Page 1


Memòria Associació Club de Feina

1. ÍNDEX 1. Índex

01

2. Constitució del Club de Feina Poblenou

03

3. Objectius de l’associació

04

4. Organigrama

05

5. Línies d’actuació

06

5.1 A nivell de l’Associació

06

5.1.1 Donar-se a conèixer al carrer •Sant Jordi •Festes de Maig

07 07 07

5.1.2 Espais on actuem •Casal de barri

08 08

5.1.3 Contactes institucionals •Ajuntament (subvencions i fòrum districte) •La Caixa de Pensions •Apropem-nos •Premsa

08 08 08 08 09


Memòria Associació Club de Feina 5.2. A nivell dels Socis

12

5.2.1 Activitats laborals individualitzades •Itineraris •Aula de informàtica

18 22 26

5.2.2 Activitats laborals col·lectives •Formació •Networking

27 27 27

5.2.3 Ajuda psico-motivacional

32

5.2.4 Eines informàtiques

33

5.3. A nivell de les empreses

37

5.4. A nivell de la intermediació laboral

39

6. Pla d’acció 2015

43

7. Estat de Ingressos i Despeses del 01.01.2015 al 31.12.2015 47 8. Pressupost Club de Feina 2016

49

02


Memòria Associació Club de Feina

2. CONSTITUCIÓ DEL CLUB DE FEINA L’any 2014 en el cicle de Suport a la Recerca de Feina, que es va fer al Casal del Barri, vam coincidir un grup de persones, que ens vam plantejar una pregunta: Per què la gent del Barri ens anem a treballar fora del barri? Per què perdre tant de temps en desplaçaments? Per què al barri hi treballa gent que ve des de molt lluny? No seria més normal i conseqüent que fos al revés, i que cadascun treballés en la seva zona? Ens vam seguint fent preguntes. I va ser aleshores quan la idea de posar en contacte la gent del barri amb les Empresas del barri se’ns va acudir. Però com fer-ho? El primer que vam pensar va ser crear un grup i posar -se a treballar sobre el tema. Desprès, amb l’ajuda de la nostra orientadora laboral, es va arribar a la conclusió que aquest grup seria molt més efectiu i tindria més força si fos autònom. Justament va ser aleshores quan vam decidir constituir-nos com a associació. Les persones voluntàries que hi treballen de manera totalment desinteressada volem crear aquest nexe d’unió entre empreses i veïns del barri. Pensem que es bo per els dos cantons. Per les empreses, per que tindran al seu abast gent del propi barri, el que els hi facilitarà la tasca de recerca, i per els treballadors per que tindran moltes més facilitats per accedir a llocs de feina.

03


Memòria Associació Club de Feina

3.OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ En els nostres estatuts queda fixat els següents fins: “Els fins de l’associació són: • Recolzar i oferir oportunitats als socis en situació de demandants de feina. • Oferir aprenentatge i formació als demandants d’ocupació. • Crear xarxa entre ciutadans del barri amb interessos laborals i de

proximitat, ja siguin empresaris o demandants d’ocupació. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: • Crear i mantenir un punt de trobada per demandants d’ocupació. • Avalar amb el segell del club els expedients del socis. • Realitzar tallers i cursos específics. • Organització de jornades de sensibilització per la creació de xarxes. • Cerca i difusió d’ofertes de treball al barri mitjançant una pàgina web i las

xarxes socials. • Establir contacte entre els aturats del barri de Poblenou i les empreses del mateix barri.“

04


Memòria Associació Club de Feina

4. ORGANIGRAMA

05


Memòria Associació Club de Feina

06


Memòria Associació Club de Feina

5. LÍNIES D’ACTUACIÓ 5.1 A NIVELL D’ASSOCIACIÓ

L’Associació s’ha donat a conèixer ja que és el seu primer any de vida. Ho ha fet amb varis criteris: Sortint al carrer a les fires anuals, contactant amb equipaments del barri per ser-hi presents i movent-se per les institucions per poder fer sinèrgies. Com a conclusions trobem que s’ha fet una bona feina però encara ens mancaria fer alguns retocs més així que es proposa per l’any següent:

• Mantenir les fires que es puguin fer. Mínim dues a l’any. •Treballar molt més el tema de premsa. •Treballar per sortir en TV3. •Emetre un canal amb productes i consells del Club de Feina. •Consolidar una xarxa d’equipaments que treballin per l’ocupació. •Contactar amb el SOC. •Ampliar les col·laboracions amb el Centre Cívic Can Felipa. •Crear un departament que gestioni més de prop el tema institucional. •Aconseguir algun reportatge en alguna revista. •Contactar amb més federacions d’empresaris i fires de feina.

07


Memòria Associació Club de Feina 5.1.1 DONAR-SE A CONEIXER AL CARRER •Sant Jordi Vam sortir al carrer per primera vegada i vam posar una paradeta amb llibres de segona mà on vam poder aconseguir alguns fons. Es van fer varis contactes i es va comentar que l’any següent es tornarà a fer.

•Festes de Maig Es va muntar un stand molt més sofisticat on cridar l’atenció era el més important. Com es veu a la foto vam fer cartells inspirats als que es pengen a les portes de les botigues demanant personal. Es van fer varis contactes inclús algunes empreses van deixar algunes ofertes.

08


Memòria Associació Club de Feina 5.1.2 ESPAIS ON ACTUEM •Casal de barri

Aquest any 2015 hem treballat sobretot al carrer i al Casal de barri que ens cedia l’espai. Hem fet curt d’espai ja que les activitats se’ns mengen el temps que tenim per fer feina. L’horari d’atenció és molt limitat.

09


Memòria Associació Club de Feina 5.1.3 CONTACTES INSTITUCIONALS •Ajuntament (subvencions i fòrum distric)

S’han fet varies visites a l’ajuntament per aconseguir la concessió d’una petita subvenció. Varies visites amb la Marta González (que en el 2015 és la tècnica de barri). També s’han fet contactes: •La Caixa de Pensions S’han realitzat algunes gestions per poder demanar una ajuda a la Caixa de pensions. Encara no s’ha aconseguit res però estem en procés. •Apropem-nos Apropem-nos és la associació que col·labora amb nosaltres en la cessió de 3 hores de la nostra orientadora laboral. A més ens dona recolzament a nivell impressions i ens facilita l’entrada de persones que ens cerquen. itineraris. •Premsa Hem sortit a la televisió dues vegades. A BTV. A la pàgina web tenim els nostres links per veure els vídeos.

10


Memòria Associació Club de Feina També ens va entrevistar Línia Sant Martí.

11


Memòria Associació Club de Feina 5.2 A NIVELL DE SOCIS Es realitzen moltes activitats amb objectius diversos. Principalment es tracte de: 1.Donar eines per la cerca de feina al demandant. 2.Crear xarxa entre demandants per tal d’establir sinergies de col·locació efectives. Per tant, es realitzen activitats individualitzades que persegueixen l’acompanyament específic de cada demandant i activitats col·lectives que sobretot tracten d’establir xarxa entre els demandants. Per aquest any 2015 hem fet un total de 107 socis, dels quals 66 són dones I 41 són homes, segons estadística adjunta. Sobretot som gent de Sant Martí i del Poblenou. I una part molt elevada és del sector de l’administració.

12


Memòria Associació Club de Feina

13


Memòria Associació Club de Feina De les persones contactades a principis del 2016, 37 estan actualment treballant. El que representa gairebé un 50% dels socis contactats. Hem fet trucades per esbrinar quin és el resultat de la gent que ha trobat feina.

Treballen

No treballen

No contesten

Telèfons Incorrectes

Contestador

34

43

43

4

10

14


Memòria Associació Club de Feina Hem aconseguit aquests socis per mitjans de la difusió, Networking, Formacions de LinkedIn, el boca a boca i altres activitats, així com el repartiment de fulletons a diversos comerços i entitats del barri: Can Felipa, Biblioteques, Casals del Barri, Llibreria Etcétera, No Llegiu, La Papier, Papereria Carme, etc. Tots aquests mitjans han ajudat persones del nostre entorn que estan aturades en la seva cerca de feina, cosa que ens fa sentir molt satisfets de la tasca que realitzen els voluntaris del Club. En el gràfic següent podem veure que el novembre va ser el mes que més socis es van fer (ja que l’estadística de Maig reunia totes les dades del principi de l’any fins aquell moment no comptabilitzat). Considerem que l’augment del mes de novembre és degut a la campanya de publicitat que vam fer a la tornada de vacances.

15


Memòria Associació Club de Feina Per l'any 2016 tenim unes previsions de fer 100 NOUS socis i volem que renovin un 50% de l'any anterior, ja sigui perquè han trobat feina i confien en el projecte o perquè continuen buscant feina. Tenim molta tasca al davant però encara ens queden sis mesos i ho aconseguirem, sempre que puguem comptar amb les eines i ganes per poder col·laborar en l'ajut d'un col·lectiu tant i tant desfavorable a causa de la crisi que pateix el nostre país. Hi ha un cert col·lectiu que necessita molt i molt de nosaltres per fer el seu CV, la seva recerca de feina i moltes altres coses, però el nostre pressupost no ens permet ajudar-los adequadament, per això estem oberts a les vostres idees en aquest àmbit. De moment hem quedat que agafarem alguns voluntaris que ens ajudin a tutelar les cerques d'aquestes persones. Cada voluntari orientador podrà portar 3 casos especials. Les seves necessitats són parlar castellà, llegir i escriure (no en saben), nocions bàsiques d'informàtica per poder ells mateixos trobar les ofertes de treball. El nom del projecte d'aquestes tres persones que hi ha ara es podria dir "Connecta’t". Hem de crear un protocol telefònic per fer seguiments més proper als nostres socis i detectar les seves trajectòries laborals (núm. d'ofertes, entrevistes prèvies, formacions presencials...) S'ha d'intentar que el soci ens ajudi amb el "boca a boca" a obtenir més associats. Crear un sub-departament dedicat a ampliar del nucli d'acció de Sant Martí i a promocionar la captació de socis nous pel nostre Club de Feina a través d'escoles professionals, comerços i centres del barri.

16


Memòria Associació Club de Feina

•Fer 100 NOUS socis i que renovin un 50% dels antics. •Engegar el projecte CONNECTA’T. •Protocol de seguiment. •Sub-departament de representació de l’entitat.

17


Memòria Associació Club de Feina 5.2.1 ACTIVITATS LABORALS INDIVIDUALITZADES •Itineraris Els itineraris d’inserció són aquelles accions que estableixen un camí pel plantejament de la cerca de feina de la persona aturada. Es tracta d’una sèrie d’entrevistes amb l’orientadora laboral on es determinen i s’acorden accions a emprendre pel demandant i pel Club per poder tenir resultats esperats. En aquest sentit s’utilitza el servei del Centre de Barri finançat per Apropemnos del punt d’orientació laboral on la nostra orientadora laboral rep entrevistes de seguiment. Per tant, tenim tres tipus d’usuaris del servei d’Orientació Laboral. 1.Els socis que són derivats del Club de Feina al Servei d’Orientació. 2.Els socis que seran derivats del Servei d’Orientació al Club de Feina. Són col·lectius més normalitzats on, com a mínim, els agradaria tenir una integració amb altres persones. Com a mínim han d’entendre la necessitat de que la seva cerca de feina sigui activa. Parlen castellà o català. Poden usar les eines informàtiques. Molt excepcionalment podem derivar alguna persona que no compleixi aquests requisits al Club. 3. Els que no són socis del Club són col·lectius amb més dificultats d’inserció sociolaboral. No seran derivats al Club però si a l’aula d’informàtica i potser a algunes de les formacions gratuïtes.

18


Memòria Associació Club de Feina L’objectiu del punt d’Orientació laboral d’Apropem-nos L’objectiu general del projecte és promoure la inclusió social i laboral dels col·lectius i persones del barri que presenten situacions de vulnerabilitat, exclusió social o risc de patir-la a causa de la manca d’ocupació i d’ingressos. S’ha treballat específicament perquè els usuaris adquirissin les eines i competències necessàries, com l’elaboració del CV, carta de presentació, consulta per internet, etc., per millorar les seves condicions de partida en la recerca de feina, així com per orientar o reorientar millor el seu perfil professional. Tots els destinataris o beneficiaris han estat persones, principalment del barri del Poblenou (73%) que presentaven situacions de vulnerabilitat a causa de la manca d’ocupació i d’ingressos, en especial persones migrades (87%), dones (57%), i persones majors de 50 anys (36%).

19


Memòria Associació Club de Feina 5.2.1.1 ACTIVITATS REALITZADES Les activitats s’han planificat des del Punt d'Acollida d’Apropem-nos en coordinació amb l’orientadora laboral, qui ha fet atenció directa una tarda a la setmana al Casal de barri del Poblenou. Les activitats realitzades amb els usuaris en poden agrupar en tres categories: A) Suport a través d’entrevistes, que poden esdevenir itineraris personalitzats. B) Suport a través de la pràctica a l’Aula de recerca de feina. 1.Orientació laboral El serveix ofereix un acompanyament a la cerca de feina oferint eines i recursos per fer efectiva la incorporació al món laboral. La tasca consisteix en proporcionar recursos per la cerca ACTIVA i PERSONAL de feina, promovent la independència, la constància i l’autonomia. Consisteix en: A)Primera visita: Xerrada grupal y entrevistes individuals. Primer contacte de l’usuari amb l’orientadora laboral. B) Comentaris sobre els principals canvis a la cerca de feina a l’actualitat I la obligatòria participació activa. Basat en tres importants conceptes:

I. El 80% de persones que troben feina ho fan a través d’una xarxa de contactes. S’ha de impulsar la xarxa personal de contactes i promoure l’auto candidatura

20


Memòria Associació Club de Feina II.En situacions de dificultats s’acostuma a tenir pensaments que impedeixen trobar feina ja que ens estanquem en circumstàncies que no depenen de nosaltres. El pensament positiu i l’acció és la clau per poder trobar la feina. III. El cv actualment tindrà èxit si està orientat cap a l’oferta de feina a la que l’enviem. C) S’omple una fitxa amb les dades personals, de formació i laborals de l’usuari (de manera individualitzada i privada). D) Es parla de la situació personal de l’usuari - Es comenta els objectius professionals i les possibilitats dels diferents sectors. E) Es parla de quina és la cerca que està fent l’usuari. F) Es comenten els principals canals de recerca de feina. G) Es passen a preguntes específiques en cada cas. H) Es decideix si impulsarem un itinerari (procés on usuari i orientadora pacten uns objectius temporals i d’accions). I)Es decideix si l’usuari passarà al Club de Feina. J) Es decideix si es pot derivar a algun altre servei específic del barri.

21


Memòria Associació Club de Feina 2.Itineraris d’inserció En funció del candidat i de les seves necessitats, durant les sessions es treballen els itineraris a seguir. Cada itinerari és diferent depenent de si s’ha de fer un acompanyament en un sector específic o una reorientació del sector. Un cop pactada la tasca entre usuari i orientadora, es pot fer a casa o a l’aula de recerca amb acompanyament dels voluntaris del Club de Feina. Cada tasca pactada genera una visita de seguiment per part de l’orientadora. Les tasques poden ser molt diferents però normalment tenen a veure amb aquest llistat: A)Es revisa el CV que té el candidat o es fa totalment nou. B)Es comenten els recursos que són vàlids sobretot enfatitzant que el CV estigui enfocat al perfil demanat per l’empresa. C)Es comenten les necessitats formatives. D)Es mira el procés que ha fet l’usuari a partir de les directrius marcades. E)S’aprofundeix en l’autocandidatura donant recursos per trobar les empreses.

22


Memòria Associació Club de Feina F)S’aprofundeix en les plataformes d’internet. G)Es comenta la importància de la carta de presentació. H)Es forma, si és necessari, en cerca de feina per internet. I)S’aprofundeix en la importància i desenvolupament dels contactes personals.

23


Memòria Associació Club de Feina 5.2.1.2 ESTADISTIQUES DE PERSONES DEL CLUB DE FEINA PERSONES DERIVADES

QUANTITATS

Del Club de Feina al servei d’Orientació

1

Del Servei d’Orientació al Club de feina

26

Del Servei d’Orientació al Club de feina. FETES

26

Usuaris no derivats al Club de feina

20

ACTIVITATS

MITJANA

Aconseguir feina

30’43%

Visites amb seguiment

2’11%

Seguiments a l’aula

2%

24


Memòria Associació Club de Feina Com a millores de cara a l’any següent s’han avaluat les següents:

•Establir una setmana de xerrades i una de seguiments. •Ampliar el temps de visites de seguiments. •Fer millor el contacte de CV entre un servei i l’altre. •Fer més trucades telefòniques. •Canviar el procediment per incrementar les derivacions del Club al Servei d’Orientació Laboral.

25


Memòria Associació Club de Feina 5.2.1.3 AULA D'INFORMÀTICA S'ha utilitzat aquest recurs donada la necessitat de trobar una eina on els usuaris poguessin participar en la seva cerca d'una manera més pràctica amb un acompanyament presencial. A més es pot treballar les tasques pactades en els itineraris amb qüestions més directes al moment. Es traça un pla per cada sessió que el candidat vingui a l'aula. Normalment la primera vegada se'l fa assistir a una formació curricular, una sessió que es fa cada mes i en la que es parla del CV. Actualment, hem augmentat la freqüència d'aquestes sessions a una vegada cada 15 dies. És molt difícil comptabilitzar les visites a l'aula durant el 2015 donat que no es registraven. Com a millores hem establert:

•Buscar un sistema en el que poder atendre més personalment als usuaris. Molt lligat amb la idea de tenir voluntaris que acollin a candidats tutelats. •També estem estudiant la possibilitat de donar hores per poder ser més efectius.

26


Memòria Associació Club de Feina 5.2.2 ACTIVITATS LABORALS COL·LECTIVES Per fomentar la formació i ajuda als socis demandants de feina s'estableix un calendari de formació i la facilitació d'eines. El següent calendari, que correspon al primer trimestre però es pretén ampliar al següent, depèn de la disponibilitat de finançament i espais que ens puguin cedir. El següent quadre mostra les activitats que vam registrar. Val a dir que abans del maig encara no fèiem registre de què anàvem fent. El que fa que les activitats siguin més per l'any que ve.

Sessions / Dates

Núm. Assistents

Activitats laborals col·lectives

18 sessions

94

Formació amb Joan Coll

14 sessions

52

Elevator Pitch

05/05/2015

6

27/10/2015

1

LinkedIn

17/11/2015

6

Currículum

11/06/2015

2

16/06/2015

3

ACTIVITAT

27


Memòria Associació Club de Feina

ACTIVITAT Currículum

Networking amb Natalia Orpi

Sessions / Dates

Núm. Assistents

10/09/2015

3

06/10/2015

2

15/10/2015

1

29/10/2015

1

12/11/2015

4

19/11/2015

2

26/11/2015

2

10/12/2015

8

4 Sessions

42

19/05/2015

11

02/06/2015

4

02/11/2015

15

01/12/2015

12

28


Memòria Associació Club de Feina •Formació

Es realitzaren 14 sessions de formació obertes a tot el públic amb un total de 52 assistents. Aquesta formació va estar orientada a les eines de cerca de feina tals com consells bàsics pel CV, xarxes socials professionals i d’altres. •Networking Es van portar a terme 4 sessions destinades a fomentar la interrelació de persones en situació d’atur i a potenciar les xarxes de contactes. Van assistir 42 persones i van ser guiades per un formador expert en dinàmica de grups. Cada sessió estava dedicada a un tema especial.

29


Memòria Associació Club de Feina ACCIONS PORPOSADES PER 2016

ORGANITZACIÓ •Fer un departament per la realització i millora d'aquestes activitats així com la realització d'un seguiment. Incorporant a un voluntari que treballi únicament a aquest nivell.

FORMACIÓ •Continuar amb activitats de formació per la cerca de feina i lideratge personal a més d'utilitzar-les com a via de captació de socis. •Incloure una sessió de millora del CV els dimarts al matí. •Incloure una sessió mensual de pràctica d'entrevista de treball. •Incorporar nous formadors i instructors per fomentar la diversitat de criteris. •Valorar les activitats de formació a través d'un qüestionari anònim als assistents que a més ens permeti indagar sobre els interessos dels assistents. •Continuar les activitats de Networking entre socis i persones aturades del barri. •Incloure activitats d'ajuda psico-motivacional tals com sessions mensuals de coaching i ioga/meditació quinzenal.

30


Memòria Associació Club de Feina

COMUNICACIONS: •Incrementar la difusió del calendari d’activitats del CFPN en xarxes socials, newsletters propis i entitats afins, tals com el Casal de Barri de Poblenou, districte de Sant Martí, entre altres. EVALUACIÓ DE GESTIÓ: •Analitzar estadístiques de persones que assisteixen als esdeveniments en front dels lectors del butlletí setmanal, que ens permetin determinar la efectivitat dels mateixos.

31


Memòria Associació Club de Feina 5.2.3 AJUDA PSICO-MOTIVACIONAL S’ha comprovat que els demandants que estan més preparats emocionalment per la situació d’atur i actuen des d’un prisma d’enfoc positiu actuen amb certa motivació que irrevocablement deriva en millors resultats en la seva cerca. Per això des de la junta s’ha valorat positivament activar noves iniciatives dirigides sobretot a l’acompanyament emocional, psicològic i motivacional del procés de cerca de feina. Algunes d’aquestes activitats seran: a)Activitats de coach. b)Activitats sobre ioga/meditació/respiració. c)Activitats lúdiques destinades a aconseguir alegria motivació i enfoc col·lectiu. d)Recolzament psicològic. Aquesta nova línia s’inicia al 2016. Al 2015 no existeix.

32


Memòria Associació Club de Feina 5.2.4 EINES INFORMÀTIQUES El departament d'informàtica ha realitzat múltiples canvis per millorar l'experiència i la promoció de les nostres activitats. S'ha traslladat la web de l'Associació del WordPress gratuït a un hosting de pagament, en aquest cas 1and1, el que fa la pàgina més ràpida i dóna la possibilitat d'anar afegint plugins que milloren l'experiència a la navegació. Aquest canvi es va realitzar en meitat de l'exercici, pel que les estadístiques no estan complertes i contemplen només 6 mesos. El període que va de Juliol a Desembre. Durant aquest període va haver-hi un total de 14.542 visites. Basant-nos en les quals i si fem una projecció anual, donaria un resultat de 29.084 visites. La forma més utilitzada de consulta és el sistema operatiu Windows (73 %) seguit per Android (6,13%) El Navegador més utilitzat va ser el Google Chrome seguit per Mozilla Firefox. Les pàgines més visitades van ser la d'inici, lògicament i la de les ofertes.

33


Memòria Associació Club de Feina Aquesta última amb un total de 1.211, seguides de pàgines d’informació general com ara “Qui som?”, “Què fem?”, “Activitats” i “Calendari”. Dades curioses

Conclusions Estem molt contents dels resultats obtinguts, però fent un anàlisi més profund d’aquestes i altres dades, hem tret les següents conclusions que es concreten en accions pel proper exercici. 1.La mitjana de durada de les sessions a les visites es de 38 segons, això vol dir que la pàgina no “enganxa” al visitant. Per tant, caldrà buscar la forma d’aconseguir més durada en les visites i això passa per donar un aire nou a la pàgina web, fent-la més atractiva, interactiva i dinàmica.

34


Memòria Associació Club de Feina 2. Les noticies que es publiquen no tenen la visibilitat desitjada, pel que caldrà que implementar un sistema d’informació més atractiu.

3.No es creen vincles amb els visitants, pel que s’està valorant inserir una Landing Page que faciliti la comunicació amb aquests, oferint-los la possibilitat de rebre programes, noticies, etc... prèvia inscripció. En un altre orde de coses durant l’any 2015 es va transformar el llistat de socis en una base de dades allotjada al núvol i en un servidor privat amb totes les mesures de seguretat. Com a objectiu, ens hem proposat aquest any que la Base de Dades creixi, oferint més facilitat de gestió a tota l’Associació i en concret al departament d’intermediació. D’aquesta manera volem obtenir una vista prèvia de l’historial dels socis que ens faciliti veure la seva evolució i el seu nivell d’implicació. També com a millora s’incorpora un sistema de comunicació interna entre tots els membres que componen la gestió de l’Associació denominat HumHub. Aquest sistema ens permet entre altres coses: 1.La comunicació directa entre col·laboradors. 2. Substituir la intranet. 3. Es similar a una xarxa com Facebook, el que permet el sistema de Fòrum.

35


Memòria Associació Club de Feina 4. Disposa d’un sistema de gestió d’enquestes que facilita prendre decisions

en comú. Donat el creixement inesperat i en el nostre afany d’establir els controls necessaris, de recollir informació, etc. pel bon funcionament de l’Associació, el sistema d’arxiu havia sofert en pròpies carns una acumulació d’informació que no sempre reunia les millors condicions de cerca. Això s’està solucionant a través de la posada en marxa de HumHub i l’organització coherent del nostre sistema d’arxiu a Drive.

•Fer una web més atractiva. •Iniciar la primera fase d’una plataforma de comunicació de socis. •Posar en funcionament un sistema de comunicació pels departaments. •Crear processos de base de dades per que la informació es centralitzi fent les inscripcions als cursos i les formacions molt més fàcils.

36


Memòria Associació Club de Feina 5.3 A nivell d’empresa El departament funciona de la següent manera: CAPTACIÓ El gestor comercial s’encarrega de captar les ofertes de feina. El procés de captació també es pot realitzar amb les informacions que ens faciliten els socis, a través de la pàgina web o amb el Facebook. Aquest any s’ha afegit un comercial per gestionar la cartera d’empreses. OFERTES S’introdueixen totes les ofertes que ens arriben de les empreses a totes les eines informàtiques: Són varis passos que requereixen molt control i coordinació. INTERMEDIACIÓ Es posen en contacte l’oferta i la demanda al departament d’intermediació comprovant les dades introduïdes de l’empresa i les dades que tenim dels socis. Es decideix si s’envien als candidats i els CV a les ofertes sol·licitades. SEGUIMENT Es realitza un seguiment a l’empresa per conèixer que pensen dels candidats, el 2015 no es portava a terme molt detalladament, ho reforçarem durant el 2016.

37


Memòria Associació Club de Feina TANCAMENTS Es procedeix a fer desaparèixer l’oferta de cara al públic i es pren nota de les incidències que hagi hagut durant el procés. També queda enregistrada tota la informació de l’empresa. Les dades obtingudes aquest any són les següents: OFERTES

QUANTITAT

Reclutades

67

Sense inscripció

20

Amb inscripció

47

TOTALS

96

Com idees de millora s’ha proposat investigar més sobre les dades extretes al departament degut a que aquest any es considera que les dades tenen poca rellevància perquè és el còmput de només mig any. • Recollir estadístiques per la millor avaluació de les dades. • Buscar una persona que s’ocupi del seguiment de les ofertes. • Buscar una persona que representi a l’entitat i vagi a la captació de socis concrets de diferents sectors en els que es vegi continuïtat.

38


Memòria Associació Club de Feina 5.4 Pel que fa a la intermediació laboral El departament de intermediació laboral és el que s’encarrega de casar la oferta i la demanda. El porta la nostra orientadora laboral i té les següents funcions: a)Intervenir entre socis i empreses. b)Revisar els CV per detectar l’adequació dels mateixos a les ofertes. c)Remetre als candidats amb CV desestimats a les formacions adients per la seva revisió. d)Repassar el seu historial al club per veure que podem dir d’ell a l’empresa, repassar el seu CV i declarar-ho apte per la oferta. e)Enviar a les empreses els CV aptes tot i recordant-los que es important que ens retornin el resultat de les nostres candidatures. Les nostres dades des del 25/06/2015 fins al 31/12/2015 són les següents:

39


Memòria Associació Club de Feina

2015

NOTES DE CONTROL

Inscripcions

97

Envia cv orientat

55

Acceptem cv

42

L'enviem

32

33 % enviats respecte al total

El truquen

12

37 % preseleccionats respecte als enviats

L’entrevisten

10

El contracten

08

57% orientats respecte al total

80% entrevistats/contractats 25% enviats / contractats

Una de les conclusions més importants és que la majoria dels candidats no saben orientar un CV o envien un CV que no és apte per la seva presentació. Això ens fa valorar molt positivament fer un gran esforç en trobar més espais per parlar del CV. D’aquesta manera es planteja fer un altre sessió al matí sent la previsió el total de 3 sessions de formació de CV les realitzades al mes durant 2016. Una altra conclusió és que pot ser que hi hagin persones que han vingut a les jornades però una vegada fetes no saben com orientar el CV a una oferta, així que es planteja poder donar un espai individualitzat per que, una vegada escoltada la xerrada, el soci pugui venir amb qüestions més concretes de les seves candidatures.

40


Memòria Associació Club de Feina Hi ha una part que no s’arriben a enviar a l’empresa. El motiu acostumen a ser dos. El primer que el seu perfil no coincideix amb el que hem publicat. I el segon i més comú és que el perfil que podem publicar (per no ser discriminatori) no és exactament el que ens demanen. En aquest aspecte no podem fer molt més. Les contractacions directes per la nostra borsa de treball en mig any han estat de 8 persones. Creiem que és un número adient per ser el primer any i per considerar que la nostra tasca no és únicament la borsa de treball i que un 33% de socis del any 2015 estan actualment treballant, també en part, per la nostra ajuda i recolzament. A més si tenim en compte els CV que hem enviat vol dir que el 80% dels CV de candidats entrevistats han estat contractats. •Aquest departament només el porta una persona i seria convenient que l’any que ve podes incorporar-se alguna altra. •Fer una sessió més de CV els dimarts al matí. •Donar hores per revisar els CVs dins l’espai aula de informàtica. •Incrementar el número de entrevistes en un 33% •Millorar les notes de control a estadístiques més satisfactòries. •Incrementar un 5% el número de contractacions.

41


Memòria Associació Club de Feina

42


Memòria Associació Club de Feina

6. PLA D’ACCIÓ 2015 Val a dir que aquesta assemblea es feia al juliol del 2015. En aquesta memòria i de cara en endavant pensem concretar per anys naturals. Les fites en verd han estat acomplides: •Duplicar el número de socis del any 2014/15 2015/16: 100 socis nous Per la seva captació Oferir eines a la pàgina web 24 visites al mes 4 tallers oberts a l’any Formació oberta •Incrementar l’activitat interna Per fer-ho Acomplir els dies pactats networking i formació: Fer un calendari previst amb activitats de tot l’any 9 networkings 9 formacions Tractar amb més delicadesa la difusió Incorporar-ho a les tasques diàries Incorporar un voluntari per això Facebook twitter google plus Incorporar un voluntari per això Mesurar les dades l’any que ve posarem objectiu Augmentar els itineraris (s’han fet a través de apropem-nos) Iniciar 9 itineraris a l’any Augmentar les entrevistes d’orientació Portar a terme 9 entrevistes de diagnosis

43


Memòria Associació Club de Feina •Consolidar voluntariat / feina diària Per fer-ho Tenir sempre 4 voluntaris 2 dimarts i 2 dijous. Avaluar la contractació d’una persona que porti tot, potser rotatòria, potser la mateixa, potser per tasques. S’ha fet el anàlisis i farem una factura de 100€ al mes per persona. Si marxa un agafar un altre S’ha creat un departament d’acollida de voluntaris. Reforçar la intenció dels punts de confiança: Encara no hem sabut fer-ho. Demanar voluntaris a Torre Jussana, Haces Falta, etc S’ha creat un departament d’acollida de voluntaris. •Millorar les intermediacions Incrementar les Ofertes, aconseguir 90 a l’any Hem aconseguit 100 del 07/15 al 06/16 Per fer-ho: Acabar tríptic empreses Difondre el tríptic Visitar fires d’empresaris Fer un LinkedIn del club Visitar Sefes Visitar empreses grans Contactar amb altres associacions Incrementar les inscripcions (180 a l’any) S’han aconseguit 161 Incrementar les contractacions/nivell d’inserció (20 impulsades per nosaltres). 11 impulsades per nosaltres del 06/15 al 06/16 Diferenciar entre les impulsades/condicionades/alienes. És molt difícil avaluar.

44


Memòria Associació Club de Feina

• Millorar les relacions i la xarxa Mesurar les assistències mensuals. Incrementar les cartes de recolzament signades actualment.

COMPUTS TOTALS

DADES LABORALS

Memòria 2014-2015

Memòria 2015-2016

Número d’ofertes

23

67

Número d’inscripcions

10

161

Ofertes Contractacions Impulsades Condicionades

13

37

6 7

11 26

Número de socis

66

107

45


Memòria Associació Club de Feina

46


Memòria Associació Club de Feina

7. ESTAT DE INGRESSOS I DESPESSES DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

CONCEPTE

DESPESES

Material oficina

33,60

Esdeveniments (menjars)

60,33

Despeses oficials

7,25

Informàtica

7,75

Impremta

34,00

Despeses bancaries

60,00

INGRESSOS

Loteria

170,00

Socis

327,00

Sant Jordi

94,84

Panera

37,00

Ingressos varis

12,68

BENEFICI 2015

438,59

TOTAL

641,52

641,52

47


Memòria Associació Club de Feina Gràcies els esforços dels tots els socis i voluntaris del Club, aquest any 2015 hem obtingut un benefici net de 438,59€ segons el compte de resultats. Per l’ any 2016 tenim previst fer:

• Davant de l’ajuntament i altres associacions del districte estem demanant subvencions i col·laboració ja que la quota del soci de un import de 3€ és molt ajustada per fer mes activitats.

• Estimem l’augmentació de la quota del soci en un únic import anual. • Dues fires a la Rambla del Poblenou: la de Sant Jordi que es vol fer la venta de flors i un altre per les Festes de Maig.

• Demanar diverses subvencions a diverses entitats del barri, a part les anomenades.

• Organitzar activitats per recaptar més ingressos. • Sortir en diferents mitjans d’informació (TV, revistes del barri) per atreure la col·laboració ciutadana i donar conèixer el “savoir faire” de l’associació.

48


Memòria Associació Club de Feina

8. PRESSUPOST CLUB DE FEINA 2016 Es preveu fer els mateixos socis que aquest any més un 50% de renovacions de l’any anterior. Es preveu tenir un parell de subvencions. Es preveu abonar una petita part com es deia l’any passat i no es va fer efectiu a la persona que s’encarregui de l’administració diària. Es preveu pagar alguna cosa a l’orientació laboral i/o coach.

49


Memòria Associació Club de Feina

50


Memòria Associació Club de Feina

51


Memòria Associació Club de Feina

ASSOCIACIÓ CLUB DE FEINA POBLENOU G664416322 Rambla del Poblenou, 52 08005 Barcelona

Casal de Barri de Poblenou Rambla Poblenou, 49 08005 Barcelona clubdefeinapoblenou@gmail.com 654 98 15 86

52

Memoria 2015  
Memoria 2015  
Advertisement