Page 82

capítol IV.

Volem esmentar aquí la Sra. Assumpció Rambla que es va incorporar al Departament de Química Analítica el 1966, procedent de l’Institut Biològic. Va ser una autèntica institució en el Laboratori de Serveis Tècnics i en tot el Departament; organitzava el treball, el material i els reactius de manera que els analistes ho trobaven sempre tot a punt. Ho feia amb autoritat, però alhora amb un agradable somriure en els seus llavis que van saber agrair tots els qui van treballar al seu costat i que van trobar a faltar quan es va jubilar el 1994. Ens hem aturat a l’any 1970 que representa el final d’aquesta forta reestructuració de què estem parlant. Com es pot comprendre, és impossible, com seria el nostre desig, citar pel seu nom totes les persones que, cadascuna des del seu lloc de treball, han anat passant per les diverses èpoques i per les diverses dependències de l’Institut i han fet que l’IQS pogués anar creixent. Només treballant junts, colze amb colze, Personal docent i Personal d’administració i serveis, es fa possible l’existència d’una obra com la que estem descrivint. Per acabar, creiem oportú citar les persones, no esmentades anteriorment, que s’han jubilat o han mort estant en actiu a l’Institut, durant aquests cent anys d’existència: D. Hermenegildo Alcázar, D. Josep Bort, D. Ramon Capell, Dª Josefa Carmona, D. Pedro Ceprián, D. José Cuéllar, Dª Ermitas Doral, D. Manuel Fernández, D. Bernardo Ferrández, D. Elías Garrido, D. José Garrido, D. Josep Guardiola, D. Bartomeu Martínez, D. Enric Moliner, D. Mateo Ortega, Dª Asunción Santonja, Dª Rafaela Vázquez i Dª Maximina Vicente. Tots ells van dedicar moltes hores a l’IQS i l’Institut vol agrair-los els seus esforços.

82

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement