Page 1

lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Jaargang 30, nr 6, 2012 vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

-2-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

In dit Nummer In dit Nummer Belangrijke Contactgegevens Het woord is aan de voorzitter Stichting Ruslandhulp-Radoeka Bruggenloop Atletiek Vereniging Atledo Uitloting obligatielening

Vacatures /Evenementen Trainers, Groepsbegeleiders en Trainingen Verjaardagen

Volgende uitgave uitgave Volgende juni 2012 11febr. 2013 Kopij tot 22 jan. mei Kopij tot 22 inleveren inleveren Colofon ‘t Lopertje: Clubblad

ATV Atledo

Verschijnt

zes keer per jaar

Oplage

Digitaal

1 febr., 1 april, 1 juni, 1 aug., 1 okt., 1 dec. vijf gedrukte inkijk versies

Redactie

Lisette Sanders-Vertelman

clubblad@atledo.nl

Coördinator Pers & Publiciteit

Lisette Sanders-Vertelman

pers-publiciteit@atledo.nl

Website

Kris Beerens

webbeheer@atledo.nl

Op de foto’s in dit blad rust geen auteursrecht. -3-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

-4-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Belangrijke Contactgegevens Clubhuis Atledo

Hertog Janstraat 41 Tel. 0162-319064 5104 EX Dongen Website www.atledo.nl

Bestuursleden Voorzitter

Gerdjan Kipping

Tel. Email

06-48070293 voorzitter@atledo.nl

Secretaris

Hens Koreman

Tel. Email

0162-321242 secretaris@atledo.nl

Penningmeester

Albert Verschure

Tel.

0162-312010 (bereikbaar op

PR-commissie

Henk van Tilburg

Email Tel. Email

penningmeester@atledo.nl 0162-313088 hjmvtilburg@home.nl

Bestuurslid Algemeen

Michel Sanders

Tel. Email

0162-320287 m.sanders@atledo.nl

TC-Atletiek

Johan Flipsen

Tel. Email

0162-317524 TC-atletiek@atledo.nl

TC-Loop

Hendrik van Gerven

Tel. Email

0162-316243 TC-loop@atledo.nl

Contributie

Marianne Verschure

Tel.

0162-312010 (bereikbaar op

vrijdag, of bericht inspreken)

vrijdag, of bericht inspreken)

Email

contributie@atledo.nl

Leden administratie

AndrĂŠ Langeveld

ledenadministratie@atledo.nl

Kantinebeheerder

Tijdelijk Michel Sanders

Tel. Email

0162-320287 m.sanders@atledo.nl

Vertrouwens persoon

Henk Overeijnder

Tel. Email

0162-313730 henk.overeijnder@ilent.nl

-5-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

-6-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Het Woord is aan de Voorzitter Alweer gewend aan het trainen in het donker? Sinds ruim een maand geleden wintertijd begon, ging het snel en zijn we aan de herfst- en wintertrainingen begonnen. Uitkijken naar het moment dat de klok weer een uur vooruit mag en we ook ’s avonds weer in het licht kunnen lopen. De meeste evenementen van het jaar 2012 hebben we ook alweer achter ons liggen. De geslaagde Bruggenloop was de voorlaatste sportieve gebeurtenis van het jaar. Een loop speciaal voor de trimmers van Atledo, goed georganiseerd door onze vrijwilligers en een mooie gelegenheid om de zondagochtend fit te beginnen of in plaats van de vaste zondagochtend trainingsronde eens een andere ronde te lopen. Doe volgend jaar dus gewoon mee. De Bingoavond was wederom een feestelijke avond. De kinderen werden opgewarmd met de kampfilm en daarna konden de balletjes rollen, de prijzen worden opgehaald en ontvingen de atleten tussendoor ook hun prestatiediploma’s en een aantal ook nog prijzen voor het pr-klassement. Dit jaar staat nog een sportieve activiteit op het programma. De Oliebollentraining op zaterdag 29 december, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Josien Greenwood en de jeugdtrainers trainen jullie om zo op traditionele Atledowijze het jaar sportief af te sluiten en aansluitend onder het genot van oliebollen nog wat na te praten. Op vrijdag 4 januari 2013 (als de aarde dan nog bestaat, want De Mayakalender zou voorspellen dat het einde der tijden in december is aangebroken) kunnen we elkaar weer het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar op de al even traditionele Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis. Op zondag 20 januari zullen we het jaar ook sportief weer inluiden tijdens de Atledo Indoor in de Salamander. Naast evenementen hebben we ook op andere terreinen niet stilgezeten. Het afgelopen jaar heeft secretaris en trainer Hens Koreman met ander trainers aan een structuurplan voor de loopgroepen gewerkt. Het doel daarvan is om meer structuur en verscheidenheid aan te brengen in aanbod en inhoud van de trainingen en een logische doorstroming mogelijk te maken. Nieuwe en bestaande leden kunnen dan beter hun keuze kunnen maken voor het niveau en de intensiteit waarop zij willen trainen. De wedstrijdgroep onder leiding van Marian Mahieu was de eerste stap in dat proces, de samenvoeging van de Loopgroep en de Middengroep een herindeling op twee niveaus met ingang van december is een vervolg daarop. Voorts heeft het bestuur besloten dat we van iedere trainer een verklaring omtrent gedrag vragen. Weliswaar hebben we bij Atledo nog niet te maken gehad met problemen op dit terrein, maar we willen zo de kans ook voor de toekomst verminderen dat trainers de fout ingaan met kinderen of volwassenen. De kosten komen uiteindelijk voor rekening van NOC/NSF.

-7-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

-8-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Het Woord is aan de Voorzitter Verder proberen we de kosten voor onze vereniging zo beheersbaar mogelijk te maken. Daarom hebben jullie de afgelopen maanden regelmatig leden onderhoudswerkzaamheden zien verrichten aan de baan waarop we allen lopen, springen en/of werpen. Dat is nodig om de baan weer voor vijf jaar te laten goedkeuren door de Atletiekunie. Niet alleen om wedstrijden te kunnen organiseren en records te laten erkennen, maar ook om de vergoeding van een toekomstige vervanging van de toplaag volgens afspraak (uit 2000) voor rekening van de gemeente te laten komen, zodat we allemaal gebruik van de baan kunnen blijven maken. Helaas hebben slechts weinig leden gereageerd op ons verzoek om hulp bij dit extra onderhoud. Zaken als dit, schoonmaak van onze gebouwen en bardiensten door vrijwilligers besparen ons heel veel kosten en houden het lidmaatschap van een vereniging betaalbaar. Als we willen dat dit zo betaalbaar blijft, is het zaak dat we ook allemaal af en toe wat bijdragen aan de vereniging. Ik hoop in de toekomst op meer ondersteuning hierbij. Een ander probleem waar we echt jullie hulp bij nodig hebben, is het beheer van onze kantine. Sinds Tiny Broeders vorig jaar tijdig aankondigde dat hij er deze zomer mee zou stoppen, hebben we nog geen andere kantinebeheerder gevonden. We hebben met vier duo’s gesproken, maar zij konden nu geen tijd vrij maken om het te doen. De omzet van een atletiekclub laat zich niet vergelijken met die van een voetbal- of hockeyclub met wekelijkse wedstrijden en het bezoek daarvan door kijkers. Wij kunnen dan ook geen betaalde kracht inschakelen. Bestuurslid algemene zaken Michel Sanders heeft deze rol op zich genomen sinds de zomer, maar naast bestuurslid is hij ook nog trainer en verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal andere activiteiten, zoals het ophalen van oud papier. Michel gaat dan ook stoppen met het kantinebeheer. Denk met ons mee hoe we dit kunnen oplossen. Je hoeft dit niet alleen te doen. Een aantal taken laat zich verdelen over meerdere beheerders. Heb je interesse of ken je iemand die dit goed zou kunnen, neem dan contact op met Michel Sanders (m.sanders@atledo.nl). Ten aanzien van de samenwerking met externe partners valt ook het een en ander te melden. In oktober zijn de Districtstrainingen Midden-Brabant weer gestart (nadat vorige winter een pilot was gehouden). Gemotiveerde of talentvolle pupillen t/m c/d-junioren krijgen tien keer training van gerenommeerde atletiektrainers op een aantal loop, spring- en werponderdelen. Deze trainingen vinden bij verschillende verenigingen plaats. Zaterdagmiddag 8 december bij Atledo. Kom eens kijken hoe enthousiast het er dan aan toegaat en hoeveel onze jeugd bijleert. Nadat al eerder de samenwerking met Spiridon slaagde om op vrijdagavond een bonustraining voor pupillen en C/D-junioren op te zetten weer een manier om jeugd aan ons te binden. Met onze atletiekburen gaan we ook weer praten over ander vormen van samenwerking, die we alleen (vanwege de kosten) niet kunnen realiseren. Zo willen we aantrekkelijk blijven voor onze huidige en toekomstige leden.

-9-


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 10 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Het Woord is aan de Voorzitter De Federatie van Dongense Sportverenigingen is sinds de zomer een aantal keren bijeen geweest en heeft ook met sportwethouder Bas Evegaars gesproken over de nieuwe sportnota. De verenigingen zitten met elkaar wat meer op een lijn dan met de gemeente, die in de sportnota met name de nadruk legt op bezuinigen. Atledo heeft daar minder last van dan andere verenigingen, omdat wij al in 2000 geprivatiseerd zijn, maar ook wij vinden het van groot belang dat de gemeente Dongen het belang dat zij hecht aan (sport)verenigingen en gezondheid niet alleen in woorden uitdrukt, maar ook in beleid en daden. We zullen zien wat 2013 ons daarin gaat brengen. Een andere vorm van samenwerking is die met onze sponsoren. We zoeken naar nieuwe wegen om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken Atledo te ondersteunen. Een goed voorbeeld daarvan is de actie van René van Strien Schoenmode. René (loper van de wedstrijdgroep) organiseerde een VIP-avond voor Atledoleden, waarbij zij naast een drankje korting kregen op de aanschaf van een paar schoenen, waarbij René voor elk aangeschaft paar een bedrag doneerde aan Atledo. Mochten jullie nog andere goede ideeën hebben, laat het ons weten. Dit is het laatste Lopertje voor de jaarwisseling. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen een spetterend uiteinde en een heel sportief, maar bovenal gezond en gelukkig 2013. En dat geldt extra voor onze leden of hun familieleden die te kampen hebben met ernstige ziektes. Moge het jullie in 2013 veel beter gaan. Met sportieve groet, Gerdjan Kipping, Voorzitter Atledo

- 11 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 12 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Stichting Ruslandhulp-Radoeka Geschreven door Jolanda

Lieve mensen van de atletiekclub. Stichting Ruslandhulp-Radoeka wil u allen hartelijk bedanken voor uw spontane hulp door het geven van de goede spulletjes! (van de afgelopen rommelmarkt die bij Atledo is gehouden) We hebben met heel veel plezier op de jaarmarkt in Rijen gestaan, en zijn onder de indruk van de sponatane Brabanders. De opbrengst van de jaarmarkt in Rijen was â‚Ź 400!!! Wij rekenen dan gelijk: O, wat mooi, dat zijn weer 20 voedselpaketten voor de meest armen in Rusland. Nogmaals namens het bestuur van Radoeka(betekent regenboog) heel hartelijk dank! Els Kiers-Noordzij,secretaris. www.ruslandhulp-radoeka.nl

- 13 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 14 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Bruggenloop atletiek vereniging Atledo Geschreven door Josien op 4 nov. 2012.

Afgelopen zondag organiseerde Atledo weer zijn jaarlijkse bruggenloop. De weergoden waren de organisatoren en deelnemers goed gezind want in de morgen zou het droog blijven. Het zonnetje kwam zelfs tevoorschijn. Dit alles zorgde ervoor dat er 73 deelnemers aan de start verschenen, waarvan velen Atledo’ers. Voor men echter van start ging werd er nog wel een waarschuwing meegegeven Want een gedeelte van de baan was glad door de lage temperaturen van s’nachts. De organisatie zag zich genoodzaakt om een kleine aanpassing te maken maar dit had voor de lopers weinig invloed. Het parcours ging over de baan en de fietsbrug, en werd door de meeste lopers als pittig ervaren. Men kon na iedere ronde uitstappen zodat het voor iedereen aantrekkelijk was om mee te doen. Men noemt het niets voor niets een trimloop. Als je 5 ronde’s mee deed had je er 10 km opzitten en heel wat deelnemers hebben deze afstand overbrugt. Deze loop kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers, dus wij bedanken hen allen. Voor Willem Huberts was het na 25 jaar de laatste keer dat hij er bij was, dus een dankwoord en kadootje was hier op zijn plaats.

Uitslagen : Bij de mannen kwamen Jan Broeders en Corné peters tegelijk over de finish in 37.14. Zij zijn lid van spiridon. Nummer 3 was John Marijnissen van sprint in 39.18. Beste Atledo’er op de vierde plaats was René van Strien in 39.34. Marijn de Jong en Eric Dorsselaer(atledo) completeerde de eerste 5 mannen. Bij de vrouwen ging Marjo Leyten als eerste over de finish in een mooie tijd van 47.32 Tweede werd Josien Greenwood in 52.53 en derde was Liesbeth Martens in 54.32. Alle drie de vrouwen zijn lid van Atledo. Bij het wandelen heeft Antoon Aarden 8 km afgelegd in 1.03.43. Na het lopen was er voor iedereen koffie en thee en waren er uitsluitend positieve geluiden te horen.

- 15 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 16 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Uitloting obligatielening Bij de nieuwbouw van het clubgebouw zijn enkele jaren terug obligaties uitgegeven. Vanaf het jaar 2008 wordt 10% van de obligatielening uitgeloot. Dit betekent dat je het geld van de obligatie terugbetaald kunt krijgen. De trekkingen zullen voortaan gedaan worden in de bestuursvergadering van november in het betreffende jaar. Op 8‐11‐2012 heeft de vijfde uitloting van de obligatielening plaatsgevonden. De trekking is verricht in de bestuursvergadering onder toezicht van penningmeester Albert Verschure. De uitgelote obligaties zijn opeisbaar tot uiterlijk 1 maart 2013 door een e‐mail of brief te sturen met een kopie van de obligatie naar de penningmeester: Albert Verschure Venusstraat 16 5101 VG Dongen e‐mail: penningmeester@atledo.nl

De uitgelote obligaties van € 100,00 100008 100113 100330 100464 100519 100762

De uitgelote obligaties van € 50,00 500046 500277 500362 500439 500471 500968 501103 501175 501357 501391

- 17 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 18 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 19 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 20 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 21 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 22 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 23 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 24 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Vacatures Actuele info:

http://www.atledo.nl/algemene_info/14

Evenementen Actuele info:

http://www.atledo.nl/evenementen

Trainers, Groepsbegeleiders en Trainingen Actuele info:

http://www.atledo.nl/trainingen

- 25 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 26 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 27 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 28 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 29 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 30 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Verjaardagen December 1-12-1953 1-12-1954 2-12-1959 3-12-1966 4-12-1947 4-12-1995 5-12-1961 5-12-2004 7-12-1951 8-12-1971 8-12-2001 8-12-1952 9-12-1949 11-12-1998 12-12-1958 13-12-1994 13-12-1971 13-12-1940 15-12-1947 15-12-1986 15-12-1964 16-12-1969 16-12-2003 16-12-1947 17-12-2003 18-12-1967 18-12-1969

Frans Nijman Kees Marcelissen Frank van der Akker Lisette van de Meijdenberg Marja Zeilstra Joanne van Gestel Anneke van Krevelen Stijn Mahieu Marianne ten Houten Edwin Kemmeren Ruben Bogers Kees Timmermans Joke Jansen Wouter Maas Marion Leijten Leanne van Krevelen Desiree van Diest Wim van den Oord Guus Gijzen Ilva Embregts Peter Kramer Sandra Spanjaards Clarinda de Jong Ad de Jong Daphne Pijnenburg Mark Zoon Raymond Oosterwijk

- 31 -

18-12-1956 18-12-1980 19-12-1967 20-12-1951 21-12-1945 21-12-2002 21-12-1961 21-12-2001 22-12-1966 22-12-1950 22-12-1952 23-12-1963 23-12-1966 23-12-1953 23-12-1944 23-12-1960 26-12-1958 26-12-1962 27-12-1950 28-12-1954 28-12-1967 28-12-1963 28-12-1997 28-12-1970 28-12-2000 30-12-1992

Henk Overeijnder Elestra Kooi-van Vugt Gerdjan Kipping Toiny Farla Leendert Hubregtse Nienke Oerlemans Maria de Graaf Amber Rommelse Rudi Kuijpers Jacques van der Aa Henk Berk Tom Dalenberg Lisette Fessl Maria van de Oetelaar Els Beex Jack Stokkermans Kees Nooyens Bert de Jong Janneke Hoogendoorn Adriaan de Jong Marie-JosĂŠ Asselman Jo-an Verhoeven Leonora Bajrami Rene van Erp Linde Ruis Marleen Okkerman


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 32 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

Verjaardagen Januari 2-1-1960 2-1-1979 4-1-1969 5-1-1964 7-1-1965 7-1-1994 9-1-1963 11-1-2002 11-1-2002 11-1-1951 12-1-1971 12-1-1964 13-1-1961 15-1-1996 15-1-1997 17-1-1976 17-1-1941 17-1-1939 17-1-2001 18-1-1938 18-1-1989

Jos Broos Margit Heesbeen Mireille de Wit René Oomen Edmeé Tulkens Daan de Leeuw Antoinette van de Ven Vincent Riemslag Jur Lodders Toos Timmermans Marco Klerx Jolanda van den Hout Els van Hoof Cas van Eersel Martijn de Vries Jeroen de Vos Harrie Asselman Henk van Tilburg Joyce Verhoef Annie van Keulen-Ackermans Renza van den Biggelaar

- 33 -

18-1-1966 19-1-1948 21-1-1965 21-1-1947 22-1-2001 23-1-2000 24-1-1964 25-1-1978 25-1-1963 25-1-1965 25-1-1971 25-1-2002 26-1-1988 27-1-1948 28-1-1992 28-1-1950 28-1-1946 28-1-1961 31-1-1969 31-1-1970 31-1-1944

Desirée Langerwerf Lia Timmermans Hetty Haarbosch Mia Brands Luuk Waars Maxime Beverwijk Mary Bink Irma van de Meijdenberg Jan van Gils Therry Buijs Bart Hoogwerff Kroon Timo van Dongen Lindy van Kuijk Corrie Joosen Marjolein Overeijnder Jacqueline Houben Regina Langeveld Johan Jacobs Esther Kuijsters Daniëlle Emons Jan Schalken


Atletiek- en Trimvereniging Atledo

jaargang 30 nr 6

- 34 -

lopertje nr 6 2012 jaargang 30  

lopertje nr 6 2012 jaargang 30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you