Page 90

capítol IV.

Patronat d’Empreses de l’IQS, el Sr. Joaquim Buxó, Marquès de Castellflorite. També cal assenyalar l’ajut que el P. Ferrer Pi va trobar en aquest procés en la persona del Prof. Lora Tamayo, que apreciava molt l’obra de l’Institut. En pla anecdòtic val la pena recordar l’intent que en aquest mateix sentit havia fet uns anys abans el P. Vitoria en escriure una carta al General Franco el 20 de novembre de 1951. 21 Amb un llenguatge, barreja de candidesa i de sornegueria, li deia: “Senyor: en deixar aquest món, a l’hora de les grans realitats, considerant avui la justícia de tantes causes com heu sabut dur a bon port amb habilitat i persistència, cap esperança no és per a mi més gran, ni premi ni consol més alt al final de la meva llarga carrera, que el fet de saber que, entre el nombre de les vostres grans obres protegides, adopteu també el nostre Institut Químic, per tal de donar-li per fi en el temps més breu i oportú possible el reconeixement acadèmic, conforme amb aquest ordre de llibertat d’ensenyament i col·laboració amb la iniciativa privada que constitueixen una de les vostres fites més decisives i fecundes en l’actual període de maduresa del Moviment”. La manera que li suggeria el P. Vitoria de portar a terme aquest reconeixement (assumpte que ell considerava summament petit i simple) era d’allò més normal en aquella època: “només requereix de 90

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement