Page 77

etapa de consolidació i maduresa (1957-1991)

tar-ne els Estatuts. Es va retirar de tota activitat pública el 1996, però encara continua essent la persona de consell de les autoritats de l’IQS i de molts dels antics alumnes, de manera que es pot afirmar que ha estat i encara és, per la seva experiència, pel seu recte criteri i per la seva autoritat personal, el gran Referent del segon mig segle de l’Institut. El 1984 es produeix un canvi substancial a l’estructura jurídica del Centre. El principal inspirador d’aquest canvi va ser el P. Miquel Montagut, aleshores Director de l’Institut. Fins llavors l’entitat propietària de l’IQS havia estat la Companyia de Jesús; a partir d’aquell moment la Companyia cedeix els seus drets a una Fundació, la Fundació IQS, regida per un Patronat, els membres del qual són triats pel Provincial dels jesuïtes de Catalunya. Al seu torn, els Patrons trien un President que ostenta la representació del Centre. El primer President va ser el P. Ferrer Pi.

Instal·lacions del Laboratori Biològic

Museu del Laboratori Biològic

77

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement