Page 1


Van de voorzitter

Februari 2013

Hoewel de winter aan het begin van februari zeker nog niet voorbij hoeft te zijn wat betreft de schaatsmogelijkheden, is de winterstop voor de voetbal wel afgelopen. De kleinste jeugd is weliswaar nog in de zaal actief maar de senioren hebben de eerste wedstrijden alweer gespeeld op het veld. In de winterstop zijn er altijd een aantal traditionele activiteiten zoals de klaverjas 2-daagse, de snertloop en het krentebollen- en krentestoetetoernooi. Ook dit jaar bleken deze weer prima georganiseerd door een aantal van onze vrijwilligers. Uiteraard wil ik ze daar voor bedanken. Ik hoop ook dat deze activiteiten komende winter met hun inzet weer georganiseerd kunnen worden. Een ontwikkeling welke in de winterstop ook rond is gekomen is het feit dat VVAK voor volgend seizoen een andere trainer voor het 1e elftal heeft aangetrokken. Onze huidige trainer, Hans Pullen zal VVAK aan het eind van het seizoen verlaten. De standaarduitdrukking die hiervoor vaak gebruikt wordt is dat “beide partijen in goed overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan”. In dit geval is dit ook echt zo. Hans gaat volgend seizoen Hardenberg ’85 trainen. Deze club is dit seizoen actief in de 3e klasse van District Oost. Ik wil hem, net als voor de tweede helft van dit seizoen bij VVAK, ook daarbij alvast veel succes wensen. De nieuwe trainer volgend seizoen is Alex Padding. Hij is op dit moment nog actief als trainer van vv Tiendeveen. Alex is 41 jaar, getrouwd en woont in Hoogeveen. Hij heeft als speler bij Hoogeveen en vv De Weide gevoetbald. Als hoofdtrainer is hij actief geweest bij Wijster en Sleen en nu dus bij Tiendeveen. Helaas moet ik ook nog even terugkomen op de gebeurtenissen van begin december vorig jaar. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuyzen heeft iedereen er van doordrongen dat onbehoorlijk gedrag niet op de voetbalvelden geaccepteerd kan en mag worden. Over deze uitspraak kunnen we het natuurlijk snel eens zijn maar de vervolgvraag is dan hoe geef je dat handen en voeten. We hebben onze gedragsregels al een aantal jaren bij de ingangen van de kleedkamers hangen. Ze hangen er al zo lang dat bijna niemand meer weet dat ze er hangen, laat staan dat men nog weet wat er in staat. Met deze gedragsregels als uitgangspunt willen we nu het volgende gaan doen. Ten eerste zullen deze gedragsregels ook op onze website geplaatst worden (ze staan er waarschijnlijk op dit moment al op) zodat iedereen ervan op de hoogte kan zijn. Ten tweede willen we gaan proberen om maatregelen te bedenken welke we kunnen nemen om overtreding van de regels tegen te gaan. Verder willen maatregelen proberen vast te stellen welke genomen kunnen worden wanneer de gedragsregels overtreden zijn. Voor deze actie is een werkgroep ingesteld met leden uit het hoofd- en jeugdbestuur. Op het moment dat hierover meer concreets is te melden zal ik daar, op deze plek zeker op terugkomen. Met ingang van deze editie, zal er ook een digitale versie van ons clubblad op de website van VVAK, vvak-voetbal.nl, te vinden zijn. Vooralsnog zullen beide versies, digitaal en op papier, naast elkaar worden uitgebracht. Na verloop van tijd willen we gaan onderzoeken hoe de verspreiding via de website bevalt en hoeveel mensen nog behoefte hebben aan een papieren versie. Indien er grote groep lezers blijkt te zijn die een welke voldoende heeft aan een digitale versie ontstaat de mogelijkheid om een kostenbesparing te realiseren, omdat er dan veel minder clubbladen gedrukt en samengesteld hoeven te worden. Op de lange termijn kan de papieren versie wellicht helemaal vervallen. Wellicht weer een wat zwaar verhaal deze keer maar hopelijk heeft “de Spijker” zijn toezegging gestand gedaan en weer een bijdrage geleverd die wat lichter van toon is. Tot slot wil ik iedereen natuurlijk een uiterst succesvolle en plezierige 2e seizoenshelft wensen. Benny Prij


VoetbalVereniging

Alteveer/Kerkenveld, opgericht: 1 april 1961.

Bankrekeningnummer V.V.A.K. E.mail-adres

Rabobank Zuidwolde nr. 37.62.15.380 vvakvoetbal@gmail.com

BESTUUR. Voorzitter Secretaris/Jeugdzaken Penningmeester Ledenadministratie

Benny Prij Anneke Hoorn Gerard Vogelzang Andrea Scholing

0528-277400 0528-362083 0528-361437 06-50547755

voorzitter@vvak-voetbal.nl secretaris@vvak-voetbal.nl penningmeester@vvak-voetbal.nl ledenadministratie@vvak-voetbal.nl

Lid (materialen/kantine) Lid (technische zaken) Gebouwen/terreinen

Henk Koster Edwin Diphoorn Gertjan Bakker

0528-271135 0528-361069 0528-361598

kosie@ziggo.nl ehdiphoorn@gmail.com gj-bakker@home.nl

0528-274594

wedstrijdsecretariaat@vvak-

0528-361257 0528-271135 0528-361104 0528-361010 0528-362195 0528-230970 0528-361209

gertvenemann@hetnet.nl kosie@ziggo.nl geertenjanet@home.nl l.schutte3@kpnplanet.nl de5scholingen@home.nl lindastreutker@planet.nl lucasenina@hetnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT Contactpersoon Henk Timmerman voetbal.nl JEUGDBESTUUR. Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid

Vacature Gert Venemann Geja Koster Geert Botter Bertus Schutte Geke Scholing Linda Streutker Lucas Meinen

KANTINEKOMMISSIE. Contactpersoon

Gerard Dekker

06-27120361 j. dekker13@home.nl of 0528-851596

SPONSORKOMMISSIE. Contactpersoon

Henk Timmerman

0528-274594

h.timman@home.nl

Jeanet Dekker

0528-851596

j. dekker13@home.nl clubbladvvak@gmail.com

CLUBGEBOUW. 't Zandmeer Kantine Zuidwolde/ZZVV

Jan Haarstraat 22 Zuidwolde

0528-361761 0528-372515/372535

TERREINBEHEERDER

Jan Loovers

0528-361563

CLUBBLAD. Contactpersoon Kopie mailen naar:

SUPPORTERSVERENIGING V.V.A.K. Voorzitter Ab Groen Secretaris Gert Jan Loovers Penningmeester Gerard Zwiers Lid Theo Mol Lid Grietje Zwiep Lid Geert van Boven

0528-361732 0528-362998 0528-361401 06-50470231 0528-361078 06-54244704

AAN-/AFMELDEN VAN LEDEN. Door het invullen en inleveren van het daarvoor bestemde formulier bij Andrea Scholing. Formulieren te verkrijgen bij de secretaris en/of in de kantine/bestuurskamer.


SAMENWERKINGSVERBAND JVZ (A- en B- junioren) VVAK vacant VVAK Gert Venemann ZUIDWOLDE kantine Zuidwolde Kantine ZZVV

0528-361257 0528-372515 0528-372535

gertvenemann@hetnet.nl

SENIOREN ELFTALLEN VVAK 1

training trainer leider leider/vlagger verzorger

di./do. Hans Pullen Loeki Hoorn Tjeerd Kleine Jan Diphoorn

19.30 - 21.00

training trainer/coach leider leider

di./do. Albert-Jan Arends Hans Bosman Paulo Cardoso

19.30 - 21.00 06-43037127 06-53384063

VVAK 3

training leider

wo. Alex van den Berg

19.30 - 20.30 06-50608029

VVAK 4

training leider

wo. Henk Bakker

19.30 - 20.30 0528-361926

VVAK Da 1

training trainer trainer leider leider/vlagger

ma./wo. Arie Waninge

19.30 - 21.00 0528-362038

wanschon@wanadoo.nl

Geja Koster

0528-271135

kosie@ziggo.nl

VVAK 2

0528-362083 0528-361564 0528-361225


Agenda V.V.A.K. 2 8 28

feb: feb: feb:

kopie inleveren bingo bestuursvergadering

3 28

mrt: mrt:

kopie inleveren bestuursvergadering

5 6 25

apr: apr: apr:

teamklaverjassen kopie inleveren bestuursvergadering

Punten voor de agenda kunt u mailen naar: clubbladvvak@gmail.com of

j.dekker13@home.nl


Standen 1ste t/m dames


VVAK POULE. Stand na de thuiswedstrijd tegen sc Angelso.

1

Kevin Zwiers

25 + 3

21 Bernd Welink

13 + 3

2 3 4 5 6 7

Gonnie Loovers Angela Benjamins Marco Jonkman Benny Prij Henk Timmerman Jan Loovers

24 + 0 22 + 2 21 + 2 19 + 3 18 + 3 18 + 3

22 23 24 25 26 27

12 + 3 12 + 2 12 + 0 11 + 0 10 + 0 10 + 0

8 9 10

Gertjan Bakker Wiendel Loovers Theo Mol

18 + 2 17 + 3 17 + 2

28 H Prent 29 John Vredeveld 30 Paling

9+0 9+0 8+2

11 12 13

Jan Spijkerman Gerard Zwiers Peter vd Neut

17 + 0 16 + 2 16 + 2

31 Henk Koster 32 t Kan net 33 Hilco Pol

8+3 7+0 7+3

14

16 + 2

16 17 18 19

Jos Thalen Johan Uiterwijk Winkel Henk Sok Henk Dekker Bert Kamphuis Rolf Drent

34 35 36 37 38 39

7+0 6+0 5+0 5+2 4+0 2+0

20

Zwany Zomer

13 + 0

15

16 + 0 15 + 0 14 + 2 14 + 3 14 + 4

De actuele stand is te zien op: www.vvak-voetbal.nl

Alex Rudy Thalen Hugo Kleine Willem Bisschop Loekie Hoorn Gert Jan Loovers

Wessel Prij Gerard Vogelzang Henk Bisschop BĂŠ Mol Ap Groen Talpa


Verjaardagen februari 8 10 11

feb. feb. feb.

12 14 17 18

feb. feb. feb. feb.

Patrick Timmerman Luca Smits Berry Bakker, Angela van Valkengoed Gerard Dekker Allard Vrielink Jeroen Streutker, Youri Jonkman Johan v.d. Berg 20 21 23 24 26 27 28

feb. feb. feb. feb. feb. feb. feb.

Henk Koster Simon Boels Berry Prij Milan Pol Wilco v.d. Berg Rick Thalen Richard v.d. Berg, Daan Lensen Allen van harte gefeliciteerd


Effect. In de veurige VVAK,er stund verduld meer “allerlei” leesstof in, dan ik in joaren mitemaakt hebbe. Het hef dus schienbaar wel effect, ai eens vraogt um meer kopy. De competitie lig al veule weken stille, dat wil zeggen wat betreft de amateurs, want de profs bint al weer een paar weken an gangs. Ik kome dan ook al enige tied niet meer op het sportcomplex in Karkenveld. Wanneer ai weinig op ’t Zandmeer komt, in verband mit het stil-ligg,n van de competitie, hey ook weinig te vertellen, umdat ai dan gien iene spreekt van de club, en stof tot schriev,n bijna niet angeleverd krijgt. En zulf heb ik ook op dit moment weinig te vertell,n [zowel thuus, as van de wetenswaardigheden vanuit de vereniging.] Nou ja, helemaol niks te vertellen, is een beetie overdreven, want veurige weke worde ik um 2 uur ’s nachts deur de politie aangehouden. Ze waren mit twee man stark, en ze vroegen mij woar ik zo late nog noar toe gunk. Ik kreeg toen opeens een helder moment, [en dat komp bij mij zelden veur] dus ik zegge tegen die twee mannen, ,, ik bin op weg noar een lezing over misbruik van alcohol, roken en barre laat opbliev,n èn het effect wat dat op een menselijk lichaam hef,, Een van die harmandad-mannen vreug toe: ,,echt waar? Wie geeft er nu zo,n lezing op deze tijd in de nacht,,? Nou, zei ik toen, dat is mien vrouwe. Ze keken mij dom an, en ik had het idee, dat ze mien humor niet pakten. Zo heb ik een dezer dagen nog een mooi verhaaltie e-lezen vanuit mien PC. Komt een man bij de dokter, mit de vroage of ie hum eens wil noa kieken. Nou zeg de dokter ,,kleed oe maar ut,, Wanneer de man zien onderbroek ut trekt, schrikt de arts zich een bulte ,,wat is dat nou voor een plat geslachtsdeel,, [een soort bever-staart] Nou, zeg de man: “dat zal ik oe even ut-leggen,, Wanneer wij mit een paar vrienden in de kroeg flink hebt deur e-drunken, doen wij altien een spellegie. Wij leggen dan gelijktijdig onze ,,gerrit,, op de bar, en wanneer de barman dan fluit, trekke we allemoal ons terug en wie het laatst is, kreg dan een klap mit de hamer, en ik ben steeds de laatste. Ja, zeg de dokter ,,doar kan ik niks meer an doen,, Ja, zegt de man ,,maar daar kom ik ook niet veur,, ‘Maar waar kom je dan wel voor’ ? vraagt de dokter. Nou, zeg de man, ,,ik kome veur mien oren, want ik heure dat verrekte fluitie niet” !!! Trouwens, wat ook nog wel effect hef, dat bint de hedendaagse snelheidscontrole,s. Van de weke kreeg ik weer zo,n bonnegie in huus. Vief kilometer te hard!!!!! = 40 euro boete. En zes weken te-rogge idem-dito. Nou ja, in o.a. Griekenlaand bint ze in elk geval nog wel bliede mit mien harde gejaag. [ai begriept wat ik bedoele] Tot slot: Ik hope, dat de winter snel veur-bei is, en dat het ‘an de lijn stoan’ weer snel realiteit wordt èn de VVAK-elftallen een succesvolle tweede competitiehelft tegemoet goan!!! Veur nou: Goedgoan!!!!!!!!!


Wel en wee op Sportpark ’t Zandmeer De winterstop zit er inmiddels alweer op. Het gelukkig nieuwjaar wensen mag inmiddels niet meer, dus dat slaan we dan ook vrolijk over. Voordat we over gaan naar de orde van de dag wil ik nog een aantal evenementen met jullie doornemen. Afgelopen maand waren er tal van evenementen. Ik denk aan een kerstklaverjasmarathon, onze rentree op het Protos Weering toernooi, de snertloop en niet te vergeten het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Elim. Laten we beginnen met de kerst-klaverjasmarathon. Het was alweer de vierde keer dat dit prachtige evenement werd georganiseerd. En zoals altijd was dit weer perfect geregeld. Gelukkig hadden we dit jaar geen last van ontbrekende Abel Jacht’en ( ik geloof dat op de dag van vandaag niemand weet wie deze goede man is ) dus konden we meteen aan de slag. Waar er voorgaande jaren nog traditionele winnaars waren zoals Gert-jan Bakker en Be Mol, vonden de kuukens het dit jaar tijd voor een wisseling van de wacht. De kuukens zijn de nieuwe generatie klaverjassers. Onze plaatselijke trots en tevens kapitein Arjan Boer is de uitvinder van deze prachtige naam. De kuukens spelen zeer aanvallend klaverjassen. De oude generatie snapt deze tactiek niet en kijkt ons er vaak raar op aan, omdat zij denken dat we het spel niet juist spelen. Op de lange termijn zal deze speelstijl wel beloond worden. En ach, dat team Kamphuis en team Marco-Jan Dekker voor de vierde keer weer stijf onderaan staan is gewoon een kwestie van pech. Bij het kerst-klaverjassen werd deze spectaculaire tactiek gelukkig wel beloond. Super kuuken Marco Jonkman ging vol voor de winst. Hij bouwde na dag één al aan een prachtige voorsprong om deze vervolgens nooit meer uit handen te geven. Bij deze wil ik Marco nogmaals complimenteren voor deze prachtige overwinning. Volgend jaar is er hopelijk weer een nieuwe kans, want de oudere kaarters willen zeer graag een revanche. Afgelopen jaren schitterde VVAK op het Protos Weering toernooi door afwezigheid. Dit jaar werd er besloten dat het tijd werd voor een rentree. Om heel eerlijk te wezen, achtte ik de kans op een volgende ronde zeer nihil. De rauwdouwers van VVAK staan nu niet echt bekend om hun begaafde techniek. Tot ieders verrassing presteerde VVAK behoorlijk. Tot aan de laatste wedstrijd was er kans op de volgende ronde. Helaas werd deze net niet bereikt. Al met al een redelijke geslaagde comeback en gaan we volgend jaar weer kijken of er een klein stuntje in zit. Net na de jaarwisseling was het weer tijd voor de snertloop. Wat werd er weer heerlijk gehold dit jaar. Ik kon zelf dit jaar helaas niet meedoen, tot mijn grote spijt. Want wat is er nu leuker na een maand niets te hebben gedaan, om even lekker 5 kilometer hard te lopen. Al snel werd duidelijk dat Simon Boels zich tijdens de kerstdagen keurig had gedragen. Zijn bierbuik was beperkt gebleven, wat vele overige deelnemers niet konden zeggen. Simon was dan ook veels te sterk voor de concurrentie. Zo grepen de kuukens hun tweede overwinning in kort tijd bestek. Het vierde evenement was het jaarlijkse zaalvoetbal toernooi in Elim. Hierbij was ik alleen lichamelijk aanwezig, dus een samenvatting geven wordt lastig. Wel had ik een prachtig lied voor Wiebe Visser gecomponeerd, die ik binnenkort zal uitbrengen. Voor de nieuwsgierigen onder jullie, de ijzersterke Beren hebben hun titel weer geprolongeerd. In de finale werd er vakkundig afgerekend met de altijd lastige Tijgers.


Inmiddels is de winterstop weer afgelopen en rolt de bal weer. Gelukkig kunnen we onze helden weer elke zaterdag aanmoedigen. Ik wens ze bij deze veel succes voor de tweede helft van de competitie! Tot slot wil ik nog een nieuw fenomeen bespreken, waar jullie mij misschien mee kunnen helpen. De laatste weken is er in Alteveer sprake van een nieuw mysterie. De zogenaamde wandelende schommel. Deze schommel heeft de rare gewoonte om iedere zaterdagnacht uit zich zelf aan de wandel te gaan. Hij plant zich zelf dan neer in een willekeurige tuin. Twee weken geleden waren wij de tijdelijke eigenaar en ook de familie Vredenborg heeft een dagje kunnen genieten van deze prachtige schommel. Als jullie nog tips hebben over dit mysterie hoor ik het graag! Gegroet, De spijker


Mededelingen jeugdbestuur Helaas moet ik beginnen met een trieste mededeling:

Afgelopen vrijdag 1 februari 2013 overleed veels te jong ons jeugdlid

Yhoran Sportel Yhoran heeft helaas maar kort kunnen genieten van zijn favoriete sport We wensen zijn ouders, broer en zusje veel sterkte

Gelukkig zijn er ook leukere dingen te melden. VVAK MB2 is kampioen geworden in hun poule van de zaalcompetitie. Hierdoor strijden zij op 23 februari 2013 om het noordelijk kampioenschap in Leek. Bij deze al speelsters en begeleiding van harte gefeliciteerd. De officiële zaalcompetitie duurt nog tot en met 16 februari. Tot en met 12 februari wordt er nog in de zaal getraind. Daarna weer op het veld want op 2 maart start de voorjaarscompetitie weer. Inmiddels zijn de volledige competities naar de winterse perikelen ook weer langzaam op gang gekomen. Op 3 januari 2013 was er een gezellige middag voor de E- en F-pupillen in de sportzaal te Kerkenveld. Op 5 januari 2013 de jaarlijkse snertloop. De deelname was goed. Kijk voor de uitslagen op de site van VVAK onder het kopje “Vereniging”/”Informatie”. Op 12 januari 2013 strijden 6 teams van een mix tussen C-junioren en D-pupillen om de eer in de sporthal te Elim tijdens het 5de “Krentebollentoernooi”. Het was een sfeervol en sportief toernooi. Op 21 januari 2013 zijn we met 16 personen naar een theatervoorstelling geweest in de Tamboer. De voorstelling heette “Wel winnen” en schetste een mooi beeld van hoe het mis kan gaan bij te fanatieke trainers, cq. ouders. Resultaten t/m 2 februari; JVZ A1. Dit team doet het nog steeds het goed, hoewel afgelopen zaterdag voor de 1 ste keer werd gelijkgespeeld. Aangezien dit 1 van de naaste belagers was is er nog niet zoveel aan de hand. JVZ A2. Staat nog steeds stevig genoteerd in de middenmoot. Hopelijk kunnen ze nog een paar goede resultaten behalen. JVZ A3. Dit team is inmiddels alweer begonnen aan de 2 de helft van de competitie. Ook hier hoop ik dat ze meer punten kunnen behalen als in de 1ste helft van de competitie. JVZ B1. B1 heeft na het vorige clubblad nog niet weer gevoetbald. Dus nog steeds 12 wedstrijden gespeeld. JVZ B2. De B2 heeft weer een wedstrijd gewonnen echter verkeerd nog wel in de onderste regionen.


VVAK C1. In deze klasse nog 11 ploegen door terugtrekking HH’97 C3. Hierdoor kleine verschuiving in de stand. Momenteel een 5de plaats echter ze hebben nu even te maken met de sterkste tegenstanders in deze klasse. EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE JVZ B3. Doordat de competitie niet werd uitgespeeld bleef dit team op de 9 de plaats steken. VVAK MB1. Hetzelfde geldt voor de MB1, echter hierdoor zijn ze onofficieel kampioen van de najaarscompetitie. Echter ik hoop dat de voorjaarscompetitie qua indeling wat vloeiender verloopt. VVAK D1. Dit team is op een mooie 4de plaats geëindigd. VVAK D2. Dit team is op een hele mooie 5de plaats geëindigd. VVAK E1. Ook E1 is op een 5de plaats geëindigd. VVAK E2. E2 is 1 na laatste geëindigd. Ik ga ervan uit dat ze in de voorjaarscompetitie gelijkwaardiger worden ingedeeld. VVAK F1. Na een moeizaam begin op een keurige 6de plaats geëindigd. VVAK F2. De F2 kon het net niet bolwerken tegen Nw Balinge/Witteveen combi F1 en Tiendeveen F1. Toch een prima prestatie met een 3de plaats. TUSSENSTANDEN ZAALCOMPETITIE VVAK MB1 / MB2. Deze 2 teams zaten bij elkaar in 1 klasse en zijn reeds uitgespeeld. Zoals gemeld werd de MB2 kampioen en de MB1 eindigde op een 4de plaats. VVAK D1. Dit team moet nog 2 wedstrijden en strijd nog mee om de bovenste plaatsen, echter het kampioenschap is al verkeken. VVAK D2. De D2 is al uitgespeeld en is waarschijnlijk als laatste geëindigd mede door omstandigheden. VVAK D3. De D3 moet nog 4 wedstrijden en doordat alles nog dicht bij elkaar staat is hier nog alles mogelijk. VVAK E1. Voor de E1 is deze klasse net iets te zwaar. Hopelijk kunnen ze nog 1 plaatse stijgen. VVAK E2. De E2 moet nog 3 wedstrijden. Momenteel een mooie 4 de plaats echter hier is ok nog veel mogelijk. VVAK F1. Ook F1 op een laatste plaats met nog 2 wedstrijden te gaan. VVAK F2. De F2 staat momenteel op een keurige 3de plaats. VVAK F3. Het team waar Yhoran in speelde. Ondanks dat ze afgelopen weekeinde de wedstrijden niet hebben gespeeld en daardoor met 0 – 3 verloren nog steeds bovenin. Het zou een mooie opsteker zijn als ze toch nog het kampioenschap kunnen behalen. Zet hem op.

Kijk op de site van VVAK voor de actuele informatie. Namens het jeugdbestuur, Gert Venemann


JEUGDBESTUUR. Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid

Vacature Gert Venemann Geja Koster Geert Botter Bertus Schutte Geke Scholing Linda Streutker Lucas Meinen

JEUGD TEAMS JVZ A-1 training Zuidwolde ma training Zuidwolde wo. trainer/leider Hans Huiskes trainer/leider Rolf Drent leider Frans Leerdam leider Martijn van Meurs JVZ A-2 training Zuidwolde di Training Zuidwolde do Trainer/leider Rolf Drent Leider Evert Hendriks Leider Gert Venemann JVZ B-1 training Zuidwolde ma. training Zuidwolde wo. trainer/leider Gerard Wulfraat leider Jan Loovers leider Ramon Baas JVZ B-2 training Zuidwolde ma. Training Zuidwolde wo. trainer/leider Jan Nieborg leider Gerrit Dijkstra JVZ B-3 training Zuidwolde di.. training Zuidwolde do. trainer Vincent Pruntel trainer Peter van der Neut leider Gert Venemann leider Anneke Hoorn VVAK C-1 training di./do. trainer Jimmy Zwiep trainer Rolf Drent leider Johan van der Molen leider Addy Veldman VVAK MC-1 training ma./wo. trainer/leider Arie Waninge trainer Jaap Jassies leider Geke Scholing leider vacature VVAK D-1 training ma./wo. trainer/leider Lucas Meinen leider Rinaldo Jonkman leider vacature

VVAK D-2

training wo. trainer trainer leider

Henri Scholing Bert-Jan Krikken vacature

0528-361257 0528-271135 0528-361104 0528-361010 0528-362195 0528-230970 0528-361209

gertvenemann@hetnet.nl kosie@ziggo.nl geertenjanet@home.nl l.schutte3@kpnplanet.nl de5scholingen@home.nl lindastreutker@planet.nl lucasenina@hetnet.nl

hansrina@xs4all.nl drent@fuite.nl f.leerdam@hetnet.nl

drent@fuite.nl gertvenemann@hetnet.nl

parosa@home.nl mailjan01@home.nl

j.nieborg1@kpnplanet.nl

gertvenemann@hetnet.nl anne-loe@live.nl jimmyzwiep112@hotmail.com drent@fuite.nl johanenerna@kpnplanet.nl addyveldman@kpnplanet.nl wanschon@wanadoo.nl jaapiena@home.nl de5scholingen@home.nl

lucasenina@hetnet.nl rinaldojonkman@hotmail.com

de5scholingen@home.nl bertjanenarda@kpnmail.nl

20.00 - 21.30 20.00 - 21.30 0528-372928 0528-361074 0528-371338 0528-371665 19:30 – 20:30 19:30 – 20:30 0528-361074 06-49740221 0528-361257 20.00 - 21.15 20.00 – 21.15 0528-266818 06-25525000 19:15 – 20:00 19:00 – 20:00 0528-373051 0528-373850 18:30 - 19:45 18:30 - 19:45 06-14962094 0528-361210 0528-361257 0528-362083 18.15 - 19.15 0528-36…. 0528-361074 0528-361714 0528-274479 18:30 – 19:30 0528-362038 0528-361948 0528-362195 18.30 - 19.30 0528-361209

18.15 - 19.15 0528-362195 0528-343602


VVAK E-1

VVAK E-2

VVAK E-3

VVAK F-1

VVAK F-2

KEEPERS Da1 C1 MC1 en D2 D1 en F1 E1 en E2

leider vacature training ma./wo. trainer/leider Gerjan Kamphuis trainer Gert-Jan Bakker leider Jan Vredenborg training di. trainer/leider Paul Berends trainer/leider Alex Smits training di. trainer Klaas Vogelzang leider Ipe van der Deen leider Monique Bijl training wo. trainer/leider Ingrid Kleine trainer Geja Koster training wo. trainer/leider Gerd Vos leider vacature

18.30 - 19.30 0528-361877 sonjajonkman@home.nl p.berends@telfort.nl

0528-852081 18.15 – 19.15 0528-361076

devogeltjes@hotmail.com

18-15 -19.15 0528-362367 0528-362014 18.15 - 19.15

18.15 - 19.15 0528-271786

training Edwin Diphoorn

SAMENWERKINGSVERBAND JVZ (A- en B- junioren) VVAK VVAK ZUIDWOLDE

vacant Gert Venemann kantine Zuidwolde Kantine ZZVV

0528-361257 0528-372515 372535

gertvenemann@hetnet.nl


Voor programma zie website


Verjaardagen maart 1 2 3 4 7

mrt. mrt. mrt. mrt. mrt.

Raymont Pol, Saskia Drent Martijn Jassies Marco Bruins Nick v.d. Berg Henk Bork, Nick Vredenborg

11 mrt. 13 mrt. 15 mrt.

Eelco Molendijk, Arjan Lip, Allard Scholing Marcel ter Stege, Nigel Sok Bertus Schutte, Michel Sok Allen van harte gefeliciteerd


Standen jeugd a1 tm c1


Standen najaar b3 tot en met f2


Advertentie snackbar city


Standen zaal mb tot en met f


Kleurplaat


Clubblad VVAK februari 2013  

Clubblad VVAK februari 2013

Clubblad VVAK februari 2013  

Clubblad VVAK februari 2013

Advertisement