Page 58

capítol III.

Esplanació de terres per construir l’ala d’edifici de l’IQS que dóna a la Via Augusta (1944)

Un altre dels greus problemes que van afectar l’IQS en aquesta època va ser la situació econòmica que en alguns moments va arribar a ser extraordinàriament delicada. Contribuïen a aquesta situació, d’una banda, la precària conjuntura econòmica per la qual travessava el país; de l’altra, la resistència que presentava el Director a augmentar la quota dels alumnes. El P. Gil escrivia al P. Provincial el setembre de 1948: “Les matrícules han de ser certa-

ment la base del nostre suport econòmic, però per arribar a ser la base única haurien d’assolir una quantia que pràcticament és impossible que poguessin satisfer-la bastants dels nostres alumnes. El nostre nombre d’alumnes és limitat i sobre ells caldria carregar la totalitat de despeses. Si ara que la nostra matrícula de 2500 ptes anuals no és cara, tenim sempre dificultats en no pocs, si l’apugéssim en la proporció que correspondria perquè l’Institut es desenvolupés amb llibertat serien molts més els que haurien de renunciar als seus estudis per falta de mitjans. Això ens implicaria una més gran dificultat, a part que no sembla decorós establir un topall que només és assequible als potentats.” 16 De fet aquestes 2500 pessetes de 1948 representen bastant menys diners que les 600 de 1916. La primera mesura que va prendre el Director següent el 1957 va ser pujar el preu de matrícula a 4500 pessetes, sense que ocorreguessin greus conseqüències.

58

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement