Page 38

capítol II.

fessorat, com pel no menys irreprotxable material modern que tots hem usat en abundància. ››Això ens ha permès realitzar aquí estudis que ens fan capaços a tots de demostrar que podem donar per fruit articles i materials d’estudi, com poden donar-lo en altres països, en altres no més experts que nosaltres.” 13 El canvi més radical d’Afinidad es va produir el 1929, amb un enfocament semblant a les Revistes científiques del moment. El P. Vitoria va ser Director de la Revista fins al 1957 i després de breus períodes dels P. Gil i Galmés i del Sr. Xavier de Sagarra, el 1963 va prendre la direcció d’Afinidad el P. Rafael Queralt i ho va ser fins a la seva jubilació l’any 1994 en què va ser nomenat Director Adjunt; és, a més, Consiliari de l’Associació de Químics. Aquest lloc, donada la seva prodigiosa memòria per recordar persones i esdeveniments i donada la seva singular disponibilitat per estar al costat de qui ho necessita en situacions difícils, l’ha convertit en un personatge molt estimat pels associats i en una veritable institució de l’IQS.

38

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement