Page 26

capítol I.

aquest tema, de desenvolupament molt incipient en el moment d’aparèixer el llibre. Pot ser d’interès transcriure un paràgraf de l’autor en el pròleg de l’obra, perquè, deixant a part l’estil retòric de l’època, posa en relleu els sentiments d’un investigador davant una branca de la ciència que dóna els seus primers passos, encara molt incerts. Diu així:

“L’horitzó que s’atalaia des de l’alterós cim de la Catàlisi és dilatat, el camp bellíssim i variadíssim i s’hi pot veure com els éssers de tota la creació, que poblen la terra, són el fonament d’interessants transformacions que sorprenen per la seva continuïtat, per la seva energia, per la seva multitud, per la discreció amb què es realitzen i que ens mouen a exclamar: ‘vivim envoltats de misteris’. No perquè la Catàlisi pertanyi al rang del misteri, ja que en dista moltíssim, sinó perquè el seu estudi està embolcallat encara per espesses foscors que el col·loquen entre els secrets de la natura, per la investigació de la qual tant malden els savis”. Prácticas Químicas para Cátedras y Laboratorios, aparegut el 1912, amb un enorme bagatge d’observació, derivada de la realització per l’autor de totes i cadascuna de les experiències descrites. Diu en el pròleg: “(amb aquesta obra) aplano el terreny de l’experimenta-

ció que per a molts resulta escabrós i desagradable, fent-los gustosa

26

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement