Page 83

etapa de consolidació i maduresa (1957-1991)

4.3. Pla d’estudis Aquí s’agrupen tots els canvis que fan referència de manera directa o indirecta a la configuració dels estudis a l’IQS. Aquest punt s’ha d’atribuir fonamentalment al P. Ferrer Pi, home d’una profunda visió i vocació universitària, el seu principal esforç el va posar a donar consistència i altura a la formació que l’Institut impartia als seus alumnes. Des del punt de vista cronològic, el 27 de maig de 1958 el Claustre de Professors acorda canviar la titulació que dóna l’IQS als seus alumnes en acabar els estudis: des d’ara s’anomenarà Enginyer Químic Diplomat per l’IQS i es destina a l’extinció el títol clàssic de Químic Diplomat per l’IQS. Apareix així clarament l’opció decidida pels estudis d’Enginyeria Química. El 1962 s’estableix l’obligatorietat de realitzar un Treball de Fi de Carrera (TFC) per a l’obtenció del títol d’Enginyer Químic de l’IQS. Aquest treball prescriu que l’estudiant ha de treballar quatre mesos (al cap de pocs anys es van convertir en nou mesos) integrat en un equip de recerca de l’Institut, posteriorment ha de redactar una memòria i finalment ha de defensar-la davant un tribu-

83

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement