Page 233

AQUEST LLIBRE L’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ 1905-2005 , DEL P. LLUÍS VICTORI I COMPANYS, SJ, ES VA ACABAR D’IMPRIMIR L’1 D’OCTUBRE DE 2005, DIA DEL CENTENARI DE LA FUNDACIÓ PEL P. EDUARDO VITORIA DE L’INSTITUT QUÍMIC DE L’EBRE A ROQUETES (TORTOSA), ALS TALLERS IMPRESSIÓ DERRA DE BARCELONA. L’EDICIÓ HA ESTAT A CURA DE RAMON BALASCH I JORGE COLOMBO.

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement