Page 1

www.ystadgk.se

Du är en av golfklubbens viktigaste personer… – och vi behöver ditt engagemang!


En riktigt bra möjlighet at Det spelas årligen över 25 000 golfrundor på vår bana. Vår drivingrange och övningsområden används flitigt. Klubbområdet är därför en attraktiv mötesplats att synas på. Ditt företag och varumärken blir generöst exponerade.

Det går bra för Ystad Golfklubb. Vi kan konstatera att våra greenfeegäster ökat i antal de senaste åren och detta på en allmänt vikande marknad. Det tar vi som en intäkt för att vi lyckas med att erbjuda en välskött och bra anläggning. Detta klarar vi tack vare våra engagerade och kunniga medarbetare med stor hjälp av ett stort antal lojala och ideellt arbetande medlemmar. Till detta kommer våra generösa sponsorer och samarbetspartners som alltid ställer upp för klubben. Vi behöver ditt engagemang för att utvecklas. Ystad Golfklubb har ett etablerat och gott samarbete med företag i regionen. De flesta stödjer oss sedan många år. Det är vi både tacksamma och stolta över. Utan välvilliga krafter hade vi aldrig kunnat bedriva våra olika verksamheter och inte heller kunnat utveckla klubben till vad den är i dag. Utan sponsorer hade vi definitivt inte haft samma framgång med våra elit- och serielag. Vi hade heller inte haft möjlighet att ta hand om våra fina barn och ungdomar som vill utveckla sin golf. Var säker på att de har sina förebilder och vill mycket. Vi skall göra vad vi kan för hjälpa dem på vägen till sina mål – små som stora. Här behöver vi din hjälp!

Vi har bestämt oss – och vi vill ha dig med. För att säkra klubbens framtid måste vi ha juniorerna med på tåget. Annars har vi svårt att se hur en golfklubb skall kunna överleva. Det finns en stor drivkraft och kreativitet bland våra ungdomar och den måste vi ta vara på. Vår utmaning blir att skapa en så attraktiv miljö som möjligt. Vi skall bl a se till att öka tillgängligheten för träning och spel, genomföra intressanta tävlingar och evenemang med spännande innehåll. Vi skall också uppmuntra de unga till att ta egna initiativ. Vi är säkra på att den framtida golfen inte kommer att se ut som den gör idag. Vi lever redan i en vardag där vi ställs inför en helt ny konkurrens om individers kvalitetstid. Den moderna människan kommer inte att, inklusive transporter och väntan, lägga ner 5 eller t o m 6 eller 7 timmar för att kunna spela golf. Vi måste anpassa oss till verkligheten och här måste vi helt enkelt ”tänka utanför boxen” för att kunna skapa den moderna golfklubben – anpassad till dagens- men framför allt morgondagens krav.


tt synas om och om igen! Vi erbjuder flera möjligheter till sponsring. Som företag finns det flera möjligheter att bli sponsor. Vi har färdiga förslag på olika typer av grundpaket, någon av dessa passar säkert ditt företag. Möjlighet att skräddarsy eget sponsorpaket. Utöver detta finns det en mängd andra möjligheter vi kan erbjuda. Du kanske vill göra en punktsponsring vid en tävling eller annat arrangemang. Du har kanske en idé kring annan typ av samarbete. Vi är öppna för alla förslag.

Det krävs en hel del för att göra det möjligt. Varje säsong står vi inför nya utmaningar vilka också ger oss nya erfarenheter som vi tillsammans med er kan använda för att utveckla klubben att bli ännu bättre. Den här vandringen kommer att ta lite tid, innebära en del ökade kostnader och kommer sannolikt också att stöta på några motgångar. Det vet vi om och är beredda på. För att en sådan här satsning ska lyckas måste vi därför jobba hårt med hela vår organisation och att våra medlemmar ställer upp. Vår klubb har god ekonomi och ordning på finanserna. Det har alltid varit viktigt för oss att inte verksamheten skall vara beroende av externa bidrag. Men för att känna större trygghet på vägen mot uppsatta mål kommer våra samarbetspartners att vara viktigare än någonsin. Vi har bestämt oss, vi skall fortsätta att ta de steg framåt som krävs för att gå hela vägen. Vi hoppas att du följer med – vi behöver dig som sponsor för att göra det möjligt!

Som sponsor och samarbetspartner blir ditt företag dessutom generöst exponerat bl a på klubbens stortavla och hemsida. Varje vecka skickar vi nyhetsbrev till våra 1200 medlemmar och här finns också en bra möjlighet att synas och medverka.


Vi hoppas att du vill följa med Ystad Golfklubb in i framtiden. Välkommen att ta kontakt med klubben för mer information kring sponsring och samarbete:

0411-55 03 50 eller info@ystadgk.se Du är naturligtvis också välkommen att ta kontakt med någon du känner inom styrelse, kommittéer eller annan personal.

Här är några av våra banarbetare. Just dessa får arbeta dygnet runt.

Ystad Golfklubb bildades 1930 och är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Invaldes 1933 i Svenska Golfförbundet.

Denna folder är ett exempel på sponsrat samarbete. Tack till www.cloco.se och www.ystadtryck.se

Ystad Golfklubb | Långrevsvägen | 271 71 Nybrostrand | Telefon: 0411-55 03 50 | info@ystadgk.se

Ystad GK sponsorsamarbete  

Det spelas årligen över 25 000 golfrundor på vår bana. Vår drivingrange och övningsområden används flitigt. Klubbområdet är därför en attrak...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you