Club Guy & Roni jaarverslag 2018

Page 1

JAAR VERSLAG

++++ 2018 1INHOUDSOPGAVE

1

Het jaar in vogelvlucht

2

1. Inleiding 2. Artistieke terugblik

5

3. Producties en activiteiten 2018

13

4. Educatie en publiekswerking

23

5. Talentontwikkeling

27

6. Publiekswerking, marketing en communicatie

30

7. Personeel en organisatie

35

8. Cultuurpijler en samenwerking

41

9. FinanciĂŤn

45

10. Vooruitblijk 2019 en verder

46

Verslag Raad van toezicht

50

6


HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT ——38.487 bezoekers voor onze voorstellingen en activiteiten. ——In gezamenlijkheid bereikten Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel 81.673 unieke bezoekers en creëerden beide organisaties in totaal 65,9 FTE aan directe werkgelegenheid. ——Regieprijs 2018 voor Guy Weizman en de eerste keuze van de Groninger Wijkjury voor Salam. ——Conference of the Birds de grootste locatieproductie ooit voor Club Guy & Roni met meer dan 12.000 bezoekers in 7 voorstellingen. ——Dansen tijdens Mechanical Ecstasy met jong en oud in schouwburg, poppodium en festival. ——Dansen in een container tijdens Life is a Rave als theatrale inleiding op Mechanical Ecstasy ——Franse première van Tetris, Mon Amour in La Rose des Vents in Lille (FR)

2


——Ontroerende multimediale wandeling One Million People And Me van Veerle van Overloop en de Poetic Disasters Club ——Een uitverkocht Weekend Break Festival met Fassbinder towards: In einem Jahr mit 13 Monden van Hendrik Aerts en de Poetic Disasters Club ——Koninklijk bezoek in Groningen tijdens Koningsdag ——Talloze nieuwe interdisciplinaire ervaringen in onze studio’s en kantoren met onze partner het Noord Nederlands Toneel ——Presentatie NITE manifest, NITE staat voor Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble. Een initiatief van het Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni + Asko|Schönberg + Slagwerk Den Haag. ——De ontmoetingen tijdens de Wijk de Wereld in de Stadsschouwburg, de Salamslam en Bab Addaar in de Machinefabriek.

3


4


1. INLEIDING Bij het schrijven van deze jaarverantwoording 2018 zitten wij middenin de repetities voor onze nieuwe Grote Zaal-voorstelling Brave New World 2.0, die op 9 maart 2019 voor een uitverkochte Stadsschouwburg Groningen in première gaat. Een project met maar liefst 23 acteurs, dansers en musici. Het eerste officiële project onder de naam NITE, het initiatief waarbinnen Club Guy & Roni, Noord Nederlands Toneel, Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg zich eind 2018 nog steviger met elkaar hebben verbonden om verder interdisciplinair te pionieren. Het is een groot plezier om hier nu door de gangen van ons huis De Machinefabriek te lopen, want zowel voor als achter de schermen bloeit en broeit er van alles. Zoveel mensen met verschillende achtergronden, artistieke opvattingen én de enorme gedeelde openheid om van elkaar te leren. Dat is goud waard. Hoe delf je dat goud in het interdisciplinaire Wilde Westen? Met die vraag hebben wij ons in 2018 – na onze eerste jaar van samenwerking met het Noord Nederlands Toneel – veel beziggehouden. Uiteraard mogen wij vertrouwen op artistiek leider Guy Weizman, maar hij doet dat niet alleen. Wij merkten dat in het tweede jaar van deze samenwerking het gehele team, onze gastspelers en gastmakers gezamenlijk werkten aan een gedeeld gevoel van belang en urgentie voor het interdisciplinaire onderzoek dat we doen. En dat onderzoek wordt ook door ons publiek op de voet gevolgd, dat blijkt uit de 38.487 bezoekers voor Club Guy & Roni in 2018. In gezamenlijkheid trokken we zelfs meer dan 80.000 bezoekers in 2018 voor alle activiteiten van beide gezelschappen. Wij zijn na het opstartjaar 2017 nu bij hoofdstuk twee van ons verhaal beland, een hoofdstuk waarin de ondersteunende karakters verder worden uitgediept en de hoofdpersoon de voorgrond meer gaat delen. De zoektocht naar het interdisciplinaire werken zit meer en meer in het DNA van de gehele organisatie (van marketing tot techniek, van educatie tot huis- en gastregisseurs) die de eigen, onderscheidende, interdisciplinaire kijk op theater en op de wereld draagt. En die kijk vormt de basis van de bijzondere beweging die wij samen met onze andere partners binnen NITE zijn begonnen. Werkend aan Brave New World 2.0 beseffen we des te meer dat het jaar 2018 van ons allen goudzoekers heeft gemaakt en dat de eerste klompen naar boven zijn gekomen. De opwinding in de zalen en gangen van de Machinefabriek is dan ook vergelijkbaar met de Californische goudkoorts: want iedereen weet dat er ergens een ader van onbevattelijke omvang is aangeboord waarvan wij uiteraard vermoedden dat hij er zou zijn. Het jaar 2018 heeft ons in gezamenlijkheid echter nog veel beter leren zoeken. Een verslag van een mooi bewogen jaar met zeef en pikhouweel in de aanslag. — PS: het Noord Nederlands Toneel heeft als aparte stichting een eigen jaarverantwoording waarin deze zelfde inleiding is opgenomen. Vanwege de structurele samenwerking tussen beide organisatie, zijn er ook overlappende onderwerpen en activiteiten die terugkomen in beide verslagen.

5


2. ARTISTIEKE TERUGBLIK “Cruciaal zijn de bezwerende teksten die actrice Maartje van de Wetering van boven, als op een kansel, over ons uitspuugt. Ze gaan over onderwerping, propaganda en het lichaam als machine, als slaaf van elektrische reacties en chemicaliën. Haar subtiel onheilspellende optreden geeft de extase, hoe schijnbaar individueel en vrijgevochten ook, een duistere bodem en maakt van Mechanical Ecstasy echt theater.” – De Volkskrant Toen Guy Weizman en Roni Haver in 2002 een dansgezelschap startten onder de naam Club Guy & Roni hadden ze niet kunnen bevroeden hoe groot de impact van onze manier van werken zou gaan worden. Nu aan het begin van 2019 hebben wij als Club Guy & Roni net het tweede jaar achter de rug van een intense, uiterst vruchtbare samenwerking met een van de grote stadsgezelschappen van Nederland; het Noord Nederlands Toneel. Samen beleefden wij dit jaar vele avonturen op de podia en festivals, in Friese natuurgebieden en Terschellinger landschappen. Maar ook voor ons dansgezelschap was dit een veelbetekenend jaar. Een van de belangrijkste ontwikkelingen was daarnaast de lancering van het NITE-manifest op 21 december 2018 en onze bijbehorende ambities op het gebied van interdisciplinair werken. NITE staat voor: Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble. Over NITE schreven wij aanvullend aan het manifest het volgende:

INTERDISCIPLINAIR IS ONZE MIDDLE NAME Met NITE mengen we toneel, dans, muziek, fashion, film, beeldende kunst. Interdisciplinair Theater is daarom – ook letterlijk – onze middle name. Het is terug te vinden in de visie van het Noord Nederlands Toneel: theater van nu, in de taal van nu. Sluit aan bij de visie van Club Guy & Roni: vernieuwing van de grenzen van dans. De musici van Asko|Schönberg en de slagwerkers van Slagwerk Den Haag bewezen in eerdere samenwerkingen dat ook zij de taal van interdisciplinair theater spreken. NITE start in de repetitieruimte, bij het ensemble en dat resulteert in een overweldigende what the f*ck ervaring op het toneel.

GRENZELOOS ENSEMBLE Alle leden van het ensemble, makers en de artistiek leiders onderschrijven het NITE Manifest. We hebben een ensemble van dansers, acteurs en musici. Ieder ensemblelid excelleert in zijn of haar eigen discipline, maar staat open voor samenwerking. In de voorstellingen van NITE overheerst geen enkele discipline maar ontstaat een geheel nieuwe vorm, een theatervorm die groeit en evalueert naarmate het ensemble langer samenwerkt.

WHAT THE F*CK?! Als NITE voor één ding gaat, dan is het wel voor jouw reactie na een voorstelling: what the f*ck?! Zodat je eenmaal thuis niet weet waar je nou eigenlijk naar gekeken hebt. Was het een warm bad of klap voor je kop? Maakt niet uit, als je maar flink bent wakker geschud. En weer even op een nieuwe manier naar de wereld kijkt.

6


7


NITE - EEN STAP VOORUIT IN EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN Daarmee is NITE een flinke stap vooruit in een nieuwe manier van interdisciplinair werken. Een manier die in 2019 zijn gestalte krijgt met Brave New World 2.0, maar die in voorgaande jaren in principe al werd getoond met onder meer de uiterst succesvolle voorstellingen Carrousel (2017) en Salam (2018). In het laatste hoofdstuk van dit verslag gaan wij verder in op hoe wij de toekomst als NITE zien, maar hier blikken wij graag terug op onze hoogtepunten van het jaar 2018.

MISSIE EN FOCUS In ons meerjarenplan schreven wij onze missie voor de jaren 2017 – 2020. Onze activiteiten in 2018 passen allemaal in deze missie: Club Guy & Roni is een internationaal dansgezelschap dat continu de grenzen van de moderne dans verkent en in belangrijke mate bijdraagt aan de vernieuwing van de discipline en het vinden van een nieuw publiek daarvoor. Daarbij focussen wij in het bijzonder op: 1. Het bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de moderne dans. 2. Het creëren van een nieuwe interdisciplinaire voorstellingsvorm samen met het Noord Nederlands Toneel. 3. Het ontwikkelen van talent met de Poetic Disasters Club.

CONFERENCE OF THE BIRDS – NIEUW PUBLIEK VOOR HEDENDAAGSE DANS EN MUZIEK Een overwinning in 2018 was de realisatie van Conference of the Birds in recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden. Dit was de grootste locatievoorstelling uit de geschiedenis van het gezelschap. Conference of the Birds is een project van het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel, met als doel aandacht te vragen voor de afname van biodiversiteit en de gevolgen daarvan voor ons allemaal. Guy Weizman regisseerde deze interdisciplinaire voorstelling, Roni Haver tekende voor de choreografie met veertien dansers van Club Guy & Roni, Sytse Pruiksma componeerde de muziek en wij werkten met schrijver Falk Richter om in feite een pamflet te schrijven voor biodiversiteit dat werd vertolkt door actrices Mirjam Stolwijk, Mariana Aparicio Torres en Khadija El Kharraz Alami. Het werd een immense voorstelling met tweeduizend bezoekers per avond, waarin tientallen lokale muziekkorpsen en honderden musici met onder meer Eric Vloeimans meespeelden om daarmee ook een link te leggen met de diepgewortelde Friese HaFaBra-cultuur. Meer dan 12.000 mensen bezochten de voorstelling en dit was echt een totaal ander publiek dan wij normaal gesproken mogen verwelkomen. Dit is niet een groep die normaal gesproken moderne dans of muziek beleeft, wat een geweldige dynamiek met zich meebracht. Conference of the Birds was daarmee een van de hoogtepunten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 én van ons jaar.

MECHANICAL ECSTACY – EEN BLOEDSERIEUZE RAVE In 2015 ontwikkelden wij met Mechanical Ecstacy een ode aan de rave party s uit de jaren tachtig. De première van de voorstelling vond destijds plaats op de perfecte plek: de oude locatie van het underground dancecollectief Paradigm op een industrieterrein in Groningen. Daarna was de voorstelling voor uitzinnig publiek te zien in Théâtre National de Chaillot in Parijs en op festivals zoals Oerol en Welcome to the Village. 8


andere foto mechanical

9


Echter… de vraag bleef komen om de voorstelling ook in de context van de schouwburgen te presenteren. Die handschoen hebben wij in 2018 opgepakt door Mechanical Ecstacy te hernemen en opnieuw (inhoudelijk) vorm te geven, wat resulteerde in een bijzonder spannende combinatie van culturen; de nichecultuur van de rave met de nichecultuur van de schouwburgbezoeker. Een feest, met een duistere ondertoon, waarbij werd geëxperimenteerd met groepsgedrag en de link met het nationaalsocialisme (in de teksten geëxclameerd door actrice Maartje van de Wetering) niet werd geschuwd. In hoeverre kun je een omgeving manipuleren zodat je alle mensen meekrijgt? Zowel Club Guy & Roni als de schouwburgen staken hun nek uit om een happening als Mechanical Ecstacy mogelijk te maken in deze ongewone context (een rave in een omgebouwde schouwburg!). Vooral buiten de grote steden was er een risico dat de zaal moeilijk gevuld zou worden, door de onorthodoxe aanpak voor het traditionele schouwburgpubliek, wat gevolgen zou hebben voor de beleving van de voorstelling, want een leeg dansfeest is niet leuk. Maar samen met de theaters hebben wij stevig samengewerkt om met behulp van lokale community’s de zalen vol te krijgen. Sommige theaters legden zelf een link met bijvoorbeeld lokale festivals om het publiek (met succes!) nog diverser te krijgen, of werd de voorstelling juist geprogrammeerd in het lokale poppodium om daadwerkelijk de verbinding te leggen met jong publiek. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen de Stadsschouwburg Utrecht en TivoliVredenburg, Theater de Maaspoort en poppodium Grenswerk in Venlo of Schouwburg Arnhem en poppodium Luxor Live. Het succes was soms ook zo groot dat de vraag voor de kaarten de beschikbaarheid enorm oversteeg. Nog nooit verkochten wij zoveel shows uit. Voor ons was het geweldig om te zien dat een voorstelling als Mechanical Ecstacy zelfs na zo’n periode nog niet is uitgespeeld. Het voelt duurzaam voor ons om zo’n voorstelling te hernemen en aan een volslagen ander publiek en in een ander circuit te laten zien. Ook in 2019 is er nog veel vraag naar deze voorstelling.

SALAM – DIT IS WAT WIJ ALS GEZELSCHAP WILLEN ZIJN Salam is het verhaal van Abraham en zijn twee zonen die uit elkaar worden gedreven en daarmee de basis leggen voor vrijwel alle grote wereldconflicten en daarmee de huidige spanningen tussen de westerse en de Arabische wereld, tussen de Islam, het Jodendom en het Christendom. In Salam worden grote, religieuze en maatschappelijke conflicten teruggebracht tot menselijke verhalen over liefde, spijt, jaloezie en pijn. Met de grote zaal-voorstelling van Club Guy & Roni, het Noord Nederlands Toneel en Asko|Schönbergs K[h]AOS slaagden wij erin om met dit project en een zeer diverse cast echt een ander licht te werpen op een zeer actueel thema. Dat werd zowel door pers als door publiek en professionals zo ervaren. Net als Carrousel vorig jaar kwam Salam dit jaar als beste uit de bus bij de vrouwen van de Groninger Wijkjury, die in een jaar een flink aantal voorstellingen zagen. Daarnaast won Guy Weizman op 16 september de regieprijs voor Salam tijdens het Gala van het Nederlands theater. Salam is zowel experimenteel als uiterst toegankelijk, meertalig en gespeeld door een zeer diverse cast. Dit is precies wat wij willen zijn als gezelschap!

EEN KONINKLIJK BEZOEK Over andere circuits gesproken: het komt niet vaak voor dat je voor de koninklijke familie kunt optreden. Omdat Koningsdag dit jaar groot in Groningen werd gevierd heeft Club Guy & Roni twee optredens mogen geven. In de Oosterpoort dansten wij een choreografie met drie dansers tijdens het Koningsdagconcert en tijdens Koningsdag zelf danste het 10


voltallige ensemble een choreografie van Roni Haver tijdens de route van de koninklijke familie. Guy Weizman ontving het gezelschap daarbij in de Martinikerk. Beide optredens werden integraal uitgezonden op de NPO.

ONDERZOEK EN EXPERIMENT – GASTREGISSEURS EN POETIC DISASTERS CLUB Natuurlijk bestaat het jaar voor Club Guy & Roni niet alleen uit het presenteren van een aantal grote projecten, die relatief veel aandacht krijgen. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats buiten de grote zaal, daar waar nog meer ruimte is voor onderzoek en experiment. Dat betreft projecten die juist ook de vele fases van talentontwikkeling in zich dragen. Waarbij voor Club Guy & Roni het interdisciplinaire werken (zoals verwoord in het NITE-manifest) uiteraard tot de kernwaarden behoort. De aan ons en aan het talentontwikkelingstraject Station Noord gelieerde gastregisseur Hendrik Aerts werkte in 2018 maar liefst twee keer met ons samen. In juni presenteerde hij in het kader van NITE een interdisciplinaire, hedendaagse Faust op Oerol en in april maakte hij de voorstelling Fassbinder towards: In einem Jahr mit 13 Monden samen met onze Poetic Disasters Club in het kader van ons eigen Weekend Break Festival (dat dit jaar voor het zesde jaar op rij plaatsvond). De voorstelling was ook te zien op het festival Noorderzon in augustus. De Poetic Disasters Club is een zeer belangrijk onderdeel van wat wij doen. De afgelopen jaren is er door bezuinigingen voor jonge dansers veel werkgelegenheid verloren gegaan. Met de Poetic Disasters Club creëren we daar vanuit Club Guy & Roni een oplossing voor, door hen een ontwikkelingsplek te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de ontwikkeling van nieuw publiek voor moderne dans. We zijn daarom ook erg verheugd dat er in dit kunstenplan een ‘talentontwikkelingstoeslag’ van het Fond Podiumkunsten is toegekend hiervoor. De 150 aanmeldingen per jaar voor de audities tonen de enorme vraag naar dit soort talentontwikkelingstrajecten en door de additionele financiering kunnen we nog meer resultaten boeken. De Poetic Disasters Club leverde de laatste jaren veel positief resultaat op. De afgelopen vier jaar hebben wij 24 dansers begeleid naar een professionele carrière, waarover later meer in het hoofdstuk over talentontwikkeling.

11


12


3. PRODUCTIES EN ACTIVITEITEN 2018 In 2018 presenteerde Club Guy & Roni een breed scala aan producties en activiteiten. In dit hoofdstuk presenteren wij een uitgebreid overzicht van ons jaar. In 2018 trokken alle voorstellingen en activiteiten van Club Guy & Roni in totaal 38.487 bezoekers. Deze groei van 35% ten opzichte van 2017 komt vooral door het eenmalige locatieproject Conference of the Birds in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Bezoekers Voorstellingen Producties

2014 41.862 168 16

2015 29.490 114 9

2016 27.250 127 13

2017 28.587 122 9

2018 38.487 129 12

- GROTE ZAAL SALAM (PREMIÈRE MAART 2018) coproductie met het Noord Nederlands Toneel en Asko|Schönberg

“Salam is bomvol, ongemakkelijk, maar vernieuwend totaaltheater.” – Trouw Alle grote verhalen beginnen met een klein verhaal. En vrijwel alle wereldconflicten vanuit teleurstelling of pijn. Nu de spanningen tussen west en oost steeds vaker oplopen, nemen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Asko|Schönberg de theaterbezoeker mee naar hoe het allemaal begon: een vader die niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven. Het verhaal van Abraham (gespeeld door Jack Wouterse). Zowel de Koran als de Bijbel vertellen het verhaal over Abraham en zijn zoons Izaäk en Ismaël. Ismaël is de eerste zoon van Abraham, verwekt bij een slavin, Hagar. Izaäk is de eerste zoon van Abrahams vrouw Sara. Izaäk wordt een van de grondleggers van het jodendom en het christendom, Ismaël de stamvader van de moslims. De Marokkaans-Vlaamse schrijver Fikry El Azzouzi (ook verbonden aan de KVS in Brussel) schreef de teksten voor Salam. Grote religieuze en maatschappelijke conflicten worden in Salam teruggebracht tot een menselijk verhaal over liefde, spijt, jaloezie, ouder worden, de pijn van kinderloosheid en de worsteling met het ouderschap. Net als bij andere producties speelt muziek een belangrijke rol: vijf jonge componisten schreven speciaal voor het stuk nieuwe volksliederen, die beter passen bij een nieuwe, meer menselijke wereld. De cast en crew van Salam kwam letterlijk vanuit alle hoeken van de wereld. Deze zeer diverse cast bracht het publiek een collectief verhaal dat ons allemaal aangaat. Voor ons was dit een manier van vertellen die zeer dicht bij onze kernmissie past, namelijk het maken van theater over de wereld van nu, in de taal van nu. Guy Weizman won de landelijke Regieprijs voor Salam, het was een van de geselecteerde voorstellingen op het Nederlands Theater Festival en de voorstelling was in 2018 de 1e keuze van de Wijkjury Groningen. Salam speelde 35 keer voor 10.011 bezoekers in de tournee en daarna nog 2 keer voor 753 bezoekers tijdens het Nederlands Theaterfestival.

13


CONFERENCE OF THE BIRDS (PREMIÈRE JULI 2018) COPRODUCTIE MET HET NOORD NEDERLANDS TONEEL

“Conference Of The Birds is een tour de force met een overduidelijke boodschap. De kracht van het collectief tegen de ecologische teloorgang. “ - Dagblad van het Noorden Zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven? Dat is een van de vragen die wordt gesteld in het epische Perzische gedicht De samenspraak van de vogels. Conference of the Birds is een bewerking van die eeuwenoude tekst door toneelschrijver Falk Richter. Daarin gaat een groep vogels op reis om een leider te zoeken, om er aan het eind van de tocht achter te komen dat zij zelf de koning zijn van hun eigen lot. Met het gedicht als uitgangspunt creëerden het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni samen met Sytse Pruiksma en een grote groep lokale brassbands een muzikale, beeldende dans- en theatervoorstelling over de kracht van het collectief. De vorm, locatie (Groene Ster, Leeuwarden) en inspiratiebron zijn niet toevallig gekozen. Juist op het Friese platteland is de biodiversiteit door grootschalige landbouw verdwenen. Maar steeds meer mensen beseffen dat die monocultuur een groot cultureel en biologisch verlies met zich meedraagt. Met Conference of the Birds lieten het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni de toeschouwer muzikaal en theatraal opgaan in een groter geheel, door letterlijk in een vogelnest met een doorsnede van 80 meter te stappen en zo te ervaren welke scheppende kracht er uitgaat van een diverse groep individuen die voor een avond gezamenlijk op reis gaan. Samen met de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) en burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide werd er een uitgebreid contextprogramma georganiseerd bij de voorstelling. Daarnaast hebben journalisten van de Leeuwarder Courant naar aanloop van de voorstelling artikelen gepubliceerd waarin boeren, natuurbeschermers, wetenschappers en burgers werden geïnterviewd over dit onderwerp. Conference of the Birds was een van de daverende successen van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en was 7 keer te zien voor 12.354 bezoekers.

TETRIS MON AMOUR (REPRISE, PREMIÈRE OKTOBER 2017) – COPRODUCTIE MET SLAGWERK DEN HAAG

“De scherpte en energie van de dansers van Club Guy & Roni zijn indrukwekkend.” – De Volkskrant Het computerspel Tetris is mateloos fascinerend en verslavend. Tetris veroverde razendsnel de wereld toen het in 1984 werd uitgevonden. Choreografe Roni Haver was er zelf ook ooit aan verslingerd. Nu maakt ze een explosieve voorstelling waarin de prijswinnende dansers van Club Guy & Roni en de ijzersterke musici van Slagwerk Den Haag zich verliezen in het spel. In een race tegen de tijd en de oneindige stroom van dingen die op je af komen. TETRIS Mon Amour is een metafoor voor het echte leven. Wie zichzelf harder pusht kan zijn levensscore verbeteren. Hoe hard kun jij jezelf opjutten, terwijl je moet passen in een bestaande structuur? De enige manier om overeind te blijven is om op de hoogste snelheid je zelfbeheersing te bewaren. Met nieuwe muziek van Thijs de Vlieger, bekend van het succesvolle elektronische trio NOISIA. In TETRIS Mon Amour ligt het tempo hoog en de lat steeds hoger. De totale ineenstorting ligt altijd op de loer. De voorstelling ging in 2017 uitgebreid op tournee (met veel uitverkochte zalen!) en was in 2018 nog een aantal maal te zien, waaronder internationaal in Lille en in Brugge. TETRIS Mon Amour speelde in 2018 7 keer voor 2106 bezoekers. 14


15


16


MECHANICAL ECSTASY (REPRISE, PREMIÈRE 2015) – COPRODUCTIE MET SLAGWERK DEN HAAG

“Club Guy & Roni; de party people van de dans” – De Volkskrant Eind jaren tachtig veroorzaakte de opkomst van de dance een ware revolutie in de uitgaansscene. Een tijd waarin internet nog niet bestond en alles met een ultieme Do It Yourself mentaliteit werd uitgevonden, met de Amsterdamse RoXY als theatraal middelpunt. Club Guy & Roni creëert samen met Slagwerk Den Haag een nieuw en experimenteel concept waarin feest en voorstelling dwars door elkaar heen lopen: Mechanical Ecstasy, een ode aan de rave party’s van toen. Met muziek van Jan-Bas Bollen en NOISIA’s Thijs de Vlieger, live gespeeld door de mannen van Slagwerk Den Haag. Elf dansers, één actrice (Maartje van de Wetering) en drie musici nemen de leiding, maar werken ook samen met het publiek aan een bijzondere performance, waarin de beats de weg wijzen. Waar deze voorstelling ook staat; uiteindelijk staan jong en oud gezamenlijk te dansen, als de dansers van Club Guy & Roni de voorstelling na 60 minuten ‘overdragen’ aan het publiek. In 2018 nam Club Guy & Roni met Mechanical Ecstasy met groot succes het schouwburgcircuit over. De rave-cultuur mengde zich met de theatercultuur, wat prachtige ontmoetingen opleverde overal in het land. De voorstelling speelde in 2018 15 keer voor 3089 bezoekers.

- OP LOCATIE EN KLEINE ZAALFAUST (PREMIÈRE JUNI 2018) COPRODUCTIE MET STATION NOORD, HET NOORD NEDERLANDS TONEEL, NOORD NEDERLANDS ORKEST, GRAND THEATRE EN OEROL.

“De permanent dreigende sfeer wordt knap ingekleurd door de Japanse componist Yu Oda en een drietal NNO-musici. Danseressen Dunja Jocic (duivelse hanekam) en Sara Miguelote vullen Faust en Mefisto aan, of nee, vallen hun juist af. Het lichtspel van Mark van De- nesse is tot op de verre bosrand fenomenaal.” – Dagblad van het Noorden Op de donkerste plek op festivaleiland Terschelling (Oerol) speelde de voorstelling FAUST ™. In het kader van het talentontwikkelingstraject Station Noord kreeg het Noord Nederlands Toneel -ensemblelid Hendrik Aerts de kans om zijn eerste groot gemonteerde voorstelling te regisseren. Door de bijzondere samenwerking van partners het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Oerol, Grand Theatre en het Noord Nederlands Orkest kon Aerts binnen de context van Station Noord de voorstelling maken die al jaren in zijn hoofd zat. De Vlaamse Peter Verhelst schreef de tekst. Er was live-muziek gespeeld door het Noord Nederlands Orkest geschreven door Yu Oda. FAUST ™ is een monumentale en sterk beeldende, muzikale voorstelling over de strijd tussen gevoel en verstand. Verregaande polarisatie is het gevolg wanneer de karakters Faust (Veerle van Overloop) en Mefisto (Tom Jansen) niet kunnen of willen luisteren naar de ander, en alleen vanuit eigen perspectief naar de wereld kijken. We lijken namelijk verslaafd te zijn aan ons eigen gelijk. Hoe kun je in zo’n 17


werkelijkheid dan ‘cynisme’ bestrijden? Wat kan ik doen om dichter bij jou te komen en de verwijdering tussen verschillende denkbeelden te stoppen? Hoe neem ik als individu verantwoordelijkheid? Hoe doorbreken we de pijnlijke ‘I don’t care’ houding die we aannemen als we misschien juist heel erg geraakt of betrokken zijn? In deze bewerking van Faust is Mefisto een mens met handen, benen, huid en botten om te breken. FAUST ™ speelde 10 keer voor 3.614 bezoekers.

ONE MILLION PEOPLE AND ME (PREMIÈRE AUGUSTUS 2018) – VEERLE VAN OVERLOOP IN HET KADER VAN STATION NOORD One Million People And Me is een multidisciplinair tweeluik over een onderwerp waar misschien wel het grootste taboe ter wereld op rust: suïcide. Jaarlijks overlijden meer mensen aan zelfdoding dan aan de gevolgen van moord en oorlog samen. In One Million People, de tweede helft van het stuk, confronteert theatermaker Veerle van Overloop je in een surrealistische stadse audiotour met de absurde breekbaarheid van het bestaan. Het eerste deel And Me is een ontwapenend, filmisch en al dan niet verzonnen portret van acht ambitieuze jongvolwassenen. Aan de hand van foto’s en fragmenten uit de boeken Suicide en Autoportrait van fotograaf Edouard Levé, verbeeldt Van Overloop met danser en choreograaf Adam Peterson hun zoektocht in het leven. Dankzij hun integere aanpak slagen de makers perfect in iets wat allesbehalve vanzelfsprekend is: ze maakt het onbespreekbare bespreekbaar. One Million People And Me werd geproduceerd in het kader van Station Noord en speelde 20 keer voor 233 bezoekers op Noorderzon Performing Arts Festival Groningen.

POETIC DISASTERS CLUB EN WEEKEND BREAK FESTIVAL FASSBINDER TOWARDS: IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN In het zwart-komische Fassbinder towards: In einem Jahr mit 13 Monden ontpoppen de internationale beloften uit de Poetic Disasters Club zich tot een stel ongrijpbare marionetten. Stuk voor stuk raken ze ontspoord in het hyper-gelikte decor van dit visueel zalige dans- en theaterstuk. Gebaseerd op de film In einem Jahr mit 13 Monden van de Duitse filmregisseur Rainer Werner Fassbinder, bewerkte theatermaker Hendrik Aerts het oorspronkelijke verhaal van de zwerftocht van een jonge vrouw tot een verwrongen, donkere droom. Fassbinder towards: In einem Jahr mit 13 Monden was als project van Poetic Disasters Club te zien op het Weekend Break Festival in het Grand Theatre en tijdens Noorderzon in de Stadsschouwburg. De voorstelling speelde 3 keer voor 434 bezoekers.

I-CLASSICS MUSIC & FASHION – PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND De Poetic Disasters Club werd door de philharmonie zuidnederland gevraagd om onderdeel te zijn van een mooi interdisciplinair project in het Klokgebouw Eindhoven met als basis een combinatie van ‘music & fashion’. Er zijn zo veel thema’s of onderwerpen die leunen op muziek. Denk aan films, commercials, maar ook mode is er daar een van. De catwalk kan niet zonder. De philharmonie zuidnederland ging buiten de gebaande paden en presenteerde een totaalbeleving van muziek, mode en dans in samenwerking met componist David Dramm en onze Poetic Disasters Club. Slavna Martinovic ontwierp kimono’s die de dansers op de catwalk presenteerden ondersteund door de bijna visuele muziek van Rameau en Dramm. Live klassieke muziek in een multidisciplinair programma, met een drankje in de hand op een locatie waar je een symfonieorkest niet verwacht! De voorstelling trok 541 bezoekers.

18


19


20


CLUB GUY & RONI’S WEEKEND BREAK FESTIVAL Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april vond de 6e editie van het jaarlijkse Club Guy & Roni’s Weekend Break Festival plaats in het Grand Theatre in Groningen. Het festival is een concept dat Club Guy & Roni ontwikkelde om werk te tonen van nieuwe, jonge makers gemaakt onder de vleugels van de Club. Met als resultaat compromisloze en gedurfde voorstellingen waarin de samenwerking tussen verschillende kunstvormen centraal staat. Club Guy & Roni houdt van het mixen van disciplines en creëert daarvoor de perfecte biotoop in het jaarlijkse Weekend Break Festival. Dit jaar waren er de nieuwe producties: The Party geregisseerd door Veerle van Overloop; Fassbinder, towards: In einem Jahr mit 13 Monden van Hendrik Aerts, de installatie Zeven van Mieke den Braber en Anniek Mol en een project van pianist Tomoko Mukaiyama te zien. Het publiek kreeg op één avond de kans om drie voorstellingen, een installatie, live muziek, en een expositie mee te maken en net als ieder jaar sloten we beide avonden af met een (dans)feest. Weekend Break Festival trok 351 bezoekers.

LIFE IS A RAVE (PREMIÈRE AUGUSTUS 2018) Het gezamenlijke jongerenplatform van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni maakte speciaal voor de voorstellingscontainer op het festival Noorderzon de voorstelling Life is a Rave. De voorstelling is geïnspireerd door het concept: ‘de Burn-out samenleving’. Het publiek maakte samen met de performers een feest van 20 minuten in een bonte container. De voorstelling had een thematische link met onze voorstelling Mechanical Ecstacy, die in het najaar door Nederland toerde. Life is a Rave speelde 57 keer voor 1.680 bezoekers.

- THEATER DE MACHINEFABRIEK FRIDAYNITE FridayNITE is een wekelijks podium voor experimentele kunst in ons Theater de Machinefabriek. Dit programma valt onder onze activiteiten als cultuurpijler podiumkunsten (zie ook hoofdstuk 8). Tijdens deze avonden geven we ruimte aan een nieuwe generatie makers om hun werk te presenteren. Tegelijkertijd draagt FridayNITE bij aan de opbouw van een nieuw en jong publiek voor onze eigen theateractiviteiten, doordat wij ons huis wekelijks openzetten en deze nieuwe publieksgroepen verwelkomen. De programmering is in handen van Karina Bakx en Gijs Deddens. Ze waren prominente sterkhouders van het opgeheven underground podium De Gym. Vele lokale en (inter)nationale kunstenaars passeerden in 2018 de revue. FridayNITE trok in het hele jaar 3.115 bezoekers met 41 activiteiten.

HOOG BEZOEK BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE Op Koningsdag (in Groningen) heeft Club Guy & Roni twee optredens mogen geven. In de Oosterpoort dansten wij een choreografie met drie dansers tijdens het Koningsdagconcert (dat in het teken stond van Leonard Bernstein) en tijdens Koningsdag zelf danste het voltallige ensemble een choreografie van Roni Haver tijdens de route van de koninklijke familie. Beide optredens werden integraal uitgezonden op de NPO en trokken gezamenlijk 1300 bezoekers. 21


22


4. EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING Hoewel educatie formeel geen opdracht is van Club Guy & Roni, heeft onze samenwerking met de ervaren educatie-afdeling van het Noord Nederlands Toneel ons de mogelijkheid gegeven om in gezamenlijkheid interdisciplinaire projecten te ontwikkelen. Voor beide partijen is de weg die we daarmee zijn ingeslagen een zeer vruchtbare. Vanaf 2019 willen wij waar mogelijk voor het eerst zelf ook bescheiden budget alloceren voor nieuwe educatieprojecten.

DANS IS TOEGANKELIJK Aan woorden als ‘theater’ of ‘toneel’ kleeft van alles. Het zijn zware termen voor jongeren, waar veel vooroordelen aan plakken. Het bezoeken van theater wordt bij veel scholieren bij voorbaat al moeilijk gevonden of ervaren als iets dat niet voor mij is. Ook rond het maken van theater hangt het aura dat je daar veel talent voor nodig hebt om überhaupt mee te kunnen doen. Voor ‘dans’ geldt soms wel het omgekeerde. De vorm ‘dans’ geeft juist een gevoel van toegankelijkheid; je kunt makkelijk meedoen en het is makkelijker om het ijs te breken. Deze tegenstellingen zijn precies wat het heel interessant maakt om ook in educatie meer en meer te werken als interdisciplinair gezelschap.

PERSOONLIJK CONTACT Educatie in onze sector gaat over herkenning. Je kunt in een educatieproject aangeven waar je op moet letten in de voorstelling, zodat je dat gaat herkennen en enig aanknopingspunt hebt om bij de les te blijven. Je maakt jongeren warm voor het verhaal en je laat ze weten dat je er iets van mag vinden. Dat je het lelijk mag vinden, dat je het geweldig mag vinden, dat je er boos over mag zijn. Als je het maar uit kunt leggen. Daarom zijn nagesprekken met de cast en met jongeren ook heel belangrijk; dit haalt de acteurs van hun voetstuk en daar genieten ze zelf ook van. Deze echte ontmoetingen creëren oprechte belangstelling en uiteindelijk het publiek van de toekomst. Ons werk zit in persoonlijk contact en maatwerk. Voor educatietrajecten voor onze projecten voor NITE gaan we niet meer uit van een discipline, maar van het eindproduct en de weg daar naartoe. Hoe wordt de voorstelling? En hoe brengen wij dit verhaal op maat over naar scholen, jongeren of andere doelgroepen? En wij vragen dan vooral: wat is de vraag van de afnemers? Voor Salam maakten wij bijvoorbeeld speciaal aanbod voor scholen op basis van de belangstelling van de betreffende school. Dat kon een voorkeur zijn voor theater, dans of muziek, met een bijpassend pakket of een programma op maat. Dat is een verandering ten opzichte van eerdere jaren waarin vooral een inleiding theater werd gegeven. In de regio Groningen weten scholen dat NITE met deze interdisciplinaire voorstellingen een goede match heeft met scholieren. In de komende jaren willen wij verder investeren in onze relaties met scholen buiten de standplaatsregio.

TETRIS MON AMOUR Door de nieuwe samenwerking kon de afdeling educatie zich in het najaar van 2017 ook richten op onze eigen voorstelling TETRIS Mon Amour. Er werd een workshop ontwikkeld hoe naar dans te kijken. Naast deze workshop werden ook eigen dansers en dansdocenten ingezet voor het geven van workshops in het eigen pand, maar ook op opleidingen en theaters in het gehele land.

23


INTERDISCIPLINAIR TEAM Het educatieteam wordt sinds 2018 ook meer aangepast op het interdisciplinaire werken. Voor het eerst waren er dit jaar twee stagiaires in huis van de HBO-opleiding Docent Dans (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), naast de vaste plekken die wij hebben voor studenten vanuit de opleiding Docent Theater (NHL/Stenden Leeuwarden en Artez Zwolle). Je merkt gelukkig ook dat binnen de opleidingen minder in hokjes wordt gedacht en men de studenten breder wil gaan opleiden. Gezamenlijk gaan wij als interdisciplinaire afdeling aan de slag met de thematiek van een voorstelling, wat mooie resultaten oplevert. Een voorbeeld van een project bij de voorstellingen is het Maak je eigen…-concept, waarbij jongeren in het decor van een bestaande voorstelling (in dit geval Salam) hun eigen project ontwikkelen. Dit was ook dit jaar weer prachtig met stoere hiphop-jongens die de MC speelden terwijl keurige meisjes ondertussen aan het dansen waren. Een mooie ontmoeting van uitersten.

‘2’ NNTWEE was de jongerentak van het Noord Nederlands Toneel. Vanaf 2019 gaat NNTWEE simpelweg ‘2’ heten, een naam die past bij een meer interdisciplinaire benadering, omdat Club Guy & Roni uiteraard al volop participeerde (mede dankzij twee stagiaires vanuit de dans in 2018). Iedereen tussen de 15 en 25 jaar die graag betrokken wil zijn kan gratis lid worden. Er is een zelfstandig jongerenbestuur om te borgen dat de jongerentak ook echt vanuit de jongeren zelfs wordt aangestuurd. ‘2’ is een cultureel en maatschappelijk platform, waarin jongeren kunnen meedenken, delen en doen. Om de mensen om hen heen te inspireren en de wereld mooier te maken. ‘2’ ontwikkelde een zeer succesvolle theatrale inleiding bij Salam getiteld So this is us now, die 30 tot 40 keer werd gespeeld op studentenkamers, in theaters en op scholen (voor in totaal 1307 bezoekers). Een grote kans voor de jonge spelers om meters te maken. Er speelden ook twee Syrische jongens in de voorstelling mee, die hun eigen ervaringen met de thematiek van de voorstelling onderdeel maakten van het geheel. Hier werd bijzonder goed op gereageerd door een zeer a-typisch publiek. Ook organiseerden wij samen met een aantal theaters de Salamslam: Een programma dat we in Rotterdam en Den Haag in samenwerking met de schouwburg hebben georganiseerd in buurtcentra: wijkbewoners gingen naar aanleiding van de theatrale inleiding in gesprek over thema’s uit de voorstelling. Religie als verbroedering, niet als splijtzwam. De aanwezigen van deze bijeenkomsten werden vervolgens ook uitgenodigd om Salam in de schouwburg te bezoeken. Bij het vormgeven van dit soort activiteiten werken wij steeds beter samen met de marketingafdeling, zodat verdieping, educatie en deels talentontwikkeling meer en meer hand in hand kunnen gaan. Ook was ‘2’ vijf dagen in een container op het festival Noorderzon te zien met een een mini-rave à la Mechanical Ecstacy. Verbluffende hoeveelheden mensen zagen deze jonge makers in zeer intieme setting.

BAB ADDAAR In 2018 hebben enkele talentvolle Syrische jongens Ahmad Abdulwahab en Abdulkader Hijazy zich spontaan bij ons gemeld met de vraag of ze konden helpen. Dat mooie aanbod namen wij graag aan. Ze werden onderdeel van de prachtige door ‘2’ ontwikkelde theatrale lezing bij Salam, maar ze hadden ook een vraag aan ons. Er was in hun omgeving behoefte aan een plek waar talentvolle statushouders hun creativiteit kwijt konden om ook uit de verveling van alledag te komen. Wij besloten samen met hen deze plek te in de Machinefabriek te creëren onder de naam Bab Addaar. Met Bab Addaar bieden wij nieuwkomers ruimte om mensen uit te nodigen, dingen te maken, zich te uiten of gewoon om elkaar te ontmoeten, daarbij betrekken wij iedereen zoveel mogelijk bij onze organisatie en hopelijk bieden wij enige aansluiting bij de maatschappij.

24


JONGEREN DIE HET MOEILIJK HEBBEN Ook zijn we in 2018 een structurele samenwerking met Het Poortje Jeugdinrichtingen gestart en willen we ook via zorgverlener jeugd en opvoeding Elker jongeren die het moeilijk hebben de kans bieden om hun leven weer op de rails te krijgen aan de hand van projecten van ‘2’ en aan de hand van ontmoetingen met inspirerende leeftijdsgenoten en professionele kunstenaars.

LAAGDREMPELIG MEEDOEN Ons educatie- en publieksprogramma geeft daarmee diverse groepen mensen een mogelijkheid om meer over kunst en achtergronden te weten te komen, voorstellingen te leren ervaren en te bevragen en om zelf ook op laagdrempelige wijze actief mee te doen (in allerlei gradaties), zonder dat je daarbij meteen een wens hoeft te hebben om professioneel in de podiumkunsten te gaan werken. Wij hopen daarmee meer en meer het publiek van de toekomst een plek te geven in onze beweging.

25


26


5. TALENTONTWIKKELING Talentontwikkeling beweegt zich als een flexibele rode draad door onze organisatie en activiteiten heen. Wederom is het karakter daarvan onmiskenbaar interdisciplinair en daarbij toegespitst op de wensen en de kwaliteiten van de makers die wij ondersteunen. Onze activiteiten zijn daarbij meer en meer verweven met de activiteiten van NITE. Onze bijdrage gaat van zeer incidenteel tot langjarig structureel, van het stimuleren van de eerste stappen (via bijvoorbeeld de danslessen van Poetic Disaster Club) tot het professioneel tot wasdom laten komen van talent (Poetic Disasters Club en NNT RAW).

POETIC DISASTERS CLUB De Poetic Disasters Club is een initiatief van Club Guy & Roni. Het is gewijd aan de creatie van een fris en eigentijds repertoire, uitgevoerd door een jong en internationaal ensemble. In het zevende seizoen en het achtste seizoen (2017/2018 en 2018/2019) bestaat de groep) uit een interdisciplinaire cast van dansers en acteurs. Studenten van de toneelopleiding en dansopleiding werken hierin samen. De dansers (allemaal stagiaires) ontwikkelen enerzijds eigen dansproducties, maar werken anderzijds ook intensief samen met het vaste dansersensemble van Club Guy & Roni. Elke dag krijgen de stagiaires les van een van de professionele dansers. ’s Avonds geven de stagiaires zelf danslessen aan geïnteresseerde Groningers. Het repertoire bevat producties van nieuwe makers die verbonden zijn aan het gezelschap, zoals Hendrik Aerts en Veerle van Overloop. Ook neemt Poetic Disasters Club een belangrijke rol in de programmering van Weekend Break Festival in Groningen, waarin we het nieuw gecreëerde werk in de context van een tweedaags festival presenteren. Dansers afkomstig uit de Poetic Disasters Club werken inmiddels bij vele nationale en internationale ensembles of vormden hun eigen dansgezelschappen (bijvoorbeeld Teddy’s Last Ride). In deze cultuurnotaperiode wordt onze Poetic Disasters Club ondersteund door het Fonds Podiumkunsten in de talentontwikkelingsregeling.

GASTREGISSEURS Op iets minder structurele basis werkt Club Guy & Roni met enkele talentvolle (jonge) gastregisseurs. Wij ondersteunen deze makers bij de essentiële overgangsfase van jong talent naar professionele maker . Het initiatief ligt daarbij uiteraard bij de maker; wij proberen op maat ondersteuning te bieden met als basis ons ensemble en onze faciliteiten. In 2018 werkten wij samen met Hendrik Aerts en Veerle van Overloop. Veerle maakte met de Poetic Disasters Club een multidisciplinair tweeluik (deels film, deels audiotour) over een onderwerp waar misschien wel het grootste taboe ter wereld op heerst: suïcide. Het project One Million People and Me was onderdeel van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen 2018. Hendrik ontwikkelde de voorstelling FAUST ™ voor NITE en kreeg de kans deze op Oerol te spelen en voor Weekend Break Festival maakte hij Fastbinder towards: In einem Jahr mit 13 Monden samen met Poetic Disasters Club (ook te zien op Noorderzon).

RAW

27

In de NITE-samenwerking zijn de RAW-programma’s een van onze belangrijkste gezamenlijke talentontwikkelingstrajecten. Gedurende een cultuurnotaperiode leiden wij jonge talenten op tot professionele interdisciplinaire makers voor de grote zaal. Wij bieden ruimte, houvast, toegang tot een ensemble en de faciliteiten van een gezelschap, coaching, serieuze presentatiemogelijkheden en uiteraard een veilige omgeving om


ook op je muil te gaan. Robbert van Heuven is als huisdramaturg van het Noord Nederlands Toneel verantwoordelijk voor de begeleiding van de jonge makers en Guy Weizman en Roni Haver begeleiden de makers in de studio op het gebied van interdisciplinair werken. Vorig jaar startten wij de trajecten van Eline Arbo en Liliane Brakema. Twee makers die de eerste twee jaren vooral werk ontwikkelden in de laboratorium-achtige omgeving van onze eigen Machinefabriek en vooral de komende jaren meer een meer naar buiten treden onder meer in voorbereiding op hun grote zaal-voorstelling in 2020. In 2018 presenteerde Liliane Brakema de onderzoeksvoorstelling Er zal iemand komen met een acteur en twee dansers en Eline Arbo werkte met vijf acteurs en één muzikant voor haar De Revolutionairen. Overigens maakte Arbo eerder in 2018 bij Toneelschuur Producties al diepe indruk met haar Het lijden van de jonge Werther, waarvoor zij BNG Bank Theaterprijs 2018 won. We stimuleren beide makers om na afloop van de voorstelling het gesprek met het publiek aan te gaan over de producties. Om te leren van het perspectief van het publiek, om vragen te stellen en antwoorden te geven, maar ook om binding te krijgen met ‘ons’ publiek in Groningen. Op deze manier willen we beide makers ook voor langere tijd verbinden met onze stad.

EXPERTISEDELING EN DE NOORDELIJKE KETEN Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel nemen een centrale plaats in de noordelijke culturele keten. Dat is ook logisch gezien de rol die wij spelen op het gebied van talentontwikkeling met projecten als Poetic Disasters Club en NNT RAW. In feite hebben wij een deel van een keten al in eigen huis. Wij delen onze expertise ook met andere jonge kunstenaars. Makers of groepen die daar behoefte aan hebben, zullen we altijd inhoudelijk en praktisch adviseren op het gebied van interdisciplinair theater maken, productie, marketing of dramaturgie. Als de ruimte beschikbaar is, kunnen zij terecht in de Machinefabriek. Waar mogelijk coproduceren wij. Dat past ook bij onze rol als cultuurpijler, die wij verderop in dit verhaal uitgebreider toelichten. Daarnaast helpen wij ook jonge gezelschappen en collectieven zoals ZUHAUSE, Teddy’s Last Ride en Het Resort (allen deels voortgekomen uit onze gelederen) om hun eigen onafhankelijke plek in de sector vorm te geven.

STATION NOORD Club Guy & Roni maakt deel uit van het noordelijke talentontwikkelingstraject Station Noord (onderdeel van de noordelijke samenwerking We the North). Dit is een mooi voorbeeld van verregaande samenwerking in noordelijk verband. Station Noord is een samenwerkingsverband van vele podiumkunstenorganisaties in Noord Nederland: PeerGroup, Tryater, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Grand Theatre, Het Houten Huis, Noord Nederlands Orkest, Noorderzon, Oerol en Jonge Harten. Het project stelt zich ten doel de bijdragen van de deelnemende partners op het gebied van talentontwikkeling te versterken door te zoeken naar de meerwaarde die ontstaat wanneer partners samenwerken. Voor deze makers biedt Station Noord een vrije ruimte om te experimenten en te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de gerichte sturing op eindproducties die passen binnen de prestatie-eisen van ondersteunende partners. Binnen Station Noord kunnen echt grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen geïnitieerd worden, waarin de behoefte van de maker centraal staat. Daarmee is het een van de weinige plekken in Nederland waarin talentontwikkeling echt op maat rondom de maker georganiseerd kan worden. Bijzonder aan het netwerk is de diversiteit van 28


producerende gezelschappen en deelnemende festivals en podia. Makers die wij in 2018 ondersteunden in het kader van Station Noord zijn Hendrik Aerts, Veerle van Overloop, ZUHAUSE, Stormvogels en Teddy’s Last Ride. ZUHAUSE is het kunstenaarscollectief van vier kunstenaars uit verschillende disciplines: Davey Bakker, Grey Timmers, Mirjam van Dijk en Élénie Wagner. Samen zoeken ze naar een werkwijze waarbinnen verschillende disciplines hand in hand kunnen gaan, elkaar kunnen versterken en inspireren. In 2018 maakten zij de voorstelling Don’t Forget to Die in het kader van FestivalDerAa in Schipborg (Drenthe). Stormvogels is een theatercollectief bestaande uit Eva Heijnen, Laurien Riha en Ali Zijlstra. Samen willen zij een vorm van theater ontwikkelen die aansluit bij deze tijd, zowel in thematiek als in de manier waarop het verhaal verteld wordt. Hiervoor onderzoekt Stormvogels wat ze kunnen leren van andere (nieuwere) media. Voor hun eerste project binnen Station Noord The Utopia Experience lieten zij zich inspireren door de vertelprincipes uit de videogames. Zij ontwikkelden dit project bij ons in de Machinefabriek. Teddy’s Last Ride is een Gronings collectief opgericht in 2016 en voorgekomen uit de Poetic Disasters Club. Het collectief bestaat uit vier makers met een achtergrond in muziek, dance en theater. Agnese, Andy, Manu en Milan maken alle beslissingen samen, ieder project is een collectieve inspanning. Afhankelijk van de productie nodigt het collectief gasten uit om samen te werken aan het project. Met hun werk proberen ze schoonheid te combineren met intellectuele abstractie in een nieuwe vorm van verhalen vertellen. In 2018 maakten zij de voorstelling Thirst, onder meer te zien op Welcome to the Village (Leeuwarden) en Paradigm Festival (Groningen).

29


6. PUBLIEKSWERKING, MARKETING EN COMMUNICATIE In het afgelopen jaar heeft Club Guy & Roni, door de hechte samenwerking met het Noord Nederlands Toneel maar ook door de grote locatievoorstelling Conference of the Birds het publiek steeds meer verbreed. In 2018 is het gelukt om een flink aantal mensen te bereiken die niet eerder moderne dansvoorstellingen bezocht hebben. Van een guest appearance in ‘Piet’s weerbericht’ tot een optreden voor het koninklijk paar; aan landelijke exposure was geen gebrek. Met de komst van de nieuwe campagneleider voor Club Guy & Roni Jannes Heidinga is de lef, explosiviteit en creativiteit in de marketing van de Club gewaarborgd. Tegelijkertijd kan Club Guy & Roni door de nauwe samenwerking met het Noord Nederlands Toneel ook profiteren van het netwerk, de kennis en de ervaring van de marketeers van het toneelgezelschap.

NITE In 2018 hebben wij ook de naam NITE geïntroduceerd. Eerst voorzichtig, alleen bij het Groningse publiek dat in steeds grotere getalen naar de vrijdagavonden in de Bloemstraat 38 kwam: Friday NITE genaamd. Later is de voorstelling Salam op de website nite.nl gepresenteerd. We hebben het publiek langzaam laten wennen. Door eerst Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel dichter bij elkaar te brengen. Visueel, de logo’s en huisstijlen zijn aangepast, maar ook doordat zij bijvoorbeeld al samenwerkten aan Carrousel. Het is een natuurlijk proces geweest waar het publiek onderdeel van was. Omdat we merkten dat NITE allesbehalve een vaststaand instituut bleek te zijn hebben we er bewust voor gekozen NITE ook voor het publiek de ruimte te geven om fluïde te zijn. NITE, dat staat voor Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble is een beweging. En een beweging beweegt. Verandert. Bij de lancering van de website, in oktober, zijn de partners Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag uiteraard ook toegevoegd. OP 21 december, the longest NITE, is de beweging officieel gelanceerd aan beleidsmakers, influencers, pers, en bekenden uit het veld. Het publiek was toen grappig genoeg allang mee. Zij herkennen en erkennen de nieuwe, interdisciplinaire koers en reageren enthousiast.

NIEUWE HUISSTIJL + NIEUWE WEBSITES In 2018 is de huisstijl van Club Guy & Roni definitief aangepast. Het logo is veranderd en is anders dan dat van het Noord Nederlands Toneel; maar wel duidelijk familie. Art Director Martijn Halie heeft Club Guy & Roni van een nieuwe huisstijl voorzien. Er is een frame ontwikkeld voor de posters, waarbinnen er ruimte is voor de ideeën van de gastregisseur, maar die ervoor zorgt dat het altijd herkenbaar Club Guy & Roni blijft. Ook voor de nieuwe beweging NITE ontwikkelde Halie een logo en een huisstijl. De stijl van NITE is een combinatie en uitvergroting van de huisstijlen van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel De inspiratie kwam zowel uit de mode en beeldende kunstwereld als van de neon uithangborden van de kebabzaak op de hoek. Een boute combinatie van high- en low culture. Van Temptation Island en Zomergasten. Op de in 2018 uitgebrachte nieuwe websites (de achterkant is één geheel en gemakkelijk te onderhouden, maar de voorkant voert drie merken) zijn de huisstijlen naast elkaar te zien. Het technische gedeelte van de websites werd ontwikkeld door BW H ontwerpers uit Leeuwarden. De vormgeving is van Martijn Halie.

30


TE

RK

T tetris S U FA RA

NT

TM

DE IMPASSE TUSSEN GEVOEL EN VERSTAND

PHOTO & DESIGN: HALIE @HALIE.NL

I.S.M NOORD NEDERLANDS ORKEST

LANGUAGE NO PROBLEM, ENGLISH SUBTITLES!

I . S . M .

A S K O | S C H Ö N B E R G

LOCATIE: OOST: 30. CUPIDO’S PLAK | 15 - 23 JUNI, 22:15 REGIE: HENDRIK AERTS, TEKST: PETER VERHELST, MET O.A.TOM JANSEN & VEERLE VAN OVERLOOP

SALAM MA 13 & DI 14 NOVEMBER R E G I E :

G U Y

PHOTO & DESIGN BY HALIE @ HALIE.NL / STYLING: SLAVNA MARTINOVIC

´

W E I Z M A N

T A MAART D S S C H O U -W 18 B U R MEI G AMSTERDAM ON TOUR:S 8 SSBA.NL | CLUBGUYANDRONI.NL TICKETS: NNT.NL/SALAM VO

PHOTOGRAPHY & DESIGN BY HALIE | STYLING & MAKE-UP BY SLAVNA MARTINOVIC

G U Y

&

LK

SK

RA

NT

R O N I

S.M NOORD NEDERLANDS ORKEST ´

HE

AT

ER

KR

AN

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM SSBA.NL |LANGUAGE CLUBGUYANDRONI.NL NO PROBLEM, ENGLISH SUBTITLES!

PHOTO & DESIGN BY HALIE @ HALIE.NL / STYLING: SLAVNA MARTINOVIC

tetris T S U FA SALAM

MA 13 & DI 14 NOVEMBER

TM

A S K O | S C H Ö N B E R G

PHOTO & DESIGN: HALIE @HALIE.NL

I . S . M .

|T

DE IMPASSE TUSSEN GEVOEL EN VERSTAND LANGUAGE NO PROBLEM, ENGLISH SUBTITLES!

I . OOST: S . M 30. . A S K O | PLAK S C H| Ö B E R G22:15 LOCATIE: CUPIDO’S 15 N - 23 JUNI, R E G I E :

G U Y

W E I Z M A N

ON TOUR: 8 MAART - 18 MEI TICKETS: NNT.NL/SALAM

REGIE: HENDRIK AERTS, TEKST: PETER VERHELST, MET O.A.TOM JANSEN & VEERLE VAN OVERLOOP

PHOTOGRAPHY & DESIGN BY HALIE | STYLING & MAKE-UP BY SLAVNA MARTINOVIC

T S U A

TM I.S.M NOORD NEDERLANDS ORKEST

´

PHOTO & DESIGN: HALIE @HALIE.NL

MA 13 & DI 14 NOVEMBER STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM SSBA.NL | CLUBGUYANDRONI.NL

SALAM SALAM tetris

E IMPASSE TUSSEN VOEL EN VERSTAND

OOST: 30. CUPIDO’S PLAK | 15 - 23 JUNI, 22:15 VO

ENDRIK AERTS, TEKST: PETER VERHELST, MET O.A.TOM JANSEN & VEERLE VAN OVERLOOP

R E G I E :

G U Y

&

LANGUAGE NO PROBLEM, ENGLISH SUBTITLES!

I . S . M .

LK

G U Y

SK

R AW E I Z M A N NT |T HE AT ER KR AN T

ON TOUR: 8 MAART - 18 MEI TICKETS: NNT.NL/SALAM

R O N I

PHOTOGRAPHY & DESIGN BY HALIE | STYLING & MAKE-UP BY SLAVNA MARTINOVIC

R E G I E :

G U Y

W E I Z M A N

ON TOUR: 8 MAART - 18 MEI TICKETS: NNT.NL/SALAM PHOTOGRAPHY & DESIGN BY HALIE | STYLING & MAKE-UP BY SLAVNA MARTINOVIC

T S U A

31

LIE.NL

TM

A S K O | S C H Ö N B E R G


SALAM Met iets meer dat 10.000 bezoekers is de tournee (inclusief de voorstelling die tijdens het Nederlands Theaterfestival te zien was) van Salam de best bezochte grote zaal-voorstelling sinds het aantreden van Guy Weizman als artistiek leider. In vergelijking met Carrousel is ook de gemiddelde zaalbezetting gestegen (met 18%). In de campagne voor Salam hebben we gepoogd de periode van veel kaartverkoop die je normaal gesproken ziet rondom de première, wanneer de recensies uitkomen, te verlengen. Dit hebben we gedaan door de middelen landelijk in te zetten en nog nauwer samen te werken met de theaters. We hebben een radiospot gemaakt, ingesproken door hoofdrolspeler Jack Wouterse, zijn stem herken je uit duizenden. Om het uitzenden op radio 1 en radio 4 te bekostigen hebben we een bijdrage gevraagd aan de tourtheaters. Daar is enthousiast op gereageerd en we hebben gezamenlijk een flinke campagne in kunnen kopen. Ondersteund met de pre-roll campagne (een niet weg te klikken reclame voor een programma start op uitzendinggemist) van de trailer, de recensies, postercampagnes, vrije publiciteit en online advertenties en organisch bereik hebben een flinke piek in de kaartverkoop van 4 in plaats van 2 weken opgeleverd.

MECHANICAL ECSTACY Is het een clubavond in de schouwburg of een theatervoorstelling in een poppodium? Dat was de vraag die bij de twee totaal verschillende doelgroepen en bezoekers voor deze voorstelling leefde. Het was te gek als het lukte om deze twee publieksgroepen (bezoekers van theater of dansvoorstellingen en partypeople) in één ruimte massaal aan het dansen te krijgen. Het was ook een uitdaging voor de marketingafdeling. Want of Mechanical Ecstasy nou in het theater geprogrammeerd was of in een poppodium, het was altijd anders dan men gewend was. Om beide groepen naar de voorstelling te krijgen hebben we twee verschillende campagnes gedraaid. Met twee trailers en twee verschillende teksten. Dat is goed bevallen en ook verrassend goed uitvoerbaar gebleken. Een mystery-campagne met posters met de tekst JOIN THE PARTY en een URL erop voor de party doelgroep. Direct mailing met de trailer met veel dansbeelden naar de dansliefhebbers van de verschillende schouwburgen. Voor de schouwburgen maakten we kleine visitekaartjes met de JOIN THE PARTY-tekst om de lokale postercampagnes te ondersteunen. Online lag de focus op Facebook-events, door strategisch berichten te plaatsen en te werken met lokale ambassadeurs werden die events goed bezocht en konden we zo bouwen aan de achterban. In vrijwel iedere speelstad heeft de Club in samenwerking met het theater zogenaamde partystarters geworven. Deze mensen hadden een rol in de voorstelling, ze waren de aanjagers van het feest, maar speelde ook een belangrijke rol in de promotie. Met deze groep mensen onderhouden we het contact zodat we ze ook in 2019 bij de voorstellingen kunnen betrekken. Opvallend was dat daar waar de voorstelling onderdeel was van een festival de zaal extra goed gevuld was. Mechanical Ecstacy leent zich, zo ontdekten we al op Oerol, uitstekend voor festivals en is een heel goede manier om nieuw publiek te trekken voor dansvoorstellingen.

CONFERENCE OF THE BIRDS Bij Conference of the Birds hebben wij gezien dat er een enorm potentieel is van mensen die wij nu nog niet bereiken, maar die gretig op zoek zijn naar nieuwe ervaringen. Wij hebben gezien hoe mensen op zoek zijn naar woorden om te uiten wat ze hebben meegemaakt. Mensen die in sommige gevallen nog nooit een hedendaagse dansvoorstelling hebben gezien. 32


Aan de reacties op Facebook zie je dat mensen voor het eerst moderne dans zien en daar woorden voor zoeken. “En de dansers! Hun bewegingen. Wat een studie om de verschillende bewegingen van al die vogels zo goed te vangen in dans, trippeltjes, gefladder en gezweef. Zo knap.” “Zó mooi! Ik vond het meisje in het zwart echt beeldig dansen. echt zo goed een vogel nadoen.. alle kleine beweginkjes erbij.. Kippenvel!” “Wat was het een prachtige voorstelling!! Die dansers magnifiek!” Voor Conference of the Birds zijn we een partnerschap aangegaan met NDC mediagroep, de uitgever van alle noordelijke dag- en weekbladen. De 13.000 tickets voor deze voorstelling werden verkocht door het platform VanPlan van NDC. Dit ging gepaard met een uitgebreide mediastrategie in alle noordelijke kranten. Wij gaan verder in gesprek met NDC over een toekomstige samenwerking om ander noordelijk publiek de zalen in te krijgen. Dit doen wij zoveel mogelijk in samenwerking met andere culturele partners uit het noorden.

FESTIVALS EN KONINGSSPELEN Het jaarlijkse Weekend Break Festival dat de Club in 2018 voor de zesde keer organiseerde in het Grand Theatre in Groningen is belangrijk voor de branding van het gezelschap in de regio. Het is het moment waarop de Club een podium biedt aan de jonge talenten van de Poetic Disasters Club, maar ook ruimte geeft aan artiesten uit andere disciplines. Het hele Grand Theatre wordt op zijn kop gezet en de feesten ter afsluiting (waar iedereen van de Club uiteraard bij aanwezig is) zijn legendarisch. Absoluut hoogtepunt, maar van heel andere orde, was het optreden voor Koning Willem Alexander en Maxima dat de dansers van Club Guy & Roni dit jaar in de Martinikerk gaven en dat live uitgezonden werd op televisie.

CIJFERS EN BEREIK Over het algemeen is Facebook steeds minder populair geworden. De trend lijkt een dalend bereik te zijn, bij Club Guy & Roni is dat niet het geval. Het bereik is zelfs iets gestegen ten opzichte van 2018 en dat is in de huidige conjunctuur een goed resultaat. Omdat het zeker wel zo is dat de trend op lange termijn toch een daling voorspelt nemen we verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat we een manier behouden om in contact te blijven met onze fans. Ten tijde van de oproep van Arjen Lubach om Facebook te verlaten hebben we onmiddellijk advertenties aangezet met de oproep om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dat heeft goed geholpen. Maar op dit mom ent vormt Facebook nog steeds 86% van alle social doorverwijzers naar onze website. De volgers zijn redelijk verdeeld over alle leeftijden, maar fans van de pagina (die veel betrokkenheid met berichten hebben) zijn relatief jong (25-35). We zijn ons bewust van verplaatsing van gebruikers naar andere media en van jonge gebruikers die niet op het medium komen. Daarom intensiveren we ook onze activiteit op Instagram. Daar zien we een stijging van het aantal volgers van 62% ten opzichte van 2018. Twitter blijft een interessant kanaal voor het bereiken van journalisten, beleidsmakers en partnerorganisaties

33


Per 1 oktober hebben wij een nieuwe website. Die is niet alleen duidelijker, en aantrekkelijker maar heeft ook allerlei voor ons nieuwe mogelijkheden om gerichter ons publiek te bereiken. De nieuwe site heeft een grotere compatibiliteit met onze online advertenties en andere online activiteiten. Wij kunnen meer meten en weten zo meer over onze bezoekers. Daardoor kunnen wij relevante advertenties op het juiste moment laten zien. De oude website van Club Guy & Roni had gemiddeld per maand 3.661 bezoekers, met de nieuwe website bereiken we per maand gemiddeld 7.276 bezoekers. Met de bezoekers van NITE erbij zelfs 10.000. Facebook Twitter Instagram youtube

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.500 2.518 3.099 3.854 4.876 5.904 6.442 600 822 1.010 1.191 1.305 1.351 1.363 - - - - g.g. 1.610 2.782 - - - - g.g. 279 -

34


7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Vanuit de Machinefabriek werken we in een compact team nauw samen met het Noord Nederlands Toneel. Het totale team van beide organisaties bestaat uit een mooie mix van relatief nieuwe medewerkers en medewerkers met een langere staat van dienst binnen de organisatie. Daarnaast huren wij per productie of per project een groot aantal mensen in om ons vaste team te versterken, dit zijn bijvoorbeeld gastregisseurs, acteurs, makers, technici, stagiairs, marketeers, specialisten, vormgevers, fotografen, tekstschrijvers, vrijwilligers en ander ondersteunend personeel in verschillende vakgebieden. Dit ging in totaal om 20,7 FTE in 2018. Het team wordt aangestuurd door artistiek directeur Guy Weizman en zakelijk directeur Harmen van der Hoek. Beide geven leiding aan de teams van het Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel. Onze zes vaste dansers (Adam Peterson, Angela Herenda, Camilo Chapela, Igor Podsiadly, Sofiko Nachkebiya en Harold Luya) zijn allemaal fulltime in vaste dienst. We kiezen dit kunstenplan om te investeren in diegenen die op het podium staan, enerzijds door kostenbesparing en anderzijds door een verhoogd activiteitenniveau waardoor we het volledige jaar werk kunnen aanbieden. Dit is voor ons een enorme winst ten opzichte van het vorige kunstenplan. Samen met de vier vaste acteurs van het Noord Nederlands Toneel vormen zij de vaste kern van het interdisciplinaire ensemble. Afgelopen jaar hebben wij op kantoor een nieuwe marketingmedewerker aangenomen bij Club Guy & Roni. Jannes Heidinga heeft brede ervaring als marketeer bij een aantal succesvolle jonge initiatieven in Groningen, zoals Oost en Achterwerk. Een waardevolle aanwinst voor ons gezelschap in het bereiken van jonge doelgroepen. De tournee van Mechanical Ecstasy was dan ook een goede eerste campagne om uit te voeren.

ORGANISATIEONTWIKKELING EN HR Na een eerste jaar van samenwerking tussen Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel, waarbij er veel is veranderd in beide organisaties qua structuur en bemensing, hebben wij in 2018 veel tijd en energie geĂŻnvesteerd in onze organisatie en het HR-beleid. 2018 hebben we als organisatie gebruikt om terug te blikken op het eerste jaar en gezamenlijk te leren van onze ervaringen, om nog beter ingericht te zijn op de toekomst. Met ondersteuning van het Sociaal Fonds Podiumkunsten hebben we kunnen investeren in scholing van onze medewerkers en de medewerkers van het Noord Nederlands Toneel. Op het gebied van HR hebben onze productieleiders een cursus VCA VOL gedaan op het gebied van veiligheid op het werk, heeft onze werkplaatsmedewerker een lasopleiding niveau 1 en 2 ALU gedaan, is er binnen het team techniek een rijopleiding categorie C en CE gedaan als ook een opleiding Vakbekwaam Persoon NEN 3140, heeft de afdeling marketing verschillende dagen workshops bijgewoond van Cultuurmarketing en wordt de directie ondersteund door Erhan Tanercan van LCT Leiderschap Consult & Training. Als organisatie investeren wij hierin om de expertise en kwaliteit van de verschillende afdelingen te verhogen en individuele ambities te faciliteren. Op het gebied van organisatieontwikkeling volgen momenteel een tiental medewerkers uit verschillende afdelingen uit beide organisaties een cursus projectmanagement bij Triple Plus B.V, een partner van de Hanzehogeschool Groningen. Doel hiervan is om te komen tot uniforme werkprocessen die compatibel zijn voor alle afdelingen in de organisatie, om de samenwerking efficiĂŤnter te maken en de rol van projectmanagers daarin 35


ook door te ontwikkelen. In aanvulling daarop hebben wij het afgelopen jaar ook met onze bedrijfsvriend Cor Reinbergen, die als HR-strateeg en adviseur werkzaam is, een aantal bedrijfsbrede sessies gehad om de onderlinge samenwerking en communicatie tussen onze verschillende afdelingen te bespreken en om de kernwaarden van onze bedrijfscultuur samen te definiëren. Deze sessies zijn als zeer waardevol ervaren door alle deelnemers, omdat er met elkaar is nagedacht op welke manier wij graag willen samenwerken. De kernwaardes zijn gedefinieerd als openheid , zorgzaamheid , innoveren’ en ‘professionaliteit’. Op basis van deze kernwaardes zijn een aantal gedragsafspraken geformuleerd waarin iedereen zich thuis voelt en waarop men elkaar kan aanspreken. Tot slot hebben wij in 2018 tweemaal extern strategisch advies gevraagd op onderwerpen die voor de organisatieontwikkelingen richting de toekomst van belang zijn. Het eerste advies ging over de professionalisering van onze afdeling techniek, gezien de grote technische complexiteit van onze interdisciplinaire grote zaal-voorstellingen die we samen met het Noord Nederlands Toneel produceren. In het advies is de vraag beantwoord in welke onderdelen wij extra moeten investeren om de artistieke koers van de organisatie te ondersteunen. Daarnaast heeft marketingbureau Red Ivy een strategisch advies gegeven voor de merkpositionering van Club Guy & Roni, het Noord Nederlands Toneel en NITE om ons te helpen in de branding en marketing van onze artistieke koers. Zowel de interne organisatie als externe partijen en stakeholders zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van beide adviezen.

WNT Club Guy & Roni neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van goed werkgeverschap, daarom is de CAO Theater op alle arbeidsovereenkomsten van toepassing. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een verantwoording opgenomen over de bezoldiging van de directie zoals bedoeld in de WNT. Hierin valt af te leiden dat de bezoldiging van de directie voldoet aan de WNT.

WERKEN MET VRIJWILLIGERS Hoewel het grootste deel van de medewerkers bezoldigd is, werken wij uiteraard ook met vrijwilligers. In de Machinefabriek werken zo’n 20 vaste vrijwilligers en daarnaast hebben we een heleboel jongeren in onze met het Noord Nederlands Toneel gedeelde ‘2’-community die ook vrijwilligerswerk bij ons doen. De vaste vrijwilligers bestaan bijvoorbeeld uit drie mensen die doordeweeks onze receptie bemannen, een tweetal Syrische mensen die ons helpen met de lunch, een tiental mensen die ons af en toe helpt bij de kassa en de bar, twee vrouwen die in ons kostuumatelier helpen en vrijwillige krachten die af en toe inleidingen geven op tournee. Daarnaast werkt onze ‘2’-community met een groep jongeren van tussen de 15 en 25 die allerhande activiteiten doet. Van theatrale inleidingen op onze voorstellingen, tot bloggen, videoreportages maken tot het organiseren van jongerenactiviteiten.

GOVERNANCE Club Guy & Roni hanteert sinds de start van deze kunstenplanperiode het Raad van Toezicht-model. De code cultural governance is daarbij richtinggevend voor de inrichting van directie en toezicht van de stichting. De Raad vergadert circa vijf keer per jaar en is nauw betrokken bij organisatie, personeel, financiën, strategie en artistieke inhoud. De agenda wordt bepaald door een vaste planning & control cyclus die alle onderwerpen jaarlijks in verschillende frequenties bespreekt. 36


Per kwartaal wordt er een tussenstand besproken van de resultaten en prognoses op financieel gebied en op het gebied van onze prestatie-eisen. De focus ligt enerzijds op het realiseren van de bezoekersaantallen en daaraan gekoppeld de eigen inkomsten, anderzijds op de solvabiliteit en liquiditeit om een gezonde financiële positie te waarborgen. Ook doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling en educatie staan jaarlijks op de agenda. De Raad van Toezicht werkt niet met formele commissies. Wel worden op onderdelen taken toebedeeld aan één of meer leden van de Raad, zoals het jaarlijkse overleg met de accountant, personeelsbeleid en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Sai en Schut Registeraccountants uit Groningen is door de Raad benoemd om de jaarlijkse controle op zich nemen.

SAMENWERKING HET NOORD NEDERLANDS LEDEN RAAD VAN TOEZICHT Martin Sitalsing (voorzitter) Harm Post Maurice de Wilde Bianca Pander Gea Boerma

TONEEL EN COPRODUCTIES

Conform het meerjarenplan hebben binnen ons interdisciplinaire huis het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni eigen Raden van Toezicht, met een gelijke planning & control cyclus en ook een gelijke bezetting. Hierdoor is er volledige transparantie onderling, zonder belangenverschillen. Door de samenvoeging zaten er in 2017 negen toezichthouders in de Raad, door natuurlijk verloop is dit aantal in 2018 teruggebracht tot vijf leden, waaronder een nieuwe voorzitter. De Raad heeft expliciete aandacht voor een pluriforme en diverse samenstelling. Dit is een expliciet doel voor de komende kunstenplanperiode. Dit is vastgelegd in een update van de profielschets van de voltallige Raad inclusief detailprofielen per functie. In het verslag van de Raad van Toezicht wordt de samenstelling van de Raad verder toegelicht. In het begin van 2017 hebben Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel gezamenlijk een ‘Service Level Agreement’ (SLA) opgesteld. Deze SLA formaliseert de afspraken die er tussen beide Stichtingen gemaakt zijn voor de verdeling van kosten en opbrengsten van de gezamenlijke activiteiten voor de periode 1 januari 2017 – 31 december 2020. Het basisprincipe voor de verdeling van kosten en opbrengsten is dat deze verdeeld worden op basis van de voordelen die de respectievelijke stichtingen ervan genieten. Kosten en opbrengsten die specifiek aan een van de stichtingen kunnen worden toegerekend zullen aan die stichting worden doorbelast. Voor kosten die niet specifiek kunnen worden toegerekend wordt een verdeelsleutel gehanteerd. De verdeelsleutel die daarvoor gebruikt wordt is de verhouding in structurele subsidies, als reflectie van de verhouding in activiteitenniveaus tussen het Noord Nederlands Toneel en de Club. In deze afspraken worden specifiek benoemd personeel, coproducties, huisvesting en de besteding van de gezamenlijke cultuurpijlermiddelen.

37

In het geval van onderlinge coproducties draagt de hoofdproducent alle productiekosten en de eigen kosten van personele inbreng. De coproducent draagt bij door middel van de eigen kosten van personele inbreng. Dit omvat kosten zoals honoraria, sejour, reiskosten en verblijfskosten. De hoofdproducent financiert de productiekosten vanuit de inkomsten uit de voorstelling. Het resterende financiële risico wordt in gezamenlijkheid gedragen.


CODE CULTURELE DIVERSITEIT Club Guy & Roni streeft naar een inclusieve organisatie, waarin alle medewerkers mogen uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede diversiteit aan mensen te borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Wij werken vanuit de overtuiging dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. Diversiteit is een breed begrip dat voor ons ten minste leeftijd, geslacht, etniciteit, nationaliteit, sociaaleconomische klasse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, culturele bagage, etc., omvat. Binnen onze organisatie en binnen de artistieke producties die wij creëren, wordt gewerkt aan een samenstelling en een programmering die recht wil doen aan onze opvatting over diversiteit. Ook binnen de samenstelling van cast en crew in producties, willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de samenleving waarin wij opereren. Het gezamenlijke ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel is bijvoorbeeld samengesteld uit zeven verschillende nationaliteiten. Daarnaast proberen wij ons vaste ensemble en artistieke team zoveel mogelijk te verrijken met verschillende kunstenaars met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond, zoals bij Salam uitdrukkelijk het geval was. Ook spelen wij alle grote zaal voorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief te zijn richting het niet-Nederlandstalige publiek. Wij participeren actief in het programma Theater Inclusief dat vanuit het Noordwijk-overleg is geïnitieerd (een overleg waar in principe het Noord Nederlands Toneel aanschuift, maar waar wij indirect natuurlijk ook aan tafel zitten). Onderdeel hiervan was in 2018 een organisatie brede scan culturele diversiteit, waarna we in 2019 een ‘unconscious bias training’ zullen uitvoeren. Dit heeft tot doel om onze organisatie enerzijds een spiegel voor te houden hoe we in de praktijk omgaan met dit onderwerp, anderzijds om onderwerpen rondom diversiteit en inclusiviteit te agenderen en als organisatie nog meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ook binnen de Raad van Toezicht speelt dit onderwerp in de benoemingen voor nieuwe leden. Daarnaast is er als onderdeel van dit programma een HR-training geweest op het gebied van werving en selectie. In 2019 wordt de NITE-voorstelling Brave New World 2.0 als casus gebruikt voor de deelnemende theaters om te werken aan publiekswerking en contextprogramma’s om nieuws publieksgroepen te interesseren in de voorstelling. Dit traject van samenwerking met de theaters is in 2018 ook gestart.

HUISVESTING

In 2017 werd de verbouwing van ons nieuwe huis de Machinefabriek voltooid om het gebouw gereed te maken voor onze huisvestingswensen in de huidige kunstenplanperiode. De gehele organisatie zit nu prettig dicht bij elkaar. Daarnaast huren het Club Guy & Roni het Noord Nederlands Toneel een opslag voor decor en kostuums. Groningen investeert daarnaast in een structurele en kwalitatieve huisvesting voor alle producerende gezelschappen in de stad. In 2017 is de architectenselectie en het ontwerp van de ‘Kunstwerf’ gepresenteerd, een nieuw studiocomplex naast de Machinefabriek voor Het Houten Huis, De Noorderlingen, Theater de Steeg en Club Guy & Roni. In 2018 heeft de gemeenteraad van Groningen een definitief besluit genomen over de realisatie van dit pand. De bouwstart is in het voorjaar van 2019 en de oplevering in de zomer van 2020. Onderdeel van de revitalisering van het gehele gebied rondom Theater de Machinefabriek is ook de renovatie en verbouwing van de oude directiewoning naast ons pand, die wij graag zouden inzetten voor short-stay voor acteurs/dansers.

8. CULTUURPIJLER

38


39


40


EN SAMENWERKING Club Guy & Roni beweegt zich – zo blijkt ook wel uit voorgaande hoofdstukken – in de context van vele verschillende (inter)nationale en lokale netwerken. In dit hoofdstuk geven wij een beknopt beeld van onze omgeving.

CULTUURPIJLER PODIUMKUNSTEN Sinds 2017 zijn wij samen met het Noord Nederlands Toneel door gemeente en provincie Groningen aangemerkt als cultuurpijler podiumkunsten. Een aantal instellingen in Groningen kregen dit stempel vanwege hun centrale en veelbetekenende rol voor het lokale en regionale kunstenveld voor een bepaalde discipline. Aan het cultuurpijlerschap is ook een gezamenlijke bijdrage van de twee overheden verbonden. Als noordelijke cultuurpijlers hebben wij ons gecommitteerd aan een aantal gezamenlijke structurele acties en gaan wij regelmatig in overleg met elkaar. Daarnaast hebben wij een eigen plan ingediend waarin wij aan de hand van drie lijnen toelichten hoe wij het verschil willen (blijven) maken in de komende jaren. Daarbij is lijn 1) een blijvende verbindende rol van de Machinefabriek als huis voor de creatieve sector, lijn 2) het verder uitbouwen van cross-sectorale samenwerking buiten de cultuursector en lijn 3) het leggen van internationale verbindingen. Als specifieke resultaten hebben wij vanuit het cultuurpijlerschap geïnvesteerd in permanente boventiteling voor onze voorstellingen in de schouwburg, om ook internationaal publiek welkom te heten bij onze voorstellingen. Daarnaast zijn wij als cultuurpijler FridayNITE begonnen, waarbij we de Machinefabriek ook openstellen voor andere organisaties en initiatieven uit Groningen. Als onderdeel van ons cultuurpijlerschap delen wij met een open houding naar de sector expertise en vaak ook materialen. Dit gaat van persoonlijke coaching door de zakelijk of artistiek directeur voor jonge producenten en jonge makers, tot de 20 tot 30 stagiaires per jaar die in onze organisaties hun eerste werkervaring opdoen en professioneel begeleid worden, tot het uitlenen van licht en techniek aan kleine organisaties. Specifiek zetten wij onze cultuurpijlermiddelen en – energie in 2018 lokaal in voor het mogelijk maken van projecten als De Wijk de Wereld en Station Noord.

LOBBYCLUB EN LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING De meeste cultuurpijlers zijn ook onderdeel van de Lobbyclub. Dit is een informele samenwerking van rijksgesubsidieerde Groninger instellingen, bedoeld om kennis met elkaar te delen en om het gesprek met lokale en nationale overheden en andere stakeholders wat meer gecoördineerd te voeren in de komende jaren. Landelijk is Club Guy & Roni aangesloten bij de NAPK en bij Kunsten ’92.

WE THE NORTH

41

Het talentontwikkelingstraject Station Noord is een belangrijk onderdeel van het Noordelijke cultuurprogramma We the North. In We the North zijn zeven noordelijke overheden samengekomen om het noorden te zien als culturele experimenteerregio. Vanuit deze samenwerking werd eind 2018 ook het noordelijke culturele regioprofiel plus een aantal proeftuinen ingediend bij de minister. Wij moedigen het aan dat de noordelijke overheden meer en beter met elkaar optrekken en dat de culturele sector daarbij de belangrijkste gesprekspartner is. Belangrijk blijft in deze gesprekken dat er zowel aandacht is voor innovatie, maar ook voor behoud van een sterke bestaande sector. ‘De basis op orde’ moet te allen tijde centraal staan.


DANK! Club Guy & Roni werkte naast bovenstaande netwerken en organisaties in 2018 samen met nog vele partners. Wij danken de volgende partijen in het bijzonder voor hun vriendschap in het afgelopen jaar. Asko|Schönbergs K[h]AOS Noord Nederlands Toneel Slagwerk Den Haag De Oosterpoort | Stadsschouwburg Groningen Grand Theatre Groningen Oerol Festival Leeuwarden Fryslân 2018 Kening fan ‘e Greide Jonge Harten Festival Noorderzon Performing Arts Festival Theater de Steeg Het Houten Huis Noord Nederlands Orkest Welcome to the Village Thijs de Vlieger/NOISIA Urban House Groningen Elker Het Poortje Jeugdinrichtingen Wijkjury Groningen La Rose des Vents Lille Theater Na de Dam De Noorderlingen ZUHAUSE TalentWeb Station Noord En... vele theaters en schouwburgen in Nederland

42


43


44


9. FINANCIËN De totale omzet van stichting Club Guy & Roni bedroeg in 2018 € 1.736.954. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 65.760. Met dit exploitatieresultaat wordt alvast gespaard voor de aanschaf van techniek en inventaris van de nieuwe repetitiestudio’s in de nieuwbouw van de Kunstwerf in 2020. Het eigen vermogen van de stichting is daarmee gestegen tot een totaal van € 328.464. Hiermee hebben we een gezonde financiële buffer van 19% van de jaaromzet. De stichting heeft als streefpercentage een minimum van 15% als eigen vermogen, om ondernemersrisico in een soms turbulente en dynamische markt op te vangen. Het eigen vermogen wordt primair ingezet op het moment van tegenvallende inkomsten, de liquiditeit van de stichting is ruim voldoende om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Evenals het voorgaande jaar is er in 2018 een ruim overschot aan activiteitenprestaties, in totaal realiseerden wij 129 voorstellingen ten opzichte van de 100 begrootte voorstellingen.

BATEN 2018 -- In 2018 zijn de eigen inkomsten gegroeid naar een totaal van € 837.068. Deze groei is voornamelijk gerealiseerd door het eenmalige project Conference of the Birds in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. -- Het eigen inkomsten percentage (EIQ) is volgens het rekenmodel van het Fonds Podiumkunsten 48%. De gestelde norm door het Fonds Podiumkunsten voor EIQ bedraagt 39,8%. Volgens het rekenmodel van het Ministerie van OCW, dat gebruikt wordt door BIS instellingen, is ons eigen inkomsten percentage 98%. -- De structurele provinciale bijdragen zijn voor het huidige kunstenplan vastgesteld op €32.000 euro. -- De gemeentelijke bijdragen zijn voor het huidige kunstenplan vastgesteld op €135.000. -- Het Fonds Podiumkunsten heeft haar bijdragen vastgesteld op €565.500, plus een jaarlijkse talentontwikkelingsbijdrage van €97.130. In de afgelopen twee jaar is dit bedrag verhoogd met een indexatie van €26.506. -- Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel zijn gezamenlijk cultuurpijler in Groningen. Beide organisaties nemen de helft van deze bijdrage mee in de baten.

LASTEN 2018 -- De beheerlasten bedragen 12% van de totale lasten. -- Binnen de activiteitenlasten bedragen de personele lasten 41%.

BALANS 2018 -- Het eigen vermogen van de stichting bedraagt € 328.464. Het balanstotaal van de stichting is € 698.459. De solvabiliteit van de stichting is derhalve 47%.

45


10. VOORUITBLIK 2019 EN VERDER Dit tweede jaar van interdisciplinair goud delven heeft ons nog duidelij ker gemaakt dat deze ontwikkeling niet meer te stuiten is. De goudader is aangeboord en wij willen blijven graven. Hoewel we nog – voor ons gevoel – aan het pionieren zijn, gloort er zoveel moois aan de horizon nu de samenwerking met het Noord Nederlands Toneel zo goed werkt en de lancering van de NITE-beweging ons weer een stap verder heeft gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in de komende twee jaren een volwaardige interdisciplinaire werkwijze ontwikkelen die daarna sterk genoeg is om op zichzelf te kunnen staan. Ooit gestart bij het Grand Theatre Groningen, zelfstandig verder als Club Guy & Roni, nu in samenwerking met het Noord Nederlands Toneel en gestart als nieuwe beweging onder de naam NITE. Verder bouwen aan een volwaardig interdisciplinair huis Dat betekent dat wij hopen samen met het Noord Nederlands Toneel door te kunnen bouwen tot een volwaardig interdisciplinair huis per 2021. In het huidige kunstenplan werken wij nog als twee zelfstandige gefinancierde organisaties, die een veelvoud van de activiteiten in gezamenlijke coproducties uitvoeren. Deze constructie hebben wij in samenspraak met onze financiers opgezet, om vier jaar de tijd te nemen om ons artistiek onderzoek in alle ruimte en flexibiliteit vorm te geven. Na twee jaar ontwikkeling en onderzoek voelt een volgende stap zeer logisch, omdat het merendeel van onze activiteiten inmiddels coproducties zijn en met alle verschillende makers steeds meer onder een gedeelde artistieke visie wordt gewerkt. Graag gaan wij nu het vervolggesprek aan met onze financiers, over het verder bouwen aan een interdisciplinair huis in het volgend kunstenplan. Gelukkig bemerken wij veel positieve, landelijke belangstelling voor onze manier van werken. Zowel de Raad voor Cultuur als het Fonds Podiumkunsten geven aan meer ruimte te willen bieden aan interdisciplinaire kunst en interdisciplinaire huizen in de culturele infrastructuur. Ook de adviesaanvraag stelsel 2021-2024 van Minister Van Engelshoven aan de Raad voor Cultuur lijkt uit te gaan van eenzelfde soort vernieuwingswens. Hiermee groeit ons enthousiasme over de rol die wij zouden kunnen spelen binnen deze vernieuwing in de sector.

EEN NIEUW HUIS NAAST ONS HUIS Wij kijken enorm uit naar de bouw van ‘De Kunstwerf’ in 2019. In dit nieuwe gebouw komen de activiteiten en kantoren van Het Houten Huis, Vooropleiding theater De Noorderlingen, De Steeg, het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni samen op steenworp afstand van de Machinefabriek. Wij denken dat dit enorm veel kruisbestuiving gaat opleveren op alle niveaus; van artistiek tot productie, van educatie tot marketing. Het aantal studio’s en repetitieruimtes dat wij tot onze beschikking hebben per 2020, is volledig afgestemd met onze hierboven beschreven ambities van een volwaardig interdisciplinair huis vanaf 2021. Ons huis van de toekomst is al in aanbouw.

BRAVE NEW WORLD 2.0 Bij het schrijven van dit verslag in februari levert de eerste NITE-voorstelling Brave New World 2.0 vóór de première al reuring op, omdat wij bij het uitnodigen van onze relaties een deel van de mensen een kaartje hebben gestuurd met de uitleg dat ze niet welkom zijn bij de première, omdat ze door ons fictieve adviesbureau Humanite niet als een van onze 500 belangrijkste influencers zijn beoordeeld en daarom niet nuttig zijn. Verwarring alom rond een gelukte grap die gezien de thematiek van de voorstelling eigenlijk helemaal niet zo grappig is. Want wat gebeurt er als 46


47


48


we de regie over ons leven overdragen aan technologische oplossingen? Als techniek mag bepalen wie wel en wie niet meer van nut zijn? Een mooi voorbeeld van hoe alles om de voorstelling heen er integraal bij is gaan horen. Brave New World 2.0 is een veelbelovend, interdisciplinair project met een zeer diverse cast.

EN MEER IN 2019… Maar er is veel meer in 2019, hier een tipje van de sluier… In het najaar presenteren wij onze nieuwe grote zaal-voorstelling LOVE, een amoureus dansspektakel waarin wij de romantische liefde vieren in een choreografie van Roni Haver. Wij coproduceren het project samen met het prestigieuze GöteborgsOpera Danskompani en de voorstelling gaat afwisselend in Nederland en in Zweden op tournee. In maart zien wij de terugkeer van ons dansproject Move It! voor 150 VMBO-jongeren, dat wij samen mogelijk maken met het Noord Nederlands Orkest. Op 12 en 13 april vindt ons jaarlijkse Weekend Break Festival plaats in het Grand Theatre Groningen en in mei coproduceert onze Poetic Disasters Club samen met Opera Zuid de opera Fantasio, die zowel in binnen- als in buitenland te zien is. Binnen Station Noord ondersteunen wij onder meer projecten van de noordelijke talenten ZUHAUSE, Teddy’s Last Ride, Mohamed Yusuf Boss en Veerle van Overloop. Tenslotte zijn wij weer partner in het project De Wijk de Wereld, waarbij dit jaar de Korrewegwijk en De Hoogte de sleutel van de Stadsschouwburg Groningen krijgen overdragen.

HET VERSCHIL MAKEN Dat maakt dat wij ook in 2019 zowel (inter)nationaal als lokaal midden in de culturele infrastructuur, maar misschien belangrijker – midden in de maatschappij – staan. Wij willen het verschil maken met wat wij vertellen, hoe wij dat vertellen, met wie wij dat vertellen en aan wie wij dat vertellen. De mooie plannen voor de komende jaren geven ons meer dan voldoende vertrouwen om vanuit deze open houding het theater van nu in de taal van nu te maken. Uiteraard samen met onze vele vrienden en partners.

Guy Weizman – Artistiek en algemeen directeur

49

Harmen van der Hoek – Zakelijk directeur


VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT In 2018 hebben de Raad van Toezicht en de directie vier reguliere vergaderingen gehad (op 20 maart, 11 juli, 3 oktober en 10 december). Naast het bijpraten over de actuele stand van zaken op artistiek en financieel gebied waren de volgende onderwerpen daarbij hoofdpunten: -- Educatie, marketing en participatiJaarrekeningen en Jaarverslagen 2018 het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni -- Jaarlijkse Planning & Control cyclus -- Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht -- Doelen en Risicomatrix -- Begrotingen 2019 -- Huisvesting Ebbingekwartier -- Personeelszaken en organisatieontwikkeling -- Taakverdeling Raad van Toezicht en directie -- Planning nieuwe kunstenplan 2021-2024 -- NITE samenwerking -- Educatie, marketing en participatie In 2018 is er in de samenstelling van de Raad van Toezicht het nodige veranderend, omdat diverse benoemingstermijnen zijn afgelopen. Op de vergadering van 11 juli, voorafgaand aan de voorstelling Conference of the Birds in Leeuwarden, hebben wij afscheid genomen van een vijftal leden van de Raad van Toezicht. Al deze vijf leden zijn afgetreden vanwege het verlopen van ieders tweede termijn in de Raad. Naast voorzitter Seerp Leistra, hebben wij afscheid genomen van Marita Schreur, Anton Daleman, Peter Yspeert en Anne Karen de Boer. Door de samenvoeging van de Raden van Toezicht van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni in 2017 was de groep vrij fors in omvang, door het natuurlijke verloop en het aantrekken van een nieuwe voorzitter heeft de huidige Raad van Toezicht vijf leden. Er is nog ĂŠĂŠn positie vacant en die proberen wij in 2019 op te vullen met een geschikte kandidaat, daarbij wordt expliciet gekeken naar een pluriforme samenstelling. Als voorzitter is per oktober 2018 Martin Sitalsing aangetreden tot de Raad van Toezicht. Met zijn ruime ervaring als bestuurder en zijn grote netwerk is hij een zeer waardevolle aanvulling in de Raad. Sitalsing heeft als voorzitter de ambitie om naast een gezonde bedrijfsvoering, bovenal de maatschappelijke impact van de organisatie ook vanuit de Raad van Toezicht vorm te geven. De Raad van Toezicht kijkt met veel enthousiasme terug op 2018, het tweede jaar van onze bijzondere interdisciplinaire samenwerkingen. Met veel trots waren wij allen deelgenoot van het grootste en meeslepende Conference of the Birds, het bejubelde Salam, het swingende Mechanical Ecstasy, maar ook van 20 jaar Dichterbij en de RAW-voorstelling van de talentvolle Liliane Brakema. Een prachtig resultaat als kroon op het afgelopen jaar, was uiteraard de regieprijs die Guy Weizman heeft ontvangen op het Nederlands Theaterfestival voor de voorstelling Salam. Hiermee hebben Weizman en het gehele team bewezen welke kwaliteit wij in huis hebben en welke mooie ontwikkelingen wij nog kunnen verwachten in de toekomst. We kijken als Raad van Toezicht met vertrouwen naar de toekomst en danken alle medewerkers van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni voor de inspiratie die zij ons geven in de prachtige voorstellingen.

Martin Sitalsing Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni 15 maart 2019

50


51


MARTIN SITALSING, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR LENTIS EN FPC DR. S. VAN MESDAG Einde 1e termijn 24-08-2022 -- Voorzitter Zorg Innovatie Forum -- Lid Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis Assen -- Voorzitter Raad van Toezicht RBO -- Lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen -- Lid Bestuur Discriminatie Meldpunt Groningen -- Lid Programmaraad RTV Noord -- Lid Bestuur FC Groningen in de maatschappij HARM POST, DIRECTEUR POST ADVIES BV Einde 2e termijn 31-12-2019 -- Voorzitter Stichting GRQ Business Network -- Voorzitter Stichting GRQ Business Network -- Jurylid Jonge Ondernemers Prijs (JOP) Groningen -- Lid Raad van Commissarissen Port of Harlingen -- Lid Raad van Commissarissen AG Ems -- Voorzitter Raad van Commissarissen Heuvelman Ibis -- Lid Raad van Toezicht RUG (Rijksuniversiteit Groningen) -- Voorzitter Commerciële Club Groningen -- Voorzitter Stichting ‘Vrienden Beatrix Kinder Ziekenhuis’, Groningen -- Secretaris ‘KinderboekenHuis’, Winsum -- Bestuurslid ‘Vrienden Opmaat’, Bedum (gehandicaptenzorg) -- Voorzitter Raad van Commissarissen ‘Bijzondere Bedrijfslocaties Groningen’ Groningen (onderdeel Stichting Oude Groninger Kerken) -- Voorzitter ‘Stichting Maggie’s Nederland’, Groningen (kankernazorgcentrum i.o.) -- Honorair Consul Noorwegen in 3 Noordelijke provincies -- Bestuurslid ‘Perspectief Groningen 2025’, initiatief van Rabobank om economie Groningen aan te jagen -- Bestuurslid ‘Social Impact Day Groningen’, om sociaal ondernemen te stimuleren -- Adviseur ‘Stichting WadDuurzaam’, om plannen te bedenken voor het schip ‘de Ecolution’ van wijlen Wubbo Ockels -- Bestuurslid ‘Noordelijk Cultuur Fonds’ -- Raad van Advies Powerfield MAURICE DE WILDE (PENNINGMEESTER), CHIEF FINANCIAL OFFICER KOOPMAN LOGISTICS GROUP BV Einde 2e termijn 15-10-2022 -- Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Gasunie “(tot 1/7/18) -- Voorzitter Hockey Club Groningen “GHHC BIANCA PANDER, PARTNER BKB | HET CAMPAGNEBUREAU Einde 2e termijn 1-1-2022 -----

Algemeen directeur/bestuurder Stichting Welcome to The Village Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble Bestuurslid Lobby Lokaal Lid Rijksadviesorgaan voor de Friese Taal DINGtiid

GEA BOERMA, MANAGER BESTUUR, JURIDISCHE ZAKEN & COMMUNICATIE / KABINETSCHEF COMMISSARIS VAN DE KONING Einde 2e termijn 1-1-2022 -----

Bestuurslid Festival Jonge Harten Bestuurslid PoëziePaleis Bestuurslid Vd Leeuw-lezing Raad van Toezicht Kopland / Zienn (maatschappelijke opvang / vrouwenopvang) -- Voorzitter bestuur Stichting Muziek, Dans en Theater Veendam 52


De directie vanClub Guy&Roni wordt vanaf 01-01-2017 gevormd door Guy Weizman in de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek in de functie van zakelijk leider.

53


54


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.