Page 1

Proje Hakkında

Avrupa Birliği Destekli Eğitim Projesi

The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Proje Hakkında

Kim için İlköğretim Okulları

Amaç Mühendislik, sanat, heykel, mekanik and bilimi tanıtmak

Nasıl Oyun ve teknolojiyi birleştirerek

Sonuç Temel beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi


Mekanik oyuncaklar nedir? Mekanik Hareketli Oyuncaklar (Özdevinir) Kağıttan veya metalden üretilirler

Heykeli makine ile birleştirirler

Bir hikaye anlatırlar


Nelerden oluşur? Alt bölüm Açma-kapama kolu, manivela, döndürme kolu, dişli çark, levye

Üst bölüm Bir oyuncak imgesi


Neden Özdevinir?

Çocuklara uygun iletişim aracı

Hikaye anlatıcısı bir mekanik heykel

Mühendislik, kültürel farkındalık ve Sanatsal ifade


Pedagojik sonuçlar?

Öğrenme becerisi Kültürel farkındalık Temel fen bilgisi ve matematik Sosyal beceriler Okuma ve yazma becerileri İletişim becerileri Dijital beceri İkinci dil Yabancı dil


Sınıf içi süreç? Bir hikaye okunur Ana fikri bulunur İmgeler tanımlanır Karakterler tanımlanır Kullanılacak malzemeler araştırılır Özdevinir tasarlanır Mekanik parçalar ve oyuncak kısım yapılır Parçalar birleştirilir ve test edilir Tüm yapı bir araya getirilir


Projede kullanılan yöntem Mantıksal süreç a) Pilot uygulama araçlarının ve materyallerin

hazırlanması b) Eğitmenlerin eğitimi c) Deneysel Uygulama / Pilot uygulama Cannon Paper Craft http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/

d) Materyallerin son halinin hazırlanması


Proje çıktıları

Eğitici set

Öğretmen rehberi Çevrim içi & dışı öğretmen çalışmaları Vaka çalışmaları

Çocuklar için yol haritası Anketler Öğretmen eğitimi müfredatı Çevrim içi eğitim Wiki


Proje çıktıları Avrupa Çocuk Mekanik Oyuncakları Müzesi Mekanik oyuncaklar için sanal müze

Çocuk ve öğretmen deneyimleri Sınıf içinde geliştirilmiş özdevinir oyuncak Kaynaklar İnternet bağlantıları


İlginiz için teşekkür ederiz Websitemiz http://www.XXX. Facebook’ta projeye dahil olun http://tinyurl.com/cb6s9mo

TR  
TR  
Advertisement