Page 155

conclusió

posteriorment una mica suavitzada. Més forta ha estat l’evolució en l’àmbit intern, fidel reflex del que ha ocorregut a la nostra societat. De les relacions gairebé paternals, amb obsequis als Professors a la seva festa onomàstica, es va passar a una gran sensibilització dels alumnes per temes socials i polítics que va desembocar, com ja s’ha indicat, en unes relacions ProfessorAlumnes mútues tibants i desconfiades, amb vagues, manifestacions i abandó consegüent de moltes de les tradicions del Centre. Tot això s’esdevenia a la fi dels anys 60 i la dècada dels 70. A poc a poc, aquestes coses, seguint l’evolució de la societat, han anat canviant i els alumnes van recuperant tradicions d’altres temps i fins i tot han anat més lluny. Així, per exemple, s’ha passat de no voler fer la foto del curs (l’orla) a fer-la vestits amb el birret de llicenciats. Actual Institut Químic de Sarrià

Imatge virtual de l’Institut Químic de Sarrià ampliat

Ells mateixos van demanar incorporar la festa de la graduació, que, any rere any des del curs 1984-85, ha guanyat en assistència i en esplendor: les últimes s’han celebrat a l’Auditori de Barcelona, amb tot el Professorat mudat amb el vestit acadèmic. Cada Promoció té el seu Padrí, alguna persona de renom, que amb la seva lliçó als que es graduen, l’última que reben a l’IQS, dóna altura a l’Acte acadèmic. (Veure a l’apèndix els noms dels Padrins de Promoció.) Com abans apuntàvem ens trobem a les antípodes del que s’esdevenia els anys 60 i 70. No tot ens sembla positiu en aquest canvi: entre la joventut actual abunda la indiferència davant gairebé tot i la manca de sensibilitat davant la problemàtica social. Sembla mentida, però de vegades es troba a faltar en els estudiants un cert reflex d’aquell inconformisme de finals de la dècada dels 60, que era signe d’una joventut plena de vitalitat, que somiava amb les utopies. A vegades un pensa amb nostàlgia en aquell “Exigim l’impossible” del Maig del 68. Precisament un dels punts forts de l’ideari de l’IQS és el pretendre infondre en l’esperit dels alumnes uns ideals que els estimulin a actuar de manera que el seu treball, viscut amb il·lusió, contribueixi a fer un món una mica millor.

155

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.