Page 1

Organizasyon Modeli

Öğrenme Amaçları Temel Yeterlilikler: Anadilde iletişim Yabancı dilde iletişim Matematik, fen ve teknolojide temel yeterlilikler Bilgisayar okur-yazarlığı Sosyal beceriler Girişimcilik Kültürel farkındalı

Page 1 The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Başlangıç evresi: Öğrenim hedeflerinin kararlaştırılması

1. Evre: Öykünün oluşturulması Öykünün anlatılması veya okunması Öyküdeki ana temaların/dönüm noktalarının belirlenmesi Sınıf içi özdevinim atölye çalışmasının başlangıç noktası bir öyküdür. Bunun için öğretmen şunlardan yararlanabilir: Var olan bir metin (öykü, peri masalı, ninni, şiir, masal) Tüm sınıf için ortak bir metin seçilebileceği gibi çocuklar kendilerinin dilediği bir öyküyü de seçebilirler Çocuklar tarafından oluşturulacak özgün bir metin (bireysel veya grup çalışması ile) Bilinen bir öykünün alınıp bunun çocuklar tarafından uyarlaması veya genişletilmesi yapılarak 2. Evre: Özdevinim projesini gerçekleştirme üç boyutlu ortamın nasıl oluşturulacağını belirleme karakterleri, malzemeleri, renkleri vb. belirleme materyalleri bulma (geri dönüşümlü malzemeler vb.) mizansene vermek istedikleri hareketi belirleme

Bu aşamada öğretmenler aşağıdaki olası rolleri üstelenebilirler: Öğretmenler hazırlanan malzemeler ile özdevinimli yapının oluşturulmasına başlayabilir ve çeşitli hareket türlerini sergileyebilirler Page 2 The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Öğretmenler amaçlanan hareket çeşidine göre, önce her bir hareketi sergileyen modeli gösterip, çocukları diledikleri hareketi verebilecekleri modeli oluşturmada yönlendirebilirler Öğretmenler tamamlanmış bir özdevinimli tasarımı göstererek başlayabilir ve çocuklardan hareket mekanizmasına yönelik savlar oluşturmalarını isteyebilirler (tümdengelimsel öğrenme) 3. Evre: Özdevinimli yapının oluşturulması özdevinimi tasarlama, belirli bir ölçekte sanatsal ögelerin çizimi ve anlaşılması mekanik yapının ve bileşenlerinin tasarımı mekanik yapının, bileşenlerinin ve sanatsal içeriğe sahip üst yapının bir araya getirilmesi özdevinim mekanizmasının hareketinin sınanması ve yapıda olası gerekli değişikliklerin yapılması Seçenekler Öğrenciler her bir öykü için bir özdevinim mekanizması oluşturabilirler Öğrenciler bir veya birden fazla öyküye ait mizansenler için hareketleri sergileyen birden fazla özdevinimli oyuncak yaratabilirler.

4. Evre: Müfredat konularında kullanım Üretilen özdevinimli mekanizmanın anlattığı öykü ile birlikte kullanılması ve gerekli değişikliklerin ya da eklemelerin tamamlanması

Page 3 The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Seçenekler Özdevinim üretim süreci ve sonuçta ortaya çıkan ürün, özellikle bir becerinin geliştirilmesine yönelik bütünsel bir etkinlik olarak düşünülebilir. Üretilen özdevinimli mekanizma yabancı dil, edebiyat ve matematik konularının öğrenilmesi ve öğretilmesinde araç olarak da kullanılabilir. 5. Evre: Dönüt alma Özdevinimli mekanizma üretim sürecine ve ürün ile ilgili gerçekleştirilen etkinlikler hakkında öğrencilerden dönüt alma İlgi ve yapılan etkinlikten zevk alma Eğitsel değer ve yarar Edinilen beceri

Araçlar: Çocuklar için algılama anketi Öğretmen röportajları Öğretmenler için öğrenme günlüğü Uygulama sonrası öğretmen anketi

Page 4 The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Figure 1Organisational Model

Page 5 The project ‘Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

TR