Page 172

apèndix V.

La majoria de les afirmacions que es troben en aquesta memòria han estat tretes de consultar l’arxiu privat de l’IQS, les Actes acadèmiques que es troben a Secretaria i altres fullets i publicacions d’ordre intern. S’ha consultat també el llibre Ciencia e Industria en España. El Instituto Químico de Sarrià 1916-1992 de Núria Puig Raposo i Santiago M. López García. 1992. Un document de vital importància ha estat l’autobiografia que al final de la seva vida va escriure el Fundador i que abasta des del seu naixement fins l’any 1936; és un manuscrit de gran valor que no ha estat encara publicat; en un apèndix d’aquesta història es reproduiran en facsímil algunes pàgines interessants. No obstant això, a continuació se citen alguns documents concrets de fàcil accés.

172

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement