Page 78

capítol IV.

Aquest Patronat és el que vetlla pel compliment de l’ideari de l’Institut i tria el Director General, responsable del funcionament ordinari del Centre i que reporta en la seva tasca quotidiana al Consell Directiu. Aquest òrgan, en el qual tenen representació els diversos estaments de l’IQS, com s’ha dit abans, ja havia estat creat en els anys 60, encara que en aquests moments perd alguna de les seves funcions. Des de l’any 2003 el President del Patronat és, al seu torn, el President del Consell Directiu. El 1985 el P. Montagut cessa com a Director de l’IQS, per pròpia voluntat, fent referència a la seva edat. És nomenat nou Director el Dr. Miquel Gassiot, nascut a Barcelona el 1937. Va ser el primer Director de l’Institut no jesuïta. És Enginyer de l’IQS i Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Va realitzar la seva Tesi doctoral a la Universidad Complutense de Madrid, sota la direcció del Prof. D. Fernando Burriel. En aquest apartat volem dedicar unes línies a tota la tasca d’estructuració de les diferents dependències del Centre amb el consegüent organigrama del Personal d’administració i serveis. No s’ha d’oblidar que durant molts anys, fins a començaments de la dècada dels 60, la infraestructura administrativa del Centre era summament precària: D.

El Dr. Juan Julio Bonet, al seu despatx de la Secretaria General del Centre

78

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement