Page 25

protohistòria de l’IQS (1905-1916)

Quan es va inaugurar, l’edifici tenia tres plantes: a la planta baixa es va instal·lar el Laboratori Químic, al primer pis el Laboratori Biològic i a la segona planta es va instal·lar un laboratori de Física, d’existència efímera. La planta baixa comptava amb laboratoris independents per a Química del Carboni, Anàlisi Mineral, Anàlisi Quantitativa, Anàlisi Orgànica i Processos Electrolítics. Tenia, a més, una classe proveïda d’una taula per a experiències de càtedra, una biblioteca i un magatzem de productes i material de vidre i ceràmica. Disposava també d’alguns valuosos aparells, entre ells un refractòmetre Abbe, que va ser el primer a ser utilitzat en un laboratori espanyol. Quan el Laboratori Químic i el Biològic es van traslladar a Sarrià, aquell edifici va passar a ser ocupat per la Revista Ibérica. En aquest primer germen del que havia de ser l’IQS no hi havia pròpiament un pla d’estudis definit. El P. Vitoria alternava les classes teòriques amb la direcció personal del treball dels alumnes al laboratori, i l’adaptava a la capacitat i als focus d’interès de cadascun d’ells. Assistien a les classes fonamentalment els estudiants jesuïtes del Seminari del Jesús de Tortosa, però, a poc a poc, van anar acudint a Roquetes alguns estudiosos que desitjaven compartir els coneixements i sobretot l’experiència del P. Vitoria; fruit dels seus treballs va ser la publicació de diverses tesis doctorals. Per al Fundador el període de Roquetes va ser sens dubte el més tranquil de la seva vida, amb una tasca docent relativament reduïda. Va esmerçar gran part del seu temps en la preparació i redacció d’algunes de les seves obres més importants, que li van suposar, com ell mateix escriu en el pròleg del seu llibre Prácticas químicas para cátedras y laboratorios, “experiències de laboratori moltes i delicades”. Entre aquestes obres cal destacar: 6 Manual de Química Moderna, aparegut el 1910, del qual es van publicar 14 edicions amb més de cent mil exemplars. Catálisis Química, un voluminós llibre de gairebé 600 planes aparegut el 1911, que va merèixer la lloança de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona. Es tracta de la primera obra en castellà sobre

25

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement