Page 179

memorabilia P. Vitoria

reproducció facsímil del pròleg de l’autobiografia del P. Vitoria

a laboratoris farmacèutics. Trobem nombrosos exemples de ràpida i brillant intervenció a diverses indústries, en les quals no només han exercit dignament el seu paper durant la seva formació tècnica, sinó que han merescut ser elevats a la categoria de Caps de Secció, de sotsdirectors i de Directors tècnics, amb molta estima i satisfacció dels empresaris. Així, pertanyents a aquestes brillants ocupacions, trobem a antics alumnes nostres a fàbriques de bona anomenada de ciment, de tintoreria, de pintures i matèries colorants, de ferro i acers, flotació i foneria de metalls, de paper, cel·luloses i raió; de perfumeria; de destil·leria, vins i conserves, i aprofitaments agrícoles, de vidre, ceràmica, gres, assaonats, pelleteria; d'olis refinats, sulfonats, hidrogenats, greixos i sabons; de fibres tèxtils naturals, artificials i sintètiques; de suro, gomes, ceres, coles; de resines sintètiques, midó, productes farmacèutics, làctis, químics, fotogràfics, intermedis; d'insecticides, adobs, dissolvents i d'altres cossos d'interès personal. Amb la garantia del seu satisfactori i profitós procedir probat per la llarga permanència a l'empresa, per l'ascens en la categoria dels càrrecs, i per la major retribució i obsequis de superpregàries que amb gràcia els concedeixen com a premi i senyal inequívoc de satisfacció de part de les empreses. Tot això constitueix un públic i múltiple testimoni de què els nostres Diplomats de la 2a època de l'IQS tenen capacitat suficient per a exercir amb desimboltura i bon resultat no només els treballs dels laboratoris, sinó també els relatius als industrials en general.

180

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement