Page 156

capítol VII.

Laboratori de Microbiologia

À

En pla anecdòtic cal assenyalar el canvi que va suposar a l’Institut el 1960 la presència de noies estudiants, cosa totalment impensable en la ment del Fundador. Actualment l’alumnat femení representa el 52% del total d’Alumnes. Evidentment per part del Centre hi ha hagut també una evolució en el tracte amb els alumnes, fruit del pas del temps. Hi ha coses que, mirades amb l’òptica de la nostra època, ens poden fer somriure, però, en el fons indiquen un tracte personal que distingeix i dóna sentit a un Centre singular com el que ens ocupa. A nosaltres ens fa somriure que el G. Riera i de vegades també els PP. Vitoria i Gil caminessin de nit per les cases de Sarrià on s’allotjaven els seus alumnes de fora de Barcelona per comprovar si es trobaven bé i si descansaven les hores necessàries (amb tota la picaresca que això comportava). Ens sorprendrà que el P. Vitoria fins poc abans de la seva mort truqués per telèfon a tots els seus deixebles per felicitar-los la seva onomàstica, sobretot si pensem que ho feia a les 7 del matí, amb el consegüent sobresalt de tota la família (ell s’aixecava a les 5). També ens farà somriure o ens impressionarà que el 1921, en plena campanya d’Àfrica, l’Institut enviés per Nadal una carta i dues lliures de bombons als alumnes que combatien en aquella guerra inhumana i absurda. Tot això ens fa somriure benèvolament, però el mateix esperit que comentem avui tindrà per nom, la preocupació del Professorat

156

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement