Page 1

Ref/scs/0213

´As Pontes, 3 de febreiro de 2013

Asunto: Asemblea xeral 2013

Estimado socio e arqueiro, No nome do presidente do Club Sílex convocote á Asemblea Xeral Ordinaria o dia 1 de marzo de 2013 as19,30 h na bolera do Lar co seguinte ORDE DO DIA 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Informe deportivo ano 2012 Balanzo económico ano 2012 orzamento para o ano 2013 Programación deportiva 2013 Autorización para soliocitar subvencións de entiodades públicas Varios. Preguntas e suxerencias. Agardando poder contar coa tua presencia, recibe un cordial saúdo,

Asdo./ Alfredo Rubio Secretario Club Sílex

Asamblea Xeral Ordinaria Clube Sílex  

Convocatoria da asamblea de 2013 cos puntos a tratar quese expoñen na mesma.