel,

AGRIVI va putea fi implementată la nivel

procesele din fermă pentru a putea lua

participanții au beneficiat de instruire

național, pentru un grup selectat de

decizii coerente bazate pe date reale

cu privire la capacitățile și beneficiile

fermieri. Soluția AGRIVI permite accesul la

din câmp, cu scopul de a obține în

platformei, pentru a crea planificări de

informații tehnice, agroeconomice, alerte

final recolte mai bogate, de o calitate

sezon agricol, pentru a putea monitoriza

meteo, însă punctul forte îl constituie

superioară.

volumul de ore de lucru și activitatea

secțiunea de management al fermei.

Soluția AGRIVI oferă posibilitatea de a

specifică fermei, inputurile, precum și

Fermierii pot face planificări de activități,

gestiona simplu și rapid toate activitățile

pentru a înregistra dinamica costurilor în

de recolte, de resurse umane, pot gestiona

din câmp sau fermă. Fermierii pot astfel

timp real.

utilajele, lucrările în câmp sau pot primi

să planifice întregul sezon agricol, să

Utilizatorii platformei AGRIVI au

inclusiv alerte pentru plata facturilor.

analizeze producția și să integreze în

recunoscut rapid beneficiile deciziilor

Aceste facilități și multe altele incluse în

platforma AGRIVI alte tehnologii digitale

luate pe baza datelor introduse, astfel

soluția de management AGRIVI vor putea

pentru agricultură, precum stații meteo,

că pentru aceștia noua abordare

facilita procesele de administrare a fermei,

aplicații de gestiune a parcului auto și

a reprezentat o adevărată cheie a

asigurând fermierilor instrumentele

de utilaje sau imagistică prin satelit. În

succesului. Managementul integrat al

necesare pentru analiza detaliată a

acest mod, fermierii pot prelua controlul

resurselor, al operațiunilor, al finanțelor și

activității în scopul optimizării profiturilor. NOIEMBRIE 2021

25


SOLUTII

Transformarea digitală a instituțiilor statului, unitate de măsură pentru bunăstarea cetățenilor Termenul transformare digitală este adesea utilizat pentru a semnala schimbarea comportamentului administrației publice, cu trimitere la felul în care guvernul se adaptează la noi moduri de a face lucrurile, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiei.

U

O astfel de soluţie pentru

nul dintre cele mai importante efecte pe care

semnătură digitală a devenit critică

transformarea digitală le

în desfășurarea activității oricărei

are asupra administrației

instituții de stat sau companii

publice este modul în care

private.

procesele sunt executate în beneficiul

Semnătura electronică

avansată şi calificată a devenit

cetățeanului.

deosebit de importantă, deoarece

La începutul lunii octombrie, a fost sarcini pentru transformarea digitală a

este susținută de cadrul legal. Astfel, ea face trimitere exclusivă

administrației publice din România’. Există

la semnatar şi permite identificarea

pus în consultare publică ‘Caietul de

acestuia.

în acest moment așadar, o oportunitate uriașă pentru instituțiile statului de

și poate fi utilizată prin mecanisme

a valorifica instrumentele digitale în

de încredere, iar semnatarul o are

vederea optimizării managementului, a

exclusiv sub controlul său.

furnizării de servicii publice, ceea ce va genera consolidarea unor servicii publice universal accesibile și orientate către cetățean. Transformarea digitală a administrației publice nu este esențială doar în ceea ce privește eficiența instituțiilor, ci și în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor. În prezent, un număr destul de mare de instituții publice au nevoie să își modernizeze sistemele IT pentru a putea inova eficient și a oferi servicii mai bune

Este asociată persoanei

De asemenea, digitalizarea reduce erorile de procesare a datelor cu până la 90%. În plus, reduce costurile prin automatizare și oferă un plus de securitate. Organizațiile din sectorul public trebuie însă, să facă schimbări majore și rapide, pentru a îndeplini cerințele impuse de parcurgerea unui proces de transformare digitală sănătos, una din schimbările imediate fiind utilizarea efectivă a

Un

alt aspect important este faptul că semnătura digitală nu permite modificări ulterioare asupra

conținutului semnat, însă în cazul unor situaţii excepţionale este posibilă detectarea eventualelor modificări.

Semnătura digitală sau

electronică poate fi considerată ca un mecanism de aprobare

sau semnare „mai sigur” decât

semnăturilor digitale, unde deja există

semnătura olografă, ne declară

Transformarea digitală schimbă modul în

cadrul legal. Trecerea la utilizarea

Mihai Babescu, Business Automation

care instituțiile statului sunt administrate,

semnăturii digitale sporește eficiența și

Manager la ASEE (România), companie

organizate și modul în care acestea

transparența în furnizarea de servicii. Ca

care deține în portofoliu o soluție pentru

funcționează. Primul pas către această

beneficiu principal este faptul că, prin

semnătura digitală, implementată cu

transformare este digitalizarea tuturor

utilizarea lor, se reduc erorile și se asigură

succes de către clienţi care au anticipat

proceselor, ceea ce va permite mai multă

acuratețea datelor, iar astfel insituțiile

nevoia adaptării la tehnologie.

transparență și se va traduce printr-o mai

statului își sporesc eficiența, facilitându-și

Soluția propusă de ASEE în România,

mare responsabilitate în execuția acestora.

gestionarea eficientă a activității.

permite instituțiilor să-și îndeplinească

utilizatorilor săi.

26

NOIEMBRIE 2021


obiectivele de business cu efort minim și

îmbunătățirea conformității.

riscului de falsificare a acestora.

rezultate maxime. Utilizarea ei are multe

Semnăturile digitale sunt utile în mai

În concluzie, acestea oferă nenumărate

avantaje față de metodele tradiționale

multe moduri, spre exemplu prin creșterea

beneficii instituțiilor statului și nu numai,

de lucru, precum oferirea de răspunsuri

transparenței și eficienței administrației

fiind un puternic instrument în asigurarea

mai rapide la solicitările cetățenilor,

publice, reducerea timpului necesar primirii

securității datelor și în reducerea

precizie sporită în gestionarea datelor și

semnăturilor pe documente și eliminarea

obligațiilor.

Inteligenţa artificială şi asigurările smart Tradiţional, industria asigurărilor, bazată pe precauţie şi acoperire a riscurilor, se adaptează încet la noile tehnologii, precum inteligenţa artificială(AI).

R

eglementările dure şi birocraţia, accentuate de criza globală din 2008 şi pandemia sanitară din 2020, au pus presiuni mari pe bilanţurile contabile ale

asiguratorilor şi i-au obligat să opereze cu margini operaţionale din ce în ce mai înguste. În acelaşi timp, era digitală selfservice, marcată de preţuri dinamice şi produse personalizate, i-a determinat pe clienţi să devină tot mai pretenţioşi, cu aşteptări tot mai ridicate de la experienţa de asigurare şi de la personalizarea produselor de asigurare. În atari circumstanţe, există o tehnologie cheie care influenţează schimbarea radicală a acestei industrii, iar aceasta este inteligenţa artificială. Cel puţin asta susţine Fujitsu, unul

arată că hiper-automatizarea bazată

lucrează prin analizarea unor volume mari

din liderii globali ai industriei de tehnologie.

pe machine learning poate conduce la

de date pentru descoperirea de tipare în

Industria asigurărilor s-a bazat mereu pe

economii de costuri de aproximativ 60%.

multe situaţii de risc, astfel încât să se poată

date. Iar inteligenţa artificială se alimentează

Al doilea factor e legat de combaterea

interveni înainte ca tiparele să înceapă să

cu date şi înfloreşte prin intermediul datelor.

fraudelor. Aptitudinea AI de recunoaştere

Ca atare, firmele de asigurări avangardiste

a tiparelor excelează prin identificarea

ruleze.

apelează din ce în ce mai mult la sisteme

secvenţelor de tranzacţii suspect

şi soluţii AI pentru minimizarea costurilor

frauduloase. În cadrul asigurărilor, AI

operaţionale, maximizarea vânzărilor şi

combină această capacitate cu abilitatea

reducerea numărului de fraude potenţiale,

de a integra date structurate tradiţional

simultan cu îmbunătăţirea experienţei de

şi date nestructurate precum imagini şi

consumator.

social media, prin depistarea, de exemplu, a

Există, în viziunea Fujitsu, cel puţin doi

aceleiaşi imagini folosite de mai multe ori în

factori esenţiali pentru intensificarea utilizării

cererile de despăgubire.

AI în domeniul asigurărilor. Automatizarea

Prin stabilirea unei infrastructuri de date în

proceselor poate descătuşa reduceri

timp real, agile şi bazate pe AI, asiguratorii

Fujitsu intervine în acest peisaj prin

semnificative de costuri, întrucât asigurările

vor putea să treacă de la modelul clasic de

dezvoltarea de soluţii AI care să genereze

sunt un domeniu bazat pe procese. În plus,

tipul 'repară şi înlocuieşte' la modelul mult

valoare pentru asiguratori, care să introducă

abilitatea AI de a învăţa amplifică reducerile

mai eficient din punct de vedere al costurilor

AI în procese deja existente şi care să fie

potenţiale de costuri în timp. Prognozele

'prevede şi previne'. În esenţă, acest model

implementate rapid.

AI dotează actuarele cu volume mari de date, în timp real, ceea ce le permite să modeleze dinamic riscuri noi pe măsură ce evoluează, folosind aceleaşi tehnici de predicţie şi prevenţie nu doar la nivel de client, ci şi la scară macro. Iar acest fapt ar putea conta enorm pentru riscuri emrgente cum sunt, de exemplu, cele de securitate cibernetică, schimbare a climei sau vehicole autonome.

NOIEMBRIE 2021

27


Spațiile pentru întâlniri stimulează digitalizarea în domeniul sănătății Spațiile pentru întâlniri permit o colaborare eficientă și o îngrijire mai bună a pacienților în instituțiile medicale, în moduri pe care o simplă cameră web nu le oferă.

D

omeniul sănătății trece prin

Beneficiile consultațiilor medicale

digitalizare, exact la fel ca

online

multe alte industrii și arii de activitate, iar în centrul digitalizării sănătății se

află adoptarea pe scară largă a soluțiilor de videoconferință. Ele completează vizitele pacienților și pe cele la domiciliul acestora, permițându-le angajaților să verifice starea lor virtual. Pe lângă organizarea vizitelor virtuale, un rol important îl joacă spațiile dedicate pentru

• Facilitează o cale prin care medicii și alți angajați din domeniul sănătății pot

Consultațiile medicale online oferă o

deservi un număr mai mare de pacienți

multitudine de beneficii – atât pacienților,

și pot oferi îngrijire mai repede decât ar

cât și medicilor:

face-o prin intermediul întâlnirilor fizice.

• Acestea le permit pacienților să apeleze la servicii medicale fără o programare prealabilă și fără a se deplasa la spital, unde trebuie să aștepte în sala de așteptare.

• Oferă o modalitate prin care pacienții

• Înlătură barierele geografice, făcând posibile întâlnirile cu pacienți care se află chiar și pe un alt continent. Beneficiile spațiilor pentru întâlniri în instituțiile medicale

întâlniri, de pe urma cărora beneficiază

pot fi mai deschiși față de medici,

Angajații din domeniul sănătății au fost

în diferite moduri atât medicii, cât și

în condițiile în care unele persoane

nevoiți să se adapteze noului model,

pacienții.

consideră întâlnirile față în față dificile.

bazat pe apeluri video și servicii medicale

28

NOIEMBRIE 2021


SANATATE la distanță – complet diferit de modul

echipare tehnică necesară consultațiilor.

tuturor cerințelor departamentelor de

obișnuit de funcționare. În tot acest timp,

Un laptop și o cameră web nu sunt

IT, ale practicienilor și pacienților. Printre

conform unui studiu McKinsey, furnizarea

suficiente pentru a susține o zi întreagă

acestea, se numără:

de servicii medicale la distanță a câștigat

de consultații acordate pacienților. Pentru

în popularitate și tot mai mulți pacienți

o astfel de activitate, sunt necesare

au furnizat un feedback pozitiv, ceea ce înseamnă că această abordare ar putea continua să fie folosită și după depășirea pandemiei. O modalitate de simplificare a sarcinii medicilor și asistentelor medicale care discută virtual cu pacienții, dar și de

echipamente periferice adecvate, iar ATEN furnizează astfel de echipamente. Compania proiectează și produce echipament audio-video de calitate superioară, special conceput pentru spitale și clinici.

• Fluxuri video rapide, stabile și fără întreruperi, cu posibilitatea de control și comutare în timp real, fără întârzieri;

• Interoperabilitatea cu echipamente de imagistică și EKG, scanere RMN și tomograf, sisteme de monitorizare la distanță, sisteme avansate de planificare (APS), jurnale medicale electronice

asigurare a unui spațiu dedicat pentru

Soluții ATEN pentru domeniul sănătății

aceștia, este instalarea de spații pentru

ATEN este companie specializată în

întâlniri în clinici și spitale. Acestea

crearea de soluții variate și securizate

acuratețe de înaltă precizie, până la

asigură un cadru care garantează

pentru digitalizarea operațiilor din

4K @60Hz (4:4:4), HDR și imagistică

confidențialitatea, alături de întreaga

domeniul sănătății, cu îndeplinirea

monocrom.

(EMR) și altele;

• Cele mai bune rezoluții, calitate și

Cercetările bazate pe AI și pe „gemenii medicali susțin lupta împotriva COVID-19

O

analiză a datelor de la mii de

pacient COVID-19 la distanță. Gemenii

simulări de tratament individualizate pe

utilizatori ai aplicației COVID

digitali promit că vor accelera eforturile de

gemenii digitali pentru a identifica cea

Symptom Study, arată că una din

investigare a unui mister medical major.

mai bună opțiune de terapie posibilă,

20 de persoane este susceptibilă să sufere

Pe baza infrastructurii Dell Technologies,

pe baza datelor genetice și a istoricului

de simptome COVID-19 care durează mai

Fundația i2b2 tranSMART – o organizație

medical.

mult de 8 săptămâni, dar medicii încă

non-profit de cercetare open-source, va

nu știu cauzele. Un geamăn digital este

utiliza date anonimizate despre pacienți,

o reprezentare virtuală a unui obiect,

pentru a produce gemeni digitali.

a unui sistem sau, în acest caz, a unui

Cercetătorii pot efectua apoi milioane de

Inițial, cercetătorii vor alimenta baze de date cu 70.000 de teste, simulări și analize ale pacienților pentru o coaliție internațională de peste 200 de spitale și centre de cercetare din Statele Unite, Franța, Germania , Italia, Singapore, Spania, Brazilia, India și Marea Britanie. Acest proiect are potențialul de a se dezvolta la stadiul de 2 milioane de gemeni digitali în următorii patru ani. Se estimează că 1 din 20 de persoane cu COVID-19 vor prezenta simptome pe termen lung, de la oboseală profundă, ceață cerebrală, dureri de cap, aritmie cardiacă, febră și dificultăți de respirație. Este vorba de sechele post-acute ale SARS-CoV-2. Cunoaștem puține despre cauzele existenței în continuare a simptomelor după ce virusul a fost eliminat din corp sau despre impactul pe termen lung. NOIEMBRIE 2021

29


DATA CENTER

Digitalizarea accelerată și dezvoltarea Edge, printre tendințele cheie de urmărit în ecosistemul digital Pe măsură ce lumea s-a mutat, aproape peste noapte, în mediul online din cauza pandemiei COVID-19, am putut observa tot mai clar importanța pe care o au centrele de date, dar și felul în care depindem de acestea pentru numeroase activități din viața de zi cu zi.

E

ste o realitate care va demonstra valențe noi în 2021, pe măsură ce centrele de date și ecosistemul informațional care le orbitează vor ieși din pandemie, descoperind o a patra utilitate critică, însoțită de toate așteptările și responsabilitățile pe care aceasta le implică. Iată doar una dintre tendințele estimate în segmentul centrelor de date pentru anul 2021, identificate de experții Vertiv, un furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate. Centrele de date au deja standarde ridicate în materie de disponibilitate, însă trecerea către un statut similar celui de utilitate publică va fi vizibilă în două moduri. În primul rând, disponibilitatea rețelei se va extinde spre zonele rurale și izolate, făcând aplicațiile critice accesibile pentru tot mai mulți oameni. Acest lucru va crește presiunea asupra centrelor de date pentru a menține conectivitatea chiar și la marginile exterioare ale rețelelor lor. În al doilea rând, orice delimitare între disponibilitate și conectivitate va dispărea, deoarece capacitatea de a asigura și proteja conexiunile în rețelele hibride, din ce în ce mai distribuite, devine la fel de necesară ca orice măsură tradițională de a optimiza timpul de funcționare al centrului de date. „Centrele de date se îndreptau de ceva timp spre statutul de utilitate publică, însă pandemia a cristalizat nevoia de a crea niște granițe oficiale, care deja existau în alte domenii,” a declarat Gary Niederpruem, chief strategy and development officer la Vertiv. „Nu este vorba doar de munca de acasă, deși este și aceasta inclusă. Vorbim, 30

NOIEMBRIE 2021

mai ales, de susținerea economiei digitale în formele sale cele mai critice, în condițiile în care telemedicina și sănătatea, comerțul electronic performant, telecomunicațiile globale și mass-media au un rol tot mai important”. Pandemia a stabilit în mod eficient un nou standard pentru infrastructura digitală, pe măsură ce industria se adaptează și, în cele din urmă, va depăși situația globală provocată de COVID-19. În acest context, experții Vertiv au identificat alte câteva tendințe ce merită urmărite în 2021. Acestea sunt: • Digitalizarea accelerată: pandemia provocată de COVID-19 va avea un efect de durată asupra forței de muncă și a ecosistemului IT care susține noul model de lucru de acasă. Experții Vertiv se așteaptă ca investiția în infrastructura IT realizată în contextul pandemiei să continue și să se extindă, pentru a permite capabilități mai sigure, mai fiabile și mai eficiente de lucru de la distanță. Vizibilitatea și monitorizarea de la distanță vor deveni primordiale pentru succesul acestor modele de lucru de acasă. Deja au apărut opțiuni de servicii de la distanță care limitează nevoia de asistență la fața locului, iar aceste practici vor continua probabil mult timp după pandemie. Măsurile luate la începutul crizei vor fi accelerate pe măsură ce pandemia se va extinde spre 2021, iar organizațiile vor accepta aceste schimbări nu ca pe o soluție temporară, ci mai degrabă ca pe o ajustare permanentă a modului în care lucrăm și facem afaceri. În timp, vom avea

o altă perspectivă legată de activitățile care pot fi realizate “față în față” sau “de la distanță”, iar schimbarea va fi realizată de clienții care doresc să își minimizeze prezența la fața locului. Din acest punct de vedere, o importanță fundamentală o vor avea conectivitatea, monitorizarea de la distanță, analiza datelor și chiar inteligența artificială, care contribuie în luarea deciziilor. „Revenirea după această perioadă presupune o schimbare a mentalității pentru majoritatea organizațiilor,” a declarat recent John-David Lovelock, distins vicepreședinte de cercetare la Gartner. „Nu există cale de întoarcere. Trebuie să existe o resetare axată pe progres”. • Aducerea capabilităților importante ale centrelor de date în spații mici și Edge: Edge este acum este mai important și mai complex, fiind o extensie a centrului de date și nu doar dulapul IT, atât de apreciat în trecut. Costul și complexitatea au împiedicat implementarea celor mai bune practici ale centrelor de date în aceste spații, dar acest lucru se va shchimba. Experții Vertiv anticipează un efort continuu pentru a aduce capabilitățile hyperscale și enterprise pe aceste site-uri Edge.

„Oriunde există o densitate mare de prelucrare a datelor, va exista o cerere pentru tehnologia de calcul

Edge. Această cerere va necesita o infrastructură Edge mai rezistentă și mai inteligentă”, a declarat Giordano Albertazzi, președintele Vertiv pe Europa, Orientul Mijlociu și Africa


(EMEA). „Observăm extinderea Edge în multe țări și asta se va amplifica, în cele din urmă, și către piețele emergente. Proiectele Edge implementate sunt, de asemenea, strâns legate de alte tendințe cheie, cum ar fi 5G și grija față de mediul înconjurător, iar integrarea site-urilor Edge cu rețelele energetice poate sprijini tranziția către surse regenerabile”. • Conversația despre 5G devine una despre consum de energie și eficiență: În faza de început privind planificarea și lansarea 5G, discuția se concentrează pe beneficiile finale ale acestei tehnologii – creșterea lățimii de bandă și reducerea latenței – și aplicațiile pe care le va activa. Însă, pe măsură ce multe țări pregătesc lansarea 5G în 2021, iar primii adoptatori încep să vadă deja amploarea acesteia, accentul se va muta asupra creșterilor semnificative ale consumului de energie provocate de

5G și a strategiilor de funcționare mai eficientă. Creșterea densității rețelei, necesară pentru a realiza pe deplin promisiunea făcută de 5G, se adaugă inevitabil cererii deja crescute de energie – care, potrivit estimărilor, va fi de 3,5 ori mai mare decât 4G. Anul viitor se va concentra mai mult pe gestionarea acelei creșteri semnificative a consumului de energie, explorând produse și practici mai eficiente.

• Sustenabilitatea ajunge în prim plan: 5G

este o piesă a unei povești mai ample despre sustenabilitate. Pe măsură ce proliferarea centrelor de date continuă și chiar se accelerează, în special în segmentul hyperscale, furnizorii de cloud și colocație devin tot mai atenți la modul în care utilizează energia electrică și apa. Amplificarea conversației despre schimbările climatice și schimbarea deciziilor politice în Statele Unite și la

nivel global se vor adăuga accentului deja pus pe industria centrelor de date, ce reprezintă aproximativ 1% din consumul global de energie. Anul următor va cunoaște un val de inovație axat pe eficiența energetică a ecosistemului centrului de date. Avantajele pe care operatorii centrelor de date le vor avea sunt clare, începând cu reducerea costurilor, respectarea reglementărilor existente și anticipate și prestigiul care vine odată cu stabilirea unei poziții de lider în mișcarea globală de sustenabilitate. Fiți atenți la inovațiile importante în zona infrastructurii centrului de date și, mai ales, în domeniul managementului termal. Pentru mai multe informații despre tendințele industriei din 2021 și despre portofoliul complet de soluții pentru centrele de date și rețele de comunicații Vertiv, vizitați Vertiv.com.

NOIEMBRIE 2021

31


România Digitală. Centrele de Inovare Digitală, vehiculele transformării digitale în România Este deja mult prea puțin să spunem că trăim în era vitezei. Noi, de fapt, trăim într-o nouă paradigmă a digitalizării și a forței generate de ecosisteme de inovare puternice. Vedem cum lucreazã aceste ecosisteme de inovare de zeci de ani în regiunile europene dezvoltate si impactul lor in economie si societate. Suntem cu siguranță cu câțiva pași în spate față de țările din vestul Europei, dar inovatorii români sunt pe drumul cel bun atunci când vorbim despre digitalizare.

D

atele pentru România sunt

nu profitã de toate avantajele oferite de

același țel: transformarea și inovarea

îngrijorătoare. Ultimul

digitalizare. De asemenea, ultimul raport

digitală.

raport DESI (Digital

Innovation Scoreboard plasează România

Centrele de Inovare Digitală au o istorie

Economy and Society

pe ultimul loc. Unul dintre mecanismele

relativ recentă în țara noastră. Primul

Index), arată că suntem

care generează astfel de ecosisteme

Centru de Inovare Digitală recunoscut

printre țările cu performanțe slabe

este conceptul de Centrul de Inovare

drept „operațional” de Comisia Europeană

privind integrarea tehnologiilor digitale

Digitală sau Digital Innovation Hub-ul.

este Transilvania Digital Innovation

în economia națională. România este

Suntem martori și în România al unui

Hub și acționează în regiunea de Nord-

pe locul 26 din 28 în UE la capitolul

fenomen de amploare a transformărilor

Vest a României. Cu o istorie de patru

digitalizare. Totodată, România se situează

pe care tehnologia și inovația digitală

ani T DIH a reușit să aducă sub aceeași

pe locul 27 între ţările UE în ceea ce

le generează și vedem cum Centrele de

umbrelă 6 clustere, două universități,

priveşte integrarea tehnologiei digitale

Inovare Digitală coagulează în jurul lor

un institut de cercetare și o instituție

de către companii, IMM-urile românești

entități puternice, care lucrează înspre

publică locală. Transilvania IT Cluster are

32

NOIEMBRIE 2021


rol de orchestrator, iar din structura de

pentru a dezvolta și adopta tehnologii

companii, mai ales datorită serviciilor

guvernanță Transilvania DIH mai fac parte

digitale. Centrele de Inovare Digitală sunt

oferite de acestea. Pe lângă accesul

Universitatea Babeș Bolyai, Universitatea

aliniate cu strategiile și documentele

la finanțare, Transilvania DIH, spre

Tehnică din Cluj Napoca, AgroTransilvania

programatice ale Comisiei Europene,

Cluster, Transilvania Creative Industries

exemplu oferă servicii de networking,

precum Noua Strategie pentru Industrie,

Cluster, Romanian New Materials

Green Deal și Europa Digitală.

testarea înainte de a investi și dezvoltarea

Clusters, Transylvania Furniture Cluster,

În momentul de fatã se derulează proiecte

Transylvania Energy Cluster, INCDTIM,

susținute de Centrele de Inovare Digitală

Access IT Oradea, Primăria Cluj-Napoca și

care ajută companiile să facă pași siguri

ARIES Transilvania.

spre inovare si transformare digitalã.

De ce spunem însă că prin aceste Centre

Unul dintre acestea este proiectul

Mircea Hoțoleanu, CEO Rofintech 3D:

de Inovare ne digitalizăm? Explicația

BOWI, desfășurat de Transilvania DIH.

„Colaborarea nu s-a limitat la un proiect

este simplă: aceste entități unesc și

Patru companii din Transilvania au

orchestrează resursele de inovare și

(BOWI), au fost și alte lucruri de care am

obținut finanțare prin acest proiect și

beneficiat și pot să spun că au prins foarte

lucrează chiar acum, cu bani europeni,

bine. Partea de networking, am reușit să

la dezvoltarea ideilor care i-au scos în

intru în contact cu persoane relevante

transformare digitală ale partenerilor dintr-o regiune, propun strategii care integrează capacitățile și capabilitățile lor și contribuie activ la transferul de cunoștințe și de tehnologii spre beneficiarii finali: companiile non-IT, industrii diverse și administrația publică. Bianca Muntean, coordonatorul Transilvania DIH ne spune despre T DIH: „Ne dorim foarte mult să venim în întâmpinarea nevoilor de digitalizare și de inovare din regiunea noastrã. Actorii implicați sunt companii din domeniile de activitate pe care le reprezentăm, clusterele, dar și zona universitară și administrația publică locală. Dorim să creăm împreună oportunități care să fie generate de proiecte, interacțiuni concrete. Cel mai important, ne dorim să contribuim la transformarea digitală de care nu putem fugi și care se va întâmpla în următorii 10, 20 de ani și în regiunea

evidență. Solistron este una dintre aceste companii, iar despre soluția lor câștigătoare ne spune chiar CEO-ul, Tudor Beleuță.

abilităților și aptitudinilor prin traininguri specializate. CEO-ul companiei Rofintech 3D ne spune cum vede el această colaborare cu Transilvania DIH.

pentru activitatea firmei, informații foarte calde despre noi oportunități de finanțare și în plus și alte oportunități în domeniul tehnic.”

Tudor Beleuță, CEO Solistron: „Soluția

Orizontul către care privesc DIH-urile

noastră propriu zisă constă într-un

avansate din România este statutul

Digital Twin, în Additive Manufacturing, în printarea 3D. Conceptul de bază este crearea unui model virtual care să servească drept referință modelului propriu-zis fizic, pe parcursul întregului proces de printare 3D, astfel încât cele două să poată fi corelate și să poată fi făcută o categorisire și o înțelegere concretă, automată a corectitudinii

de European Digital Innovation Hubs (EDIHs), o confirmare a valorii strategice la nivel european și a finanțării prin programul Europa Digitală. Prin aceste EDIH-uri dar și prin dezvoltarea continuă a rețelei de DIH-uri membrii acestora doresc să definească solid și sustenabil acea schimbare de paradigmă în ceea ce

procesului de printare pe întreg procesul

privește poziționarea României referitor la

de manufacturare.”

digitalizare și inovare dar și dubla tranziție

Colaborarea cu Centrele de Inovare

la care ne provoacă partenerii din Europa

Digitală este una prolifică pentru

și din lume: green and digital.

noastră.” Centrele de Inovare Digitală acționează ca un punct de contact regional unic (one- stop- shop) pentru transformare digitală. Ele sunt create pentru a sprijini industria și administrația publică din Europa să realizeze pașii necesari pentru a se transforma digital, pentru a deveni mai competitive prin inovație și pentru a fi pregătite sã facã față competiției în noua economie digitale. De asemenea, DIH-urile oferă servicii de inovare, acces la programe variate de finanțare, formarea și dezvoltarea competențelor necesare SEPTEMBRIE 2021

33


Digitalizarea stă la baza tranziției industriei petrolului și gazelor Industria petrolului și gazelor se confruntă cu mega-tendințele tranziției energetice și transformării digitale. Yuri Sebregts, CTO-ul Royal Dutch Shell, subliniază rolul critic pe care îl joacă echipa R&D în susținerea acestor noi obiective.

E

l are o echipă globală de 3000

automat.

sunt utilizate în operațiuni offshore pentru

de persoane și este responsabil

Însă, există cel puțin un domeniu în care

a se asigura împotriva scurgerilor. „Acest

pentru inovația tehnologică

industria este puternică. „Din perspectiva

la Shell – de la digitalizare, la

tip de evaluare nu era posibil înainte de

abilităților și a capacității, stăm bine. Am

inovația în chimie și inginerie.

avut întotdeauna oameni care se pricep

AI și învățarea automată”, spune Sebregts. „Anterior, toate acestea ar fi trebuit să fie

În cei șase ani de când Sebregts este CTO la

foarte bine, care pot depăși cu adevărat

Shell, a asistat la o „decolare extraordinară”

limitele a ceea ce știința datelor poate face

în digitalizare. „Multe aplicații AI erau într-

pentru afacerea noastră.”

un stadiu experimental când m-am alăturat.

El pune asta în perspectivă istorică. „Pe

folosească pentru o inspectare precisă”.

Experimentam diferite abordări algoritmice

măsură ce primele computere s-au impus în

Rezultate bune sunt și în domeniul soluțiilor

atunci când foloseam învățarea automată

anii 50 și 60, industria petrolieră a fost una

folosite de agenții de teren. Tabletele,

pentru monitorizarea echipamentelor din

dintre primele care le-a folosit. (…) Apoi,

într-o uzină chimică sau de procesare a

teren. Acum, extindem și implementăm

din anii 60 și 70, am folosit computerele

gazelor, pot fi riscante, deoarece acestea

aceste tehnologii. Avem în funcțiune peste

pentru a interpreta datele seismice”. Eficiența s-a îmbunătățit foarte mult – și

pot provoca aprindere când există o

5.000 de modele de învățare automată și adăugăm câteva sute pe săptămână”.

a generat economii uriașe – în mandatul

Una dintre provocări este actualizarea

lui Sebregts, mai ales accesul la date prin

structurilor de date. „Este mai ușor să aplici digitalizarea afacerii atunci când a

soluții de înaltă tehnologie. De exemplu, nouă generație de vehicule autonome

făcute manual, cu limitele cantităților de imagini pe care echipele ar fi putut să le

scurgere. Shell a implementat mii de „cutii antideflagrante” pentru tablete, permițând angajaților să acceseze informații digitale în timpul deplasărilor pe teren. Astfel, oferă

scanează conductele subacvatice și trimit

operatorilor „o imagine de ansamblu asupra

date către sistemele AI pentru a detecta

oricărei facilități disponibile la îndemână.

zonele care necesită reparații înainte de

Și îmbunătățește eficiența, deoarece nu

apariția unei scurgeri.

trebuie să se întoarcă la birou pentru a

etichetarea nu este întotdeauna uniformă

Shell apreciază că digitalizarea i-a adus

accesa astfel de documente atunci când

în diferitele țări unde compania este

economii de 2 miliarde dolari.

inspectează sau întrețin un echipament”, a

prezentă. Sarcină implică lucrul manual și

Și imaginile trimise de drone sau de satelit

mai spus Sebregts.

fost construită în jurul datelor încă de la început”, spune el. În unele cazuri, compania este încă în proces de digitalizare, mai ales că

34

NOIEMBRIE 2021


Soluții de digitalizare și semnătură electronică destinate companiilor și instituțiilor locale

Konica Minolta Business Solutions România a încheiat recent un parteneriat tehnologic cu Trans Sped prin intermediul căruia va oferi companiilor și instituțiilor publice de pe piața locală, soluții de semnătură electronică cu certificat digital calificat, arhivă electronică autorizată, servicii de păstrare pe termen lung a documentelor digitale și soluții pentru digitalizare și automatizare fluxuri de lucru.

P

e fondul evoluției tehnologice

transportul documentelor în format fizic,

procese, soluții bazate pe certificatele

și schimbărilor din ultimii ani,

precum și riscurile asociate pierderii acestora.

digitale de semnături electronice calificate,

digitalizarea a devenit una din

De asemenea, companiile și instituțiile

avansate și simple, precum și mărci temporale

prioritățile majore pentru multe

vor putea utiliza semnătura electronică

calificate, sigilii electronice calificate și soluții

dintre organizații atât la nivel local,

și în domeniul relațiilor de muncă pentru

de arhivare electronică certificate conform

cât și internațional, iar adoptarea unor soluții

întocmirea documentelor necesare la

legislatiei naționale și europene. Trans

de automatizare a proceselor de lucru cu

încheierea contractelor individuale de muncă,

Sped este furnizor de servicii de încredere

documente, de la creare până la aprobare și

pe parcursul executării sau la încetarea

(Trust Service Provider) recunoscut pe piața

semnare, a trecut rapid de la statutul de nice

acestora, economisind astfel timp și resurse

internațională.

to have la imperativul must have. Cu toate

pentru procedurile din departamentele de

Certificatele digitale emise de Trans Sped

acestea, cifrele din primul semestru al acestui

resurse umane.

sunt incluse în Lista de Încredere a UE (EU

an arată că digitalizarea companiilor este

Conform Regulamentului 910/2014 (eIDAS),

Trusted List) și sunt cross-certificate cu

departe de a se fi încheiat, perioada actuală

semnătura electronică cu certificat digital

Federal Bridge of US, fiind astfel recunoscute

accentuând necesitatea acestui demers.

calificat este non-repudiabilă în justiție și are

de către instituțiile, companiile și organismele

Prin intermediul parteneriatului încheiat

valoare legală similară cu semnătura olografă.

publice sau private din SUA și UE. Trans Sped

cu Trans Sped, Konica Minolta România

Certificatele digitale emise de Trans Sped sunt

este, de asemenea, membru SAFE Identity,

pune la dispoziția companiilor de pe piața

acceptate, recunoscute și opozabile în justiție

ETSI și al consorțiului Cloud Signature. Prin

locală soluții rapide și sigure de semnătură

pe piețele din România, Uniunea Europeană,

soluțiile oferite, Trans Sped ajută la nivel

electronică cu certificat digital calificat,

Statele Unite ale Americii și pe toate piețele

global companiile din domeniile farmaceutic

pentru facilitarea tranzacțiilor comerciale

unde este recunoscută legislația europeană

și biotehnologie, financiar-bancar, asigurări,

cu partenerii de business, inclusiv în relația

sau nord-americană.

utilități, retail, automotive, precum și alte

cu autoritățile statului, reducând durata

Trans Sped oferă servicii de transformare

industrii să-și digitalizeze procesele și să

necesară semnării olografe și costurile cu

digitală, fintech, digitalizare și automatizare

devină mai eficiente. NOIEMBRIE 2021

35


TELECOM

Vodafone România, partener de tehnologie pentru eficientizarea procesului operațional al Sameday de tip România Sameday România colaborează cu Vodafone România pentru continuarea direcției de inovare pe care compania o urmărește. Vodafone România este partener în furnizarea de soluții complete de digitalizare pentru automatizarea și îmbunătățirea fluxurilor operaționale, care asigură o eficiență sporită a întregului proces, de la sortarea expedițiilor și până la livrare. Toate soluțiile implementate sunt conectate la o platformă unică ce asigură administrarea tuturor proceselor operaționale. Vodafone a implementat pentru Sameday

lockere, în 2019, Sameday a implementat

o soluție completă de date și echipamente

soluția Vodafone pentru conectarea,

mobile – echipamente de scanare și

monitorizarea și administrarea de la

imprimante mobile – pentru curieri. Prin intermediul acestei soluții, curierii pot efectua o serie de operațiuni în timp real, eficientizând, astfel, procesul de livrare:

O

componentă importantă în procesul de eficientizare și digitalizare o reprezintă soluția pentru centrul logistic Sameday din

Rudeni, unde se desfășoară mare parte din operațiunile de descărcare, încărcare și sortare a coletelor în vederea expedierii. Centrul logistic utilizează soluția

distanță a rețelei de lockere easxybox. Rețeaua de lockere s-a extins accelerat, ajungând astăzi la aproximativ 1.750 de

pot schimba statusul comenzilor, pot

puncte de livrare de proximitate la nivel

accesa informații din baza de date, pot

național.

verifica coletele, pot încasa ramburs și

Rețeaua de easybox este monitorizată

pot emite chitanța în format electronic.

și administrată de la distanță cu ajutorul

Soluția permite Sameday să susțină

soluției Vodafone, care integrează un

creșterea numărului de curieri, accelerând

router profesional industrial conectat

timpul de echipare a acestora, precum și îmbunătățirea timpilor de certificare și implementare a soluțiilor mobile în întreaga organizație.

în permanență la o rețea de date VPN. Soluția oferă informații în timp real despre alimentarea compartimentelor,

Prin intermediul platformei software

disponibilitatea acestora, statusul

integrate, Sameday are la dispoziție

alimentărilor, ridicărilor și retururilor,

informații despre performanța

alimentarea cu energie electrică a

echipamentelor, atât cele utilizate în

unităților. Prin soluția Vodafone, Sameday

centrul logistic, cât și cele care echipează

mobilă. Echipamentele utilizate de către

Romania are posibilitatea de a reconfigura

curierii, modalitatea de utilizare a

angajați în depozite le oferă acestora

acestora, dar și mentenanța lor predictivă.

echipamentele de la distanță, fără a fi

viteză superioară de scanare și mobilitate

Din aceeași platformă, echipa IT poate

ridicată în manipularea coletelor, astfel

interveni de la distanță și poate prelua

încât, timpii de sortare a expedierilor sunt

controlul echipamentului mobil oricând

mult optimizați.

este nevoie.

ceea ce privește amplasarea lockerelor,

Pentru eficientizarea și automatizarea

Nu în ultimul rând, încă de la lansarea

eliminând dependența de o infrastructură

procesului de livrare a comenzilor,

serviciului de livrare la punct fix, in

de comunicații fixe.

Vodafone integrată de echipamente rigidizate, specifice industriei de curierat și logistică, conectate la infrastructura companiei prin rețelele Vodafone, fixă și

36

NOIEMBRIE 2021

nevoie de intervenție la fața locului, iar modalitatea de conectare prin rețeaua de date Vodafone asigură flexibilitate în


NOIEMBRIE 2021

37

IULIE 2019

33


38

NOIEMBRIE 2021