Page 149

ideari del Centre

6.3.4. Educar en el discerniment Aquesta paraula té una marcada arrel en la manera de pensar de sant Ignasi de Loiola. Significa saber trobar el camí correcte d’actuació en situacions i plantejaments confusos o ambigus, tant en el camp polític, social, econòmic o tècnic, com en el camp ideològic, ètic o religiós. Són moltes les ambigüitats de la nostra cultura enfront de les quals cal prendre postura; per posar alguns exemples, es poden assenyalar: la cultura del tenir i no del ser; el desenvolupament humà en funció de l’economia i no de la persona; l’admetre com a inevitables fets tals com: l’espiral del consumisme, les desigualtats de tot tipus entre els pobles, la degradació del medi ambient, fruit del progrés en el nivell de vida, etc. Laboratori de Materials

149

Profile for Aboninvent Comunicacio

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

L'Institut Químic de Sarrià. 1995-2005  

Llibre comemoratiu d'aniversari.

Advertisement