Page 74

capítol IV.

4.1. Introducció Abans de res ha de quedar ben clar que el títol d’aquest apartat no prejutja en absolut que l’IQS arribi al topall del seu creixement, sense possibilitats d’actualitzar en el futur noves potencialitats. Expressa simplement la impressió que un experimenta en contemplar l’evolució de l’Institut des de l’òptica de començaments del segle XXI.

P. Pere Ferrer Pi, Director de l’IQS de 1957 a 1970

La vida de l’IQS en aquesta etapa que podríem definir com la seva història contemporània no va suposar cap canvi substancial en la seva existència. Es van anar introduint reajustaments i adaptacions que són sinònim i manifestació d’un ésser viu, que no s’anquilosa en unes estructures envellides i que es va adaptant a les necessitats dels temps. Durant aquest període el nombre d’alumnes va anar creixent (300 el 1963) i es va estabilitzar al voltant dels 500 matriculats en els cursos ordinaris de carrera (535 el 1967). No s’inclou en aquesta xifra el nombre cada cop més important d’alumnes que assisteixen als diferents cursos de postgrau i mestratges que es van organitzant durant aquest període. De cara a ordenar els diferents aspectes d’aquests gairebé 35 anys d’història de l’IQS, es procedirà a agrupar-los per temes.

74

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement