Page 1

WWW.CLUBITC.RO

NOIEMBRIE 2019

S ystem Innovation romania R , oboţii software un pas mare pentru productivitate

Sistemele bazate pe AI reduc furturile din magazine

Automatizarea totală a rețelei


pag. 30

Inteligența artificială și automatizarea aduc beneficii majore pentru afaceri și industrii

CUPRINS ANALIZA 3 Inteligenţa artificială, tehnologie de impact pentru afaceri 24 Patru etape ale implementării de succes a RPA 30 Inteligența artificială și automatizarea aduc beneficii majore pentru afaceri și industrii BANKING 8 Inteligența artificială în ajutorul micşorării riscului de creditare 9 Procesarea documentelor financiare nu mai e o povară 10 Inteligenţa artificială ia avânt în asigurări 11 Banca Transilvania se aliază cu UiPath și Druid 19 Noua generaţie de chatboţi specializaţi în servicii financiare INTERVIU 14 RolaxIT, un chatbot pentru fiecare companie RETAIL 23 Influențează AI comerțul online? 26 Sistemele bazate pe AI vor reduce furturile din magazine NETWORKING 20 Cinci pași pentru automatizarea totală a rețelei SĂNĂTATE 27 AI poate ajuta la detectarea timpurie a cancerului de piele

SECURITATE 16 Pregătiri pentru protecţie prin AI 17 FireEye duce securitatea procesului de machine learning până la nivelul endpoint 22 AI devine element crucial de securitate în era IoT

Cristian Darie cristian.darie@clubitc.ro Director general REDACŢIE Andrei Marian Cristina Manea revista@clubitc.ro ANALIŞTI Bogdan Marchidanu

SOCIAL DTP

28 AI și machine learning ar putea reduce sărăcia 29 Automatizările de procese vor genera locuri de muncă noi SOLUTII 6 Roboţii software - un cost mic pentru

Georgiana Iosef Art Director ADVERTISING revista@clubitc.ro FOTO Iustinian Scărlătescu

organizaţie, dar un pas mare pentru productivitate

Club IT&C este marcă înregistrată

8 Chatboţii simplifică procesul de recrutare 12 Soluții IT moderne în comerțul cu amănuntul 18 Fujitsu: Soluția AI pentru call centere 25 Robotul SAM va înrola abonații Medicover STUDII 31 AI transformă toate afacerile 32 AI transformă productivitatea angajaților și

Str. Răchitaşului nr. 6, sector 5, Bucureşti; C.P. 51 - 43 Tel.: (021) 420.02.04 E-mail: revista@clubitc.ro Web: www.clubitc.ro ISSN 1583 - 5111

accelerează rezultatele companiilor Editorul nu îşi asumă responsabilitatea conţinutului materialelor furnizate de firme.

2

NOIEMBRIE 2019


Inteligenţa artificială, tehnologie de impact pentru afaceri Volumele actuale de date sunt masive.

tehnologie. Însă au început să apară şi

Prin prelucrarea inteligentă a unor

Datele sunt omniprezente în cadrul

instanţe concrete de utilizare, aşa că

volume mari de date, diagnosticele puse

oricărei afaceri, iar asta reprezintă o

directorii IT şi directorii generali din cele

pacienţilor sunt din ce în ce mai corecte

oportunitate de a începe fructificarea

mai diverse industrii încep să observe

şi mai rapide. Este un fenomen care se

acestor date în scopul obţinerii de

impactul pe care AI îl poate avea asupra

petrece la scară globală.

profituri. Actualmente mai puţin de 0,5%

afacerilor, deoarece află direct de la clienţi

din date sunt analizate în mod inteligent

despre valoarea creată de AI.

pentru un astfel de scop

Succesul inteligenţei artificiale înseamnă

Foarte important este faptul că 80%

un proces de co-creaţie. Este procesul

din date sunt nestructurate, iar noile

prin care clienţii lucrează îndeaproape cu

tehnologii ne permit acum să fructificăm şi astfel de date. Ele au capacitatea de a augmenta deciziile de afaceri luate de oameni, deoarece oferă informaţii extrem de relevante. Inteligența artificială(AI) poate juca un rol major aici, însă ne aflăm la începuturile acestui fenomen. Aici educaţia şi

furnizorii de tehnologie pentru crearea acelor soluţii care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor specifice. ,,De exemplu, noi cei de la Fujitsu suntem fascinaţi de ceea ce se întâmplă în domeniul producţiei. Extrem de relevant în acest sens, de pildă, este modul în care procesele de deep learning şi image analytics interacţionează

Spectrul de aplicare al inteligenţei artificiale în lumea digitală Practic nu există niciun domeniu de activitate umană care nu va resimţi impactul AI. Iar prin experienţa acumulată în tehnologie şi prin consultanţă de mare acurateţe, Fujitsu poate actualmente ajuta orice tip de client în implementarea unei soluţii AI care să deservească în mod real nevoile specifice ale afacerii sale. ,,Deocamdată vorbim de AI ca de o nişă. Asta deoarece în special companiile

pentru a crea turbine eoliene de mare

mari sunt cele care utilizează AI pentru a

precizie şi fără erori de fabricaţie. Iar

obţine rezultate concrete. Însă începem

experienţa dobândită în această zonă

deja să vedem soluţii AI dezvoltate de

ne ajută enorm să gândim soluţii şi

comunitate, ceea ce înseamnă o implicare

pentru alte zone de afaceri”, spune Adam

tot mai mare a firmelor mici şi mijlocii, iar

Steinberg, VP, Head of Digital Business

asta va duce la adevărata expansiune a

În termeni de AI, există un mare interes

Consulting Services, Fujitsu.

AI”, declară Dean Prelazzi, Vice President,

şi lumea vorbeşte mult despre această

Este fascinat de impactul AI în sănătate.

Head of Business Development, Fujitsu.

instruirea vor juca un rol major. E nevoie să înţelegem cum transformă inteligența artificială afacerile, care sunt cazurile relevante şi optime de lucru pentru AI. Realitatea inteligenţei artificiale

NOIEMBRIE 2019

3


SOLUTII

Roboţii software - un cost mic pentru organizaţie, dar un pas mare pentru productivitate De la „un computer pe fiecare birou” la „un robot software pentru fiecare angajat” au trecut 45 de ani, iar dacă prima viziune (Microsoft) s-a adeverit, există toate premisele ca şi cea de a doua (Uipath) să fie la fel de validă. După 10 ani de implementare a soluţiilor SAP Business One, System Innovation România a deschis în 2018 o linie de business dedicată tehnologiei Robotic Process Automation, care să ajute clienţii în atingerea unui nivel superior de productivitate. perspectivă, în 2018 System Innovation România a deschis o nouă linie de business, bazată pe integrarea roboţilor software UiPath cu soluţiile ERP de la SAP sau alţi furnizori. Compania are deja o echipă de şase specialişti certificaţi pe tehnologia Robotic Process Automation (RPA) şi mai multe proiecte finalizate. Conform analizelor interne derulate de System Innovation România, pentru activităţi repetitive de preluarea şi introducere date (facturi, comenzi, borderouri etc) un robot software este de până la șase ori mai

Ciprian Condur,

rapid decât un operator uman. Mai mult,

Managing Partner System Innovation România

S

la viteza de lucru se adaugă programul 24/7 şi eliminarea riscului de eroare prin apariția oboselii sau a rutinei. Preluarea

alariul mediu în România s-a

şi îl integrau în business, astăzi descoperă

dublat în ultimii zece ani, iar

roboţii software… istoria se repetă.

analiștii economici previzionează

„Nevoia de automatizare creşte, pe măsură

o nouă dublare în următorii

ce timpul devine tot mai preţios. Nici o

cinci ani. Complementar, bazinul

companie nu doreşte ca un angajat plătit

datelor dintr-o factură primită pe e-mail şi introducerea în sistemul ERP implică în medie cca. 25 de click-uri din partea unui operator şi 1,5-2 minute, ca timp. Un robot software implementat de System Innovation România derulează această

de resurse umane calificate disponibil

bine să piardă timpul cu activităţi care nu

angajatorilor români s-a redus atât

aduc valoare adaugată. Utilizarea soluţiilor

sarcină în doar 20 de secunde.

cantitativ cât şi calitativ. Nu doar România

de tip ERP, CRM, BI reprezintă un prim pas în

Robotic Process Automation în

se confruntă cu această situaţie, ci toate

automatizare, însă departe de a fi suficient.

traducere liberă

pieţele mature din lume. În acest context,

Introducerea roboţilor software generează

“RPA este un software care imită activitatea

utilizarea intensivă a roboţilor software

adevăratul câştig de productivitate

desfăşurată de utilizatorul uman în scopul

devine singura opţiune disponibilă pentru

personală” , afirmă Ciprian Condur,

îndeplinirii unei sarcini în cadrul unui

companiile cu obiective îndrăzneţe de

Managing Partner System Innovation

proces, realizând operațiunile repetitive

creştere a profitabilităţii. Dacă în anii 90,

România.

mai repede, mai precis și pe o durată

antreprenorii români descopereau PC-ul

Pentru a pune în practică această

mai îndelungată decât o poate face un

4

NOIEMBRIE 2019


om. Roboţii software permit companiilor

poate lucra cu orice aplicaţie, indiferent de

utilizate soluţii ERP la nivel global. Astfel,

degrevarea angajaților competenţi de

complexitate sau vechime. Important de

compania a realizat cu ajutorul tehnologiei

activitățile repetitive şi fără valoare

ştiut este şi că roboţii software nu iau decizii

UiPath o serie de dezvoltări RPA, care

adăugată, pentru a le da timpul necesar

ci acționează doar în baza unor seturi de

acoperă cele mai frecvente cerințe de

derulării unor sarcini creative şi punerii

reguli bine definite și sunt utilizați pentru

utilizare:

în valoare a competentele profesionale.

automatizarea proceselor repetitive, nu a

Ca o paradigmă plastică: un angajat din

celor creative.

departamentul financiar-contabilitate nu trebuie să scrie balanța contabilă, trebuie să o citească şi să o interpreteze. Scrierea ei poate fi automatizată prin utilizarea unui robot software,” afirmă Ciprian Condur. Câteva lămuriri suplimentare sunt necesare pentru a înţelege modul de funcţionare al acestei tehnologii. Roboţii software pot fi

Ce face concret un robot software? „Este cea mai frecventă întrebare pusă de antreprenori: Cum ne poate ajuta un robot software, ce câştigăm prin utilizarea acestuia? Se repetă scenariul din anii 90, când companiile se întrebau cum pot folosi computerele în business şi iată că astăzi este

• Crearea facturilor din documentele

de livrare: roboții software verifică

documentele de livrare, copiază datele specificate în facturi și le personalizează pe baza regulilor de business predefinite. Beneficiu: Reducerea cu cel puțin 70% a timpului de procesare.

• Introducerea facturilor de furnizor în

ERP: roboții software identifică pe baza

formatului PDF al facturilor, detalii despre

programaţi astfel încât să replice identic

practic imposibil să-ţi derulezi activitatea

comportamentul utilizatorului uman

fără un PC. Roboţii software au același

discounturi şi le înregistrează în sistemul

indiferent de acţiune şi aplicaţia în care se

nivel ridicat de aplicabilitate şi mă aştept

ERP.

desfăşoară: logare, extragere și colectare

ca într-un orizont de câţiva ani, să devină

de informații, completare de câmpuri etc.

omniprezenţi”, consideră Ciprian Condur.

robotul software citește datele din mai

Nu sunt necesare procese de integrare

În roboţii software pe care îi dezvoltă,

multe tipuri de documente, identifică

complexe sau dezvoltarea de conectori

System Innovation România a integrat

datele clienților și înregistrează automat

speciali pentru preluarea datelor din

experienţa celor 10 ani de implementări

încasările efectuate. Beneficiu: Timp de

aplicaţii. Prin urmare, un robot software

SAP Business One, una dintre cele mai

procesare de aproape 6 ori mai mic

furnizor, produse, cantități, prețuri,

• Procesarea automată a încasărilor:

NOIEMBRIE 2019

5


SOLUTII

• Actualizarea cataloagelor de produse:

roboții software extrag datele specifice dintr-un portal B2B, le confruntă cu elementele existente în bazele de date locale și le adaugă și/sau actualizează.

Beneficiu: Creșterea vitezei de procesare cu până la 90%.

• Realizarea închiderilor de sfârșit de

lună: roboții accesează la sfârșitul fiecărei luni aplicația ERP, realizând următoarele activități: adăugarea notelor contabile de salarizare, note recurente, diferențe de curs valutar, amortizare, închiderea conturilor de profit și pierdere. Beneficiu: Timp de procesare cu până la 80% mai mic.

• Planificarea necesarului de materiale:

cu până la 70% mai mic.

angajaţi...orice operaţiune care respectă un

Aţi angaja un robot software? Iată cum o

şablon poate fi alocată unui robot software.

puteţi face!

Câştigul de timp este evident, indiferent de

Acum că ştiţi mai multe despre tehnologia

scenariu” mai afirmă Ciprian Condur.

RPA, aţi angaja un robot software în

Dacă sunteţi interesaţi de utilizarea unui

compania dvs? System Innovation România

robot software, procesul de implementare

utilizează tehnologia revoluţionară a

începe cu o evaluare a cerinţelor şi continuă

UIPATH, ceea ce reprezintă o garanţie

cu o suită de activităţi, care include: proof

în acest proces. Mai mult, timpul de implementare a unui robot software este foarte scurt (1-2 săptămâni) iar nivelul de automatizare atinge 80-100%, în funcţie de natura activităţii. Experienţa proiectelor derulare indică o rată de eroare de 0% şi o amortizare a investiţiei în 4-6 luni. „Roboţii software au program 24/7, nu iau pauze şi nu comit erori. Reprezintă soluţia

of concept, design, dezvoltare robot, monitorizare, control şi optimizare. System innovation România gestionează toţi aceşti paşi şi vă oferă garanția unei implementări RPA reușite și atingerii rezultatelor dorite. Pentru sceptici, realizăm Proofs of Concept şi demo-uri prin intermediul cărora organizațiile să probeze și valideze

roboții automatizează procesele de

ideală pentru automatizarea sarcinilor

beneficiile rezultate în urma automatizării.

recomandare de achiziții/producție a

repetitive aferente activităţilor de birou.

Gândiţi-vă la timpul pierdut cu activităţile

stocurilor în funcție de comenzile deschise,

Procesare de comenzi, plăţi şi facturi,

repetitive şi nu uitaţi că roboţii software

stoc minim/maxim, previziuni, parametrii de

completări de registre, preluări din baze

sunt un cost mic pentru organizaţie, dar un

achiziție etc. Beneficiu: Timp de procesare

de date, pontaj, salarizare, procesare date

pas mare pentru productivitate.

Chatboţii simplifică procesul de recrutare trimite prin email

acum la facilitatea ca după semnarea

candidatului, odată

contractului de către candidat, Punctescu

acceptată oferta de către candidat Punctescu analizează 5 tipuri de contracte de muncă

să încarce contractul în aplicaţia internă de resurse umane. Pentru asigurarea confidenţialităţii

şi generează automat

datelor şi a reglementărilor GDPR,

contractul în care se

toate informaţiile sunt menţinute în

încadrează candidatul

infrastructura PRO TV, inclusiv serviciul

din punct de vedere al tipului de angajare sau numărului de ore

OCR. De altfel, Druid este unul dintre puţinii furnizori de platforme de dezvoltare chatboţi la nivel global

Chatbotul, poreclit intern „Punctescu”,

lucrate, notifică responsabilii de HR

a fost proiectat de echipa Druid special

asupra emiterii ofertei şi invită candidatul

care permite implementarea completă

pentru nevoile PRO TV şi acoperă cateva

pentru a semna contractul. În cazul în care

în perimetrul clientului, fără nicio

puncte cheie din procesul de recrutare

candidatul îşi trimite o poză a buletinului,

interacţiune cu furnizorii globali de

a candidaţilor acceptaţi la interviuri,

chatbotul poate procesa imaginea şi va

evaluaţi şi aprobaţi de către management.

extrage automat informaţiile necesare

Astfel, în momentul în care un candidat

precompletării contractului atât cu

este aprobat spre recrutare, Punctescu

informaţiile de identificare, precum şi

generează o reacţie în lanţ complet

cu informaţiile specifice de colaborare

a identificării corecte a informaţiilor din

automatizată. Oferta de angajare se

confom ofertei de angajare. Se lucrează

cărţile de identitate.

6

NOIEMBRIE 2019

servicii AI. Serviciul de OCRizare este bazat pe o tehnologie proprietatea Druid, optimizată spre o rată de peste 99,99%


I want it all... I want it now. Whether you are managing the entire symphony or just a solo act, Vertiv offers a full range of immediately available solutions for your IT Infrastructure needs. The Vertiv™ VR Rack, the Avocent® ACS 800 Serial Console, the Vertiv™ Geist™ Rack PDUs and the Vertiv™ Liebert® GXT5 are not only powerful pieces of equipment, but are designed to work together in perfect harmony. Keep on rocking at Vertiv.com/OwnYourEdge_EMEA to see the suite in detail.

Pitch perfect with Vertiv. We are one of Vertiv suppliers as part of an award-winning partner programme. They’re one of the few global companies who have all the capabilities to address IT Infrastructure needs in the EMEA. Buying directly from us will simplify your solutions and get a more seamless experience. You’ll also get access to Vertiv expertise and the full solution portfolio for all your Data Centre and Edge Infrastructure needs.

Vertiv Romania | Office Info: VERTIV Address: 6-8 Corneliu Coposu Boulevard, Unirii View Building, floor 1, Bucharest 30167 Contact info - Tel. 0040318609141 / NOIEMBRIE 2019 7 Email: emea.ro.hello@vertiv.com


BANKING

Inteligența artificială micşorează riscul de creditare Riscurile legate de creditare reprezintă una din provocările financiare majore din sistemul bancar. Cu toate astea, foarte multe instituţii de creditare ezită să utilizeze forţa predictivă a digitizării riscului. de Bogdan Marchidanu big data, folosind o gamă mai largă de surse pentru îmbunătăţirea deciziilor de creditare şi obţinând adesea informaţii mai bune decât un analist uman. Băncile pot analiza volume mai largi de date, atât de natură financiară cât şi non-financiară, prin rularea permanentă a unor combinaţii diferite de variabile şi învăţând din acele date pentru a prevedea diverse interacţiuni posibile. Giganţi precum Intel au intrat şi ei în acest joc extrem de interesant. De exemplu, firma a lansat recent un Proof of Concept (PoC) care demonstrează că operarea de modele de scoring, bazate pe AI, pe procesoare Intel Xeon, cu folosirea de biblioteci Intel Performance poate ajuta băncile să

I

crească semnificativ performanţele le-gate

ar asta se întâmplă în ciuda unui recent

de creditare.

raport publicat de McKinsey care arată

Numai că modul în care consumatorii

că procesele AI(inteligență artificială),

cheltuie banii, economisesc şi împrumută

în special machine learning, pot reduce

bani se schimbă, iar odată cu asta se

pierderile din credite cu până la 10%,

schimbă şi tehnologia. Prin intermediul AI

de machine learning şi data analytics. Experimentul a arătat că aplicaţiile de tip machine learning au reuşit să facă previziuni legate de riscurile de creditare mai rapid decât rularea clasică a unui set de date de creditare pentru un volum de 1000

mai bine de jumătate din managerii de risc

şi al machine learning, instituţiile financiare

aşteptându-se ca timpii de luare a deciziilor

sunt tot mai capabile să implementeze mai

legate de credite să scadă cu procente între

multă ştiinţă şi să limiteze zona de “ghicire”.

25% şi 50%.

Instituţiile financiare majore folosesc deja

De ce? Audatibilitatea. Scorurile tradiţionale

AI de câţiva ani ca să detecteze şi să îm-

de creditare fac adesea mai uşoară

piedice tranzacţiile frauduloase.

explicarea modului în care un client a

De exemplu, în 2017, JPMorgan Chase a

fost cotat, atât pentru client, cât şi pentru

introdus CoiN, o platformă inteligentă de

autorităţile de reglementare. Modelele

contractare care, prin folosirea machine

tradiţionale tind să se axeze pe elementele

introducerea lor în algoritmul de machine

learning, poate revizui un volum de 12.000

learning. În acest caz, variabilele de tip

financiare ale creditorilor, cotând clienţii

de contracte comerciale de creditare în

categorie sunt convertite în variabile

pe baza demografiiilor, a istoricului de plăţi

câteva secunde. Personalului uman i-ar lua

numerice prin folosirea unor tehnici

şi a altor considerente macroeconomice.

circa 360.000 de ore de muncă anual ca să

diverse, cum ar fi codarea etichetelor.

Astfel, instituţiilor financiare le vine mai

analizeze acelaşi volum de date.

A treia etapă este legată de selecţie.

uşor să demonstreze relaţiile clare dintre

Modelele de scoring bazate pe AI combină

Obiectivul acestui pas este dat de

comportamentul consumatorilor şi scorul

istoricul de creditare al clienţilor cu puterea

eliminarea caracteristicilor irelevante care

8

NOIEMBRIE 2019

de aplicaţii clasice de credit. Care sunt etapele implicate în experiment? Prima etapă este analiza setului de date, asta însemnând explorarea iniţială de date, aici incluzând analiză numerică şi a categoriilor de variabile. A doua etapă este legată de pre-procesarea datelor. Preprocesarea transformă datele înainte de


BANKING pot genera creşterea timpilor de rulare

machine learning deja instruit estimează

este greu de spus în câtă vreme astfel de

sau care pot genera tipare complexe de

rezultatele pentru un anumit set de date

modele de AI aplicat în mediul financiar

lucru. După aceea, datele sunt divizate

de intrare, pe baza instruirii primite. În

se vor dezvolta de o asemenea manieră

în trenuri de date şi pregătite pentru

fine, pentru măsurarea performanţelor se

încât să devină majoritare în zona analizei

analiză suplimentară. La pasul următor se

utilizează diverse metrici de evaluare, cum

de risc al creditării. Însă Intel a deschis un

selectează modelele de machine learning

ar fi acurateţea, precizia şi capacitatea de

drum la capătul căruia rezultatele pot fi

pentru instruire.

reluare a procesului.

spectaculoase pentru un întreg univers de

Aceasta este etapa în care modelul

Desigur, fiind vorba de un experiment,

activitate.

Procesarea documentelor financiare nu mai e o povară Asseco SEE a participat la construirea celui mai modern centru de servicii financiare din România. Compania răspunde de implementarea soluțiilor informatice și folosește tehnologii de la Kofax.

A

cestea includ RPA (Robotic Process

mecanismul optim de digitalizare. Întreg

precum anumiți furnizori sau anumite limbi.

Automation) – automatizarea

sistemul poate decide dacă facturile conțin

Tot contabilul-robot este cel care notifică

robotică a proceselor), Captura

produse ce trebuie înregistrate separat sau a

automat furnizorii, dacă documentele

și OCR avansat (recunoașterea optică

celor care conțin un anumit tip de produse.

acestora nu respectă regulile minimale

a caractrelor) pentru documente

După ce toate facturile sunt în format

de transmitere a unei facturi, reducând

nestructurate, online learning și alte

digital, acestea sunt pregătite pentru

semnificativ timpul necesar pentru

produse ce au la bază inteligența artificială.

procesare automată, prin intermediul

procesarea documentelor incomplete.

Clasificarea volumelor mari de documente

robotului-contabil!

Învățarea și evidențierea automată a

și extragerea cu acuratețe a informațiilor

Procesele specifice shared service centerului

facturilor, cu optimizare continuă, este cel

din acestea este o sarcină dificilă care,

financiar, precum evidența contabilă în mai

mai inteligent și cel mai scutit de erori mod

tratată manual este cronofagă, greșită

multe limbi sau serviciile de contabilitate

de a ține evidența contabilă. Toate facturile,

și costisitoare. Kofax automatizează și

sunt controlate de inteligența artificială și

în orice format sunt digitalizate. Astfel

accelerează procesarea documentelor,

sistemele de învățare automată. Capacitatea

făcând posibilă reducerea costurilor cu

acestui sistem este virtual nelimitată,

se facilitează transformarea în facturare

forța de muncă, creșterea productivității

toată tehnologia fiind susținută de către

și majorarea vitezei și acurateței procesării

Microsoft Azure. Mai mult, la cerere sistemul

documentelor. Monitorizarea performanței

este ajustabil/scalabil pe verticală și pe

sistemului, colectarea de informații

orizontală.

detaliate privind ratele de clasificare și de

Robotizarea proceselor îmbunătățește

recunoaștere și statisticile per utilizator,

și verifică facturile. Inteligența artificială

câmp, tip de document, precum și media

completează automat datele

pe perioade de timp, sunt funcționalități de

lipsă din documentele

bază ale tehnologiei Kofax utilizate de către

primite, pe baza istoricului și

ownerii de proces.

a unui set de reguli complexe

Practic orice factură primită pe orice canal

de predicție. De exemplu,

devine un document electronic pe care

poate fi pronosticat numărul

se poate lucra eficient. Documentele sunt

corect al unui purchase order

procesate folosind OCR, verificate pe baza

pe o factură de unde acesta

unui algoritm avansat, pentru a ne asigura

lipsește, cu o precizie de 95%.

că au toate elementele corecte și pentru a

Apoi, alocarea automată a

crea o factură complet digitală.

facturilor către persoane se

În funcție de furnizor și factură se alege

face pe baza unor criterii

electronică și, în plus, se construiește o arhivă electronică care satisface autoritățile de reglementare. Reducerea costurilor de procesare a facturilor, prin automatizare, duce la creșterea calității contabilității și scurtarea ciclului de conversie a numerarului.

NOIEMBRIE 2019

9


BANKING

Inteligenţa artificială ia avânt în asigurări Un recent studiu elaborat de firma de consultanţă Roland Berger arată că zona de inteligenţă artificială(AI) este folosită cu rezultate din ce în ce mai consistente în industria asigurărilor la nivel global. Practic, numărul de proiecte pilot dezvoltate şi lansate de firmele de asigurare a crescut exponenţial în ultimii ani. de Bogdan Marchidanu

B

azat pe discuţii cu factori de decizie din 150 de firme mari de asigurare, studiul clasifică principalele instanţe existente de utilizare AI în nouă zone de

aplicaţii unde inteligenţa artificială poate genera valoare tangibilă. O primă zonă de aplicare este cea a modelelor de afaceri şi inovaţiei de produs. Această zonă se aplică la întregul lanţ de valoare al firmelor de asigurări şi are ca scop satisfacerea mai bună a nevoilor clienţilor. Autorii studiului au constatat că instanţele de utilizare AI au crescut numărul de evenimente care fac deja obiectul asigurărilor moderne, cum ar fi maşinile autonome sau dronele. De aceea, AI va

indice acţiuni care au un grad mai mare de

segmentare a clienţilor pe baza profilelor

permite firmelor de asigurări să-şi extindă

probabilitate de a genera un rezultat pozitiv.

lor de risc, AI permite procesarea continuă

gama de soluţii, fapt care va marca translaţia

Inteligenţa artificială are, conform autorilor

de volume mari de date în unităţi reduse de

către asigurările integrate (adică acele poliţe

studiului, şi potenţialul de a accelera şi

timp.

care sunt direct incluse în achiziţia primară

facilita evaluarea preţurilor asigurărilor, prin

Instrumentele software de detectare a

de produse şi servicii) şi către asigurările

intermediul folosirii unor instrumente de

riscului bazate pe AI se află încă încă în fază

bazate pe utilizare (adică acele poliţe ale

stabilire a preţului bazate pe AI. Ce înseamnă

incipientă de testare, aşa că beneficiile lor

căror prime sunt dependente de utilizarea

aceste instrumente? În principiu, este vorba

potenţiale nu au fost încă exploatate pe

produselor şi serviciilor).

de folosirea unor date în timp real, utilizarea

deplin. Principalul obiectiv al acestei zone de

O a doua zonă de utilizare este cea a

de date externe care pot fi fructificate în

utilizare este acela al minimizării cererii de

îmbunătăţirii veniturilor. Deşi încă nu

acest scop, cum ar fi hărţile meteorologice,

daune prin ajutorarea clienţilor să prevadă

este larg adoptată de firmele de asigurări,

imaginile din satelit, imaginile din trafic, şi

riscurile şi să le evite. Între timp, pionierii

inteligenţa artificială demonstrează un

aşa mai departe. Pe cale de consecinţă, astfel

în adoptarea AI trec deja de la modelarea

potenţial real de creştere a veniturilor prin

de instrumente vor avea un impact tot mai

predictivă la cea prescriptivă.

extinderea fără precedent a instrumentelor

mare asupra personalizării pe scară largă a

Inteligenţa artificială joacă un rol important

de suport vânzări (cum ar fi vânzările

ofertelor de asigurare.

şi în altă zonă cheie pentru industria

încrucişate şi retenţia clienţilor) şi prin

O altă zonă de utilizare este cea a modelării

asigurărilor: evaluarea daunelor. În joc aici

activarea unor noi moduri de achiziţie

riscurilor. Inteligenţa artificială permite

intră instrumente precum asistenţi software

clienţi noi. Folosirea eficientă a inteligenţei

firmelor de asigurări să-şi mărească viteza

pentru daune, bazaţi pe imagini şi sistemele

artificiale va permite firmelor de asigurări să

de procesare a modelelor de risc şi să-şi

automate de gestionare a cererilor de daune.

determine mai bine care contacte realizate

întărească acurateţea cuantificării riscurilor.

Dată fiind importanţa domeniului, aplicaţii

pot duce la încheierea unei afaceri şi să

Pe lângă multiplicarea instanţelor de

de această natură au fost deja adoptate de

10

NOIEMBRIE 2019


BANKING

INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ ARE, CONFORM AUTORILOR STUDIULUI, ŞI POTENŢIALUL DE A ACCELERA ŞI FACILITA EVALUAREA PREŢURILOR ASIGURĂRILOR, PRIN INTERMEDIUL FOLOSIRII UNOR INSTRUMENTE DE STABILIRE A PREŢULUI BAZATE PE AI. un număr substanţial de firme de asigurare,

cereri de daune.

schimbări majore în viitorul apropiat.

fiind una din primele zone unde au fost

Ca şi în cazul altor industrii, aplicaţiile de

În fine, soluţii bazate pe AI au fost adoptate

dezvoltate proiecte pilot, datorită impactului

servicii clienţi bazate pe AI au atins niveluri

deja de multe firme de asigurare în zona

major asupra costurilor firmei de asigurări.

înalte de adopţie, pe măsură ce multe firme

de aplicaţii de eficienţă operaţională

O altă zonă de utilizare este cea a prevenirii

de servicii au investit în soluţii bazate pe IA

fraudelor. Aplicaţiile AI de aici au trecut

dezvoltate în jurul chatboţilor, asistenţilor

generală, fapt care se traduce în fluidizarea

prin numeroase etape de dezvoltare de la

virtuali şi sistemelor inteligente de tip FAQ.

introducerea lor, odată cu lansările tot mai

Toate astea duc la interacţiuni mai bune cu

dese de algoritmi de detectare fraude şi de

clienţii şi la creşteri de eficienţă. AI poate

sisteme de investigare a acestora. Ca atare,

elibera timp pentru personalul comercial

la ora actuală se fac investiţii semnificative

şi din sfera serviciilor cu clienţii, astfel

în sisteme diverse de analiză date şi detecţie

permiţând o mai eficientă alocare de resurse.

în timp real a activităţilor frauduloase. De

Cu toate astea, foarte puţini actori de pe

avantajele aplicaţiilor pure AI cu cele ale

asemenea, astfel de aplicaţii au darul de

piaţă au reuşit până acum să îşi revoluţioneze

aplicaţiilor pure RPA. Practic, graniţele dintre

a elimina eroarea umană şi de a minimiza

la scară largă serviciile de suport clienţi. Cele

cele două tehnologii, şi altele asemenea,

impreciziile prin identificarea tiparelor de

mai multe eforturi rămân la faza de proiecte

dispar tot mai mult, făcând din AI adevăratul

date folosite în subscrieri de asigurări şi

pilot, însă e de aşteptat ca aici să apară

motor de antrenare a viitorului.

operaţiunilor interne de nivel general, cum ar fi introducerea de date, analiza de documente, clasificarea mesajelor e-mail. Ce e foarte interesant aici este faptul că această zonă este una în care apar tot mai des soluţii de "automatizare inteligentă" care combină

Banca Transilvania se aliază cu UiPath şi Druid Banca Transilvania va folosi în activitatea

zi cu zi.

fizice şi companii, Livia şi Raul.

angajaţilor platformele dezvoltate în

Ca rezultat al colaborării, Banca Transilvania

În colaborare cu UiPath, Banca Transilvania a

domeniul inteligenţei artificiale de UiPath

are în echipă, în cadrul Direcţiei Resurse

automatizat până acum, mai multe procese

şi de Druid. Cei peste 7.000 de angajaţi ai

Umane, un robot care ajută cu informaţii

din diferite zone de business, cum sunt:

băncii vor putea interacţiona cu inteligenţa

angajaţii, prin intermediul chat-ului. BT

contabilitate, audit, conformare, call center,

artificială, prin conversaţii ghidate sau

a lansat, în premieră pentru băncile din

resurse umane etc. Colaborarea cu Druid

naturale, folosind NLP (Natural Language

România, doi chatbots pentru oferirea de

este urmarea nevoii de a interacţiona direct

Processing), pentru suport în activitatea de

informaţii online către clienţii săi persoane

cu clienții.

NOIEMBRIE 2019

11


SOLUTII

Soluții IT moderne pentru comerțul cu amănuntul Domeniul IT se extinde la toate nivelele, atât în viața personala, cât și profesională, zi de zi. Unul dintre ele este comerțul cu amănuntul, ale cărui nevoi legate de tehnologiile moderne sunt foarte mari. Printre aceste nevoi se regăsesc bineînțeles cele legate de înregistrarea vânzărilor, de gestionare a stocurilor din depozite (Big Data) și de gestionare a personalului. De asemenea comercianții folosesc soluții IT cu scopul de a proteja mărfurile aflate în magazine, precum și pentru a îmbunătați procesul de vânzare ca atare – de exemplu folosind casieriile automatizate. Un aspect despre care de multe ori nu se vorbește este, pe înțeles larg, comunicarea de marketing cu clienții. Timp de mulți ani scopul principal al comunicării era afișarea prețurilor și consolidarea valorii brandului. S-a dovedit totuși că, în realitatea de azi, unde clienții au devenit mai exigenți și mai sensibili nu numai la preț, dar și la sortimente personalizate și de calitate, simpla comunicare a prețurilor

executate pe hârtie în format digital, până

a Digital Signage o reprezintă cerințele

duce la limitarea serioasă a profitului și

la ecrane imense cu conținut dinamic,

suplimentare, deoarece nu este suficient

la așa-zisa luptă a prețurilor. Mulți dintre

adaptat la strategia de marketing de

să se investească doar în infrastructură,

reprezentanții în domeniul vânzărilor cu

lungă sau scurtă durată. Marele avantaj

ci și în conținutul comunicării. Pe scurt,

amănuntul au resimțit în mod semnificativ

al Digital Signage este posibilitatea

este necesară angajarea unei agenții de

consecințele acestei lupte. Mulți au înțeles

schimbării dinamice și la cerere a modului

marketing, care va pregăti conținutul ce

că, pentru a se gândi la viitor, trebuie întâi

de comunicare, chiar și de mai multe ori în

urmează să fie afișat, precum și care va fi

să înceapă să comunice în mod eficient

timpul unei zile. Totuși marcarea digitală

responsabilă de supravegherea în ceea

cu clienții lor, să înlesnească modul de

are și anumite dezavantaje. Primul din ele

ce privește corectitudinea comunicării și

cumpărare și să facă tranzacțiile mai

este costul inițial de achiziție a tehnologiei

performanțele echipamentului. Acest lucru

plăcute. Din acest motiv s-a schimbat

– adică achiziția soluțiilor digitale

necesită costuri semnificative.

formatul magazinelor, s-au rearanjat

corespunzătoare, inclusiv a ecranelor.

Cum este posibil, așadar, să transformăm

rafturile în magazine și nu numai.

Trebuie ținut cont și de infrastructură

comunicarea în interiorul magazinelor,

Din ce în ce mai mulți dintre reprezentanții

– alimentarea cu energie și rețelele cu

ținând cont de cerințele cliențiilor și de

în domeniul vânzărilor cu amănuntul

capacitate mare de transfer (mai ales dacă

abordarea corespunzătoare a acestora,

investesc în noi metode de comunicare

este vorbă de prezentări ale materialelor

menținând în același timp cheltuielile la un

a prețurilor și de prezentare a ofertei.

video). Când vom fi rezolvat deja

nivel rezonabil? Una dintre posibilitatăți

Numeroasele soluții vin din domeniul IT

problemele cu definitivarea arhitecturii,

este folosirea echipamentelor de imprimare

– inclusiv de la Digital Signage, în cadrul

ne vor aștepta și mai multe provocări

ale firmei OKI, în special imprimantele

căruia este posibilă folosirea numeroaselor

și, din păcate, mai multe cheltuieli, care

din seria C800, destinate reprezentanților

soluții inteligente – de la etichete de preț

uneori pot fi mari. O trăsătură caracteristică

din domeniul vânzărilor cu amănuntul,

12

NOIEMBRIE 2019


SOLUTII imprimante care permit crearea la cerere

și ușor de folosit,. Conform concepțului

posibilitatea de a imprima materiale

și cu resurse proprii a unor materiale de

''comunicării hibride” acest software poate

specializate fără a fi necesară contractarea

comunicare internă de înaltă calitate.

fi folosit atât pentru crearea comunicării pe

unui astfel de serviciu din surse externe.

Strategia OKI se bazează pe trei ramuri

medii imprimate, cât și pe cele electronice –

În aceeași măsură, în ceea ce privește

complementare. Cea mai mică împrimantă

Digital Signage.

etichetele de prețuri, descrierile produselor

în format A3 care se află pe piață la

De ce pentru a construi un mediu

congelate, sau bannerele – se pot crea

momentul de față , seria C800 poate tipări

propice de comunicare în interiorul

toate aceste lucruri în mod independent,

pe o gamă largă de materiale și oferă o

magazinului o imprimantă se dovedește

pe loc, pe materiale testate și certificate.

gamă largă de formaturi – de la cărți de

a fi un mijloc de comunicare mai atractiv

Merită menționați încă doi factori foarte

vizită până la bannere cu dimensiuni de

decât Digital Signage? Primul avantaj al

importanți: se tipărește în momentul în

până la 30 x 120 de centimetri. Oferta de

imprimantei este costul mic de achiziție

care este nevoie și în cantitatea de care

materiale certificate pentru mai multe

al echipamentului. Imprimanta este mai

este nevoie la momentul respectiv. Acest

domenii de activitate – inclusiv pentru cel

ieftină decât ecranele și etichetele de preț

lucru dă posibilitatea de a reacționa

de comerț – este foarte variată: etichete,

digitale, și nu necesită, de asemenea, o

imediat la acțiunile concurenței, precum și

etichete de prețuri, folii autocolante, folii

infrastructură suplimentară de energie

de a cheltui sume strict controlate pentru

de pus pe geamuri/pardoseli, bannere,

și rețea. Mai mult decât atât, împrimanta

marcajele produselor, lucru care este foarte

etichete destinate folosirii în condiții de

poate servi nu numai la marcaje, deoarece

important. Ultimul motiv, dar nu mai puțin

joasă temperatură, sau umiditate ridicată,

se potrivește ideal pentru tipărirea altor

important, este aspectul ecologic. S-a

folii rezistente la apă. Software-ul aferent,

documente legate de gestionarea unui

dovedit că în realitate Digital Signage duce

pentru administrarea comunicări interne

punct de vânzare cu amănuntul – cum

la creșterea emisiei de dioxid de carbon.

și pentru crearea șabloanelor pentru

ar fi facturile sau comenzile. Al doilea

Prin urmare, imprimarea folosind soluțiile

materiale de informare noi, este confortabil

avantaj de bază al imprimantei OKI este

OKI are numai avantaje, inclusiv ecologice.

Creaţi experienta finală pentru clienţi în magazin… *Se aplică termeni şi condiţii. Perioada promoţiei între 1 octombrie şi 30 noiembrie 2019, în limita stocurilor disponibile. Ofertă cashback aplicabilă doar pentru modelele C824n, C824dn, C834nw, C834dnw, C844dnw. Maximum 10 imprimante per client. O revendicare pentru fiecare unitate achiziţionată. Valoarea cashback depinde de modelul achiziţionat.

NOIEMBRIE 2019

13


RolaxIT, un chatbot pentru fiecare companie

I

nteligenţa Artificială Conversaţională este o tehnologie extrem de promiţătoare. Chatbotul Eliza, lansat încă din anii 60 de cercetătorii de la MIT a aprins imaginaţia industriei. Iată însă că în epoca modernă

sistemele chatbot nu încearcă doar să răspundă clasicei întrebări “maşinile gândesc” ci mai degrabă să îşi facă loc în business pentru a creşte eficienţa şi productivitatea.

derulează acest proiect, pentru a înţelege mai

aducem această experienţă şi pe piaţa locală.

bine ce servicii oferă compania şi cât de bine

Ne-am propus să învăţăm sistemele chatbot

primite sunt sistemele chatbot pe piaţa din

să fie la fel de eficiente şi în limba română,

România.

însă aceasta implică un efort de durată.

Club IT&C: Cine este RolaxIT şi ce

Club IT&C: Ce avantaje economice

tehnologie oferă pe piaţa din România?

generează utilizarea unui chatbot?

George Rusu: Pe scurt, RolaxIT este un start-

George Rusu: Utilizarea sistemelor chatbot

up tech focalizat pe aplicarea Inteligenţei

are un impact major în business, atât la

Artificiale Conversaţionale în economie.

nivelul reducerii presiunii pe resursele umane

Compania a fost lansată la începutul acestui

cât şi a creşterii calităţii relaţiilor cu clienţii.

an şi activitatea principală este dezvoltarea

Un chatbot, spre exemplu, oferă asistenţă

şi implementarea sistemelor chatbot. Echipa

automată clienţilor, 24/7 într-un mod

este în formare, însă ecosistemul include

extrem de scalabil. Pentru orice activitate,

numeroşi parteneri, atât companii cât şi

din punctul de vedere al utilizatorilor, există

freelanceri, deoarece consider că flexibilitatea

câteva întrebări de bază. La aceste întrebări

şi scalabilitatea sunt cele mai importante

există, bineînţeles, răspunsuri similare, de

atuu-uri ale unui business modern. Sistemele

fiecare dată când utilizatorii fac întrebări

chatbot şi tehnologiile asociate (machine

similar. În acest caz, chatbot-ul este cea

learning, Inteligenţă artificială, Natural

mai bună soluţie de a răspunde la aceste

Language Processing) sunt încă la început,

întrebări comune. Folosind un chatbot

chiar dacă există un hype în jurul domeniului.

şi nu un operator uman, echipele sunt

RolaxIT este o companie care avansează

Chatboţii de limba engleză au înregistrat

eliberate de sarcinile repetitive şi obositoare,

rapid în acest domeniu de viitor. Am iniţiat o

un avans considerabil, Amazon Alexa este

consumatoare de timp. În acest fel pot

discuţie cu George Rusu, antreprenorul care

un bun exemplu în acest sens, însă dorim să

executa activităţi mai productive şi proactive

14

NOIEMBRIE 2019


la nivel de marketing, suport, vânzări etc.

date dedicate. Implică un volum mult mai

utilizarea interfeţei text în limba engleză.

Chatbot-ul are avantajul unei interfeţe uşor

mare de muncă pe fiecare dintre etapele

Prin adaptare şi customizare aceştia se pot

de utilizat, text şi voce, familiară tuturor

amintite mai sus. Complexitatea proiectului

implementa în afacerile din România şi din

utilizatorilor, dată fiind răspândirea chat-

şi costul cresc simţitor dacă implică integrare

alte ţări.

ului şi, bineînţeles, a interfeţelor vocale.

cu instrumente precum Microsoft Dynamics

Ceea ce deosebeşte chatboţii proiectaţi

Complementar, chatboţii nu au limitele

CRM, ClickFunnels, HubSpot, MailChimp,

şi oferiţi de noi, faţă de competiţia încă

agenţilor umani. Ei pot susţine conversaţii

Marketo, Infusionsoft și platforme de

restrânsă din acest domeniu, este interfaţa

nelimitate, fără a obosi şi fără a se plictisi.

comerț electronic precum Squarespace, WooCommerce, Magento, BigCommerce,

multilingvistică şi utilizarea modelelor de

Pot oferi informaţii specifice, pe care agentul uman nu le cunoaşte sau trebuie să consume

Unbounce, Mailgun etc. De asemenea,

timp pentru a le afla. Sunt ferm convins că

adăugarea unor funcţionalităţi de Inteligenţă

un chatbot contribuie direct la crearea şi

Artificială, prin care să poate fi automatizate

întreţinerea unei baze de clienţi substanţiale,

răspunsurile la un număr de 20-50 de

necesare dezvoltării oricărei afaceri.

întrebări, creşte atât complexitatea cât şi

Club IT&C: Cât de accesibil este un chatbot

costul asociat chatbot-ului.

şi care este structura de cost? Licenţa sau subscripţie. Cine se ocupă de mentenanţa chatbot-ului? George Rusu: Structura şi costul unui chatbot pot diferi mult, în funcţie de obiectivele urmărite de beneficiar. Generic, pentru construirea unui chatbot sunt necesare mai multe etape:

• Stabilirea funcţiilor pe care urmează să le realizeze, 5% • Realizarea flowchart care defineşte

Ca abordare, există un preţ de referinţe, la care se adaugă costuri pentru customizare

procesarea (NLP) şi înţelegerea limbajului natural(NLP). Aceşti diferenţiatori ne oferă posibilitatea creării unor chatboţi flexibili şi adaptabili cerinţelor pieţei din România şi la nivel global. Subliniez că oferim chatboţi şi în alte ţări: UK, Italia, Bulgaria şi, în curând, în Serbia. Club IT&C: Care este povestea din spatele

şi adaptare pe cerinţele specifice clientului.

companiei?

Operarea chatbot-ului, care include şi

George Rusu: Tehnologia a fost pentru mine

trainingul acestuia se face printr-o subscripţie

atât pasiune cât şi business. După plecarea

lunară, care include şi servicii de mentenanţă.

din ţară am urmat un curs de Machine

Club IT&C: Care sunt domeniile cu cea mai

Learning (ML) la Universitatea Stanford,

mare aplicabilitate în România?

unde am studiat sisteme care pot învăţa

George Rusu: După realizarea unei analize

din experienţă (DL) pe baza unor colecţii

a situaţiei utilizării Inteligenţei artificiale în România şi, în special în domeniul interfeţei

de date de dimensiuni mari. Am studiat modele ale reţelei neurale umane (ANN), care

text/voce, am ajuns la concluzia că piaţa

sunt proiectate să contribuie la învăţarea

funcţiilor chatbot-ului, 15%

este într-o fază timpurie şi că este dificil de

computerelor. De asemenea, am studiat

identificat o direcţie. Prin urmare, la RolaxIT

tehnici şi sisteme care înţeleg limbajul uman

care să fie folosite pentru realizarea chatbot-

am adoptat o strategie mai largă şi colectăm

(NLP şi NLU) prin integrarea computerelor

ului, 10%

semnalele transmise din cele mai diverse

care să identifice şi să proceseze vocea umană

domenii de afacere cum ar fi: restaurante,

(ASR). După absolvirea cursului am contribuit

conexiune cu mediul de programare în care

magazine, magazine online, asigurări,

şi contribui la activitatea de realizare a unor

hoteluri, instituţii financiare şi din domeniul

proiecte de inteligenţă artificială în UK.

de sănătate. Consider că aplicabilitatea

M-am întors în România cu intenţia unui

unui chatbot este generală, asemenea unui

proiect de realizare a unei interfeţe

PC, iar, cu timpul, utilizarea efectivă îşi va

conversaţionale în limba română pentru

arăta beneficiile indiferent de domeniul de

asistenţii inteligenţi Alexa şi Google. Acest

activitate, atât privat cât şi public.

proiect are numele de ROLAX (Romanian

platforme precum Chatfuel, Manychat şi care

Club IT&C: Cum arată oferta curentă

Language Exchange) însă, are o complexitate

au la bază o serie de template-uri au costuri

de chatboţi a RolaxIT? Care sunt

extremă şi solicită resurse importante atât

la nivelul unor sute de euro. Sunt simpli, nu

diferenţiatorii în piaţă?

umane cât şi financiare şi de timp. Totodată,

necesită programare ci doar câteva integrări

George Rusu: În mod curent, RolaxIT are

am iniţiat şi un proiect comercial, RolaxIT, care

cu diverse servicii online.

realizaţi peste 120 chatboţi de referinţă

să realizeze chatboţi pentru diferite domenii

Costul creşte pentru sistemele chatbot

pentru mai multe domenii de activitate care

de afaceri. RolaxIT este derulat prin compania

care au un backend personalizat şi sunt

există atât în România cât şi la nivel global.

Interglob, cu o istorie de peste 15 ani în

conectaţi la soluţii de business cu baze de

Chatboţii de referinţă sunt realizaţi prin

industria IT românească.

structura chatbot-ului pentru realizarea

•Analiza şi alegerea modelelor şi metodelor • Executarea lucrărilor de programare şi

va lucra chatbotul,40%

• Trainingul chatbot-ului, 20% • Implementarea la client, 10%

Costurile pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și instruirea unui chatbot pot fi, de asemenea, foarte variate. Cei construiţi pe

NOIEMBRIE 2019

15


SECURITATE

Pregătiri pentru protecţie prin inteligenţă artificială Una din zonele care pare să fie de mare interes pentru firmele de protecţie informatică şi unde urmează să se implementeze noi tehnologii în viitorul apropiat este cea a infrastructurilor critice din domenii industriale mari, aşa cum sunt oil&gas, energie sau transporturi. De ce ar fi nevoie de soluţii aparte de securitate informatică pentru astfel de infrastructuri? geografice întregi, fapt care face astfel de infrastructuri să fie adesea socotite de interes naţional. Cu ce vin furnizorii de soluţii de securitate pentru a proteja astfel de infrastructuri de atacurile cibernetice ale prezentului şi, mai ales, ale viitorului? Una din cele mai interesante propuneri este cea a folosirii inteligenţei artificiale. De pildă, Symantec, unul din cele mai cunoscute nume din universul protecţiei informatice, a anunţat recent că va lansa, la începutul anului viitor, o soluţie de protecţie de tip reţea neurală pentru infrastructuri critice. Conform celor dezvăluite de companie

S

până în acest moment, noua soluţie, care vine sub formă de platformă integrată de tudiile arată că astfel de

nucleare iraniene în scopul de a sabota o

scanare a ameninţărilor, va folosi inteligenţa

infrastructuri din domeniile

parte esenţială a programului nuclear al

artificială pentru a preveni atacurile

mari industriale sunt grevate

acestei ţări. În plus, pe lângă riscul atacurilor

de origini cunoscute şi necunoscute

de sisteme depăşite moral,

cibernetice care ar putea genera daune

asupra dispozitivelor Internet of Things

greu de înlocuit prin simpla

fizice sau ameninţa siguranţa persoanelor,

(IoT) – dispozitive deja folosite pe larg

lor dimensiune considerabilă, şi imposibil

este cunoscut faptul că multe sisteme de

de firmele mari din domenii industriale

de securizat cu metode tradiţionale de

control industrial folosite la infrastructuri

– şi asupra infrastructurilor operaţionale

securitate endpoint. Firmele care activează

critice rulează sisteme de operare

prin detectarea şi furnizarea de protecţie

în astfel de domenii se bazează în mod

depăşite, ceea ce le face vulnerabile în faţa

împotriva malware-ului instalat pe

tipic pe dispozitive USB pentru a actualiza

ameninţărilor.

dispozitivele USB.

sistemele IT, o metodă care măreşte

Chiar dacă nu s-ar măsura neapărat

De ce o asemenea preocupare faţă de

potenţialul unor infecţii malware şi al

în bani pierduţi, pagubele potenţiale

dispozitivele USB? Mai multe studii

atacurilor ţintite.

înregistrate de firme din domenii precum

de auditare a marilor infrastructuri

Din istoria recentă, exemplul de atac cel

cele menţionate mai sus pot fi colosale. În

operaţionale au arătat că până la 50%

mai cunoscut asupra unei infrastructuri

energie, de exemplu, daunele generate de

din dispozitivele USB folosite în astfel de

critice a fost viermele Stuxnet, care a folosit

un atac informatic reuşit pot fi cuantificate,

infrastructuri sunt infectate cu malware.

malware diseminat prin USB pentru a

printre altele, în termeni de întreruperi

Dispozitivele USB sunt oferite la diverse

manipula pompele centrifuge ale uzinelor

ale grilelor de alimentare pentru zone

evenimente, sunt utilizate în comun de

16

NOIEMBRIE 2019


SECURITATE angajaţi şi sunt reutilizate de nenumărate

neurală va asigura scanarea automată

se poate de actuale şi se vor intensifica în

ori, astfel generând riscul de infectare rău-

a întregii reţele, fără a mai fi nevoie de

viitor. Cu ocazia expoziţiei internaţionale

intenţionată sau accidentală.

prezenţa umană, şi va lua măsuri de blocare

de securitate de la Londra, experţii

Avantajul cert al unor soluţii tip platformă

a punctului de acces sau a punctelor

neurală propuse de firme precum Symantec

de acces depistate ca fiind potenţial

participanţi au şi avertizat asupra acestor

se referă la simplificarea procesului de

dăunătoare până la înlocuirea dispozitivului

scanare al dispozitivelor conectate în reţele

introdus. Mai mult, cel puţin în cazul

de dimensiuni foarte mari. Un astfel de

soluţiei Symantec, platforma va detecta şi

proces de scanare este critic pentru igiena

orice tentative de lansare procese adverse

globală de securitate, deoarece mediile

de machine learning în reţeaua atacată

operaţionale ale firmelor mari industriale

şi, prin intermediul propriului motor de

se regăsesc adesea în zone izolate sau

machine learning, va iniţia proceduri de

unor infrastructuri critice, şi astfel să

în cadrul operaţiunilor de teren, la mare

auto-învăţare pentru oferirea de protecţie

genereze efecte dăunătoare majore pentru

distanţă de echipele IT ale organizaţiei.

împotriva ameninţărilor necunoscute.

zone largi de populaţie şi chiar pentru

Odată instalată, o astfel de platformă

Pericole precum cele de mai sus sunt cât

întregi societăţi.

aspecte, spunând că omenirea devine din ce în ce mai interconectată şi că milioane de dispozitive USB sunt conectate zilnic la internet într-o manieră nesecurizată, astfel încât sunt toate şansele ca unele dintre acestea să pătrundă în reţele aparţinând

FireEye duce securitatea procesului de machine learning până la nivelul endpoint cu MalwareGuard

F

irma de soluţii de securitate FireEye a

FireEye Endpoint Security include acum

Pe lângă noile capabilităţi machine learning,

adăugat MalwareGuard™ – un nou motor

patru motoare integrate: machine learning

FireEye Endpoint Security include acum noi

avansat de machine learning bazat pe

(MalwareGuard), motorul bazat pe

detecţie şi prevenţie – la soluţia sa Endpoint

comportament (ExploitGuard™), motorul

Security. MalwareGuard este proiectat să

bazat pe semnături cibernetice (Malware

ajute la detecţia şi blocarea ameninţărilor

Protection™) şi motorul bazat pe inteligenţă

simplificarea procesului de trecere de la starea

cibernetice, incluzând ameninţări cu totul noi,

(IOC), astfel furnizând o apărare multi-

de alertă la rezolvarea problemei. Aceste

pentru a oferi clienţilor un nivel suplimentar

stratificată menită protejării clienţilor de

caracteristici includ:

de protecţie în scopul stopării atacurilor şi

ameninţări cunoscute şi necunoscute. Aceste

protejării informaţiilor, datelor sensibile şi

motoare sunt permanent actualizate cu

proprietăţii intelectuale. MalwareGuard este integrat în agentul de securitate FireEye® Endpoint Security şi este disponibil clienţilor existenţi fără costuri suplimentare. Prin adăugarea MalwareGuard, agentul

instrumente și sunt proiectate ca să menţină ritmul cu evoluţia continuă a ameninţărilor.

caracteristici proiectate pentru furnizarea unui management mai sofisticat, precum şi pentru

• Policy Manager: managementul întărit

facilitează varierea nivelelor de acces, permiţând administratorilor să obţină

Pe lângă motoarele avansate de prevenţie,

un echilibru între nevoia de securitate şi

FireEye Endpoint Security include capabilităţi

perfomanţă

de investigare, detecţie şi răspuns (EDR) proiectate pentru a permite organizaţiilor să investigheze rapid şi să răspundă atacurilor

• Alert Workflow Update: oferă contextul

necesar organizaţiilor ca să răspundă rapid la alerte care contează

• Cloud Identity şi Access Management:

de la nivel endpoint.

permite un nivel mai ridicat de autentificare

Toate acestea

pentru instalări bazate pe cloud

sunt incorporate

Testarea gratuită pentru FireEye Endpoint

într-un agent de

Security este disponibilă la Provision

mici dimensiuni şi gestionate prin intermediul cloud-ului,

Software Division, distribuitor autorizat FireEye sau la email itsecurity@provision.ro.

on-premises sau în

Informaţii suplimentare despre produs se pot

medii hibride.

citi la adresa www.fireeye.com/endpoint. NOIEMBRIE 2019

17


SOLUTII

Fujitsu: Soluția AI pentru call centere Call centerele și birourile de suport joacă un rol important în îmbunătățirea satisfacției clienților. Pentru a realiza acest lucru, operatorii trebuie să fie capabili să ofere răspunsuri rapide și precise la solicitările clienților, demonstrând, de asemenea, un nivel ridicat de cunoștințe operaționale, atunci când este necesar. Companiile se confruntă cu două probleme principale, începând cu durata necesară pentru instruirea operatorilor și nivelul ridicat de variabilitate a abilităților între operatori individuali. Drept urmare, unele companii au început recent să folosească inteligența artificială (AI). O conversație tradițională cu întrebări frecvente începe în mod obișnuit cu operatorul care înțelege ce dorește clientul, apoi identifică parametrii de căutare și caută printr-o bază de date. Dacă rezultatul căutării nu ajută, operatorul schimbă și adaugă cuvinte cheie pentru a căuta din nou. Identificarea și adăugarea cuvintelor cheie este o abilitate specială, astfel încât dacă un operator nu are această abilitate, acestea tind să dureze mult mai mult pentru a găsi un răspuns adecvat pentru client. Aici poate fi utilă inteligența artificială. AI este un mecanism de învățare automată care poate învăța logica din spatele datelor de intrare și ieșire istorice. Această

răspuns la o întrebare. Când utilizați

indică gradul de încredere în răspuns apar

combinație de intrări și ieșiri se numește

API-ul FAQ Search Search, recunoașterea

la stânga fiecărui exemplu.

instruirea datelor. La fel cum oamenii

vocală produce text din conversație.

Un alt element important este lista

învață tiparele de comportament din

AI apoi generează automat parametri

cuvintelor cheie afișate sub caseta de

experiențele lor zilnice, AI folosește

de căutare adecvați și caută întrebările

întrebare. Aceste cuvinte cheie au fost

instruirea pentru a înțelege relațiile dintre

frecvente, listând soluțiile returnate în

determinate de AI ca fiind relevante

intrări și ieșiri și creează modele care pot fi

ordinea gradului de încredere. Urmărind

pentru conținutul întrebării. Operatorul

aplicate la diverse sarcini. Aceste modele

acest clasament, chiar și operatorii fără

selectează cele mai potrivite cuvinte din

pre-instruite pot fi utilizate pentru a

experiență sunt capabili să găsească cu

această listă și le adaugă la interogare

produce o ieșire din orice intrare dată.

ușurință răspunsul pe care îl caută.

pentru a îmbunătăți exactitatea căutării.

Prin aplicarea acestui concept la căutările

În partea de sus a ecranului, o întrebare

Simulările de date au arătat o creștere cu

de întrebări frecvente, AI poate învăța

este introdusă folosind structura naturală

o precizie de 84% comparativ cu căutarea

relațiile dintre anchetele anterioare

a propoziției folosite în conversația zilnică.

fără a utiliza AI, în timp ce procentul de

și răspunsurile acestora. Dacă apoi

În fundal, AI generează automat o serie de

răspunsuri corecte clasate pe primul loc

întâlnește o anchetă similară, este capabil

parametri de căutare, se caută întrebările

pentru gradul de încredere a crescut de

să evalueze gradul de încredere sau

frecvente, iar rezultatele sunt listate în

la 10,3% la 19,0%. De altfel, Fujitsu are

probabilitatea de a fi corect, pentru orice

partea de jos a ecranului. Numerele care

în prezent un brevet în așteptare pentru

18

NOIEMBRIE 2019


BANKING această funcționalitate proprie.

reduceri masive ale timpului necesar

negre a AI, este dificil să explicăm în mod

Pe lângă implementările interne, Fujitsu

pentru pregătirea operatorilor, de la trei

a efectuat încercări pe teren cu această

până la șase luni, la doar o lună.

logic ce mecanism de învățare ar trebui

soluție pentru aproximativ 10 dintre

Fujitsu își bazează în principal succesul

clienții săi corporate. În timpul testării

în puterea talentului său de inginerie AI.

interne, a reușit să reducă la jumătate

Crearea de modele de învățare bazate

să stabilească rapid ce mecanism de

timpii de răspuns, obținând în același

pe AI nu este doar o problemă de a

învățare este optim pentru mediul unui

timp timpi de răspuns stabili în general.

transpune datele de formare într-un

Utilizatorii au comentat că le-a permis,

mecanism de învățare AI. Diversitatea

de asemenea, să răspundă cu încredere

mecanismelor de învățare AI disponibile

la întrebări din afara domeniilor lor de

face esențial să fie selectat cel mai potrivit

procesarea limbajului natural de mulți ani

expertiză. Mai mult, Fujitsu a obținut

pentru a fi utilizat. Din cauza naturii cutiei

și aplică deja AI în acest domeniu.

utilizat în orice moment al timpului. Inginerii cu înaltă experiență sunt capabili

anumit client, dar fără aceste cunoștințe poate fi destul de dificil. Fujitsu cercetează

Noua generaţie de chatboţi specializaţi în servicii financiare bani într-un cont, poate bloca un card în cazul pierderii – totul într-un mod conversaţional, natural şi simplu. Prin conversaţii configurabile, Victor poate genera portofolii de produse sau servicii financiare noi, poate ghida o discuţie de optimizare a investiţiilor, poate recomanda produse financiare complementare celor pe care un client le utilizează deja sau poate recomanda promoţii sau discounturi pe orice canal digital. Druid lansează noi generaţii de chatboţi din clasa Victor, asistenţi virtuali specializaţi în servicii financiare

NOUA GENERAŢIE DE CHATBOŢI DIN CLASA VICTOR A FOST SPECIAL PROIECTATĂ PENTRU A OFERI INTERACŢIUNE NATURALĂ CU

(bancar, leasing, creditare) care sprijină

UTILIZATORII DIGITALI AI SERVICIILOR FINANCIARE.

creşterea productivităţii şi ameliorarea

mobilă, la un număr de telefon sau în

interacţiunilor cu consumatorii digitali.

orice canal de comunicare cu clienţii, se

Conform Juniper Research, utilizarea

integrează cu uşurinţă în aplicaţiile interne

chatboţilor vor aduce mediului financiar-

şi oferă personalitate aplicaţiilor de home

bancar economii de peste 7.3 miliarde

banking sau mobile banking.

ML (Machine Learning) sau OCR (Optical

USD până în 2023, reprezentând

Victor poate ghida procesul de înrolare la

Character Recognition) cu un puternic

eliminarea a 862 milioane de ore

serviciile şi produsele băncii într-un mod

know-how de procese specifice industriei

petrecute în activităţi de rutină, care pot

100% digital, în doar câteva minute, prin

financiare. Victor nu îşi ia concediu, nu

fi automatizate şi preluate de asistenţi

canalul de comunicare dorit de fiecare

doarme, este permanent la dispoziţia

virtuali inteligenţi.

client în parte. Prin intermediul lui Victor

utilizatorilor printr-o multitudine de

Noua generaţie de chatboţi din clasa

un utilizator poate realiza plăţi, poate afla

canale de comunicare, cum ar cele folosite

Victor a fost special proiectată pentru a

câţi bani are în cont, cât are de plătit în

de către clienţi (pagina Web, WhatsApp,

oferi interacţiune naturală cu utilizatorii

următoarea lună, care este istoricul de

Facebook Messenger, Skype) sau cele

digitali ai serviciilor financiare. Victor

plăţi şi încasări, poate afla cât mai are de

folosite de către angajaţi (Slack, Microsoft

poate fi găzduit în website, în aplicaţia

rambursat dintr-un credit, poate transfera

Teams).

Soluţia combină cele mai puternice tehnologii de tip AI (Artificial Intelligence), NLU (Natural Language Understanding),

NOIEMBRIE 2019

19


NETWORKING

5 pași pentru automatizarea totală a rețelei Realitatea curentă arată că reţeaua este cea care a ajuns să acopere diferenţele tot mai mari dintre idealurile universului de afaceri şi lucrurile concrete legate de costuri, riscuri şi elemente fizice.

M

anagementul reţelelor convenţionale necesită resurse adecvate, mai ales la graniţa reţelei, care să execute sarcini

repetitive sau consumatoare de timp. În plus, pe măsură ce reţelele cresc în dimensiuni şi complexitate, în aceeaşi măsură cresc cerinţele administratorilor de reţea legate de asigurarea unui instrument securizat, fiabil şi agil care să ţină pasul cu schimbările constante din mediul comercial. Problema aici este reprezentată de faptul

reprezintă o parte importantă a sarcinilor

dinamic, unde mulţi factori pot influenţa

că reţelistica îşi are originile în zilele de

administratorului de reţea, ceea ce

experienţa utilizatorilor. Acoperirea

început ale procesării de date, când banda

înseamnă un proces stresant şi potenţial

radio şi interferenţele au efecte majore

de lucru era puţină şi securitatea nici

generator de erori.

asupra rezultatului final şi fiabilităţii, iar

măcar nu era luată în considerare. Deşi

Din fericire, există instrumente care

plasarea punctelor de acces Wi-Fi este

de atunci tehnologia a avansat, reţelistica

lucrează împreună cu dispozitivele

critică pentru dobândirea celei mai bune

a rămas în urmă, lăsând administratorii

din reţea pentru rezolvarea acestor

experienţe pentru toţi utilizatorii. În plus,

de reţea să încropească soluţii cu unelte

chestiuni prin automatizarea multor

Wi-Fi este un mediu diseminat, ceea ce

nepotrivite şi să genereze sisteme

sarcini comune şi repetitive. În mod

înseamnă că utilizatorii împart mediul cu

complexe ad-hoc, care nu sunt mereu

tipic, administratorul configurează doar

alţii.

fiabile şi sigure precum s-ar fi dorit.

instrumentul de automatizare pentru

Administratorii de reţea trebuie să

Pentru combaterea acestor situaţii, Allied

back-up al configuraţiilor dispozitivelor

minimizeze aceste riscuri la adresa

Telesis sugerează cinci paşi pe care o

la intervale regulate de timp, ceea ce

bunelor performanţe prin planificarea

organizaţie îi poate face pentru adoptarea

economiseşte timp şi reduce riscul de

atentă şi monitorizarea continuă a

automatizării reţelei şi construirea unei

erori. O caracteristică extrem de utilă aici

experienţelor utilizatorilor. Asta înseamnă

reţele fiabile, securizate şi agile, capabile

este abilitatea de instalare sau înlocuire

timp consumat şi resurse umane. Din

să furnizeze serviciile cerute de toate

dispozitive în reţea şi configurare a lor

fericire, producătorii de echipamente

părţile interesate.

în mod automat. Această caracteristică

wireless sunt conştienţi de dificultăţile

Pasul numărul unu este reprezentat

elimină nevoia de resurse umane

întâmpinate de operarea unei reţele Wi-Fi

de automatizarea managementului

specializate, ceea ce duce la economii de

eficiente, şi oferă adesea instrumente

configurării. Cele mai multe reţele

timp şi bani.

de planificare care să ajute la crearea

de întreprindere constau primordial

Pasul numărul doi este reprezentat

celui mai bun model de puncte de

din switch-uri care direcţionează

de optimizarea Wi-Fi. Tehnologia Wi-Fi

acces, şi instrumente de monitorizare

traficul de date conform unor reguli

reprezintă fără îndoială un instrument

pentru ajustarea canalelor radio şi a

definite de administratorul reţelei. Aici

critic de conectivitate mobilă pentru

tăriei semnalului pentru compensarea

complexitatea este generată de faptul că

utilizatori şi dispozitive mobile

interferenţelor exterioare. Iar când sunt

fiecare switch trebuie configurat corect.

inteligente. Problema acestei tehnologii

integrate într-un singur instrument de

Gestionarea schimbărilor de configuraţie

este aceea că operează într-un mediu

management, administrarea reţelei devine

20

NOIEMBRIE 2019


NETWORKING şi mai facilă.

copiate din medii exterioare. Reţelele

ele folosesc instrumente cunoscute,

Pasul numărul trei este reprezentat de

moderne au nevoie de un mecanism

necesită perioade scurte de instruire,

automatizarea managementului traficului

automat de închidere care să detecteze

iar sarcinile îndeplinite de script-urile

WAN. Gestionarea unei reţele cu arie largă

atacurile şi să ia imediat măsuri de

existente pot fi cu uşurinţă refolosite

poate fi costisitoare şi consumatoare de

prevenire a altor daune. La modul ideal,

şi extinse. O reţea programabilă

timp. Aplicaţiile moderne precum VoIP,

reţeaua ar trebui să se apere singură la

înseamnă posibilitatea integrării ei cu

conferinţe video, streaming media şi

detectarea unei breşe de securitate.

alte sisteme din firmă. Un alt avantaj al

virtual desktops au nevoie de latenţe mici,

Abordarea de tip “reţea cu auto-apărare”

reţelei programabile este acela că poate

în vreme ce alte aplicaţii necesită bandă

este cea mai eficientă atunci când

tot mai largă. Extinderea capabilităţilor

răspunde la evenimente din reţea şi se

soluţia este integrată cu echipamente

WAN poate fi costisitoare şi confruntarea

poate reconfigura automat. Ca atare,

şi instrumente de reţea existente şi nu

cu instrumente multiple de management

generează suprasarcini excesive pentru

reţelele programabile oferă o gamă

şi probleme de reţea este frustrantă şi

zona de management sau de operaţiuni.

dificilă.

Iar soluţia devine şi mai atractivă dacă

Astfel de probleme au dus la dezvoltarea

poate opera automatizat atât asupra

unei noi abordări a managementului

switch-urilor cablate din reţea cât şi

traficului WAN care are ca scop obţinerea

asupra punctelor de acces wireless, cele

de agilitate şi flexibilitate cu ţinerea

care reprezintă adevărata graniţă a reţelei.

costurilor sub control. Software-defined

De aceea, organizaţiile preocupate

WAN (SD-WAN) este o tehnologie care

de securitatea reţelei ar trebui să-şi

permite organizaţiilor să-şi folosească

revizuiască practicile de securitate

echipamentele deja existente cu

la graniţa reţelei. Dacă acestea sunt

conexiuni WAN şi VPN cu costuri reduse

slabe, atunci ar fi bine să se gândească

pentru crearea de reţele multi-locaţie

la investiţii într-un sistem automat

gestionate cu eforturi administrative

de securitate care să detecteze şi să

minime.

blocheze imediat atacurile, dar care să

Pentru un confort sporit, SD-WAN şi

fie integrat cu echipamentele de reţea

chestiunile legate de securitate pot fi

existente, astfel protejându-se investiţia şi

combinate într-o singură soluţie integrată,

simplificându-se managementul.

cu un singur tablou de bord pentru

În fine, pasul numărul cinci este

monitorizarea întregii activităţi WAN.

reprezentat de programarea reţelei.

Practic, SD-WAN oferă actualmente multe

Software-Defined Networking (SDN)

beneficii firmelor care caută agilitate şi

este termenul folosit actualmente

control al costurilor. Iar când e combinată

pentru programarea reţelelor, însă acest

complet şi vizibilitate asupra tuturor

termen tinde să fie puternic asociat cu

dispozitivelor din reţea. Integrată cu un

un protocol anume, pe nume OpenFlow.

motor de automatizare (Autonomous

Deşi repurtează succes în centrele de

Management Framework™), soluţia oferă

date, aplicaţiile OpenFlow pentru mediul

administratorilor puterea şi vizibilitatea

enterprise sunt puţine, deoarece sunt

necesare pentru a controla reţeaua

greu de integrat cu aplicaţii din lumea

cu viteză mai mare şi riscuri mai mici.

reală. Există însă alte căi de ajungere la o

Plugin-urile bogate în caracteristici oferă

reţea definită prin software.

extensii de automatizare a multor aspecte

La ora actuală, cele mai atractive sunt

suplimentare ale reţelei, cum ar fi Wi-Fi,

interfeţele programabile (API) deoarece

SD-WAN şi securitatea la graniţă.

cu firewall-uri verificate, soluţia devine şi mai sigură, şi mai uşor de implementat, ducând la agilitate crescută şi economii de costuri. Pasul numărul patru este reprezentat de automatizarea securităţii graniţei reţelei. Modul tradiţional de protejare a unei organizaţii în faţa atacurilor şi ameninţărilor este cel al folosirii unui firewall care să analizeze întreg traficul către şi dinspre internet. Acest mod

largă de beneficii pentru organizaţiile care doresc să extragă performanţe suplimentare din reţeaua lor sau care caută să o integreze cu alte sisteme pentru creşterea eficienţei şi vizibilităţii. Allied Telesis răspunde la toate cele cinci puncte de mai sus prin soluţia de automatizare totală a reţelei (Total Network Automation). Soluţia incorporează o suită de funcţii de automatizare pentru realizarea multor sarcini în mod automat sau pentru simplificarea lor în scopul de a se economisi timp şi minimiza riscuri. Integrată într-un singur tablou de control, soluţia reduce timpii de instruire, reduce şansele de căderi, creşte agilitatea reţelei şi economiseşte bani. Miezul soluţiei este reprezentat de tabloul de management intitulat Vista Manager EX, care oferă control

lasă însă organizaţia vulnerabilă faţă de atacurile din interior, care ar putea proveni de la dispozitive mobile sau de la fişiere NOIEMBRIE 2019

21


SECURITATE

Inteligența artificială devine element crucial de securitate în era IoT Inteligenţa artificială (AI) devine tot mai mult un instrument cheie al arsenalului experţilor în cibersecuritate pentru a lupta împotriva unor noi ameninţări în cadrul infrastructurii IT, conform unui recent studiu global produs de analiştii de la Institutul Ponemon şi finanţat de către Aruba, divizia de networking HewlettPackard Enterprise. de Bogdan Marchidanu de protejat suprafeţe de atac complexe şi în schimbare tot mai dinamică, mai ales dată fiind lipsa curentă de personal de securitate cu abilităţile şi expertiza necesare pentru a se bate cu atacatorii sofisticaţi şi bine finanţaţi de acum. În acest context, instrumentele de securitate bazate pe AI, care pot automatiza sarcini şi pot elibera personal IT de top care să gestioneze alte aspecte ale unui program de securitate, sunt văzute drept critice pentru ajutorarea firmelor să ţină pasul cu ameninţările. Dată fiind nevoia urgentă de a proteja datele şi activele de mare valoare, sistemele care incorporează elemente de machine learning şi AI au ajuns să fie văzute ca esenţiale pentru stoparea

Î

atacurilor care ţintesc utilizatorii umani şi miile de dispozitive IoT care sunt acum ntr-o eră în care mobilitatea şi

securitate să fie atât de greu de reparat

instalate în multe reţele de firmă. Cei

internetul lucrurilor erodează

şi care sunt tehnologiile şi procesele de

mai mulţi respondenţi au fost de acord

perimetrele IT tradiţionale,

care e nevoie pentru a nu se ajunge în

că securitatea care incorporează AI va

iar profesioniştii talentaţi în

urma infractorilor cibernetici. În ciuda

cibersecuritate sunt tot mai greu

investiţiilor masive în programe de

ajuta la: reducerea alertelor false (68%); creşterea eficacităţii echipelor proprii de securitate (63%); creşterea eficienţei

de găsit, raportul, intitulat Closing the

cibersecuritate, studiul a descoperit că

IT security gap with automation and AI

cele mai multe firme încă nu reuşesc să

in the era of IoT, spune că echipele de

oprească atacurile avansate şi bine ţintite,

securitate încep să se bazeze tot mai

45% dintre respondenţi considerând că

mult pe AI pentru a menţine controlul

nu-şi folosesc pe deplin forţa arsenalului

asupra peisajului extrem de dinamic al

de apărare, care include de la 10 la 75 de

ameninţărilor informatice.

instrumente concurente de securitate

Cuprinzând un număr de peste 4000

instalate.

un asemenea produs sau serviciu în

de profesionişti IT şi în securitate din

Situaţia se apropie de cea a unei

următoarele 12 luni. Rezultatele studiului

America, Asia şi Europa, studiul a căutat

“furtuni perfecte”, aproape jumătate din

reflectă conştientizarea în creştere a

să descopere ce face ca deficienţele de

respondenţi afirmând că e foarte greu

golurilor din strategiile de securitate

22

NOIEMBRIE 2019

investigaţiilor (60%) şi descoperirea şi adresarea mai rapidă a atacurilor care au trecut de firewall-urile perimetrale (56%). Un sfert dintre respondenţi au declarat că folosesc deja un soi de soluţie de securitate activată AI, iar alt sfert a declarat că intenţionează să instaleze


RETAIL create de acceptarea largă a dispozitivelor

responsabilitatea pentru securitatea

IoT, 75% dintre respondenţi spunând

IoT, răspunsurile variind de la directori

că socotesc activele IoT ca nesigure

IT şi directori de tehnologie, trecând

şi două treimi spunând că dispun de

prin directori de securitate şi ajungând

capacităţi extrem de limitate de a proteja

chiar la directori de departament, fără ca

dispozitivele IoT de atacuri.

datele rezultate să arate un consens clar.

Deşi gradul de conştientizare e în creştere,

De asemenea, rezultatele au subliniat

există încă o mare confuzie şi, implicit, un

importanţa vizibilităţii adecvate a reţelei

mare risc, vizavi de cine anume îşi asumă

şi capacitatea de a defini clar ce au voie să

facă dispozitivele IoT şi ce nu, 63% dintre respondenţi spunând că mijloacele de control al accesului la reţea reprezintă o parte importantă a strategiei generale, împreună cu informaţiile mai detaliate despre aplicaţii, punctele de acces, cloud şi reţele.

Influențează AI comerțul online? Anul curent a impus în domeniul

Instrumentele ce integrează Artificial

optimizat corespunzător. Video este un

comerţului electronic o concurenţă acerbă,

Intelligence vor utiliza prelucrarea

alt instrument de marketing care devine

ce s-a diferenţiat prin tactici personalizate

limbajului natural (NLP – Natural Language

cu adevărat relevant pentru creșterea

de comercializare, impunerea tehnologiei

Processing) pentru a înțelege și răspunde

business-ului , atragerea clienților cu

ca facilitator între client și business și

interacțiunilor prin voce sau live chat.

clipuri concise dar informative prin

asocieri cu firmele de curierat pentru a

Chatbots care prelucrează limbajul natural

platforme sociale. Un clip video poate

trimite produsele rapid și mai ieftin ca

pot fi utilizați prin aplicații de mesagerie

convinge cumpărătorul să cumpere un

oricând către clienti.

pentru a se comporta ca un agent

Inteligența artificială(AI) stabilește tipare

anumit produs. Influențatorii media pot

customer care. În acest fel, clienții ajung

comportamentale pe baza seturilor mari

la informația dorită rapid, prin serviciul de

reprezenta o investiție importantă pentru

de date și prezice intenția de cumpărare,

mesagerie pe care îl utilizează în fiecare zi.

activitate care până acum era realizată la

NLP și asistenții virtuali personali (VPA) vor

un nivel mult mai redus de către oamenii

aduce schimbări majore în modul în care

de marketing. AI este revoluționară pentru

clienții achiziționează produse în mediul

domeniul comerțului, eficientizând

online, permițându-le acestora, prin

procesul de luare a deciziilor și reducând

simple comenzi vocale să achiziționeze

costurile publicitare. Cu toate acestea,

ceea ce își doresc.

nu înlătură componenta umană, ci

Conținutul generat de utilizatori este de

îmbunătățește procesele și experiențele

neprețuit. Nu numai că poți primi recenzii

cumpărătorilor.

oneste despre produsul sau serviciile

AI este utilizată pentru a targeta și

oferite de magazinul tău, dar reprezintă

personaliza produsele pe care le afișează

o formă de publicitate gratuită. Este

clienților, în funcție de canalul de pe care

o tendință în creștere ca înainte de a

aceștia își fac cumpărăturile. Spre exemplu,

achiziționa un produs, clientul să verifice

algoritmii care selectează cele mai

recenziile și opiniile celorlați cumpărători.

vândute produse pot fi utilizați pe paginile

Încrederea este dată de opiniile celor

de detalii, iar algoritmii care prioritizează

care au interacționat deja cu produsele,

produsele complementare poti fi utilizați

serviciile, personalul și magazinul tău.

pe pagina coșului/pagina de ieșire.

Ca urmare, asigură-te că feedback-ul

Inteligența Artificială modifică automat

este pe lista priorităților tale. Cere-le

ordinea de sortare a căutărilor de produse

cumpărătorilor să-și spună părerea

pe baza comportamentului utilizatorului

despre achiziția făcută. Totodată, dacă

care efectuează căutarea și are potențialul

o postare din pagina de social media

de a îmbunătăți dramatic relevanța

generează multe like-uri, share-uiește-o,

rezultatelor căutarii și de a duce la

pentru a obține mai multă apreciere,

conversii mai mari.

dar fii atent la calitate pentru un SEO

afacerea ta. O persoană cunoscută poate să-ți susțină produsul sau afacerea pe platforma socială proprie. Tehnologia va continua să transforme mediul digital. Realitatea augmentată va influența modul în care clienții fac cumpărături și interacționează cu mărcile. Mai multe detalii le puteți afla de la specialiștii High-Tech Systems&Software.

NOIEMBRIE 2019

23


ANALIZA

4 etape ale implementării de succes a RPA

Pe măsură ce companiile depășesc etapele de proiecte pilot în implementarea RPA, către implementări complete, există patru practici care trebuie luate în considerare pentru a asigura că lucrurile rămân pe calea cea bună.

F

irmele de avocatură sunt

mai mici.

procesele sunt un bun candidat pentru

cunoscute consumatoare

În contextul evoluției inteligenței

automatizare și, pentru a scoate cea mai

de hârtie și chiar în timp

artificiale (AI) și a învățării automate

mare valoare din tehnologie, trebuie să

ce digitalizează procesele

(ML), omologul lor mai puțin cunoscut,

priviți dincolo de elementele de bază.

de lucru, există încă multă

RPA, începe să capete popularitate, în

De multe ori, demo-urile timpurii redau

muncă manuală asociată

special în rândul băncilor, companiilor de

natura inedită a tehnologiei RPA prin

cu pregătirea documentelor și mutarea

asigurări, firmelor de telecomunicații și

înregistrarea și apoi imitarea unor sarcini

datelor între sisteme.

utilităților. Tehnologia folosește AI și ML

repetitive simple, dar asta este doar vârful

De exemplu, BAL Global, o firmă

pentru a gestiona sarcini de bazate pe

aisbergului. Realitatea este că RPA este

specializată în imigrație corporativă, era

reguli, cu volum mare și repetabil, cum

ca orice alt produs software, necesită

gata să elimine o astfel de activitate cu

ar fi interogări, calcule, copiere și lipire

asistență în planificare și tehnologie, și

documente și să facă următorul pas în

de date pe sisteme, fără nici o cerință de

fără ea, nu puteți face multe dincolo de

automatizare. A lansat un program pe

codare. Conform Gartner, veniturile din

elementele de bază.

baza automatizării robotizate a proceselor

software RPA au crescut în 2018 cu 63,1%

(RPA), pentru a permite utilizatorilor

la 846 de milioane de dolari, cu proiecții

de administrare puternic și un model

medii de afaceri să configureze roboți

care au cerut vânzări de 1,3 miliarde de

de ROI pentru a vă asigura că nu veți

de software pentru a automatiza

dolari în acest an. Până la sfârșitul anului

implementa doar roboți fără a fi atent la

activitățile repetitive. De la lansarea

2022, Gartner se așteaptă ca 85% dintre

economii reale și la valoarea de afaceri. În

campaniei RPA, BAL Global se află pe o

organizațiile mari și foarte mari să fi

plus, programele de administrare, inclusiv

cale de automatizare mult mai rapidă,

utilizat o formă de RPA, alimentând o piață

formarea unui Centru de Excelență

în timp ce profită de beneficiile creșterii

de 2,4 miliarde de dolari.

(CoE), pot asigura că roboții sunt bine

productivității și a costurilor operaționale 24

NOIEMBRIE 2019

• Nu vă grăbiți să automatizați. Nu toate

• Este important să aveți un program

proiectați, ceea ce este esențial pentru


SOLUTII evitarea erorilor potențiale de procesare.

programare vizuală care permit

mod proactiv forța de muncă pentru

În același timp, totuși, nu este întotdeauna

utilizatorilor medii de afaceri să

locurile de muncă din viitor, prin inițiative

important să aveți un proces fix, complet

automatizeze activitățile fără codificare.

de reciclare. Companiile implementează

optimizat înainte de a automatiza. BAL

Însă mai aveți nevoie de implicarea IT

RPA pentru a automatiza sarcini extrem

Global recomandă trasee de dezvoltare

pentru a extinde programul în mod

de repetitive în domenii precum frauda, ​​

paralele care automatizează sarcini

eficient, precum și de analiștii de afaceri

colecțiile și finanțarea, cu scopul de a avea

cu volum mare, cu capacitate redusă,

care sunt pricepuți să identifice ce procese

oameni și boti cu valoare unită. Odată ce

pe lângă identificarea inițiativelor mai

sunt disponibile pentru automatizare

botul elimină munca repetitivă, manuală

complexe și strategice.

• Aliniați afacerea și IT-ul. Un avantaj

al RPA îl reprezintă capacitățile de

Automatizarea este doar o parte a

și crește productivitatea și eficiența,

transformării digitale, iar liderii din afaceri

lucrătorii umani obțin o șansă de a se

au responsabilitatea de a-și pregăti în

concentra pe sarcini mai complexe.

Robotul SAM va înrola abonații Medicover Connections a creat pentru Medicover, primul robot capabil să realizeze în mod automat managementul contractelor și al beneficiilor pe care le au abonații și asigurații grupului medical.

R

obotul SAM (Subscriptions

semnarea contractului, iar pentru orice

partner’ și a implementat deja cu succes

Assistant Manager), creat pe

abonat care devine pacient Medicover,

procese de automatizare robotizată

baza tehnologiei RPA dezvoltată

adică are nevoie de un consult sau

în industrii variate, de la companii din

de unicornul UiPath, poate

investigații, planul de beneficii aferent se

să înroleze noii abonați, să

consultă rapid și este ghidat imediat către

zona FMCG și banking până la firme de contabilitate, companii de BPO, companii

modifice beneficiile existente într-un plan

cea mai bună soluție.

de abonament, să adauge dependenți (copii

“Crearea lui SAM a durat o lună, iar testarea

sau rude) la planul de beneficii al abonatului

încă o lună, pentru că au existat mai

sau să termine contracte.”Căutăm să

multe excepții pe care robotul a trebuit

includem inovații tehnologice în fluxul

să le trateze separat, fapt ce a crescut

operațional, ca parte a strategiei noastre

semnificativ complexitatea procesului.

de tehnologizare pentru a îmbunătăți

Principalele provocări au fost legate

concediilor, introducerea de facturi în

continuu experiența pacientului. Robotul

de interacțiunea robotului UiPath cu

softuri de contabilitate, dar și procese de

SAM răspunde unei nevoi în creștere de

aplicația existentă

back-office din industria bancară.

înrolare a noilor abonați și de actualizare

de management al

a contractelor existente. Automatizarea va

abonaților. Pe baza

reduce semnificativ timpul de procesare,

unei chei unice,

asigurând și calitatea înregistrărilor, cu

robotul identifică

zero erori. În plus, colegii care se ocupau

o persoană, aplică

de implementarea manuală a acestor

modificări și update-

procese, vor fi acum implicați în acțiuni mai

uri în contractele

puțin repetitive, care aduc beneficii directe

aferente, întocmai ca

clienților”, declară Delia Iliasa, Director

un operator uman”,

Național al Clinicilor Medicover și Director

explică Bogdan Florea,

Comercial, Medicover România.

fondator Connections.

Pentru un abonat Medicover, beneficiile

Connections este

sunt legate de faptul că poate accesa

‘trusted UiPath

serviciile medicale cvasi-instant după

implementation

de servicii medicale și analize medicale de laborator. Procesele automatizate au vizat departamente din zona financiar-contabilă și din zona operațională cu activitati legate de raportări lunare, managementul

NOIEMBRIE 2019

25


Sistemele bazate pe inteligența artificială vor reduce furturile din magazine

Introducerea sistemelor self-checkout (auto-scanare) în supermarketuri a dublat ritmul de furturi din magazine, conform cercetărilor Universității din Leicester din Marea Britanie. Analiza a 12 milioane de drumuri la

Acum, un test realizat de un mare lanț

pașii următori.

cumpărături prin Europa și SUA arată că

de supermarketuri europene introduce

Această soluție de prevenire a fraudei,

nivelul furturilor și al fraudei crește în

utilizarea noii tehnologiei Fujitsu, bazată pe

bazată pe AI, completează verificările

medie cu 122% la supermarket-urile dotate

AI, pentru a oferi o soluție cu potențialul de

cu tehnologii self-checkout, împingând

a economisi miliarde anual.

existente, deoarece camerele sale sunt

pierderile aferente la un dureros 3,9% din

Sistemul funcționează prin captarea de

veniturile companiei.

imagini cu un element, cum este prezentat

În mod evident, comercianții sunt în

la un dispozitiv self-checkout, identificându-

căutare de soluții care pot reduce un

se tipul de produs din caracteristicile sale

astfel de impact, care, în cele mai multe

vizuale pentru ca apoi să le verifice pe cele

cazuri, rezultă din fraude prin schimbarea

cu elementul pe măsură ce codul de bare

etichetelor cu coduri de bare de la articole

este scanat. Dacă se așteaptă un produs,

la Fujitsu, sistemul este una dintre primele

cu costuri mai scăzute, la cele scumpe sau

iar în realitate aspectul nu se potrivește cu

aplicații comerciale dezvoltate în centrul

trecerea unor articole costisitoare, cum ar fi

codul de bare, verificarea automată solicită

de excelență AI al companiei, care a fost

fructe sau legume cu greutate proprie.

o intervenție manuală pentru a determina

înființat în 2017 în apropierea Parisului.

26

NOIEMBRIE 2019

adaptate scanerelor existente. Ca atare, nu implică costurile și complexitatea asociate cu alte opțiuni de identificare a nepotrivirii, cum ar fi unitățile de procesare grafică (GPU). Parte a portofoliului de soluții AI Zinrai de


SANATATE

AI poate ajuta la detectarea timpurie a cancerului de piele Digitizarea a devenit parte indispensabilă a actului medical. În prezent sunt zone unde Inteligenţa Artificială (AI) poate ajuta doctorii cu aceeaşi precizie ca a unui expert în domeniu. Sistemele imagistice medicale scanează corpul uman, trimit alerte în eventualitatea depistării de anomalii şi pot chiar să ajute la salvarea de vieţi. Prin intermediul bodystudio ATBM master,

multe melanoame nu se dezvoltă dintr-o

efectuat de Departamentul de Dermatologie

FotoFinder Systems GmbH a lansat un sistem

aluniţă existentă, ci apar ca pete noi, “de

al Spitalului Universitar din Heidelberg,

imagistic care permite doctorilor să aibă o

novo”, pe o piele aparent sănătoasă. În

inteligenţa artificială poate genera

nouă abordare în diagnosticarea digitală

cele mai multe cazuri, boala debutează

a cancerului de piele. Sistemul furnizează

diagnostice mai precise decât specialiştii în

cu o zonă abia perceptibilă optic, adesea

rezultate în câteva secunde şi poate reduce

medicină implicaţi în studiu – iar de fiecare

cu un diametru de doar 1 milimetru, care

semnificativ nevoia de biopsii şi excizii.

însă poate conţine deja o populaţie de mii

dată sistemul are nevoie pentru asta de mai

Numele metodei, prin care întreaga suprafaţă a pielii este fotografiată cu o cameră specială şi un sistem flash, fără zone de reflexie, la o rezoluţie super înaltă, este Total Body Dermoscopy. Metoda generează imagini clinice excelente, care permit doctorului să vadă imaginea întregului corp cu o asemenea precizie încât structura microscopică a aluniţelor devine deja vizibilă în imaginea de ansamblu. Doctorul primeşte sprijin vizual din partea aplicaţiei software complet automatizate Bodyscan, care identifică rapid leziunile existente ale

de celule maligne. Tocmai astfel de leziuni extrem de mici sunt adesea trecute cu vederea în cadrul examinării dermatologice clasice. Cartografierea întregului corp cu ajutorul noii tehnologii vizualizează aluniţele unui pacient de o asemenea manieră încât leziunile noi devin vizibile imediat.

puţin de o secundă. În cazul pacienţilor, folosirea Automated Total Body Mapping în combinaţie cu AI, înseamnă o fiabilitate mai bună a detectării timpurii a cancerului de piele. FotoFinder bodystudio ATBM master este o soluţie versatilă: Pe lângă platforma

Medicul este ajutat în analiza şi evaluarea

de diagnosticare a cancerului de piele,

de risc a leziunilor cutanate de aplicaţia

dispozitivul oferă module opţionale pentru

software Moleanalyzer pro, care foloseşte

diagnosticarea părului, esteticii cât şi pentru

un algoritm puternic de deep learning

gestionarea datelor pacienţilor cu psoriazis

bazat pe AI. Conform unui studiu clinic

prin folosirea PASIscan.

pielii de pe întregul corp şi le aranjează conform relevanţei lor. Astfel, medicul poate “scana” rapid aluniţele în mod vizual fără a mai fi nevoit să le examineze individual pe fiecare folosind un dermatoscop. Doar cele câteva aluniţe atipice sau suspecte vor fi analizate cu ajutorul dermatoscopului digital. Se ajunge astfel la economii considerabile de timp şi la detectarea celor mai mici anomalii: Acesta este un fapt care poate salva vieţi în cazuri extreme! În orice caz, timpul de aşteptare a diagnosticului şi incertitudinea şi anxietatea asociate acestuia sunt considerabil scurtate. În plus, această metodă reduce nevoia de excizie uneori dureroasă a uneia sau mai multe mostre de ţesut. Contrar opiniei larg răspândite, cele mai NOIEMBRIE 2019

27


ANALIZA

Inteligența artificială și automatizarea aduc beneficii majore pentru afaceri și industrii Inteligența artificială(AI) și automatizarea prin machine learning aduc schimbări majore în toate industriile și în afaceri, fiind demontate miturile prin care se spune că aceste tehnologii ar lua locul de muncă al oamenilor sau pot deveni necontrolate de factorul uman.

A

pariția unor tehnologii avansate

pentru a coace un tort sau a comanda

Home de la Google devin din ce în ce mai

precum AI și automatizarea,

produse dorite. Dispozitive precum Google

prezenți în casele americane. La ultima

sisteme cibernetice, cloud

Maps utilizează învățarea mașinilor pentru

estimare, aproximativ 39 de milioane de

computing și computere

a calcula cea mai rapidă rută acasă pe baza

americani dețin în prezent un vorbitor

cognitive ne apropie rapid de

fluxului de trafic anterior, Amazon sugerează

inteligent, cu o creștere de 128% față de anul

produse pe care le-am putea dori pe baza

trecut. Acești asistenți personali folosesc

achizițiilor anterioare și Netflix ne ajută

o "interfață naturală", ceea ce înseamnă că

să găsim emisiuni de televiziune pe baza

utilizatorii pot vorbi cu dispozitivul ca și

obiceiurilor noastre de vizionare. Opțiunile

cum ar fi un asistent uman și îi vor cere să

pentru încorporarea AI și automatizarea în

îndeplinească anumite sarcini sau să furnizeze

viața noastră sunt într-adevăr nelimitate.

informații specifice cum ar fi vremea sau

Asistenți precum Siri de la Apple, Alexa

indicațiile.

de la Amazon, Cortana de la Microsoft și

Vehiculele fără șofer sunt deja testate de

următoarea revoluție industrială - Industria 4.0. Industria 4.0 va transforma modul în care lucrăm, producem și chiar modul în care trăim. Folosirea acestei tehnologii ne va permite să mărim volumul de muncă în timp ce lucrăm mai puțin ore, să simplificăm sarcinile manuale și mai degrabă plictisitoare și să reducem costurile pentru întreprinderi. Vom atinge o productivitate și o eficiență mai mare, precum și costuri de producție mai mici. Aplicațiile și sistemele AI pot chiar să ușureze viața de zi cu zi. Roboții pot îndeplini anumite sarcini mai repede, mai precis și mai bine decât omologii lor umani. De exemplu, AI poate procesa date substanțial mai rapid decât creierul uman și poate descoperi perspective mult mai înalte de înțelepciunea noastră, iar băncile pot fi disponibile pentru a sprijini clienții 24 de ore din 24, deoarece nu au nevoie să doarmă sau să mănânce. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, automatizarea și AI se află deja în viața noastră de zi cu zi. Întreprinderile utilizează automatizarea pentru activități de administrare, cum ar fi trimiterea de facturi sau crearea de e-mailuri personalizate ale clienților. Profesioniștii din domeniul sănătății folosesc AI pentru a detecta cancerul din radiografii mai repede si mai eficient. Cei mai mulți dintre noi avem chiar dispozitive AI în bucătăriile și camerele noastre de zi și le folosim pentru a asculta melodiile preferate, 28

NOIEMBRIE 2019

INDUSTRIA

4.0

VA TRANSFORMA MODUL ÎN CARE LUCRĂM,

PRODUCEM ȘI CHIAR MODUL ÎN CARE TRĂIM.


ANALIZA companii cum ar fi Google Waymo, Uber

puterea AI pentru a obține informații despre

cu ușurință, ducând la produse proaste sau

și Drive.ai, în timp ce Otto, primul camion

comportamentul clienților lor și pentru a

chiar accidente. Ca atare, roboții pot îndeplini

din lume fără șofer, livrează în prezent

simplifica sarcinile cheie. Mai mult de 50%

adesea aceste sarcini mai bine decât omologii

transporturi comerciale în Northwest și

dintre comercianți folosesc deja o platformă

lor umani.

Daimler's Highway Pilot Connect.

alimentată cu AI și această cifră este așteptată

Multe domenii de asistență medicală

În timp ce tehnologiile AI și de automatizare

să crească cu încă 27% până în 2019.

beneficiază deja de AI. Inteligența artificială

devin din ce în ce mai frecvente în societate,

Aplicarea în masă a AI în marketing nu este

din domeniul asistenței medicale poate

tehnologia deține, de asemenea, un

surprinzătoare atunci când luați în considerare

utiliza algoritmi AI pentru a scana imaginile

potențial semnificativ pentru companii.

o gamă largă de beneficii. Roboții copywriteri

radiologice pentru tumorile canceroase și

Implementarea unor astfel de dispozitive

pot crește rentabilitatea investiției, ratele de

poate produce citiri mult mai eficiente decât

poate elibera angajații de sarcini repetitive și

clicuri și, la un cost mai mic, decât angajații

cel mai bun radiolog. Această tehnologie

lumești, astfel încât să se poată concentra pe

umani. Pe de altă parte, conținutul generat de

a permis medicilor să scurteze timpii de

activități mai profitabile și mai inovatoare. Mai

calculator poate îndeplini sarcinile clasice, dar

diagnosticare, ceea ce înseamnă că pacienții

degrabă decât să se blocheze în sarcinile de

nu este suficient de dezvoltat pentru a înlocui

pot beneficia de tratament mult mai rapid și,

administrare, proprietarii de afaceri pot folosi

nuanța subtilă a inteligenței, a intelectului și a

ulterior, șanse mai mari de supraviețuire.

timpul suplimentar pentru a se concentra

stilului individual al scriitorului uman.

Cu atâtea beneficii, nu este surprinzător

asupra dezvoltării și inovării companiilor.

Industria de fabricație este probabil una

faptul că AI și automatizarea sunt deja

Un raport privind tendințele globale din

dintre cele mai vechi industrii care adoptă

angajate de mai multe companii. Una

2018 de la LinkedIn a raportat că 76%

tehnologia AI, deoarece roboții industriali,

dintre caracteristicile unice ale inteligenței

dintre managerii de recrutare și de angajare

concepuți special pentru producție, au

artificiale este că este extrem de flexibilă și

consideră că automatizarea și AI vor avea

existat de la mijlocul secolului al XX-lea.

poate fi utilizată pentru aproape orice scop

un impact semnificativ asupra industriei de

În ultimii cincizeci de ani, tehnologia

imaginabil. Cercetările arată că aproape 25%

recrutare. Aplicațiile AI sunt deja utilizate în

AI și automatizarea au redus ratele de

dintre companii folosesc aplicații AI pentru

HR pentru a raționaliza anumite aspecte ale

accidente și au făcut fabricile mult mai

analize predictive, în timp ce 22% o utilizează

procesului de angajare. Recrutorii își petrec

sigure. Astăzi, acestea sunt folosite pentru

pentru machine learning. Alte utilizări includ

o mare parte din timpul lor pentru lucrul cu

sarcini periculoase cum ar fi sudarea,

prelucrarea limbajului natural, recunoașterea

cereri de locuri de muncă sau de programare

precum și colectarea și ambalarea. Roboții

vocii, asistenții virtuali personali și chatbots

interviuri, care distrage atenția de la scopul lor

sunt deosebit de potriviți pentru fabricare,

și diagnosticarea. Indiferent de mărimea

principal de potrivire a candidatului potrivit la

deoarece excelează la sarcini repetitive.

companiei există modalități prin care se pot

rolul potrivit.

Când li se cere să completeze din nou și din

integra aplicațiile AI în practicile zilnice de

Specialiștii de marketing utilizează deja

nou aceeași sarcină, oamenii se pot plictisi

afaceri, adesea gratuite sau cu costuri reduse.

AI transformă toate afacerile AI este utilizată pentru a crea alte produse

vedere al înțelegerii limbajului uman, fiind

adăugând AI peste funcțiile acesteia. În al

inovative de un cerc de dezvoltatori ai

demonstrată înțelegerea unui fragment

doilea rând se pot schimba mai multe lucruri

tuturor companiilor și organizațiilor, iar în

dintr-o conversație telefonică, greu de înțeles

pentru a face procesele de business mai

acest context, indiferent de industria din

la ascultare, dar ușor înțeles de boți. Vocea

care vin acele companii, ele sunt considerate

umană versus vocea boților au devenit fără

ușoare, în a asista personalul care lucrează

și companii de software, prin faptul că

diferențe, în cadrul demonstrației publicul

utilizează tehnologia AI pentru a-și dezvolta

nereușind să constate că vocea umană și

propriile aplicații. Peste 1,2 milioane de

vocea robotului au fost inversate.

dezvoltatori utilizează serviciile cognitive

Mai departe, sunt trei pași de bază ai

în momentul de față, în contextul în care

implementării AI în cadrul organizațiilor.

în anul 2025, 85% din conversațiile unui

Primul pas este legat de introducerea AI

acesta nu are trainingul necesar, acesta poate

client cu un sistem sau magazin, vor fi cu

în aplicațiile pe care o organizație deja le

deveni rapid propriul data-scientist. Utilizând

un bot. Capacitatea cognitive services este

operează. Practic, organizația poate folosi

această tehnologie fiecare angajat poate

deja crescută mult, mai ales din punct de

o aplicație pe care o deține deja, doar

avea acces rapid la noile tehnologii.

cu aplicațiile și AI, deoarece AI trebuie să eficientizeze procesele, să ajute personalul uman în ceea ce face, nu să îl înlocuiască. Ultimul lucru este considerat ca fiind oferirea tehnologiei fiecărui angajat, chiar dacă poate

NOIEMBRIE 2019

29


SOCIAL

AI și machine learning ar putea reduce sărăcia După multă cercetare, experții au convenit că venitul scăzut este doar un indicator al sărăciei, iar un indicator mai precis este măsurarea consumului. Este necesar să înțelegem pe deplin ce factori afectează bunăstarea, prin urmare măsurarea consumului a fost determinată de un indicator mai precis al sărăciei. Pentru a ști cum să găsim soluții pentru

abilități de viață și de lipsa accesului la hrană

mai optimiste sau numere formale. În general,

sărăcie, trebuie să definim mai întâi parametrii

și la apă curată, care poate fi sistemică la nivel

indiferent de țară sau locație, lipsa datelor

și amploarea sărăciei. Cauzele sărăciei,

regional, un act de dezastru sau război sau

de calitate împiedică dezvoltarea și creșterea

localizarea sărăciei și măsurarea consumului

ambele. Sărăcia ar putea fi, de asemenea,

economică a regiunii.

sunt factorii implicați în determinarea

cauzată de suprapopulare.

Prin intermediul imaginilor prin satelit

bunăstării și, prin extensie, câteva dintre

În multe țări, un set complet de variabile

streaming, cercetările identifică mai precis

punctele de date care guvernează bunăstarea.

economice ar putea fi extrem de nesigure

regiunile geografice ale sărăciei prin

În continuare, prin procesul de măsurare pe

ca date de intrare, deoarece multe țări din

identificarea concentrărilor dense de lumină

o scară definită și recunoscută anterior, se

lumea a 3-a au o infrastructură slabă, o

pe timp de noapte ca fiind bogate.

stabilește o determinare a pragului.

lipsă de diligență pentru colectarea datelor

Experimental, experții din cadrul Universității

Deși este necesară includerea multor puncte

necesare și o lipsă de cooperare în partajarea

Stanford au compilat imagini de noapte

de date necesare, practica și simplitatea sunt

datelor. Structurile de putere politică au

și lumină de zi din multe zone din Africa,

vitale pentru acest lucru. Să spunem doar că

propriile lor agende, astfel încât datele ar

indicând factori cheie de performanță pentru

sărăcia este cauzată de lipsa de educație și

putea avea tendința de a arăta numere mult

o analiză a decalajelor. Prin includerea datelor

PRIN INCLUDEREA DATELOR ECONOMICE ÎMPREUNĂ CU DATELE GEOSPAȚIALE ACUMULATE CA INTRĂRI ÎNTR-UN SISTEM AI / MACHINE LEARNING(ML), ECHIPA A PUTUT PREZICE REGIUNILE SĂRĂCIEI CU PRECIZIE DE 30

NOIEMBRIE 2019

81% -99%.


economice împreună cu datele geospațiale

Situațiile de învățare personalizate pot fi

vorbirea în text.

acumulate ca intrări într-un sistem AI /

individualizate și optimizate, iar metodele de

Un test-pilot a fost efectuat la un magazin

machine learning(ML), echipa a putut prezice

predare pentru medii mai puțin informate pot

alimentar pe sticle de șampon, conserve

regiunile sărăciei cu precizie de 81% -99%.

avea acces egal și nivel de teren educațional.

și detergenți pentru spălarea vaselor. Un

Acest nivel de acuratețe poate influența

IBM analizează, de asemenea, modalități

student LCCT incapabil să citească de pe cutia

pozitiv ajutorul economic prin administrarea

diferite de a atenua sărăcia prin aplicarea AI

de detergent pentru spălarea vaselor pentru a

de bunuri și servicii mai precis, reducând astfel

/ ML, împreună cu investigarea altor aspecte

recunoaște produsul sau prețul. Simpler Voice

costurile și ajutând mai mulți oameni. De

societale. Știința lor pentru bunăstarea

interpretează descrierea și prețul produsului

asemenea, educația poate fi supravegheată și

socială și Coaliția de alfabetizare din Central

pe bază de coduri de bare împreună cu

gestionată mai eficient.

Texas (LCCT), partener pe un proiect numit

afișarea unei imagini a unei persoane care

O soluție pe care o putem imagina sunt

Simpler Voice, lucrează pentru a depăși

utilizează detergentul.

șabloane inteligente care înlocuiesc profesorii

analfabetismul. Indicațiile vizuale sunt modul

Simpler Voice interpretează cuvintele

în zonele afectate de sărăcie. Camioanele

în care adulții și copiii cu abilități scăzute,

și expresiile cheie pentru a verbaliza

mobile cu clase educaționale alimentate

precum și sistemele AI / ML recunosc și

„detergentul pentru mașina de spălat vase”

de AI / ML ca sisteme de progres continuu

înțeleg informațiile. Aplicația mobilă, Simpler

și pentru a afișa o imagine a unei persoane

structurat la nivel educațional, bazate pe

Voice, integrează limbajul natural IBM

care încarcă o mașină de spălat vase cu

evaluări și competențe. Atâta timp cât accesul

Watson folosind servicii de transmisie text la

detergentul. De asemenea, poate transmite

la calculatoare și la internet este disponibil,

vorbire cu un cod de generare a imaginilor

cine ar trebui să folosească detergentul,

care poate include rețele de comunicații

noi. Formularea AI / ML prin intermediul

cum trebuie folosit, avertismentele pentru

prin satelit, profesorii AI pot oferi studenților

rețelelor generatoare de adversari (GAN) oferă

copii și informațiile privind siguranța. Un alt

educația bazată pe o programare controlată.

concepții alternative pe un telefon inteligent

test efectuat pe medicamentele eliberate

Inegalitatea pentru o bună educație poate

care transformă textul în mesaje verbale

pe bază de rețetă a fost să verbalizeze cum

fi eliminată din cauza reducerii costurilor

simple. Sistemul AI / ML poate prelucra text

să se administreze, siguranța și informații

cu forța de muncă, a eliminării barierei de

complex al semnalelor publice, al manualelor,

suplimentare, împreună cu avertismente

școlarizare și prin facilitarea accesului la

cărților și chiar al înregistrărilor vocale scurte,

pentru posibilele reacții alergice.

datele proliferative într-un format structurat.

creând fie conversia textului în vorbire, fie

Automatizările de procese vor genera locuri de muncă noi Există companii care inovează serviciile

profesioniștii RPA.

în ceea ce privește beneficiile obținute în

și sistemele cu care am fost obișnuiți și se

Într-o echipă RPA nu sunt suficiente

urma automatizării de procese, asistăm la o

bucură de o extraordinară rată de adopție

competențele de business. Pentru a avea o

scădere cu până la 80% a timpului de execuție

la nivel global. Dar a inova întotdeauna a

implementare stabilă și scalabilă în cadrul

a proceselor și la o amortizare a investiției de

însemnat mai mult decât să îmbunătățești

echipei de proiect, pentru rolurile de RPA

aproximativ un an.

ceva ce deja există, și mai exact, să identifici

developer, RPA Service Support sau RPA

În același timp, conceptul de ”smart

noi oportunități pe care să le valorifici în

Solution arhitect, ai nevoie de competențe

automation” prinde aripi și asistăm la nașterea

servicii și produse noi. Companii care oferă

tehnice avansate.

unui ecosistem de tehnologii inovatoare.

tehnologii de automatizare a proceselor oferă

Rapiditatea cu care se învață o tehnologie de

Beneficiile automatizării unui proces sunt

noi alternative pentru adresarea unor nevoi

automatizare și posibilitatea de reconversie

maximizate în momentul în care se iau în

de business existente. Iar această schimbare în

profesională într-o carieră promițătoare au

considerare și alte tehnologii disruptive cum

paradigmă începe să își arate efectele.

făcut din programatori o resursă prețioasă

ar fi Machine Learning și ChatBots, care să fie

Piața locurilor de muncă s-a îmbogățit în

pentru orice companie ce dorește să își

utilizate ca tehnologii complementare RPA.

ultima perioadă cu poziții noi în domeniul

automatizeze procese. Vorbim de un interval

Potrivit studiilor pe investiții în robotică,

Robotic Process Automation (RPA), poziții care,

de 3-6 luni în care cei nespecializați, care

realizate de IDC (International Data

de cele mai multe ori, urmează metodologii

însă au competențe tehnice, își pot facilita

Corporation), cererea de piață pentru

de lucru – Agile, specifice industriei de

o tranziție către domeniul automatizării de

robotizare la nivel global va însuma 94 de

programare. Cele mai multe companii care

procese.

miliarde de dolari în 2018, în creștere cu 22%

își doresc să adopte această tehnologie și

Roboții pot lucra 24 de ore pe zi, 365 de zile

față de 2017. Până în 2021, investițiile în acest

caută astfel de specialiști sunt din sectoarele

pe an și ating o acuratețe de aproape 100%,

segment de piață vor avea o rată a creșterii de

financiar-bancar, asigurări, telecom și retail.

iar companiile pot observa rapid efectele

25,4%, totalizând mai bine de 218 miliarde de

Și deja se simte o concurență aprigă pentru

unui proiect de automatizare. De exemplu,

dolari. (EY Romania) NOIEMBRIE 2019

31


STUDII

Inteligența artificială transformă productivitatea angajaților și accelerează rezultatele companiilor eficiența, productivitatea și beneficiile generale pentru companii. Câteva din beneficiile evidențiate pe parcursul studiului evidențiază o colaborare mai eficientă între echipe și regiuni geografice, o calitate mai bună a condițiilor de muncă și satisfacție sporită a angajaților și mai mult timp pentru activități mai concentrate, cu o valoare adăugată mai mare. „Specialiștii în tehnologia informației depind de fluxul liber de informații. Atunci când nu găsesc informațiile de care au nevoie, aceștia iau adesea decizii nepotrivite care afectează afacerea în ansamblu. Atunci când informațiile sunt analizate și contextualizate

I

corespunzător într-o prezentare vizuală,

nteligența artificială (AI) transformă fără

Exploatarea Inteligenței Artificiale pentru

îndoială modul în care lucrăm. Gartner

capacitarea lucrătorului de profil „79% sunt de

estimează că, în 2021, utilizarea AI pentru

acord că AI are deja un impact transformator

augmentarea produselor și serviciilor va

asupra fluxurilor și instrumentelor de lucru

genera 2,9 trilioane de dolari în valoare

pentru lucrătorii de profil, dar numai 5%

comercială și va evita costuri echivalate cu 6,2

dintre directori consideră companiile lor

miliarde de ore de activitate productivă ale

ca fiind lideri în industrie în materie de

angajaților. La solicitarea Microsoft, Forbes

exploatare a proceselor bazate pe AI”.

Insights și Forrester Consulting au cercetat

Astfel, 79% dintre respondenți sunt de

mai îndeaproape beneficiile esențiale ale AI

acord că AI și tehnologiile asociate au un

pentru specialiștii în tehnologia informației,

impact transformațional asupra fluxurilor și

încercând să evidențieze modul prin care

instrumentelor de lucru pentru specialiștii

inteligența artificială poate ajuta companiile

în tehnologia informației, iar 84% sunt de

să-și valorifice întregul potențial al AI, zi cu zi,

acord că AI fluidizează procesele, micșorând

folosind Microsoft 365.

timpii necesari proceselor de rutină și oferind

Forbes Insights a intervievat peste 350

astfel mai multe ocazii pentru activități de

de directori din S.U.A., dintre care 80% au

dezvoltare, planificare și creativitate în cadrul

Într-un studiu asociat care a cuprins interviuri

afirmat că este esențial ca organizațiile lor

organizațiilor.

cu lideri IT de la șapte organizații globale care

să înceapă să stăpânească „arta” colaborării

Forrester Consulting a intervievat peste

beneficiază de capabilitățile AI în Microsoft

productive dintre angajați și algoritmi AI.

250 de directori la nivel global și 1.000 de

365, Forrester Consulting a proiectat impactul

80% dintre respondenți au subliniat faptul

specialiști în tehnologia informației, dintre

financiar direct al acestor tehnologii pentru

că accesul specialiștilor în tehnologia

care 59% au raportat dificultăți în găsirea

o organizație globală cu 8500 de angajați

informației la aplicații puternice, bazate pe

surselor de informații de care au nevoie.

„white collar”. Cuantificate, câștigurile prin

AI are un rol semnificativ pentru creșterea în

Studiul a dezvăluit, cu ajutorul unui grafic

creșterea în productivitate și de eficiență au

productivitate și performanță.

extins, modul în care specialiștii în tehnologia

fost astfel estimate la 36,6 milioane de dolari,

Potrivit studiului Forbes Insights: AI zi de zi:

informației pot utiliza AI pentru a stimula

pe parcursul a patru ani.

32

NOIEMBRIE 2019

acestea îi pot ajuta pe specialiști să găsească informațiile necesare pentru a lua decizii mai rapid, pentru a găsi mai ușor competențele relevante și pentru a lua decizii cu mai multă încredere”, se arată în studiul Forrester Consulting solicitat de Microsoft: Extinderea valorii AI pentru specialiștii în tehnologia informației. „Această tehnologie înseamnă și că vom putea să revenim mai repede la clienții noștri, să încheiem tranzacții de vânzări mai rapid și, în cele din urmă, acest lucru va însemna venituri mai mari”, spune în cadrul studiului un director senior de operațiuni și securitate IT, de la o companie globală de servicii IT.


NOIEMBRIE 2019

33


Profile for Club IT&C

Catalog Ai for Business 2019  

Catalog Ai for Business 2019  

Profile for clubitc
Advertisement