Page 9

sumari

Pròleg ............................................................................................................11 Introducció....................................................................................................13 Capítol 1. Protohistòria de l'IQS (1905-1916)................................................15 Capítol 2. Fundació i primera etapa de l’IQS (1916-1939)............................31 Capítol 3. Transformació i creixement de l’IQS (1939-1957) ........................53 Capítol 4. Etapa de consolidació i maduresa (1957-1991) ...........................73 4.1. Introducció..................................................................................74 4.2. Aspecte institucional .................................................................75 4.3. Pla d’estudis...............................................................................83 4.4. Instrumentació científica ...........................................................93 4.5. Actuació dels estudiants ...........................................................99 4.6. Fundació Patronat d’Empreses de l’IQS ..................................104 4.7. Fundacions i llegats .................................................................106 Capítol 5. L’IQS dins la Universitat Ramon Llull (1991-2005) .....................119 5.1. Introducció................................................................................120 5.2. Inspiració ignasiana del Centre ...............................................125 5.3. Diversificació de titulacions ....................................................128 5.4. Obertura a l’exterior.................................................................137 Capítol 6. Ideari del Centre..........................................................................141 6.1. Introducció................................................................................142 6.2. Formulació de la Missió...........................................................143 6.2.1. Missió universitària al servei de la fe...............................143 6.2.2. Missió universitària de promoció de la justícia ................144 6.3. Objectius per a un millor compliment de la Missió ................145 6.3.1. Formar els alumnes per a la reflexió.................................145 6.3.2. Tenir cura de forma preferent de les relacions humanes....147 6.3.3. Educar en l'hàbit de saber avaluar ....................................148 6.3.4. Educar en el discerniment .................................................149 6.3.5. Educar d’acord amb la tradició de l’IQS ............................150

9

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement