Page 69

transformació i creixement de l’IQS (1939-1957)

És difícil emetre un judici de valor del moment que hem anomenat període de transformació i creixement de l’IQS i que coincideix amb l’etapa de govern del P. Gil. Es pot dir en breu síntesi que en el seu transcurs l’IQS, d’una institució de prestigi, però reduïda, va passar a ser un Centre de categoria universitària, amb un caràcter decididament industrial i dotat d’un claustre de professors molt ben format. Cal destacar-hi el Dr. Pere Ribosa, entusiasta col·laborador del P. Gil, de qui es parlarà més tard; cal esmentar, també, el P. Rossend Carreres a la Càtedra de Fisicoquímica; el P. Joan Galmés a Química Inorgànica, matèria de la qual va publicar un llibre de text, d’orientació molt pedagògica i amb abundants dades experimentals, del qual van aparèixer dues edicions.17 Un col·laborador del P. Gil, de fidelitat irreprotxable va ser el Sr. Josep Gassiot, Professor de Cristal·lografia; destacava en ell una gran humanitat i la seva tasca formativa ultrapassava en molt els coneixements que impartia a les seves classes. Cal citar també el Sr. Josep M. Nolla, que tenia al seu càrrec l’assignatura d’Anàlisis Industrials. Un paràgraf a part mereix el Sr. Josep Oriol Pascual, que, superant els problemes de la seva minusvalidesa física, va ser la persona a qui durant molts anys, fins a la seva mort el febrer de

69

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement