Page 55

transformació i creixement de l’IQS (1939-1957)

A la fi dels anys 50, per poder accedir al títol d’Enginyer Químic per l’IQS, es va començar a exigir la redacció d’un treball, que coronava el final dels estudis; era de caràcter fonamentalment bibliogràfic i relativament senzill. Com es veurà més endavant, va ser el 1962 quan es van establir les normes molt més estrictes per a la realització d’aquest treball, amb una gran càrrega experimental i profunditat científica, i que va passar a anomenar-se Treball de Fi de Carrera (TFC). Amb aquesta estructura és com el pla d’estudis ha arribat, a grans trets, fins als nostres dies. L’exigència acadèmica era molt gran (assistència a classe, nombre de convocatòries per assignatura, nombre total de suspensos, etc.) de manera que, pels anys cinquanta, dels alumnes que

El P. Gil amb el seu inseparable col·laborador el Germà David Riera

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement